Khazar university

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 81.66 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü81.66 Kb.

Syllabus of Hikmet Hassanov, The Khazar University

 Hikmet Hassanovassanov
KHAZAR UNIVERSITY
SCHOOL OF EDUCATION


COURSE SYLLABUS

The Earth and Space Science“DEPARTMENT OF APPLIED PHYSICS
Identification
Semester: Spring 2013

Subject: The Earth and Space Science

Code: SCI 101

Credit: 3 units

Hours : Saturday(12:00;13:40)#201

Instructor: Professor Hikmet Hassanov

Office : # 308, 503 & 519

Phone: +(994 12) 4217916

E- mail: hhassanov@yahoo.com

Office hours : Classes hours

Mid - term Exam : 27 April 2013

Final Exam : June 2013


Prerequisites (kursu mənimsəmək üçün hansı fənnləri öncədən bilmək lazımdır)

Bu kurs üçün heç-bir ön - fənn ardıcıllığı yoxdur.


Textbooks (ədəbiyyat)

Cortex book:

  1. C..Johnson

Physics (vol. 1), 4 edition, John Wiley & Sons., Inc. 1997
Supplementary books:

  1. G.Gamow, J.M. Cleveland

Physics. Foundation and Fronties (3 edition)

Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New-Jersey, 1996  1. F.J. Keller, W.E. Gettys, M.J. Skove

Physics. Classical and Modern (2 edition)

McGraw-Hull, Inc., 1993

4. E.R.Jones and R.L. Childers

Contemporary College Physics, 2 edition,

Addison-Wesley Publishing Company, 1990
Objectives (məqsədlər)

Kursun əsas məqsədi:

 Humanitar elmlər fakultəsinin tədris planının ehtiyacının ödənilməsi;

 Tələbələrə akademik dəstək vermək və onların potensiallarının həyata keçirmək

yolunda kömək etmək;

 Tələbələrin gələcək fərdi inkişafı üçün bünövrə yaratmaq.Outcomes (nəticələr)

Təklif olunan kursun sonunda tələbələr aşağıda göstərilənləri etmək iqtidarında

olmalıdırlar:

 Onların həyatında mümkün ola bilən müxtəlif hadisələrin təhlilində fiziki qanunlardan

istifadə etmək;

 Həyatda baş verən hər – hansı bir hadisənin təsfirində bütün alternativ imkanların

qiymətləndirilməsi.

Developed skills (inkişaf etdirilən vərdişlər)

Bu kursun çərçivəsində tələbələrə aşağıdaki vərdişləri aşılamaq və inkişaf etdirmək

planlaşdırılır:

Məntiqi düşüncə;

 Fikirlərini kritik əsaslandırmaq.


Evaluation (qiymətləndirmə)

Semestr ərzində iki imtahan və bir – neçə laboratoriya işi (altı iş) planlaşdırılır.

İmtahanların dəqiq vaxtı və tarixi dekanlıqla müzakirədən sonar sinifdə elan olunacaq.

Kurs çərçivəsində tələbə üçün aşağıdaki dərəcələnmə nəzərdə tutulur:

Referat (2ədəd) 20 %

Aktivlik və davamiyyət 10 %

Mid-term (aralıq imtahan) 35 %

Final (yekun imtahan) 35 %Ümumi 100 %
Policy (siyasət)

Attendance (davamiyyət):

Tələbələrdən bütün dərslərdə iştirak etmək tələb olunur. Dərsdə olmadığı təgdirdə

tələbə əsaslı səbəb göstərməlidir (xəstəlik, ailə problemi və s.) və öncədən müəllimi

xəbərdar etməlidir. Ümumiyyətlə, 20 % dərsin əsassız buraxılması tələbəni bu kursdan

kənarlaşdıracaq.

Make - up Exams (imtahanın keçirilməsi)

İmtahanlar yekunlaşdırıcı xarakter daşıyır. Mid-termə qədər olan material tam olaraq

imtahana daxil olacaq və bu mövzular bir daha final imtahanına salınmayacaq.

İmtahanda yalnız kalkulyatordan və A4 formatında olan ağ kağızdan istifadə etmək olar

(tələbənin xahişi əsasında ağ kağız əlavə oluna bilər). Hər-hansı digər vəsaitdən

imtahan zamanı istifadə etmək qəti qadağandır (o cümlədən, mobil telefondan).


Problems (kursla bağlı çətinliklər)

Əgər tələbənin kursla bağlı hər-hansı problemi varsa o, müəllimə müraciət edə bilər. Bu

problemin aradan qaldırılmasında müəllim öz köməyini əsirgəmiyəcək. Lakin, xahiş

olunur ki, bu cür müraciətlər semestrin son həftəsi olunmasın. Əgər tələbə müəllimlə

əyani görüşə bilmirsə, onda departamentə yazılı mesajla müraciət etsin və ya müəllimlə

e-poçtu vasitəsilə əlaqə yaratsın.Withdrawal (keçid bal siyasəti)

Bu kurs tam olaraq Humanitar Elmlər Fakultəsinin bal sistemi ilə uyğundur. Yəni,

normal vəziyyətdə tələbənin bu fənndən keçməsi üçün ən azı 60 % yığması zəruridir.

Yığmadığı təqdirdə, tələbə (növbəti semestr və ya tədris ili) bir daha bu kursu keçmək

məcburiyyətində qalacaq.

Bu kurs üçün sıralanma ümumi qaydada qəbul olunub:90-100=A , 80-89=B , 70-79=C , 60-69=D, 0-59=F .


Cheating/plagiarism (imtahanda köçürmə)

Mid-term və Final imtahanları zamanı hər-hansı köçürmə halı tələbənin imtahamdan

dərhal qovulması ilə nətiçələnəcək. Bu, eyni zamanda həmin tələbənin imtahan işinin

ləğvi deməkdir, yəni həmin imtahandan tələbə heç bir müzakirə olmadan avtomatik

olaraq sıfır ( 0 ) bal alır.
Learning and Teaching

Methods (tədris üsulları)
Bu kursun tədrisi zamanı müxtəlif aktiv üsullardan istifadə olunacaq, məsələn

mühazirələr, müzakirələr, animasiya, praktiki məsələlərin həlli və s.Kursun həftəlik təsfiriHəftələr
Dərslər


Mövzular

Saat

Tarixlər

Mühazirələr

Məşğələ

1

16.02.13

1

Fənnə giriş və ümumi müddəalar. Əsas ölçü vahidləri. Ideal və real modellər. Standartlar. Qeyri-metric (kommersiya) ölçü vahidləri və onların metric vahidlərlə əlaqəsi. Ölçü vahidləri haqqda bəzi tarixi məlumatlar.

2

2

Seminar. Müzakirə.
2

2

23.02.13

3

4


Fəza və zaman. Fəzanın və zamanın mahiyyəti. 3D fəza, sahə və həcm. Müxtəlif cismlərin (insanın) sahəsi və həcmi. Bəzi həndəsi fiqurlar və onların məntiqi alınması.
Seminar. Müzakirə.


2

2

3

02.03.13

5

Maddə. Maddənin halı (bərk cismlər, mayelər və qazlar). Bu halların xüsusiyyətləri. Faza keçidləri. Faza keçidlərinin mahiyyəti. İnsan həyatında faza keçidlərinin rolu. Həyatda onlardan istifadə.


2


6

Seminar. Müzakirə.

2

4

09.03.13

7

8


İş. Enerji, Mexaniki enerjinin növləri: kinetik və potensial enerji. Təbiətdə enerjinin müxtəlif növləri. Enerjinin insanın həyatında rolu. Güc.
Seminar. Müzakirə.


2

2

5

16.03.13

9
10

Təbiətdə enerjinin çevrilməsi. Saxlanma qanunları. Təbiətdə saxlanma qanunlarının rolu (bəzi tarixi məlumatlar). Açıq və qapalı sistemlər. Bioloji çevrilmə (metabolik proseslər). Enerji istehsalının müxtəlif növləri. Alternativ enerji üçün yeni texnologiyalar.
Seminar. Müzakirə.


2

2


6

23.03.13

11

Ağırlıq. Çəki. Cismlərin kütləsi. Ətalət. Ətalətin insanın həyatında rolu. Biomexanika. Cazibə qanunu və onun təbiətdə rolu. Çəkisizlik.

2

12

Seminar. Təqdimat
2


7

30.03.13

13

Səma mexanikasının elementləri. Kosmik surətlər. Kosmik fəzanın tədqiqində üç əsas mərhələ. Bəzi tarixi faktlar. Geo- və heliosistemlər. Astronomik hesab. Zamanın hesablanmasının müxtəlif prinsipləri. Təqvimlər və onların cismlərin fəzada hərəkəti ilə əlaqəsi.


214

Seminar. Müzakirə

2

8

06.04.13

15-16

Mid-term imtahanı

9

13.04.13

17

18


Günəş sistemi (quruluşu və yaranması). Ümumi məlumat, ulduzlar və planetlər arasında olan fərq. Günəş sistemindəki planetlərin xüsusiyyətləri. Planetlərin ardıcıllığı.
Seminar. Müzakirə


2

2

10

20.04.13

19


Günəş sistemində planetlərin qruplara bölünməsi. Böyük və kiçik planetlər. Asteroidlər həlqəsi, onun yaranması haqqında fərziyə. Planetlərin qarşıdurması (Yer-Mars qarşıdurması). Planetlərin paradı


2


20

Seminar. Müzakirə
2

11

27.04.13

21

22


Yerin bir planet kimi-quruluşu: fiziki, kimyavi və geoloji xüsusiyyətləri (qısa məlumat). Yerin fəzada hərəkəti. Yerin biosferası və onun qısa təsnifatı (litosfer, hidrosfer və atmosfer). Bəzi antropogoğrafi məlimat.
Seminar. Müzakirə.

2

2


12

04.05.13

23Yerin quruluşu və temperatur rejimi və onun astronomik proseslərlə əlaqəsi. Mövsümlərin mahiyyəti. İqlimin temperaturun dəyişməsindən asıllılığı. Atmosfer, onun hərəkəti və Yerdəki proseslərə təsiri.


2


24

Seminar. Təqdimat.
2


13

11.05.13

25

Ay haqqında ümumi məlumat. Ay, Yerin təbii peyki kimi. Ayın Yer kürəsində baş verən proseslərə təsiri. Tutulmalar: Günəş və Ay tutulmaları (onların mahiyyəti).


2


26

Seminar. Müzakirə.

2

14

18.05.13

27

İnformasiya və onun mahiyyəti. İnformasiyanın ötürülməsi, qəbulu və saxlanması. Bəzi tarixi faktlar. Informasiyanın məxfiliyi. İnformasiyanın ötürülmasində müasir texnologiyalar.

2


28

Seminar. Müzakirə.

2

15

25.05.13

29

30


Peyklər və onların növləri. Geostasionar və kommersiya peykləri. Kosmik təsvir anlayışı. Kosmik təsvirin əsas parametrləri. Kosmik təsvirlərdən istifadə prinsipləri və məqsədləri.
Seminar. Müzakirə.


22

16

Iyun
Yekin imtahan


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə