KöNÜl kamiL qızı HƏSƏnova

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 31 Kb.
tarix17.07.2018
ölçüsü31 Kb.

KÖNÜL KAMİL qızı HƏSƏNOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994)12 538-73-90QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1976-ci il iyunun 23-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1983-1993-cü illərdə Sumqayıt şəhəri 31 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1993-1997-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin bakalavriat pilləsində təhsili alıb.

 • 1997-1999-cu illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsili alıb.

 • 1999-cu ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.

 • Ailəlidir, bir övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 • 1999-2004-cü illərdə BDU-nun “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” kafedrasının dissertantı olub.

 • 2011-ci ildə «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında ənənəvi süjetlər» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2016-cı ildən BDU-nun “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” kafedrasının filologiya üzrə elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır.

 • 2016-cı ildə dosent elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1999-2012-ci illərdə BDU-nun “Dədə Qorqud” ETL-də elmi işçi.

 • 2012-2016-cı illərdə BDU-nunAzərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasında müəllim.

 • 2016-cı ildən Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ

 • FƏNLƏR  Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Folklorşünaslıq

 • MifologiyaİŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR
 • 2000, Bakı, Azərbaycan. ADPU-nun professor-müəllim heyətinin 60-cı elmi konfransı

 • 2002, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan filoloji fikrinin aktual problemləri. Gənc tədqiqatçıların Beynəlxalq elmi konfran­

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Ümum­milli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümü münasibətilə Respublika elmi nəzəri konfrans

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş "Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər" mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransın materialları

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. "Ramiz Əskərə nəfis ərməğan". Filologiya elmləri doktoru Ramiz Əskərin 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü mövzusunda Respublika Elmi Konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. "Bakı Dövlət Universitetində "Kitabi-Dədə Qorqud" və türk dünyası mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2015, Folklor praktikası (Filoloji ali təhsilin bakalavr təhsil pilləsi üzrə proqram). Bakı: 19 s.

Məqalələr

 • 2003, «Kitabi-Dədə Qorqud»da qız arxasınca getmə // Heydər Əliyev və Azərbaycan filologiyası. Bakı: BDU nəşri, s. 147-150

 • 2008, Təpəgöz və kəlləgözlər haqqında mülahizələr // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). Bakı, № 3 (63). s. 121-123

 • 2008, Azərbaycanda «Kitabi-Dədə Qorqud»un nəşrləri və başlıca tədqiqat istiqamətləri. Elmi axtarışlar (folklorşü­naslıq: filologiya, fəlsəfə, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri). Bakı, II //s.191-199

 • 2009, «Kitabi-Dədə Qorqud»da Təpəgöz arxeotipi // Folklorşünaslıq məsələləri (VII buraxılış). Bakı, s. 68-76

 • 2009, Dedem Korkut Kitabı’nda Bazı Eski Türk Süjeleri // Kardeş kalemler (aylık Avrasya edebiyat dergisi). Ankara, № 26. s.74-77

 • 2009, Təpəgözün mənşə xüsusiyyətlərinə dair // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal), № 2 (68). Bakı, s.162-164

 • 2010, «Kitabi-Dədə Qorqud»da mifoloji qatlar // Dil və ədəbiyyat, 2010, № 4 (75). s. 195-198

 • 2010, «Kitabi-Dədə Qorqud»da Dəli Domrulun epik və mifik səciyyəsi // Dədə Qorqud dünyası, I

 • kitab, s. 145-163

 • 2011, «Kitabi-Dədə Qorqud»da adqoyma və andiçmə mərasimləri // Folklorşünaslıq məsələləri, Bakı: Çıraq, s. 83-88

 • 2012, «Kitabi-Dədə Qorqud»da türkün nəsil artırmaq motivi // Dədə Qorqud dünyası, II kitab,

 • s. 92-99

 • 2012, «Kitabi-Dədə Qorqud»da Dəli Domrulun epik və mifik xarakteristikası // Folklorşünaslıq

 • məsələləri, № 1. s. 38-45

 • 2015, Эпическая и мифическая характеристика Дели Домрула в "Китаби-Деде Коркуд" // Вестник" Пятигорского государственного университета, стр.217-220

 • 2015, Əmin Abid yaradıcılığında milli-mənəvi dəyərlərimiz / Bakı Dövlət Universitetində Azərbaycan folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlərin təcəssümü mövzusunda Respublika Elmi Konfransın materialları. s.120-125

 • 2015, Kitabi-Dədə Qorqud» dastanında ənənəvi süjetlər / "Bakı Dövlət Universitetində "Kitabi-Dədə Qorqud" və türk dünyası mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları, Bakı, s.168-171

 • 2016, «Kitabi-Dədə Qorqud» boylarında arxaik süjetlər. Dil və ədəbiyyat –Elmi- nəzəri jurnal 4(100) Bakı, s. 233-235

 • 2017, Эпическая и мифическая характеристика Дели Домрула в «Китаби-Деде Коркуд» “Folklorşünaslıq” elmi-nəzəri jurnalı, 1/2017, səh.41-50
İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2015-ci ildən AMEA-nın Folklor İnstitunun Seminar Şurasının üzvü

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə