Filologiya” (İngilis, Fransız, Alman, İspan və Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası)Yüklə 16.42 Kb.
tarix21.05.2018
ölçüsü16.42 Kb.

Filologiya və jurnalistika fakültəsi.

Filologiya”(İngilis, Fransız, Alman, İspan və Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası)

Dünya ədəbiyyatı” fənni üzrəYekun Buraxılış Dövlət Attestasiya SUALLARI

(2017-2018-ci tədris ili üçün)


 1. Antik yunan ədəbiyyatının xronoloji sərhədləri

 2. Qədim yunan mifologiyasında qəhrəmanlıq məsələsi

 3. Homerin "İliada" və "Odissey" poemalarının oxşar və fərqli xüsusiyyətləri

 4. Aristotel ədəbiyyat nəzəriyyəsinin banisi kimi. "Poetika" əsərində "Mimesis" və “Katarsis” anlayışları

 5. Esxilin "Zəncirlənmiş Prometey" faciəsində azadlıq problemi

 6. Sofoklun "Çar Edip" faciəsində qəhrəman və onun taleyi

 7. Evripidin "Medeya" faciəsində qisas motivi

 8. Aristofanın yaradıcılığında Qədim Attik komediyanın xüsusiyyətləri

 9. Antik Roma ədəbiyyatının bədii xüsusiyyətləri

 10. Vergilinin "Eneida" poemasında Roma tarixinin ideallaşdırılması mövzusu

 11. Horatsi ədəbiyyat nəzəriyyəçisi kimi. "Pizonlara məktub"

 12. Ovidinin “Metamorfozlar” əsərində Allahların mənşəyi haqqında

 13. Orta əsrlər Qərbi Avropa ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi

 14. Orta əsrlər Avropa eposlarının əsas xüsusiyyətləri

 15. Orta əsrlər kurtuaz poeziyasının xüsusiyyətləri

 16. A.Dantenin "İlahi komediya" əsərində simvollar

 17. C.Çoserin "Kenterberi hekayələri" əsərində yeni dövr ədəbiyyatının xüsusiyyətləri

 18. Qərbi Avropada İntibah ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi

 19. İtaliyada intibah. F.Petrarka yaradıcılığında bəşəri ideyalar

 20. C.Bokaççonun "Dekameron" əsərinin kompozisiyası

 21. F.Rablenin "Qarqantua və Pantaqruel" əsəri humanizmin manifesti kimi

 22. M.de Servantesin “Don Kixot” əsərində komiklik və faciəviliyin vəhdəti

 23. İntibah dövrü ingilis ədəbiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətləri

 24. U.Şekspirin poeziyasının ideya və məzmun xüsusiyyətləri

 25. Avropa ədəbiyyatında klassisizm. N.Bualonun “Poeziya sənəti” əsəri. "Üç vəhdət" prinsipi

 26. J.B.Molyer dramaturgiyasında sosial və əxlaqi problemlər “Tartuf” və “Don Juan”

 27. XVII əsr Avropa ədəbiyyatında Maarifçilik

 28. İngilis maarifçilik ədəbiyyatının ümumi səciyyəsi

 29. D.Defonun “Robinzon Kruzo” əsəri ilk burjua romanı kimi

 30. C.Sviftin yaradıcılığında ingilis cəmiyyətinin satirik ifşası

 31. Volter- fransız maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndəsi kimi

 32. Alman ədəbiyyatında maarifçilik hərəkatı. "Fırtına və hücum"

 33. Y.V. Hötenin "Faust" əsərinin fəlsəfi və bədii xüsusiyyətləri

 34. Alman romantizminin yaranması və inkişaf mərhələləri

 35. T.A.Hofmanın əsərlərinin ideya-məzmun xüsusiyyətləri

 36. H.Hayne poeziyasında lirik qəhrəman problemi

 37. İngilis romantizminin yaranması və inkişaf mərhələləri

 38. C.Q.Bayron yaradıcılığında Şərq motivləri

 39. V.Hüqo yaradıcılığında romantik qəhrəman problemi

 40. E.A.Po Amerika romantizminin nümayəndəsi kimi

 41. O.de Balzakın “Bəşəri komediya” silsiləsində fransız cəmiyyətinin realist təcəssümü

 42. Ç.Dikkens ingilis tənqidi realizmin banisi kimi

 43. E.Heminqueyin yaradıcılığında "itirilmiş nəsil" problemi

 44. “Forsaytlar haqqında saqa” trilogiyası C.Qolsuorsi yaradıcılığının zirvəsi kimi

 45. U. Folknerin “Qəzəb və səs-küy” əsərində “şüur axını”

 46. XX əsr ədəbiyyatında modernizm

 47. F.Kafka yaradıcılığında modernizmin elementləri

 48. Ekzistensializmin ədəbiyyatda bədii ifadəsi

 49. A.Kamünün “Yad adam” romanında tənhalıq problemi

 50. J.P.Sartrın “Milçəklər” pyesinin mifoloji əsasları

Kafedra müdiri: prof. A.Z.Sabitova
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə