Kamu ihale kurul karariYüklə 226,03 Kb.
səhifə3/4
tarix18.01.2018
ölçüsü226,03 Kb.
#38893
1   2   3   4


 

            Açıklama istenilen “TB-18 Enjeksiyon deliği açılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, iş kaleminin tamamı için Tural Sondaj Enj. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınmış fiyat teklifi sunduğu, idarenin anılan iş kalemi için analiz düzenlediği ve hem ihale dokümanında hem de aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere bu analiz formatını gönderdiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatında belirtilen girdilerin her birine dair açıklama sunması gerektiği, anılan isteklinin ise söz konusu iş kalemini idarenin vermiş olduğu analiz formatına uygun olmayan bir şekilde proforma fatura/fiyat teklifi sunarak açıkladığı, proforma fatura/fiyat teklifinde iş kaleminin girdilerin tamamına dair bilgilere yer verilmediği,  sunulan belgede yetkili meslek mensubuna ilişkin kaşe ve imzanın olmadığı dolayısıyla meslek mensubu tarafından onaylanmadığı ve belgede Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13.1’inci maddesindeki ibarenin olmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemi için sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı Abu Yapı Taahhüt İnşaat Anonim Şirketinin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

d)Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Türen İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm. Maden. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde;

 

Açıklama istenilen “TB-01 Açıkta kazı yapılması ve Nakli” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu nakliye bedelinin üzerinde açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine açıklama kapsamında yer vermediği ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerine dair fiyat teklifinde bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, 

Açıklama istenilen “TB-02 Barajlarda silindirle sıkıştırılmış beton yapılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu bedelin karsız tutarından yüksek açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine açıklama kapsamında yer vermediği ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerine dair fiyat teklifinde bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

Açıklama istenilen “TB-04 Barajlarda açıkta beton yapılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelinin toplamını idarenin belirlemiş olduğu nakliye bedelinin üzerinde açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine açıklama kapsamında yer vermediği ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerine dair fiyat teklifinde bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, 

            Açıklama istenilen “TB-15 Baraj imalatları bünyesine giren çimento” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere göndermiş olduğu analiz formatında anılan iş kalemi için “çimento bedeli nakliye dahil(proforma faturadan)” denildiği, anılan isteklinin de söz konusu iş kalemine ait açıklamaları kapsamında Begim Pet. Ür. Turz. İnş. Nak. Mad. Tic. San. Ltd. Şti.den alınmış nakliye dahil fiyat teklifi sunduğu, fiyat teklifinde Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13.1’inci maddesindeki ibareye yer verildiği ve YMM tarafından onaylandığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemi için yapılmış olan açıklamanın mevzuata uygun olduğu,

 

Açıklama istenilen “TB-18 Enjeksiyon deliği açılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine açıklama kapsamında yer vermediği ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerine dair fiyat teklifinde bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı, 

Açıklama istenilen “TB-23 Yolarda kazı yapılması, dolgu ve/veya depoya konulması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, açıklama istenilen analiz girdilerini idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere vermiş olduğu analiz formatına uygun, girdilerin miktarlarını idarenin miktarları ile aynı sunduğu, işçilik ücretlerini ihale tarihindeki saatlik asgari ücrete eşit, nakliye bedelini idarenin belirlemiş olduğu tutardan fazla açıkladığı ancak Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.6’ncı maddesi uyarınca liste sunulmadığı ve analiz girdilerinin fiyatlarını tevsik etmek için Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13’üncü maddesinde sayılan, analizlere ait açıklamalara dayanak teşkil eden bilgi belgelerden herhangi birine açıklama kapsamında yer vermediği ve açıklama istenilmeyen analiz girdilerine dair fiyat teklifinde bulunmadığı anlaşıldığından söz konusu iş kalemine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı Türen İnşaat Taahhüt Nakliyat Turizm. Maden. Tic. Ltd. Şti.nin yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

            e) Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Abm Yol İnş. Turz. Petrol Nak. San. ve Tic. A.Ş. - Genel İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde;

 

            Açıklama istenilen iş kalemlerinin tamamı için proforma fatura sunduğu, TB-01, TB-02, TB-04 ve TB-23 numaralı iş kalemleri için bir tane proforma fatura ve ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağı sunduğu, TB-15 numaralı iş kalemi için bir adet proforma fatura ve TB-18 numaralı iş kalemi için de bir adet proforma fatura sunduğu, 

            Dört iş kalemi için sunmuş olduğu proforma faturanın Mehmet Akif Ersoy İnş. Taah. Pet. Ür. Güv. Hiz. Mad. ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti.den alındığı, faturada SMMM’nin iletişim bilgilerinin olduğu kaşe ve TÜRMOB kaşesinin olduğu, proforma faturanın altında yer alan ibarenin “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80 inin altında olmadığını beyan ederim.” şeklinde yazıldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ifadeye doğru şekilde yer verilmediği, maliyet/satış tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmediği ancak proforma faturanın ekinde maliyet/satış tutarı tespit tutanağına yer verildiği, düzenlenen tutanağın Mehmet Akif Ersoy İnş. Taah. Pet. Ür. Güv. Hiz. Mad. ve Taş. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan proformanın eki 02.12.2015 tarih ve 2015/21 sayılı maliyet/satış tutarı tespit tutanağı olduğu söz konusu tutanağın Kamu İhale Genel Tebliğinde düzenlenen standart forma uygun olmadığı, ayrıca anılan dört iş kaleminin her biri için idare tarafından ayrı ayrı analiz düzenlendiği ve bu analizlerin formatlarının hem ihale dokümanı kapsamında hem de aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere verildiği dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatında belirtilen girdilerin her birine dair açıklama sunmaları gerektiği ancak anılan isteklinin sunmuş olduğu proforma faturada söz konusu girdilerin tamamına ilişkin açıklamalara yer verilmediği anlaşıldığından anılan isteklinin TB-01, TB-02, TB-04 ve TB-23 numaralı iş kalemlerine dair yapmış olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

            Açıklama istenilen “TB-15 Baraj imalatları bünyesine giren çimento” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, idarenin ihale dokümanı kapsamında ve aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere göndermiş olduğu analiz formatında anılan iş kalemi için “çimento bedeli nakliye dahil(proforma faturadan)” denildiği, anılan isteklinin de söz konusu iş kalemine ait açıklamaları kapsamında Aşkale Çimento San. T.A.Ş.dan alınmış proforma fatura sunduğu, proforma fatura üzerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesinde yer alan ibareye yer verilmediği, proforma faturada meslek mensubuna ilişkin herhangi bir kaşe olmadığı anlaşıldığından alınan proforma faturanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.1’inci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı, 

            Açıklama istenilen “TB-18 Enjeksiyon deliği açılması” iş kalemi için yapmış olduğu açıklamalar kapsamında, iş kaleminin tamamı için Tekson Mühendislik ve Madencilik A.Ş.den alınmış proforma fatura sunduğu, sunulan belgeye ek olarak SMMM tarafından 03.12.2015 tarihli ve 2015/001 sayılı satış tutarı tespit tutanağı düzenlendiği, idarenin anılan iş kalemi için analiz düzenlediği ve hem ihale dokümanında hem de aşırı düşük teklif açıklama yazısına ek olarak isteklilere bu analizin formatını gönderdiği, aşırı düşük teklif açıklaması sunacak olan isteklilerin bu analiz formatında belirtilen girdilerin herbirine dair açıklama sunmaları gerektiği, anılan isteklinin ise söz konusu iş kalemini idarenin vermiş olduğu analiz formatına uygun olmayan bir şekilde proforma fatura sunarak açıkladığı, proforma faturada iş kaleminin girdilerine dair açıklamalara yer verilmediği,  sunulan proforma faturada yetkili meslek mensubuna ilişkin kaşe ve imzanın olmadığı dolayısıyla meslek mensubu tarafından onaylanmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.13.1’inci maddesindeki ibarenin olmadığı anlaşıldığından sunmuş olduğu açıklamanın mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı Abm Yol İnş. Turz. Petrol Nak. San. ve Tic. A.Ş. - Genel İnş. Ltd. Şti. yaptığı aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

            2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “ Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

            …

            İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

            …

            Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

 

            İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü, 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

            …

            ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

            …

            izleyen günden itibaren başlar.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvurusu üzerine yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı 6’ncı maddesinde “…(6) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihinden, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen günden itibaren on gün geçmedikçe idarece sözleşme imzalanamaz.” açıklaması, 

            Anılan Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurusu” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” açıklaması,

 

            Aynı Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında süre” başlıklı 10’uncu maddesinde “(1) İtirazen şikayet başvurusu, ihale sürecinde idareye yapılan şikayet başvuruları üzerine verilen kararların bildirimini izleyen tarihten veya on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren şikayet veya itirazen şikayet üzerine ihalenin iptaline ilişkin olarak idare tarafından alınan kararlara karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde yapılmalıdır. 

            (2) Kuruma itirazen şikayet süresi, on günlük cevap verme süresi içinde idare tarafından bir karar alınmaması durumunda bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başlayacağından, on gün içinde kendisine herhangi bir karar ulaşmayan başvuru sahibinin, idarenin karar almamış olabileceği ihtimalini dikkate alarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması önem arz etmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinde idarenin şikâyete cevap vermediği durumların da düzenlendiği, bununla birlikte şikâyet başvurusuna karşı idarenin gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağının düzenlendiği ve idare tarafından başvuru sahibi isteklinin şikâyetine 28.01.2016 tarihli yazı ile cevap verildiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

            3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “İdareye Şikayet Başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar....” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale dokümanının 100 MB’dan fazla olmasından dolayı EKAP’a yüklenemediği, doküman satın almak isteyen isteklilere CD ortamında satıldığı, söz konusu CD içerisinde; projelerin, standart formların, teknik şartnamelerin, İdari Şartnamenin, sözleşme tasarısının, birim fiyat tariflerinin, özel teknik şartnamenin, yapım genel şartnamesinin ve analiz formatlarının yer aldığı anlaşılmıştır. 

Kamu ihale mevzuatında, şikâyet başvurularının, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren, 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin iddiasına ilişkin yapılan inceleme neticesinde, açıklama istenilecek olan iş kalemlerine, açıklama istenilecek ve açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerine analiz formatı içerisinde yer verildiği, analiz formatının da ihale dokümanı kapsamında doküman satın alan isteklilere CD ortamında verildiği bundan dolayı iddia konusu edilen hususların farkına varılma tarihinin dokümanın satın alındığı tarih olduğu, başvuru sahibi isteklinin 16.10.2015 tarihinde doküman satın aldığı, dolayısıyla doküman satın alındıktan sonraki 10 gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken süresi içerisinde şikâyet başvurusu yapmadığı, 08.02.2016 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, buna bağlı olarak itirâzen şikâyeti de süresinde yapmadığı anlaşıldığından bu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

            4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.(5) İş deneyim belge tutarlarının;

a) Kanunun 19 uncu maddesi ile 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

b) Kanunun 20 nci maddesi ile 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ve yaklaşık maliyeti eşik değerin;

1) İki katına kadar olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 100’ünden fazla,

2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, yaklaşık maliyetin % 50’sinden az ve % 80’inden fazla,

olmamak üzere idarece belirlenecek tutardan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.

(6) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.


Yüklə 226,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin