İnzibati idarəetmə” kafedrası “iqtisadi diplomatiya” test tapşırıqları Diplomatiyanın mahiyyətini açıqla

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.57 Mb.
səhifə1/5
tarix08.06.2018
ölçüsü0.57 Mb.
  1   2   3   4   5

İnzibati idarəetmə” kafedrası

iqtisadi diplomatiya” test tapşırıqları1.Diplomatiyanın mahiyyətini açıqla

A)Danışıqlar vasitəsilə beynəlxalq münasibətlərin idarə olunması

B)Yazışmalar vasitəsilə dövlətlər arası münasibətlər

C)Görüntülü yazışmalar vasitəsilə firmalar arası münasibətlər

D)Elektron yazışmalar qeydiyyatı ilə dövlət arası münasibətlər

E)Görüşlər vasitəsilə münasibətlərin yaranması


2.Morgentaunun geydinə əsasən diplomatiyanın neçə vəzifəsi var

A)4


B)5

C)7


D)2

E)3
3.Milli iqtisadi təhlükəsizliyə neçə nöqteyi nəzərdən baxmaq olar

A)2

B)4


C)3

D)1


E)5
4.Geniş mənada milli iqtisadi təhlükəsizlik marağı

A)Cəmiyyətin bütün qatlarının marağını nəzərdə tutur

B)Dövlətin bütün marağını nəzərdə tutur

C)XİN-nin şöbələrinin marağını nəzərdə tutur

D)Korparasiyaların apardığı işlərin marağını nəzərdə tutur

E)Qeyri hökümət təşkilatlarının marağını nəzərdə tutur


5.Dar mənada milli iqtisadi təhlükəsizlik

A)Təxirəsalınmaz metod və vasitələrdən ibarət olan dövlət proqramı

B) XİN-nin dövlət nizamnaməsi

C)QHT-nın nizamnaməsi əsasında təşkilatın proqramı

D) Korparasiyaların direktorlar şurasında qəbul olunan proqram

E)Milli məclisin qəbul etdiyi proqram


6.Beynəlxalq korrupsiyaya qarşı BMT-nin qətnaməsinin tarixi və ili

A)15 dekabr 1975-cı il tarixli 3514-cü qətnamə

B)20 yanvar 1976-cı il tarixli 4715-ci qətnamə

C)31 avqust 1974-cü il tarixli 3311-ci qətnamə

D)20 oktyabr 1978-ci il tarixli 4921-ci qətnamə

E)11 iyul 1973-cü il tarixli 2812-ci qətnamə


7.Keçid dövründə səmərəli investisiya siyasəti üçün neçə əsas prinsiplərə əməl olunmalıdır

A)6


B)8

C)7


D)4

E)5
8.ABŞ-ın “Marşal planı” kimin prezidentliyi dövrün-də meydana gəlmişdir

A)H. Trumenin

B)D. Ruzveltin

C)C. Başınqtonun

D)C. Kennidenin

E)C. Buşun
9.1948-1952-ci illərdə Avropanın neçə ölkəsi və neçə milyard dollar dəyərində olan “Marşal planına” qoşuldu

A)16 ölkə 17 milyyard dollar

B)12 ölkə 13 milyyard dollar

C)19 ölkə 20 milyyard dollar

D)13 ölkə 13 milyyard dollar

E)11 ölkə 15 milyard dollar


10.İqtisadi diplomatiyanın xarakterini müəyyən edir

A)Dövlətin xarici iqtisadi siyasəti

B)Dövlətin daxili iqtisadi siyasəti

C)Dövlətin xaricdə olan səfirliyi

D)Dövlətin müəyyən şəhərlərdə açdığı konsulluğu

E)Dövlətin iqtisadi inkişaf nazirliyi


11.Müasir reallıqda iqtisadi diplomatların iqtisadi inteqrasiya proseslərin neçə mərhələlərini bilməsi vacibdir

A)4


B)3

C)5


D)2

E)612.Oxford English Dictonacy-görə diplomatiya

A)”Beynəxalq əlagələrin danışıqlar yolu ilə aparılmasıdır”

B)”Beynəxalq əlagələrin yazışma yolu ilə aparılmasıdır”

C)”Beynəxalq əlagələrin elektron yazışmalarla”

D)”Beynəxalq əlagələrin müharibə yolu ilə aparılmasıdır”

E)”Beynəxalq əlagələrin zor üsulu ilə aparılmasıdır”


13.İqtisadi diplomatiyanın milli maraqlar təmin etməsinin prinsiplərinin təsnifi varianları

A)6


B)5

C)3


D)2

E)7
14.1980-ci illərdən 2006-cı ilin ortalarına gədər ikitərəfli 4 prefrrensial ticari razışmaların sayı

A)50-dən 200 qədər yüksəlmişdir

B)30-dan 150 qədər yüksəlmişdir

C)40-dan 180 qədər yüksəlmişdir

D)60-dan 300 qədər yüksəlmişdir

E)38-dən 180 qədər yüksəlmişdir
15.NAFTA-nın açıqlanması

A)Şımali Amerika Azad Ticarət zonası

B)Cənubi Amerika Azad Ticarət zonası

C)Şimali Afrika Ticarət zonası

D)Cənubi Afrika Ticarət zonası

E)Antraktida Ticarət zonası


16.Şimali Amerika Azad Ticarət zonası nə vaxt fəaliyyətə başlayıb

A)1994-ci il

B)1989-ci il

C)1985-ci il

D)1995-ci il

E)2000-ci il


17.Proksen mənası

A)Səfir qismində şəxs

B)Konsul qismində şəxs

C)Qasid qismində şəxs

D)Tacir qismində şəxs

E)Nazir qismində şəxs18.MERKASUR

A)Avropa ittifaqı

B)Asiya ittifaqı

C)Amerika ittifaqı

D)Afrika ittifaqı

E)Avstraliya ittifaqı


19.Sənaye inkişafı üzrə BMT-nin (YUNİDO) üzv dövlətlərin sayı (11.01.2014)

A)171


B)180

C)181


D)175

E)170
20.Dünya əhalisinin neçə milyardı yoxsulluq kateqoriyasına aiddir

A)1,3

B)1,1


C)1,4

D)1,2


E)1,5
21.Dünya resurslarının neçə faizi , dünya əhalisinin neçə faizinin əlindədir

A)85%-in 20%-ə

B)80%-in 25 %-ə

C)90%-in 25%-ə

D)82%-in 19%-ə

E)87%-in 25%-ə


22. GUAM sözünü açıqla

A)Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldaviya

B)Germaniya, Uruqvay, Avstraliya,Macarstan

C)Georqiya, Uqanda, Almaniya , Milan

D)Gilan, Urmiya. Amerika , Madaqaskar

E)Çexiya, Unitar, Avstraliya, Malaziya


23.GUAM təsiri haqqında birgə Kommünike harada və neçənci ildə imzalanmışdır

A)10/10 ay 1997-ci il Strasburqda

B)21/06 ay 1998-ci il Berlində

C)30/11 ay 1996-ci il Parisdə

D)23/10 ay 1997-ci il Davosda

E)31/12 ay 1999-ci il Reyində


24. GUAM-ın ilk zirvə toplantısı harada və neçənci ildə olmuşdur

A)Yaltada 7 iyun 2001 ildə

B)Bakıda 6 iyul 2002 ildə

C)Tbilisidə 9 may 2001 ildə

D)Paqada 11 iyunda 2002 ildə

E)Londonda 13avqusta 2003 ildə


25.Bakı –Tbilisi –Qars dəmir yolunu Gürcüstanda təməli neçənci ildə hansı ayda qoyulmuşdur

A)2007 il noyabır ayı

B)2008 il dekabr ayı

C)2006 il yanvar ayı

D)2007 il iyun ayı

E)2008 il oktyabr ayı


26.AR-sı ilə Ukrayna arasında dostluq,əməkdşlıq və tərafdaşlıq haqqında müqavilənin imzalanması nə vaxt olunmuşdur

A)16 mart 2000ci il

B)18 may 2003ci il

C)17 dekabr 2001 ci il

D)19mart 2002ci il

E)31 aprel 2000 ci il


27.”Tərəflər” adlandırılan AR- sı və Türkiyə Respublikası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sariş

A)2 noyabr 1992-ci il

B)16 dekabr 1993- ci il

C)25 aprel 1996-ci il

D)17 oktyabr 1993-ci il

E)26 may 1991-ci il


28.İlk əmtəə nomenklaturası Brüsseldə neçənci ildəvə neçə dövlətlər arasında qəbul olunmuşdur

A)1913-ci il 29 ölkə

B)1911-ci il 32 ölkə

C)1912-ci 25 ölkə

D)1915-ci 15 ölkə

E)1914-ci il 12 ölkə


29.ABŞ diplomatik xidmətinə hansı bilikləri güclü olan mütəxəsislər işə zəif cəlb edilmişdirlər

A)İqtisadi

B)Maliyyə

C)Kənd təsərrüfatı

D)ticarət

E)Bütün cavablar düzdür


30.Hal-hazırda Böyük Britaniya XİN-də iqtisadi problematika ilə hansı funksional şöbələr məşğul olurlar

A)Ticari münasibətlər və ixrac şöbəsi

B)Maliyyə əlaqələr şöbəsi

C)Bütün cavablar düzgündür

D)Elm və texnika şöbəsi

E)Gəmiçilik və nəqliyyat şöbəsi


31.Avropada gömrük əməkdaşlığı ittifaqının yaranması haqqında imzalanmış konversiyanın tərkibinə daxil olan dövlətlərin sayı və fəaliyyəti

A)17 dövlət fəaliyyəti 04/11 1957

B)15 dövlət fəaliyyəti 06/12 1958

C)18 dövlət fəaliyyəti 08/10 1958

D)16 dövlət fəaliyyəti 11/12 1957

E)14 dövlət fəaliyyəti 10/10 1957


32.ÜGT-da (ümumdünya gömrük təşkilatı) gömrük məsələləri üzrə necə konversiya, neçə zamanət və neçə beynəlxalq normalar vardır

A)20 konversiya, 58 zamanət və 10 beynəxalq normalar

B)22 konversiya, 60 zamanət və 12 beynəxalq normalar

C)21 konversiya, 58 zamanət və10 beynəxalq normalar

D)25 konversiya, 65zamanət və 18 beynəxalq normalar

E)23 konversiya, 60 zamanət və 15 beynəxalq normalar


33.Fritredizm nədir

A)Sərbəst ticarət

B)Gizli ticarət

C)Açıq ticarət

D)Qapalı ticarət

E)Düzgün ticarət


34.Qloballaşma neçənci ildən dövrəyə buraxılmışdır

A)1980-ci ildən

B)1982-ci ildən

C)1986-ci ildən

D)1990-ci ildən

E)1991-ci ildən


35.Xarici siyasətdə təbliğat

A)Sülh siyasi alətidir

B)Mübahisə predmetidir

C)Danışıqlar obyektidir

D)Ən son halda istifadə olunan siyasi alətdir

E)Cavab variantlarının hamısı düzgündür


36.Casusluq

A)Cavab variantlarının hamısı düzgündür

B)Qeyri-leqal fəaliyyət növüdür

C)Qədim tarixə malikdir

D)Xarici siyasətin sülh alətidir

E)Bir qayda olaraq məxfi strukturlar tərəfindən aparılır


37.Iqtisadi intervensiya

A)Hər hansı bir sahəni yaxud ölkəni öz iqtisadi təsir dairəsinə salmaq fəaliyyəti

B)Başqa bir ölkənin iqtisadi obyektlərini güc yolu ilə ələ keçirmək

C)Xarici siyasətin güc vasitəsidir

D)Cavab variantlarının hamısı düzgündür

E) Sırf dövlət səviyyəsində digər ölkənin daxili işlərinə müdaxilə


38.Siyasi intervensiya

A) Hər hansı bir sahəni yaxud ölkəni öz siyasi təsir dairəsinə salmaq fəaliyyəti

B)Xarici siyasətin güc aləti

C)Düzgün cavab variantı yoxdur

D)Danışıqlarda ultimatumdan istifadədir

E)Siyasi münasibətlərin yeni müstəviyə keçirilməsidir


39.İqtisadi müharibə

A)Xarici siyasətin güc alətidir

B)Düzgün cavab variantı yoxdur

C)Danışıqlar zamanı iqtisadi təsir mexanizmlərindən istifadə etməkdir

D)Iqtisadi mübarizənin ilkin mərhələsidir

E)Xarici siyasətin sülh alətidir


40.Diplomatiyanın ilkin fəaliyyət sahəsinə daxildir

A)Hərbi-siyasi sahə

B)Iqtisadi

C)Sosial


D)Informasiya

E)Ətraf mühit


41.Diplomatiyanın fəaliyyət sahəsinə ən son daxii edilib

A)Kosmos


B)Ətraf mühit

C)Hərbi-siyasi sahə

D)Sosial sahə

E)Informasiya


42.Milli diplomatiyanın məqsədinə daxil deyil

A)Qlobal problemin həlli

B)Dövlət qarşısında cavabdehdir

C)Sülh yolu ilə nailolma

D)Ideala maksimal yaxınlıq

E)Xarici məsələni həll etmək43.Lobbiçiliyin tərifinə aid deyil

A)Sesvermə mexanizmi

B)Qanunverici orqanlara təsir

C)Icraedici orqanlara təsir

D)Ayrı-ayrı təşkilatların maraqlarını əhata edir

E)Xüsusi sistem və praktika


44. İqtisadi diplomatiyada fəaliyyətin əsas sahələrinə aiddir

A)Informasiya

B)Birləşdirici

C)Dezinformasiya

D)Şifrələmə

E)Məxfilik


45.iqtisadi diplomatiyada fəaliyyətin əsas sahələrinə aid deyil

A)Dezinformasiya

B)Informasiya

C)Siyasi-normativ

D)Texniki-konsultativ

E)Maliyyə-kredit


46. İqtisadi diplomatiyanın təşəkkülünün düzgün ardıcıllığını tapın

A)Ticarət diplomatiyası, ticarət konsulluqları, milli biznesə xaricdə dəstək

B)Milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət diplomatiyası, ticarət konsulluqları

C)Milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət konsulluqları, ticarət diplomatiyası

D)Ticarət konsulluqları, milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət diplomatiyası

E)Ticarət diplomatiyası, milli biznesə xaricdə dəstək, ticarət konsulluqları47. İqtisadi diplomatiyanın birinci məqsədinə daxil deyil

A)Milli biznesə siyasi dəstək göstərmək

B)Dünya təsərrüfatında milli iqtisadiyyatın çəkisini artırmaq

C)Öz ölkəsinin beynəlxalq münasibətlərə təsir imkanını artırmaq

D)Dünya təsərrüfatında ən yeni texnologiyaların bazasında irəliləmək

E)Cavab variantlarının hamısı düzgündür48. Bizim dövrə çatan ən qədim ticarət müqaviləsinin tarixi

A)E.ə. 2000 il

B)E.ə. 1000 il

C)E.ə.13 il

D)336 il

E)765 il
49.İlkticarət konsulluqları harada yaradılmışdı

A)Yaxın Şərqdə ;

B)İspaniyada

C)ABŞ-da

D)İtaliyada

E)Çində
50.İlkticarət konsulluqları yaradılmışdı

A)XII-XIII əsrlərdə

B) ll-lll əsrlərdə

C)E.ə. I əsrdə

D)XV-XVI əsrlərdə

E)XIX əsrlərdə


51. İlk ticarət konsulluqlarını açdılar

A)Venesiya və Genuya

B)Valensiya və Sevilya

C)Roma və Bolonya

D)Konstantinopol və Dəməşq

E)Qahirə və Şam


52.İqtisadi diplomatiyanm ilkin forması

A)Ticarət diplomatiyası

B)Milli biznesə xaricdə dəstək

C)Iqtisadi intervensiya

D)Təbliğat

E)Mediasiya


53.Xarici siyasətin güc alətlərinə daxildir

A)Təhdid


B)Mediasiya

C)Siyasi intervensiya

D)Casusluq

E)Diplomatiya


54.Xarici siyasətin güc alətlərinə daxil deyil

A)Casusluq

B)Müharibə

C)Hərbi təzyiq**

D)Iqtisadi müharibə

E)Təhdid
55.Birbaşa danışıqlar

A)Dövlət və ya hökümətbaşçıları arasında bilavasitə danışıqlardır

B)Parlamentlerlərarası danışıqlardır

C)Xalq diplomatiyasının növüdür

D)Səfır statuslu diplomatların danışıqlarıdır

E)Kiçik rütbəli diplomatların danışıqlarıdır
56.Diplomatiya

A)Cavab variantlarının hamısı düzgündür

B)Xarici siyasəti sülh alətlərindən biridir

C)Danışıqlar aparmaq bacırığıdır

D)Dövlətin öz xarici siyasətini həyata keçirməyə yardımçı olan hərəkətlər və üsullar məcmusudur

E)Bir neçə dildə susmaq bacarığıdır


57. Lobbilərin maraq auditoiyasına aid deyil:

A)Əsgərlər

B)Hökümət

C)KİV


D)Alimlər

E)Parlament58. İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları əks olunur:

A)BMT-nin nizamnaməsində

B)Beynəlxalq hüquq kodeksində

C)Beynəlxalq İqtisadi Qanunlar məcmüəsində

D)Roma Klubunun nizamnaməsində

E)Ölkələrin Konstitusiyalarında59.İqtisadi diplomatiyanın siyasi standartları BMT-nin hansı fəslində əks olunur

A)İqtisadi və Sosial Şura

B)Beynəlxalq himayədarlıq sistemi

C) Keçid dövründə təhlükəsizlik üzrə tədbirlər

D)Münaqişələrin sülh yolu ilə həlli

E)Təhlükəsizlik Şurası


60.Osmanlı imperiyasının təqdim etdiyi ticarət güzəştləri kompleksi tam şəkildələğv olundu

A)1923 ildə

B)1932 ildə

C)1946 ildə

D)1984 ildə

E)1940 ildə


61. İslam aləmi Qərb aləmini hansı parametr üzrə üstələyir

A)Əhali sayına

B)ÜDM

C)Elmi potensialD)Texniki potensila

E)Demokratik institutların sayına


62.Yeni dövrdə Avropada müharibə aparan tərəflər arasında mal keçirmək üçün lazım idi

A)Xüsusi buraxılış

B)Rüşvət vermək

C)Hökmdarın qohumu olmaq

D)Yalnız üçüncu tərəfin nümayəndəsi olmaq

E)Silah vergisi ödəmək


63.XIX əsrin birinci yarısında Avropanın valyuta sistemi əsaslanırdı A)Qiymətli daşların ehtiyatına

B)Dollar ehtiyatına

C)Düzgün cavab variantı yoxdur

D)Yalnız gümüş standartına

E)Yalnız dəmir pullara

64.Postsovet respublikalarında milli təhlükəsizliyin mühüm problemi olaraq qeyd olunur

A)Korrupsiya məsələsi

B)Ekologiya məsələsi

C)Vergilər məsələsi

D)Investisiya məsələsi

E)Şovinizm məsələsi


65.Qeyri-qanuni yolla qazanılan pulların dövriyyəsi təşkil edir

A)Kölgə iqtisadiyyatını

B)Qaranlıq iqtisadiyyatı

C)Alternativ iqtisadiyyatı

D)Özəl iqtisadiyyatı

E)Təbii iqtisadi sistemi


66.Vergi ödənişlərinin azalması nəticəsində

A)Cavab variantlarının hamısı düzgündür

B)Büdcə öhdəliklərini yerinə yetirməklə bağlı problemlər yaranır

C)Dövlət iqtisadiyyatın idarəedilməsinin maliyyə rıçaqlarını itirir

D)Sosial gərginlik siyasi stabillik üçün təhlükə yaradır

E)Sosial gərginlik artır


67.Korrupsiya «xərcləri» hesabına qiymətlərin qalxmasından ilk növbədə əziyyət çəkir

A)Sadə istehlakçı

B)Sahibkar

C)Yüksək vəzifəli məmurlar

D)Əcnəbi qonaqlar

E)Oliqarxlar


68.Dövlət strukturlarında korrupsiyanın genişlənməsibu bəlanın daha hansı sahələrə sirayət etməsinə səbəb olur

A)Qeyri-dövlət təşkilatlarına

B)Səfirliklərə

C)Regionlara

D)Qonşu respublikalara

E)Rəsmi diplomatik əlaqələrə


69.Korrupsiya şəraitində ədaləti bərpa etməklə bağlı ayrı-ayrı cəhdlər nəylə sonunclanır

A)Azsaylı oliqarxlar daha da varlanır, kasıblar daha da kasıblayır

B)Ayrı-ayrı sahələrin korrupsiyadan təmizlənməsi ilə

C)Korrupsiyanın sıfıra endirilməsi ilə

D)Sosial gərginliyin artması ilə

E)Milli təhlükəsizliyə xaricdən təhdidlərlə


70. Beynəlxalq təşkilatların korrupsiyaya meyl üzrə apardıqları sorğuda ən az təsirə malik olan ilk onluqda hansı regionun ölkələri daha çox təmsil olunub

A)Qərbi Avropa

B)Amerika

C)Şərqi Asiya

D)MDB

E)Afrika
71.İnkişaf etmiş dövlətlərin mövgeyinə görə, kapital qoyuluşu dedikdə, başa düşülürA)Bütün növ investisiyalar

B)Bütün növ aktivlər

C)Bütün növ gəlirlər

D)Bütün növ itkilər

E)Bütün növ rüsumlar
72. Kapitalın ölkəyə gəlişi xarakterinə inkişaf etmiş dövlətlərin mövgeyi

A)Icazə hüququ

B)Daxiolma hüququ

C)Qabağa hüququ

D)Sərt nəzarət sistemi

E)Müştərəklik prinsipi


73.XX əsrin ilk onilliyində kapitalın ixracı üzrə liderlər sırasında olan Asiya dövləti

A)Yaponiya

B)Çin

C)HindistanD)İran

E)Türkiyə


74.ÜTT üzv-dövlətlərə xarici investisiyalı müəssisələri qarşı nəyi tətbiq etmək qadağan edilib

A)Cavab variantlarının hamısı düzgündür

B)Öz fəaliyyətində mütləq olaraq yerli materialların müəyyən payını almaq

C)Yerli məhsulların müəyyən miqdardan yuxarı ixracını məhdudlaşdırmaq

D)Xarici valyutanın alınmasını müəyyən miqdarlarda məhdudlaşdırmaq

E)Idxal olunan məhsulun alışı həcmini yerli ixrac olunan məhsulun həcmi ilə uzlaşdırmağa vadar etmək


75.Dəniz dibi ehtiyatlarından istifadədən ümumbəşəri verginin tutulması əsaslandırılır

A)Dəniz dibi hamıya məxsus olan sərvətdir

B)Dənizlərdə istehsal ümumi ekoloji vəziyyətə ziyan vurur

C)Dəniz səthlərin bölgüsünün qeyri-ədalətliyi ilə

D)Cavab variantlarının hamısı düzgündür

E)Dənizlərin ümumi ticarət zonaları olmaları ilə
76. 1973-1974-sü illərdə kollektiv iqtisadi təhlükəsizlik təklifi ilə çıxış etmişdi

A)Braziliya

B) SSRİ

C) Çexiya

D) Çin

E)Norveç
77. ABŞ Müdafiə nazirliyinin xüsusi kommersiya fəaliyyəti məhdudlaşır:A)yalnız ABŞ ərazisindən kənarda olması ilə

B) yalnız Avropa Birliyinin ərazisi ilə

C) heç bir məhdudiyyət yoxdur

D) yalnız ABŞ-ın ərazisi ilə

E) Böyük Britaniya istisna olmaqla bütün dünyanı əhatə edir
78. İqtisadi hücumetməmə haqqında paktın bağlanması zəruriyyəti barədə 1939 ildə SSRİ təklif vermişdi

A)F.Ruzveltə

B) U.Çerçilə

C) A.Hitlerə

D) Ulan Batora

E) M.İdenə79.ABŞ-da milli ərzaq təhlükəsizliyi barədə qanun qəbul edilmişdi:

A)1985 ildə

B) 1933 ildə

C) 1978 ildə

D) 2005 ildə

E) 2001 ildə


80.1995-si iidə Energetik təhlükəsizlik konsepsiyası təsbit edildi.

A) Avropa Birliyində

B) ABŞ-da

C) Yaponiyada

D) İranda

E) Braziliyada


81. 1985-si ildə ərzaq təhlükəsizliyi haqqında qanun qəbul olunmuşdu

A) ABŞ-da

B) Yaponiyada

C) İtaliyada

D) Yunanıstanda

E) Rusiyada82. Avropa Birliyinin Energetik təhlükəsizlik haqqında konsepsiyası təsbit edildi.

A)1995 ildə

B)1985 ildə

C) 2001 ildə

D) 2005 ildə

E)1967 ildə


83. XX əsrin 30-su illərində iqtisadi hüsümetməmək haqqında təkliflə çıxış etmişdi

A) SSRİ


B) ABŞ

C)İngiltərə

D) Fransa

E) Çin


84.Beynəlxalq investisiya lahiyəsi ilə bağlı təqdim edilən sənədlər qruplarına aiddir

A) bütün cavab variantları düzgündür

B) ümumi informasiya

C)vergi orqanları qarşısında «təmizliyi»

D)texniki-iqtisadi əsaslandırma

E)«xarici» sənədləşmə85.Milli təhlükəsizlik daxilində iqtisadi fəaliyyətdən hansı başqa məqsədlər üçün istifadə etmək olar

A) kəşfiyyat

B)Trans milli korporasiya yaratmaq məqsədi ilə

C)mədəni əlaqələrin güclənməsi

D)düzgün cavab variantı yoxdur

E) seçki kampaniyası zamanı


86. Biznesin beynəlxalq davranış öhdəliklərinə aiddir:

A)cavab variantlarının hamısı düzgündür

B)milli suverenliyə hörmət

C) insan hüquqlarına hörmət

D)ölkənin daxili işlərinə qarışmama

E)istehlakçıların maraqlarının qorunması87.ABŞ-da kommersiya fəaliyyətindən kəşfiyyat məlumatları toplamaq üçün qanun ilk dəfə qəbul olundu

A)1991ildə

B) 1912 ildə

C) 1919 ildə

D)1945 ildə

E)1961 ildə


88.ABŞ-da kommersiya fəaliyyətindən kəşfiyyat məlumatları üçün yararlanmaq səlahiyyəti bilavasitə hansı dövlət qurumuna verilmişdi

A)Müdafiə nazirliyinə

B) Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə

C)Federal Tədqiqat Bürosuna

D)Dövlət Departamentinə

E) Prezident administrasiyasına


89.Kommersiya fəaliyyətindən kəşfiyyat məlumatları üçün yararlanmaq barədə qanun 1991-ci ildə qəbul edilmişdi

A) ABŞ-da

B)Azərbaycanda

C)Böyük Britaniyada

D)Yaponiyada

E)İtaliyada


90.ABŞ müdafiə nazirliyi kəşfiyyat xarakterli kommersiya fəaliyyətinə görə hesabat verir

A)Konqressə

B) Dövlət Departamentinə

C)Maliyyə nazirliyinə

D)Ağ ev qarşısında

E)Daxili təftiş qurumu qarşısında


91.Müasir biznesin yeni və əsas öhdəliklərindən birinə çevrilir

A)ətraf mühitin mühafizəsi

B)daxili işlərə qarışmama

C) maliyyə hesabatının şəffaflığı

D)cavab variantlarının hamısı düzgündür

E)vergi üzrə borcların olmaması


92.1961-ci ilin Dövlət Departamenti ilə Ticarət Nazirliyini bir araya gətirməyə bacarmışdı

A) C.Kennedi

B)Karter

C)Sayminqton

D)Lüter Xoces

E)Din Rask


93.Dövlət Departamenti xarici ticarət xidmətinə mütəxəssisləri əsasən cəlb etməlidir

A)Ticarət nazirliyindən

B)Diplomatik Akademiyadan

C)Kəşfiyyat strukturlarından

D)Ağ evin keçmiş əməkdaşlarından

E) Maliyyə nazirliyindən


94.ABŞ-da dövlət strukturları özəl sektora xaricdə hansı məsələlərdə yardım etməlidirlər

A)cavab variantlarının hamısı düzgündür

B)ışgüzar əlaqələrin qurulmasında

C)ışqüzar təkliflərin hazırlanmasında

D)yerli dövlət məmurları ilə əlaqələrin qurulmasında

E)potensial alıcılar haqında informasiya ilə təminetmə


95.Böyük Britaniyada xarici münasibətlər üzrə orqanların vahid qurumda birləşməsi baş verdi

A)1965 ildə

B)1933 ildə

C)1988 ildə

D)2001 ildə

E)1877 ildəDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə