İZMİr büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 140,91 Kb.
səhifə3/3
tarix22.01.2018
ölçüsü140,91 Kb.
#39678
1   2   3

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin, İmar ve Bayındırlık – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarınca Yapılan Değişiklik Doğrultusunda, Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1290. 19. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.09.2010 tarih ve 10/145 sayılı kararı ile kabul edilen, Adalet Mahallesi, 24 N II A pafta, 34992 ada, 1 parselde mülkiyeti Bayraklı Belediyesine ait Yeşil Alan içerisinde, trafo yeri belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.9263)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1291. 20. Konak Belediye Meclisinin 05.08.2010 tarih, 135/2010 sayılı kararı ile kabul edilen; İsmet Kaptan Mahallesi, 23M – 2a pafta, yürürlükteki imar planında taşıt yolu olarak belirlenmiş Şevket Özçelik Sokağın (E:1379 Sokak), Hürriyet Bulvarı ile Şehit Nevres Bulvarı arasında kalan kısmının sevgi yolu olarak düzenlenmesi amacıyla yaya yoluna dönüştürülmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonu raporu. (Nz.Pl.9547)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1292. 21. Menderes Belediye Meclisinin 10.06.2010 gün, 81 sayılı kararı ile kabul edilen; 15M Id paftada, Konut Alanı olarak belirlenen 815 ada, 2, 3, 9, 10, 11 nolu parsellerin Belediye Hizmet Alanı (Sosyo-Kültürel Tesis) olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Kültür ve Turizm Komisyonları raporu. (Nz.Pl.8793)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1293. 22. Menderes Belediye Meclisinin 10.06.2010 gün, 80 sayılı kararı ile kabul edilen; 15M IIIa, 15M IIId, 15M IVb, 15M IVc paftalarda, 2839 nolu parsel ve çevresine yönelik hazırlanan, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.8795)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1294. 23. Menderes Belediye Meclisinin 05.08.2010 tarih, 106 sayılı kararı ile kabul edilen; Görece Mahallesi, 17M-4a, 17M-4b, 17M-4c, 17M-4d paftalarda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.9523)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1295. 24. Kemalpaşa Belediye Meclisinin 07.06.2010 gün, 135-F sayılı kararı ile uygun görülen; Ulucak Mahallesi, 50L IIIa paftada, Otopark Yönetmeliği gereği B.O.P (Bölgesel Otopark) Alanı ayrılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.9631)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1296. 25. Torbalı Belediye Meclisinin 05.10.2010 tarih, 11/126 sayılı kararı ile kabul edilen; Yazıbaşı, 29 Ekim Mahallesi, L18c-02d-2a pafta, 312 ada 1 parselde yer alan Akaryakıt + LPG Tesis Alanına, “35 metrelik karayolu cephesinde kanopiler için yaklaşma mesafesi 10 metredir.” şeklinde plan notu ilave edilmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları raporu. (Nz.Pl. 10013)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1297. 26. 5393 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanunla değişik 73. maddesinin, Belediyemize verdiği hak ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla; ekli 1/1000 ölçekli onaylı halihazır haritada 1. Etap olarak sınırları ve koordinatları ile ekli listede, mahalle, pafta, ada, parsel numaraları belirtilen alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak onayı ile bu alanda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” uygulama yetkisinin, Menemen ilçe belediyesine verilmesi, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması nedeniyle, 5393 sayılı yasanın 5998 sayılı yasa ile değişik 73. maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık Komisyonları raporu. (Kent. Dön. Şb. Md. 2100)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

VIII.BAŞKANLIK MAKAMINCA GÜNDEME EKLENEN KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ.

1298. 1. Menemen ilçesi, Asarlık, Emiralem, Türkelli ve Ulukent Semtlerinin bölgesel otopark alanlarında uygulanacak yeni birim otopark bedellerinin, Komisyonlarımızca tespit edilerek ekte yer alan listelerde belirtildiği şekilde, oybirliği ile kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu, oyçokluğu ile kabulüne ilişkin Tüketiciyi Koruma Komisyonu raporu. (İmar İşl.Şb.Md.2925)

Plan ve Bütçe – Tüketiciyi Koruma Komisyonları Müşterek Raporunun, Komisyonlardan Geldiği Şekilde Kabulüne Oyçokluğu ile Karar Verildi.

1299. 2. 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına; Necla ÖZAKMAN tarafından İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 313 pafta, 2664 ada, 31 parselin zayiat oranları, yapılaşma koşulları ve kullanım kararlarına askı süresi içinde yapılan itirazın; imar adasının yeniden düzenlenmesi koşuluyla oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.8763)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın, Komisyon Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1300. 3. 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına; parsel maliklerinden Haluk TEZCAN tarafından İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 315 pafta, 2057 ada, 1 ve 2 parsellerin zayiat oranları, yapılaşma koşulları ve kullanım kararlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazın; imar adasının yeniden düzenlenmesi koşuluyla oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 8781)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın, Komisyon Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1301. 4. 1/5000 Ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planına; parsel malikleri vekili Ali YILMAZ tarafından İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 315 pafta, 2057 ada, 1 ve 2 parsellerin zayiat oranına yönelik askı süresi içerisinde yapılan itirazın; imar adasının yeniden düzenlenmesi koşuluyla oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 8783)

Komisyon Raporuna Konu İtirazın, Komisyon Görüşü Doğrultusunda Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1302. 5. Bornova, Kızılay Mahallesi içinde yer alan ve Atatürk Mahallesine ana bağlantıyı sağlayan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında 10 metre genişlikte belirlenen taşıt yolunun, Bornova Belediye Başkanlığının talebi üzerine 15 metre olarak genişletilmesine ve çevre düzenlemesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.10509)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1303. 6. Karabağlar ilçesi, Güzelyalı Mahallesi, 21L pafta, 43359 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parsellerin “LPG Tesis Alanı, Konut Alanı ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine yönelik, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları raporu. (Nz.Pl. 9095)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği ile Karar Verildi.

1304. 7. Aliağa ilçesi, 17J IVa paftada, kıyıkenar çizgisi ile ilgili İller Bankası Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün 170.05 sayılı yazısı ve İzmir Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 02-1067-2163-2298 sayılı yazısı doğrultusunda gereğinin yapılmasına yönelik Aliağa Belediye Meclisinin 06.07.2010 tarih, 130 sayılı kararında, ifade edilen gereğinin yapılması hususunda Meclisimizce bir karar alınmasına gerek olmadığının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.8489)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1305. 8. Bornova Belediye Meclisinin 03.09.2010 gün, 208 sayılı kararı ile kabul edilen; 31K IIa paftada Kızılay Mahallesi içinde kalan ve Atatürk Mahallesine ana bağlantıyı sağlayan 10.00 m ve 12.00 m genişliğindeki taşıt yolunun 15.00 m’ye çıkarılması ve çevre düzenlemesinin yapılmasına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Ulaşım Komisyonları raporu. (Nz.Pl.9023)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1306. 9. Bornova Belediye Meclisinin 03.09.2010 tarih, 207 sayılı kararı ile kabul edilen; İzmir Çevre Yolu en son güzergah ve kamulaştırma durumuna göre hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı uyarınca 31 K IV c (25 O 3d), 31 K IV d (25 O 4c), 30 K II d (24 O 2c), 31 J II b (25 O 1a) paftalarda yer alan Otoyol Kamulaştırma sınırına yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl.9037)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

1307. 10. Güzelbahçe Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün, 57 sayılı kararı ile kabul edilen; Güzelbahçe ilçesi dahilinde Maltepe Askeri Lisesi Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırlarının imar planı üzerinde belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerisinin, konunun öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değerlendirilmesi gerektiğinden oybirliği ile reddine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 10325)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Reddine Oybirliği İle Karar Verildi.

1308. 11. Bayraklı Belediye Meclisinin 01.09.2010 tarih, 10/144 sayılı kararı ile kabul edilen, Manavkuyu Mahallesi, 25 O-4a pafta, 3836 ada, 1 parselin E=1.00 yapılaşma koşullu BHZ (Belediye Hizmetleri Tesisleri, kamu yatırımı olmak koşuluyla Sosyal ve Kültürel Tesisler ile Sağlık Tesisleri yer alabilir) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Çevre ve Sağlık – Sosyal Hizmetler – Kültür ve Turizm Komisyonları raporu. (Nz.Pl.9267)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1309. 12. Menderes Belediye Meclisinin 10.06.2010 tarih, 79 sayılı kararı ile kabul edilen; Görece Mahallesi, 16M-1b pafta, 194 ada ve çevresine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin, Menderes Belediye Başkanlığının 03.12.2010 tarih ve 72030 sayılı yazısı ile plan değişikliğinin geri çekilmesi talep edildiğinden, değerlendirilme yapılmasına gerek olmadığının oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. (Nz.Pl. 9753)

Komisyon Raporuna Konu Önergenin Belediyesine İadesine Oybirliği ile Karar Verildi.

1310. 13. Foça Belediye Meclisinin 01.09.2010 tarih, 127 sayılı kararı ile kabul edilen; Gerenköy, K17C-09d-4d paftada, 18 ada, 7, 8, 9, 22, 23 ve 24 parsellerin Ticaret, BHA (Belediye Sosyal Kültürel Tesis Alanı), Sağlık Ocağı, Meydan ve Park Alanı olarak düzenlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Sosyal Hizmetler – Çevre ve Sağlık – Kültür ve Turizm Komisyonları raporu. (Nz.Pl.10303)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1311. 14. Bayındır Belediye Meclisinin 19.10.2010 tarih, 103-1 sayılı kararı ile kabul edilen; Karahalli Köyü, L19D-03d-3b ve L19D-03c-4a paftada, 1676 parselin tamamının “Akaryakıt + LPG Satış İstasyonu” (E:0.30 Hmax:6.50) olarak belirlenmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisinin oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Çevre ve Sağlık – Ulaşım – Esnaf ve Meslek Odaları Komisyonları raporu. (Nz.Pl.10201)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

1312. 15. Doğuda Yurtoğlu Mahallesine bağlı Kon-Kent toplu konut alanı, güney-batıda İzmir-Aydın bağlantı yolu, kuzey-batıda ise Karabağlar Balçova ilçelerini ayıran Öğretmen Rasime Seyhoğlu Caddesi ile alanı belirlenen, ekli 1/1000 ölçekli onaylı halihazır haritada sınırları ve koordinatları ile ekli listede, mahalle, pafta, ada, parsel numaraları belirtilen alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak onayı ile bu alanda uygulamanın durdurulması, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması nedeniyle, 5393 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanun ile değişik 73. maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasının oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk - İmar ve Bayındırlık - Mesken ve Gecekondu Komisyonları raporu. (Kent. Dön. Şb. Md. 2098)

Komisyonların Müşterek Raporuna Konu Önergenin Kabulüne Oybirliği ile Karar Verildi.

16. Bayındır Belediyesinin, kendi belediye sınırları içinde, toplam 33,66 ha genişliğindeki alanda, yaklaşık 8 ha’lık bölümünde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile birlikte, 1. Etap kentsel dönüşüm ve toplu konut uygulaması yapılabilmesi için; ekli 1/1000 ölçekli onaylı halihazır haritada 1. Etap olarak sınırları ve koordinatları ile ekli listede, mahalle, pafta, ada, parsel numaraları belirtilen alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak onayı ile bu alanda “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” uygulama yetkisinin Bayındır ilçe belediyesine verilmesi, ayrıca bahse konu alanda kamu mülkiyetinde ve kullanımında olan yerler olması nedeniyle, 5393 sayılı Kanunun 5998 sayılı Kanun ile değişik 73. maddesinin birinci fıkrasına göre Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasının ve plan onayı gerektiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından da incelenmesi hususunun, Komisyonlarca Meclise önerilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk - Mesken ve Gecekondu Komisyonları raporu. (Kent. Dön. ve Yeni Yer. Şb. Md. 1942)

Yeniden Görüşülmek Üzere Hukuk – Mesken ve Gecekondu Komisyonlarına İade; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edildi.

1313. 17. Belediye Meclisimizin 08.11.2010 tarihli toplantısında, Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşmeler Şube Müdürlüğü ifadeli Başkanlık Önergesi olarak, daha kapsamlı bir şekilde gündemde yer alan ve Meclisimizce incelenmek üzere, Hukuk Komisyonuyla birlikte Mesken ve Gecekondu Komisyonuna havale edilen Bayındır Belediye Başkanlığının 11.10.2010 tarih ve 308/2928 sayılı yazısıyla aynı içerikte olduğundan; Bayındır Belediyesi ile TOKİ arasında gerçekleştirilmesi düşünülen “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”ne ilişkin olarak, Bayındır Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet KERTİŞ tarafından verilen Yazılı Önerge için ayrıca karar verilmesine gerek olmadığının oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu.

Hukuk Komisyonu Raporunun, Komisyondan Geldiği Şekilde Kabulüne Oybirliği İle Karar Verildi.

18. Çiğli ilçesi, Turgut Özal, İnönü, Cumhuriyet Mahallelerinde yer alan “Harmanadolu” caddesinin isminin, “9 Eylül” caddesi olarak değiştirilmesinin oybirliği ile kabulüne ilişkin Hukuk – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu. (Coğ. Bil.Sis.Şb.Md.1126)

Gündemde Kaldı.

1314. IX. DİLEK VE TEMENNİLER.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kadın sığınma evinde kalma süresi dolan ancak kalacak yeri olmayan kadınlarımızın, Kentsel Dönüşüm Projesinde kullanılmak üzere yapılmış olan toplu konutlardan, Belediyemizce belirlenecek süre ve kira bedeli karşılığında yararlandırılması konusunun, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince değerlendirilmesi, gerekli işlemlerin ivedilikle yapılması temennisi. (CHP Grup Üyeleri Adına Semra ARIK.)

Sözkonusu temenninin ilke olarak, kadın sığınma evlerinden ayrılan kadınların, ayrıldıklarından sonraki yaşamlarında destek olma anlamında tanımlanabilecek genel bir ifadeyle, temenni kararına dönüştürülmesine ve üzerinde çalışma yapılabilmesi amacıyla ilgili mercilere iletilmesine, toplantıda bulunan tüm Büyükşehir Meclis Üyelerinin kabul oyuyla, oybirliği ile karar verildi.

1315. X.TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2010 yılı Aralık Ayı Toplantısı I. Birleşimine katılamayan; Aziz KOCAOĞLU, Hakan TARTAN, Ercan TATI, Hasan KARABAĞ, Metin SOLAK, Halil İbrahim ŞENOL, Özdem Mustafa İNCE, Tahir ŞAHİN, Ömer Turgut OĞUZ, M.Selçuk KARAOSMANOĞLU, Hüseyin Vefa ÜLGÜR, Mehmet ARITMAN, Hüseyin ÇALIŞKAN, Salih KÜÇÜKBAYRAK, Mustafa SEVİNÇ, Halil TAŞKIRAN, Hasan KARATOKLU, Hayri BOZAL ve Mustafa ÖZKURT'un mazeretlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.XI. İKİNCİ BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

16 ARALIK 2010 PERŞEMBE SAAT:18.00

Aziz KOCAOĞLU

Büyükşehir Belediye BaşkanıYüklə 140,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin