KiÇİk summativ qiYMƏTLƏNDİRMƏYüklə 97,6 Kb.
tarix13.12.2018
ölçüsü97,6 Kb.
#85833

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ 21.Öz adını və soyadını kodlaşdır.Onun üçün hər hərfi əlifbadakı sıra nömrəsi ilə əvəz et.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A

B

C

Ç

D

E

Ə

F

G

Ğ

H

X

I

İ

J

K

Q

L

M

N

O

Ö

P

R


S

Ş

T

U

Ü

V

Y

Z

2.Rebusdan hansı söz alınır.3.Mətn informasiyasını eməl et:sözləri cümlələrə elə əlavə et ki,fikirlər doğru alınsın.

1.Tısbağa_____________________ hərəkət edir.

2.Təyyarə ____________________ uçur.

3.Kitabı______________________ saxlamaq lazımdır!

4.Xoruz yuxudan hamıdan _____________ oyanır.


4.Qurğuların adlarını onların təyinatı ilə birləşdir.

İnformasiyanın daxıl edilməsi

Səsucaldıcı

Klavaiatura

Skaner


Printer

Mikrofon


Prosessor

Yaddaş


Qulaqcıqlar

Monitor

İnformasiya emalı

İnformasiyanın xarici edilməsi

İnformasiyanın saxlanması

5.Komputer hansı növ informasiya ilə işləyir.

a)vizual b)səs c)dad d)qoxu e)daktil

6.Vizual informasiya vasitəsilə obyektin hansı xassələri müəyyən etmək olar?

7.Şagir məktəbdən qaydındanda yağış başlayır.O,necə hərəkət etməlidir?

a)isti geyinməlidir

b)çətir açmalıdır

c)eynək taxmaldır

d)tələsməlidir
8.Xaricetmə qurğularından hansıların tanıyırsız?

9.Hansı hadisədə informasiya mübadiləsi baş verir?

a)bir insan danışır,o biri qulaq asır

b)uşaq televizora baxır

c)rəfiqələr telefonla danışır

d)oğlan şəkil çəkirBÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ-2

1.Uşaq şəkil çəkir cümləsində hansı informasiya prosesi baş verir?

a)saxlayır b)ötürmək c)toplamaq d)axtarmaq

2.AZƏRBAYCAN,KOMPUTER sözlərin kodlaşdırılmasından alınan bənd hansıdır.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

A

B

C

Ç

D

E

Ə

F

G

Ğ

H

X

I

İ

J

K

Q

L

M

N

O

Ö

P

R


S

Ş

T

U

Ü

V

Y

Z

a)27,6,18,6,8,21,20 b)1,32,7,24,2,1,31,3,1, 20 c)5,29,20,31,1 15,28,24,20,1,8 16,21,19,23,27,6,24, 4,7,27,14,24
3.Rebusu oxu.

5, 2,_______________________________
4İnformasiyanın daxiletmə qurğuları hansılardır?

a)səsucaldan,skaner b)klaviatura,skaner c)qulaqcıqlar,klaviatura, d)printer,monitor
5.İnformasiya daşıyıcılarda nə zaman saxlanılır?Onları qeyd et.6.Çay və ya qəhvənin ətiri haqqında informasiyanı hansı duyğu üzvü ilə almaq olar?

a)gözlə b)burunla c)dillə d)qulaqla e)dəri ilə


7.Mətin informasiya emal et:sözləri cümlələrə elə eləva et ki,fikirlər doğru alısın.

1.Tısbağa _____________ hərəkət edir.

2.Təyyarə ________________ uçur.

3.Kitabı _________________ saxlamaq lazımdır!

4.Xoruz yuxudan hamıdan ______________oyanır.
Tez,yavaş,səliqəli,hündürdən

8. Mənasına görə oxlarla düzgün birləşdir.9.Təbii və süni informasiya mənbələrinə misal göstər:
10.İnformasiya ilə nə etmək olar?

KSQ-4

1.Obyektin tərkibi aiddir:

A)obyektin əlamətlərinə

B)obyektin xassələrinə

C)obyektin hərəkətlərinə
2.Obyektin fərqləndirici əlaməti ilə bağlı olur:

a)obyektin xüsusi adı

b)obyektin mumi adı

c)obyektin sayı


3.Obyektin kəmiyyət əlaməti keyfiyyət əlamətindən fəqlənir:

a)sözlə təsvir edilməsi ilə

b)ölçülə bilən olması ilə

c)obyektin çəkisi və dadı ilə


4.Obyektin keyfiyyət əlaməti kəmiyyət əlamətindən fərqlənir:

a)uzunluq vahidləri ilə göstərilməsi ilə

b)ölçülə bilən olmaması ilə

c)sözlə təsvir edilməsi ilə


5.

  1. düzlüşündə qanunauyğunluğu və

buraxılmış ədədi müəyyən et:

a)əvvəlkiədədin üzərinə 7 əlavə etdikdə sonrakı ədəd alınır və buraxılmış ədəd 19

b)sonrakı ədəddən 7 çıxdıqda əvvəlki ədəd alınır və buraxılmış ədəd 19

c)tək ədəddən sonra cüt ədəd ,cüt ədəd cüt ədədən sonra tək ədəd gəlir və buraxılmış ədəd 19
6.Bir-biri ilə bağlı hərəkətlər adlanır:

a)hərəkətlər ardıcılığı

b)alqoritm

c)addım
7.Avtomobilin Bakıdan Gəncəyə hərəkəti aiddir:

a)budaqlanan alqoritmə

b)xətti alqoritmə

c)dövri alqoritmə
8.Budaqlanan alqoritmdə addımların yerinə yetirilmə ardıcılığı asılıdır.

a)şərtdən

b)rombdan

c)əməldən


9.Daxildə dövr olan alqoritm adlanır:

a)budaqlanan

b)dövri

c)xətti
10.Dövri alqoritmdə təkrarlanır:a)ardıcıl yerinə yetirilən hərəkətlər

b)müəyyən qrup hərəkətlər

c)bir neçə hərəkət

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ-5


  1. İş masasında açılır:

a)Baş menyu

b)All programs

c)pəncərə
2.Pəncərənin Yerini dəyişmək üçün:

a)siçanın göstəricisini başlıq zolağının üzərinə gətirilir sol klavişi basılı saxlanılmaqla siçan hərəkət etdirilir pəncərə lazım olan yerə gətirilir və onun klavişi buraxılır

b)siçanın göstəricisini başlıq zolağının üzərinə gətirilir→ sağ klavişi basılı saxlamaqla siçan hərəkət etdirilir→pəncərə lazım olan yerə gətirilir və onun klavişi buraxılır

c)siçanın göstəricisini başılıq zolağının üzərinə gətirilir→sol klavişi basılı saxlanılmaqla siçan hərəkət etdirlir→pəncərə lazım olan yerə gətirilir və onun klavişi basılır


3.Pəncərənin ölçüsü dəyişdirilir:

a)siçanın göstəricisi çərçivəsinin üzərinə aparılır və göstəricisi↔şəkilini alır→siçanın sol klavişini basılı saxlanılır və hərəkət etdirilir→ lazım olan ölçü alınır və siçanın klavişi buraxılır

b)siçanın göstəricisi çərçivənin üzərinə aparılır və göstəricisi ↔şəkilini alır →siçanın sağ klavişi basılı saxlanılır və hərəkət etdirilir→lazım olan ölçü alınır və siçanın klavişini buraxılır

c)siçanın göstəricisini çərçivənin üzərinə aparılır və göstəricisi↔şəkilini alır→siçanın sol klavışıni baslı saxlanılır və hərəkət etdirilir→lazım olan ölçü alınır və siçanın klavişi buraxılır


4.Bütün komputerlərdə yerləşdirilən qovluqlar:

a)My computer,My Documents,Recycle Bin

b)My computer,My Documents,Wırd pad

c)My Documents,Recycle Bin,NotePad

5.Qovluq açılır:

a)ayrıca pəncərədə

b)proqram pəncərəsində

c)MyDocuments qovluğunda


6.Qovluğun adını dəyişmək üçün yerinə yetirlir:

a)siçanın göstəricini qovluğun üzərinə gətirilir və sol klavişini ardıcıl olaraq iki dəfə basılır

b)siçanın göstəricini qovluğunu üzərinə gətirilir və sağ klavişini ardıcıl olaraq iki dəfə basılır

c)siçanın göstəricini qovluğun üzərinə gətirilir və sol klavişini bir dəöfə basılır

7.Alətlər qutusunda seçilir:

a)alət b)rəng c)fon

8.Rənglər qutusunda seçilir:

a)rəng b)alət c)şəkil


9.A4 ölçülü vərəq seçilir:

a)Portrait düyməsini seçməklə

b)Lanscape düyməsini seçməklə

c)alət və rəngi seçməklə


10.Fonun rəngi seçilir:

a)alətlər qutusunda

b)rənglər qutusunda

c)alət və rənglər qutusunda

KSQ-6

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ
1.Mətn informasiya ilə işləmək üçün istifadə olunan proqram:

a)Paint

b)WordPad

c)Programs
2.Mətn yazılır:

a)iş sahəsində

b)standart alətlər zolağında

c)menyu zolağında
3.Mətn sənədi açılır:

a)FileOpen→Sənədin adı → Ok

b)File→Sənədin adı→ Open→Ok

c)Save→Open→File→Ok
4.Mətn redaktorunda görülmüş işin nəticəsində:

a)sənəd yaradılır

b)şəkil çəkilir

c)sözlər yığılır
5.Üzü köçürülmüş mətn fraqmentini yerləşdirmək üçün istifadə olunan düymə:

a)copy

b)cut

c)paste

6.Seçilmiş şəkilin mətnə daxil edilməsi üçün istifadə olunan düymələr ardıcılığı:

a)Copy→Paste

b)Paste→Copy

d)Copy→Cut
7.Mətndə sözü tapmaq üçün açılan pəncərə:

a)Find

b)Replace

c)WordPad
8.Sözü əvəz etmək üçün___________ düyməsini basılır:

a)Find Next

b)Replace

c)Replace
9.Calculator proqramında yaddaş düymələrindən istifadə olunur:

a)aralıq nəticələri yadda saxlamaq üçün

b)işarələri daxil etmək üçün

c)əməlləri yerinə yetirmək üçün
10.Pəncərəni bağlamaq üçün istifadə olunan düymə:
a) b) c)
BSQ-2
Böyük summativ qiymətləndirmə

1.WordPad hansı proqramıdır?

a)qrafik redaktor b)oyun c)multimedia d)mətin redaktoru
2.WordPad proqramının simgəsi hansıdır?

a) b) c) d)


3.Komputerdə yığılmış mətini yaddaşda saxlamaq üçün File menyusundan hansı bəndi seçmək lazımdır?

a)Save as b)Open c)Page Setup d)New


4.İş masasındakı hansı düyməni basmaqla komputerdə olan proqramlarla tanış olmaq olar?

a) b) c) d)


5.Komputerin başlıca proqramı adlnanır?

a)əməliyyat sistemi

b)proqram

c)pəncərə


6.Cümlələrdəki boş yerlərə açar sözlərdən uyğun gələni yaz.

İki rəfiqə söhbət edərkən onlar bir- birinə informasiya____________________

Şagirdlər müəllimdən yeni dərs haqqında informasiyana_____________________

Şagirdlər ev tapşırığı haqqında informasiyanı gündəlikdə ____________________

İnformasiyanı saxlamaq və başqalarına ötürmək üçün _______________________ istifadə olunur.

Açar sözlər:daşıyıcılar,ötürmək,saxlamaq,qəbul etmək


7.Elə rebus düzəlt ki “Monitor” şəkilindən “motor”sözü alınsın.

8.Hərəkətlər ardıcıllğı adlanır:

a)istənilən hərəkətlər

b)bir neçə hərəkət

c)bir-biri bağlı hərəkətlər

9.Alqoritm təsvir oluna bilər:

a)Sözlə,işarələrlə,şəkillərlə

b)sözlə,işarələrlə,sxemlə

c)işarələrlə,şəkillərlə,sxemlə
10.Dövri alqoritm adlanır:

a)daxilində ardıcıl yerinə yetirilən addımlar olan alqoritm

b)daxilində budaqlanma olan alqoritm

c)daxilində dövr olan alqoritm


11.Obyektin fərqləndirici əlaməti ilə bağlı olur:

a)obyektin xüsusi adı

b)obyektin ümum adı

c) obyektin sayı


12.Baş menyuda proqramlar yerləşir:

a)Start düyməsində

b)All Programs menyusundan

c)Proqram pencərəsində


13Qovluqdan istifadə olunur:

a)informasiyanı emal etmək üçün

b)informasiyanı saxlamq üçün

c)informasiyanı ötürmək üçün


14.Paint proqram pencərəsi açılır:

a)Start All ProgramsAccessoriesPaint

b)Start Accessories All ProgramsPaint

c)All ProgramsStartAcsessories Paint


15.Mətn yazılır:

a)iş sahəsində

b) standart alətlər zolağında

c) menyu zolağında


16.Seçilmiş şəkilin mətnə daxil edilməsi üçün istifadə olunan düymələr ardıcıllığı:

a) CopyPasteb)PasteCopy

c) CopyCut
Yüklə 97,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin