Fişa petiţieiYüklə 224.66 Kb.
səhifə1/4
tarix06.03.2018
ölçüsü224.66 Kb.
  1   2   3   4ROMÂNIA

AVOCATUL POPORULUI


BIROUL TERITORIAL CONSTANŢA
FIŞA DE CAZ

Încălcarea dreptului de petiţionare

(art. 52 Constituţia României)

Gigi ( nume fictiv), ne-a sesizat în legătură, cu faptul că în data de 10.11.2015, a solicitat încheierea contractului de închiriere pentru spațiul în care locuiește împreună cu soția și cei doi copii minori, în baraca CFR nr.37, de pe strada Silozului din Medgidia. Petentul susține că până în anul 2009, a avut încheiat contract de închiriere cu Primăria Medgidia și de atunci încearcă fără rezultat prin demersuri repetate înceierea contractului. Petentul menționează faptul că încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu E.N.E.L Constanța, este condiționată de dovada spațiului, respectiv contractual de închiriere; în prezent, achită c/valoarea energiei electrice consumate împreună cu mama și familia fratelui său și sunt probleme atât în împărțirea consumului, a banilor cât și suprasolicitarea rețelei de energie electrică.Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de petiționare, prevăzut de art.51 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Primăriei municipiului Medgidia şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-a comunicat faptul că ați fost informat că se va demara începând cu luna ianuarie 2016, o procedură de inventariere a tuturor locațiilor ocupate fără forme legale de către chiriași, urmând ca la finalizarea acestei inventarieri să fie făcută propunerea Consiliului Local al Municipiului Medgidia, repartizarea acestor locații către persoanele care locuiesc efectiv în aceste locuințe.Constanţa , 26. I. 2016

Dosar nr. 389 / 2015

FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului la informare,

( art. 31 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că petentul a solicitat Primăriei Cernavodă situația imobilului din str. Muncitorului, nr. 2, după tatăl său O. T., pentru a ști cine plătește taxele și impozitele pentru casă și teren, întrucât sunt trei moștenitori ( trei frați și o soră) care nu au dezbătut încă moștenirea. Frații petentului refuză primirea în casa părintească a acestuia, deși petentul susține că este îndreptățit să locuiască acolo. Intrucât fratii săi nu-l acceptă în locuință, acesta a solicitat Primăriei Cernavodă, acordarea unei locuințe din fondul locativ de stat, însă cererea sa nu a fost soluționată favorabil pe motiv că are deja o locuință proprietate.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului la informare prevăzut de art. 31 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Primăriei municipiului Cernavodă şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-a comunicat faptul că petentul nu a formulat și nici nu există o cerere înregistrată la primărie cu acest obiect, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat și administrat de către Primăria Cernavoda.


Constanţa , 08. 02. 2016

Dosar nr. 23 / 2016


FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică

( art. 52 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că, petentul a întocmit și a depus dosarul prin care a solicitat Primăriei Municipiului Constanţa rectificarea certificatului de deces nr. 3107/16.11.1990, emis pe numele defunctului V. M., decedat la 16.11.1990, în ceea ce privește prenumele tatălui din Dumitru în ANTON, conform documentației depusă la dosar.

Petentul susţine faptul că, a depus toate actele necesare emiterii dispoziției de primar pentru rectificarea actului de deces mai sus menționat, dosar înregistrat la Serviciul de Stare Civilă sub nr. 88569/22.07.2015 și înaintat la Primăria Constanța sub nr. 17657/21.12.2015. Astfel, petentul menționează că acest certificat îi este necesar urgent în vederea dezbaterii succesiunii după defuntul său tată.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzut de art. 52 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii la Primăria Constanța în legatură cu cele sesizate şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-a comunicat faptul că dosarul de rectificare a fost soluționat prin emiterea Dispoziției de rectificare nr.443 din 16.02.2016. Primăria Constanța precizează faptul că petetul a fost înștiințat imediat telefonic la data de 17.02.2016 să se prezinte la sediul acesteia pentru a ridica dispoziția de rectificare și pentru a depune actele și ulterior pentru a ridica certificatul de deces rectificat.

Constanţa , 26. 02. 2016

Dosar nr. 66 / 2016


FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică

( art. 52 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că petentul a solicitat Casei Judeţene de Pensii Constanţa recalcularea pensiei prin fructificarea adeverinței eliberate de S.C ERCO S.A care probează perioada lucrată de petent în condiții grele de muncă și sporul pentru condiții grele de muncă care nu a fost acordat prin Decizia nr.316291 din data de 01.04.2009, emisă de Casa Județeană de Pensii Constanța.

Petentul susține că adeverința a fost obținută în baza Sentinței civile nr. 1181/03.06.2015 și este contrariat de faptul că prin adresa CJP Nr.24571/23.11.2015, i se dă un răspuns prin care i se face cunoscut că sporul de condiții grele a fost fructificat conform unei alte adeverințe eliberată în 2005 sub denumirea de spor de izolare. Ca urmare, petentul consideră că este o imensă confuzie în ceea ce priveste adeverința eliberată în 2015 (care nu putea fi fructificată în 2005) care trebuia luată în calcul și sporul de condiții grele care în niciun caz nu poate fi confundat cu sporul de izolare. În hotărârea judecătorească este menționat în mod expres spor de condiții grele și nu de izolare cum greșit susține Casa de Pensii.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzute de art.52 din Constituţia României.

În urma demersurilor întreprinse, am primit din partea Casei Judeţene de Pensii Constanţa adresa nr.2858/09.02.2016, înregistrată la Avocatul Poporului Constanţa sub nr. 7/10.02.2016, prin care care ni s-au comunicat următoarele : adeverința nr.137/2015, a fost eliberată în baza Sentinței civile nr. 1181/03.06.2015, în cuprinsul căreia se precizează că sporul de izolare menționat în adeverința nr.139/12.07.2005, reprezintă de fapt spor de condiții grele. Ca urmare, CJP Constanța își menține punctul de vedere pe care i l-a transmis si petentului prin adresa de răspuns nr.303774/22.01.2015.

Constanţa , 18. 02. 2016

Dosar nr. 7 / 2016
FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului de petiționare,

( art. 51 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că în data de 31 .10.2015 a solicitat Instituției Prefectului Constanța ( printr-un mail transmis pe cancelaria prefectului) stadiul dosarelor depuse în temeiul Legii nr. 9/1998 și nu a primit răspuns.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de petiționare, prevăzut de art.51 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Instituției Prefectului Constanța în legatură cu cele sesizate şi ca urmare a demersurilor efectuate, ni s-a comunicat faptul că, în prezent, toate cererile depuse în temeiul Legii nr.9/1998, au fost soluționate de către Comisia Județeană Constanța și transmise spre validare Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, București. Instituția Prefectului i-a comunicat petentului răspunsul prin adresa nr.2644/03.02.2016.Constanţa , 28. 02. 2016

Dosar nr. 384 / 2015


FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului privind protecția copiilor și tinerilor,

( art. 49 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că atât petenta cât și asociația pentru apărarea drepturilor copiilor cu diabet, au semnalat anterior atât Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea cât și Ministerului Sănătății, cu privire la prelungirea prin acte normative a perioadei în care copiii cu diabet și boli asociate ca tiroida autoimună, boala celiacă și alte afecțiuni, ar trebui să beneficieze de însoțitor până la vârsta de 14 ani, vârstă de la care se recunoaște capacitatea de exercițiu restrânsă a minorilor.

Semnatarii petiției suțin că, în raport cu vârsta sa, copilul diagnosticat cu o astfel de boală, nu dispune de o capacitate de autoservire deplin formată, în ceea ce privește controlul alimentației, precum și dozarea corectă a tratamentului (care se modifică frecvent), aplicat bolilor de care suferă. Astfel, membrii asociației atrag atenția asupra faptului că un dozaj greșit ori admisitrarea cu întârziere a injectării sunt chestiuni care atrag consecințe dintre cele mai grave asupra sănătății ori chiar a vieții copiilor diagnosticați cu afecțiunile menționate anterior.

Principalele deficienţe semnalate de petiționari se referă la:  • nerespectarea dreptului persoanei cu handicap accentuat, pentru copiii aflați în această situație la asistent personal;

  • atribuirea gradului de handicap grav pentru copii cu diabet și cu alte boli asociate acestuia, ca efect al Ordinului MSF nr. 725/2002 referitor la încadrarea în grad de handicap prin raportarea vârstei copiilor la capacitatea de autoservire încă neformată și prin raportarea la mai multe aspecte, nu doar prin simpla constatare a faptului că vârsta mionorului este superioară limitei de șapte ani.

  • discriminarea rezultată din prevederile Legii nr. 448/2006, art. 58 alin. 4 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap, care prevede acordarea unei indemnizații pentru adulții cu grad accentuat de handicap, față de minorii cu același grad care nu au dreptul la indemnizație, deși nevoile acestora sunt poate și mai mari;

  • nerespectarea dreptului persoanelor cu handicap la dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, în special testele de glicemie sunt insuficiente în raport cu necesitatea reală a copiilor diagnosticați cu diabet;

  • cuantumul redus al indemnizațiilor de care beneficiază această categorie de copii diagnosticați cu diabet: astfel, pentru cei încadrați cu gradul grav, care au dreptul la însoțitor cuantumul alocației complementare este de 106 lei, al alocației de stat este de 200 de lei și părinții sunt desemnați ca asistenți personali cu salariu minim pe economie, iar pentru cei cu gradul accentuat, cuantumul alocației complementare este de 79 lei, al alocației de stat este de 200 de lei, deși regimul alimentar specific cu produse fără gluten este de 4 ori mai mare decât al produselor normale, familiile fac greu față acestor costuri suplimentare.

  • mărirea vârstei de la 7 ani, prevăzută în Orinul MSF nr. 725/2002, până la vârsta prin care legiuitorul a stabilit că minorul dobândește capacitate restrânsă de exercițiu.

Am efectuat demersuri la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului în legătură cu cele sesizate și ni s-au răspuns următoarele: toate criteriile medicale sunt concepute și revizuite de către Ministerul Sănătății, prin intermediul Comisiei de Specialitate, iar criteriile psihosociale sunt concepute și revizuite de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDCA).

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului a transmis deja Ministerului Sănătății punctul său de vedere referitor la acest subiect, recomandând analizarea și luarea unei decizii de către structurile competente ale Ministerului Sănătății, în ceea ce privește modificarea statutului acestei categorii de copii.


Constanţa , 18. 02. 2016

Dosar nr. 27 / 2016

FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului la un nivel de trai decent

( art. 47 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că în calitate de văduvă de război, a solicitat în decembrie 2015, Casei Județene de Pensii Tulcea acordarea ajutorului anual în cuantum de 335 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.Temeiul legal al solicitării a fost Art. 16 din Legea nr. 44/1944 privind veteranii de razboi și văduvele de război și art. 1 din HG nr.951/2015, privind stabilirea cuantumului ajutorului annual pentru acoperirea unei părți din costul chiriei. Petenta este nemulțumită de răspunsul primit de la Casa de Pensii Tulcea, întrucât deși îi este recunoscută calitatea de văduvă de veteran de război, i s-a comunicat prin răspunsul nr.40210/15.01.2016 că nu se încadrează printre categoriile de beneficiari ai ajutorului anual prevăzut de HG nr.951/20015.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului la un nivel de trai decent, prevăzut de art.47 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Casei Judeţene de Pensii Tulcea în legatură cu cele sesizate şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-a comunicat faptul că, în conformitate cu documentele din dosarul de pensie nr.758197, petenta beneficiză de indemnizație pentru văduvă de veteran de război, acordată conform Legii nr.44/1994, și nu este văduvă de război ( prevederile HG nr.951/2015 se aplică văduvelor de război care și-au pierdut soții în război și nu văduvelor veteranilor de război) și ca urmare nu se încadrează în categoriile de beneficiari ai ajutorului anual prevăzut de HG.951/2015.
Constanţa , 24. 02. 2016

Dosar nr. 28 / 2016

FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică

( art. 52 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că a solicitat Casei Judeţene de Pensii Constanţa recalcularea pensiei în conformitate cu dispozitivul sentinței civile nr.93/2015, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, în dosarul nr.5620/2013, prin luarea în calcul a veniturilor din adeverința nr.653/2012 și a punctului de pensie rezultat din expertiza efectuată în dosar din care a rezultat un punctaj mediu anual de 2,1102 puncte și Casa de Pensii a luat în calcul punctajul de 1,93480 puncte.

Petentul este nemulțumit că desi a formulat contestație împotriva deciziei de recalculare nu au fost respectate dispozițiile hotărârii judecătorești și mai mult dosarul său nu a fost înaintat Comisiei Superioare de Contestații conform art.149 din Legea nr.263/2010, pentru competentă soluționare.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică, prevăzute de art.52 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Casei Judeţene de Pensii Constanţa în legatură cu cele sesizate de şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-a comunicat faptul că, sentința civilă nr.93/2015, pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr.5620/118/2013, a fost pusă în executare prin Decizia nr.223821/2015, respectându-se în totalitate dispozitivul acesteia, prin valorificarea datelor din adeverința nr.653/29.08.2012, punctajul mediu anual calculat la data de 01.10.2012, a crescut de la 1,59284 la 1,93480. Prin adresa nr.15470/22.09.2015, Casa de Pensii Constanța, mai precizează că v-a comunicat răspunsul la contestația înregistrată sub nr.302295/24.08.2015.


Constanţa , 26. 02. 2016

Dosar nr. 10 / 2016


Încălcarea dreptului de petiționare

( art. 51 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că prin cererea înregistrată la Direcția Silvică Constanța sub nr.6933/26.10.2015, a solicitat încheierea contractului de vânzare-cumpărare a terenului aferent imobilului de la adresa unde locuiește, întrucât a achitat suma de 5760 lei (calculată la valoarea din 1992), achitată cu chitanța nr.14558/25.06.1992, însă până la data sesizării intituției Avocatul Poporului, nu a primit nici un răspuns.Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de petiționare prevăzut de art. 51 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii la Direcția Silvică Constanța în legatură cu cele sesizate şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-au comunicat următoarele: cele relatate în petiție au făcut obiectul unui dosar soluționat de către instanța de judecată. Prin decizia nr.737/C/29.nov.2004, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, în dosarul nr.1439/C/2004, cererea petentului prin care a solicitat obligarea direcției Silvice Constanța la vânzarea imobilului construcție plus teren din Constanța, a fost respinsă irevocabil. În cazul în care petentul are pretenții bănești față de Direcția Silvică Constanța, calea legală este aceea a instanței judecătorești. Suma achitată și considerată de petent ca plată a c/valorii terenului, reprezintă în fapt, plată taxă fiscală teren, mai precizează Direcția Sivică în răspunsul comunicat.


Constanţa , 25. 02. 2016

Dosar nr. 46 / 2016


FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului de petiționare,

( art. 51 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că prin cererea înregistrată la Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța sub nr.53329/14.01.2015, a solicitat eliberarea un certificat de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale pe care le datorează, întrucât în prezent nu are venituri și dorește sa-și depună dosarul pentru acordarea ajutorului social , însă până la data sesizării intituției Avocatul Poporului, nu a primit nici un răspuns.Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de petiționare prevăzut de art. 51 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța în legatură cu cele sesizate şi ca urmare a intervenţiei noastre ni s-a comunicat faptul că petentul a fost invitat la sediul S.P.I.T pentru completarea solicitării inițiale cu documentele doveditoare ale situației de fapt semnalată, în vederea corectării rolului fiscal; după operarea modificărilor în programul informatic, în sensul schimbării titularului de rol, în baza sentinței civilenr.VV/2006, a fost elaborat certificatul de stare materilă solicitat, care i s-a îmânat petentului pe baza de semnătură în data de 17.02.2016.


Constanţa , 08. 03. 2016

Dosar nr. 62 / 2016


FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului de proprietate privată,

( art. 44 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că are Titlul de proprietate nr.18297/183/1993, care îi conferă dreptul de proprietate privată pentru suprafața de 2 (două) ha de teren arabil, însă deși a solicitat periodic prin adudiențe la Primăria Cuza –Vodă, punerea efectivă în posesie, primarul nu-i recunoaște Titlul de proprietate și nu-i întocmește procesul –verbal de punere în posesie.Potrivit dispozițiilor Legii nr.247/2005 și H.G nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, Primăria Cuza Vodă are obligația să-i întocmească procesul- verbal de punere în posesie pentru suprafața de 2 ha domnului P.I., care susține că are calitate de moștenitor după autorul P. D. G.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Primăria Cuza Vodă în legatură cu cele sesizate și ca urmare a intervenţiei noastre ni s-au comunicat următoarele: a fost întocmit un proces-verbal de punere în posesie anterior emiterii titlului de proprietate, pentru întreaga suprafață de către Primăria Castelu din care făcea parte și satul Cuza Vodă la acea data. Procesul-verbal i-a fost înmânat petentului. Pentru delimitarea în teren a suprafeței de 2 ha de pe titlul de proprietate respectiv, trebuie să solicite unui cadastrist autorizat, contracost, efectuarea măsurătorilor cadastrale pentru punerea efectivă în posesie, deoarece Primăria Cuza Vodă nu are angajată o persoană autorizată pentru a efectua măsurători cadastrale autorizate și nici aparatura necesara.


Constanţa , 18. 03. 2016

Dosar nr. 79 / 2016
FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului de petiționare, și a dreptului la un mediu sănătos

( art. 51 și 35 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că a solicitat Primăriei Cumpăna, în calitate de proprietar al unui teren agricol situat pe raza Comunei Cumpăna, desființarea unor depozite de deșuri ilegal amplasate în imediata vecinătate a terenului pe care il deține cu acte de proprietate.

Petentul susține că în cererile sale a invocat și prevederile legale din OUG nr.195/2005, privind protecția mediului, modificată și completată, cît și prevederile Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor și solicita comunicarea măsurilor luate privind igienizarea zonei și a măsurilor pentru prevenirea unor astfel de fenomene la nivel de localitate, de către Primăria Cumpăna, însă până la data sesizării instituției Avocatul Poporului nu a primit nici un răspuns.

Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de petiționare și a dreptului la un mediu sănătos, drepturi prevăvăzute de art. 51 și art.35 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Primăriei Cumpăna în legatură cu cele sesizate şi ca urmare a intervenţiei efectuate ni s-au comunicat următoarele: sesizarea nr. 10472/23.10.2015 a fost soluționată prin îndepărtarea deșeurilor de pe suprafața de teren aflată în proprietatea petentului. În baza Legii nr.155/2010 a poliției locale și a Hotărârii Consiliului Local Cumpăna, nr.6/2001, funcționează Poliția Locală Cumpăna, în cadrul căreia sunt funcționari publici cu atribuții în ceea ce privește constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, inclusiv cele ce constau în depozitarea ilegală a deșeurilor și la nivelul comunei, există preocuparea pentru rezolvarea problemelor de natura celor sesizate de petent.


Constanţa , 11. 03. 2016

Dosar nr. 47 / 2016


FIŞA DE CAZ
Încălcarea dreptului de petiționare,

( art. 51 Constituţia României )

Biroul teritorial Constanța a fost sesizat în legătură, cu faptul că în calitate de moștenitor al autoarei Gheorghe Cristina,ați solicitat Primăriei comunei Chirnogeni, stadiul soluționării dosarului pentru reconstituirea dreptului de proprietate, pentru suprafața de 3 ha teren agricol, dosar în care ați optat în scris pentru despăgubiri bănești, însă Primăria Chirnogeni nu înaintează dosarul către Instituția Prefectului Constanța pentru avizul de legalitate pentru ca dosarul să meargă potrivit legii către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților București, în vederea acordării de despăgubiri.Aspectele sesizate au fost analizate în contextul posibilei încălcări a dreptului de proprietate privată, prevăzut de art. 44 din Constituţia României.

Am solicitat informaţii Primăria Chirnogeni jud.Constanța în legatură cu cele sesizate și ca urmare a intervenției noaste ni s-a comunicat că diferența de 3, 00 ha de teren a fost înscrisă în anexa 23 - pentru acordarea despăgubirilor, având în vedere lipsa terenului pentru a fi reconstituit în natura. Dacă dumneavoastră decideți să optați pentru restituirea în natura, puteți sa faceți cerere la Primaria Chirnogeni întrucât în urma inventarierii a reieșit o rezerva de teren de 18,2093 ha . Dacă optați pentru despăgubiri, completați dosarul aflat la Primăria Chirnogeni cu actele comunicate de către primărie, astfel încât dosarul să poată urma procedura pentru a fi validat și înaintat către A.N.R.P în vederea acordării despăgubirilor.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə