İslam diNİ oğlu VƏLİyev

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 58.72 Kb.
tarix22.11.2018
ölçüsü58.72 Kb.

İSLAM DİNİ oğlu VƏLİYEV
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentTürkologiya kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012 439 04 69 

İmeyl: islam.valiyev@hotmail.com // islam.valiyev@rambler.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1937-ci il aprel ayının 10-da Lənkəran rayonunda anadan olub.

 • 1944-1951-ci illərdə Lənkəran rayonu Veravul kəndindəki yeddillik məktəbdə təhsil alıb.

 • 1952-1955-ci illərdə Lənkəran Pedaqoji Texnikumunda təhsil alıb.

 • 1958-1963-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 1974-cü ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, iki övladı və iki nəvəsi var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1963-1967-ci illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun əyani aspirantı olub.

 • 1969-cu ildə “XIII-XIX əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində feilin keçmiş zaman formaları” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb.

 • 1982-ci ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1955-1958-ci illərdə Lerik rayonu Şingədulan və Züvüç kənd orta məktəblərində müəllim.

 • 1967-1974-cü illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi işçi.

 • 1974-1982-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında baş müəllim.

 • 1982-ci ildən BDU-nun Türkologiya kafedrasının dosentidir.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  
 • Azərbaycan dilinin tarixi

 • Orta əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin dili

 • Əski Azərbaycan yazısı
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Azərbaycan dilinin tarixi
İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 1970, Bakı, Azərbaycan. Gənc alimlərin elmi-nəzəri konfransı.

 • 1974, Bakı, Azərbaycan. Respublika elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş 11-ci elmi sessiya.

 • 1978, Moskva-Nalçik, Rusiya. Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка.

 • 1980, Düşənbə, Tacikistan. Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка.

 • 1985, Bakı, Azərbaycan. Universitet təhsilinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri probleminə həsr olunmuş Respublika tədris-metodiki konfrans

 • 1993, Bakı, Azərbaycan. Yaxın və Orta Şərq xalqlarının dil və ədəbiyyat tədrisinin aktual məsələlərinə dair Respublika elmi-nəzəri konfrans

 • 1998, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. “Dədə-Qorqud-1300“ mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2001, Bakı, Azərbaycan. Professor M.Əlizadənin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans

 • 2002, Bakı, Azərbaycan. Professor A.Axundovun 70 illiyinə həsr olunmuş yubiley konfransı

 • 2002, Bakı, Azərbaycan. Professor V.Məmədəliyevin yubileyinə həsr olunmuş „Şərqşünaslığın aktual roblemləri“ mövzusunda elmi konfrans

 • 2004, Bakı, Azərbaycan. Müasir dövrdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. „Filologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. BDU. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 70 və elmi-pedoqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konfrans

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli şərqşünas alim, professor A.İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş „Şərqşünaslığın aktual roblemləri“ mövzusunda elmi konfrans

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş „Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. „Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər“ mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş „Filologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. BDU. B.Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Azəbaycan xalq yazıçısı, respublika dövlət mükafatı laureatı, gorkəmli dramaturq İlyas Məmməd oğlu Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2014, Ankara, Türkiyə. Bilkənd Universitetində „Türkcə Edebiyat Ögretimi Metot ve Texniklər Kursu“nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.

 • 2014, Ankara, Türkiyə. IX Uluslararası Böyük Türk dili kurultayı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2015, Qars, Türkiyə. Qafqaz Universiteti. 21-23 oktyabr. “Azərbaycanşünaslıq: keçmişi, bu günü, gələcəyi” mövzusunda Uluslararası Simpozium

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. B.Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş „B.Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda beynəlxalq konfrans

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Professor P.Xəlilovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş „Türk xalqları ədəbiyyatının aktual roblemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. BDU. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfrans

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Aərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş „Fiolologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransı

 • 2017, Bakı, Azərbaycan. BDU. Şərqşünaslıq fakültəsinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş „Şərqşünaslığın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Aərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş „Fiolologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Bəkir Çobanzadənin 125 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2018, Bakı, Azərbaycan. Görkəmli Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Kitablar


 • 2009, Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində keçmiş zamanın ifadə formaları. Monoqrafiya, Bakı, Elm və təhsil, 23,3 ç/v


Metodik göstəriş və proqramlar


 • 1986, „Kitabi-Dədə Qorqud“un morfologiyası. Proqram.

 • 2002, Azərbaycan dilinin tarixi morologiyası. Metodik göstəriş. Bakı, BDU, s. 80-102.

 • 2005, Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Proqram. (Magistr səviyyəsi üçün)

 • 2008, Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. Proqram. (Bakalavr səviyyəsi üçün)

 • 2008, Orta əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin dili. Proqram

 • 2009, Əski Azərbaycan yazısı. Filologiya fakültəsinin qiyabi şöbə tələbələri üçün ixtisas fənlərindən metodik göstəriş. Bakı, s. 356-378

 • 2009, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Metodik göstəriş. Bakı, BDU.


Məqalələr


 • 1968, “M.Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərində keçmiş zamanın ifadə vasitələri”. ADU-nun Elmi Əsərləri. İctimai elmlər seriyası. № 5, 0,8 ç/v

 • 1969, “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində şühudi keçmiş zamanın bəzi xüsusiyyətləri”. Oktyabr inqilabı və Azərbaycan dilçiliyi. Bakı: Elm, s. 80-90

 • 1974, XV əsr Azərbaycan dilinin bəzi morfoloji xüsusiyyətləri. Respublika elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş 11-ci elmi sessiyanın materialları. Bakı: Elm, s. 29-31.

 • 1978, “О диалектной ориентации языка азербайджанского памятика XV века “Хекаяти-Гиссейи-Юсиф бин Ягуб”. Совещание по общим воросат диалектологии и истории языка. Нальчик, c. 368-374.

 • 1980, “Диалектные особенности особонности азербайджанского письменного памятика XV века “Юсиф и Зилеиха”. Совещание по общим воросат диалектологии и истории языка. Издательстко «Дониш», Душанбе, c. 301-307

 • 1984, “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində perifrastik feil formaları”. Müqayisəli-tarixi türkologiyanın aktual problemləri. Tematik məcmuə. Bakı: BDU.

 • 1985, “Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində -maq şəkilçisi”. Türk dillərinin yazılı abidələrinin tədqiqi. Bakı: BDU, s. 39-44

 • 1988, “Orta əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində söz yaradıcılığı”. Azərbaycan dilinin tarixi leksikasına dair tədqiqlər. Tematik məcmuə. Bakı, BDU.

 • 1989, “Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində mürəkkəb feillər”. Azərbaycan dili tarixi məsələləri. Bakı: BDU, s. 74-78.

 • 1990, “Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində -ıb şəkilçili nəqli keçmiş zaman”. Türk dillərinin tarixi morfologiyasına dair araşdırmalar. Tematik məcmuə. Bakı, BDU.

 • 1994, “Feilin növ kateqoriyasının tədqiqinə dair”. Dil və ədəbiyyat məcmuəsi, IV buraxılış. Bakı: BDU, s. 123-127.

 • 1996, “XIII-XIV əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrində sifətin intensiv forması”. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, № 2, Bakı.

 • 1997, “Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində şəxs kateqoriyası (I məqalə)”. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). № 2, Bakı, BDU.

 • 1998, “Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində feili sifət”. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 88-89

 • 1999, “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsində arxaikləşmiş feili bağlama formaları”. “Kitabi-Dədə Qorqud” – 1300. Bakı: BDU, s. 185-196

 • 2000, “Hekayəti-padişahi-Nizam” poemasının leksik və morfoloji xüsusiyyətləri”. Dil və ədəbiyyat. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, № 4, Bakı, s. 78-84

 • 2000, “Mehri və Vəfa” poemasının leksik-semantik xüsusiyyətləri (I məqalə, № 1-2); (II məqalə, № 3-4)”. Elmi araşdırmalar. AMEA-nın Nizami adına ədəbiyyat İnstitunun əsərləri. Bakı: Elm, s. 136-138.

 • 2001, “Əmaninin əsərlərinin dilində feili bağlama formaları”. Tədqiqlər. AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. № 1. Bakı, s. 27-34.

 • 2002, “Feilin zaman şəkilçilərinin mənşəyi haqqında”. Tədqiqlər. Professor A.axundovun 70 illiyinə həsr olunmuş yubiley konfransının materialları. Bakı: Elm, s. 109-110

 • 2002, “Kitabi-Dədə Qorqud”da alınma sifətlərin leksik-semantik səciyyəsi”. “Şərqşünaslığın aktual problemləri” Professor V.Məmmədəliyevin yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı: BDU, s. 152-156

 • 2003, “Qisseyi-Yusif...” poemasının səciyyələndirən morfoloji xüsusiyyətlər”. Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası. Bakı: BDU, s. 218-224

 • 2004, “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində köməkçi nitq hissələri (I məqalə)”. Elmi araşdırmalar (Elmi-nəzəri məqalələr toplusu). Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, s. 163-167.

 • 2005, “X.Təbrizinin “Yusif və Züleyxa” poemasının dili”. “Hikmət” (Elmi-nəzəri məqalələr toplusu). № 5-6. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası.

 • 2006, “T.Hacıyev və Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası məsələləri”. AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 70 və elmi-pedoqoji fəaliyyətinin 50 illiyi münasibətilə «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 29-44

 • 2009, “XIII-XVI əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində zərf”. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, s. 116-118

 • 2009, “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində say”. Dil və ədəbiyyat. 2009, №4 (70). s. 31-35

 • 2009, “XIV-XIX əsrlər Azərbayacn dili yazılı abidələrində idi, imiş yarımçıq feilləri”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmaları İnstitutu. 2009, №9. s. 169-185

 • 2010, “Orta əsrlər Azərbaycan yazılı abidələrinin dilində alınma leksika”. Dil və ədəbiyyat. 2010, №4. s. 92-94

 • 2011, “M.Zəririn “Yusif və Züleyxa” poemasının dilində feilin əmr şəkli”. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 274-278

 • 2012, “Fədainin “Bəxtiyarnamə” poemasında köməkçi nitq hissələri”. M.Ə.Sabirin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfrans. “Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, s. 331-338

 • 2012, “Dədə Qorqud Kitabın”da morfoloji yolla feil düzəltmə prosesi”. “Dədə Qorqud” dünyası məcmuəsi. II kitab . Bakı, s. 204-224

 • 2013, “XV əsr Azərbaycan şairi: Hidayətin dilində feilin şəkilləri”. AMEA-nın akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu “Azərbaycan dilinin inkişaf yolları” Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrasının materialları. Bakı, s. 17-21

 • 2013, “X.Təbrizinin “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin fonetik-orfoqrafik inkişaf yolları”. Prof. B. Çobanzadənin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 123-129

 • 2014, “Hatai Tebrizinin “Yusif ve Züleyha” mesnevisnin fonetik seciyyesi / “. IX Uluslararası Böyük Türk dili kurultayı bildirileri. Ankara, s. 331-338

 • 2015, “Azerbaycan dilinin tarihi gelişiminde Suli Fağih`in “Yusif ve Züleyha” mesnevisinin önemi”. “Azerbaycanşinaslık: geçmişi, bugunü ve geleceyi” Uluslararası sempozyum. 21-23 ekim, Kars, s. 383-391

 • 2016, “Akademik Tofiq Hacıyev və Azərbaycan dilinin tarixi problemləri (Türklük Bilimində Bir Ömür)”. Prof. Dr. Tofiq Hacıyev Kitabı. Ankara, s. 471-480

 • 2016, “Suli fəqihin “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin dilində bəzi fonetik-morfoloji arxaizmlər”. Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinə həsr edilmiş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün və sabah (problemlər və perspektivlər)” Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 105-108

 • 2017, “Azərbaycan yazılı yazılı abidələrinin dilində ədat”. Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 444-449

 • 2017, „Suli Fəqihin „Yusif və Züleyxa“ məsnəvisi və arxaik leksik vahidlər“. Şərqşünaslıq fakültəsinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş „Şərqşünaslığın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, s. 22-24

 • 2018, „Hekayəti-Qisseyi-Yusif bin Yəqub“ məsnəvisi və onun dili“. Bəkir Çobanzadənin 125 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dili: dünən və bu gün” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, 180-184
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ  
 • 1990-1996-cı illərdə Filologiya fakültəsində axşam və qiyabi şöbələri üzrə dekan müavini

 • 1996-1999-cu illərdə BDU-nun qiyabi və axşam prorektorluğunda qiyabi və axşam təhsili şöbəsinin müdiri

 • 2006-2015-ci illərdə BDU-da fəaliyyət göstərən D.02.181 Dissertasiya Şurasının nəzdində Elmi Seminarın elmi katibi.

 • 2014-cü ildən BDU-da baş koordinatordur.

 • 2016-2018-ci illərdə BDU-da fəaliyyət göstərən D.02.181 Dissertasiya Şurasının nəzdində Elmi Seminarın üzvü.


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə