Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə 288 nümunəvi test sualları


) Adi yastı çanaqda doğuşun mexanizminin xüsusiyyətləriYüklə 354.71 Kb.
səhifə2/4
tarix17.11.2018
ölçüsü354.71 Kb.
1   2   3   4

82) Adi yastı çanaqda doğuşun mexanizminin xüsusiyyətləri:
A) Kiçik çanaq girəcəyində dölün başının açılması

B) Dölün başının asinklitik duruşu

C) Sagital tikişin çanağın girişində köndələn ölçüdə durması

D) sagital tikişin alçaq köndələn duruşu

E) Bütün sayılanlar doğrudur
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
83) Adi yastı çanaqda dölün başı kiçik çanaq girişinə hansı ölçüsü ilə daxil olur?
A) Orta çəp

B) Şaquli

C) Böyük çəp

D) Kiçik çəp

E) Düz
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
84) Bu ölçülər çanağın daralmasının hansı formasına uyğun gəlir (25-28-31-18)
A) Ümumibərabər daralmış

B) Adi yastı

C) Yuxarıda sadalananlardan heç biri

D) ümumi daralmış yastı

E) Yastı raxitik
Ədəbiyyat: Савельева Г.М., Кулаков В.И., Стрижаков А.Н., 2000
85) Qadının reproduktiv sisteminin optimal funksional aktivliyə çatdığı yaş:
A) 35 yaş

B) 16 yaş

C) 12 yaş

D) 60 yaş

E) 50 yaş
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
86) Orta menarxe yaşı:
A) 15 - 16 yaş

B) 16 - 17 yaş

C) 9 - 10 yaş

D) 17 - 18 yaş

E) 12 - 13 yaş
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
87) Aybaşı siklinin müddəti neçə gündür?
A) 28 - 40 gün

B) 21 - 35 gün

C) 18 - 33 gün

D) 40 - 45 gün

E) 18 - 40 gün
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
88) Normal aybaşının davam etmə müddəti orta hesabla:
A) 9 - 10 gün

B) 8 - 9 gün

C) 1 - 2 gün

D) 4 - 5 gün

E) 2 - 3 gün
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
89) Ən qısa aybaşı tsiklinin müddəti:
A) 24 gün

B) 28 gün

C) 21 gün

D) 30 gün

E) 18 gün
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
90) Ən uzun aybaşı siklinin müddəti:
A) 42 gün

B) 28 gün

C) 35 gün

D) 21 gün

E) 45 gün
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
91) Progesteronun ifrazı aybaşı siklinin hansı fazasında artır?
A) Deskvamasiya fazasında

B) Proliferasiya fazasında

C) Follikulyar fazada

D) Regenerasiya fazasında

E) lyutein fazasında
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
92) Yumurtalıqlarda ifraz olunan cinsi hormonların hədəf - nöqtələri hansı orqanlardır?
A) uşaqlıq, uşaqlıq yolu

B) mədə


C) böyrəküstü vəzilər

D) ağ ciyərlər

E) mədəaltı vəz
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
93) Funksional diaqnostika testlərinə aiddir:
A) sitoskopiya

B) «bəbək» simptomu

C) histeroskopiya

D) histerosalpinqoqrafiya

E) kolposkopiya
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
94) Funksional diaqnostika testlərinə aid deyil:
A) kariopiknetik indeks

B) «bəbək» simptomu

C) histerosalpinqoqrafiya

D) bazal temperatur

E) «qıjı» simputomu
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
95) Hormonal kolpositologiya üçün material götürülür:
A) yolunun yuxarı üçdə birinin yan divarlarından

B) servikal kanaldan

C) uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsindən

D) uşaqlıq yolunun arxa tağından

E) uşaqlıq yolunun ön tağından
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
96) «Qıjı» simptomunun tədqiqi üçün material götürülür:
A) uşaqlığın boşluğundan

B) uşaqlıq yolunun ön tağından

C) uşuqluq yolunun yan tağlarından

D) uşaqlıq yolunun arxa tağından

E) servikal kanaldan
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
97) Uşaqlıq yolunun epiteli hüceyrələrinin proliferasiyası nəyin təsiri altında baş verir?
A) LH

B) estrogenlərin

C) progesteronun

D) androgenlərin

E) FSH
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
98) Ovulyator aybaşı siklində bazal hərarət nə ilə xarakterizə olunur:
A) hərarətin qalxmaması ilə

B) ovulyasiyadan əvvəl hərarətin qalxması ilə

C) ovulyasiyadan sonra hərarətin qalxması ilə

D) aybaşıdan əvvəl hərarətin qalxması ilə

E) aybaşıdan sonra hərarətin qalxması ilə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
99) Anovulyator aybaşı siklində bazal hərarət xarakterizə olunur:
A) ovulyasiyadan sonra hərarətin qalxması ilə

B) ovulyasiyadan əvvəl hərarətin qalxması ilə

C) aybaşıdan əvvəl hərarətin qalxması ilə

D) aybaşıdan sonra hərarətin qalxması ilə

E) hərarətin qalxmaması ilə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
100) Bazal hərarətin hansı xüsusiyyəti qadında anovulyator siklin olmasını göstərir?
A) aybaşıdan dərhal sonra bazal hərarətin artması

B) aybaşı tsiklinin ortalarında bazal hərarətin artması

C) monoton bazal hərarət

D) regenerasiya fazasında bazal hərarətin artması

E) ikifazalı bazal hərarət
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
101) Aybaşı siklinin başlanması hesablanır:
A) proliferasiyanın 1 - ci günündən

B) aybaşının ilk günündən

C) aybaşının sonuncu günündən

D) sekresiyanın 1 - ci günündən

E) ovulyasiyadan
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
102) 28 - günlük aybaşı siklində ovulyasiya siklin hansı günündə baş verir?
A) 3 - 4 - cü gündə

B) 7 - ci gündə

C) 21 - ci gündə

D) 14 - cü gündə

E) 28 - ci gündə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
103) 24 – günlük aybaşı siklində ovulyasiya baş verir:
A) 8 - 9 – cü günlərdə

B) 18 - ci gündə

C) 6 - ci gündə

D) 21 - ci gündə

E) 12 - ci gündə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
104) İlk aybaşı adlanır:
A) amenoreya

B) menzis

C) menorragiya

D) menarxe

E) menopauza
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
105) Ovulyasiya adlanır:
A) birinci aybaşı

B) hamilə olmayan qadının yumurtalığında follikulun yetişməsi

C) yumurtalığın partlaması

D) yetişmiş follikulun partlaması və yumurta hüceyrənin xaric olması

E) endometriumun funksional qatının ayrılması
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
106) Uşaqlıq boynu seliyinin kristallaşması maksimal olacaq:
A) aybaşı siklinin birinci fazasında

B) aybaşının qurtarmasından dərhal sonra

C) ovulyasiya müddətinə yaxın

D) aybaşı siklinin ikinci fazasında

E) aybaşı vaxtı
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
107) 28 - günlük aybaşı siklində endometriumda deskvamasiya fazası başlayır:
A) 28 - ci gündən

B) 14 - 15 - ci gündən

C) 6 - 7 - ci gündən

D) aybaşı başlanan anda

E) 21 - ci gündən
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
108) İkincili cinsi əlamətlərə aid deyil:
A) süd vəzi areolun tündləşməsi, gilələrin qabarması

B) süd vəzilərinin böyüməsi

C) xarici cinsiyyət üzvləri nahiyəsində tüklənmə

D) qoltuqaltı çuxurların tüklənməsi

E) piylənmə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
109) İkncili cinsi əlamətlərə aiddir:
A) qalaktoreya

B) qoltuqaltı çuxurların tüklənməsi

C) piylənmə

D) hirsutizm

E) allopesiya
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
110) 28 - günlük aybaşı siklinin 14 - cü günündə bazal hərarətin qalxması əlaqəlidir:
A) follikulun yetişgənliyinin müxtəlif səviyyəsi ilə

B) sarı cismin yetişgənliyinin müxtəlif səviyyəsi ilə

C) follikulun atreziyası ilə

D) aybaşı ilə

E) ovulyasiya ilə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
111) Sarı cismin inkişafının başlanması ilə endometriumda təyin olunur:
A) regenerasiya fazası

B) deskvamasiya fazası

C) proliferasiya fazasının axırı

D) proliferasiya fazası

E) sekresiya fazası
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
112) Sarı cismin degenerasiyasının başlanması ilə endometriumda təyin olunur:
A) sekresiya fazasının gecikmiş mərhələsi

B) regenerasiya fazası

C) deskvamasiya fazası

D) sekresiya fazasının başlanğıcı

E) proliferasiya fazası
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
113) Bir 28 - günlük aybaşı sikli boyu yumurtalıqda neçə faza baş verir?
A) 5

B) 4


C) 2

D) 6


E) 3
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
114) 28 - günlük aybaşı siklində endometriumda neçə faza seçilir?
A) 3

B) 2


C) 6

D) 5


E) 4
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
115) 28 - günlük aybaşı siklində yumurtalıqda hansı fazalar seçilir? Ardıcıllıqla sadalayın
A) sekresiya, regenerasiya, proliferasiya, deskvamasiya

B) deskvamasiya, sekresiya, proliferasiya, regenerasiya

C) deskvamasiya, regenerasiya, proliferasiya, sekresiya

D) lyutein, follikulyar

E) follikulyar, ovulyasiya, lyutein
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
116) Aybaşı sikli zamanı periferik qanda progesteronun ən yüksək səviyyəsi üstünlük təşkil edir:
A) 5 - ci fazada

B) 4 - cü fazada

C) 2 - ci fazada

D) 3 - cü fazada

E) 1 - ci fazada
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
117) Qadının reproduktiv sisteminin üçüncü səviyyəsi:
A) baş beynin qabığı

B) yumurtalıqlar

C) uşaqlıq

D) hipotalamus

E) hipofiz
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
118) Qadının reproduktiv sisteminin aşağı səviyyəsi:
A) baş beynin qabığı

B) yumurtalıqlar

C) hipofiz

D) uşaqlıq

E) hipotalamus
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
119) Hansı daxili sekresiya vəzi qonadotrop hormonları ifraz edir?
A) böyrək üstü vəzilər

B) mədəaltı vəz

C) qalxanabənzər vəz

D) yumurtalıqlar

E) hipofiz
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
120) Hansı orqan progesteron ifraz edir?
A) hipofiz

B) mədəaltı vəz

C) yumurtalıqlar

D) hipotalamus

E) qalxanabənzər vəz
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
121) Follikulstimuləedici hormon sintez olunur:
A) yumurtalıqlarda

B) böyəküstü vəzilərdə

C) hipotalamusda

D) adenohipofizdə

E) neyrohipofizdə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
122) Qonadotrop rilizinq - hormon sinfez olunur:
A) hipotalamusda

B) böyrək üstü vəzilərdə

C) yumurtalıqlarda

D) qalxanabənzər vəzidə

E) adenohipofizdə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
123) Lyuteinləşdirici hormon sinfez olunur:
A) Adenohipofizdə

B) qalxanabənzər vəzidə

C) yumurtalıqlarda

D) hipotalamusda

E) neyrohipofizdə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
124) Prolaktin sintez olunur:
A) Adenohipofizdə

B) neyrohipofizdə

C) böyrəküstü vəzilərdə

D) hipotalamusda

E) süd vəzilərində
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
125) Hipofizdə ifraz olunan hansı hormon yumurtalıqda follikulların böyüməsini stimulə edir?
A) tireotrop hormon

B) prolaktin

C) adrenokortikotrop hormon

D) lyuteinləşdirici hormon

E) follikulstimuləedici hormon
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
126) Hipofizdə ifraz olunan hansı hormon yumurtalıqda sarı cismin inkişafını stimulə edir?
A) follikulstimuləedici hormon

B) tireotrop hormon

C) adrenokortikotrop hormon

D) lyuteinəşdirici hormon

E) prolaktin
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
127) Kəskin estrogen çatışmazlığı zamanı uşaqlıq yolu epitelisini hansı hüceyrələr təşkil edir?
A) parabazal və bazal hüceyrələr

B) atipik hüceyrələr

C) böyük səthi eozinofil hüceyrələr

D) ara qatın hüceyrələrinin üstünlüyü

E) sitoplazmasının kənarları bükülmüş hüceyrələr
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
128) Süd vəzilərinin böyüməsi və laktasiyanın tənzimlənməsi aşağıdakı hormonun təsiri altında baş verir:
A) AKTH

B) prolaktin

C) LH

D) FSH


E) STH
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
129) Yumurtalıqda follikulların böyüməsini stimulə edir:
A) AKTH

B) PrL


C) LH

D) S TH


E) FSH
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
130) Qadının reproduktiv sistemində aşağıdakı səviyyələr mövcüddir:
A) MSS ekstrahipotalamik strukturları, hipotalamus, hipofiz

B) hipofiz, böyrəküstü vəzilər, qalxanabənzər vəzi, yumurtalıqlar, mədəaltı ıəzi

C) uşaqlıq yumurtalıqlar, hipofiz, hipotalamus, baş beyin qabığı

D) uşaqlıq, uşaqlıq boruları, uşaqlıq yolu, süd vəziləri, dərinin tük follikulları

E) adenohipofiz, neyrohipofiz
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
131) Yumurtalıqlarda ifraz olunan cinsi hormonlarının hədəf nöqtələri – orqanları aşağıdakılardır:
A) uşaqlıq, yumurtalıqlar, hipofiz, hipotalamus, baş beynin qabığı

B) hipofiz, böyrəküstü vəzilər, qalxanabənzər vəzi,yumurtalıqlar, mədəaltı vəzi.

C) adenohipofiz, neyrohipofiz.

D) uşaqlıq, uşaqlıq boruları, uşaqlıq yolu, süd vəziləri; dərinin tük follikulları

E) baş beynin qabığı, hipotalamus, hipofiz
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
132) Adenohipofizdə aşağıdakı hormonlar sintez olunur:
A) FSH, LH , somatotrop, adrenokortikotrop, tireotrop, lipotrop, melanostimuləedici hormon, prolaktin

B) kortizol, katexolaminlər, aldosteron, androgenlər

C) estradiol, estron, estriol

D) qonadotroprilizinq - hormon, oksitosin

E) estrogenlər, androgenlər, progesteron, ingibin
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
133) Böyrəküstü vəzilər aşağıdakı hormonları produksiya edir:
A) kortizol, aldosteron, katexolaminlər

B) qonadotropin rilizinq – hormon, oksitosin

C) somatotrop hormon

D) prolaktin. FSH, LH

E) tireotrop hormon
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
134) Qadın cinsiyyət hormonları aşağıdakılardır:
A) estrogenlər, progesteron

B) adrenalin, noradrenalin, dofamin

C) testosteron, androstendiol, androsteron, dihidrotestosteron

D) kortizol, katexolaminlər, aldosteron, androgenlər

E) qonadotropinrilizinq - hormon, oksitosin
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
135) Kişi cinsiyyət hormonları aşağıdakılardır:
A) testosteron, androstendiol, androsteron, dihidrotestosteron

B) qonadotroprilizinq - hormon, oksitosin

C) FSH, LH, prolaktin

D) kortizol, aldosteron, katexolaminlər

E) estradiol, estron, estriol, progesteron
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
136) Estrogenlərin əsas fraksiyaları:
A) qonadotropinrilizinq - hormon, oksitosin

B) estradiol, estron, estriol

C) prolaktin, FSH, LH

D) testosteron, androstendion, androsteron, dihidrotestosteron

E) kortizol, aldosteron, katexolaminlər
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
137) Steroid hormonların sintezinin sələfi:
A) triqliseriddir

B) qlyukozadır

C) askorbin turşusu

D) sfinqomiyelindir

E) xolesterindir
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
138) Steroid hormonlara aid deyil:
A) estriol

B) estron

C) estradiol

D) testosteron

E) prolaktin
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
139) FSH yumurtalıqlarda nəyin sintezini stimulə edir:
A) estradiolun

B) prolaktinin

C) testosteronun

D) progesteronun

E) kortizolun
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
140) LH yumurtalıqlarda nəyin sintezini stimulə edir:
A) progesteronun

B) kortizolun

C) testosteronun

D) estradiolun

E) kortizolun
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
141) Hansı hormon ovulyasiyada aparıcı məna kəsb edir?
A) oksitosin

B) progesteron

C) prolaktin

D) LH


E) prostaqlandinlər E2
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
142) Yumurtalınqların Teka - toxumasında əsasən nəyin biosintezi baş verir:
A) dofaminin

B) estrogenlərin

C) kortizolun

D) androgenlərin

E) prolaktinin
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
143) Yumurtalıqların qranulyoz hüceyrələrində əsasən nəyin biosintezi baş verir:
A) TTH - in

B) prolaktinin

C) oksitosinin

D) estrogenlərin

E) kortizolun
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
144) Yumurtalığın sarı cismində əsasən nəyin biosintezi baş verir:
A) androgenlərin

B) estrogenlərin

C) prolaktinin

D) oksitosinin

E) progesteronun
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
145) Qonadotropinrilizinq - hormon aşağıdakı substansiyaların sintezinə və sekresiyasına nəzarət edir:
A) kortizol, aldosteron

B) dofamin, adrenalin, noradrenalin

C) tiroliberin

D) prolaktin

E) FSH və LH
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
146) Prolaktin ifrazını stimulə edir:
A) oksitosin

B) tiroliberin

C) qonadotropinrilizinq - hormon

D) estrogenlər

E) FSH
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
147) Prolaktinin ifrazını azaldır:
A) estrogenlər

B) progesteron

C) LH

D) dofaminE) qonadotropinrilizinq - hormon
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
148) Opsomenoreya nədir?
A) qısa aybaşılar

B) uzunmüddətli aybaşılar

C) ağrılı, kasad aybaşılar

D) tez - tez olan aybaşılar

E) nadir aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
149) Menorraqiya nədir?
A) uzunmüddətli çoxmiqdarlı aybaşılar

B) ağrılı aybaşılar

C) nadir aybaşılar

D) aybaşının olmaması

E) uzunmüddətli, azmiqdarlı aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
150) Polimenoreya nədir?
A) uzunmüddətli aybaşılar

B) tez - tez olan aybaşılar

C) kəsad aybaşılar

D) ağrılı aybaşılar

E) çoxmiqdarlı aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
151) Metrorragiya nədir?
A) uzunmüddətli, çox miqdarlı aybaşılar

B) uzunmüddətli, az miqdarda aybaşılar

C) aybaşıların olmaması

D) qısa müddətli aybaşılar

E) asiklik qanaxmalar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
152) Amenoreya nədir?
A) aybaşıların olmaması

B) ağrılı aybaşılar

C) qısa və nadir aybaşılar

D) qısa aybaşılar

E) qısa və kəsad aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
153) Oliqomenoreya nədir?
A) kəskin ağrılı aybaşılar

B) qısa və kəsad aybaşılar

C) qısa müddətli aybaşılar

D) qısa və nadir aybaşılar

E) aybaşıların olmaması
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
154) Hipomenoreya nədir?
A) kəskin ağrılı və çox miqdarda olmayan aybaşılar

B) aybaşı miqdarının az olması

C) kəsad, qısa aybaşılar

D) birinci aybaşıların gec başlanması

E) çoxmiqdarlı aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
155) Opsooliqomenoreya nədir?
A) qısa və kəsad aybaşılar

B) kəskin ağrılı və çoxmiqdarlı aybaşılar

C) çox miqdarlı aybaşılar

D) aybaşıların olmaması

E) qısa və nadir aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
156) Hiperpolimenoreya nədir?
A) ağrılı aybaşılar

B) çoxmiqdarlı və uzunmüddətli aybaşılar

C) aybaşıların olmaması

D) kəskin ağrılı və çoxmiqdarlı aybaşılar

E) qısa və kəsad aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
157) Proyomenoreya nədir?
A) ağrılı aybaşılar

B) periodikliyi 21 gündən az olan aybaşılar

C) aybaşıların olmaması

D) aybaşının müddəti 7 gündən artıqdır

E) müddəti 35 gündən artıq davam edən uzunmüddətli sikldə baş verən nadir aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
158) Alqodismenoreya nədir?
A) çoxmiqdarlı aybaşılar

B) aybaşıların olmaması

C) ağrılı aybaşılar

D) uzunmüddətli aybaşılar

E) qısa aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
159) Hipomenstrual sindrom nədir?
A) nadir 36 gündən və daha artıq müddətindən sonra başlayan aybaşılar

B) qısa, nadir və kəsad aybaşılar

C) aybaşı arası müddətlərin qısalması

D) aybaşıların olmaması

E) ağrılı aybaşılar
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
160) Follikulun persistensiyası nədir?
A) yetişmiş follikulun partlaması

B) ovulyasiyanın olmaması

C) sarı cismin uzunmüddətdə mövcüd olması

D) follikulun inkişafının başlanması

E) ovulyasiyaya uğramış yetişmiş follikulun mövcud olmaqda davam etməsi
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
161) Klimakterik qanaxmanı differensasiya etmək lazımdır:
A) endometrioz ilə

B) Şteyn - Levental sindromu ilə

C) amenoreya ilə

D) uşaqlığın xərçəngi ilə

E) uşaqlıqdan kənar hamiləliklə
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
162) Klimakterik qanaxmanın və uşaqlığın cisminin xərçənginin differensial diaqnostikası üçün istifadə edirlər:
A) uşaqlığın zondlanması

B) laparoskopiya

C) uşaqlığın boşluğundan götürülən aspiratın sitoloji tədqiqatı

D) uşaqlığın selikli qişasının qaşıntısının histoloji tədqiqatı

E) Şiller sınağı
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
163) Uşaqlığın submukoz miomasının diaqnostikasında hansı üsul daha dəqiqdir?
A) histeroskopiya

B) laparoskopiya

C) diaqnostik qaşınma

D) uşaqlığın boşluğunun zondlanması

E) sitoloji üsul
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
164) Uşaqlığın miomasının əsas diaqnostika üsulu:
A) USM

B) sitoloji

C) qan zərdabının hormonal spektrinin analizi

D) metrosalpinqoqrafiya

E) uşaqlığın boşluğunun zondlanması
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
165) Uşaqlığın miomasının hansı növü olduqda xəstələrdə tez - tez tutmaşəkilli ağrılar müşahidə olunur?
A) uşaqlıq yoluna doğulan submukoz düyünlü

B) interstisial düyünün nekrozunda

C) mioma endometriozla müştərək olan

D) əsası enli olan subseroz düyünlü

E) ayaqcıq üzərində subseroz düyünlü
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
166) Uşaqlığın miomasının kliniki şəkli üçün xarakterik deyil:
A) kontakt qanaxmalar

B) sürətli böyümə

C) şişin yumşalması

D) şişin böyük ölçüləri

E) asiklik uşaqlıq qanaxmaları
Ədəbiyyat: Savelyeva G.M., Breusenko V. G. ,2007
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə