"İnzibati idarəetmə" kafedrası "İQTİsadiyyatin hüquqi TƏNZİMLƏNMƏSİ"

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.93 Mb.
səhifə2/4
tarix13.06.2018
ölçüsü0.93 Mb.
1   2   3   4
258.Aşağıdakı orqanlardan hansı xarici diplomatik orqanlara daxildir?


   1. Xarici İşlər Nazirliyi

   2. Daxili İşlər Nazirliyi

   3. Təhlükəsizlik Nazirliyi

   4. Ticarət Nazirliyi

   5. Baş arxivlər idarəsi

259.Aşağıdakılardan hansılar diplomatik dərəcələrə və rütbələrə daxildir?


 1. fövqalədə və səlahiyyətli səfər, müşavir, müvəqqəti işlər vəkili

 2. nazir müavini

 3. komissiyanın baş məsləhətçisi

 4. partiyanın baş katibi

 5. parlamentinq spikeri

260.Səfirliyin binasının üstündə bunlardan hansı olmalıdır?


 1. dövlət bayrağı

 2. ölkə rəhbərinin portreti

 3. şüar

 4. Konstitusiyanın şəkili

 5. Dövlət himninin mətni

261.Ölkədən xaricdə yaşayan vətəndaşların mülki hüquqlarının müdafiyəsi ilə orqan hansı məşğul olur?


 1. konsulluq

 2. ticarət nümayəndəliyi

 3. iqtisadi əlaqələr nazirliyi

 4. beynəlxalq turizm idarəsi

 5. hərbi attaşe

262.Aşağıdakılardan hansılar diplomatlara tətbiq oluna bilər?


  1. əmlakının və özünün toxunulmazlığı

  2. əmlakının zəbt olunması

  3. gömrük məntəqəsində yoxlanılması

  4. cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması

  5. qəti həbs cəzası

263.Aşağıdakılardan hansı orqan rəsmi icraedici dövlət orqanıdır?


   1. Nazirlər Kabineti

   2. Jurnalistlər İttifaqı

   3. Yazıçılar Birliyi

   4. Həmkarlar İttifaqı

   5. Qadınlar şurası

264.Ölkədəki diplomatik nümayəndəliklərin diplomatlarının birliyi hansıdır?


 1. diplomatik korpus

 2. siyasi klub

 3. siyasi partiya

 4. diplomatların məsləhət şurası

 5. redaktorlar ittifaqı

265.Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatı təmsil edir?


   1. BMT nümayəndəliyi

   2. müzeylər İdarəsi

   3. Arxitektorlar İttifaqı

   4. Əmək birjası

   5. Təhsil və maarif işçiləri ittifaqı266.Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
a) Beynəlxalq Təşkilatdır

b) Regional təşkilatdır

c) Regional təşkitdır

d) İctimai təşkilatdır

e) XİN nəzdində təşkilatdır.

267.Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq hansı ölkələrə aiddir?
a) Avropa ölkələri

b) Asiya ölkələri

c) Afrika ölkələri

d) Amerika ölkələri

NATO ölkələri
268.Müsəlman ölkələrini birləşdirən təşkilat hansıdır?
a) İKT

b) ATƏT


c) NATO

d) YUNESKO

e) MDB

269. Dövlət tanımağın neçə forması var?

a) iki


b) beş

c) altı


d) üç

e) dörd


270. Dövlətin faktiki tanıma forması hansıdır?

a) de-fakto

b) de-yure

c) bəyatatla

d) müqavilə ilə

e) sazişlə271. Dövlətin hüquqi tanınma forması hansıdır?

a) de-yure

b) de-fakto

c) bəyatatla

d) müqavilə ilə

e) sazişlə


272.Bir ölkədə diplomatik nümayəndəlik hansı tanıma formasından sonra asılır?
a) De fakto və de yure

b) dövlətləarası müqavilədən sonra

c) de-fakto

d) De-yure

e) Hərba müqavilədən sonra

273. Aşağıdakı orqanlardan hansı xarici diplomatik orqanlara daxildir?

a) Xarici İşlər Nazirliyi

b) Təhlükəsizlik Nazirliyi

c) Daxili İşlər Nazirliyi

d) Ticarət Nazirliyi

e) Baş arxivlər idarəsi274. Aşağıdakılardan hansılar demokratik dərəcələrə və rütbələrə daxildir?


   1. fövqalədə və səlahiyyətli səfər, müşavir, müvəqqəti işlər vəkili

   2. nazir müavini

   3. komissiyanın baş məsləhətçisi

   4. partiyanın baş katibi

   5. parlamentinq spikeri

275. Səfirliyin binasının üstündə bunlardan hansı olmalıdır?

 1. dövlət bayrağı

 2. ölkə rəhbərinin portreti

 3. şüar

 4. Konstitusiyanın şəkili

 5. Dövlət himninin mətni

276. Ölkədən xaricdə yaşayan vətəndaşların mülki hüquqlarının müdafiyəsi ilə orqan hansı məşğul olur?

 1. konsulluq

 2. ticarət nümayəndəliyi

 3. iqtisadi əlaqələr nazirliyi

 4. beynəlxalq turizm idarəsi

 5. hərbi attaşe

277Aşağıdakılardan hansılar diplomatlara tətbiq oluna bilər?

 1. əmlakının və özünün toxunulmazlığı

 2. əmlakının zəbt olunması

 3. gömrük məntəqəsində yoxlanılması

 4. cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması

 5. qəti həbs cəzası

278Aşağıdakılardan hansı orqan rəsmi icraedici dövlət orqanıdır?

     1. Nazirlər Kabineti

     2. Jurnalistlər İttifaqı

     3. Yazıçılar Birliyi

     4. Həmkarlar İttifaqı

     5. Qadınlar şurası

279.Ölkədəki diplomatik nümayəndəliklərin diplomatlarının birliyi hansıdır?

 1. diplomatik korpus

 2. siyasi klub

 3. siyasi partiya

 4. diplomatların məsləhət şurası

 5. redaktorlar ittifaqı

280.Aşağıdakılardan hansı beynəlxalq dövlətlərarası təşkilatı təmsil edir?

 1. BMT nümayəndəliyi

 2. müzeylər İdarəsi

 3. Arxitektorlar İttifaqı

 4. Əmək birjası

 5. Təhsil və maarif işçiləri ittifaqı

281 . Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

a) Beynəlxalq Təşkilatdır

b) Regional təşkilatdır

c) Regional təşkitdır

d) İctimai təşkilatdır

e) XİN nəzdində təşkilatdır.282. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq hansı ölkələrə aiddir?

a) Avropa ölkələri

b) Asiya ölkələri

c) Afrika ölkələri

d) Amerika ölkələri

e) NATO ölkələri283. Müsəlman ölkələrini birləşdirən təşkilat hansıdır?

a) İKT


b) ATƏT

c) NATO


d) YUNESKO

e) MDB


284. Hansı dövlət daimi neytral deyil?

 1. Avstraliya

 2. Avstriya

 3. Malta

 4. Vatikan

 5. Isveçrə

285.Hansı konfransda BMT-nin yekun nizamnaməsi qəbul olunub?

 1. San-Fransisko

 2. Kvim

 3. Moskva

 4. Vaşinqton

 5. Telivan

286. Hansı dövlət BMT-nin təhlükəsizlik şurasının daimi üzvü deyil?

 1. Yaponiya

 2. Rusiya

 3. ABŞ

 4. Ingiltərə

 5. Çin

287.Müharibəni qadağan edən ilk çoxtərəfli müqavilə hansıdır?

 1. Bvian-Kellog faktı, 1928-ci il Paris faktı

 2. 1628-ci il Vestfal müqaviləsi

 3. 1825-ci il Vyana konqresi

 4. BMT-nin Nizamnaməsi

 5. Insan hüquqları üzrə ümumi deklarasiya

288.Beynəlxalq təşkilatların yaradılmasının ardıcıllığını göstərin:

 1. ƏDZ; BƏƏ; ACEAN; İKT; ATƏT;

 2. BƏƏ; ƏDZ; ACEAN; ATƏT; İKT;

 3. İKT; ƏDZ; ATƏT; ACEAN; BƏƏ;

 4. ACEAN; ƏDZ; ATƏT; İKT; BƏƏ;

 5. ATƏT; İKT; ƏDZ; ACEAN;

289.BMT-nin Nizamnaməsinin qüvvəyə minməsi tarixi hansıdır?

 1. 1945

 2. 1919

 3. 1928

 4. 1949

 5. 1941

290.BMT təhlükəsizlik şurasının daimi üzvləri:

 1. Fransa, Çİn, Rusiya, ABŞ, İngiltərə

 2. ABŞ, Rusiya, Çİn, Yaponiya

 3. Almaniya, İtaliya, Bolqaviya

 4. Koreya, Monqolustan

 5. Böyük Britaniya, Finlandiya, Fransa

291.“ad hoc” tanımanın hansı formasına aiddir?

 1. Həmin zamanda tanıma konkret iş üzrə

 2. “de-fakto” tanıma

 3. “de-yuve” tanıma

 4. Man tanıma

 5. Yekun tanıma

292. Dövlət suverenliyi nədir?

 1. Dövlətin öz sərhədləri daxilində aliliyi və beynəlxalq işlərdə sərbəstliyi

 2. Dövlətin aliliyi

 3. Dövlətin dövlətdən kənarda aliliyi

 4. Öz səlahiyyətlərinin icrası

 5. Bu sualin düzgün cavabı yoxdur

293.Beynəlxalq müqavilələrin katifikasiyası dedikdə nə başa düşülür?

 1. Beynəlxalq hüququn ümumi tanınmış prinsipləri əsasən çoxsaylı hüquq normalarını bir sistem şəklinə gətirmək

 2. Hüquq normativinin icrası

 3. Hüquq normativinin bərpası

 4. Çoxsahəli hüquq normativini sistemə salmaq

 5. Bu sualın düzgün cavabı yoxdur.

294. Beynəlxalq hüquqda ratifikasiya nə deməkdir?

 1. Müqavilənin dövlətin ali orqanı tərəfindən təsdiq oluinması

 2. Müqavilənin qəbulu

 3. Müqavilənin bağlanması

 4. Müqavilənin qüvvəyə minməsi

 5. Müqavilənin xitam olunması

295. Depozitaviy nə deməkdir?

 1. Müqavilənin əslini və onunla baölı bütün sənədlərin dövlət tərəfindənsaxlanılması

 2. Məxfi yazışma sirrini saxlayan

 3. Razılaşmaları saxlayan

 4. Müqavilənin surətlərini sxlayan

 5. Müqaviləni bağlayanlar

296 Müqavilənin hansı formaları var?

 1. Şifahi və yazılı

 2. Notariusunu təsdiqi ilə

 3. Yazılı

 4. Şifahi

 5. Yalnız şifahi

297. Beynəlxalq müqavilənin strukturu necədir?

 1. Müqavilənin adı, pveambula, əsas hissə, yekun hissə

 2. Pveambula,

 3. Müqavilənin adı,

 4. əsas hissə, yekun hissə

 5. tərəflərin hüquq və vəzifələri

298.Müddətinə görə müqavilələrin növləri hansılardır?

 1. Müddətli, müddətsiz, qeyri-müəyyənmüddətə

 2. Müddətli

 3. Uzun müddətli

 4. Qısa müddətli

 5. Müddətsiz

299. Dövlət ərazisi nədir?

 1. Bu elə ərazidir ki, dövlətin suverenliyi altında olmalıdır

 2. Bu ərazi qarışıq rejimə malikdir

 3. Bu ərazi konkret dövlətlərə məxsusdur

 4. Bu ərazi dövlətin su fondunu əhatə edir.

 5. bu sualın düzgün cavabı yoxdur.

300. Beynəlxalq hüququn funksiyalarıhansılardır?

 1. Tənzimləyici, koordinasiyalı, mühavizəedici, təminedici

 2. koordinasiyalı,

 3. mühavizəedici və təminedici

 4. tənzimləyici

 5. təminedici

301.“Beynəlxalq hüquq” termini öz mənşəyini hansı ifadədən

götürmüşdür?

a) jus gentium

b) jus public

c) jus private

d)jus cogens;

e) erga omnes.
302. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hansı orqanın qərarı üzv-dövlətlər

üçün məcburi xarakter daşıyır?

a) Baş Məclis;

b) Təhlükəsizlik Şurası;

c) Beynəlxalq Məhkəmə;

d) İqtisadi və Sosial Şura;

e) Qəyyumluq Şurası.303. Diplomatik və konsul hüququnda «persona non grata» institutu ilə

bağlı düzgün olmayan fikir hansıdır?

a) Dövlət hər bir halda mütləq diplomatik nümayəndəlik başçısı və ya diplomatik işçini persona non grata elan etməsinin səbəblərini açıqlamalıdır;

b) 1961-ci il tarixli diplomatik əlaqələrə dair Vyana Konvensiyasına görə olduğu ölkə tərəfindən hər hansı bir diplomatik işçiyə ölkədən getmək tələbi irəli sürülərsə, onlar persona non grata hesab olunurlar;

c) Latınca «arzuolunmayan şəxs» mənasını bildirən «persona non grata» termini diplomatik nümayəndəlik başçısı kimi başqa ölkəyə təyin olunması nəzərdə tutulan, lakin həmin ölkə hökumətinin razılıq vermədiyi şəxs üçün işlədilir;

d) Diplomatik nümayəndəlik başçıları və ya hər hansı diplomatic işçi olduqları ölkə hökumətinə açıq-aşkar mənfi münasibət göstərdikdə, onun daxili işlərinə qarışdıqda, onun qanunlarına və adətlərinə hörmətsizlik etdikdə, diplomatik imtiyazlardan suiistifadə etdikdə, ümumi qəbul olunmuş diplomatik davranış normalarını pozduqda persona non grata hesab edilir;

e) Dövlətlərin beynəlxalq təşkilatlar yanında nümayəndələri ikitərəfli diplomatiyada tətbiq olunan qaydalar əsasında persona non grata elan oluna bilməzlər.304. Denonsasiya nədir?

a) müqavilədən imtina;

b) sistematik təfsir;

c) mütləq

etibarsızlıq;

d)təsdiq etmə;

e) müqaviləyə qeyd –şərt.

305. Yaşadığı ərazinin başqa dövlətə verildiyi zaman şəxsin yaşayacağı dövlətin vətəndaşlığını könüllü seçməsi beynəlxalq hüquqda hansı terminlə ifadə olunur?

a) naturalizasiya;

b) reinteqrasiya;

c) apatrizm;

d) optasiya;

e) transfert.306.Müasir beynəlxalq hüququn səciyyəvi əlaməti deyil:

a) müharibə və güc tətbiqini birmənalı şəkildə qadağan edir;

b)j us cogens normalarının olmasını qəbul edir;

c) erga omnes öhdəliklərini imperativ qaydada ləğv edir;

d) beynəlxalq cinayətlərə görə beynəlxalq məsuliyyət nəzərdə

tutulur;


e) insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edilməsi beynəlxalq

öhdəlik kimi qəbul edilir307. BMT-nin Beynəlxalq Məhkəməsinin hakimləri hansı orqanlar

tərəfindən seçilir?

a) Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən;

b) İqtisadi və Sosial Şura tərəfindən;

c) Təhlükəsizlik Şurasının təqdimatı ilə Baş Məclis tərəfindən;

d) Beynəlxalq Məhkəmənin təqdimatı ilə Baş Məclis tərəfindən;

e) Baş Məclisin təqdimatı ilə Beynəlxalq Məhkəmə tərəfindən.308. Dövlət diplomatik nümayəndəliyin başçısını eyni zamanda bir neçə dövlətə və ya müvafiq beynəlxalq təşkilata diplomatic nümayəndə təyin edə bilər. Buna diplomatiya və konsulluq hüququnda deyilir:

a) kumulyasiya;

b) aqreman;

c) ekzekvatura;

d) övdətnamə;

e) prolonqasiya.309.Prolonqasiya nədir?

a) müqavilədən imtina;

b) sistematik təfsir;

c) mütləq etibarsızlıq;

d) təsdiq etmə;

e) müqavilə müddətinin uzadılması.310.Şəxsin öz xahişi ilə hər hansı bir dövlətin vətəndaşlığına fərdi

qəbulu beynəlxalq hüquqda hansı terminlə ifadə olunur?

a) naturalizasiya;

b) reinteqrasiya;

c) apatrizm;

d) optasiya;

e) transfert.311.Beynəlxalq hüququn səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aid deyil:

a) dövlətlərarası münasibətləri nizama salır;

b) beynəlxalq sistemdə qanunverici orqan yoxdur;

c) partikulyar normalar hamılıqla tanınmış normalardır;

d) mərkəzləşdirilmiş icra orqanı yoxdur;

e) mərkəzləşdirilmiş məhkəmə orqanı yoxdur.312. Hansı təşkilatların nizamnaməsində kollektiv təhlükəsizlik

nəzərdə tutulur?

a) BMT,ATƏT,Beynəlxalq Əmək Təşkilatı;

b) ASEAN,MAQATE,Avropa Şurası;

c) NATO,Ərəb Dövlətlər Liqası,Amerika Dövlətlər Birliyi;

d) İKT, NATO,Avropa Şurası;

e) BMT, NATO,ASEAN.313.Konsul münasibətlərinin qurulması üçün dövlətin tanınmasının

hansı forması zəruridir?

a) istənilən forması ;

b) de jure;

c) tanınma vacib deyil;

d) ad hoc;

e) de facto.314.Bunlardan biri müqavilənin məcburiliyinə razılığın ifadə forması

deyil:

a)ratifikasiya;

b)təsdiq etmə;

c)müqaviləyə qoşulma;

d)paraflama;

e)qəbul etmə;315.İlkin vətəndaşlığın sadələşdirilmiş qaydada bərpası beynəlxalq

hüquqda hansı terminlə ifadə olunur?

a) naturalizasiya; b) reinteqrasiya; c) apatrizm; d) optasiya; e) transfert.316.Beynəlxalq ümumi və xüsusi hüququn oxşar cəhətlərinə aid deyil:

a)beynəlxalq münasibətləri nizama salır;

b)dövlətin hüquq subyektliyini tanıyır;

c)beynəlxalq sazişlər beynəlxalq pirinsiplərə zidd ola bilməz;

d)dövlətlərarası razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün müqavilə bağlayır;

e)hər ikisi dövlətlərarası münasibətləri nizama salır.317.Aşağıdakı orqanlardan hansı ATƏT-in təşkilati stukturuna daxil

deyildir?

a) Dövlət və hökumət başçılarının Müşavirəsi ;

b) Nazirlər Şurası;

c) Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissar;

d) Qəyyumluq Şurası;

e) Katiblik.318.Konkret şəxsin diplomatik nümayəndəliyin başçısı təyin

olunmasına qəbul edən dövlət tərəfindən razılığın verilməsi necə

adlanır?

a) etimadnamə; b) aqreman; c) ekzekvatura; d) övdətnamə;

e) prolonqasiya.

319.“Müqavilə hüququ haqqında” Vyana Konvensiyası neçənci ildə

qəbul olunub?

a) 1978; b) 1969; c) 1965; d)1956; e) 1987 .320.Universal yurisdiksiya prinsipi hansı cinayətə tətbiq olunmur?

a) təcavüz; b) genosid; c) beynəlxalq terrorizm ; d) müharibə

cinayətləri; e) BMT heyətinə qarşı cinayətlər

321.Beynəlxalq müqavilə əsasında vətəndaşlığın əldə edilməsinin

hallarına aid deyil:

a) iki və daha artıq dövlətin bir dövlətdə birləşməsi ;

b)dövlətin bir neçə dövlətə parçalanması;

c)sülh müqaviləsinin ,repatriasiya haqqında müqavilənin

bağlanması;

d) ərazi dəyişikliyi haqqında xüsusi sazişlərin bağlanması;

e) dövlətin beynəlxalq hüququn subyekti kimi məhv olması.

322.Beynəlxalq ümumi və xüsusi hüququn fərqləndirmə əlamətlərinə

aid deyil:

a)mənbələrinə görə; b)predmetinə görə; c)məsuliyyətin

xarakterinə görə; d)subyektlərinə görə; e)müddətinə görə.

323.Avropa Şurasının Nizamnaməsinə görə təşkilata üzv olmaq

istəyən dövlətlər üçün hansı şərtlər nəzərdə tutulur?

a) Qanunun aliliyi ,sülh və təhlükəsizlik ;

b) İnsan hüquqlarının təmin edilməsi,kollektiv təhlükəsizlik;

c) Pluralist demokratiya,insan hüquqlarının təmin

edilməsi,qanunun aliliyi;

d) Dövlətlər arasında əməkdaşlığın

möhkəmləndirilməsi,elm,texnika və s.sahələrdə fəaliyyətinin

koordinasiyası;

e) Dövlətlərarası ticarət müqavilələrinin qəbulu.

324.Qəbul edən dövlət tərəfindən şəxsin konsul kimi vəzifəyə

başlamasına icazə verilməsi necə adlanır?

a) kumulyasiya; b) aqreman; c) ekzekvatura; d) övdətnamə;

e) prolonqasiya.

325.Müqavilənin quruluşunu düzgün sıra ilə düzün.

1. müqavilənin adı;

2. əsas hissə;

3. yekun hissə;

4. preambula;

5.səlahiyyətli şəxslərin imzaları;

6.əlavələr.

a) 1-4-2-3-5-6; b) 1-5-3-6-2-4; c) 4-3-6-5-1-2; d) 2-3-5-6-1;

e)2-4-5-6-1-3.

326.Bir ərazinin başqa dövlətə keçdiyi zaman həmin ərazidə yaşamış

əhalinin dövlət mənsubiyyətinin avtomatik dəyişməsi beynəlxalq

hüquqda hansı terminlə ifadə olunur?

a) naturalizasiya; b) reinteqrasiya; c) apatrizm; d) optasiya; e)

transfert.

327.Jus cogens norması üçün səciyyəvi deyil:

a)ümumi beynəlxalq hüquq normasıdır;

b)dispozitiv normadır;

c)geriyə çəkilmək yolverilməzdir;

d)eyni xarakterli jus cogens norması qəbul etməklə dəyişdirilə

bilər;


e)dünya birliyi tərəfindən qəbul edilir və tanınır.

328.İqtisadi və Sosial Şuranın üzvləri hansı orqanlar tərəfindən və

hansı qaydada seçilir?

a) Baş Məclis tərəfindən 3 il müddətinə seçilir;

b) Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 2 il müddətinə seçilir;

c) Baş Katiblik tərəfindən 3 il müddətinə seçilir;

d) Baş Məclis tərəfindən 5 il müddətinə seçilir;

e) İqtisadi və Sosia şura tərəfindən 4 il müddətinə seçilir.329.Məlum olduğu kimi heç bir beynəlxalq sazişdə, eləcə də BMT-nin

Nizamnaməsində beynəlxalq mübahisənin tərifi verilmir. Daimi

Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Mavromatis işində (1924-cü il)

qeyd etmişdi ki, mübahisə:

A) Dövlətlərin maraqlarının toqquşması nəticəsində gərginliyin

yaranmasıdır.

B) İki şəxs arasında hər hansı hüquq normasına və ya fakta görə

fikir müxtəlifliyidir.

C) Beynəlxalq subyektin ən azı üç subyekti arasında yaranan və

konkret birmənalı həllini gözləyən situasiyadır.

D) Hər iki tərəfin fərqli yanaşması nəticəsində konkret problemin

daha da çətinləşməsi və mürəkkəbləşməsidir.

E) Silahlı münaqişədən qabaq dövlətlərin güzəştə getmədikləri və

razılıq əldə etmədikləri məsələyə dair mərhələdir

330.Diplomatik nümayəndəliyin başçısı təyin olunmuş şəxsin rəsmi

statusunu təsdiq edən sənəd necə adlanır?

a) etimadnamə; b) aqreman; c) ekzekvatura; d) övdətnamə;

e) prolonqasiya.

31.Beynəlxalq müqavilənin iştirakçılarının dairəsinə görə hansı

növləri var?

a)ikitərəfli,çoxtərəfli müqavilələr;

b)açıq,qapalı müqavilələr;

c)siyasi,iqtisadi müqavilələr;

d)sülh müqaviləsi,neytrallıq haqqında müqavilə;

e)xüsusi məsələlər üzrə sazişlər.332.Ekspatriasiya nədir?

a)vətəndaşlığın itirilməsi; b)vətəndaşlığın qəbulu;

c)vətəndaşlığın bərpası;

d)fəxri vətəndaşlıq; e)vətəndaşsızlıq.333.Beynəlxalq hüquq normalarının ierarxiyasını müəyyən edin.

1.jus cogens norması; 2.BMT nizamnaməsi; 3.dövlətlərarası

müqavilələr; 4.hökümətlərarası müqavilələr;

a)1-2-3-4; b)2-4-1-3; c)1-4-2-3; d)4-3-2-1; e)4-3-1-2.334.Beynəlxalq müqaviləyə qeyd-şərtlər haqqında verilən

müdəalardan hansı yalnışdır?

a) iştirakçı dövlət müqavilənin məcburiliyinə razılıq verərkən hər

hansı müddəanı qəbul etmək istəmir;

b)qeyd-şərt yazılı formada olmalı və digər iştirakçı dövlətlərə

çatdırılmalıdır;

c) əgər hər hansı dövlət buna etiraz edərsə,onda qeyd-şərt qüvvəyə

minmir;

d)qeyd-şərt istənilən zaman yazılı formada geri götürülə bilər;e)qeyd-şərt edilən müddəa qeyd-şərt edən dövlət üçün qüvvəyə

minmir.


335.Dövləti bütün məsələlər üzrə təmsil edən orqanları seçin.

1.dövlət başcısı; 2.diplomatik nümayəndəliklər; 3. konsulluq

nümayəndəlikləri ; 4.beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi

nümayəndəliklər; 5. hökümət; 6. xarici işlər nazirliyi.

a)1.3.4 b)2.4.5 c)3.5.6 d)1.5.6 e)2.3.4Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə