Gebze icra mudüRLÜGÜ'nden taşinmaz satiş İlani dosya no: 2010/2640 tal. Örnek No: 27 gayrimenkulun tapu kaydi

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 17.97 Kb.
tarix22.01.2019
ölçüsü17.97 Kb.

GEBZE 2. İCRA MUDÜRLÜGÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2010/2640 TAL.

Örnek No: 27

GAYRİMENKULUN TAPU KAYDI: Kocaeli ili, Gebze ilçesi, 2. Bölge, Güzeller Man., 52 Pafta, 671 Ada, 15 Parselde kayıtlı 4 katlı apartman ve arsası niteliğindeki taşınmaz.

GAYRİMENKULUN İMAR DURUMU: Dos­yasında bulunan ve Gebze Belediyesi Baş­kanlığımdan alınan imar paftasında söz ko­nusu parselin Bitişik Nizam, 4 Kat, H: 12,50 m olduğu görülmüştür,

GAYRİMENKULUN HALİ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satışa konu taşınmaz şehir mer­kezinde Güzeller Mahallesi, 1233 Sokak, bi­na kapı numarası 16'dır. Parsel üzerinde Bodrum kat + zemin kat + üç normal katlı yeni yapılmış yapı bulunmaktadır. Zeminde üç adet işyeri olan binanın dış doğramaları pvc ısı camlı ve doğalgaz bağlanmış olduğu görülmüştür. Bina zeminde 232,00 m2 bü­yüklükte olup üst kattaki çıkmalarla beraber toplam inşaat alanı 954,00 m2'dir. Binanın bulunduğu mevkide yoğun işyeri ve konut tü­rü yapılaşmalar bulunmaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Alım satım kabiliyeti yüksek parseldir.

GAYRİMENKULUN KIYMETİ: 981.487,03-TL (Gebze icra Hukuk Mahkemesi 2010/986 Es. sayılı dosyasından kesinleşen değerdir.)

SATIŞ ŞARTLARI:

1-) 1. Satış 20/03/2012 günü 11:00 -11:10'a kadar Gebze Adliyesi 7 kat 2. icra Müdürlüğü koridorunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen de­ğerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geç­mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü sak­lı kalmak şartıyla, 2. Satış 30/03/2012 günü 11:00-11:10'a kadar Gebze Adliyesi 7. kat 2. icra Müdürlüğü koridorunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 40'ını ve satış isteyenin alacağı­na rüçhanı olan alacaklar var ise alacakları toplamını ve satış masraflarını ve paylaştırma

masraflarını geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çık­madığı takdirde satış düşecektir.

2-) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında nakdi "TL"sı veya bu. miktar kadar milli bir bankanın temi­nat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış pe­şin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale kara­rı Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi, Tapu harcının 1/2'si ve tahliye masrafları alıcıya ait olup, tapu harcının 1/2'si, tellaliye ve birikmiş vergiler resmi satış bedelinden ödenir. • 3-) ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özel­likle faiz ve giderlere dair olan iddialarını da­yanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan ta­pu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha­riç bırakılacaktır.

4-) ihaleye katılıp, daha sonra ihale bedeli­ni yatırmamak sureti ile ihalenin feshine se­bep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mü-teselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksı­zın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-) Şartname ilân tarihinden itibaren her­kesin görebilmesi için dairede açık olup gide­ri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör­müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak­ları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarı­daki dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İİK. 127. maddesi uyarınca ta­puda kayıtlı olmayan ilgililere bu ilanın tebli­gat yerine geçeceği ilân olunur.

(İİK m.126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de ahildir.

Yönetmelik Örnek No: 27www.bik.qov.tr B:9289

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə