Jumpxv mc xghpx cvhgcjgc cghrcvhn swhgghn mc {hmhfghnYüklə 2,57 Mb.
səhifə27/27
tarix21.10.2017
ölçüsü2,57 Mb.
#7744
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

1 “Tövhid”, səh. 294-295.

2 “Tovhid”, səh. 312; “Ədli İlahi”, səh. 163-165.

1 “Süluki irfani dər sireyi Əhli-beyt (ə)” kitabından nəqlən, səh. 34.

2 Yenə orada, səh. 35.

3 Yenə orada.

4 Yenə orada.

1 “Taha” surəsi, ayə: 50.

1 “Ləyl” surəsi, ayə: 7.

2 “Mühəmməd” surəsi, ayə: 17.

3 “Tövbə” surəsi, ayə: 115.

4 “İsra” surəsi, ayə: 8.

5 Bu bəhsin cavabı cənab Həmid Hadəvinin köməyilə hazırlanmışdır.

1 “Sad” surəsi, ayə: 26.

2 Bax: “Əxlaq dər Qur`an”, 1-ci cild, səh. 65-132.

1 Bax: “Məarifi-Qur`an”, 1-ci cild, səh.47-54; “Məarifi-İslami”, Məhəmməd Cavad Bahunər, səh. 8-10 və 27-31.

1 “Üsuli fəlsəfə və rəvişi realizm”, müqəddimə: Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, 5-ci cild, səh. 51-70.

2 Bu məsələ ilə əlaqədar “Süruş” nəşriyyatının üç cilddə çap etdiyi Ustad Məhəmməd Şücainin “Məqalat” adlı kitabını diqqətlə və təkrar-təkrar oxumağınızı tövsiyə edirik.

3 “Təliqə bər şərhi-hikmət”, səh. 488-497.

4 “Əl-işaratu vət-tənbihat”, İbni Sina, 3-cü cild, səh. 66.

5 “Şərhül-işarat”, Nəsirəddin Tusi, səh. 214.

1 “Şərhi qurərul-hikəm və durərul-kəlim”, Əbdül-Vahid ibni Məhəmməd Təmimi, səh. 232.

2 “Rum” surəsi, ayə: 30.

1 “Əraf” surəsi, ayə: 172-173.

2 “Qiyamət” surəsi, ayə: 22-23.

3 “Ənam” surəsi, ayə: 75.

4 Bu barədə əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər Əli Şirvaninin “Sereşti insan” adlı kitabına müraciət edə bilərlər.

1 Əlavə məlumat üçün bax: “Dürusu mə`rifəti-nəfs”, Əllamə Həsənzadə Amuli; “Məqalat”, Ustad Məhəmməd Şücai, 1-ci cild.

1 “Əl-mizan”, 6-cı cild, səh. 163-169.

2 Bax: “Məqalat”, 2-ci və 3-cü cild.

3 “Həşr” surəsi, ayə: 19; “Tövbə” surəsi, ayə: 67.

4 “Ənkəbut” surəsi, ayə: 65.

5 “Ənam” surəsi, ayə: 40; bax: 41-42-ci ayələr.

1 “Nisa” surəsi, ayə: 119.

2 “Əl-mizan”, 5-ci cild, səh. 85.

3 “Fussilət” surəsi, ayə: 53.

4 “Qürər və dürər”, Amudi.

1 “Qürər və dürər”, Amüdi.

1 “Nəcm” surəsi, ayə: 23.

2 “Qisəs” surəsi, ayə: 88.

3 “Tövhid”, “tovhid və nəfyut-təşbih” bölümü, səh. 47.

1 “Fussilət” surəsi, ayə: 54.

2 “Maidə” surəsi, ayə: 105.

1 Hədid” surəsi, ayə: 4.

2 “Bəqərə” surəsi, ayə: 107.

3 “Furqan” surəsi, ayə: 55.

1 “Yusif” surəsi, ayə: 40.

2 “Qaf” surəsi, ayə: 16.

3 “Ənfal” surəsi, ayə: 24.

4 “Qürər və Dürəri Amudi.”

1 “İlahiyyat”, Ayətullah Cəfər Sübhani, (Həsən Məhəmməd Məkki Amilinin qələmi ilə), 1-ci cild, səh. 287-288.

2 “Əl-mizan”, Əllamə Təbattəbai, 2-ci cild, səh.148.

3 “Fellərdə tovhid” məsələsi ilə əlaqədar bax: “Məarifi-Qur`an”, Məhəmmədtəqi Misbah Yəzdi, 1-ci cild, səh. 80-88.

1 “Nisa” surəsi, ayə: 126.

2 “Taha” surəsi, ayə: 111.

3 “Ənam” surəsi, ayə: 102.

4 “Hud” surəsi, ayə: 57.

5 “Ənam” surəsi, ayə: 64.

6 “Bəqərə” surəsi, ayə: 255.

7 Bax: “Amuzeşi-əqaid”, Ayətullah Misbah Yəzdi, 1-ci cild, səh. 99-100.

1 “Ali-İmran” surəsi, ayə: 96.

2 “Bəqərə” surəsi, ayə: 125.

3 “İbrahim” surəsi, ayə: 37.

4 “Əl-mizan”, 1-ci cild, səh. 298.

5 Yenə orada, 3-cü cild, səh. 354.

6 Yenə orada, 6-cı cild, səh. 142.

7 “Muminun” surəsi, ayə: 14; “Tin” surəsi, ayə: 4.

1 Bu üç aləm və onlara hakim kəsilən qayda-qanunlar, hökmlər barəsində əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər ustad Məhəmməd Şücainin “Məad, ya bazgəşt be-suye Xuda” kitabının 1-ci cildininin 212-241-ci səhifələrinə müraciət edə bilərlər.

2 “Ədl-İlahi”, Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, səh. 169-172.

1 Bax: “Təfsirul-Qur`anil-Kərim”, Məhəmməd ibni İbrahim Sədruddin Şirazi, səh.399.

2 “Bəqərə” surəsi, ayə: 155.

3 Bax: “Əraf” surəsi, ayə: 136; “Hud” surəsi, ayə: 82; “Fil” surəsi, ayə: 4.

1 “Biharul-ənvar”, 3-cü cild, səh. 71.

2 “Səvabul-əmal və iqabul-əmal”, Məhəmməd ibni Əli Səduq, tərcümə və təshih: Əli Əkbər Qəffari, səh. 429.

3 Allahın əzəli elmi, qabaqgörənliyi və insanın ixtiyarı barəsində əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər Məhəmməd Səidimehrin “Elmi pişini-İlahi və ixtiyari-insan” adlı kitabına müraciə edə bilərlər.

4 “Furqan” surəsi, ayə: 2; “Qəmər” surəsi, ayə: 49; “Yasin” surəsi, ayə: 38; “Muminun” surəsi, ayə: 18; “Ə`la” surəsi, ayə: 3.

1 “Nisa” surəsi, ayə: 78; “Şüəra” surəsi, ayə: 79-81.

1 “Fürui-kafi”, 3-cü cild, səh. 357.

2 “Furqan” surəsi, ayə: 77.

3 “Misbahuş-şəriət”, 24-cü bölüm.

4 “Mücadələ” surəsi, ayə: 19.

5 “Zuxruf” surəsi, ayə: 36-37.
Yüklə 2,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə