Koran-transliterationYüklə 8,02 Mb.
səhifə4/71
tarix15.09.2018
ölçüsü8,02 Mb.
#82055
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71

4 annisāʾ


bismi llāhi rraḥmāni rraḥīmi

1 yāʾayyuhă nnāsu ttaqū rabbakumu llaḏī ḫalaqakum min nafsin wāḥidatin waḫalaqa minhā zawǧahā wabaṯṯa minhumā riǧālan kaṯīran wanisāʾan wattaqŭ llāha llaḏī tasāʾalūna bihī walʾarḥāma ʾinna llāha kāna ʿalaykum raqīban

2 waʾātŭ lyatāmā ʾamwālahum walā tatabaddalŭ lḫabīṯa biṭṭayyibi walā taʾkulū ʾamwālahum ʾilā ʾamwālikum ʾinnahū kāna ḥūban kabīran

3 waʾin ḫiftum ʾallā tuqsiṭū fĭ lyatāmā fankiḥū mā ṭāba lakum mina nnisāʾi maṯnā waṯulāṯa warubāʿa faʾin ḫiftum ʾallā taʿdilū fawāḥidatan ʾaw mā malakat ʾaymānukum ḏālika ʾadnā ʾallā taʿūlū

4 waʾātŭ nnisāʾa ṣaduqātihinna niḥlatan faʾin ṭibna lakum ʿan šayʾin minhu nafsan fakulūhu hanīʾan marīʾan

5 walā tuʾtŭ ssufahāʾa ʾamwālakumu llatī ǧaʿala llāhu lakum qiyāman warzuqūhum fīhā waksūhum waqūlū lahum qawlan maʿrūfan

6 wabtalŭ lyatāmā ḥattā ʾiḏā balaġŭ nnikāḥa faʾin ʾānastum minhum rušdan fadfaʿū ʾilayhim ʾamwālahum walā taʾkulūhā ʾisrāfan wabidāran ʾan yakbarū waman kāna ġaniyyan falyastaʿfif waman kāna faqīran falyaʾkul bilmaʿrūfi faʾiḏā dafaʿtum ʾilayhim ʾamwālahum faʾašhidū ʿalayhim wakafā billāhi ḥasīban

7 lirriǧāli naṣībun mimmā taraka lwālidāni walʾaqrabūna walinnisāʾi naṣībun mimmā taraka lwālidāni walʾaqrabūna mimmā qalla minhu ʾaw kaṯura naṣīban mafrūḍan

8 waʾiḏā ḥaḍara lqismata ʾŭlŭ lqurbā walyatāmā walmasākīnu farzuqūhum minhu waqūlū lahum qawlan maʿrūfan

9 walyaḫša llaḏīna law tarakū min ḫalfihim ḏurriyyatan ḍiʿāfan ḫāfū ʿalayhim falyattaqŭ llāha walyaqūlū qawlan sadīdan

10 ʾinna llaḏīna yaʾkulūna ʾamwāla lyatāmā ẓulman ʾinnamā yaʾkulūna fī buṭūnihim nāran wasayaṣlawna saʿīran

11 yūṣīkumu llāhu fī ʾawlādikum liḏḏakari miṯlu ḥaẓẓi lʾunṯayayni faʾin kunna nisāʾan fawqa ṯnatayni falahunna ṯuluṯā mā taraka waʾin kānat wāḥidatan falahă nniṣfu waliʾabawayhi likulli wāḥidin minhumă ssudusu mimmā taraka ʾin kāna lahū waladun faʾin lam yakun lahū waladun wawariṯahū ʾabawāhu faliʾummihi ṯṯuluṯu faʾin kāna lahū ʾiḫwatun faliʾummihi ssudusu min baʿdi waṣiyyatin yūṣī bihā ʾaw daynin ʾābāʾukum waʾabnāʾukum lā tadrūna ʾayyuhum ʾaqrabu lakum nafʿan farīḍatan mina llāhi ʾinna llāha kāna ʿalīman ḥakīman

12 walakum niṣfu mā taraka ʾazwāǧukum ʾin lam yakun lahunna waladun faʾin kāna lahunna waladun falakumu rrubuʿu mimmā tarakna min baʿdi waṣiyyatin yūṣīna bihā ʾaw daynin walahunna rrubuʿu mimmā taraktum ʾin lam yakun lakum waladun faʾin kāna lakum waladun falahunna ṯṯumunu mimmā taraktum min baʿdi waṣiyyatin tūṣūna bihā ʾaw daynin waʾin kāna raǧulun yūraṯu kalālatan ʾawi mraʾatun walahū ʾaḫun ʾaw ʾuḫtun falikulli wāḥidin minhumă ssudusu faʾin kānū ʾakṯara min ḏālika fahum šurakāʾu fĭ ṯṯuluṯi min baʿdi waṣiyyatin yūṣā bihā ʾaw daynin ġayra muḍārrin waṣiyyatan mina llāhi wallāhu ʿalīmun ḥalīmun

13 tilka ḥudūdu llāhi waman yuṭiʿi llāha warasūlahū yudḫilhu ǧannātin taǧrī min taḥtihă lʾanhāru ḫālidīna fīhā waḏālika lfawzu lʿaẓīmu

14 waman yaʿṣi llāha warasūlahū wayataʿadda ḥudūdahū yudḫilhu nāran ḫālidan fīhā walahū ʿaḏābun muhīnun

15 wallātī yaʾtīna lfāḥišata min nisāʾikum fastašhidū ʿalayhinna ʾarbaʿatan minkum faʾin šahidū faʾamsikūhunna fĭ lbuyūti ḥattā yatawaffāhunna lmawtu ʾaw yaǧʿala llāhu lahunna sabīlan

16 wallaḏāni yaʾtiyānihā minkum faʾāḏūhumā faʾin tābā waʾaṣlaḥā faʾaʿriḍū ʿanhumā ʾinna llāha kāna tawwāban raḥīman

17 ʾinnamă ttawbatu ʿală llāhi lillaḏīna yaʿmalūna ssūʾa biǧahālatin ṯumma yatūbūna min qarībin faʾŭlāʾika yatūbu llāhu ʿalayhim wakāna llāhu ʿalīman ḥakīman

18 walaysati ttawbatu lillaḏīna yaʿmalūna ssayyiʾāti ḥattā ʾiḏā ḥaḍara ʾaḥadahumu lmawtu qāla ʾinnī tubtu lʾāna wală llaḏīna yamūtūna wahum kuffārun ʾŭlāʾika ʾaʿtadnā lahum ʿaḏāban ʾalīman

19 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū lā yaḥillu lakum ʾan tariṯŭ nnisāʾa karhan walā taʿḍulūhunna litaḏhabū bibaʿḍi mā ʾātaytumūhunna ʾillā ʾan yaʾtīna bifāḥišatin mubayyinatin waʿāširūhunna bilmaʿrūfi faʾin karihtumūhunna faʿasā ʾan takrahū šayʾan wayaǧʿala llāhu fīhi ḫayran kaṯīran

20 waʾin ʾaradtumu stibdāla zawǧin makāna zawǧin waʾātaytum ʾiḥdāhunna qinṭāran falā taʾḫuḏū minhu šayʾan ʾataʾḫuḏūnahū buhtānan waʾiṯman mubīnan

21 wakayfa taʾḫuḏūnahū waqad ʾafḍā baʿḍukum ʾilā baʿḍin waʾaḫaḏna minkum mīṯāqan ġalīẓan

22 walā tankiḥū mā nakaḥa ʾābāʾukum mina nnisāʾi ʾillā mā qad salafa ʾinnahū kāna fāḥišatan wamaqtan wasāʾa sabīlan

23 ḥurrimat ʿalaykum ʾummahātukum wabanātukum waʾaḫawātukum waʿammātukum waḫālātukum wabanātu lʾaḫi wabanātu lʾuḫti waʾummahātukumu llātī ʾarḍaʿnakum waʾaḫawātukum mina rraḍāʿati waʾummahātu nisāʾikum warabāʾibukumu llātī fī ḥuǧūrikum min nisāʾikumu llātī daḫaltum bihinna faʾin lam takūnū daḫaltum bihinna falā ǧunāḥa ʿalaykum waḥalāʾilu ʾabnāʾikumu llaḏīna min ʾaṣlābikum waʾan taǧmaʿū bayna lʾuḫtayni ʾillā mā qad salafa ʾinna llāha kāna ġafūran raḥīman

24 walmuḥṣanātu mina nnisāʾi ʾillā mā malakat ʾaymānukum kitāba llāhi ʿalaykum waʾuḥilla lakum mā warāʾa ḏālikum ʾan tabtaġū biʾamwālikum muḥṣinīna ġayra musāfiḥīna famă stamtaʿtum bihī minhunna faʾātūhunna ʾuǧūrahunna farīḍatan walā ǧunāḥa ʿalaykum fīmā tarāḍaytum bihī min baʿdi lfarīḍati ʾinna llāha kāna ʿalīman ḥakīman

25 waman lam yastaṭiʿ minkum ṭawlan ʾan yankiḥa lmuḥṣanāti lmuʾmināti famin mā malakat ʾaymānukum min fatayātikumu lmuʾmināti wallāhu ʾaʿlamu biʾīmānikum baʿḍukum min baʿḍin fankiḥūhunna biʾiḏni ʾahlihinna waʾātūhunna ʾuǧūrahunna bilmaʿrūfi muḥṣanātin ġayra musāfiḥātin walā muttaḫiḏāti ʾaḫdānin faʾiḏā ʾuḥṣinna faʾin ʾatayna bifāḥišatin faʿalayhinna niṣfu mā ʿală lmuḥṣanāti mina lʿaḏābi ḏālika liman ḫašiya lʿanata minkum waʾan taṣbirū ḫayrun lakum wallāhu ġafūrun raḥīmun

26 yurīdu llāhu liyubayyina lakum wayahdiyakum sunana llaḏīna min qablikum wayatūba ʿalaykum wallāhu ʿalīmun ḥakīmun

27 wallāhu yurīdu ʾan yatūba ʿalaykum wayurīdu llaḏīna yattabiʿūna ššahawāti ʾan tamīlū maylan ʿaẓīman

28 yurīdu llāhu ʾan yuḫaffifa ʿankum waḫuliqa lʾinsānu ḍaʿīfan

29 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū lā taʾkulū ʾamwālakum baynakum bilbāṭili ʾillā ʾan takūna tiǧāratan ʿan tarāḍin minkum walā taqtulū ʾanfusakum ʾinna llāha kāna bikum raḥīman

30 waman yafʿal ḏālika ʿudwānan waẓulman fasawfa nuṣlīhi nāran wakāna ḏālika ʿală llāhi yasīran

31 ʾin taǧtanibū kabāʾira mā tunhawna ʿanhu nukaffir ʿankum sayyiʾātikum wanudḫilkum mudḫalan karīman

32 walā tatamannaw mā faḍḍala llāhu bihī baʿḍakum ʿalā baʿḍin lirriǧāli naṣībun mimmă ktasabū walinnisāʾi naṣībun mimmă ktasabna wasʾalŭ llāha min faḍlihī ʾinna llāha kāna bikulli šayʾin ʿalīman

33 walikullin ǧaʿalnā mawāliya mimmā taraka lwālidāni walʾaqrabūna wallaḏīna ʿaqadat ʾaymānukum faʾātūhum naṣībahum ʾinna llāha kāna ʿalā kulli šayʾin šahīdani

34 arriǧālu qawwāmūna ʿală nnisāʾi bimā faḍḍala llāhu baʿḍahum ʿalā baʿḍin wabimā ʾanfaqū min ʾamwālihim faṣṣāliḥātu qānitātun ḥāfiẓātun lilġaybi bimā ḥafiẓa llāhu wallātī taḫāfūna nušūzahunna faʿiẓūhunna wahǧurūhunna fĭ lmaḍāǧiʿi waḍribūhunna faʾin ʾaṭaʿnakum falā tabġū ʿalayhinna sabīlan ʾinna llāha kāna ʿaliyyan kabīran

35 waʾin ḫiftum šiqāqa baynihimā fabʿaṯū ḥakaman min ʾahlihī waḥakaman min ʾahlihā ʾin yurīdā ʾiṣlāḥan yuwaffiqi llāhu baynahumā ʾinna llāha kāna ʿalīman ḫabīran

36 waʿbudŭ llāha walā tušrikū bihī šayʾan wabilwālidayni ʾiḥsānan wabiḏĭ lqurbā walyatāmā walmasākīni walǧāri ḏĭ lqurbā walǧāri lǧunubi waṣṣāḥibi bilǧanbi wabni ssabīli wamā malakat ʾaymānukum ʾinna llāha lā yuḥibbu man kāna muḫtālan faḫūrani

37 allaḏīna yabḫalūna wayaʾmurūna nnāsa bilbuḫli wayaktumūna mā ʾātāhumu llāhu min faḍlihī waʾaʿtadnā lilkāfirīna ʿaḏāban muhīnan

38 wallaḏīna yunfiqūna ʾamwālahum riʾāʾa nnāsi walā yuʾminūna billāhi walā bilyawmi lʾāḫiri waman yakuni ššayṭānu lahū qarīnan fasāʾa qarīnan

39 wamāḏā ʿalayhim law ʾāmanū billāhi walyawmi lʾāḫiri waʾanfaqū mimmā razaqahumu llāhu wakāna llāhu bihim ʿalīman

40 ʾinna llāha lā yaẓlimu miṯqāla ḏarratin waʾin taku ḥasanatan yuḍāʿifhā wayuʾti min ladunhu ʾaǧran ʿaẓīman

41 fakayfa ʾiḏā ǧiʾnā min kulli ʾummatin bišahīdin waǧiʾnā bika ʿalā hāʾulāʾi šahīdan

42 yawmaʾiḏin yawaddu llaḏīna kafarū waʿaṣawu rrasūla law tusawwā bihimu lʾarḍu walā yaktumūna llāha ḥadīṯan

43 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū lā taqrabŭ ṣṣalāta waʾantum sukārā ḥattā taʿlamū mā taqūlūna walā ǧunuban ʾillā ʿābirī sabīlin ḥattā taġtasilū waʾin kuntum marḍā ʾaw ʿalā safarin ʾaw ǧāʾa ʾaḥadun minkum mina lġāʾiṭi ʾaw lāmastumu nnisāʾa falam taǧidū māʾan fatayammamū ṣaʿīdan ṭayyiban famsaḥū biwuǧūhikum waʾaydīkum ʾinna llāha kāna ʿafuwwan ġafūran

44 ʾalam tara ʾilă llaḏīna ʾūtū naṣīban mina lkitābi yaštarūna ḍḍalālata wayurīdūna ʾan taḍillŭ ssabīla

45 wallāhu ʾaʿlamu biʾaʿʾikum wakafā billāhi waliyyan wakafā billāhi naṣīran

46 mina llaḏīna hādū yuḥarrifūna lkalima ʿan mawāḍiʿihī wayaqūlūna samiʿnā waʿaṣaynā wasmaʿ ġayra musmaʿin warāʿinā layyan biʾalsinatihim waṭaʿnan fĭ ddīni walaw ʾannahum qālū samiʿnā waʾaṭaʿnā wasmaʿ wanẓurnā lakāna ḫayran lahum waʾaqwama walākin laʿanahumu llāhu bikufrihim falā yuʾminūna ʾillā qalīlan

47 yāʾayyuhă llaḏīna ʾūtŭ lkitāba ʾāminū bimā nazzalnā muṣaddiqan limā maʿakum min qabli ʾan naṭmisa wuǧūhan fanaruddahā ʿalā ʾadbārihā ʾaw nalʿanahum kamā laʿannā ʾaṣḥāba ssabti wakāna ʾamru llāhi mafʿūlan

48 ʾinna llāha lā yaġfiru ʾan yušraka bihī wayaġfiru mā dūna ḏālika liman yašāʾu waman yušrik billāhi faqadi ftarā ʾiṯman ʿaẓīman

49 ʾalam tara ʾilă llaḏīna yuzakkūna ʾanfusahum bali llāhu yuzakkī man yašāʾu walā yuẓlamūna fatīlani

50 unẓur kayfa yaftarūna ʿală llāhi lkaḏiba wakafā bihī ʾiṯman mubīnan

51 ʾalam tara ʾilă llaḏīna ʾūtū naṣīban mina lkitābi yuʾminūna bilǧibti waṭṭāġūti wayaqūlūna lillaḏīna kafarū hāʾulāʾi ʾahdā mina llaḏīna ʾāmanū sabīlan

52 ʾŭlāʾika llaḏīna laʿanahumu llāhu waman yalʿani llāhu falan taǧida lahū naṣīran

53 ʾam lahum naṣībun mina lmulki faʾiḏan lā yuʾtūna nnāsa naqīran

54 ʾam yaḥsudūna nnāsa ʿalā mā ʾātāhumu llāhu min faḍlihī faqad ʾātaynā ʾāla ʾibrāhīma lkitāba walḥikmata waʾātaynāhum mulkan ʿaẓīman

55 faminhum man ʾāmana bihī waminhum man ṣadda ʿanhu wakafā biǧahannama saʿīran

56 ʾinna llaḏīna kafarū biʾāyātinā sawfa nuṣlīhim nāran kullamā naḍiǧat ǧulūduhum baddalnāhum ǧulūdan ġayrahā liyaḏūqŭ lʿaḏāba ʾinna llāha kāna ʿazīzan ḥakīman

57 wallaḏīna ʾāmanū waʿamilŭ ṣṣāliḥāti sanudḫiluhum ǧannātin taǧrī min taḥtihă lʾanhāru ḫālidīna fīhā ʾabadan lahum fīhā ʾazwāǧun muṭahharatun wanudḫiluhum ẓillan ẓalīlan

58 ʾinna llāha yaʾmurukum ʾan tuʾaddŭ lʾamānāti ʾilā ʾahlihā waʾiḏā ḥakamtum bayna nnāsi ʾan taḥkumū bilʿadli ʾinna llāha niʿimmā yaʿiẓukum bihī ʾinna llāha kāna samīʿan baṣīran

59 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū ʾaṭīʿŭ llāha waʾaṭīʿŭ rrasūla waʾŭlĭ lʾamri minkum faʾin tanāzaʿtum fī šayʾin faruddūhu ʾilă llāhi warrasūli ʾin kuntum tuʾminūna billāhi walyawmi lʾāḫiri ḏālika ḫayrun waʾaḥsanu taʾwīlan

60 ʾalam tara ʾilă llaḏīna yazʿumūna ʾannahum ʾāmanū bimā ʾunzila ʾilayka wamā ʾunzila min qablika yurīdūna ʾan yataḥākamū ʾilă ṭṭāġūti waqad ʾumirū ʾan yakfurū bihī wayurīdu ššayṭānu ʾan yuḍillahum ḍalālan baʿīdan

61 waʾiḏā qīla lahum taʿālaw ʾilā mā ʾanzala llāhu waʾilă rrasūli raʾayta lmunāfiqīna yaṣuddūna ʿanka ṣudūdan

62 fakayfa ʾiḏā ʾaṣābathum muṣībatun bimā qaddamat ʾaydīhim ṯumma ǧāʾūka yaḥlifūna billāhi ʾin ʾaradnā ʾillā ʾiḥsānan watawfīqan

63 ʾŭlāʾika llaḏīna yaʿlamu llāhu mā fī qulūbihim faʾaʿriḍ ʿanhum waʿiẓhum waqul lahum fī ʾanfusihim qawlan balīġan

64 wamā ʾarsalnā min rasūlin ʾillā liyuṭāʿa biʾiḏni llāhi walaw ʾannahum ʾiḏ ẓalamū ʾanfusahum ǧāʾūka fastaġfarŭ llāha wastaġfara lahumu rrasūlu lawaǧadŭ llāha tawwāban raḥīman

65 falā warabbika lā yuʾminūna ḥattā yuḥakkimūka fīmā šaǧara baynahum ṯumma lā yaǧidū fī ʾanfusihim ḥaraǧan mimmā qaḍayta wayusallimū taslīman

66 walaw ʾannā katabnā ʿalayhim ʾani qtulū ʾanfusakum ʾawi ḫruǧū min diyārikum mā faʿalūhu ʾillā qalīlun minhum walaw ʾannahum faʿalū mā yūʿaẓūna bihī lakāna ḫayran lahum waʾašadda taṯbītan

67 waʾiḏan laʾātaynāhum min ladunnā ʾaǧran ʿaẓīman

68 walahadaynāhum ṣirāṭan mustaqīman

69 waman yuṭiʿi llāha warrasūla faʾŭlāʾika maʿa llaḏīna ʾanʿama llāhu ʿalayhim mina nnabiyyīna waṣṣiddīqīna waššuhadāʾi waṣṣāliḥīna waḥasuna ʾŭlāʾika rafīqan

70 ḏālika lfaḍlu mina llāhi wakafā billāhi ʿalīman

71 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū ḫuḏū ḥiḏrakum fanfirū ṯubātin ʾawinfirū ǧamīʿan

72 waʾinna minkum laman layubaṭṭiʾanna faʾin ʾaṣābatkum muṣībatun qāla qad ʾanʿama llāhu ʿalayya ʾiḏ lam ʾakun maʿahum šahīdan

73 walaʾin ʾaṣābakum faḍlun mina llāhi layaqūlanna kaʾan lam takun baynakum wabaynahū mawaddatun yālaytanī kuntu maʿahum faʾafūza fawzan ʿaẓīman

74 falyuqātil fī sabīli llāhi llaḏīna yašrūna lḥayāta ddunyā bilʾāḫirati waman yuqātil fī sabīli llāhi fayuqtal ʾaw yaġlib fasawfa nuʾtīhi ʾaǧran ʿaẓīman

75 wamā lakum lā tuqātilūna fī sabīli llāhi walmustaḍʿafīna mina rriǧāli wannisāʾi walwildāni llaḏīna yaqūlūna rabbanā ʾaḫriǧnā min hāḏihi lqaryati ẓẓālimi ʾahluhā waǧʿal lanā min ladunka waliyyan waǧʿal lanā min ladunka naṣīrani

76 allaḏīna ʾāmanū yuqātilūna fī sabīli llāhi wallaḏīna kafarū yuqātilūna fī sabīli ṭṭāġūti faqātilū ʾawliyāʾa ššayṭāni ʾinna kayda ššayṭāni kāna ḍaʿīfan

77 ʾalam tara ʾilă llaḏīna qīla lahum kuffū ʾaydiyakum waʾaqīmŭ ṣṣalāta waʾātŭ zzakāta falammā kutiba ʿalayhimu lqitālu ʾiḏā farīqun minhum yaḫšawna nnāsa kaḫašyati llāhi ʾaw ʾašadda ḫašyatan waqālū rabbanā lima katabta ʿalaynă lqitāla lawlā ʾaḫḫartanā ʾilā ʾaǧalin qarībin qul matāʿu ddunyā qalīlun walʾāḫiratu ḫayrun limani ttaqā walā tuẓlamūna fatīlan

78 ʾaynamā takūnū yudrikkumu lmawtu walaw kuntum fī burūǧin mušayyadatin waʾin tuṣibhum ḥasanatun yaqūlū hāḏihī min ʿindi llāhi waʾin tuṣibhum sayyiʾatun yaqūlū hāḏihī min ʿindika qul kullun min ʿindi llāhi famāli hāʾulāʾi lqawmi lā yakādūna yafqahūna ḥadīṯan

79 ʾaṣābaka min ḥasanatin famina llāhi wamā ʾaṣābaka min sayyiʾatin famin nafsika waʾarsalnāka linnāsi rasūlan wakafā billāhi šahīdan

80 man yuṭiʿi rrasūla faqad ʾaṭāʿa llāha waman tawallā famā ʾarsalnāka ʿalayhim ḥafīẓan

81 wayaqūlūna ṭāʿatun faʾiḏā barazū min ʿindika bayyata ṭāʾifatun minhum ġayra llaḏī taqūlu wallāhu yaktubu mā yubayyitūna faʾaʿriḍ ʿanhum watawakkal ʿală llāhi wakafā billāhi wakīlan

82 ʾafalā yatadabbarūna lqurʾāna walaw kāna min ʿindi ġayri llāhi lawaǧadū fīhi ḫtilāfan kaṯīran

83 waʾiḏā ǧāʾahum ʾamrun mina lʾamni ʾawi lḫawfi ʾaḏāʿū bihī walaw raddūhu ʾilă rrasūli waʾilā ʾŭlĭ lʾamri minhum laʿalimahu llaḏīna yastanbiṭūnahū minhum walawlā faḍlu llāhi ʿalaykum waraḥmatuhū lattabaʿtumu ššayṭāna ʾillā qalīlan

84 faqātil fī sabīli llāhi lā tukallafu ʾillā nafsaka waḥarriḍi lmuʾminīna ʿasă llāhu ʾan yakuffa baʾsa llaḏīna kafarū wallāhu ʾašaddu baʾsan waʾašaddu tankīlan

85 man yašfaʿ šafāʿatan ḥasanatan yakun lahū naṣībun minhā waman yašfaʿ šafāʿatan sayyiʾatan yakun lahū kiflun minhā wakāna llāhu ʿalā kulli šayʾin muqītan

86 waʾiḏā ḥuyyītum bitaḥiyyatin faḥayyū biʾaḥsana minhā ʾaw ruddūhā ʾinna llāha kāna ʿalā kulli šayʾin ḥasībani

87 allāhu lā ʾilāha ʾillā huwa layaǧmaʿannakum ʾilā yawmi lqiyāmati lā rayba fīhi waman ʾaṣdaqu mina llāhi ḥadīṯan

88 famā lakum fĭ lmunāfiqīna fiʾatayni wallāhu ʾarkasahum bimā kasabū ʾaturīdūna ʾan tahdū man ʾaḍalla llāhu waman yuḍlili llāhu falan taǧida lahū sabīlan

89 waddū law takfurūna kamā kafarū fatakūnūna sawāʾan falā tattaḫiḏū minhum ʾawliyāʾa ḥattā yuhāǧirū fī sabīli llāhi faʾin tawallaw faḫuḏūhum waqtulūhum ḥayṯu waǧadtumūhum walā tattaḫiḏū minhum waliyyan walā naṣīran

90 ʾillă llaḏīna yaṣilūna ʾilā qawmin baynakum wabaynahum mīṯāqun ʾaw ǧāʾūkum ḥaṣirat ṣudūruhum ʾan yuqātilūkum ʾaw yuqātilū qawmahum walaw šāʾa llāhu lasallaṭahum ʿalaykum falaqātalūkum faʾini ʿtazalūkum falam yuqātilūkum waʾalqaw ʾilaykumu ssalama famā ǧaʿala llāhu lakum ʿalayhim sabīlan

91 sataǧidūna ʾāḫarīna yurīdūna ʾan yaʾmanūkum wayaʾmanū qawmahum kulla mā ruddū ʾilă lfitnati ʾurkisū fīhā faʾin lam yaʿtazilūkum wayulqū ʾilaykumu ssalama wayakuffū ʾaydiyahum faḫuḏūhum waqtulūhum ḥayṯu ṯaqiftumūhum waʾŭlāʾikum ǧaʿalnā lakum ʿalayhim sulṭānan mubīnan

92 wamā kāna limuʾminin ʾan yaqtula muʾminan ʾillā ḫaṭaʾan waman qatala muʾminan ḫaṭaʾan fataḥrīru raqabatin muʾminatin wadiyatun musallamatun ʾilā ʾahlihī ʾillā ʾan yaṣṣaddaqū faʾin kāna min qawmin ʿaduwwin lakum wahuwa muʾminun fataḥrīru raqabatin muʾminatin waʾin kāna min qawmin baynakum wabaynahum mīṯāqun fadiyatun musallamatun ʾilā ʾahlihī wataḥrīru raqabatin muʾminatin faman lam yaǧid faṣiyāmu šahrayni mutatābiʿayni tawbatan mina llāhi wakāna llāhu ʿalīman ḥakīman

93 waman yaqtul muʾminan mutaʿammidan faǧazāʾuhū ǧahannamu ḫālidan fīhā waġaḍiba llāhu ʿalayhi walaʿanahū waʾaʿadda lahū ʿaḏāban ʿaẓīman

94 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū ʾiḏā ḍarabtum fī sabīli llāhi fatabayyanū walā taqūlū liman ʾalqā ʾilaykumu ssalāma lasta muʾminan tabtaġūna ʿaraḍa lḥayāti ddunyā faʿinda llāhi maġānimu kaṯīratun kaḏālika kuntum min qablu famanna llāhu ʿalaykum fatabayyanū ʾinna llāha kāna bimā taʿmalūna ḫabīran

95 lā yastawĭ lqāʿidūna mina lmuʾminīna ġayru ʾŭlĭ ḍḍarari walmuǧāhidūna fī sabīli llāhi biʾamwālihim waʾanfusihim faḍḍala llāhu lmuǧāhidīna biʾamwālihim waʾanfusihim ʿală lqāʿidīna daraǧatan wakullan waʿada llāhu lḥusnā wafaḍḍala llāhu lmuǧāhidīna ʿală lqāʿidīna ʾaǧran ʿaẓīman

96 daraǧātin minhu wamaġfiratan waraḥmatan wakāna llāhu ġafūran raḥīman

97 ʾinna llaḏīna tawaffāhumu lmalāʾikatu ẓālimī ʾanfusihim qālū fīma kuntum qālū kunnā mustaḍʿafīna fĭ lʾarḍi qālū ʾalam takun ʾarḍu llāhi wāsiʿatan fatuhāǧirū fīhā faʾŭlāʾika maʾwāhum ǧahannamu wasāʾat maṣīran

98 ʾillă lmustaḍʿafīna mina rriǧāli wannisāʾi walwildāni lā yastaṭīʿūna ḥīlatan walā yahtadūna sabīlan

99 faʾŭlāʾika ʿasă llāhu ʾan yaʿfuwa ʿanhum wakāna llāhu ʿafuwwan ġafūran

100 waman yuhāǧir fī sabīli llāhi yaǧid fĭ lʾarḍi murāġaman kaṯīran wasaʿatan waman yaḫruǧ min baytihī muhāǧiran ʾilă llāhi warasūlihī ṯumma yudrikhu lmawtu faqad waqaʿa ʾaǧruhū ʿală llāhi wakāna llāhu ġafūran raḥīman

101 waʾiḏā ḍarabtum fĭ lʾarḍi falaysa ʿalaykum ǧunāḥun ʾan taqṣurū mina ṣṣalāti ʾin ḫiftum ʾan yaftinakumu llaḏīna kafarū ʾinna lkāfirīna kānū lakum ʿaduwwan mubīnan

102 waʾiḏā kunta fīhim faʾaqamta lahumu ṣṣalāta faltaqum ṭāʾifatun minhum maʿaka walyaʾḫuḏū ʾasliḥatahum faʾiḏā saǧadū falyakūnū min warāʾikum waltaʾti ṭāʾifatun ʾuḫrā lam yuṣallū falyuṣallū maʿaka walyaʾḫuḏū ḥiḏrahum waʾasliḥatahum wadda llaḏīna kafarū law taġfulūna ʿan ʾasliḥatikum waʾamtiʿatikum fayamīlūna ʿalaykum maylatan wāḥidatan walā ǧunāḥa ʿalaykum ʾin kāna bikum ʾaḏan min maṭarin ʾaw kuntum marḍā ʾan taḍaʿū ʾasliḥatakum waḫuḏū ḥiḏrakum ʾinna llāha ʾaʿadda lilkāfirīna ʿaḏāban muhīnan

103 faʾiḏā qaḍaytumu ṣṣalāta faḏkurŭ llāha qiyāman waquʿūdan waʿalā ǧunūbikum faʾiḏă ṭmaʾnantum faʾaqīmŭ ṣṣalāta ʾinna ṣṣalāta kānat ʿală lmuʾminīna kitāban mawqūtan

104 walā tahinū fĭ btiġāʾi lqawmi ʾin takūnū taʾlamūna faʾinnahum yaʾlamūna kamā taʾlamūna watarǧūna mina llāhi mā lā yarǧūna wakāna llāhu ʿalīman ḥakīman

105 ʾinnā ʾanzalnā ʾilayka lkitāba bilḥaqqi litaḥkuma bayna nnāsi bimā ʾarāka llāhu walā takun lilḫāʾinīna ḫaṣīman

106 wastaġfiri llāha ʾinna llāha kāna ġafūran raḥīman

107 walā tuǧādil ʿani llaḏīna yaḫtānūna ʾanfusahum ʾinna llāha lā yuḥibbu man kāna ḫawwānan ʾaṯīman

108 yastaḫfūna mina nnāsi walā yastaḫfūna mina llāhi wahuwa maʿahum ʾiḏ yubayyitūna mā lā yarḍā mina lqawli wakāna llāhu bimā yaʿmalūna muḥīṭan

109 hāʾantum hāʾulāʾi ǧādaltum ʿanhum fĭ lḥayāti ddunyā faman yuǧādilu llāha ʿanhum yawma lqiyāmati ʾam man yakūnu ʿalayhim wakīlan

110 waman yaʿmal sūʾan ʾaw yaẓlim nafsahū ṯumma yastaġfiri llāha yaǧidi llāha ġafūran raḥīman

111 waman yaksib ʾiṯman faʾinnamā yaksibuhū ʿalā nafsihī wakāna llāhu ʿalīman ḥakīman

112 waman yaksib ḫaṭīʾatan ʾaw ʾiṯman ṯumma yarmi bihī barīʾan faqadi ḥtamala buhtānan waʾiṯman mubīnan

113 walawlā faḍlu llāhi ʿalayka waraḥmatuhū lahammat ṭāʾifatun minhum ʾan yuḍillūka wamā yuḍillūna ʾillā ʾanfusahum wamā yaḍurrūnaka min šayʾin waʾanzala llāhu ʿalayka lkitāba walḥikmata waʿallamaka mā lam takun taʿlamu wakāna faḍlu llāhi ʿalayka ʿaẓīman

114 lā ḫayra fī kaṯīrin min naǧwāhum ʾillā man ʾamara biṣadaqatin ʾaw maʿrūfin ʾaw ʾiṣlāḥin bayna nnāsi waman yafʿal ḏālika btiġāʾa marḍāti llāhi fasawfa nuʾtīhi ʾaǧran ʿaẓīman

115 waman yušāqiqi rrasūla min baʿdi mā tabayyana lahu lhudā wayattabiʿ ġayra sabīli lmuʾminīna nuwallihī mā tawallā wanuṣlihī ǧahannama wasāʾat maṣīran

116 ʾinna llāha lā yaġfiru ʾan yušraka bihī wayaġfiru mā dūna ḏālika liman yašāʾu waman yušrik billāhi faqad ḍalla ḍalālan baʿīdan

117 ʾin yadʿūna min dūnihī ʾillā ʾināṯan waʾin yadʿūna ʾillā šayṭānan marīdan

118 laʿanahu llāhu waqāla laʾattaḫiḏanna min ʿibādika naṣīban mafrūḍan

119 walaʾuḍillannahum walaʾumanniyannahum walaʾāmurannahum falayubattikunna ʾāḏāna lʾanʿāmi walaʾāmurannahum falayuġayyirunna ḫalqa llāhi waman yattaḫiḏi ššayṭāna waliyyan min dūni llāhi faqad ḫasira ḫusrānan mubīnan

120 yaʿiduhum wayumannīhim wamā yaʿiduhumu ššayṭānu ʾillā ġurūran

121 ʾŭlāʾika maʾwāhum ǧahannamu walā yaǧidūna ʿanhā maḥīṣan

122 wallaḏīna ʾāmanū waʿamilŭ ṣṣāliḥāti sanudḫiluhum ǧannātin taǧrī min taḥtihă lʾanhāru ḫālidīna fīhā ʾabadan waʿda llāhi ḥaqqan waman ʾaṣdaqu mina llāhi qīlan

123 laysa biʾamāniyyikum walā ʾamāniyyi ʾahli lkitābi man yaʿmal sūʾan yuǧza bihī walā yaǧid lahū min dūni llāhi waliyyan walā naṣīran

124 waman yaʿmal mina ṣṣāliḥāti min ḏakarin ʾaw ʾunṯā wahuwa muʾminun faʾŭlāʾika yadḫulūna lǧannata walā yuẓlamūna naqīran

125 waman ʾaḥsanu dīnan mimman ʾaslama waǧhahū lillāhi wahuwa muḥsinun wattabaʿa millata ʾibrāhīma ḥanīfan wattaḫaḏa llāhu ʾibrāhīma ḫalīlan

126 walillāhi mā fĭ ssamāwāti wamā fĭ lʾarḍi wakāna llāhu bikulli šayʾin muḥīṭan

127 wayastaftūnaka fĭ nnisāʾi quli llāhu yuftīkum fīhinna wamā yutlā ʿalaykum fĭ lkitābi fī yatāmă nnisāʾi llātī lā tuʾtūnahunna mā kutiba lahunna watarġabūna ʾan tankiḥūhunna walmustaḍʿafīna mina lwildāni waʾan taqūmū lilyatāmā bilqisṭi wamā tafʿalū min ḫayrin faʾinna llāha kāna bihī ʿalīman

128 waʾini mraʾatun ḫāfat min baʿlihā nušūzan ʾaw ʾiʿrāḍan falā ǧunāḥa ʿalayhimā ʾan yuṣliḥā baynahumā ṣulḥan waṣṣulḥu ḫayrun waʾuḥḍirati lʾanfusu ššuḥḥa waʾin tuḥsinū watattaqū faʾinna llāha kāna bimā taʿmalūna ḫabīran

129 walan tastaṭīʿū ʾan taʿdilū bayna nnisāʾi walaw ḥaraṣtum falā tamīlū kulla lmayli fataḏarūhā kalmuʿallaqati waʾin tuṣliḥū watattaqū faʾinna llāha kāna ġafūran raḥīman

130 waʾin yatafarraqā yuġni llāhu kullan min saʿatihī wakāna llāhu wāsiʿan ḥakīman

131 walillāhi mā fĭ ssamāwāti wamā fĭ lʾarḍi walaqad waṣṣaynă llaḏīna ʾūtŭ lkitāba min qablikum waʾiyyākum ʾani ttaqŭ llāha waʾin takfurū faʾinna lillāhi mā fĭ ssamāwāti wamā fĭ lʾarḍi wakāna llāhu ġaniyyan ḥamīdan

132 walillāhi mā fĭ ssamāwāti wamā fĭ lʾarḍi wakafā billāhi wakīlan

133 ʾin yašaʾ yuḏhibkum ʾayyuhă nnāsu wayaʾti biʾāḫarīna wakāna llāhu ʿalā ḏālika qadīran

134 man kāna yurīdu ṯawāba ddunyā faʿinda llāhi ṯawābu ddunyā walʾāḫirati wakāna llāhu samīʿan baṣīran

135 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū kūnū qawwāmīna bilqisṭi šuhadāʾa lillāhi walaw ʿalā ʾanfusikum ʾawi lwālidayni walʾaqrabīna ʾin yakun ġaniyyan ʾaw faqīran fallāhu ʾawlā bihimā falā tattabiʿŭ lhawā ʾan taʿdilū waʾin talwū ʾaw tuʿriḍū faʾinna llāha kāna bimā taʿmalūna ḫabīran

136 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū ʾāminū billāhi warasūlihī walkitābi llaḏī nazzala ʿalā rasūlihī walkitābi llaḏī ʾanzala min qablu waman yakfur billāhi wamalāʾikatihī wakutubihī warusulihī walyawmi lʾāḫiri faqad ḍalla ḍalālan baʿīdan

137 ʾinna llaḏīna ʾāmanū ṯumma kafarū ṯumma ʾāmanū ṯumma kafarū ṯumma zdādū kufran lam yakuni llāhu liyaġfira lahum walā liyahdiyahum sabīlan

138 bašširi lmunāfiqīna biʾanna lahum ʿaḏāban ʾalīmani

139 allaḏīna yattaḫiḏūna lkāfirīna ʾawliyāʾa min dūni lmuʾminīna ʾayabtaġūna ʿindahumu lʿizzata faʾinna lʿizzata lillāhi ǧamīʿan

140 waqad nazzala ʿalaykum fĭ lkitābi ʾan ʾiḏā samiʿtum ʾāyāti llāhi yukfaru bihā wayustahzaʾu bihā falā taqʿudū maʿahum ḥattā yaḫūḍū fī ḥadīṯin ġayrihī ʾinnakum ʾiḏan miṯluhum ʾinna llāha ǧāmiʿu lmunāfiqīna walkāfirīna fī ǧahannama ǧamīʿani

141 allaḏīna yatarabbaṣūna bikum faʾin kāna lakum fatḥun mina llāhi qālū ʾalam nakun maʿakum waʾin kāna lilkāfirīna naṣībun qālū ʾalam nastaḥwiḏ ʿalaykum wanamnaʿkum mina lmuʾminīna fallāhu yaḥkumu baynakum yawma lqiyāmati walan yaǧʿala llāhu lilkāfirīna ʿală lmuʾminīna sabīlan

142 ʾinna lmunāfiqīna yuḫādiʿūna llāha wahuwa ḫādiʿuhum waʾiḏā qāmū ʾilă ṣṣalāti qāmū kusālā yurāʾūna nnāsa walā yaḏkurūna llāha ʾillā qalīlan

143 muḏabḏabīna bayna ḏālika lā ʾilā hāʾulāʾi walā ʾilā hāʾulāʾi waman yuḍlili llāhu falan taǧida lahū sabīlan

144 yāʾayyuhă llaḏīna ʾāmanū lā tattaḫiḏŭ lkāfirīna ʾawliyāʾa min dūni lmuʾminīna ʾaturīdūna ʾan taǧʿalū lillāhi ʿalaykum sulṭānan mubīnan

145 ʾinna lmunāfiqīna fĭ ddarki lʾasfali mina nnāri walan taǧida lahum naṣīran

146 ʾillă llaḏīna tābū waʾaṣlaḥū waʿtaṣamū billāhi waʾaḫlaṣū dīnahum lillāhi faʾŭlāʾika maʿa lmuʾminīna wasawfa yuʾti llāhu lmuʾminīna ʾaǧran ʿaẓīman

147 mā yafʿalu llāhu biʿaḏābikum ʾin šakartum waʾāmantum wakāna llāhu šākiran ʿalīman

148 lā yuḥibbu llāhu lǧahra bissūʾi mina lqawli ʾillā man ẓulima wakāna llāhu samīʿan ʿalīman

149 ʾin tubdū ḫayran ʾaw tuḫfūhu ʾaw taʿʿan sūʾin faʾinna llāha kāna ʿafuwwan qadīran

150 ʾinna llaḏīna yakfurūna billāhi warusulihī wayurīdūna ʾan yufarriqū bayna llāhi warusulihī wayaqūlūna nuʾminu bibaʿḍin wanakfuru bibaʿḍin wayurīdūna ʾan yattaḫiḏū bayna ḏālika sabīlan

151 ʾŭlāʾika humu lkāfirūna ḥaqqan waʾaʿtadnā lilkāfirīna ʿaḏāban muhīnan

152 wallaḏīna ʾāmanū billāhi warusulihī walam yufarriqū bayna ʾaḥadin minhum ʾŭlāʾika sawfa yuʾtīhim ʾuǧūrahum wakāna llāhu ġafūran raḥīman

153 yasʾaluka ʾahlu lkitābi ʾan tunazzila ʿalayhim kitāban mina ssamāʾi faqad saʾalū mūsā ʾakbara min ḏālika faqālū ʾarină llāha ǧahratan faʾaḫaḏathumu ṣṣāʿiqatu biẓulmihim ṯumma ttaḫaḏŭ lʿiǧla min baʿdi mā ǧāʾathumu lbayyinātu faʿafawnā ʿan ḏālika waʾātaynā mūsā sulṭānan mubīnan

154 warafaʿnā fawqahumu ṭṭūra bimīṯāqihim waqulnā lahumu dḫulŭ lbāba suǧǧadan waqulnā lahum lā taʿdū fĭ ssabti waʾaḫaḏnā minhum mīṯāqan ġalīẓan

155 fabimā naqḍihim mīṯāqahum wakufrihim biʾāyāti llāhi waqatlihimu lʾanbiyāʾa biġayri ḥaqqin waqawlihim qulūbunā ġulfun bal ṭabaʿa llāhu ʿalayhā bikufrihim falā yuʾminūna ʾillā qalīlan

156 wabikufrihim waqawlihim ʿalā maryama buhtānan ʿaẓīman

157 waqawlihim ʾinnā qatalnă lmasīḥa ʿīsă bna maryama rasūla llāhi wamā qatalūhu wamā ṣalabūhu walākin šubbiha lahum waʾinna llaḏīna ḫtalafū fīhi lafī šakkin minhu mā lahum bihī min ʿilmin ʾillă ttibāʿa ẓẓanni wamā qatalūhu yaqīnan

158 bal rafaʿahu llāhu ʾilayhi wakāna llāhu ʿazīzan ḥakīman

159 waʾin min ʾahli lkitābi ʾillā layuʾminanna bihī qabla mawtihī wayawma lqiyāmati yakūnu ʿalayhim šahīdan

160 fabiẓulmin mina llaḏīna hādū ḥarramnā ʿalayhim ṭayyibātin ʾuḥillat lahum wabiṣaddihim ʿan sabīli llāhi kaṯīran

161 waʾaḫḏihimu rribā waqad nuhū ʿanhu waʾaklihim ʾamwāla nnāsi bilbāṭili waʾaʿtadnā lilkāfirīna minhum ʿaḏāban ʾalīman

162 lākini rrāsiḫūna fĭ lʿilmi minhum walmuʾminūna yuʾminūna bimā ʾunzila ʾilayka wamā ʾunzila min qablika walmuqīmīna ṣṣalāta walmuʾtūna zzakāta walmuʾminūna billāhi walyawmi lʾāḫiri ʾŭlāʾika sanuʾtīhim ʾaǧran ʿaẓīman

163 ʾinnā ʾawḥaynā ʾilayka kamā ʾawḥaynā ʾilā nūḥin wannabiyyīna min baʿdihī waʾawḥaynā ʾilā ʾibrāhīma waʾismāʿīla waʾisḥāqa wayaʿqūba walʾasbāṭi waʿīsā waʾayyūba wayūnusa wahārūna wasulaymāna waʾātaynā dāwūda zabūran

164 warusulan qad qaṣaṣnāhum ʿalayka min qablu warusulan lam naqṣuṣhum ʿalayka wakallama llāhu mūsā taklīman

165 rusulan mubašširīna wamunḏirīna liʾallā yakūna linnāsi ʿală llāhi ḥuǧǧatun baʿda rrusuli wakāna llāhu ʿazīzan ḥakīman

166 lākini llāhu yašhadu bimā ʾanzala ʾilayka ʾanzalahū biʿilmihī walmalāʾikatu yašhadūna wakafā billāhi šahīdan

167 ʾinna llaḏīna kafarū waṣaddū ʿan sabīli llāhi qad ḍallū ḍalālan baʿīdan

168 ʾinna llaḏīna kafarū waẓalamū lam yakuni llāhu liyaġfira lahum walā liyahdiyahum ṭarīqan

169 ʾillā ṭarīqa ǧahannama ḫālidīna fīhā ʾabadan wakāna ḏālika ʿală llāhi yasīran

170 yāʾayyuhă nnāsu qad ǧāʾakumu rrasūlu bilḥaqqi min rabbikum faʾāminū ḫayran lakum waʾin takfurū faʾinna lillāhi mā fĭ ssamāwāti walʾarḍi wakāna llāhu ʿalīman ḥakīman

171 yāʾahla lkitābi lā taġlū fī dīnikum walā taqūlū ʿală llāhi ʾillă lḥaqqa ʾinnamă lmasīḥu ʿīsă bnu maryama rasūlu llāhi wakalimatuhū ʾalqāhā ʾilā maryama warūḥun minhu faʾāminū billāhi warusulihī walā taqūlū ṯalāṯatuni ntahū ḫayran lakum ʾinnamă llāhu ʾilāhun wāḥidun subḥānahū ʾan yakūna lahū waladun lahū mā fĭ ssamāwāti wamā fĭ lʾarḍi wakafā billāhi wakīlan

172 lan yastankifa lmasīḥu ʾan yakūna ʿabdan lillāhi wală lmalāʾikatu lmuqarrabūna waman yastankif ʿan ʿibādatihī wayastakbir fasayaḥšuruhum ʾilayhi ǧamīʿan

173 faʾammă llaḏīna ʾāmanū waʿamilŭ ṣṣāliḥāti fayuwaffīhim ʾuǧūrahum wayazīduhum min faḍlihī waʾammă llaḏīna stankafū wastakbarū fayuʿaḏḏibuhum ʿaḏāban ʾalīman walā yaǧidūna lahum min dūni llāhi waliyyan walā naṣīran

174 yāʾayyuhă nnāsu qad ǧāʾakum burhānun min rabbikum waʾanzalnā ʾilaykum nūran mubīnan

175 faʾammă llaḏīna ʾāmanū billāhi waʿtaṣamū bihī fasayudḫiluhum fī raḥmatin minhu wafaḍlin wayahdīhim ʾilayhi ṣirāṭan mustaqīman

176 yastaftūnaka quli llāhu yuftīkum fĭ lkalālati ʾini mruʾun halaka laysa lahū waladun walahū ʾuḫtun falahā niṣfu mā taraka wahuwa yariṯuhā ʾin lam yakun lahā waladun faʾin kānată ṯnatayni falahumă ṯṯuluṯāni mimmā taraka waʾin kānū ʾiḫwatan riǧālan wanisāʾan faliḏḏakari miṯlu ḥaẓẓi lʾunṯayayni yubayyinu llāhu lakum ʾan taḍillū wallāhu bikulli šayʾin ʿalīmun

Yüklə 8,02 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   71
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin