Lisoniy vaziyat. Til siyosati. Reja: Lisoniy vaziyatYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix02.12.2023
ölçüsü0,56 Mb.
#137226
1   2   3   4   5
umk, sotsiolingvistika

Tashqi til siyosati
 
mamlakat tashqi siyosatining bir qismi bo‗lib, u biron bir tilni 
mamlakat tashqarisida, ya‘ni xalqaro miqyosda keng yoyishga qaratiladi. Bunga 
AQShning ingliz tilini xalqaro til sifatida mavqeyini mustahkamlashga, uni keng 
miqyosda targ‗ib qilishga qaratilgan harakatlari misol bo‗la oladi. Ingliz tili 
AQShning 31 ta shtatining, Angliyaning rasmiy tili va butun Buyuk Britaniyaning 
de-faktosi (lot. ―amalda‖, ―aslida‖) hisoblanadi. Shuningdek, ingliz tili Irlandiya, Kanada va Maltadagi ikki rasmiy tildan biri hisoblanadi, Avstraliya va Yangi 
Zelandiyada esa rasmiy til maqomiga ega. Ba‘zi Osiyo davlatlari (Hindiston, 
Pokiston) va Afrika mamlakatlarida ham rasmiy til sifatida iste‘mol qilinadi. 2000-
yilgi ma‘lumotlarga ko‗ra, unda 510 million kishi gaplashadi. Ingliz tili BMT ish 
yuritadigan olti rasmiy tildan biri sanaladi. Yoki Fransiyaning tashqi til siyosatini 
oladigan bo‗lsak, unda fransuz tilini keng miqyosda yoyish nazarda tutilgan. Fransuz 
tili dunyoda eng ko‗p o‗rganiladigan chet tillardan biri bo‗lib, tarqalishi jihatidan 
dunyo tillari orasida 11- o‗rinda turadi. 53 ta davlatning va 29 ta hududining rasmiy 
yoki hamrasmiy tili hisoblanadi. Fransiyada aholining 82%, Monakoda
58%, 
Belgiyada 41%, Kanadada 23,2%, Shvetsariyada 18,4% f
ransuz tilida so‗zlashadi. 
Fransuz Akademiyasining ma‘lumotlariga ko‗ra, 270 million kishi fransuz tilida o‗z 
fikrlarini ifodalay oladi 
4
.
Hozirgi kunda o‗zbek tilini AQSh, Angliya, Germaniya, Janubiy Koreya, 
Yaponiya, Xitoy kabi rivojlangan davlatlarda o‗qitilayotgani, o‗zbek tilini 
o‗rganuvchilar va bu tilda gaplashuvchilar sonining ortib borayotgani, o‗zbek tilida 
kompyuter dasturlarining yaratilayotgani, xullas, o‗zbek tilini dunyoviy tillar 
darajasiga olib chiqishga qaratilgan sa‘y-harakatlar – O‗zbekistonning tashqi til 
siyosatini belgilaydi.
V.A.Avroringa ko‗ra, til siyosatining bevosita obyekti tilning funksional tomoni 
hisoblanadi. Tilning funksional tomoni tashqi ta‘sirlarga sezuvchan bo‗ladi. Jamiyat 
tilning struktura tomonini ham ma‘lum darajada boshqarishi mumkin, biroq uni 
bevosita emas, tilning funksional tomoni vositasida boshqaradi
5
. Odatda, tilning 
struktur tomoniga maktab, adabiyot, teatr, targ‗ibot va boshqa ommaviy axborot 
vositalari orqali, ya‘ni tilning funksional tomoni bilan bevosita aloqador bo‗lgan 
omillar va sharoitlar vositasida ongli ta‘sir ko‗rsatiladi
6
.
Til tizimi yoki tilning ost tizimidagi o‗zgarishlar aksariyat hollarda jamiyatning 
to‗g‗ridan-to‗g‗ri va bevosita ta‘sirida emas, balki xususiy kommunikativ 
funksiyalarning kengayishi yoki torayishi bilan bog‗liq holda, bilvosita yuz beradi. 
Shunga qaramay, til tizimiga insonning bevosita ta‘sirini inkor qilish to‗g‗ri 
bo‗lmaydi
7
. Bunga Koreya Xalq Demokratik Respublikasidagi til siyosatining 
―Madaniylashuv davri‖ (1964 -)ni misol qilib keltirish mumkin. 1964-yilda Shimoliy 
Koreyada siyosiy tus olgan til islohoti boshlandi. Koreys tilini yot so‗zlardan tozalash 
masalasi ko‗tarildi. 1964-yilda o‗tkazilgan Til qurultoyida mamlakat rahbari Kim Il 
Sung nutq so‗zladi. U o‗zining nutqida koreys tilidan o‗zlashmalarni siqib chiqarish, 
ayniqsa, qiyinchilik tug‗dirayotgan xitoy yozuvidagi so‗zlarni xalqqa tushunarli 
4
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie.htm. 
5
Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). 
–Л., 1975. –С. 177. 
6
Швейцер А.Д. Современная социолингвистика: Теория. Проблемы. Методы. –М.: Наука, 1976. –С. 148. 
7
Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику. –М.: Высшая школа, 1978. –С. 117. bo‗lgan koreyscha muqobillar bilan almashtirish masalasini o‗rtaga tashladi. 
Muammoni hal qilish uchun quyidagilarni taklif qildi: 
- o‗zlashma so‗z tilga o‗z so‗zdek singib ketgan bo‗lsa, uni almashtirishga hojat 
bo‗lmaydi; 
- xitoycha so‗z koreyscha sinonimiga ega bo‗lsa, uni almashtirish lozim;
- xitoycha so‗z va uning koreyscha sinonimi ma‘no farqlariga ega bo‗lsa, unda 
so‗zlarni o‗z holicha qoldirish kerak; 
- agar xitoycha (yoki boshqa o‗zlashma) so‗zni tushunish qiyin bo‗lsa, 
shuningdek, u koreyscha sinonimiga ega bo‗lmasa, u holda, yangi so‗z topish lozim. 
Xullas, Shimoliy Koreyadagi til islohoti siyosiy mjhiyatga ega bo‗lib, u tilning
so‗z boyligiga katta ta‘sir o‗tkazgan. 
Til siyosati haqida yanada aniqroq tasavvur hosil qilish uchun U.Braytning 
quyidagi fikrlarini keltirish maqsadga muvofiqdir: ―Til siyosati tilni planlashtirish 
bilan shug‗ullanayotganlarga tegishli bo‗lib, ular rasmiy til siyosati shakllanishiga 
bevosita aloqador bo‗lgan tilshunoslar, ta‘lim xodimlari, huquqshunoslar va 
rahbarlardir. Ular bir qancha tillar va dialektlar mavjud bo‗lgan muayyan jamiyatni 
o‗rganish jarayonida quyidagi savollar bilan to‗qnashadi: Tilning qaysi variantlari 
―rasmiy‖ yoki ―milliy‖ tillar deb tan olinishi kerak? Mazkur variantlardan qay birini 
rasmiy matbuot, badiiy adabiyot, ta‘lim muassasalari va sud jarayonlarida qo‗llash 
mumkin? Tasdiqlanmay qolgan boshqa til variantlariga nisbatan rasmiy munosabat 
qanday bo‗lishi lozim? Millatning siyosiy stratifikatsiyasi tilning bo‗linishiga qay 
tarzda mos kelishi kerak? Bunda yozuv tizimlarining rivoji va me‘yorlashuvi qanday 
bo‗ladi?‖
8

Xullas, til siyosati davlat, sinflar va ijtimoiy guruhlar siyosatining tarkibiy qismi 
hisoblanadi. Unda sinflar va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari aks etadi. Til siyosati 
jamiyatning til rivojlanishiga bo‗lgan ongli ta‘sirini namoyon qiladi.
―Tilni planlashtirish‖ (language planning) termini 1959-yilda E.Haugen 
tomonidan iste‘molga kiritilgan bo‗lib, u sotsiolingvistika sohasida turli maqsadlarni 
qamragan jarayon sifatida qo‗llanib kelinmoqda
9
. Bu maqsadlar ayrim tadqiqotchilar 
tomonidan (Rabin 1971: 277-279) lingvistik, yarim lingvistik va nolingvistik 
maqsadlar sifatida talqin qilinsa, boshqa tadqiqotchilar tomonidan (Nahir 1984: 299-
319) soflashtirish, yangilash, til islohotlari, standartlashtirish, yoyish, leksik 
zamonaviylashtirish, terminlarni birlashtirish va h.k. sifatida izohlanadi.
―Tilni planlashtirish‖ (language planning) termini ―til siyosati‖ga nisbatan 
kengroq tushunchani ifodalab, tilga nisbatan bo‗lgan har qanday ongli va ma‘lum 
maqsadga qaratilgan o‗zgarishni o‗z ichiga oladi. E.Haugenning fikricha, tilni 
8
Брайт У. Введение: параметры социолингвистики // Новое в лингвистике. Вып. VII. - М., 1975. - С. 34-41. 
9
Haugen E. The implementation of corpus planning: Theory and practice // Progress in Language Planning 
International Perspectives. –The Hague: Mouton, 1983. –P. 269-290.planlashtirish rasmiy yoki norasmiy bo‗lishi, shaxslar yoki rasmiy tashkilotlar 
tomonidan amalga oshirilishidan qat‘iy nazar, har qanday faoliyat turini o‗z ichiga 
oladi
10
. Shunga ko‗ra, tilni planlashtirish subyekti nafaqat davlat, sinflar yoki ijtimoiy 
guruhlar, balki tilning rivojlanishi va faoliyat ko‗rsatishiga muhim ta‘sir 
ko‗rsatadigan alohida shaxslar yoki guruhlarning me‘yoriy faoliyatlari ham bo‗lishi 
mumkin. Masalan, XVIII asrda ingliz tili leksik me‘yorini barqarorlashtirishda 
birinchi ingliz tili me‘yoriy lug‗atini tuzgan S.Jonson muhim rol o‗ynagan
11
. Mazkur 
lug‗at keyingi leksikografik tadqiqotlar uchun asosiy manba bo‗lib xizmat qilgan.
Bunga o‗xshash rolni AQShda ingliz tilining Amerika varianti me‘yoriy lug‗atini 
tuzgan N.Vebster o‗ynagan. Binobarin, har qanday milliy adabiy til funksiyalarini 
barqarorlashtirish va til me‘yorlarini kodifikatsiya qilishda mutaxassislar 
(grammatikashunoslar, leksikograflar, dialektologlar)ning muntazam faoliyati talab 
qilinadi
12
.
Har qanday planlashtirishda bo‗lganidek, tilni planlashtirish ham muammolarni 
hal qilishga, ularga maqbul yechimlar izlab topishga qaratilgan bo‗ladi. Tilni 
planlashtirish muammolarga yechim izlash jarayoni (decision process) sifatida bir 
qancha bosqichlarga bo‗linadi: 1) sotsiolingvistik ma‘lumotlar majmuyini baholash, 
buni ―boshlang‗ich vaziyat‖ (background situation) deyish mumkin; 2) maqsad va 
yo‗nalishlar hamda bu maqsadga erishish yo‗llari ko‗rsatilgan faoliyat dasturini 
ishlab chiqish; 3) so‗nggi natijalarni baholash.
E.Haugen tilni planlashtirish muammolari haqida to‗xtalib, shakl va funksiya 
bilan bog‗liq muammolar, ya‘ni til strukturasi va uning qo‗llanish vazifalari bilan 
bog‗liq muammolarni bir-biridan farqlaydi. Til muammosining xususiyatlariga ko‗ra, 
uni yechish yo‗llari va usullari aniqlanadi. Masalan, shakl bilan bog‗liq 
muammolarga me‘yorlashtirish xos bo‗ladi. Bunda raqobatlashayotgan til 
shakllaridan biri yoki butun bir tizim tanlab olinadi. Til qo‗llashning vazifalari bilan 
bog‗liq bo‗lgan muammolarda, boshlang‗ich bosqichda u yoki bu funksiyani ishlab 
chiqish, yakuniy bosqichda esa uni yoyish, ommalashtirish amalga oshiriladi
13
.
Tilni planlashtirish muammolar va unga mos jarayonlarning termini bilan 
tavsiflanadi. Jumladan, ―kod tanlash‖ (masalan, davlat tilini tanlash, ya‘ni biron tilga 
davlat tili maqomi berish) muammosiga ―rasmiy til siyosatining shakllanishi‖ 
jarayoni, ―kodni barqarorlashtirish‖ muammosiga lug‗atlar, grammatikalar, imlo 
lug‗atlar yordamida kodlashtirish jarayoni, ―kodning qo‗llanish doirasini 
kengaytirish‖ muammosiga terminlar tizimi va tezauruslarni ishlab chiqish 
jarayonlari mos keladi.

Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin