Həyat fəalliyətinin təhlükəsizliyi” fənnindən test sualları Qruplar 4125a1, 4125a

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.56 Mb.
səhifə6/6
tarix17.06.2018
ölçüsü0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

421.Səs-küydən mühafizə vasitəsi olmayanı qeyd et

 1. Səs-küyü hesablayan cihazlar

 2. Səs izoləedən

 3. Səs ekranları

 4. Tavandan asılan həndəsi formalı fiqurlar

 5. Çəpərləyici quruluşlar

422.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən mühafizə etməyən vasitəni qeyd et

 1. şüşəli eynək

 2. Çəpərləyici

 3. avtomatik nəzarət quruluşları

 4. siqnal quruluşları

 5. izoləedici quruluşlar

423.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorumayan mühafizə vasitəsini qeyd et

 1. Kətan əlcəklər

 2. Mühafizə yerləbirləşdirilməsi

 3. Mühafizə sıfırlaması

 4. Avtomatik açarlar

 5. Qoruyucu quruluşlar

424.Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən qorumayanı göstər

 1. Gərginlik artıran cihaz

 2. Örtüklər

 3. Kənardan idarə quruluşları

 4. Ildırım ötürücüləri

 5. Təhlükəsizlik nişanları

428.Reaksiyanın sürətindən asılı olaraqyanma prosesi neçə formada gedə bilər?

 1. 3;

 2. 2;

 3. 4;

 4. 6;

 5. 1;

429.Yanar maddə və oksidləşdiriçi nə əmələ gətirir?

 1. Yanar sistem;

 2. kül;

 3. alov;

 4. od;

 5. köz;

430.Yanma prosesinin əmələ gəlməsi və davam etməsi üçün neçə şərt lazımdır?

 1. 4;

 2. 2;

 3. 3;

 4. 1;

 5. 5;

431.Yanma prosesinin əmələ gəlməsi və davam etməsi üçün lazım olmayan şərti qeyd et

 1. Hava axınının sürəti

 2. Yanacaq

 3. Oksidləşdirici

 4. Yanar maddələrin kəmiyyəti, keyfiyyəti və zamanı

 5. Alovlanma impulsu

432.Közərmə zamanı oksigenin miqdarı neçə faiz olmalıdır?

 1. 10-11

 2. 8-9

 3. 13-15

 4. 16-18

 5. 20-21

433.Havada karbon qazının (CO2)neçə faizdən başlayaraq şüurun itməsinə və ölümə səbəb olur?

 1. 8-10

 2. 5-7

 3. 10-19

 4. 13-15

 5. 11-12

434.Havada dəm qazı(CO) neçə faizdən başlayaraq şüurun itməsinə və ölümə səbəb ola bilər?

 1. 0,4

 2. 0,5

 3. 0,6

 4. 1,0

 5. 2,0

435.Qəza işıqlandırması, işi davam etdirmək üçün işçi işıqlandırmanın neçə faizi qədər olmalıdır?

 1. 10

 2. 4

 3. 6

 4. 8

 5. 3

436.İşçi işıqlanma olmadıqda işçiləri təhlükəsiz köçürmək üçün azı neçə lyük işıq olmalıdır?

 1. 0,5

 2. 0,2

 3. 0,8

 4. 1,0

 5. 5

437.Təyinatına görə süni işıqlandırma neçə növə ayrılır?

 1. 5

 2. 3

 3. 4

 4. 7

 5. 6

438.Təyinatına görə süni işıqlandırma olmayanı qeyd et

 1. əlavə işıqlandırma

 2. Işçi işıqlandırma

 3. Qəza işıqlandırma

 4. köçürmə işıqlandırma

 5. növbətçi işıqlandırma

439.Üfüqi səthlərin ümumi işıqlanmasını hesablarkən bir lampanın işıq seli belə hesablanır.İşıq selinin vahidini yaz 1. limen

 2. lyüks

 3. V T/ m2

 4. lm/vt

 5. %

440.İşıq seli (F) aşağıdakı kimi hesablanır.Burada (F) neçə lampanın içıq selidir


a)1 b) 2 c) 3 d) 2 cüt e) 3 cüt
441.İl ərzində ( dekabrda) 4000-lk , iyulda 3800 lk günorta vaxtları işıqlıq dəyişir.Hesablamalarda bu qiymət neçə qəbul edilir( lk-ilə)

 1. 5000

 2. 500

 3. 1000

 4. 300

 5. 10000

442.Təbii işıqlanmada pəncərələrin sahəsi hesablanarkən Lmin nəyi ifadə edir:
 1. a)Təbii işıqlanma əmsalının normalaşmış minium qiyməti

 2. b) Təbii işıqlanma əmsalının ağır işə görə norması

 3. c) Təbii işıqlanma əmsalının orta ağır işə görə norması

 4. d) Təbii işıqlanma əmsalının pəncərəyə yaxın nöqtədəki işıqlanma norması

 5. Təbii işıqlanma əmsalının M nöqtəsindəkoi lyüksmetrin göstərişi


443.Əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil olmayan normativ- hüquqi aktı göstər

 1. Həmkarlar ittifaqının əmək haqqında qanunlar

 2. Əmək məcəlləsi

 3. İcra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyəti çərçivəsində qəbul etdiyi normativ-hüquqi aktlar

 4. Prezident fərmanları

 5. Respublikanın əmək qanunvericiliyi sistemi

444.İşəgötürən olmayanı müəyyən et

 1. Əmək kollektivi

 2. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olan şəxs

 3. Əmək müqaviləsinə xitam vermə ixtiyarı olan şəxs

 4. Əmək müqaviləsi şərtlərini dəyişdirmə hüququ olan şəxs

 5. Mülkiyyətçi

445.Əmək məcəlləsinin tətbiq edilmədiyi iş yerini qeyd et

 1. bələdiyyəyə seçilmiş şəxslər

 2. Respublikamızın ərazisində yerləşən bütün müəssisələr

 3. Xaricdə yerləşən səfirlik işçilərimiz

 4. beynəlxalq sularda Azərbaycan Respublikasının bayrağı altda üzən gəmidə işləyənlər

 5. Müəssisənin xammalı və avadanlığından istifadə etməklə evdə işləyənlər


446.Əmək məcəlləsi şamil edildiyi şəxsləri qeyd et

 1. Prokurorluq orqanlarında işləyənlər

 2. Hərbi qulluqçular

 3. Məhkəmə hakimləri

 4. Milli Məclis deputatları

 5. Bələdiyyəyə seçilmiş şəxslər

447.Əmək müqaviləsi üzrə işçininəsas hüquqları olmayanı qeyd et

 1. Iş vaxtında ixtisasartırma kursunda iştirak etmək

 2. Sərbəst surətdə ixtisas seçmə

 3. Iş yeri seçərək əmək müqaviləsi bağlamaq

 4. Əmək müqaviləsi şərtlərini ləğv etmək

 5. Əmək müqaviləsi şərtlərini dəyişdirmək


448.Əmək müqaviləsi üzrə işçinin vəzifələri olmayanı qeyd et

 1. Ona tapşırılan işi başa vurduqda işdən getmək

 2. Əmək intizamına əməl etmək

 3. Əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək

 4. Dövlət sirrini saxlamaq

 5. Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək

449.Əmək müqaviləsi bağlanmasına zidd olanı qeyd et

 1. Bütün işçilər əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilməlidir

 2. Əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır

 3. Hər bir kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz

 4. Əmək müqaviləsinin tərəflərindən biri işəgötürən, digəriişçidir

 5. Tam fəaliyyət qabiliyyəti olmayan şəxs işəgötürən ola bilməz

450.İşçinin bir iş günü ilə növbəti iş günü arasındakı gündəlik istirahət vaxtı azı neçə sat olmalıdır

 1. 12

 2. 16

 3. 14

 4. 10

 5. 15

451.Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti neçə saatdan az olmamalıdır

 1. 42

 2. 54

 3. 48

 4. 38

 5. 56

452.Gecə vaxtı işin müddətini qeyd et ( saatla)

 1. 2200- 600

 2. 2100- 500

 3. 2000- 400

 4. 2100- 530

 5. 2300 - 700

453.Elektrik cərəyanı vurmuş adamın öldüyünü kim müəyyən etməlidir

 1. Həkim

 2. Baş energetik

 3. Baş mühəndis

 4. Kömək göstərən şəxs

 5. Zərərçəkənin ağsaqqalı

454.Cərəyan vurmuş adamı ilk yardım göstərdikdən sonra nə etməli

 1. Bədənini müəyyən vasitələrlə isitməli

 2. Torpağa basdırmalı

 3. Quma basdırmalı

 4. Ayaqlarını soyuq suya qoymalı

 5. 1 stəkan qatıq və ya süd verməli

455.Cərəyan vurmuş adamı cərəyanın təsirindən azad etdikdən sonra əvvəlcə nə etməli?

 1. Ağzını müəyyən vasitə ilə açaraq dilini nəfəs yolundan çıxarmalı

 2. Qollarını və ayaqlarını hərəkət etdirməli

 3. Üzünə sərin su vurmalı

 4. Zərərçəkəni təmiz havaya çıxarmalı

 5. Yubanmadan rorpağa basdırmalı ki, bədənindəki cərəyan torpağa axsın

456.Cərəyan vurmuş adamı ilk bir dəqiqə ərzində azad edildikdə və onlara həkimə qədər yardım göstərildikdə onların neçə faizinin həyatı xilas olunur?

 1. 90

 2. 60

 3. 70

 4. 80

 5. 50

457.Cərəyan vurmuş adamın göz bəbəyinin genişlənməsi nəyin əlamətidir?

 1. Beyinin qanla qidalanmasının pisləşməsinin

 2. Vəziyyətinin getdikcə yaxşılaşmasının

 3. Yanında səs-küyün çox olmasının

 4. Həyat əlamətinin olmadığının

 5. Suya ehtiyacı olduğunu bildirir


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə