İş üçün müraciət anketi (CV)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 41.96 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü41.96 Kb.

 

İş üçün müraciət anketi (CV)

 

  

 

  

Soyadı

Mürşüdova

 

Adı

Röya

 

Atasının adı

Məftun

 

Təvəllüdü

 1982

 

Anadan olduğu yer

 Şamaxı

 

Ailə vəziyyəti

Evli

 

Qeydiyyat olduğu ünvanı

Bakı ş, Yasamal rayonu, S.Dadaşov küç. Ev 25, mən.9

 

Hal-hazırda yaşadığınız ünvan

Bakı ş, Yasamal rayonu, S.Dadaşov küç. Ev 25, mən.9

 

Telefon nömrəsi

   Ev

539-58-75

   Mobil

0518842013

   E-poçt

roya.meftunqizi@mail.ru

 

                                                         Təhsil

 

Təhsil müəsisasinin adı

 

Daxil olduğu il 

kurs


 

Fakültə (ixtisas)Bakı Dövlət Universiteti

1999-2003

(bakalavr) 

Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası)

 

2003-2005

(Magistratura) 

Ədəbi tənqidin tarixi və nəzəriyyəsi  istiqaməti üzrə

 

 AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

Doktorantura

2009-2014 

Xarici ölkələr ədəbiyyatı və beynəlxalq ədəbi əlaqələr şöbəsi

 

 


Xarici dillər

Kafi

Yaxşı 

Əla

Rus dili

 

yaxşı

 

Türk dili

 

yaxşı

 

Alman dili

 

yaxşı

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Kompyuter bilikləri

Kafi

Yaxşı 

Əla

Mikrosoft Word, Mikrosoft Internet Explorer

 


 

Yaxşı

 

 

 

Əmək fəaliyyətiniz haqda məlumat

 

 


Müəssisənin adı

İş müddəti

Vəzifəniz

İşdən ayrılma səbəbi

Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətində         

 


2005-2007

Müəllim

İş yerimi dəyişməm ilə əlaqədar olaraq

Azərbaycan Dillər Universiteti. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

2007-2012

Laborant, baş laborant

 

Azərbaycan Dillər Universiteti. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası

09.09.2012-dən indiyə kimi

Müəllim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İddia etdiyiniz vəzifə

Departamentin (işçi qrupun, layihənin ) adı

 

Vəzifənin adı

Azərbaycan dili, Azərbaycan ədəbiyyatı, Dünya ədəbiyyatı fənləri üzrə müəllim

 

 

 ELMİ-METODİK ƏSƏRLƏRİMİN SİYAHISI

 


 1. “Məşhər” romanına ümumi bir baxış.   Azərbaycan filologiyası V kitab, Bakı, 2002

 2. Ə.Cəfərzadənin  “Bakı-1501” tarixi romanında Xətai obrazı. Azərbaycan filologiyası  VI kitab, Bakı, 2005

 3. Çağdaş Azərbaycan romanına ümumi bir baxış. Azərbaycan filologiyası VII kitab, Bakı, 2005

 4. Dənizdən bir damla. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Bakı,2006, N: 2 (50)

 5. Sənətkar və zaman. Dil və ədəbiyyat jurnalı. Bakı,2006, N: 2 (50)

 6. Tarixin sınaq meydanında .Dil və ədəbiyyat jurnalı. Bakı, 2006, N 3 (51)

 7. Sərkərdənin şair ürəyi. Elmi axtarışlar IX, Bakı, “Səda”, 2006,

 8. Həqiqət axtarışında. Elmi xəbərlər, Bakı, 2007, N 3

 9. Nazilən və üzülən haqq... Filologiya məsələləri. N:3 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Nurlan, 2009

 10.  Döyüşən qələm. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU, 2009, N:3

 11.  Müasir roman janrının xüsusiyyətlərinə dair. Filologiya məsələləri N:9 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Nurlan, 2010

 12. Roman janrı: tipoloji yanaşma. “Mədəniyyətlərarası dioloq: linqvstik, pedaqoji və ədəbi xüsusiyyətlər”adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans. Bakı, 25-26 noyabr, 2010-cu il (ADU)

 13.  A.Abbasın “Batmanqılınc” romanında tarix və şəxsiyyət problemi. Elmi axtarışlar XIX, Bakı, “Səda”, 2010

 14.  Müasir Azərbaycan və alman romanı: müqayisə, paralellər. Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər. Bakı, 2011, N:1

 15.  Müasir Azərbaycan və alman romanında insan problemi. AMEA-nın doktorantlarının elmi konfransının materialları. Bakı. Elm, 2011

 16.  Çağdaş  alman romanında mənəvi-əxlaqi  axtarışlar ADU. Dil və ədəbiyyat. Bakı. 2011, N:1

 17.  Elçinin “Ölüm hökmü” romanında sosial-mənəvi problemlərin bədii inikası. Filologiya məsələləri N:12 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Nurlan, 2011

 18.  E.Hüseynbəylinin “Yovşan qağayılar” romanında milli-tarixi yaddaş konsepti ADU. Dil və ədəbiyyat. Bakı. 2012, N:3

 19.  Çağdaş roman yaradıcılığında şəxsiyyətin özgələşməsi problemi Filologiya məsələləri N:10 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Nurlan, 2012

 20.  Çağdaş roman yaradıcılığında insan mövcudluğunun mahiyyəti və onun dərk edilməsi problemi Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi xəbərlər. Bakı, 2013, N:4

 21.  Milli –tarixi yaddaş və Çağdaş Azərbaycan romanı Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu çərçivəsində Azərbaycan Dillər Universitetinə həvalə olunmuş “Postmodern dövrdə milli özünüdərk” bölməsinin materialları, Bakı, 31oktyabr-1 noyabr  2013-cü il. Bakı: “Mütərcim”, 2013

 22.  Müasir romanlarda dəyişən zaman və başqalaşan dünya modeli Filologiya məsələləri. N:2 AMEA Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, Bakı, Nurlan, 2014

 

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Xarici ölkələr ədəbiyyatı  və beynəlxalq ədəbi əlaqələr” şöbəsinin doktarantı. Elmi işimin adı: “Çağdaş Azərbaycan və alman ədəbiyyatında roman janrı (1980-2005-ci illər)”Bundan əlavə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, konfranslarda və beynəlxalq forumlarda iştirak etmişəm.

 

 

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə