İstanbul tuzla kimya sanayiCİleri organize sanayi BÖlgesi BÖlge müDÜRLÜĞÜNEYüklə 122.02 Kb.
tarix16.01.2019
ölçüsü122.02 Kb.
növüYazi

BU SAYFA FİRMANIZIN ANTETLİ KAĞIDINA YAZILACAK

Not: Başvuru dilekçesinde bulunan tüm bilgi ve eklerinde istenen belgeler eksiksiz bir şekilde Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecektir.

… /… / 201..
İSTANBUL TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ ORGANİZE SANAYİ

BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Aşağıda adı ve açık adresi yazılı bulunan işletmemize, ilgili kuruma verilmek üzere BİB(Bağlantı İzin Belgesi) düzenlenmesi için ekte sunmuş olduğum müracaat formundaki tüm bilgilerin doğruluğunu, yanlışlık olması halinde doğabilecek hukuki sorumluluğun da tarafımıza ait olduğunu kabul ederek gereğinin yapılması hususunu arz ederim.
Tesis Unvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tesis Adresi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Faaliyet Konusu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tesis Sorumlusu Adı-Soyadı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tesiste Çalışan Personel Sayısı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tesiste Meydana Gelen Günlük Evsel Atıksu Miktarı (m3/gün) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tesiste Meydana Gelen Günlük Endüstriyel Atıksu Miktarı (m3/gün) : . . . . . . . . . . . . . . . .

Firmanın Kaşesi

Yetkili Adı-Soyadı

İmzası
EKLERİ :


Ek-A : Tesis Sorumlusu İmza Sirküleri

Ek-B : Tesiste Çalışan Personel Sayısını Gösteren Sigortalı Hizmet Listesi

Ek-C : Faaliyet konusunu gösteren Güncel Kapasite Raporu

(Üretim olmayan firmalar için Faaliyet Belgesi)Ek-D : Endüstriyel atıksu oluşan ünitenin fotoğrafları

Ek-E : Endüstriyel atık suyun nasıl bertaraf edildiği ile ilgili açıklama yazısı


BU SAYFA FİRMANIZIN ANTETLİ KAĞIDINA YAZILACAK

/... / 201...


İSTANBUL TUZLA KİMYA SANAYİCİLERİ

ORGANİZE SANAYİ

BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Aydınlı-KOSB Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi

Atom Cad. No:2 Tuzla/İSTANBULBölgenizde ……………………………………………………… adresinde ………….. …………………………………………………………………… konusunda faaliyet gösteren, …………………….....……………………………………………....................... ticari unvanlı tesisimizle ilgili olarak Bağlantı İzin Belgesi almak istiyorum. Ekte sunmuş olduğum müracaat formundaki tüm bilgilerin doğruluğunu, yanlışlık olması halinde doğabilecek hukuki sorumluluğun da tarafımıza ait olduğunu kabul ederek gereğinin yapılması hususunu arz ederim.

Firma Kaşesi

Yetkilinin Adı Soyadı

İmzası

Ekleri :


Ek-A: Müracaat Formu (8 Sayfa)

Ek-B: Taahhütname (2 Sayfa)

Ek-C: Arıtma Tesisi Varsa Ek-1 ve Ek-2 deki belgeleri

Not: Tüm sayfalar imzalı ve kaşeli olacaktır.

DEŞARJ İZİN BELGESİ/ BAĞLANTI İZİN BELGESİ

BAŞVURU FORMU

ÜRETİM SEKTÖRÜ :

....................................


ALT SEKTÖR ADI :
....................................
Parametreler :

* KOSB tarafından doldurulacaktır.GENEL BİLGİLER

  1. MÜESSESENİN ( Merkezi ) • Adı :...............................................................................

 • Adresi :...............................................................................
 • Tel. no :...............................................................................
  1. MÜESSESENİN ( Tesis ) • Adı :...............................................................................

 • Adresi :...............................................................................
 • Tel. no :...............................................................................
  1. RESMİ TEMASLARDA MÜESSESEYİ TEMSİL İLE YETKİLİ 2 ŞAHSIN • Adı :........................................................................................................................

 • Adresi :........................................................................................................................
 • Tel. no :.......................................................................................................................
  1. RUHSAT DURUMU

GSM Ruhsatı : 1.sınıf ( )

GSM Ruhsatı : 2.sınıf ( )

GSM Ruhsatı : 3.sınıf ( )


KOSB tarafından verilen bu müracaat formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak müessese ile ilgili doğru, sağlıklı bilgileri havi ve bilgilere ait bütün sorumluluğun aşağıda imzası bulunan müessese sorumlusu tarafından yüklenildiği, ayrıca müesseseyi temsile yetkili şahısların da aynı sorumluluğu paylaştığı şimdiden kabul ve taahhüt edilir. Ancak buna rağmen müessesenin çıkardığı atık ve artıkların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin KOSB’ca yeterli görülmemesi halinde belgeleme işleminin KOSB veya KOSB’un uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırılabileceği ve bundan doğacak her türlü giderin tarafımızdan karşılanacağı ve ayrıca yanlış bilgi vermekten doğacak bütün sorumluluğun da tarafımıza ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederiz.


 1. YERLEŞİM VE İŞİN TÜRÜ

  1. TESİSİSİN BULUNDUĞU ARAZİNİN *: 1. Pafta / Ada / Parsel :.................................................
 1. Toplam kapalı alan (m2) :.................................................
 1. Açık alan (m2) :.................................................
 1. Arıtma tesisinin :.................................................

kapladığı alan (m2)


  1. TESİSİSİN:
 1. Çalışan Personel Sayısı :................(Teknik), ..................(İdari)
 1. Vardiya Sayısı :................
  1. İŞ GÜNÜ KAPASİTESİNDEKİ MEVSİMLİK DEĞİŞMELER :

( ) Vardır ( ) Yoktur

Varsa :


 1. Çalışanların en fazla olduğu aylar ve sayıları :.........

 2. Çalışanların en az olduğu aylar ve sayıları :.........
  1. TESİSİN:

   1. Çalışanların en fazla olduğu aylar ve sayıları :.........

   2. Çalışanların en az olduğu aylar ve sayıları :.........

   3. Bir hafta içinde faaliyette olduğu iş günü sayısı :..........
 1. ÜRETİME AİT BİLGİLER

  1. ÜRETİM BİLGİLERİ:

( Aşağıdaki soruları, üretilen veya üretilecek her madde için cevaplandırınız. Gerektiğinde ek sayfa kullanılabilir. ) 1. HammaddelerKullanılan hammaddelerYıllık kullanım miktarı 1. ÜrünlerÜretilen maddelerin adıYıllık üretim miktarı


  1. ÜRETİM BİLGİLERİ:
   1. Kesikli : ( )

   2. Sürekli : ( )

   3. Her ikisi : ( ) 1 - %..........kesikli 2 - %..........sürekli  1. ÜRETİMDE MEVSİMLİK DEĞİŞİMLER VAR MI?

( ) Evet ( ) Hayır


Varsa değişiklik gösteren dönemler ve üretim miktarlarında olan değişimlere ilişkin bilgiler açıklanmalıdır.


  1. TESİSTE HAMMADDE – ÜRÜN, ATIKSU İLİŞKİSİ * :

Tesiste üretilen her madde için ayrı ayrı tekrarlanmalıdır.


Tesiste mevcut prosesler bir blok akım diyagramında belirtilmeli, bu diyagram üzerinde, su, hammadde ve katkı maddesi girdileri, ürün ve her türlü atık çıktıları kaynak ve miktar belirtilmek suretiyle işlenmelidir. 1. SU TEMİN ŞEKLİ VE KULLANIM YERLERİ

  1. SU TEMİNİ ŞEKLİ VE MİKTARI:


SU TEMİN EDİLEN YER


m3/gün


İSKİ Sözleşme NoŞebekeden

( )Kaynaktan

( )Kuyudan

( )Deniz, göl ve akarsulardan

( )Diğerleri

( )* Hammadde mamul hale gelinceye kadar geçirdiği safhalar açıklanmalıdır.


  1. SU KULLANIM YERLERİ
Proses (Üretim)
m3/gün

Kazan
m3/gün

Soğutma(Temaslı/Temassız)
m3/gün

Evsel Nitelikli Kullanım
m3/gün
 1. SU TEMİN ŞEKLİ VE KULLANIM YERLERİ *
SU KULLANIM YERLERİ

Debi

Sürekli Deşarj

(m3/gün)Kesikli Deşarj

(m3/gün)


1

Proses ( Üretim )** Toplam* Sürekli debi ortalama veya aralık değerler halinde verilmelidir. Kesikli deşarjlarda deşarj miktarı( m3/süre biriminde ) ve periyodu belirtilmelidir.

** Prosesten ortaya çıkan atıksular her bir ünite için ayrı ayrı verilmelidir. Bu verilemiyorsa üniteler belirtilmeli ancak proses atıksuyu toplam olarak verilmelidir.


2

Evsel nitelikli atıksu


3

Kazan deşarjları


4

Soğutma suyu ( Temaslı )***


5

Soğutma suyu ( Temassız )


6

Su hazırlama ünitesi atıkları


7

Diğerleri


*** Temaslı soğutma suyu deşarj var ise hangi proseslerin bu yolla soğutulduğu konusunda kısa açıklama:.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


 1. ATIKSUYUN ÖZELLİKLERİ

Tesise ait atıksuyun müessese KOSB tarafından yetkili bir kuruma yaptırılmış analiz sonuçları ek olarak verilmelidir.


(Not: Analiz parametreleri her bir sektör için farklı olup, KOSB’den alınacak Liste’den bulunacaktır.)


 1. ATIKSUYU UZAKLAŞTIRMA DÜZENİ

  1. KANAL SİSTEMİ YERLEŞTİRME PLANI

(Tesisinizdeki atıksu kanal sistemini şematik olarak bir yerleşim planı üzerinde gösteriniz. Yağmur suyu dahil olmak üzere; bütün kanalları kaynak noktasından arıtma tesisine ve buradan alıcı ortama boşalma noktasına kadar işaretleyiniz. Kanallara deşarj noktalarına numara veriniz. Her kanalın taşıyacağı atıksu cinsini belirtiniz.)
  1. KANAL BAĞLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİLER:
 1. Civarda atıksularınızı verebileceğiniz bir kanal var mı? Var ( ) Yok ( )
 1. Varsa bu kanaldan faydalanıyor musunuz? Evet ( ) Hayır ( )
  1. ATIKSU DEŞARJININ YAPILDIĞI ORTAM:

( 7.1’de işaretlenen deşarjlar için aynı numaraları kullanarak ilgili kutulara x işareti koyarak cevaplayınız. )
Deşarj No

İSKİ

Kanalı


Deniz

Göl


Akarsu Dere

Foseptik Vidanjör

Arazi

1
2
3
4
5
6

 1. DİĞER ATIKLAR

  1. Daha önce belirtilen atıksuların dışında başka bir katı atık, çamur v.b. atıklarınız var mı?

( ) EVET ( ) HAYIR
Evet ise nasıl uzaklaştırdığınızı açıklayınız.  1. Oluşacak bu atıklar aşağıdaki sınıflardan hangisine girmektedir ve işletmede hangi ünitede ortaya çıkmaktadır.

Ortaya Çıkan Atık Türü

ÜNİTE

( )

Asitler Alkaliler

( )

Ağır Metal Çamurları

( )

Mürekkepler, Boyar Maddeler

( )

Yağ ve/veya Gres

( )

Organik Bileşenler

( )

Pestisitler

( )

Metal Kaplama Atıkları

( )

Solventler, Tinerler

( )

Ön Arıtma Çamurları

( )

Boyalar

( )

Diğer Atıklar (Açıklayın)


Bu müracaat formundaki tüm bilgilerin doğruluğunu, yanlışlık olması halinde doğabilecek hukuki sorumluluğun da tarafımıza ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim.

Firma Kaşesi

Yetkilinin Adı Soyadı

İmzası


Tüm sayfalar imzalı ve kaşeli olacaktır.
TAAHHÜTNAME
(1) Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren, çamur tesislerinin işletilmesini veya çamur bertarafını olumsuz yönde etkileyen maddeler, atık su arıtma tesisini veya ünitelerini tahrip eden, fonksiyonlarını ve bakımlarını engelleyip, zorlaştıran, tehlikeye sokan maddeler ve bu tesislerde çalışan personele ve alıcı ortamın kalitesine zarar veren maddelerin kanalizasyon şebekesine göndermeyeceğimizi ve aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine vermeyeceğimizi:

a) Özellikle yanma ve patlama tehlikesi yaratan veya zehirli olan maddeler, fuel oil, benzin, nafta, motorin, benzol, solventler, karpit, fenol, petrol, zehirli maddeler, yağlar, gresler, asitler, bazlar, ağır metal tuzları, pestisitler veya benzeri toksik kimyasal maddeler, yıkama sonrası proseslerden oluşan seyrelmiş kan haricindeki kanlı atıklar, hastalık mikrobu taşıyan maddeleri,

b) Gaz fazına geçebilen, duman oluşturan, koku çıkaran, zehirli etkileri nedeni ile sağlık sakıncaları yaratan ve bu nedenle kanallara girişi, bakım ve onarımı engelleyen her türlü maddeyi,

c) Kanal şebekesinde tıkanmaya yol açabilecek, normal su akımını ve kanal fonksiyonunu engelleyecek kıl, tüy, lif, kum, curuf, toprak, mermer ve mermer tozu, metal, cam, süprüntü, moloz, hayvan dışkısı, mutfak artığı, selüloz, katran, saman, talaş, metal ve tahta parçaları, hayvan ölüsü, işkembe içi, üzüm posası, meyve posası, mayalı artıklar, çamurlar, buz artıkları, kağıt tabaklar, bardaklar, süt kapları, bitki artıkları, paçavra, odun, plastikler, gübre, yağ küspeleri, hayvan yemi artıkları ve benzeri her türlü katı madde ve malzemeleri,

ç) Kanal yapısını bozucu, aşındırıcı, korozif maddeler, alkaliler, asitler, pH değeri 6 dan düşük, 10 dan yüksek ve boşaldıkları kanalizasyon sisteminde 1700 mg/lt’den fazla sülfat konsantrasyonu oluşturacak atıklar, kanal şebekesinde köpük meydana getirebilen ve debisi ne olursa olsun anyonik yüzey aktif madde, deterjanlı suları,

d) Sıcaklığı 5 0C  ile 40 0C  arasında değişen, çöken, katılaşan, viskoz hale geçen, kanal cidarlarında katı veya viskoz tabakalar oluşturabilecek her türlü maddeyi,

e) Radyoaktif özelliğe sahip maddeleri,

f) Dünya Sağlık Teşkilatı ve diğer uluslararası geçerli standartlar ile ulusal mevzuat ve standartlara göre tehlikeli ve zararlı atık sınıfına giren tüm atıkları,

g) Kanalizasyon şebekesine deşarj ve arazi dışındaki alıcı ortam söz konusu olduğunda ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurları,

ğ) Her türlü katı atık ve artıkları,

(2) Ön arıtma veya arıtma tesisi çamurları ile bekletme depoları ve septik tanklarda oluşan çamurları uygun teknik önlemler alınarak bertaraf firmalarına göndereceğimizi ve bu işlemleri belgelendireceğimizi,

(3) Firmamızın endüstriyel nitelikli atık sularını arıtacağımızı İski Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Tablo 1 Deşarj limitlerini sağlayarak kanalizasyona verileceğini, deşarj standartlarını sağlamak amacıyla atık sularımızı; yağmursuları, soğutma suları ve az kirli sularla seyreltmeyeceğimizi, bertaraf firmasına gönderilmesi durumunda takibinin yapılarak bertaraf firmalarından atık kabul pusulası, fatura vb. evraklarla belgeleyeceğimizi,


(4) Firmamızdan kaynaklı tüm atıksuları hiçbir şekilde yağmursuyu hattına aktarmayacağımızı,
(5) OSB’nin yazılı izni olmadıkça yetkisiz hiçbir resmi ya da özel kişi veya kuruluş tarafından kanalizasyon sistemine dokunmayacağımızı, kanal şebekelerinin kapaklarını açmayacağımızı, geçtiği yerleri kazmayacağımızı, şebeke yerlerini değiştirmeyeceğimizi, bağlantı kanalları inşa ederek şebeke sistemine bağlamayacağımızı,
Bölge içerisinde faaliyet gösterdiğim süre boyunca İski Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği Tablo 1 Deşarj Limitlerine ve yukarıda belirtilen tüm maddelere harfiyen uyacağımızı. Aksi durumunda alt yapıda meydana gelecek zararların ve diğer zararlar sonucu tüm masrafların tarafımızca karşılanacağını, 24.01.2013 tarihli “İSKİ Atıksuların kanalizasyona Deşarj yönetmeliği” hükümleri, 15.03.2018 tarihli “Genel Kurul Kararları” doğrultusunda her türlü idari yaptırımı ve “Bağlantı İzin Belgemizin” iptalini kabul beyan ve taahhüt ederim.

Firma Kaşesi

Yetkili Kişi İsim Soyisim İmza

İmza Sirküsü yada Yetkili

Olduğuna dair yetkilendirme yazısı

Tüm sayfalar imzalı ve kaşeli olacaktır.

Ek-1

ARITMA TESİSİ OLAN FİRMALAR

 1. Firmanıza ait arıtma tesisinin ünitelerini işaretleyiniz.


ARITMA ÜNİTELERİ:
 Izgara  Yumaklaştırma  Anaerobik Sistem  Kum Filtresi

 Kum Tutucu  Oksidasyon Nitrifikasyon Denitr.  Aktif Karbon

 Nötralizasyon  Kimyasal Çök.  Çamur Kurutma Yat.  Klorlama

 Yağ Ayırıcı  Aktif Çamur  Dengeleme  Filtre Pres

 Pıhtılaştırma  Damlatmalı Filtre  Çamur Çürütücü  Buharlaştırma
YARDIMCI ÜNİTELER:
Numune alma havuzu Var  Yok 

Sürekli kesikli kayıt yapabilen debi ölçer Var  Yok 

Kompozit numune alma cihazı Var  Yok 

Atıksu geri kazanım ve kullanımı Var  :%….. Yok  1. Arıtma Tesisi ile ilgili olarak aşağıda istenen belgeleri tamamlayınız.


 1. Önemli kirletici kaynak olup ön arıtma tesisi bulunan işletmeler için sorumlu teknik personelin sorumluluk sözleşme belgesinin aslı ve atıksu arıtma konusunda eğitim aldığına dair belge,

 2. Ön arıtma tesisi varsa arıtma tesisi projesi ve arıtma tesisinin fotoğrafları,

 3. Arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı ile ilgili olarak;

  • Bertaraf tesisi işletmesi ile yapmış olduğu protokolü,

  • Bertaraf tesisine taşıma yapacak özel veya tüzel kişi ile yapmış olduğu taşıma anlaşma belgesini,

  • Teslim, tesellüm ve bu konu ile ilgili düzenlenen faturaları

 4. Firmanızda çeşitli teknolojilerden faydalanarak tesis içi önlem alarak endüstriyel atıksularını devridaimli kullandığınız, kanalizasyon şebekesine hiçbir endüstriyel atıksu deşarjı olmayan bir sisteminiz var ise bunu belirten açıklayıcı bir yazı yazınız.

NOTLAR:

Buradaki notlar 24.01.2013 tarihli İski Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği maddelerine göre düzenlenmiştir.

Sorumlu teknik personel çalıştırma mecburiyeti


 • MADDE 7 - (1) Önemli kirletici kaynak olan işletme, ön arıtma tesisinden sorumlu olmak üzere atıksu arıtma konusunda gerekli eğitimleri almış en az ön lisans mezunu bir kişiyi sorumlu teknik personel olarak bulundurmak mecburiyetindedir.

Ek-2

ENDÜSTRİYEL ATIKSULARINI BERTARAF TESİSİNE TAŞITAN FİRMALAR


24.01.2013 tarihli İski Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

Madde 12)
(11) . Bendi
Endüstriyel atıksuların kaynağında arıtılması esas olmakla birlikte, endüstriyel atıksu debisi 3 (üç) m³/gün’ün altında olan işletmenin talep etmesi ve

 1. Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisi işletmesi ile yapılan Sözleşme Belgesini,

 2. Taşıma yapacak araca veya araçlara ait belgelerini,

 3. Taşıma yapılacak arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesisine ait Deşarj İzin Belgesi ve Çevre İzin Belgesi’ni,

İdareye sunması halinde taşınacak miktarın her seferinde 3 (üç) m3’ü geçmemesi ve endüstriyel atıksuların taşınacağı tankların sızdırmaz olması şartıyla endüstriyel atık sularının arıtma, ön arıtma ve/veya bertaraf tesislerine taşınarak arıtılmasına ve/veya bertarafına izin verilir.”

Firmanızın atıksuları ile ilgili olarak yukarıda istenilen belgeleri hazırlayarak Bölge Müdürlüğümüze teslim ediniz.Ek-3

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

TABLO I: DEŞARJ LİMİTLERİATIKSULARIN ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİNE DEŞARJINDA ÖNGÖRÜLEN ATIKSU STANDARTLARI


Parametre

Kanalizasyon Sistemleri Tam Arıtma İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı Tesislerinde

Kanalizasyon Sistemleri Ön Arıtma + Derin Deniz Deşarjı İle Sonuçlanan Atıksu Altyapı

Tesislerinde

Sıcaklık (˚C)

50

50

pH

6 - 12

6 - 12

Askıda katı madde (mg/L)

500

350

Yağ ve gres (mg/L)

150

50

Kimyasal oksijen ihtiyacı

(KOİ) (mg/L)1000

600

Sülfat (SO4=) (mg/L)

1700

1700

Toplam sülfür (S) (mg/L)

2

2

Fenol (mg/L)

10

10

Toplam fosfor (P) (mg/L)

-

10

Arsenik (As) (mg/L)

3

10

Toplam siyanür (Toplam

CNˉ) (mg/L)10

10

Toplam kurşun (Pb)

(mg/L)


3

3

Toplam kadmiyum (Cd)

(mg/L)


2

2

Toplam krom (Cr) (mg/L)

5

5

Toplam civa (Hg) (mg/L)

0.2

0.2

Toplam bakır (Cu) (mg/L)

5

5

Toplam nikel (Ni) (mg/L)

5

5

Toplam çinko (Zn) (mg/L)

10

10

Clˉ (Klorür) (mg/L)

15000

-

Metilen mavisi ile reaksiyon veren yüzey aktif maddeleri(MBAS) (mg/L)

Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olmayan

maddelerin boşaltımı prensip olarak yasaktır.
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə