El-esmâul-hüSNÂ

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.56 Mb.
səhifə1/81
tarix03.01.2019
ölçüsü2.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81

KUR’AN VE SÜNNET IŞIĞINDA ESMA-İ HÜSNA ŞERHİ 9

Önsöz 9


Giriş 9

Allah'a Hamd ü Sena Ve Yalvarma: 12

Esmâül-Hüsnâ Ne Demektir? 12

Esmâül-Hüsnâ'yı Öğrenmenin Faydaları: 13

Hayâtın Gayesi: 13

Esmâü'l-Hüsnâ İle İlgili Hadîs'in Metnî: 13

Hadîs'în Ma'nâsı: 13

İhsâ Ne Demektir: 13

İsimleri Saymak Nasıl Yapılmalı? 14

Hadîs'in Manâsına Devam Edelim: 14

İlâh Kelimesinin Manâsı: 14

Ulûhiyyet Kimin Hakkıdır? 14

Dikkate Değer Bir Nokta: 14

Allah Teala'nın İsimleri Tevkîfîdir 15

Esmâ-i Hüsnâ’ya İmanın Esasları 15

Allah Teâlâ'nın Sıfatlarının Kısımları 16

Esma-i Hüsna'nın Delaleti 17

Esma-i Hüsnâ’yı İnkar 18

Esmâi Hüsna'yı Saymak İlmin Esasıdır 19

Allah'ın (c.c.) Bütün İsimleri Güzeldir 19

Allah Teâlâ'nın İsimlerinden Tek Başına, Başkası İle Birlikte Ve Karşıtı İle Birlikte Söylenilenler 20

Birkaç Sıfata Delâlet Eden İsimler 20

Bütün İsimVe Sıfatları Kapsayan Güzel İsimler 20

Allah Teâlâ'nın İsimleri Ve Sıfatlarının Kendisine Ait Olması 24

İsimlerin Aynı Olmasının İsimlendirilenlerin De Aynı Olmasını Gerektirmediği 24

Bilinmesi Gereken Şeyler 28

Esma-i Hüsna'yı Saymanın Mertebeleri 30

Esma-i Hüsnâ Sayı İle Sınırlanamaz 30

İlmî Araştırmalar, Fetva, Davet ve İrşad Daimî Komisyonunun Esma-i Hüsna Hakkındaki Fetvası 31

Esmâ-i Hüsnâ İle İlgili Ayet-i Kerimeler: 36

Tesbihat 36

Haşr Sûresinin Son İki Ayeti Ve Esma-i Hüsna 36

Esmâ-i Hüsnâ Ve Tevhid 36

Esmâ'ül Hüsna ve Kâinat 38

Esmâ-i Hüsnâ Hakkında Gelen Rivayetler Ve Hadis-i Şeriflerde Geçen Lafızlar 39

Esmâ-i Hüsnâ'nın Sayımı 39

Esmâ-i Hüsnâ Hakkında Gelen Farklı Rivayetler 39

Esmâ-i Hüsnâ'nın Kur'ân-ı Kerim'deki Geçiş Şekli 40

Rasulullah (s.a.v.)'in "Doksan Dokuz" Sayısını Söylemesindeki Hikmet 46

ALLAH 47


Kelime-i Tevhid 47

Hanif Kelimesi 49

Lügat Manası: 49

Istılahî Manası: 49

Kalbi Selim, Kalbi Korumanın Yolları Ve Tedavisi 50

Kalbin Dereceleri 51

Kalbin Korunması 51

Kalbin Tedavisi 52

İlâh Kelimesinin Tefsiri 52

İlâh Kelimesinin Manası Ve Kur’an’da Kullanılışı 53

Allah Lafz-ı Celâli Ve Kur'ân-ı Kerim'deki Sayısı 54

Ülûhiyyete Mahsus Sıfatlar: 59

Kıdem 59

Beka 59


Vahdaniyyet 59

Muhâlefetün Lî’l-Havâdis 59

Kıyam Bi-Nefsihî 60

Hayat 60


İlim 60

Semi 60


Basar 60

İrâde 60


Kudret 60

Tekvin 60

Kelâm 60

Allah İsminîn, İsmi Câmî Olması: 60

Vâcibül-Vücûd Mefhûmu: 61

Vâcibü’l-Vücûd'un Karşılığı "Mümkinü'l-Vücûd": 61

Bu İsm-i Şerîfîn, İsm-i A'zam Olması: 61

Allah İsm-i Şerifinin Ma'nâsındakî Toplu­luk: 62

Bu İsm-i Şerîf Hükmünce Bir Kul İçin Gere­ken Şey: 62

Bu Gayeye Ulaştırıcı Dört Mühîm Esas: 62

Eser- Müessir Kanununun İzahı: 62

Hikmet ve Esrarı: 63

ER-RABB 63

Esma-i Hüsnâ Ve Manaları 63

1. ER-RAHMAN 63

Rahmet Veya Merhametin Ma'nâsı: 68

İrâde-i Hayr Ne Demektir? 68

Rahmetin Zıddı Gadab: 68

Öyle İse Sevgili Okuyucu! 68

2. ER-RAHİM 69

Allah'ın "Rahîm" İsminin Diğer Yüce İsimlerle Geçiş Şekli: 71

Ruhları Eseflere Boğan Acı Bir Duygu: 73

İsm-i Şerife Mazhar Olanlar: 73

Bu Noktanın Ezâhı: 73

Merhametli İnsanların Yapması Gereken Şeyler: 74

Îyilîk Görenlerin Yapması Gereken Şey­ler: 74

Er-Rahmân, Er-Rahîm İsm-i Şerifinin Zevkini Duyanlar: 74

3. EL-MELİK 74

Kula Gereken Şey: 77

4. EL-KUDDÜS 77

El-Kuddûs İsm-i Şerîfînin Biricik Sâhîbi: 78

El-Melik İsm-i Şerifinden Sonra El-Kuddûs İsm-i Şerifi: 79

Kula Gereken Şey: 79

5. ES-SELÂM 79

Bu Ma'naya Göre Kul İçin Gereken Şey 81

İsm-i Şerifin Başka Bir Ma'nâsı: 81

Bu Ma'naya Göre Kula Gereken Şey: 81

Felâket Ve Buhranlı Dakikalarda Dîn Ve Îmân Kuvveti: 81

Yîne Bu İsm-i Şerîfîn Tefsîrî Olmak Üzere: 82

6. EL-MÜ'MİN 82

Kula Gereken Şey: 83

Îmânın Bütünlüğü: 83

7. EL-MÜHEYMİN 84

Kula Gereken Şey: 84

8. EL-AZİZ 85

Kula Gereken Şey: 86

9. EL-CEBBAR 86

Kula Gereken Şey: 88

10. EL-MÜTEKEBBİR 88

Eski İnsanların Dîllerî Üstüne Yollar Ya­pıldı: 88

Kula Gereken Şey: 89

Kîbîrli Bîr İnsanın Her Şeyden Eli Boş Ka­lır: 89

11. EL-HÂLİK 89

Allah Vardı, Beraberinde Hîçbir Şey Yok­tu: 90

Kula Gereken Şey: 90

12. EL-BÂRİ 90

Kula Gereken Şey: 91

13. EL-MUSAVVİR 91

Yaratmak Kelimesinin Hakikî Ma'nâsı: 92

Kula Gereken Şey: 92

14. EL-GAFFAR 93

Günahkâr Bîr Kimse Neye Benzer: 94

Günah Lekelerini Temizleyen Sabun: 94

İç Yüzü Tamâmîyle Kararmış Olmanın Alâ­meti: 94

Kula Gereken Şey 94

15. EL-KAHHAR 94

Kahr ve lûtf: 95

Kullara Gereken: 95

16. EL-VEHHAB 95

Kullara Gereken: 96

17. ER-REZZAK, ER-RÂZIK 96

Zâhîrî Ve Manevî Rızk: 97

Kula Gereken Şey: 98

18. EL-FETTAH 98

Kula Gereken Şey: 99

19. EL-ALÎM 99

İnsanlardaki İlmin Kıymeti: 100

Kula Gereken Şey: 101

20. EL-KABID 101

21. EL-BASIT 101

Kula Yaraşan Şey: 102

22. EL-HAFİD 102

Kula Gereken Şey: 102

23. ER-RAFİ 102

Kula Gereken Şey: 103

24. EL-MUİZ 103

25. EL-MUZİL 103

Kula Gereken Şey: 104

26. ES-SEMİ' 104

Mutlak Kemâl, İzafî Kemâl: 105

Kula Gereken Şey: 105

27. EL-BASÎR 106

Biz Kullara Yaraşan: 106

Allah Her Lâhza Bîzimle Berâberdîr: 106

28. EL-HAKEM 107

Kula Gereken: 108

29. EL-ADL 108

Adl İle Âdilin Farkı: 108

Allah’tan Başka Adl Yoktur: 109

Allah'ın Yaptığı Her İş, Tam Bir Adalet Ve Hikmettir: 109

Kula Gereken: 110

30. EL-LATİF 110

Kula Gereken Şey: 111

31. EL-HABİR 111

Kula Gereken Şey: 111

32. EL-HALİM 112

Bizlere Yaraşan Şey: 113

33. EL-AZÎM 113

Mahlûkun Büyüklüğü: 114

Allâhu Teâlâ Büyükler Büyüğüdür: 114

Kula Gereken Şey: 115

34. EL-GAFUR 115

35. EŞ-ŞÂKİR, EŞ-ŞEKÛR 116

Şükran Yolunu Tutanların Alâmetleri Ve Akıbetleri: 116

Kula Gereken Şey: 117

36. EL-ALÎ, EL-ALİYY, EL-A'LÂ 117

Yüksekliğin Gerçek Manâsı Şudur: 118

Kula Gereken Şey: 118

37. EL-KEBÎR 118

Göklerin Esrarını Çözmeye Çalışan İlimler: 119

Bu İsm-i Şerif Hükmünce Kula Yaraşan Şey: 120

38. EL-HAFÎZ 120

Allahu Teala Kâînatı Muhafaza Buyurmaktadır 121

Haram, Helâl Sınırlarını Gözetmeyenler: 121

Kula Gereken Şey: 122

39. EL-MUKÎT 122

Şu Halde Kula Gereken: 123

40. EL-HASÎB 123

Allahu Teâlâ Çabuk Hesaplıdır: 124

İnsanın En Kıymetli Sermâyesi Ömrüdür: 125

Hesab Başında Meydana Çıkacak Netice: 125

Kula Gereken Şey: 125

41. EL-CELÎL 125

Kula Yaraşan Şey: 126

42. EL-KERÎM 126

Allahu Teâlâ'nın Kerim İsminden Nûr Ve Feyz Alan Bahtiyar Kullar: 128

43. ER-RAKÎB 128

Kula Gereken Şey: 128

44. EL-MUCÎB 129

Câhîl Tabiiyyeciler: 130

Kula Gereken Şey: 130

45. EL-VASİ' 130

Kula Gereken Şey: 132

46. EL-HAKÎM 132

Kula Gereken Şey: 133

47. EL-VEDUD 134

Füyûzat nedîr? 136

Kula Gereken Şey: 136

48. EL-MECÎD 136

Kula Gereken Şey: 137

49. EL-BA'İS 137

Kula Gereken Şey: 138

50. EŞ-ŞEHÎD 139

Kula Gereken Şey: 140

51. EL-HAKK 140

Hak İtikat, Hak Söz: 141

Kula Gereken Şey: 141

52. EL-VEKÎL 142

Kim Vekîl Olabilir? 142

Tevekkül İhtiyâcı Ve Tevekkülün Ma'nâsı: 143

Tevekkül Demek, Sebepleri İhmâl Etmek De­mek Midir? 143

Kula Gereken Şey; 144

53. El-KAVİ 144

54. EL-METÎN 144

Kula Gereken Şey: 145

55. EL-VELÎ 145

Kula Gereken Şey; 146

56. EL-HAMÎD 146

Vasıtalı, Vasıtasız Nimetler: 147

Allahu Teâlâ Zâtında Hamîddir: 147

Cinayetler Ne İle Ölçülür? 147

Kula Gereken Şey: 148

57. EL-MUHSÎ 148

Kula Gereken Şey: 149

58. EL-MÜBDİ 149

İlk İnsanın Yaradılışı: 149

Kula Gereken Şey: 150

59. EL-MUÎD 150

Allahu Teâlâ Haksızlığı Tervîc Etmekten Münezzehtir: 150

Kula Gereken Şey: 151

60. EL-MUHYÎ 151

Kula Gereken Şey: 151

61. EL-MÜMÎT 151

Kula Gereken Şey: 152

62. EL-HAYY 152

Nebatat, Hayvanat Ve İnsandaki Hayat: 153

Hakîki Hayat: 154

Kula Gereken Şey: 154

63. EL-KAYYUM 154

İnsan ruhundaki esrar: 155

Kula Gereken Şey: 155

64. EL-VACİD 156

Kula Gereken Şey: 156

65. EL-MACİD 156

Kula Gereken Şey: 157

66. EL-VAHİD 157

Kula Gereken Şey: 158

67. EL-EHAD 158

68. ES-SEYYİD, ES-SAMED 158

Kula Gereken Şey: 159

69. EL-KADİR 160

70. EL-MUKTEDİR 161

Kula Gereken Şey: 161

71. EL-MUKADDİM 161

72. EL-MUAHHİR 162

Kula Gereken Şey: 162

73. EL-EVVEL 163

74. EL-AHİR 164

Kula Gereken Şey 164

75. EZ-ZAHİR 164

Bir Temsil 165

Kula Gereken Şey: 165

76. EL-BATIN 165

Zatının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli ve gizli sırlara âşinâ. 166

Kula Yaraşan Şey: 167

77. EL-VALÎ 167

Kula Yaraşan Şey: 168

78. EL-MÜTEALİ 168

Allahu Teâlâ'ya İftira Eden Milletlerin Temsili: 169

Kula Yaraşan Şey: 169

79. EL-BERR 169

Kula Yaraşan Şey: 171

80. ET-TEVVAB 171

Allahu Teâlâ'ya Nazaran Tevbenin Ma'nası 172

Günahlarla Beraber Kötü Huylardan Da Dönmek: 172

Kula Yaraşan Şey: 172

81. EL-MÜNTEKİM 172

Allah'ın Sevmedikleri Ve Bunların Akıbet­leri: 173

Cehennemde Yemek: 173

Cehennemde İşkence Âyetleri 173

Cehennem Azabının Müddetine Akıl Erdirilmez: 173

Kula Gereken Şey: 174

82. El-AFÛVV 174

Allahu Teâla Afvı Sever: 175

Afvle Mağfiret Arasındaki Fark: 175

Kula Gereken Şey: 176

83. ER-RAUF 176

Arı Ve İpek Böceği: 176

Allah’ın İnsanlara Re'feti Daha Büyük­tür: 177

Kula Yaraşan Şey: 177

84. MALİKÜ'L-MÜLK 177

Hüner, Bu Fâni Sermaye İle Bâki Saadet Ka­zanmaktır: 178

Allah Kendi Mülkünü Yine Kendi Mülkü İle Satın Alıyor: 178

Kula Gereken Şey: 178

85. ZÜ'L-CELALİ VE'L İKRAM 178

Her Nimet Ancak Allah'tan Gelir: 179

Kula Gereken Şey: 179

86. EL-MUKSİT 179

Bîr Dairede Görülen İntizam Neye Delâlet Eder? 180

İnsanların En Hazin Ve Esef Verîcı Çarpık­lıkları: 180

Kula Gereken Şey: 180

87. EL-CAMİ' 180

Allahu Teâlâ Bütün İnsanları Toplaya­cak: 181

Allahu Teâlâ Her Hak Sahibînî Hasmiyle Toplar: 181

İlim Meş'alesînın Işığıyla Neler Görülü­yor: 182

Kula Gereken Şey: 182

88. EL-GANÎ, EL-ĞANİYY 182

İhtiyaç, Ma'budluğa Uymaz: 183

İbadetlerde Hedef: 184

Kula Gereken Şey: 184

89. EL-MUĞNÎ 184

Herkes Zengin Olmak İster: 185

Bahtiyar Zengin: 185

Hâline Sabredebilen Fukara: 185

Kula Gereken Şey: 186

90. EL-MANİ 186

Kula Gereken Şey: 187

91. ED-DARR 187

92. EN-NAFİ 187

Hayır Da Şer De İnsanlar İçîn Birer Îmtihandır: 188

Kahır Yüzünden Lütuf: 189

Zararlı Şeyler Neden Câzip Görünür? 189

Bugünkü Zararlar, Dünkü Hatâların Neti­celeridir: 189

Mazarratlar Bîrer Terbiye Ve Tekâmül Un­surudur: 189

Kula Gereken Şey: 189

Çaresiz Sıkıntılar: 190

93. EN-NÜR 190

Gökler Ve Yerin Nuru 191

Îmân Nuru Ve Güneşin Ziyâsı: 192

Îmân Nuruyla Aydınlanmayan Gönüller Ni­çin Muztariptir? 192

Kula Gereken Şey: 193

94. EL-HADİ 193

İnsanlara İmân, Yaratılışlarında Bağış­lanmıştır: 195

Kula Gereken Şey: 196

95. EL-BEDİ 196

Satranç Tahtasına Hayret Eden: 197

Dikkat Ve Tecessüs: 197

Kula Gereken Şey: 197

96. EL-BAKÎ 198

Dünya Bîr Bekleme Odası Veya Bir Misafirhânedir: 198

Kula Gereken Şey: 198

Fânî Hayatla Bakî Hayat Nasıl Kazanılır? 198

97. EL-VARİS 199

Kula Yaraşan Şey: 199

98. ER-REŞİD 199

Kula Gereken Şey: 200

Aklın Terbîyesî: 200

Nefs Ve Islahı: 200

99. ES-SABUR 201

Bu İsm-i Şerîfîn Halim Îsm-i Şerîfiyle Ma'nâca Farkı: 201

Sabırlı Adamlar, Faziletli İnsanlardır: 201

Kula Gereken Şey: 202

100- EL-KARÎB 202

101- EL-MUHÎT 202

102- EL-KÂFÎ 203

SONUÇ 203

Muztarîp Beşeriyet Îçin Birîcîk Kurtuluş Yolu 204

BİBLİYOGRAFYA 205
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   81
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə