Haydi, hep biRLİkte okuyalimYüklə 81.89 Kb.
tarix18.08.2018
ölçüsü81.89 Kb.

SÜLEYMAN ŞAH İLKOKULU

HAYDİ, HEP BİRLİKTE OKUYALIM”PROJESİ

PROJENİN ADI: Haydi Hep Birlikte Kitap Okuyalım

PROJENİN AMAÇLARI:

Genel Amaçlar:

Projenin temel amacı, Süleyman Şah İlkokulu'ndaki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade etmelerinin, iletişim ve sosyal becerilerinin gelişmesini desteklemektir. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu yolla öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje ile Süleyman Şah İlkokulu'nda kitap okuyan öğrenciler ve velilerden oluşan örnek bir topluluk dolayısıyla kitap okuma alışkanlığı kazanmış bir toplum oluşturulması amaçlanmaktadır.

Özel Amaçlar:

Bu proje ile Süleyman Şah İlkokulu'ndaki öğrencilere 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Projenin özel amacı, bir öğrencinin haftada 150 sayfa ya da bir kitap okumasını ya da bir günde kitap okumak için en azından 45 dakikasını ayırmasını sağlamaktır (Öğrencinin ayda minimum 5; her bir dönemde 20’şerden, yılda 45 kitap okumasını sağlamak).

Okullarda kitap okumaya başlayan öğrencilerin, kitap okumayı alışkanlık haline getirdikleri takdirde, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini; etkili konuşma ve yazma becerilerini geliştirmelerini sağlamak, projenin amaçları arasındadır.

Öğrencilerin kitap okumaları sayesinde onların düşünce eğitimini de desteklemek, böylece akıcı konuşma, etkili yazma, yorumlama gibi becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, öğrenci velilerine verilecek bilinçlendirme seminerleri sayesinde, velilerin de çocukları gibi kitap okumalarının sağlanması amaçlanmaktadır.PROJE UYGULAMA SÜRESİ: 3 yıl

PROJE SAHİBİ: Süleyman Şah Müdürlüğü

PROJEYİ HAZIRLAYAN BÖLÜMLER:

Okul İdaresi, Okul Rehberlik Servisi ve ÖğretmenlerimizPROJE SORUMLULARI:

Okul Müdürü : Mesut ARSLAN

Müdür Yardımcısı : Ahmet Ergin GEÇİMLİ

Rehber Öğretmen : Buket AÇAR

4/D Sınıf Öğretmeni : Tolunay EFİLOĞLU

2/A Sınıf Öğretmeni : Fatma YILDIRIM FELEKPROJE UYGULAYICILARI: Süleyman Şah İlkokulu Sınıfı Öğretmen, öğrenci ve velileri

HEDEF KİTLE: Okulumuzdaki 2, 3 ve 4. Sınıf öğrencileri ve velileri

NİHAİ YARARLANICILAR: Tüm öğrenciler, veliler, öğretmenler

GİRİŞ / PROJENİN GEREKÇESİ VE ORTAYA ÇIKIŞ KAYNAĞI:

Okumak insanın kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir; insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Spor yapmak vücut için nasıl egzersiz imkânı sağlıyorsa; kitap okumak da beynin kapasitesini artırmada egzersiz işlevi görmektedir.

Yapılan araştırmalar, bir Japon’un yılda 25 kitap okuduğunu, bir İsveçlinin yılda 10 kitap okuduğunu, bir Fransız’ın yılda 7 kitap okuduğunu göstermektedir. Türkiye’de ise 6 Türk, yılda 1 kitap okumaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 1993 yılında yaptırdığı bir ankete göre insanımızın okumama sebepleri, oran olarak şu şekildedir:

-Kitap okuma alışkanlığının olmaması: % 50,2
-Yeterince zaman bulunamaması: % 16,6
-Boş zamanlarında yoğun olması: % 10,6
-Televizyon, video ve sinemanın tercih edilmesi: % 10,5
-Kitap fiyatlarının yüksek olması: % 4,6
-Dersleri sebebiyle okuyamama: % 3,4
-Diğer sebepler: % 1,9
-Cevap yok: % 2,27

Ülkemizde kitap okuma alışkanlığını kazanmamış, kitap okuma bilincine erişememiş ve kitap sevgisi taşımayan bireylerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur. Dilimizin gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak, toplumun tüm kesimlerinde ömür boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar, kitap okuyan öğrencilerin, kitap okumaları ile ders başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Haftada en azından bir kitap okuyan bir öğrenci, ayda 4-5 kitap okuyacaktır. Böylece bu öğrencinin her dönem için en az 20 ve dolayısıyla yılda 45kitap okuması mümkün olacaktır.

  PROJENİN HEDEFLERİ

- Süleyman Şah İlkokulu'nda okuyan öğrenciler ile bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler arasında okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak,

-Öğrencilerimizin dünyaya, olaylara, insanlara farklı açıdan bakma alışkanlığı kazandırarak, kavrama güçlerini geliştirmek,

-Öğrencilere etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerileri kazandırmak,

-“Maddi yetersizliği”, kitap okumamak için mazeret olmaktan çıkarmak,

-Kitaplara daha kolay ulaşılması için olanak sağlamak,

-Kitap okuma sürecine ailelerin de katılımını sağlamak.YÖNTEM:

Süleyman Şah İlkokulu'nda her sınıfa (2. 3 ve 4. Sınıflara) 1. dönem için sınıftaki öğrenci sayısı kadar kitap Sınıf öğretmenlerince temin edilecektir. Kitaplar, o sınıfın Sınıf Öğretmenine zimmetlenecektir. 2. dönemde de okulların her sınıfına, sınıftaki öğrenci sayısı kadar kitap sınıf öğretmenlerince temin edilecektir. Sınıf içindeki öğrencilerin dönüşümlü olarak, teslim alınan tüm kitapları okumaları sağlanacaktır.

Proje için öncelikle, bir Kitap Okuma Komisyonu oluşturularak okulumuzdaki sınıfların her birinde,‘ Haydi Hep Birlikte Kitap Okuyalım’ Projesini uygulamadan sorumlu sınıf öğretmenleri görevlendirilecektir.

Süleyman Şah İlkokulunda öğrenim gören öğrenci sayısı kadar ve öğrenci seviyesine uygun kitap temin edilecektir.

"Haydi, Hep Birlikte Kitap Okuyalım" Projesi takip çizelge formları oluşturulacaktır.

‘Haydi, Hep Birlikte Kitap Okuyalım’ Projesi okulumuz web sitesinde (www.suleymansahilkokulu.meb.k12.tr) projeye ait tüm bilgiler, proje takip çizelgeleri vb. yer alacaktır.

Okullarda, proje uygulamasında görevli her öğretmen, kendi sınıfında öğrencileriyle beraber kitap okumaya katılacaktır

Velilerinde çocuklarıyla beraber okumaya katılması sağlanacaktır.

100 Temel Eser Okuma yarışması okulumuzda öğrenci ve veliler düzeyinde yapılması, okulumuzda 100 Temel Okuma Yarışması yapılması, Yarışmada veli ve öğrenci düzeyinde birinci olanların ilçe Finallerine katılımlarının sağlanması.

YAYGIN ETKİ:

Proje aşamaları ve uygulamalarının yer alacağı öğrenci ve velilere SMS ve okul Web sitesinden bilgilendirmeler sürekli yapılacaktır. Projenin uygulayıcısı olan öğretmenler, her bir öğrencinin hangi kitapları okuduğunu öğretmenler e-okula işleyeceklerdir. Ve buradan öğrenciler ve veliler hangi kitapların okunduğunu takip edebileceklerdir.

Yerel basın kuruluşları (yerel gazete, televizyon vb.) ile işbirliği sağlanarak, proje çalışmalarının duyulması ve yapılan çalışmaların diğer okullar için de örnek teşkil etmesi sağlanacaktır.

BEKLENEN SONUÇLAR:

Proje sayesinde, Süleyman Şah İlkokulundaki tüm öğrenciler, öğretmenler ve velilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanacaktır. Proje, ilçemiz ve ilimizdeki diğer okullar için de örnek oluşturacak nitelikte olup, kısıtlı bütçenin ya da maddi imkânsızlıkların kitap okumaya engel olmadığını göstermesi açısından da önemlidir.PROJE ETKİNLİKLERİ:

Veli Bilinçlendirme Seminerleri

Öğrenci velilerini, kitap okumanın önemi ve yararlarına ilişkin olarak bilinçlendirmek üzere, seminerler verilecektir. Seminerlerde, kitap okuma ile öğrencilerin ders başarılarının ilişkisinden; kitap okuyan kişilerin kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerinin nasıl geliştiğinden söz edilecektir. Gerekirse Üniversitelerden seminerler verilmek üzere hoca lar davet edilecektir.Kütüphanenin Zenginleştirilmesi ve Koridor Kitaplıkları

Kitap temini için sivil toplum örgütleri, Şahinbey ve Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler ve özel sektörden sponsor desteği sağlanacaktır. Yayınevlerine kitap bağışı ile ilgili e-mailler gönderilecek. Koridorlara kitap raflıkları yapılarak velilerinde kitap temin ederek okumaları sağlanacak. Koridordaki kitaplık rafları öğrenci velilerimizin evlerinde okudukları kitapları okula bağışlamaları ile doldurulacak.Okullarda Kitap Okuma Saati:

Dönüşümlü olarak haftada 1 ders saati (her hafta farklı gün ve saatlerde) okullardaki herkesin; tüm öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve hizmetlilerin kitap okumaları sağlanacaktır.

Sınıf öğretmenlerince kitap kurdu etkinliği, Okuma Ağacı etkinliği vb. etkinliklerle öğrencilerin daha çok kitap okumaya yönlendirilmesi, Okulca hazırlanan okuma saati çizelgesindeki planlamaya uygun olarak okuldaki tüm idareci, öğretmen, öğrenci, hizmetli ve velilerin kitap okumaları sağlanacaktır. Yine İlk dersten önceki hazırlık-planlama süresi olan 10 dakikalık zamanında kitap okunarak geçirilmesi sağlanacaktır.

Evde Kitap Okuma Saati

Evde öğrenciler ile velilerin birlikte kitap okumaları sağlanacaktır. Her velinin evinde, çocuğuyla birlikte günde en az 40 dakika t kitap okuması sağlanmaya çalışılacaktır. Evdeki kitap okuma saati, projeden sorumlu öğretmen tarafından zaman zaman denetlenecektir. Bunun için, sınıftaki her öğrenci, projeden sorumlu öğretmenine evdeki kitap okuma saatini bildirecektir. Projeden sorumlu öğretmen, öğrencilerinin evdeki kitap okuma saatlerine ilişkin liste doğrultusunda zaman zaman öğrencileri telefonla arayacak ve ne yaptıklarını soracaktır. Projeden sorumlu öğretmen, gönüllülük esas olmak üzere, zaman zaman ev ziyaretleri yaparak da evde kitap okuma saatinin kontrol ve denetimini yapabilir.En Fazla Kitap Okuyanları Ödüllendirme

Okulumuzun imkânları ölçüsünde, en fazla kitap okuyan öğrencilere (2. sınıflar arasında en fazla kitap okuyan öğrenciye, 3. sınıflar arasında en fazla kitap okuyan öğrenciye, 4. sınıflar arasında en fazla kitap okuyan öğrenciye gibi her sınıfa kendi arasında) onların kitap okuma şevklerini artırmak için ödüller verilecektir. Ödüllendirme, aşağıdaki şekillerde yapılacaktır:

Her ay en fazla kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek,

Birinci dönem için en fazla kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek,

İkinci dönem için en fazla kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek,

Bir yılda en fazla kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek,

Bu ödülleri alan öğrencileri belirleyip ilan etmek,

Ödüllerimiz: Sinema ve tiyatro etkinliği, Müze ve hayvanat bahçesi gezisi, Bisiklet

Süleyman Şah İlkokulunda, en fazla kitap okuyan her sınıf seviyesinden 3 öğrenciyi (2,3 ve 4.sınıf) öğrenciyi tespit edip Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirilmesini sağlamak.

PROJENİN ÇIKTILARI:

Proje web sitesi

Her okulda, projenin uygulayıcısı ve takipçisi olan öğretmenler, sorumlu oldukları sınıflar için haftalık kitap okuma çizelgeleri oluşturacaklar ve öğrencilerin her ay, 1. dönem ve 2. dönemde okudukları kitapları bu çizelgeye işleyerek, öğrencilerin okudukları kitapların takibini yapacaklardır. Projenin uygulanmasından sorumlu öğretmenler, bu takip çizelgelerini ve dolayısıyla her öğrencinin okuduğu kitapları, e- okula düzenli işleyeceklerdir. Projeden sorumlu öğretmen, her hafta sonunda, öğrencilerin o hafta içinde okudukları kitapları okulumuz web sitesine yazılmasını sağlayacaklardır.Proje fotoğraflarının yer aldığı proje albümü

Proje uygulayıcısı öğretmenler, okullardaki kitap okuma saatlerinde, sınıflarında kitap okuyan öğrencilerin fotoğraflarını çekecekler ve proje için okulda bir fotoğraf albümü oluşturulacaktır. Ayrıca kitap okumaya ilişkin veli bilinçlendirme seminerlerinin de fotoğraflanıp bu fotoğrafların albümde yer alması sağlanacaktır.PROJE İÇİN OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR:

Projenin yürütülmesi için oluşturulan komisyonlar, aşağıda belirtildiği gibidir:-Kitap Seçim Komisyonu

Bu kurul, aşağıda belirtilen öğretmenlerden oluşmaktadır:

Müdür Yardımcısı Ahmet Ergin GEÇİMLİ

2/E Sınıf Öğretmeni Sara AKUFUK

3/B Sınıf Öğretmeni İbrahim DOĞAN

4/E Sınıf Öğretmeni Samiye GÜÇLÜÖdül Komisyonu

Ödül komisyonunda görev alan kişiler:

Okul Aile Birliği Başkanı Hatice GÜNEŞ

3/A Sınıf Öğretmeni Türkan DEMİR

4/C Sınıf Öğretmeni Cengiz YILMAZ

2/B Sınıf Öğretmeni Bektaş HÖSÜKOkul Kitap Okuma Komisyonu

Bu komisyonda görev alan kişiler:

Okul Müdürü Mesut ARSLAN

Rehber Öğretmen Buket AÇAR

Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Sibel GÜL

4/A Sınıf Öğretmeni Ahmet Yaşar MENEVŞE

3/C Sınıf Öğretmeni Ahmet OĞUZ

PROJE DEĞERLENDİRME

Proje web sitesinden alınan öneri ve değerlendirmeler

"Haydi, Hep Birlikte Kitap Okuyalım" Projesi takip çizelge formları ve elde edilen istatistikî veriler

PROJENİN BÜTÇESİ:

Projenin bütçesi, 4 000 (Dört bin) TL’dir.SÜLEYMAN ŞAH İLKOKULU"HAYDİ HEP BİRLİKTE OKUYALIM" KİTAP OKUMA PROJESİ

ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:……………..…………………………………….……………

KİTAP SIRA NU.

KİTABIN ADI

SAYFA SAYISI

KİTABI ALDIĞI TARİH

KİTABI VERDİĞİ TARİH

VELİ İMZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN ŞAH İLKOKULU "HAYDİ HEP BİRLİKTE OKUYALIM" KİTAP OKUMA PROJESİ ETKİNLİĞİ TARİH VE SAATLERİ

TARİH

OKUMA SAATLERİ

KATILIMCILAR

02/12/2015

5. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

10/12/2015

2. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

18/12/2015

3. ders saati

Öğrenciler, tüm personel ve öğrenci velileri

25/12/2015

4. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

28/12/2015

5. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

04/01/2016

6. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

12/01/2016

1. ders saati

Öğrenciler, tüm personel ve öğrenci velileri

20/01/2016

2. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

10/02/2016

3. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

18/02/2016

4. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

26/02/2016

5. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

01/03/2016

6. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

08/03/2016

1. ders saati

Öğrenciler, tüm personel ve öğrenci velileri

16/03/2016

2. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

24/03/2016

3. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

29/03/2016

4. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

04/04/2016

5. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

12/04/2016

6. ders saati

Öğrenciler, tüm personel ve öğrenci velileri

20/04/2016

1. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

28/04/2016

2. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

02/05/2016

3. ders saati

Öğrenciler, tüm personel ve öğrenci velileri

10/05/2016

4. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

18/05/2016

5. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

26/05/2016

6. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

30/05/2016

1. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

06/06/2016

2. ders saati

Öğrenciler ve tüm personel

14/06/2016

3. ders saati

Öğrenciler, tüm personel ve öğrenci velileri

NOT: Kitap okuma saatlerinde öğretmenler, öğrenciler okul idaresi, hizmetliler ve velilerin hep birlikte kitap okumaları sağlanacaktır. Ergün ilk dersin 10 dakikasında kitap okuma yapılacaktır. Mesut ARSLAN

Okul MüdürüDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə