Kadin çalişmalarinda yararlanilabilecek kitap listesiYüklə 98,95 Kb.
tarix19.10.2017
ölçüsü98,95 Kb.
#2773

KADIN ÇALIŞMALARINDA YARARLANILABİLECEK KİTAP LİSTESİ

Acar-Savran, G. (2004). Beden- Emek-Tarih; Diyalektik Bir Feminizm İçin. İstanbul: Kanat Yayınları.

Acar-Savran, G. & Demiryontan, N.T. (2012). Kadının Görünmeyen Emeği. İstanbul: Yordam Yayınları.

Adler, A. (1999). Cinsiyetler Arasında İşbirliği. (Çev. Seçkin, S.) İstanbul: Payel Yayınları.

Agacinski, S. (1998). Cinsiyetler Siyaseti. (Çev. Yerguz, İ.) Ankara: Dost Yayınları.

Akal, E. (2011). Kızıl Feministler; Bir Sözlü Tarih Çalışması. İstanbul: İletişim Yayınları.

Akşit, E. E. (2012). Kızların Sessizliği; Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.

Altınay, A.G. (2013). Vatan, Millet, Kadınlar. İstanbul: İletişim Yayınları.

Altınay, A.G. & Arat, Y. (2008). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: Metis Yayınları.

Altındal, A. (2004). Türkiye’de Kadın. İstanbul: Alfa Yayınları.

Antmen, A. (2008). Sanat, Cinsiyet ve Sanat Tarihi; Feminist Eleştiri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Arat, N. (2010). Feminizmin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.

Aydemir, E. & Karal, D. (2012). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. İstanbul: USAK Yayınevi.

Badia, G. (2002). Sınırsız Feminist; Clara Zetkin. (Çev. Çobanoğlu, R.) İstanbul: Pencere Yayınları.

Badinter, E. (2011). Kadınlık mı Annelik mi? (Çev. Ekmekçi, A.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Bağlı, M. (2011). Türkiye’de Töre ve Namus Cinayetleri. İstanbul: Destek Yayınları.

Barrett, M. (1995). Günümüzde Kadına Uygulanan Baskı; Marksist Feminist Çözümlemede Sorunlar. İstanbul: Pencere Yayınları.

Baykan, A. ve Ötüş-Baskett, B. (2009). Nezihe Muhittin ve Türk Kadını; Türk Feminizminin Düşünsel Kökenleri ve Feminist Tarihyazıcılığından Bir Örnek. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bektaş, İ. (2010). Saçları Süpürge Bedeni Sömürge. İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.

Benazus, H. (2005). Türk Kadınının Uyanışı. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Berktay, F. (2012). Tarihin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayınları.

Berktay, F. (2009). Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın. İstanbul: Metis Yayınları.

Bhasin, K. & Khan, N.S. (2003). Ataerkil Sistem: “Erkeklerin Dünyasında Yaşamak” (Çev. Coşkun, A.) İstanbul: Kadav Yayınları.

Bhasin, K. & Khan, N.S. (2003). Feminizm Üzerine: “Bazı Sorular” (Çev. Fuller, M.Y.) İstanbul: Kadav Yayınları.

Bhasin, K. & Khan, N.S. (2003). Toplumsal Cinsiyet: “Bize Yüklenen Roller” (Çev. Ay, K.) İstanbul: Kadav Yayınları.

Bilal, M. & Ekmekçioğlu, L. (2010). Bir Adalet Feryadı; Osmanlı’dan Türkiye’ye Beş Feminist Yazar. İstanbul: Aras Yayıncılık

Bingölçe, F. (2001). Kadın Argosu Sözlüğü. İstanbul: Metis Yayınları.

Blank, H. (2008). Bekaretin El Değmemiş Tarihi. (Çev. Ergün, E.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Bock, G. (2004). Avrupa Tarihinde Kadınlar. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Bora, A. ve Günal, A. (2011). 90’larda Türkiye’de Feminizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Bora, A. (2005). Kadınların Sınıfı; Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İstanbul: İletişim Yayınları.

Boyne, R. (1998). Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayırım. (Çev. Karadağ, A.B.) İstanbul: Sel Yayınları.

Brenner, J. (2012). Sınıf Siyaseti ve Kadın. İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Butler, J. (2010). Cinsiyet Belası; Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. (Çev. Ertür, B.). İstanbul: Metis Yayınları.

Butler, J. (2009). Taklit ve Toplumsal Cinsiyete Karşı Durma. İstanbul: Agora Yayınları.

Butler, J., Benhabib, S. & Fraser, N. (2008). Çatışan Feminizmler; Felsefi Fikir Alışverişi. (Çev. Evren Sezer, F.). İstanbul: Metis Yayınları.

Cıbıroğlu, Y. (2004). Kadın Saçı, Büyü ve Türban. İstanbul: Payel Yayınları.

Chopin, K. (2008). Uyanış ve Seçme Öyküler. İstanbul: Otonom Yayınları.

Cockburn, C. (2009). Buradan Baktığımızda; Kadınların Militarizme Karşı Mücadelesi. (Çev. Özlen, F.). İstanbul: Metis Yayınları.

Cockburn, C. (2004). Mesafeyi Aşmak; Barış Mücadelesinde Kadınlar. (Çev. Kılıç, E.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Colin, G.D. (2006). Kadın, İslam ve Sinema. (Çev. Koç, D.) İstanbul: Agora Yayınları.

Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar; Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. (Çev. Soydemir, N.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Conway, D. (2000). Serbest Piyasa Feminizmi. Ankara: Liberte Yayınları.

Coward, R. (1995). Şu Hain Kalplerimiz; Kadınlar Erkeklere Neden Teslim Olurlar. (Çev. Bora, A ve Emre, A.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Coward, R. (1993). Kadınlık Arzuları; Günümüzde Kadın Cinselliği. (Çev. Türker, A.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çağlayan, H. (2013). Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar; Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu. İstanbul: İletişim Yayınları.

Çakır, R. (2000). Direniş ve İtaat; İki İktidar Arasında İslamcı Kadın. İstanbul: Metis Yayınları.

Çakır, S. (2013). Osmanlı Kadın Hareketi. İstanbul: Metis Yayınları.

Çakır, S. (1990). Kadın Araştırmalarında Yöntem. İstanbul: Sel Yayınları.

Davidoff, L. (2012). Feminist Tarihyazımında Sınıf ve Cinsiyet. (Çev. Ateşer, Z. ve Somuncuoğlu, S.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Davies, M. (2010). Üçüncü Dünyada İkinci Cins. (Çev. Arman, N.) İstanbul: Pencere Yayınları.

Davis, A. (1994). Kadınlar, Irk ve Sınıf. İstanbul: Sosyalist Yayınlar.

Dedeoğlu, S. & Elveren, A.V. (2012). Türkiye'de Refah Devleti ve Kadın. İstanbul: İletişim Yayınları.

Demir, H. (1998). İslamcı Kadının Aynadaki Sureti. İstanbul: Sel Yayınları.

Demir, Z. (2005). Modern ve Postmodern Feminizm. İstanbul: İz Yayınları.

Demirler, D., Dinçer, F. & Aslan, Ö. (2008). Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar 2006-2007 Seçkisi. İstanbul: BGST Yayınları.

Direk, Z. (2007). Cinsiyetli Olmak; Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Doğramacı, E. (1997). Türkiye’de Kadının Dünü Bugünü. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Donovan, J. (2013). Feminist Teori; Amerikan Feminizminin Entellektüel Gelenekleri. (Çev. Bora, A., Sayılan, F. ve Ağduk Gevrek, M.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Doster, N. (2002). Kadınlara Dair, Akılda Kalanlar. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Duby, G. (1991). Şovale, Kadın ve Rahip; Feodal Fransa’da Evlilik. (Çev. Kılıçbay, M.A.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Duby, G. (1991). Erkek Ortaçağ; Aşka Dair ve Diğer Denemeler. (Çev. Kılıçbay, M.A.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Durakbaşa, A. (2007). Halide Edip; Türk Modernleşmesi ve Feminizm. İstanbul: İletişim Yayınları.

Elizabeth W. (2000). Kaltak; Sıradışı Kadınlara Övgü. (Çev. Bayatlı, M.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Enloe, C. (2006). Manevralar; Kadın Yaşamının Militarize Edilmesine Yönelik Uluslararası Politikalar. (Çev. Çağlayan, S.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Enloe, C. (2003). Muzlar, Plajlar ve Askeri Üsler; Feminist Bakış Açısından Uluslararası Siyaset. İstanbul: Çitlembik Yayınları.

Ergüden, I. (1992). Yüzde Bir Bile Yoktu; Tarihte Anarşist, Nihilist, Feminist Kadınlar. İstanbul: Birey Yayınları.

Estes, P.C. (2003). Kurtlarla Koşan Kadınlar; Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler. (Çev. Atalay, H.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Eziler Kıran, A. & Büker, S. (1999). Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet, Şiddetin Nesnesi Kadın. İstanbul: Alan Yayınları.

Federici, S. (2014). Sıfır Noktasında Devrim. Ev İşi, Yeniden Üretim ve Feminist Mücadele. İstanbul: Otonom Yayıncılık.

Firestone, S. (1993). Cinselliğin Diyalektiği ve Kadın Özgürlüğü Davası. (Çev. Salman, Y.). İstanbul: Payel Yayınları.

Fraser, N. (2006). İhtiyaçlar Mücadelesi. İstanbul: Agora Yayınları.

French, M. (1993). Kadınlara karşı savaş. (Çev. Eyüboğlu, B.). İstanbul: Metis Yayınları.

German, L. (2006). Cinsiyet, Sınıf ve Sosyalizm. Erzurum: Babil Yayınları.

Godenzi, A. (1992). Cinsel Şiddet; Yaşayanların/Yaşatanların Anlatımıyla. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Goldmann, E. (2006). Dans Edemeyeceksem Bu Devrim Benim Devrimim Değildir. (Çev. Bayram, N.) İstanbul: Agora Yayınları.

Goldmann, E. (1997). Hayatımı Yaşarken (2 cilt). (Çev. Özkaya, E.). İstanbul: Metis Yayınları.

Greer, G. (1996). İğdiş Edilmiş Kadın. (Çev. Bayatlı, M.) İstanbul: Pencere Yayınları.

Güçlüer, E.ve Koç, E. (1999). Kadın Yurttaşın El Kitabı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Günçıkan, B. (2008). Gölgenin Kadınları. İstanbul: Agora Yayınları.

Gürbilek, N. (2014). Kör Ayna, Kayıp Şark; Edebiyat ve Endişe. İstanbul: Metis Yayınları.

Hablemitoğlu, Ş. (2004). Toplumsal Cinsiyet Yazıları; Kadınlara Dair Birkaç Söz. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

Halis, M. (2002). Batman’da Kadınlar Ölüyor. İstanbul: Metis Yayınları.

Haraway, D. (2006). Siborg Manifestosu. İstanbul: Agora Yayınları.

Hartmann, H. (2006). Marksizmle Feminizmin Mutsuz Evliliği. İstanbul: Agora Yayınları.

Hırata, H., Laborie, F., Le Doare, H. & Senotier, D. (2009). Eleştirel Feminizm Sözlüğü. (Çev. Acar Savran, G.). İstanbul: Kanat Yayınları.

Hooks, B. (2012). Feminizm Herkes İçindir. İstanbul: Çitlembik Yayınları.

Horney, K. (1998). Kadının Ruhsal Yapısı. (Çev. Şarman, N.) İstanbul: Payel Yayınları.

Humm, M. (2002). Feminist Edebiyat Eleştirisi. İstanbul: Say Yayınları.

Işık, İ.E. (1998). Beden ve Toplum Kuramı; Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine. İstanbul: Bağlam Yayınları.

İlkkaracan, P. (2011). Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: İletişim Yayınları.

İlkkaracan, P., Gülçür, L & Arın, C. (1996). Sıcak Yuva Masalı; Aile İçi Şiddet ve Cinsel Taciz. İstanbul: Metis Yayınları.

İlyasoğlu, A. (2013). Örtülü Kimlik; İslamcı Kadın Kimliğinin Oluşum Öğeleri. İstanbul: Metis Yayınları.

İlyasoğlu, A. & Akgökçe, N. (2000). Yerli Bir Feminizme Doğru. İstanbul: Sel Yayınları.

Jean Cournut (2005). Erkekler Kadınlardan Neden Korkar. (Çev. Arıbaş, B.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Kadın Hareketinin Kurumlaşması; Fırsatlar Ve Rizikolar – Kadın Eserleri Kütüphanesi Ve Bilgi Merkezi Vakfı (1994). İstanbul: Metis Yayınları.

Kadınların belleği - Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı (1990). İstanbul: Metis Yayınları.

Kadıoğlu, S. (2001). Bitmeyen Savaşım; Kadın Hareketleri Tarihi. İstanbul: Sel Yayınları.

Kanbolat, Y. (1986). Halide Edip’in Romanlarında Feminizm Sorunu. Ankara: Bayır Yayınları.

Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar; Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler. İstanbul: Metis Yayınları.

Keller, E.F. (2007). Toplumsal Cinsiyet ve Bilim Üzerine Düşünceler. (Çev. Aydar, F.B.). İstanbul: Metis Yayınları.

Kırkpınar, L. (2013). Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın. İstanbul: Zeus Kitapevi.

Kollontay, A. (1992). Kollontay: Özgür Bir Kadın Komünistin Otobiyografisi. (Çev. Oral, N.) İstanbul: Belge Yayınları.

Kosova, Z. (1996). Ben İşçiyim. İstanbul: İletişim Yayınları.

Küntay, E. ve Erginsoy, G. (2005). İstanbul’da Onsekiz Yaşından Küçük Ticari Seks İşçisi Kız Çocuklar. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Latour, P. (2001). Kadın Sözleri. (Çev. Özbudun, S.) Ankara: Ütopya Yayınları.

Leader, D. (1997). Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler. (Çev. Çatlı, N.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Lloyd, G. (1996). Erkek Akıl; Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın. (Çev. Özcan, M.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

MacKinnon, C.A.(2003). Feminist Bir Devlet Kuramına Doğru. (Çev. Yücesoy, S. ve Yöney, T.). İstanbul: Metis Yayınları.

Mahir, E. (2007). Sultana’nın Rüyası Padmarag; Tarihin İlk Feminist Ütopyaları. İstanbul: Versus Yayınları.

Marcos, S. (2006). Bedenler, Dinler ve Toplumsal Cinsiyet. (Çev. Özbudun, S.) Ankara: Ütopya Yayınları.

Marcos, S. & Waller, M. (2006). Farklılık ve Diyalog; Feminizmler Küreselleşmeye Meydan Okuyor. İstanbul: Chiviyazıları Yayınları.

Mellor, M. (1993). Sınırları Yıkmak; Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru. (Çev. Akınhay,

O.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Mernissi, F. (2006). Kadınların İsyanı ve İslami Hafıza. Ankara: Epos Yayınları.

Mesudi, H. (1997). Cezayir’de Kadın Olmak. İstanbul: Metis Yayınları.

Meulenbelt, A. (1987). Feminizm ve Sosyalizm. (Çev. Demirci, E.). İstanbul: Yazın Dergisi

Yayınları.

Mies, M., Bennholdt-Thomsen, V. & Von Werlhof, C. (2008). Son Sömürge: Kadınlar. (Çev. Temurtürkan, Y.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Miller, A. (2002). Hayat Yolları. (Çev. Barışcan, H.). İstanbul: Metis Yayınları.

Millet, K. (2000). Cinsel Politika. İstanbul: Payel Yayınları.

Millet, K. (1996). Sokak Kadınları. (Çev. Selvi, S.). İstanbul: Payel Yayınları.

Michel, A. (1984). Feminizm. (Çev. Tekeli, Ş.) İstanbul: Kadın Çevresi Yayınları.

Mitchell, J. (2006). Kadınlar; En Uzun Devrim. İstanbul: Agora Yayınları.

Mitchell, J. (1984). Psikanaliz ve Feminizm. İstanbul: Yaprak Yayınları.

Mohanty, C.T. (2009). Sınır Tanımayan Feminizm; Teoriyi SömürgeleştirilmektenKurtarmak, Dayanışmayı Örmek. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Mojab, M. (2013). Devletsiz Ulusun Kadınları; Kürt Kadını Üzerine Araştırmalar; Feminist Bir Yaklaşım. (Çev. Adsay, F., Kılıç, S. & Uşaklı, E.) İstanbul: Avesta Yayınları.

Mungan, M. (2012). Kadınlığın 21 Hikayesi; Murathan Mungan’ın Seçtikleriyle. İstanbul: Metis Yayınları.

Naiman, J. (1988). Marksizm ve Feminizm; İki Ayrı Kuram. İstanbul: Amaç Yayınları.

Oakley, A. & Mitchell, J. (1998). Kadın ve Eşitlik. İstanbul: Pencere Yayınları.

Oral, Z. (1996). Kadın Olmak. İstanbul: Doğan Kitap.

Özakın, A. (2007). Genç Kız ve Ölüm. İstanbul: Yordam Yayınları.

Özbudun, S. & Demirer, T. (2000). Kadın Yazıları. Ankara: Ütopya Yayınları.

Özbudun, S. & Demirer, T. (2000). Kadın, Küreselleşme ve ‘Yeni’-Ataerki. Ankara: Ütopya Yayınları.

Özen Kutanis, R. (2006). Girişimci Kadınlar. İstanbul: Değişim Yayınları.

Özyeğin, G. (2005). Başkalarının Kiri; Kapıcılar, Gündelikçiler ve Kadınlık Halleri. İstanbul: İletişim Yayınları.

Parla, J. ve Irzık, S. (2009). Kadınlar Dile Düşünce. İstanbul: İletişim Yayınları.

Parman, T. (2001). Psikanaliz Yazıları 2; Psikanaliz ve Kadın. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Pelizzon, S.M. (2009). Kadının Konumu Nasıl Değişti; Feodalizmden Kapitalizme. (Çev. Somel, C. & Sadi, İ.E.). Ankara: İmge Yayınları.

Perrot, M. & Duby, G. (2005). Kadınların Tarihi (5 cilt). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Philips, A. (2012). Demokrasinin Cinsiyeti. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Phillips, A. (2012). Demokrasinin Cinsiyeti. (Çev. Türker, A.). İstanbul: Metis Yayınları.

Plumwood, V. (2004). Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. (Çev. Ertür, B.). İstanbul: Metis Yayınları.

Poster, M. (1989). Eleştirel Aile Kuramı. (Çev. Tapınç, H.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Power, N. (2011). Tek Boyutlu Kadın. İstanbul: Habitus Yayınları.Psikanaliz Buluşmaları; Kadınlık (2009). İstanbul: Bağlam Yayınları.

Ramazanoğlu, C. (1998). Feminizm ve Ezilmenin Çelişkileri. (Çev. Bayatlı, M.) İstanbul: Pencere Yayınları.

Reed, E. (2003). Bilim ve Cinsiyet Ayrımı. (Çev. Yeğin, Ş.). İstanbul: Payel Yayınları.

Reed, E. (1994). Kadının Evrimi, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye (2 cilt). (Çev. Yeğin, Ş.). İstanbul: Payel Yayınları.

Reiche, R. (2006). Cinsellik ve Sınıf Mücadelesi. (Çev. Altınçekiç, S.) İstanbul: Gri Yayınları.

Reynolds, S. & Press, J. (2003). Seks İsyanları; Toplumsal Cinsiyet, Başkaldırı ve Rock’n Roll. (Çev. Küçük, M.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Rosenberg, C. (1990). Kadınlar ve Perestroyka. (Çev. Akınhay, O.) İstanbul: Pencere Yayınları.

Rowbotham, S. (2013). Yeni Bir Çağ Hayali Yirminci Yüzyılı Yaratan Kadınlar. İstanbul: Sel Yayınları.

Rowbotham, S. (1994). Kadınlar Direniş ve Devrim. (Çev. Şarman, N.) İstanbul: Payel Yayınları.

Rowbotham, S. (1987). Kadın Bilinci Erkek Dünyası. (Çev. Alpagut, Ş.) İstanbul: Payel Yayınları.

Rowbotham, S., Wainwright, H. & Segal, L. (1984). Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik. (Çev. Özgül, E.Ç.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Sabbah, F.A. (1995). İslamın Bilinçaltında Kadın. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar; Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları.

Saraçgil, A. (2000). Bukalemun Erkek. İstanbul: İletişim Yayınları.

Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Schroeder, S.K. (2007). Popüler Feminizm; Türkiye ve Britanya’da Kadın Dergileri. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Scoot, J. (2011). Toplumsal Cinsiyet; Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi. İstanbul: Agora Yayınları.

Scully, D. (1994). Tecavüz; Cinsel Şiddeti Anlamak. (Çev. Tekeli, Ş. ve Aytek, L.). İstanbul: Metis Yayınları.

Seddavi, N.E. (2013). Sıfır Noktasındaki Kadın. İstanbul: Metis Yayınları.

Seidenberg, R. & Decrow, K. (1988). Agorafobi; Eviyle Evli Kadınlar. İstanbul: Afa Yayınları.

Serdaroğlu, U. (2010). Feminist İktisadın Bakışı. Ankara: Sarmal Yayınları.

Serdaroğlu, U. (2010). Feminist İktisadın Bakışı Postmodernist mi? Ankara: Efil Yayınları.

Serdaroğlu, U. (2010). İktisat ve Toplumsal Cinsiyet. Ankara: Efil Yayınları.

Seyyar, A. (1999). Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları. İstanbul: Birey Yayıncılık.

Smelik, A. (2008). Feminist Sinema ve Film Teorisi. (Çev. Koç, D.) İstanbul: Agora Yayınları.

Stone, M. (2000). Tanrılar Kadınken. (Çev. Şarman, N.) İstanbul: Payel Yayınları.

Strobl, I. (1992). Faşizme ve Alman İşgaline Karşı: Silahlı Direnişte Kadınlar. (Çev. Oral, N.) İstanbul: Belge Yayınları.

Şenbalkan, Ş. (2014). Kadına Şiddet Madalyonun Öbür Yüzü. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Şişman, N. (2003). Emanetten Mülke; Kadın Bedeninin Yeniden İnşası. İstanbul: İz Yayınları.

Şişman, N. (1996). Global Konferanslarda Kadın Politikaları. İstanbul: İz Yayınları.

Tankut, T. (2004). Alt Tarafı Bir Film (mi?); Kadın Bakış Açısıyla Film İzlemek. İstanbul: Papirus Yayınları.

Tekcan, M. (2013). Kadın Kitabı. İstanbul: Umuttepe Yayınları.

Tekeli, Ş. (2011). Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadın. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tekeli, Ş. (1998). Kadınlar İçin. İstanbul: Alan Yayınları.

Tekeli, Ş. (1982). Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Hayat. İstanbul: Birikim Yayınları.

Tillion, G. (2006). Harem ve Kuzenler. (Çev. Tekeli, Ş. ve Sirman, N.). İstanbul: Metis Yayınları.

Toksöz, G. (2012). Kalkınmada Kadın Emeği. İstanbul: Varlık Yayınları.

Toksöz, G. & Erdoğdu, S. (1998). Sendikacı Kadın Kimliği. Ankara: İmge Yayınları

Touraine, A. (2007). Kadınların Dünyası. İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Türkiye’de Kadın Konulu Belgelerin Ulusal Bibliyografyası Dizisi 1: Kadın Konulu Kitaplar Bibliyografyası 1729-2002. (2006). İstanbul: İletişim Yayınları.

Walters, M. (2009). Feminizm. Ankara: Dost Yayınları.

Wedel, H. (2013). Siyaset ve Cinsiyet; İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. (Çev. Kurultay, C.). İstanbul: Metis Yayınları.

Wright, E. (2002). Lacan ve Postfeminizm. İstanbul: Everest Yayınları.

Yaman, M. (2013). Kadın - Emeği, Bedeni. İstanbul: SAV (Sosyal Araştırmalar Vakfı)

Yayınları.

Yamaner, G. (2002). Feminist Tiyatro Metinleri. Ankara: Dost Yayınları.

Yaraman, A. (2003). Kadın Yaşantıları. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Yaraman, A. (2001). Resmi Tarihten Kadın Tarihine; Elinin Hamuruyla Özgürlük. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Yaraman, A. (1999). Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Yeğenoğlu, M. (2003). Sömürgeci Fanteziler; Oryantalist Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark. İstanbul: Metis Yayınları.

Yıldırmaz, Y.T. (2005). Ütopyanın Kadınları Kadınların Ütopyası. İstanbul: Sel Yayınları.

Yıldız, Y. (1996). Kadının Yazısız Tarihi. İstanbul: Payel Yayınları.

Yuval-Davis, N. (2010). Cinsiyet ve Millet. (Çev. Bektaş, A.). İstanbul: İletişim Yayınları.

Zihnioğlu, Y. (2013). Kadınsız İnkılap; Nezihe Muhittin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Birliği. İst.: Metis Yay.

DERGİLER

11. Tez Kitap Dizisi Sayı: 9 Marksizm ve Feminizm.

Cogito, Feminizm ve Hukuk, Sayı: 43, 2005.

Cogito, Feminizm, Sayı: 58, Bahar 2009.

Felsefelogos Dergisi, Feminist Felsefe, Sayı: 15, Ağustos 2001.

Hürriyet Gösteri Dergisi, Feminizm Nedir Ne Değildir?, Sayı: 32, 1983.

Mesele, Sayı: 27, Mart 2009.

Mimesis Tiyatro, Çeviri Araştırma Dergisi, Sayı: 12, Feminist Tiyatro Özel Sayısı.

Toplumbilim Dergisi Feminist Eleştiri Özel Sayısı, Mayıs 2002.

Toplumsal Tarih, Sayı:87, Mart 2001.Yapıt, Kadın Sorunu Özel Sayısı, Sayı: 9, Şubat-Mart 1985.


Yüklə 98,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin