İnsanda İnsanda Bazı cestodların erişkinleri ince barsaktaYüklə 445 b.
tarix28.10.2017
ölçüsü445 b.
#19115İnsandaYassı

 • Yassı

 • Şerit biçiminde

 • Boyutları 2 mm - 25 m arasında değişir

 • Yumurtaları kapaksızdır (Diphyllobothriidae)

 • Yumurtalarında 3 çift çengel var

 • HERMAFRODİT’TİRLERVücutları

 • Vücutları

 • Baş (skoleks) skolekste çekmenler ve çengeller bulunur

 • Boyun

 • Halkalardan oluşurSığır tenyası

 • Sığır tenyası

 • Sığır şeridi

 • Silahsız şerit

 • Abdest bozan isimleriyle bilinir

 • Boyu 5-10 m, bazen 15-25 m olanlar var

 • Eni 2-7 mm (1 500 – 2000 kadar halka var)

 • Erişkinin skoleksinde rostellum ve çengeller yoktur (silahsız cestod veya şerit)

 • Uterusdaki yan dalların sayısı 15-30 durYumurtlama deliği olmadığından, yumurtalar ancak gebe halkaların parçalanmasıyla dışarı çıkabilir

 • Yumurtlama deliği olmadığından, yumurtalar ancak gebe halkaların parçalanmasıyla dışarı çıkabilir

 • Yumurtaları kapaksız üç çift çengelli

 • İnce barsakta yaşar ve ömrü 25 yıl kadardır

 • Son konak insandır

 • Ara konak sığırlarda (az sıklıkta manda), yumurtadan çıkan embriyon barsak duvarına yapışır

Kan dolaşımı ile çiğneme kasları, kalp, dil kasları gibi çizgili kaslara yerleşir CYSTİCERCUS BOVİS

 • Kan dolaşımı ile çiğneme kasları, kalp, dil kasları gibi çizgili kaslara yerleşir CYSTİCERCUS BOVİS

 • İnsanlara bulaşması C. bovis’li etlerin pişirilmeden yenmesiyledir

 • Boyun kısmından halkalar oluşmaya başlar ve erişkin formu gelişir, İnsanda hastalık erişkin forma bağlı gelişirBarsak mukozasının zedelenmesi ve konağın besin maddelerini alma sonucu, sindirim bozuklukları

 • Barsak mukozasının zedelenmesi ve konağın besin maddelerini alma sonucu, sindirim bozuklukları

 • Kan tablosu değişiklikleri

 • Sinirsel bozukluklar (burun/anüs kaşıntısı)

 • Dışkıda yumurta aranmasının önemi yoktur

 • halkaları tanıda önemlidirNiklosamid

 • Niklosamid

 • Prazinkuantel

 • Albendozol

 • Sığır eti iyice pişirilmeli, çiğ köfte yemeden kaçınılmalı

 • Hasta insanlar tedavi edilmeli, insan dışkısı gübre olarak kullanılmamalıdırDomuz tenyası veya şeridi

 • Domuz tenyası veya şeridi

 • Silahlı şerit

 • 2-5 m boyunda

 • Skoleksi yuvarlak (1 mm)

 • Dört çekmeni ve rostellum üzerinde iki sıra halinde dizilmiş çengeller var

 • Halka sayısı 1 000 kadar

 • Uterusda yan dallanmaları sayısı 8-13

 • İnsan barsağında 25 yıl yaşayabilir

 • Yumurtalarına üç çift çengeli varİnsan hem son konak, hem ara konak olabilir

 • İnsan hem son konak, hem ara konak olabilir

 • Domuz gerçek ara konaktır

 • Larvalar kan yolu ile dil, kalp kaslarına yerleşir Cysticercus cellulosae

 • İyi pişmemiş domuz etini yenmesiyle bulaşır

 • Erikşin forumu ince barsakta tıkayıcılık oluşur

 • Ara konak insan C. cellulosae deri altına, beyin, göze, kaslar ve kalbe yerleşir

 • Beyine yerleştiğinde üzüm salkımı gibi kitleler oluştururDışkıda halkaları aranır, yumurta aramanın önemi yoktur

 • Dışkıda halkaları aranır, yumurta aramanın önemi yoktur

 • Halkada uterus yan dalları 8-13 tanedir

 • C. cellulosae olgularından hazırlanan antijenle

 • Presipitasyon

 • K.B.D

 • Deri alerjik testi yapılabilirİnsanda bulunan en küçük sestoddur

 • İnsanda bulunan en küçük sestoddur

 • 20 mm boyunda

 • 0.6 mm enindedir

 • 0.3 mm çapında yuvarlak olan baş kısmında dört çekmen ve bir sıra üzerinde dizilmiş 20-30 çengel taşıyan bir rostellumu bulunur

 • Boyundan uzak halkalar olgun halkalardır

Yumurtaları

 • Yumurtaları

 • Oval

 • Şeffaf ve renksizdir

 • Yumurtadaki üç çift çengelli embriyo (onkosfer)’yu saran ve embriyofor olarak bilinen içteki zarın üst ve alt uçlarında kalınlaştığı noktalarda ince iplikçikler çıkar ve dış ve iç zarlar arasındadırParazitin direkt ve indirekt evrimi vardır

 • Parazitin direkt ve indirekt evrimi vardır

 • Direkt evrimde dışkı ile dışarı atılan embriyonlu yumurtalar sindirim yolu ile alındığında ince bağırsakta embriyo açığa çıkar

 • Bağırsaktaki villüs içine giren embriyon çengellerini kaybeder ve dört gün içinde

 • gelişerek Serkosist denen kurtçuk şeklini alırSistiserkoid barsak boşluğuna geçer Çengelleri gelişen baş kısmıyla ileum mukozasına yapışır

 • Sistiserkoid barsak boşluğuna geçer Çengelleri gelişen baş kısmıyla ileum mukozasına yapışır

 • İndirekt evrimde, yumurtaları alan gelişme halindeki pirelerin vücudunda; sistiserkoid oluşur ve bu pireleri yutan insanlarda erişkin helmint meydana gelir

Bazı olgular asemptomatiktir

 • Bazı olgular asemptomatiktir

 • Klinik belirtilerin ortaya çıkması için helmintin barsakta çok sayıda olması gerekir

 • Erişkin ve kurtçuk formunun metabolizma ürünlerine bağlı olarak toksemi gelişebilir

 • Karın ağrısı, kanlı ishal gibi enterit tabloları görülebilir

 • Çocuklarda anemi, MSS belirtileri baş dönmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilirDışkıda yumurtaların görülmesi ile tanı konulur

 • Dışkıda yumurtaların görülmesi ile tanı konulur

 • Tedavisi tenyadaki gibidir

 • Hasta insanlar tedavi edilmelidirPseudophyllidea grubunda yer alan parazit balık şeridi, Dibothricephalus latus isimleri ile de bilinir

 • Pseudophyllidea grubunda yer alan parazit balık şeridi, Dibothricephalus latus isimleri ile de bilinir

 • İnsan bağırsağında 3-12 mm uzunluğuna ulaşan parazitin eni 1-2 mm dir

 • Skoleksiinde emme çukuru olarak biline iki derin oluk vardırParazitin yumurtaları kapalıdır

 • Parazitin yumurtaları kapalıdır

 • Yumurtalarında embriyon gelişmesi için dışkıyla dışarı atılan yumurtaların suya karışması gerekir

 • Yumurta içinde embriyofor adı verilen kiprikli onkosferler oluşur

 • Kapağın açılmasıyla yumurtadan çıkan 6 çengelli, kirpikli embriyon korasidyum oluşur

Korasidyumlar siklops cinsi kabuklular tarafından yutulur ve evrimleri devam eder

 • Korasidyumlar siklops cinsi kabuklular tarafından yutulur ve evrimleri devam eder

 • I. Ara konağın barsağında korasidyumun kirpikli örtüsü kaybolur ve proserkoid adı verilen kurtçuk oluşur.

 • Birkaç hafta sonunda Proserkoidin, boyu 0.5 mm olup, 6 çengeli ve kuyruğu vardır.Siklopsu yutan küçük balıklar veya bunları yutan tatlı su balıkları (II. Ara konak)’nın mezenter yağ dokusu, kaslar ve çeşitli organlarda yerleşen kurtçuk farklılaşarak pleroserkoid (sparganum) oluşur

 • Siklopsu yutan küçük balıklar veya bunları yutan tatlı su balıkları (II. Ara konak)’nın mezenter yağ dokusu, kaslar ve çeşitli organlarda yerleşen kurtçuk farklılaşarak pleroserkoid (sparganum) oluşur

 • Pleroserkoidi taşıyan balıkların çiğ yada az pişmiş yenmesi sonucu, insanlara bulaşır

Pernisiyöz tipte hiperkromanemi

 • Pernisiyöz tipte hiperkromanemi

 • B12 vitamini depolar

 • Bazı hastalarda hipokrom yada normokrom anemide gelişebilir

 • Barsak tıkanma olabilir

 • Metabolizma ürünlerine bağlı toksemi gelişebilir

 • Karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal veya kabızlık, iştahsızlık, zayıflama gelişebilirDışkıda yumurtalarının görülmesi ile tanı konur

 • Dışkıda yumurtalarının görülmesi ile tanı konur

 • Tedavide

 • Niklosamid

 • Diklorufen

 • Atebrin

 • B12 vitamini verilir

 • Çığ balık yenmemesi korunmada önemlidirSon konağı köpek ara konağı ise hayvanlar ve insanlar olan parazitin erişkini

 • Son konağı köpek ara konağı ise hayvanlar ve insanlar olan parazitin erişkini

 • Boyu 2-6 mm

 • Eni 0.6 mm olan küçük sestodur

 • Yumurtaları embriyonludur

Son konağı

 • Son konağı

 • Köpek

 • Kurt

 • Çakal gibi hayvanlardır

 • Ara konağı

 • Koyun

 • Sığır gibi otçullar

 • İnsanlardırErişkinin halkalardan çıkan yumurtalar ara konak tarafından sindirim yoluyla alınır

 • Erişkinin halkalardan çıkan yumurtalar ara konak tarafından sindirim yoluyla alınır

 • Embriyo yumurtadan çıkar, sindirim sisteminin duvarını delerek, damarlar yoluyla karaciğere, kalbe, akciğerlere ve genel dolaşıma geçerler

 • Embriyo yerleştiği organlarda hidatik kist oluştururHidatik kistli hayvan organlarının köpekler tarafından yenmesi ile erişkin E. granulosus oluşur

 • Hidatik kistli hayvan organlarının köpekler tarafından yenmesi ile erişkin E. granulosus oluşur

 • İnfekte köpek dışkısıyla kirlenmiş ellerle, besinlerle ile sindirim yolundan veya havada bulunan yumurtaların solunum yoluyla alınmasıyla insana bulaşır

Dünyada ve yurdumuzda da genellikle görülen bir infeksiyondur

 • Dünyada ve yurdumuzda da genellikle görülen bir infeksiyondur

 • Özellikle koyunculuğun geliştiği ülkelerde sık görülür

 • Dokulara yerleşen embriyoya karşı konak yanıtı gelişir

 • Kistin büyümesi ile çevre dokulara baskı oluşurKistler 10 - 25 cm çapına ulaşabilir

 • Kistler 10 - 25 cm çapına ulaşabilir

 • Yerleştiği organın işlevi bozuklur

 • Metabolizma ürünleri alerjik reaksiyonlara yol açabilir

 • Hidaditozda bazen belirti olmayabilir

 • Belirtiler yerel ve genel belirtiler şeklinde olabilirBazen büyüyen kistler vücut içinde aniden yırtılır ve konak kolapsla ölür

 • Bazen büyüyen kistler vücut içinde aniden yırtılır ve konak kolapsla ölür

 • Hidatik kistin yerleştiği organlar

 • Karaciğer

 • Akciğer

 • Deri ve deri altına

 • Kaslar ve diğer organlardır

 • Kemiklere yerleşen kistlerde genellikle kütikül gelişemezRadyoloji

 • Radyoloji

 • Ultrasonografi ve sintigrafi

 • Kistlerdeki protoskoleksleri ve çengelleri görerek

 • Serolojik yöntemler

 • Moleküler yöntemlerden PCR

 • Deri içi deneyi olarak Casoni

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin