Filmul doi – partea 4

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 239.38 Kb.
səhifə1/3
tarix05.03.2018
ölçüsü239.38 Kb.
  1   2   3

Filmul doi – partea 4

Văzând Mielul pe Muntele Sionului,

În prezenţa Sa cântă cei neprihăniţi,

Şi toţi cei ce au cunoscut femeia,

Şi pe frunte au însemnul Tatălui.
Şi îngerul ce zboară pe cer,

Pronunţă numele seminţiilor,

„Daţi-i Slavă lu Dumnezeul, Dumnezeului Atotputernic,“

Vine ceasul Judecăţii, Ceasul răsplătirii.


Şi îngerul pronunţă ale sale cuvinte,

„Să cadă, să cadă Babilonul cel Mare,

Din vina nebuniei sale,

Cu preacurvie a adăpat neamurile.


Şi a treia voce auziră vocea pământească,

„Cine se va închina Fiarei să stea la stânga,

Şi va bea din vinul mâniei,

Vin amestecat din cupa mâniei.


Şi va fi foc ce va arde fără milă,

Pe cei ce au pecetea de moarte,

Şi fumul chinului se va ridica pentru veşnicie,

Şi prin cenuşă îî răspunde blestemului.ÎNGER RUS

Otroc Veaceslav

partea IV
Povesteşte

mama Otrocului Veaceslav

Valentina Afanasevna Kraşeninnikova.
Ultimul proroc

al ultimului Ţar
Slava a spus, că potrivit Voii lui Dumnezeuva apărea ultimul conducător al ţării noastre. Acest conducătorva putea fi recunoscut prinintermediul aceleiaşi televiziuni.

La aceleiaşi televiziune acest conducătorva spune tot adevărul.

Slava aşa a şi spus:„tot adevărul,”tot ce au făcut cu Rusia în perioada tuturor timpurilor.

În special adevărul despre Elţin şi Gorbaciov îi va trezi pe oameni, îi va înfuria.

Oamenii se vor trezi cu adevărat şi Slava a spus despre acest rege... el nu îl numea rege, el l-a numit „conducător”.

E vorba despre ultimul conducător al timpurilor noastre, a Rusiei noastre.

El a spus că este omul care deţine puterea, în unele dintre cazuri va arăta cruzime.

Pur şi simplu situaţia va fi de acest fel, nu va avea încotro.

Şi el va arăta cruzime.

Slava a mai spus despre acest conducător, că în treburile de stat acesta 100% va fi condus de Dumnezeu.

Nu îl vei putea păcăli. Un astfel de conducător vom avea.
Părintele Andrei Uglov

Or.Vladimir

Oricât de mult ar împroşca masonii şi slujitoriiacestora cu noroi în patrioţii ortodocşi ruşi, le-ar place sau nu, dar nu vor reuşi să facă nimicîmpotriva Voinţei lui Dumnezeu.

Ultimul conducător ortodox, Unsul lui Dumnezeu va fi în Rusia şi va fi dat de Dumnezeu ca şi mila Sa întru pocăinţa mult-pătimitului, rătăcitului, numerotatului, codificatului nostru popor.

Vom repeta încă o dată:Ţarul ortodox va fi descoperit de Dumnezeu, ca şi milă a lui Dumnezeu pentru salvarea şi pocăinţa rămăşiţei adevăratilor credincioşi lui Dumnezeu.

Chiar înaintea întronării lui antihrist, ţarul ortodox va fi descoperit de Dumnezeu în opoziţie cu antihrist.

Antihrist este unsul mincinosşi în opoziţia sava fi descoperit adevăratul Uns a lui Dumnezeu, dat poporului nostru pentru mântuirea lui.

Le place sau nu masonilor, potrivit cuvintelor prorocite de Sfântului Serafim asta se va împlinila fel cum doi se înmulţeşte cu doi.
Valentina Afanasevna

Perioada conducerii acestui ultim Ţar din ţara noastră va coincide cu timpul conducerii celui mondial, a lui antihrist.

Vor fi aproximativ în aceiaşi perioadă.

Slava a spus, că atunci când acest conducător va veni la putere, primul lucru care îl va face este să cureţe puterea, conducerea.

Odată cu aceasta, spunea Slava, va cureţa şi biserica.

Părintele Vadim Sablin

Or. Vladimir

Credem şi nădăjduim că această prorocie este adevărată.

Însuşi Serafim de Sarov a prorocit că vom avea Ţar.

Ne amintim de prorociile lui Piafan Bâstrâi, arhiepiscop din Poltava.

El spunea că nu vorbeşte de la sine, ci ceea ce mi-au spus stareţii inspiraţi de Dumnezeu, că în Rusia va exista Ţar din neamul Romanovilor.

Acesta va avea o voinţă de fier, minte genială şi credinţă înflăcărată.

În primul rând, el va face ordine în biserica lui Hristos.

Toţi ereticii, căldiceii vor fi înlăturaţişi vor rămâne doi, cel puţin trei.

Asta poate fi verificat, prorociile sunt publicate în multe cărţi.

Şi va fi îngrozitor pentru vrăşmaşii noştrii, şi vor fi puşi arhierei noi, ce s-au păstrat în curăţie faţă de Dumnezeu.

Adică noi trăim cu speranţă la acest ţar, dacă vorm trăivom vedea împlinirea.

Eu sunt sigur că acesta va fi, va fi.

Unii au îndoială că prorociile nu se vor împlini.

Nu, acestea se vor împlini, dacă aşa a spus Sfântul Serafim, eu nu spun nimic de la mine, doar ceea ce îmi insuflă Duhul Sfânt.


Sfântul Serafim de Sarov a prezis nu doar căderea ţaristă, dar şi clipa de redresare şi de reînvierea Rusiei.

Dar când pământul rus se va separa şi o parte vor rămâne în mod clar cu rebelii, iar o a doua în mod cert va sta pentru ţar şi sfânta biserică, iarţarulşi întreaga familie regală va fi protejat de Dumnezeu cu dreapta Sa nevăzută, şi îi va da victorie deplină celor care luptă pentru El, pentru biserică şi pentru bunăstarea pământului rus, dar nu se va vărsa atât de mult sânge, iar cei din dreapta Ţarului ce s-au ridicat pentru Ţar, vor obţine victoria, îi vor prinde pe toţi trădătorii şi îi vor da pe mâna justiţiei.

Atunci nimeni nu va mai fi trimis în Siberia.

Însă toţi vor fi executaţi.

Aici însă se va vărsa mai mult sânge, însă acest sânge va fi cel din urmă... sânge purificator.

După aceasta, Dumnezeu îşi va binecuvânta poporul cu pace.

Şi îl va ridica pe Unsul Său David, pe robul Său, bărbat după inima Sa.
Valentina Afanasevna

Am primit de la un călugăr o carte:„Rusia înainte de a doua venire”.

Deodată s-a simţit un miros puternicde tămâie.

Mă gândesc: cum se poate? Era un miros orientat spre o anumită direcţie.

Erau multe cărţi, iar acest miros ducea către o carte specifică, şi spre o pagină anume.

Când am deschis cartea, la acea pagină...

Domniţă, scoate te rog cartea „Rusia înaintea de a doua venire”, carteade pe raftul de sus.

Şi când am deschis-o, pe această pagină era scris... mirosul de tămâiem-a adus laaceastă pagină, unde despre ce anume e vorba?

Există o legendă desprebinecuvântatul Ţar Alexandru I.

Acesta l-a vizitat pe un stareţ, pe Sfântul Serafim şi acesta i-a spus că neamul lui va existatrei sute şi trei ani.

A luat naştere în casa lui Ipatiev şi se va termina în casa lui Ipatiev.

A început cu Mihail şi se va termina cu Mihail.

El a mai spus multe alte lucruri, continuă conducătorul... că pe moaştele sale se va construi o fierărie a diavolului pentru distrugerea întregii omeniri, că Rusia se va îneca în sânge pentru păcatele ei.

Însă Dumnezeu cel milostiv va ridicaRusia din ruină şi cenuşă, despre care va înştiinţa poporul rus prin semne miraculoase în sfânta zi a Schimbarii la Faţă.

Stareţul de asemenea a vorbit despre minunatul Otroc care prin a sa apariţie va izbăviRusia de păgânism,scrie pe această pagină.

Apoi, întorci următoareapaginaşi din nou miros de tămâie.

Iar am citit, eu nu ştiu cum să explic toate acestea, aici din nou apare.

„S-a întâmplat în data de 13 iulie 1917.

Dumnezeu a hotărât să pedepsească Rusia.

Nenorocirile ei vor fi fără numărşi poporul va avea suferinţe cumplite.

Dar mila lui Dumnezeu nu are margini şi tuturor suferinţelor le este dat un timp.

Rusia va şti că pedeapsaa luat sfârşit când când va fi trimis Otroc. Acesta va aduce vesteaRusiei.

El nu v-a trebui cautat. Singur îi va găsi pe toţi şi singur se va prezenta.”

Astfel de versete micuţe şi rezultă că într-adevărat există cartea.


Părintele Andrei Uglov

Sfântul Teofan spune: „Voi mă întrebaţi despre viitorul apropiat, despre vremurile din urmă, eu nu vorbesc de la mine, dar dezvălui revelaţiile stareţilor.

Ei mi-au transmis următoarele: „Venirea lui antihrist se apropie şi este foarte aproape. Timpul care ne desparte de el trebuie numărat în ani şi în cazuri extreme în câţiva zeci de ani.

Dar înainte de venirea lui antihrist Rusia trebuie să se restabilească, desigur pentru o perioadă scurtă de timp.

În Rusia trebuie să fie rege ales de însuşi Dumnezeu.

El va fi omul cu credinţa înflăcărată, cu o mare înţelepciune şi voinţă de fier.”

Aceasta este revelat despre el şi vom aştepta împlinirea acestor lucruri.

Cu siguranţă aici nu sunt expuse toate prorociile, totuşi această carte vă poate fi de ajutor cu privire la studiul acestui aspect.

Iar ultimul proroc carevorbeşte explicit şi deschis despre ultimul Ţar, Unsul lui Dumnezeu, este Sfântulşi Neprihănitul Otroc Veaceslav.

Ultimul proroc, al ultimului Ţar este Otroc Veaceslav.Valentina Afanasevna

Când credincioşii l-au întrebat „Slava, este adevărat ce se spune, că Serafim de Sarov va învia?.”

Slavocica le-a răspuns..., ei l-au întrebat încă cum va învia, poate că va învia în duh?

Slavocica a răspuns: „El va învia fizic. Serafim de Sarov se va ridica, va vorbi mult, apoi se va retrage”.

Apoi nu am auzit ce a mai spus.

Poate că l-au mai întrebat câte ceva, dar eu vă spun că am auzit doar o mică parte din spusele lui Slavocica deoarece eram ocupată, ba întâmpinam pe cineva, ba conduceam, era o astfel de agitaţie.

Eu l-am dus la Lavra şi m-am gândit că acolo, a răspuns la toate întrebările puse.
Protoiereu Alexandru Fisun

Despre conducere mulţi stareţi au avut prorocii.

După tot felul de încercări,Rusia va renaşte şi va exista unţar ortodox care vaprotejaţara noastră de rău.

Otroc Veaceslav deasemenea vorbeşte despre ce va fi, el spune că va fi un conducător ce va face Voia lui Dumnezeu şi va dezrădăcina mult rău din ţara noastră.

Însăasemenea prorociilor stareţilor şi prorocirile lui Slavic, au totuşi o probabilitate.

De ce?Deoarece întotdeauna Voia lui Dumnezeu este îndreptată spre mântuirea noastră, dar ea depinde de voinţa noastră.

Dacă noi toţi ne vom pocăi, totul va merge mai bine, mai puţine nenorociri, va fi mai mult bine şi v-a exista un conducător şi o Rusia puternică.

Însă dacă noi toţi,ne vom lepăda de Dumnezeu furtunos şi repede, într-o astfel de societate în care nu exista nici o noţiune despre ierarhie, ascultare, disciplină.

În astfel de caz nici ţarul nu va ajuta.

Pe cine va conduce?

Pe el nimeni nu-l va asculta.

Se pare, eu aşa cred, deşi nu sunt nici proroc, nici prezicător, legea generală este în aşa fel, încât dacă noi toţi ne îndreptăm spre păcat...

În prezent ortodoxia devinetot mai mult un atribut extern.

Puţinisunt oamenii care îl iubesc sincer pe Dumnezeu.

A te întorce din acest drum, drumul beneficiilor, a lăcomiei şi toate de acest gen, oamenii nu se vor întoarce de bună voie.

Se pare că Dumnezeu ne va opri prin anumite necazuri.

Când şi ce fel de necazuri, doar unul Dumnezeu ştie, iar când aceste nenorociri se v-or abate peste noi, oamenii se vor gândi serios la Dumnezeu.

Dacă Îl iubesc pe Dumnezeu vor mergejertvindu-se pe ei înşişi pentru Dumnezeu şi în astfel de încercări grele totul este posibil.

E posibil ca ţara să se îndrepte, va aparea Ţarulşi totul va fi aşa cum trebuie.

Dar pe calea spre renaşterea noastră,consider că nu avem o atitudine corectă faţă deŢarul nostru respins,Împăratul Nicolae al II-lea.

Proslăvirea acestuia se făcea cu oarecare împotrivire, dar exista o astfel de aspiraţie a poporului, un fel de entuziasm.

Dar lucru ciudat, după proslăvire, a apărut o pauză.

El se numără printre marii noştri sfinţi, însă nu foarte respectat, apare ca un sfânt oarecareşi nu foarte important pentru noi.

Dacă ne vom uita în istorie, cneazul Daniil al Moscovei, el a fost evlavios,plăcut lui Dumnezeu, dar după moarte mormântul i-a fost uitat.

Şi acesta nu ar fi fost proslăvit, dacă el singur nu s-ar fi arătat unui călugăr în vis.

Şi i-a spus: „Transmite rudelor mele că mormântul îmi este neglijat.

Fie ca ei să se îngrijească de el.”

Şi atunci când acest călugăr a întrebat: „Cine eşti? ”

Atunci cneazul Daniil a răspuns:„Sunt stăpânul acestor locuri”.

Adică, după cum a fost cneazul mare al Moscovei, aşa a şi rămas după moarte, stăpân.

Astfelşi împăratul rus, el este Unsul lui Dumnezeu, iar tainele lui Dumnezeu nu sunt retroactive.

Poţi boteza, însă nu poţi anula botezul, poţi face ungere regală, însă nu există o taină inversă. După cum a fost un conducător suprem al Rusiei, stâlpul duhovnicesc de susţinere, astfel a şi rămas.

Chiar după abdicare şi după moarte, totul a rămas la fel.

A rămas doar păcatul poporului rus pentru că am permis uciderea lui.

Şi ce-a de-a doua problemă comunăeste că ne rugăm puţin lui.

Eu consider că dintre toţi sfinţii ruşi, el este cel mai mare Sfânt cu cea mai mare putere de a ne ajuta să ieşim din ce este temporar şi din aceste necazuri.


Valentina Afanasevna

Slavocica spunea că pentru creştini există speranţă, deoarece va apare un conducător adevărat şi Slavocica spunea că va fi văzut la televizor.

La televizor va spune tot adevărul, tot ce au făcut Rusiei în toate timpurile, va spune întreg adevărul.
În acea zi,împăratul a scris în jurnal: „În jur este trădare, frică şi minciună. ”

Împărăteasa aflând de trădare a spus: „Aceasta este voia lui Dumnezeu.

Dumnezeu a îngăduit asta pentru salvarea Rusiei.”

Poporul a pierdut pe acela care a avut harulde a facedreptatea rusească.

„În toate este voia lui Dumnezeu, spuneaîmpăratul în clipele grele ale vieţii.

Încredinţăndu-mă în a Sa îndurare, privesc liniştit şi cu supunere spre viitor.

În linişte a primit Rusia vestea desprearest, îndata de 21 martie 1917 referitoare la domnia provizorie a regelui şi reginei.

După abdicarea regelui, procurorul sfântului sinod Obers-a adresat către sinod cu rugămintea de a face apel către popor pentru susţinerea monarhiei ortodoxe.

Sinodul a răspuns prin refuz.

Conducerea provizoriea numit o comisie de investigarepentru a hărţui regele şi regina prin găsirea de dovezi, dar nu a găsit nici o dovadă acuzatoare pentru trădarea de stat.

La întrebarea unui membru din comisie, de ce nu a fost publicată corespondenţa acestora, lui i s-a răspuns „Dacă noi o vom publica, atunci poporul se va închina lor ca unor sfinţi.”

În agust 1917 familia regală a fost dusă sub pază în Siberia.

Conducătorul din Tabor a notat în jurnal „ Oare cât timp va mai fi patria noastră nefericită,hărţuităşi sfâşiată de duşmanii săi dinafară şi dinăuntru?

Uneori am impresia că nu mai am puterea de a răbda, nu ştii la ce să speri, ce să doreşti şi totuşi,cine este ca Dumnezeu, facă-se voia Lui cea Sfântă.”

Familia regală a iubit Rusia cu toată inima şi nu îşi imagina viaţa în afara patriei.

„Ce mult îmi iubescţara, cu toate neajunsurile ei. Îmi este tot mai scumpă şi mai scumpă şi în fiecare zi îi mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a permis să rămânem aici, scria Alexandra Fiodorovna din detenţie. ”


„Eu nu aş vrea să plec din Rusia, o iubesc foarte mult, spunea ţarul.

Mai bine o să plec în cel mai îndepărtat colţ al Siberiei.”

Până în prezent ne amintim de cuvintele ţarului, atât de nobil, plin de compasiune, iubitor, drept.O astfel de familia nu ammai văzut şi cel mai probabil, nici nu vom mai vedea. Episcopul al Taborului Ghermaghen, care în timpurile sale răspândea calomnii despre Ţar,a recunoscut greşeala sa în mod deschis.

În anul 1918, înaintea de chinuitoare sa moarte, el a scris o scrisoare în care a numit familia regală dreptsfânta familie mult pătimitoare.

Şi îi ruga pe toţi să fie atenţi cu privire lacondamnarea oricărui om,şi în special cu privire la Unsul lui Dumnezeu, Ţarul.

La sfârşitul lui aprilie 1918, au fost aduşi în convoi şi ca prizonieri în lanţurila Ecaterinburg. Aceasta a devenit pentru ei o Golgota rusească.

După Voia lui Dumnezeu, mucenicii regali au fost luaţi din viaţa pământească toţi împreună, ca şi răsplată pentru iubirea lor mare care i-a legat pentru totdeauna.

În noaptea morţii familiei regale,Preafericita MariaDiveevskaya a izbucnit în plânsşi a strigat: „Pe rege cu baioneta, evrei blestemaţi, cu o violenţa nemaipomenită.”

Şi doar după aceea au înţeles despre ce a strigat aceasta.
Sub arcadele subsolului, în care mucenicii regali şi slugile lor credincioase şi-au terminat drumul crucii, au fost găsiţi cu inscripţii lăsate de călăii acestora.

Una dintre ele conţinea patru semne cabalisticeşi se putea descifra astfel: „Aici potrivitordinului puterilor satanice,Ţarul a fost adus ca şi sacrificiu pentru distrugerea statului. Despre aceasta sunt înştiinţate toate popoarele.”

Deloc întâmplătoare afost şi data uciderii, 17 iulie.

În această zi, biserica ortodoxă rusă cinsteşte memoria Sfântului Cneaz Alexandru Bogolyubskii,ce cu sângele său de mucenic a sfinţit unificarea statului rus.

Potrivit mărturiei cronicarilor, cei ce au complotat,l-au omorăt în cel mai crud mod.

Sfântul Cneaz Andrei a proclamat cel dintâi ideea ortodoxiei şi autocraţiei, ca şi temelii ale sfintei Rusii, şi a fost în realitate primulŢar rus.


Valentina Afanasevna

Creştinii ce nu l-au trădat pe Dumnezeu... eu nu l-am întrebat pe Slavocica în ce fel îi va aduna, dar Slavocica spunea că el îi va aduce pe ai Săi din întreaga Rusie la sine.

Da, ţarul va conduceîntr-o etapă de devastare totală.

Otroc a spus:„În ţară nu va fi deloc kerosen, toate echipamentele tehnice nu vor funcţiona,va fi problematică alimentarea avionului cu kerosen”.

Slavocica nu doar povestea aceste lucruri, el îşi făcea multe griji pentru Ţar care va prelua toate acestea.

El a mai spus că vor fi cutremure mari de pămant, destul de mari vor fi şi în Rusia,şi trenurile vor circula...de exemplu,în Ural a avut loc un cutremur, trenul va merge până la munţi, apoi după munţi va fi un alt trenşi oamenii se vor deplasa.

Apoi trenurile nu vor mai circula pentru că nu va fi curent electric.

Şi în general, el spunea că trenurile vor fi oprite spre final.

Şi din cauza lipsei de electricitate, ultima deconectată va fi Moscova, de aceea el va conduce o astfel de ţară, unde practic nu va exista nimic.

Doar se vor aduna toţi oamenii, cei din urmă, şi vor fi împreună cuŢarul în noul veac.


Părintele Andrei Uglov

În prezent trăim vremuri grele, cu necazurişi apostazie.

Astăzipatria noastră şi poporul nostru suferă, şi în adevăratul sens al cuvântului moare sub asuprirea satanică.

Masonii, uzurpatorii puterii regale distrug şi ne vând ţara, dezbinăşi corup societatea noastră.

Ierarhii ereticişitrădători, captureazătreptat puterea bisericii noastre mamă.

Prinprovocări ascunse şi vizibile sunt subminaţi puţinii patrioţi ortodocşi.

Noi, patrioţii ruşi suntemprovocaţi unii împotriva altora, ca să nu putemrămâne uniţi.

Atât de mult le este teamă sataniştilor aflaţi la putere.

Într-adevăr, existau vremuri în Rusia şi mai grele, dar timpuri mai rele decât acum, nu au fost niciodată.

Astăzi toţi patrioţii ortodocşi, întreg poporul nostru mult pătimitor, zilnic cu pocăinţă şi rugăciune comună trebuie să se roage pentru salvarea ţării noastre, pentru salvarea poporului nostru mult pătimitor, pentru a primi protectorul nostru,ţarul ortodox, Unsul lui Dumnezeu.

Pentru confirmarea acestor lucruri vom aduce în atenţie cuvintele Sfintei Fecioare PelaghiadinReazansc, care cu aproximativ 50 de ani în urmă, a prevăzut tot ce trăim noi astăzi şi spunea despre aceasta astfel: „În fiecare zi clerul nostru se roagă pentru întărirea celor aleşi depopor, încearcă îndelunga răbdare a lui Dumnezeu.

Aceştea nu pricep cât de mare nevoie arepoporul de rugăciuni pentru primirea Regelui, alesul lui Dumnezeu. Ei nu cred că este nevoie de un apărător autocratic al credinţeiadevărate.Pentru aceasta, clerul va da scoteală înaintea lui Dumnezeu.

Iar mare parte din popor se roagă de mult timp pentru întoarcerea sub stăpânirea unui rege creştin, căci Mântuitorul ne promite: „Şi tot ce veţi cere în rugăciune cu credinţă, veţi primi“. Evanghelia după Matei cap. 21, vers. 22.
Scoateţi regele, îmi este rău, îmi este rău, luaţi regele, luaţi regele.

În curând veţi avea Ţar, în curând.
Rugăciune

pentru mântuirea

Rusiei

Doamne Isuse Hristoase,

Fiul lui Dumnezeu,cu rugăciunile

Preacuratei Tale Maici,

A Sfântului Mare Mucenic

şi Răscumpărător Ţarul Nicolae

şi al Tuturor Mucenicilor Ţarişti

şi al Noilor Mucenici pe Pământul

Rusiei ce au luminat,

Prelungeşte nouă celor nevrednci,

timpul pentru pocăinţă, uneşte-ne

într-o singură turmă a Ta,

cu dreapta Ta biruitoare,

nu ne lăsa fără păstorirea şi îmărtăşirea

Sfintelor Tale Daruri,

Izbăveşte-ne de înşelăciunea

şi pecetea nelegiuitului

antihrist,

salvează Sfântul Pământ al Rusiei,

trimite-ne un Apărător al ţării-Ţar Ortodocs,

pe Unsul Tău

şi mântuieşte sufletele noastre.

Amin.
Şi a văzut un nor plin de lumină,

Şi pe Fiul Omului stând pe el,

Iar pe cap avea o cunună din aur,

Şi în mâna dreaptă o seceră.

Iar îngerul şi-a ridicat privirea,

E timpul Ţarului şi a domniei sale,

Şi -ncepi să seceri la timp hotărât,

Şi e p o iarbă nepământeană....

Şi văzându-L îi ştie numele acum,

Întreaga mare ca o mare flacără de foc,

Şi îngeri cântă cu un glas minunat,

Cu guzlă pe un munte stând.
Ei fără a se depărta de Creator,

Privind chipul celui răi si însemnul acestora,

Şi de aceea, strigă neîncetat,

Binecuvaântat este cel ce dă îndreptăţirea.
Eu am venit să ajut

pentru salvarea oamenilor
Când Slavocica s-a îmbolnăvit,eu l-am întrebat:„Slava, spune-mi, cine te poate ajuta?

Unde aş puteagăsi un om ca tine?”

Iar el mi-a răspuns: „Nimeni nu mă poate ajuta,doar un om ca şi mine.”

Eu zic: „Unde îl pot găsi?”

Iar el a spus: „Nu există, de aceea nimeni nu mă va putea ajuta”.

Apoi am repetat: „Poate totuşi, mai există oameni ca şi tine?”

Şi el mi-a răspuns aşa: „Există o fetiţă,locieşte în Americaşi e cu 5 ani mai mică decât mine”.

Pe atunci Slavocica nu avea încă 11 ani împliniţi, iar ea era cu 5 ani şi ceva luni mai mică decât el.

Fetiţa trebuia să aibă aproximativ 5 ani, şi el mi-a spus în ce stat trăieşte, mi-a spus că în curte există o piscină, că mai are 2 fraţişi părinţi buni.

Mi-a zis:„Ea trăieşte mai bine decât mine, şi e vizitată de un preot, iar preotul o iubeşte”.

Eu credeam că această fetiţă mai mică cu 5 ani decât el este vie.

Dar de puţin timp am aflat, că demult într-un stat alAmericii a trăit o fetiţă şi ea într-adevăr era vizitată de un preot, şi avea 2 fraţi şi e iubită de părinţi.

Până azi toţi trăiesc,doar fetiţa nu mai este.

Această fetiţă de 5 ani era foarte bolnavă, ea nu putea merge.

Şi la vârsta de 5 ani ea vindeca oamenii. Dacă venea cineva, ea doar îl privea, îl atingea cu mânuţa şi omul se vindeca.

Fetiţa a murit când avea 5 anişorişi ceva, iar mamaei aşeazătoată viaţa batistuţe pe mormânt şi apoi le trimite în diverse locaţii. Iar aceste batistuţe vindecă oameni.

Eu am întrebat:„Cine eşti atunci, cum să înţeleg?”

El mi-a răspuns: „Când în Lavră se vor găsi prorociile, atunci veţi afla cine sunt eu şi o să vă speriaţi, vă veţi speria foarte tare”.

Apoi vă veţi linişti, va mai trece un timp şi veţi fi mândri, toţi cei ce l-aţi cunoscut pe Slavocica şi după cum spunea Slavocica, chiarmicul orăşel militar în care el a trăit, toţi se vor măndri pentru faptul că Slavocica a locuit în acest loc.

„Când veţi afla cine sunt, vă veţi speria foarte tare. Apoivă veţi mândri cu mine”.

Poate că el în mod intenţionat nu mi-a spus, ca să nu povestesc despre această carte, cum arată şi ce este scris în ea. Însă eu nici nu am insistat, nu sunt foarte curioasă.

Şi Slavocica a povestit: o vor găsi în felul următor, o vor cauta o perioadă lungă de timp, în taină, fără a înştiinţa pe cineva.

Apoiîşi vor pierde speranţa de a o mai găsi, şi pe când îşi vor pierde nădejdea de a o mai găsi, , un egumen plin de prafşi obosit... îmi spunea: „Toate hainele sunt pline de praf mămico, şi obosit, plin de praf, egumenul va aduce această carte, o va pune aşa şi va spune: „Poate asta?” Şi Slavocica copilăreşte mi-a zis:„Şi asta, asta va fi, e acea carte.”

Iar în carteeste scris despre toţi şi despre mine câte puţin.

Şi când se v-a găsi această carte, în Lavră va ieşi o mare zarvă.

Televiziunea va vorbi despre aceasta, se va vorbi pretutindeni şi peste tot”.

Atunci părinte,când se v-a găsii cartea,masonii vor avea nimic de zis. Ei nu vor mai spune nimic. Atunci nimeni nu va mai putea spune nimic.

Slavocica a spus că ei se vor lupta în linişte şi vor încerca să scape de moaşte lui.

Din câte l-am înţeles pe Slavocica, el mi-a spus„Mămico, în Germania se vor bucura că am trăit o parte din viaţa mea la ei”.

Chiar dacă a trecut destul de mult timp, eu îl iubesc mult pe prinţul Alexei.

În timp mi se părea că prinţul Alexei seamănă foarte mult cu Slavocica.

Te uiţi şi pur şi simplu te doare sufletul.

Gândul lui Dumnezeu estede nepătruns .

De aceea nouă ne este ascuns de ce Dumnezeu a trimis acest copil curat.

Poate pentru a ne îndreptaşi a ne înţelepţi, şi nu întâmplător se spune, că, cu buzele copilului va fi adus adevărul.

Doar o inimă şi buze curate pot spune adevărul şi îl pot aduce până la inimile noastre.

Lumea modernăstă într-o atât de mare înşelăciune, suntem atât de împietriţi din pricina viciilor şi necredinţei, şi doar un copil curat, neprihănit şi sfânt poate se poate atinge de sufletele noastre şi să topească gheaţa din inimile noastre aspre şi reci.

„ Măcuţă, spuneţi-mi vă rog, aş vrea să discutăm despre o problemă atât de importantă, despre semnificaţia vieţii lui Otroc, despre importanţa venirii lui în această lume.

Haideţi să vorbim despre aceasta. ”

„El îl iubea foarte mult pe Dumnezeu şi mereu spunea şi îi ruga pe oameni să meargă la biserică, să îşi salveze sufletele. Altfel întreaga viaţă a omului îşi pierde rostul, pentru că omul trebuie să trăiască pentru a-şi salva sufletul, să trăiască pentru Dumnezeu.

De aceea, el a trăit pentru Dumnezeu, se străduia să îi ajute pe oameni, îi ruga să meargă la biserică, să-şimărturisească mai des păcatele, cum să se împărtăşească mai des, şi mereu îmi spunea: „Mămico, cum de oamenii nu înţeleg... fiecareva merge oricum la Dumnezeu şi ce îi va spune fiecare lui Dumnezeu? ”

Asta a fostproblema lui principală, să salveze, să explice omului că trebuie să-şi mântuiască sufletul.

De altfel, toate aceste beneficii pământeşti, toate aceste bogăţii nu sunt trebuincioase, de aceea Slavocica spunea: „Mămico trebuie doar să te rogi, trebuie doar să îţi salvezi sufletul.”

El îi ruga pe toţi oamenii să meargă la biserică, să se salveze, mereu spunea:„De ce vă trebuie asta, de ce aveţi nevoie de aceste vile? Pentru ce aveţi nevoie de toate acestea, dacă vă dăunaţi sufletului vostru”.

După cum am înţeles eu, sensul venirii Otrocului Veaceslav,sensul prorocirilor sale era să avertizeze oamenii şi el a venit şi a înfăptuit aceasta, a avertizat oamenii.

Iar vindecarea era cumva pe plan secundar.

Cuvintele sale erau întărite prin fapte.

De altfel, în mod vizibil,într-o secundă putea să vindece nervul trigemen.

Putea liniştit să pună un diagnosticşi să spună liniştit despre toate.

Şi fără discuţii în prealabil, el eracrezut.

De aceea acumoamenii au probleme, pentru că ei cred spusele lui Otroc, că aceste numere sunt de la satana. Şi aceasta aşa şi este.

Şi tocmai aceste timpuri şi aceste numere, acesta e finalul veacului.

El şi-a dat viaţa ca să spună exact aceste lucruri.

El prorocea, confirma prorocirile, tot ce s-a vorbit în Biblie în toţi cei 2000 de ani.

Eu văd sensul în asta.

Iar în prezent el confirmă din nou aceleaşi lucruri, pentru că el m-a lăsat şi eu nu voi spune altceva, voi spune doar ceea ce a spus el,în ciuda opiniei oamenilor.

Poate că sunt cuvinte simple, nu sunt complicate, ei bine, cuvinte deşteptevor fi spuse de oameni inteligenţi...

Eu spun, ceea ce spunea copilul şi în acest limbaj de copil încerc să le transmit.

Sensul vieţii sale, părinte, stătea în..., din câte l-am înţeles pe Slavocica, a fost să avertizeze oamenii, ca să nu îl trădeze pe Dumnezeu şi se poate supravieţui.

Iarîn curând totul se va sfârşişi Dumnezeu în curând va veni în ajutor.

De aceea, după cum putea, el se lupta cu duhurile rele. Aşa cum putea el îi salva pe oameni şi le-a dat totul.

După cum m-a întrebat odată un preot: „Cum credeţi, ce părere aveţi despre copilul dumneavoastră, ce a înfăptuit pe pământ? ”

Eu i-am răspuns foarte simplu: „La ora actuală pentru mine, asemenea unui om obişnuit, viaţa saşi ceea ce el a realizat pot spune într-un singur cuvânt, Slavocica este un erou.

Pentru că el moare de la o boală atât de grea şi niciodată nu a arătat, nici cu suspine, nici cu un sunet, absolut cu nimic.

Eu m-am gândit, spre ruşineaşi păcatul meu, m-am gândit: „Poate nu l-a durut?”

Şi după ce au trecut cele 40 de zile, aveam perna lui, m-am gândit să mă întind pe patul lui, voi sta puţin... m-am culcat pe perna lui, mi se roteau şi pereţii în faţa ochilor, doar de la perna lui şi mi-a fost atât de rău.

Atunci am stat josşi am spus: „Iartă-mă Doamne şi iartă-mă Slavocica, ce greu ţi-a fost.”

Un curaj uimitor, uimitor.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə