Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 288 nümunəvi test suallarıYüklə 354,71 Kb.
səhifə1/4
tarix17.11.2018
ölçüsü354,71 Kb.
#83633
  1   2   3   4

Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 288 nümunəvi test sualları


1) Dölün ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə olan qarşılıqlı münasibəti nədir?
A) vəziyyət

B) mövqeyi

C) görkəm.

D) daxil olma

E) orqanların vəziyyəti
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
2) Xarici mamalıq müayinəsinin (Leopoldun) birinci üsulu ilə təyin olunur:
A) uşaqlıq dibinin durma səviyyəsi

B) dölün gəlişi

C) dölün öndə gələn hissəsinin kiçik çanağın girəcəyinə olan munasibəti

D) dölün öndə gələn hissəsinin kiçik çanağın müstəvilərinə olan munasibəti

E) dölün vəziyyəti, mövqeyi
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
3) Dölün kürəyinin uşaqlığın ön və ya arxa divarına olan munasibəti:
A) daxil olma

B) orqanların vəziyyəti

C) öndə gələn hissə

D) görkəm.

E) mövqe
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
4) Dölün boylama oxunun uşaqlığın boylama oxuna olan munasibəti
A) görkəm

B) öndə gələn hissə

C) mövqe

D) vəziyyət

E) orqanların vəziyyəti
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
5) Öndə dölün başı gəlir, kürəyin istiqaməti
A) 1-ci pozisiya, arxa görkəm

B) baş gəlişi, 2-ci pozisiya

C) baş gəlişi, arxa görkəm

D) baş gəlişi, ön görkəm

E) baş gəlişi, 1-ci pozisiya, arxa görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
6) Xarici mamalıq müayinəsinin üçüncü üsulu ilə təyin olunur:
A) öndə gələn hissə

B) vəziyyət, mövqe

C) öndə gələn hissə və onun kiçik çaçnağın müstəvilərinə olan munasibəti

D) dölün çəkisi

E) öndə gələn hissə və onun kiçik çanağın girişinə olan munasibəti
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
7) Dölün kürəyinin və başının uşaqlığın yan divarlarına olan munasibəti
A) mövqe

B) orqanların vəziyyəti

C) öndə gələn hissə

D) görkəm

E) daxil olma
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
8) Dölün ən aşağıda yerləşən iri hissəsinin çanağın girəcəyinə olan munasibəti:
A) mövqe

B) görkəm

C) vəziyyət

D) öndə gələn hissə

E) orqanların vəziyyəti
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
9) Xarici mamalıq müayinəsinin ikinci üsulu ilə təyin olunur:
A) vəziyyət, mövqe

B) öndə gələn hissə

C) öndə gələn hissənin kiçik çanağın müstəvilərinə olan munasibəti

D) öndə gələn hissənin kiçik çanağın girəcəyinə olan munasibəti

E) dölün çəkisi
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
10) Xarici mamalıq müayinəsinin dördüncü üsulu ilə təyin olunur:
A) uşaqlıq dibinin hündürlük səviyyəsi

B) dölün vəziyyəti, mövqe

C) öndə gələn hissənin kiçik çanağın girəcəyinə olan munasibəti

D) öndə gələn hissənin kiçik çanağın müstəvilərinə olan munasibəti

E) dölün çəkisi
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
11) Öndə gələn hissə dölün sağrısı, kürək önə çevrilmişdir:
A) sağrı gəlişi, 1-ci pozisiya,

B) sağrı gəlişi, 2-ci pozisiya,

C) 1-ci mövqe, ön görkəm

D) 1-ci pozisiya, arxa görkəm

E) sağrı gəlişi, ön görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
12) Kiçik çanaq girəcəyinə sagital tikişin simfizə və oma burnuna nisbətən yerləşməsi:
A) daxil olma

B) mövqe


C) gəliş

D) vəziyyət

E) orqanların vəziyyəti
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
13) Öndə gələn hissə sağrı, dölün başı sağa istiqamətlənib
A) sağrı gəlişi, 2-ci mövqe, ön görkəm

B) sağrı gəlişi, 1-ci mövqe, ön görkəm

C) sağrı gəlişi, 1-ci mövqe, arxa görkəm

D) sağrı gəlişi, 2-ci mövqe

E) sağrı gəlişi, 2-ci mövqe, arxa görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
14) Öndə gələn hissə sağrı, dölün kürəyi sola istiqamətlənib
A) 1-ci mövqe, ön görkəm

B) sağrı gəlişi, arxa görkəm

C) sağrı gəlişi, 1-ci mövqe

D) sağrı gəlişi, 1-ci mövqe

E) 1-ci pozisiya, arxa görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
15) Oma burnu və simfizini aşağı kənarı arasında olan məsafə:
A) 12,5-13 sm.

B) 25-26 sm

C) 11 sm

D) 13,5 sm.

E) 20-21 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
16) Kiçik çanaq boşluğunun geniş hissəsinin düz ölçüsü:
A) 10, 5 sm

B) 12 sm


C) 11sm

D) 12,5 sm

E) 13 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
17) Qalça sümüklərinin ön yuxarı tinləri arasında olan məsafə:
A) 23-24 sm

B) 30-32 sm

C) 24-25 sm

D) 25-26 sm

E) 27-32 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
18) Qalça sümüklərinin daraqlarının ən uzaq nöqtələrinə birləşdirən məsafə:
A) 30-32 sm

B) 11sm


C) 25-26 sm

D) 20-21 sm

E) 28-29 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
19) Kiçik çanaq boşluğunun dar hissəsinin köndələn ölçüsü
A) 12 sm

B) 13 sm


C) 11 sm

D) 12,5 sm

E) 10, 5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
20) Sağ çəp ölçü nədir?
A) sağ büzdüm-qalça birləşməsi və sol qasıq qabarcığı arasında olan məsafə

B) sol oma-qalça birləşməsi və sağ qasıq qabarcığı arasında olan məsafə

C) oma burnu və qasıq simfizinin yuxarı kənarı arasında olan məsafə

D) Sirkə kasasarının mərkəzləri arasında olan məsafə

E) adsız xətlərin ən uzaq nöqtələri arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
21) Simfizin yuxarı kənarı ilə omaüstü çökəklik arasında olan məsafə:
A) 25-26 sm

B) 11sm


C) 20-21 sm

D) 30-32 sm

E) 13,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
22) Kiçik çanağın girəcək müstəvisinin sağ çəp ölçüsü:
A) 11sm

B) 10,5 sm

C) 11,5 sm

D) 12,5 sm

E) 13sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
23) Kiçik çanaq girəcəyinin köndələn ölçüsü
A) 12sm

B) 11sm


C) 12,5 sm

D) 13 sm


E) 10,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
24) Diaqonal konyuqata:
A) 9,5 sm

B) 13,5 sm

C) 20-21 sm

D) 11 sm


E) 12,5-13 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
25) Çanağın ölçülərindən hansı 20-21 sm.-dir?
A) çəp konyuqata

B) həqiqi konyuqata

C) yan konyuqata

D) diaqonal konyuqata

E) xarici konyuqata
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
26) Kiçik çanağın girəcək müstəvisinin sol çəp ölçüsü:
A) 11,5 sm

B) 11sm


C) 10,5 sm

D) 13 sm


E) 12 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
27) Həqiqi konyuqata:
A) 9,5 sm

B) 13 sm


C) 11 sm

D) 12 sm


E) 10,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
28) Normal böyük çanağın ölçülərini göstər:
A) 22-25-29-18-9 sm

B) 27-27-32-18-9 sm

C) 23-25-28-17-8 sm

D) 25-25-28-20-11 sm

E) 25-28-31-20-11 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
29) Bud sümüklərinin böyük burmaları arasında olan məsafə:
A) 26-27 sm

B) 20-21 sm

C) 28-29 sm

D) 31-32 sm

E) 23-25 cm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
30) Kiçik çanağın çıxacaq müstəvisinin düz ölçüsü:
A) 11sm

B) 9,5- 11,5 sm

C) 12 sm

D) 12,5 sm

E) 10,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
31) Kiçik çanaq boşluğu müstəvisinin geniş hissəsinin köndələn ölçüsü:
A) 12 sm

B) 11sm


C) 12,5 sm

D) 10,5 sm

E) 13 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
32) Kiçik çanaq çıxacağının köndələn ölçüsü:
A) 12 sm

B) 11,5 sm

C) 11 sm

D) 10,5 sm

E) 12, 5sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
33) Ənsə gəlişi ön görkəm:
A) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək solda

B) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək önə

C) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək sağda

D) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək önə

E) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək arxaya
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
34) Ənsə gəlişi, 2-ci mövqe, arxa görkəm
A) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək sağdan arxaya

B) sagital tikiş sol çəp ölçüdə, kiçik əmgək soldan arxaya

C) sagital tikiş sol çəp ölçüdə, kiçik əmgək sağdan arxaya

D) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək sağda

E) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək soldan önə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
35) Çanaq gəlişi, 1-ci mövqe, arxa görkəm
A) burmalararası xətt sol çəp ölçüdə, oma soldan arxaya

B) burmalararası xətt sağ çəp ölçüdə, oma soldan arxaya

C) burmalararası xətt köndələn ölçüdə, oma sağda

D) burmalararası xətt sağ çəp ölçüdə, oma soldan önə

E) burmalararası xətt sol çəp ölçüdə, oma soldan önə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
36) Sagital tikiş düz ölçüdə, dölün kürəyi önə istiqamətlənib:
A) 1-ci pozisiya, ön görkəm

B) 2-ci pozisiya, ön görkəm

C) 2-ci pozisiya, arxa görkəm

D) baş gəlişi, arxa görkəm

E) baş gəlişi, ön görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
37) Ənsə gəlişi, 2-ci mövqe, ön görkəm:
A) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək sağdan arxaya

B) sagital tikiş köndələn ölçüdə

C) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək soldan önə

D) sagital tikiş sol çəp ölçüdə, kiçik əmgək soldan arxaya

E) sagital tikiş sol çəp ölçüdə, kiçik əmgək sağdan önə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
38) Sagital tikiş girəcəyin köndələn ölçüsündə,önə əyilib, dölün kürəyi sola istiqamətlənib:
A) 2-ci mövqe, ön asinklitizm

B) 2-ci mövqe, baş gəlişi

C) 1-ci mövqe, ön görkəm

D) 1-ci mövqe arxa asinklitizm

E) 2-ci mövqe, arxa görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
39) Ənsə gəlişi, arxa görkəm
A) sagital tikiş köndələn ölçüdə, arxaya əyilib

B) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək sağda

C) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək önə

D) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək solda

E) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək arxaya
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
40) Çanaq gəlişi, 1-ci mövqe, ön görkəm
A) burmalararası xətt sağ çəp ölçüdə, oma sağdan önə

B) burmalararası xətt sol çəp ölçüdə, oma arxaya

C) burmalararası xətt köndələn ölçüdə, oma önə

D) burmalararası xətt sol çəp ölçüdə, oma soldan önə

E) burmalararası xətt sağ çəp ölçüdə, oma sağdan arxaya
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
41) Sagital tikiş düz ölçüdə, dölün kürəyi arxaya istiqamətlənib:
A) baş gəlişi, 1-ci pozisiya

B) 1-ci mövqe, ön görkəm

C) 2-ci pozisiya, arxa görkəm

D) baş gəlişi, arxa görkəm

E) baş gəlişi, ön görkəm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
42) Ənsə gəlişi, 1-ci mövqe
A) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək solda

B) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək sağda

C) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək arxaya

D) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək önə

E) sagital tikiş köndələn ölçüdə, arxaya əyilib
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
43) Ənsə gəlişi, 2-ci mövqe
A) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək sağda

B) sagital tikiş köndələn ölçüdə, kiçik əmgək solda

C) sagital tikiş köndələn ölçüdə,önə əyilib

D) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək önə

E) sagital tikiş düz ölçüdə, kiçik əmgək arxaya
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
44) Ənsə gəlişi, 1-ci mövqe, arxa görkəm
A) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək sağdan arxaya

B) sagital tikiş köndələn ölçüdə,önə əyilib, kiçik əmgək solda

C) sagital tikiş sağ çəp ölçüdə, kiçik əmgək soldan önə

D) sagital tikiş sol çəp ölçüdə, kiçik əmgək sağdan önə

E) sagital tikiş sol çəp ölçüdə, kiçik əmgək soldan arxaya
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
45) Dölün başının düz ölçüsü:
A) 12 sm

B) 9,5 sm

C) 11 sm

D) 10,5 sm

E) 13,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
46) Dölün başının ənsəaltı çuxuru ilə böyük əmgəyin ön bucağı arasında olan məsafə nədir?
A) düz ölçü

B) kiçik çəp ölçü

C) böyük köndələn ölçü

D) şaquli ölçü

E) orta çəp ölçü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
47) Dölün başının böyük çəp ölçüsü:
A) 13,5 sm

B) 12 sm


C) 11 sm

D) 10,5 sm

E) 9,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
48) Dölün başının ənsəaltı çuxuru ilə alnının tüklü hissəsinin sərhədi arasında olan məsafə nədir?
A) orta çəp ölçü

B) böyük çəp ölçü

C) düz ölçü

D) şaquli ölçü

E) kiçik çəp ölçü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
49) Dölün başının təpəsümükləri arası ölçüsü:
A) 13,5 sm

B) 11 sm


C) 12 sm

D) 9,5 sm

E) 10,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
50) Dölün çənəsi ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə hansıdır?
A) böyük çəp ölçü

B) şaquli ölçü

C) düz ölçü

D) kiçik çəp ölçü

E) orta çəp ölçü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
51) Dölün başının böyük köndələn ölçü nədir?
A) burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

B) ənsəaltı çuxur ilə böyük əmgəyin ön bucağı arasında olan məsafə

C) təpə qabarları arasında olan məsafə

D) alının tüklü hissəsi ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

E) tac tikişinin ən kənar nöqtələri arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
52) Dölün başının şaquli ölçüsü nədir?
A) çənə ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

B) təpə qabarları arasında olan məsafə

C) böyük əmgəyin ortası ilə dilaltı sümük arasında olan məsafə

D) ənsəaltı çuxur ilə böyük əmgəyin ön bucağı arasında olan məsafə

E) burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
53) Dölün çiyinlərinin köndələn ölçüsü:
A) 11 sm

B) 8,5 sm

C) 10,5 sm

D) 9,5 sm

E) 12 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
54) Dölün başının düz ölçüsü nədir?
A) alının tüklü hissəsi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan məsafə

B) burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

C) çənə ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

D) ənsəaltı çuxur ilə böyük əmgəyin ön bucağı arasında olan məsafə

E) alının tüklü hissəsi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
55) Dölün başının kiçik çəp ölçüsü:
A) 13,5 sm

B) 9,5 sm

C) 11 sm

D) 12 sm


E) 10,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
56) Qaşarası ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə nədir?
A) şaquli ölçü

B) düz ölçü

C) böyük çəp ölçü

D) orta çəp ölçü

E) kiçik çəp ölçü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
57) Dölün başının orta çəp ölçüsü
A) 9,5 sm

B) 12 sm


C) 10,5 sm

D) 11 sm


E) 13,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
58) Böyük əmgəyin ortası ilə dilaltı sümük arasında olan məsafə nədir?
A) orta çəp ölçü

B) vertikal ölçü

C) düz ölçü

D) böyük çəp ölçü

E) kiçik çəp ölçü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
59) Dölün başının kiçik köndələn ölçüsü nədir?
A) tac tikişinin ən uzaq nöqtələri arasında olan məsafə

B) temennımi buqrami arasında olan məsafə

C) burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

D) alının tüklü hissəsi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan məsafə

E) ənsəaltı çuxur ilə böyük əmgəyin ön bucağı arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
60) Dölün başının böyük çəp ölçüsü nədir?
A) alının tüklü hissəsi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan məsafə

B) tac tikişinin ən uzaq nöqtələri arasında olan məsafə

C) çənə ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

D) təpə qabarları arasında olan məsafə

E) burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
61) Dölün başının kiçik köndələn ölçüsü?
A) 13.5 sm

B) 9.5 sm

C) 8,0 sm

D) 10 sm


E) 12,5 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
62) Dölün başının kiçik çəp ölçüsü nədir
A) ənsəaltı çuxur ilə böyük əmgəyin ön bucağı arasında olan məsafə

B) çənə ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

C) alının tüklü hissəsi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan məsafə

D) burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə

E) alının tüklü hissəsi ilə ənsəaltı çuxur arasında olan məsafə
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
63) Ənsə gəlişinin ön görkəmində doğuşun mexanizminin 1-ci momenti:
A) başın maksimal bükülməsi

B) Başın açılması

C) Başın daxili fırlanması

D) Başın əlavə bükülməsi

E) Başın bükülməsi
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
64) Ənsə gəlişi ön görkəmdə doğuşun mexanizminin 2-ci momenti:
A) Başın ənsə önə daxili fırlanması

B) Başın daxili dönməsi

C) Başın açılması

D) Başın bükülməsi

E) Başın ənsəarxaya daxili fırlanması
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
65) Başın daxili fırlanması başa çatdıqdan sonra çanaq dibində sagital tikiş hansı ölçüdə təyin olunur?
A) Düz və ya köndələn

B) Düz


C) Sağ çəp

D) Sol çəp

E) Köndələn
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
66) Ənsə gəlişi ön görkəmdə dölün başı kiçik çanaq girəcəyinə hansı ölçüdə daxil olur?
A) Köndələn

B) Sağ çəp

C) Sol çəp

D) Düz və köndələn z

E) Dü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
67) Arxa görkəm ənsə gəlişində baş hansı ölçüsü ilə doğulur?
A) Düz

B) Şaquli

C) Kiçik çəp

D) Böyük çəp

E) Orta çəp
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
68) Ön görkəm ənsə gəlişində sagital tikiş kiçik çanaq boşduğunun dar hissəsinin hansı ölçüsündə yerləşir?
A) Düz ölçüdə

B) Sağ çəp

C) Köndələn

D) çəp, düzə yaxın

E) Sol çəp
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
69) Arxa görkəm ənsə gəlişində dölün başının istinad nöqtəsi hansıdır?
A) ənsəaltı çuxur

B) ənsəaltı çuxur və alının tüklü hissəsinin sərhədi

C) alının tüklü hissəsinin sərhədi

D) ənsə qabarı və burun üstü

E) ənsə qabarı
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
70) Çanaq boşluğunun hansı hissəsində baş daxili fırlanmanı başa çatdırır?
A) Enli hissədən dar hissəyə keçən yerdə

B) Çanaq dibində i

C) Çanaq boşluğunda

D) Enl


E) Dar
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
71) Normal doğuşda baş çanağın enli hissəsində olduqda sagital tikiş hansı ölçüdə yerləşir?
A) Ön asinklitizm vəziyyətində

B) Sol çəp

C) Sağ çəp

D) Köndələn

E) Bütün cavablar doğrudur
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
72) Ön baş gəlişində ilk olaraq nə doğulur?
A) Böyük əmgək

B) Alın


C) Burun

D) Ənsə


E) Burunüstü
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
73) Ənsə gəlişi ön görkəmdə aparıcı nöqtə nədir
A) Ənsə

B) Böyük əmgək

C) Şərti böyük əmgək

D) Böyük və kiçik əmgək arasında olan məsafənin ortası

E) Kiçik əmgək
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
74) Ön baş gəlişində dölün başı hansı hərəkəti icra edir?
A) açılma

B) əlavə bükülmə, açılma

C) Cinsi yarıqdan görsənməsi

D) Bükülmə

E) Cinsi yarıqdan çıxması
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
75) Ənsə gəlişi ön görkəmdə baş hansı ölçüsü ilə cinsiyyət yarığından doğulur?
A) Orta çəp

B) Düz


C) biparietal

D) Şaquli

E) Kiçik çəp
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
76) Ənsə gəlişi arxa görkəmdə biomexanizmin I momentində dölün başı hansı hərəkəti icra edir?
A) bükülmə, açılma

B) Daxili fırlanma

C) Bükülmə

D) Düşməsi

E) Açılma
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
77) Üz gəlişində dölün başı kiçik çanaq girəcəyinə hansı ölçüsü ilə daxil olur?
A) Kiçik çəp

B) Düz


C) Böyük çəp

D) Orta çəp

E) Şaquli
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
78) Dölün çiyin qurşağı hansı ölçüdə cinsiyyət yarığından doğulur?
A) Köndələn

B) Sol çəp

C) Düz və köndələn

D) Düz


E) Sağ çəp
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
79) Həqiqi konyuqatanı aşağıdakılardan birindən başqa hər biri ilə təyin etmək olar:
A) Solovyov indeksi

B) Diaqonal konyuqata

C) Mixaelis rombunun uzunluqları

D) Frank ölçüsü

E) Xarici konyuqata
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
80) Çanağın 2-ci dərəcəli daralmasında həqiqi konyuqatanın ölçülərini göstərin:
A) 9- 7,6 sm

B) 6,5 sm və daha az

C) 10-9,1 sm

D) 10-11 sm

E) 7,5- 6,6 sm
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
81) Ümumibərabər daralmış çanaq üçün xarakterdir:
A) Nazik sümüklər

B) Bütün olçülərin bərabər kiçilməsi

C) iti qasıqaltı bucaq

D) Bütün sayılanlar doğrudur

E) Düzgün forma
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000


Yüklə 354,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin