Halk sağLIĞIYüklə 30,71 Kb.
tarix23.10.2017
ölçüsü30,71 Kb.
#12019
növüYazi

DOKTORA DERECESİ ALANLAR

HALK SAĞLIĞI

1.SÜMBÜLOĞLU Kadir "Toplum Hekimliği Uygulamasında Sağlık Kayıtlarının Birleştirilmesi ve Kayıtlardan Yararlanmak İçin Bilgisayar Sistemi Geliştirme", 1972


2.YAZICIOĞLU Bihter "Yenikent Sağlık Ocağı Bölgesinde Erişkinlerin Diş Sağlığı Düzeyi ile Bu Konuda Bilgi ve Tutumlarını Saptayan Araştırma", 1976
3.IŞIK Demet "Çevre Sorunları, Yeniden Örgütlenme Gereği ve Öneriler", 1976

4.ÇELEBİOĞLU Ali Tekin "1978 Yılında Türkiye Hastanelerinde Yatak Kullanımı", 1980


5.TARKAN Necdet "Türkiye Sanayiinde İş Hijyeni Bakımından Organik Çözücüler Sorunu", 1979
6.ULUSOY Mahir "1973 Nüfus ve Nüfus Sorunları Araştırması Evli Kadın Anketinin Araştırma Metodolojisi Açısından Değerlendirilmesi", 1981
7.GÜLER Çağatay "Ön Taramalarda Çeşitli Kitlelerin Performanslarını Değerlendirme Yöntemi Harvard Basamak Testi", 1987
8.YELSALI İsmail "Çubuk Sağlık Eğitim ve Araştırma Bölgesi Orta Öğretim Gençliğinde Ağız ve Diş Sağlığı", 1987
9.ERMUMCU BALKAN "Etimesgut Merkezinde Evli ve Doğurgan Çağdaki Kadınların Güneş Gebelikten Korunma Durumunun Bölgede Kalma Süresine Göre İncelenmesi", 1987
10.ÖZCAN Cemil "Çubuk Verem Savaş Dispanseri Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Dispanser Ocak İlişkilerinin Belirlenmesi", 1989
11.AKIN Levent "Çankırı İlinde Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolü Üzerine Bir Deneme", 1989
12.KAVAKLIOĞLU ONAT "Yapracık Sağlık Ocağı Bölgesi Koroner Kalp Hastalıkları Özden İzleme Araştırması", 1989
13.SERHAT Azime "Saray Sağlık Ocağı Bölgesindeki Dört Köyde 40 Yaş Üzerinde Hipertansiyon Prevalansı, İzleme ve Yıllık İnsidans Araştırması", 1990
14.BİÇER Sevgin "TCDD Ankara Demiryolu Fabrikasında Çalışan Erkek İşçilerde Eğitimin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranış Etkisinin Araştırılması", 1993
15.PİYAL Birgül "Aile Planlaması Çalışmaları ve Topluma Dayalı Dağıtım", 1994
16.TÜRKAY Fikri Ali "İki Farklı Hepatit B Aşısının Değişik Aşı Takvimi ile Uygulanması Sonucu Oluşturdukları Antikor Yanıtlarının İzlenmesi ve Antikor Titrasyonuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenerek Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması", 1995
17.EMİROĞLU Nedret "Ankara ve Şanlıurfa İllerinde İncelenen 1-6 Yaş Grubu Çocuklarda Poliomiyelite Karşı Bağışıklama Durumu", 1996
18.GEDİK F. Gülin "Kırgızistan'ın Bir Oblastında (İlinde) Genişletilmiş Bağışıklama Programın Lot Kalite Örnekleme Yöntemi İle Değerlendirilmesi", 1999
19.VAİZOGLU A.Songül “Yüksek Gerilim Hatlarına ve Diğer Faktörlere Bağlı Düşük Frekanslı Elektromanyetik Kirlilik Durumunun ve Bazı Sağlık etkilerinin Belirlenmesi”. 2001
20.ÖZAĞ M.Kadir “Kentsel Bir Bölgede, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu Planlama Konusunda Bir Model Araştırmasi”. 2002
21.ÖZAYDIN Nülifer “1998 TNSA Verilerine Göre Türkiye’deki Evli Erkeklerin Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Tutumları”. 2003
22. EVCİ E. Didem “ Farklı Turizm Yörelerindeki Bazı Konaklama Tesislerinin Sağlık Açısından Değerlendirilmesi ve Turistlerin Sağlık Sorunları”. 2003
23. MIHÇIOKUR Sare “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Öğrenci Sağlık Merkezinde Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmet Modeli Oluşturma Araştırması”. 2004


BESLENME VE GIDA BİLİMLERİ

1.KURUCAIŞIKSOLUĞU Müberra “Ankara’da Yüksek Öğrenim Gençliğinde Demir Yetersizliği Anemisinin Yaygınlık Derecesi ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler”. 1975

2.PİRKUL Tülin “Ankara Çubuk Bölgesi Toplumunda Riboflavin Yetersizliği Sorunu ve Bu Sorunun Gıdalara Uygulanan İşleme Yöntemleri İle İlişkisi”, 1977

3.PEKCAN Gülden “0-60 Yaş Grubu Çocuklarda Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçülerek Beslenme Durumunun Saptanması”, 1977


4.TEMİZ Ayhan “Çocuk Mamalarının Mikrobiyolojik İncelemelerinde Önerilen Yöntemlerin Rutin Analizler Yönünden Karşılaştırılması ve Ankara’da Satılan Çocuk Mamalarının Mikrobiyolojik Niteliklerinin Saptanması”, 1978
5.KÖKSAL Gülden “Ankara Çevresinde Anne Sütü İle Beslenme Durumunun Saptanması”, 1980
6.AKDAĞ Fatma “Sosyo-Ekonomik Yapısı Değişik Üç Toplum Grubunun Satın Alma ve Evlerindeki Gıda Stoku Konusunda Bir Araştırma” , 1983
7.TÖRECİ Gülsün “Ankara İlinde Farklı Sosyo-Ekonomik Yapıdaki Ailelerin İçme Sütü ve Yoğurt Tüketimlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi ve Çeşitli Kaynaklardan Sağlanan İçme Sütlerinin Birleşim ve Hijyenik Kaliteleri”, 1983
8.KAYAKIRILMAZ Kadriye “Annenin Beslenme Durumunun Sütünün Miktarına ve Bileşimine Etkileri ile İlgili Uzunlamasına Bir Çalışma”, 1985
9.KOÇOĞLU Gülay “Kırsal Bölgede Beslenme Eğitiminin Malnutrisyonun Önlenmesine ve Tedavisine Etkileri”, 1986
10.ATTİLA Sema “Yaşlıların Ev Koşullarında Beslenme Durumları”, 1986
11.ELMACIOĞLU Funda “Anne Süt Miktarı ve Bunu Etkileyen Faktörler”, 1989
12.GHASHUT Latifa Laila “The Assessment of The Nutritional Status of 0-4 Years Old Children in Tripoli Libya”, 1991
13.TATAR M. Necmettin “Arter Kan Basıncı, Sigara İçme ve Kan Kadmiyum Düzeyi Arasındaki İlişki”, 1991
14.ÜNLÜ Ayşe “Kanserli Hastaların Beslenme Alışkanlıkları ve Serum A Vitamini, Karoten ve Retinol Bağlayıcı Protein Miktarları”, 1993
15.BUDAK Nurten “Anne Sütü ve Serumundaki Bazı Eser ve Toksik Etmenler İle Annenin Günlük Besin Tüketimi, 1993
16.BAĞCI Ayşe Tülay “Erken ve Zamanında Doğum Yapan Annelerin Süt Bileşimleri ile Bebeklerin 0-12 Ayda Beslenme ve Büyüme Gelişmelerinin İzlenmesi”, 1993
17.ŞENSOY Funda “Anne Sütünün A Vitamini Düzeyi İle Annenin Günlük Besin Tüketimi”, 1994


SAĞLIK YÖNETİMİ

1.EBADİ FARD AZER Farbod“Hacettepe Üniversitesi Uygulama Hastanesi Röntgen Bölümünün 1991 Yılı Maliyet Analizi”, 1993


2.HAZNEDAROĞLU Dilek “Anne Sütü Konusunda Verilen Eğitim ve Annelerin Doğru Anne Sütü Uygulamaları Konusundaki Bilgi ve Davranışları Üzerine Bir Çalışma”, 1995
3.ÖZPERK Gülay “Ağız Sağlığı Hizmetlerinde Kalite Güvencesi Araştırması”, 1996
4.ŞENER Serap “Kahramanmaraş ve Kars İllerinde Genişletilmiş Bağışıklama Programının Lot Kalite Tekniği ile Değerlendirilmesi”, 1997
5. UZ Mehmet Hulki “Adana ve İçel İllerinde Sağlık Ocakları İle Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinden Aile Planlaması Hizmeti Alanların Algıladıkları Kalite Düzeyi (Memnuniyeti) ve Bunu Etkileyen Faktörler”. 2002
6. ÖZSARI S.Haluk “Bir Özel Sağlık Sigortacılık Kurumunda Kullanıcıların Özellikleri ve Risk Profili (1998-2002)”. 2003

SAĞLIK EĞİTİMİ

1.TURHAN Gürbüz “Aile Planlaması Hizmetlerinde Eğitilmiş Kadın Ustabaşılarının Güdüleyici Etkisi”, 1984


2.PEHLİVAN Erkan “Etimesgut Eğtim ve Araştırma Sağlık Bölgesin İlkokullarında Görevli Evli Öğretmenlerin Aile Planlaması Hakkında Bilgi-Tutum Uygulamalarının Saptanması ve Eğitimi”. 1989

İŞ SAĞLIĞI
1.TARKAN Necdet “Türkiye Sanayiinde İş Hijyeni Bakımından Organik Çözücü Sorunu”, 1979
2.FİŞEK Gürhan “İşyerinde Trikloroetilen Kullanımının İşçilerin Sağlığı Üzerine Etkileri”, 1980
3.DÖŞEMECİ Mustafa “Marmara Bölgesi Sanayi Merkezlerinde Mesleksel Kanserler ve Kimyasal Karsinojenlerin Durumu”, 1982
4.DEMİR Nuran “İşçi Sağlığı Sorunu Olarak Pnömokonyoz”, 1989
5.PİYAL Bülent “İş Sağlığı Politikası ve Eylem Programları İçin Yöntem Önerisi”, 1994
6.TUNALI Levent “İtfaiye Çalışanlarının Sağlık Sorunları”, 1996
7.ERGÖR Osman Alparslan “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na Bağlı Dört Fabrikada, 1994, 1995 ve 1996 Yıllarında Meydana Gelen İş Kazalarının İncelenmesi”, 1997
8. YILDIZ Ali Naci “Sıcak Ortamda Çalışmayla İlgili Sağlık ve Güvenlik Sorunları” 2000
9.YEŞİLDAL Nuray “Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak, Üzülmez ve Karadon İşletmelerinde 1997 Yılı Pnömokonyoz ve Tüberküloz Değerlendirmesi”. 2000
10.GÜVEN H.N.Rana “Titreşimli Cihaz Kullananlarda Titreşimin El-Kol Üzerindeki Sağlık Etkisi”. 2002.


EPİDEMİYOLOJİ
1.PODHİPAK Amornrath “Study of the Effect of Different Causes of Death in Etimesgut
and Çubuk Districts: A Life Table Analysis Using Cause-Elimination and Delay Time Death Models”, 1988

2.ENÜNLÜ Tayfun “Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı Ankara Hastanesi’nde Böbrek Nakli Yapılan Hastaların Beş Yıllık Sürelerinin ve Bunu Etkileyen Bazı Risk Faktörlerinin Saptanması”, 1991


3.DOĞAN (GÜÇİZ) Bahar “İki Araştırma Bölgesi’nde Kırsal Hesaplama Teknikleri ile Çocukluk Çağı Ölümlülüğünün Değerlendirilmesi”, 1993
4.AKSOYDAN Emine “Şentepe Gecekondu Bölgesi’nde 0-60 Aylık Çocuklarda Malnutrisyon Prevalansı ve İnsidansı”, 1993
Yüklə 30,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin