Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?Yüklə 457,26 Kb.
səhifə2/5
tarix20.01.2017
ölçüsü457,26 Kb.
#708
1   2   3   4   5

E) “Dulusculuğun yüksək kvalifikasiyası”

98. 1920-ci ildə Rusiyada Bədii Texniki İnstitut necə adlanırdı?

A) VXUTEYN

B) MARXİ

C) VNİTE


D) Politexnik

E) İnşaat

99. “VXUTEMAS” da yeni metodun müəllifi N. Lodovski layihələndirmədə nəyi doğru sayırdı?

A) memar ideyasının iki ölçüdə yox, üç ölçüdə maketlə ifadə edilməsini

B) iki eskiz layihə cizgisinin rənglənməsi ilə

C) fasad və planın ölçülərlə veriləsini, baş planın işlənməsi ilə

D) konstruktiv sxemin hesabatının aparılmasını, maliyyənin dəqiqləşməsi

E) mühəndis qurğularının yerləşdirilməsini, həyat fəaliyyətini təşkil etmklə

100. Amerika dizaynı XX əsrin sonlarında hansı məqsədləri əks etdiridi?

A) tələbat, şərait və yaradıcı yanaşma

B) asan qurulma, praktiklik

C) hay-tekdən istifadə

D) parlaqlığı, rəng xüsusiyyəti

E) sərtlik, möhkəmlik, davamlılıq

101. Peter Berens Almaniyada hansı sahə üzrə daha məhşur olmuşdur?

A) əşya yaradıcılığı nəzəriyyəsinin inkişafı

B) istehsalat sahələrinin inkişafı

C) mühəndis qurğularının yenilənməsi

D) memarlıqda yeni üslubun gəlişi

E) sənayenin yenidən qurulması nəzəriyyəsi

102. 1939-1940-cı illərdə harada “hamı üçün dizayn” modeli ifadəsi işlənmişdir?

A) ABŞ


B) Almaniya

C) Rusiya

D) Çin

E) Fransa103. Mühitin təşkil olunmasında kompozisiya baxımından ən önəmli yer tutan amillər hansılardır?

 1. xüsusi avadanlıq və texnoloji məsələlərin həlli

 2. xüsusi kompozissiyalar və onların şəhər

 3. xüsusi memarlıq-dizayn obrazında material faktoru

 4. xüsusi dizayn elementləri, xüsusi avadanlıqlar

 5. xüsusi memarlıq üslublar və istiqamətlərin tətbiqi

104. 1920-ci illərdə Avropada Amerikanın qəbul etdiyi dövr necə adlanırdı?

A) maşın dövrü

B) kosmos dövrü

C) kompüter dövrü

D) sənaye inqilabı

E) formasiyaya kecid

105. Çikaqo memarlıq məktəbində hansı bina 1-ci mərtəbədə xüsusi dizaynla təqdim olunmuşdur?

A) “Karison” univermaq binası

B) “Bau haus” dizayn məktəbi binası

C) Çikaqo memarlıq fakültəsi binası

D) “Nyu-York qülləsi binası

E) “Ağ ev” prezident sarayı

106. Mobillik və variabellik şərait və müvafiq tələbə görə necə izah olunur?

A) dəyişkəndir

B) sabitdir

C) hərəkətlidir

D) dayanıqlıdır

E) sərtdir

107. Azərbaycanda I mərhələdə (1963-1965) fəaliyyət göstərən (dizayn üzrə) emalatxana necə adlanırdı?

A) SXKB


B) VNİTE

C) Texniki Estetika

D) VXUTEMAS

E) VXUTEYN


108. Azərbaycanda I mərhələdə (1963-1965) dizayn fəaliyyəti hansı işlə məşğul olunmuşdur?

A) elmi-tədqiqat, eksperimental-sınaq, konstruktor-layihə

B) inєaat-mьhəndis iєləri, kimya sənayesi

C) neft-kimya sənayesi, kənd təssərrüfatı

D) layihəsi-smeta, tikinti quraşdırma

E) istehsal və istehsak malları satışı

109. Azərbaycanda II mərhələdə (1966-1967) hansı dizayn fəaliyyəti inkişaf etmişdir?

A) hədiyyə-suvenir, elektronika

B) kağız sənayesi məhsullarının dizayn tərtibatı

C) şüşə qabların bəzək dekor işləri

D) kitab və bloknotların tərtibatı

E) suvenirlərin paketlənməsi

110. Azərbaycanda III mərhələdə (1968-1971) ən зox tarixdə qalan dizayn fəaliyyət sahəsi?

A) Beynəlxalq sərgilər

B) İnşaat sərgiləri

C) İncəsənət sərgiləri

D) Tibb sərgiləri

E) Turizm inkişafı sərgiləri

111. VNİİTE Azərbaycan filialının əşya mühiti üzrə real dizayn işləri hansılar olmuşdur?

A) elektrotoster, yük motorolleri

B) soyuducular, sobalar

C) kondisionerlər

D) ventilyator və sobalar

E) avtomobillər və mexanizmlər

112. 1964-cü ildə Azərbaycan dizayner qrupunun hansı fəaliyyəti tarixdə qalmışdır?

A) idarəedici məntəqə üçün universal avadanlıq dəsti

B) elektrotoster, tozsoran, mikrodalğalı soba

C) universal qab-qacaq, elektrotoster

D) plastik bir-dəfəlik qablar

E) taralar, plastik bir-dəfəlik qablar

113. Azerbaycanda Texniki Estetika İnstitutu hansı memarlıq mühiti dizaynı fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur?

A) fontanlar bağı, 28 may meydanı, Moskva və Neftçilər prospektləri

B) Milli bank, Uni bank binalarının tərtibi

C) dənizkənarı park zonası, liman sahəsi

D) N. Nərimanov prospekti, Royal bank

E) Nobel prospekti, Azneft meydanı

114. “Dizayn” kafedrası Azərbaycanda neçənci ildə yaranmışdır?

A) 2000-ci ildə

B) 2001-ci ildə

C) 2002-ci ildə

D) 1999-cu ildə

E) 1998-ci ildə

115. “Memarlıq Kompozisiyası” kafedrası ikipilləli təhsil sistemini hansı illərdə aparmışdır?

A) 1993-2000

b)-1994-2000

C) 1993-2002

D) 1992-2001

E) 1990- 2005

116. “Dizayn” kafedrası dizayn hazırlığı təcrübəsində neçə metodoloji şərti müəyyən etmişdir?

A) 7


B) 10

C) 12


D) 14

E) 15


117. Dizaynda yeni materiallar ən əsas hansı xüsusiyyətləri ilə xarakterizə olunurlar?

A) sənayedə qənaətli, texnoloji və ekoloji

B) kütləvi sənaye, kütləvi istehsal

C) sürətli layihə və icra

D) yüksək texnologiya və sürət

E) tez qurulma və az məsrəf

118. Dizaynda forma və konstruksiya necə ifadə olunur?

A) ayrılmazdır

B) fərqlidir

C) ziddiyətlidir

D) sabitdir

E) dinamikdir

119. Xüsusi avadanlıq və texnoloji məsələlərin həlli mühitin təşkil olunmasında hansı prosesi reallaşdırır?

A) köklü funksiona prosesi

B) bütünlüklə məkan təşkilini

C) struktutrun təşkili prosesi

D) tələb oluna obrazının tapılması

E) xüsusi memarlıq üslublarının yaranma prosesi

120. “Bioforma”da biz hansı xüsusiyyətləri memarlığa aid edirik?

A) ölçü, nisbət, bərklik, kövrəklik, struktur

B) rəng, faktura, kövrəklik, bərklik

C) ölçü, qalınlıq, nisbət, faktura

D) tekstura, rəng, incəlik, struktur

E) davamlılıq, sərtlik, möhkəmlik

121. Əşya mühitinin təşkilində modulluq və variabellik prinsipinə misal göstərin?

A) qəzet telefon köşkləri, kiçik ölçülü park bağ elementləri, dayanacaqlar

B) mağazalar, xüsusi butiklər, supermarketlər

C) inşaat materiallarının sərgi salonları

D) idman yerləşgələri, açıq idman meydançaları

E) üzgüçülük hovuzları, fontanlar

122. Möhkəmlik dərəcəsinə görə şəhər mühitinin I əlaməti?

A) müxtəlif funksiyalı məkanların sərbəst təyin olunması

B) müxtəlif bina və qurğuların məkan təşkili

C) müxtəlif açıq məkanların vahid sistemlə qəbul olunması

D) müxtəlif mühit formalarının struktur təşkili kimi

E) müxtəlif məkanların fəza kompozisiyası baxımından qəbul olunması

123. Möhkəmlik dərəcəsinə görə şəhər mühitinin II əlaməti?

A) şəhər mühitinin “tamaşalaşdırılmasıdır”

B) şəhər mühitinin avadanlıqlarla təşkilidir

C) şəhər mühitinin müxtəlif funksiyalarla təşkilidir

D) şəhər mühitinin material məkan təşkilidir

E) şəhər mühitinin hmiqyasının təyin olunmasıdır

124. Möhkəmlik dərəcəsinə görə şəhər mühitinin III əlaməti?

A) çox saylı xidmət elementləri ilə “yüklənməsi”

B) cox saylı landşaft elementləri təşkili

C) çox saylı vizual məlumat toplusu

D) çox saylı reklam elementlərin təşkili

E) çox saylı kompozisiya elementlərin toplusu

125. “Maykrosoft Korporeyşn” kompaniyası müasir kompüterin hansı hissəsinin modeli üçün mütəxəssislər qrupuna müraciət etmişdir?

A) siçanların

B) prosessorların

C) klaviaturların

D) disklərin

E) modemlərin

126. Müxtəlif məkan həllərində şəhər avadanlıqları sırasına nələr aiddir?

A) reklam və başqa vizual məlumat formaları

B) rəng və işıq tərtibatı

C) rekriasiya zonaları

D) xüsusi konstruksiyalarda məlumat formaları

E) şəhər elementləri toplusu

127. Şəhər mühitinin obrazını nə dəyişir?

A) bayramlar, mərasimlər, sərgilər

B) kiçik memarlıq elementləri

C) vizual kommunikasiyalar

D) reklam qurğuları

E)rəng və işıq

128. Məkan təşkilləri necə baş verir?

A) kiçik və orta xidmət sahələrinin formalaşması ilə

B) kiçik və nəhəng binaların müxtəlif obrazları ilə

C) müxtəlif mühit təşkillərinin həlli ilə

D) memarlıq-kompozisiya qanunları ilə

E)viual məlumat tpolusu ilə

129. Şəhər mühitinin tam qavranılmasında aşağıdakı kombinasiyaların hansısı iştirak edir?


 1. həcmi tikililər

 2. üfiqi kompozisiya

 3. vizual məlumatlar

 4. material komponentləri

 5. inşaatın sistemli təşkili

130.Şəhər mühitinin tam qavranılmasında aşağıdakı kombinasiyaların hansısı iştirak edir?

A)dərinlik qurguları 1. üfiqi kompozisiya

 2. vizual məlumatlar

 3. material komponentləri

 4. inşaatın sistemli təşkili

131. Şəhər mühitinin tam qavranılmasında aşağıdakı kombinasiyaların hansısı iştirak edir?

A) siluet 1. üfiqi kompozisiya

 2. vizual məlumatlar

 3. material komponentləri

 4. inşaatın sistemli təşkili

132. Geyim dizaynı hansı üsulda qəbul olunur?

A) kompleks ifadə

B) ayrı-ayrı elementlərlə ifadə

C) vahid elementlə ifadə

D) teksturalı ifadə

E) fakturalı ifadə

133. Müasir dövrdə geyimi nə tamamlayır?

A) aksessuarlar

B) kəmərlər

C) əlcəklər

D) çantalar

E) ayaqqabılar

134. Tekstura materialda nədir?

A) səthin təbii xətləri, cizgilər, şəkillər

B) əlvan rənglər, şəkillər

C) səthin süni xətləri, əlvan rənglər

D) müxtəlif materialların müdaxiləsi

E) təbii, ekoloji təmiz parça

135. “Forma konstruktivliyi” necə qəbul olunur?

A) konstruktiv ideya ilə formanın məntiqi əlaqəsi

B) konstruktiv elementlərin vahid kompozisiyası

C) konstruktiv layihədə detalların işlənməsi

D) konstruktiv ideya ilə ölçülərin modullaşması

E) konstruktiv hesabat və nisbətlər

136. “Dümond” nəşriyyatinda Tomas Hauffenin qısa dizayn kursunda neçə dizayn fəaliyyəti sadalanır?

A) 30-a yaxın

B) 50-yə yaxın

C) 20-yə yaxın

D) 10-a yaxın

E) 40-a yaxın

137. “Superqrafika” nəyi ifadə edir?

A) rəng ilə obyektin funksional məna daşıyan element və detallarını

B) rəng və obyektin frontal quruluєunu

C) rəng və obyektin horizontal quruluşunu

D) rəng və 3ölçüsü fəza sistemini

E) rəng və formanın tekstura və fakturasını

138. Açıq məkanlar müxtəlif funksiyalı elementlərlə yığılıb hansı qanunauyğunluqlarla bir-birinə birləşir?

A) həndəsi qanunauyğunluq

B) riyazi qanunauyğunluq

C) fiziki qanunauyğunluq

D) psixoojı qanunauyğunluq

E) ideolojı qanunauyğunluq

139. Bina və qurğuları məkanda təşkil edən dizaynın fəaliyyət növü necə adlanır?

A) memarlıq mühitinin dizaynı

B) sənaye mühitinin dizaynı

C) reklam mühitinin dizaynı

D) park və bağ dizaynı

E) vizual kommunikasiyanın təşkili dizaynı

140. Hansı rənglər insan psixologiyasına qıcıqlandırıcı təsir göstərir?

A) qırmızı, sarı, narıncı

B) ağ, qara, boz

C) yaşıl, göy, ağ

D) qırmızı, ağ, çəhrayı

E) sarı, qum rəngi, palıd

141. Hansı rənglər insan psixologiyasına sakitləşdirici təsir göstərir?

A) göy, mavi, yaşıl

B) ağ, qara, boz

C) qırmızı, sarı, narıncı

D) qırmızı, ağ, çəhrayı

E) sarı, qum rəngi, palıd

142. Hansı rənglər insan psixologiyasına ağır təsir göstərir?

A) tünd bənövşəyi, göy

B) ağ, qara,

C) qırmızı, sarı,

D) qırmızı, ağ,

E) sarı, qum rəngi,

143. Kiçik ölçüsü dəzgahlarda çox rəngdən niyə istifadə etmək olmaz?

A) formanın görüm bütövlüyünü poza bilər

B) formanı hissələrə bölə bilər

C) formanın həcmini kiçildə bilər

D) formanın həcmini böyüdə bilər

E) formanın ölçülərini ağırlaşdıra bilər

144. Şimala istiqamətlənmiş soyuq otaqların rəng seçimi necə olmalıdır?

A) isti rənglərlə rənglənməli

B) soyuq rənglərlə rənglənməli

C) qarışıq rənglərlə rənglənməli

D) çalarlı rənglərlə rənglənməli

E) triada rənglərlə rənglənməli

145. Yüksək temperaturlu, cənuba istiqamətlənmiş otaqlarının rəng seçimi necə olmalıdır?

A) soyuq rənglərlə rənglənməli

B) isti rənglərlə rənglənməli

C) qarışıq rənglərlə rənglənməli

D) çalarlı rənglərlə rənglənməli

E) triada rənglərlə rənglənməli

146. Həddindən artıq gün düşən sexlərdə səthlər necə rənglənməlidir?

A) donuq, soyuq rənglərlə

B) dinamik, isti rənglərlə

C) qarışıq rənglərlə

D) çalarlı rənglərlə

E) triada rənglərlə

147. Böyük fiziki gərginlik tələb edən işlərdə istifadə olunmalı rənglər hansılardır?
A) boz-mavı, yaşıl-mavi, boz-yaşıl, açıq-mavi

B) ağ-qara, yaşıl-qara, boz-ağ, açıq-mavi

C) qırmızı-sarı, qırmızı-narıncı, ağ-qırmızı

D) göy-maşıl, ağ-göy, qara-mavi

E) qara-sarı, ağ-sarı, qaırmızı-sarı

148. Daim diqqət tələb edən və yeknəsək prosesdən ibarət olan iş yerlərində istifadə olunmalı rənglər:

A) soyuq-açıq rənglər

B) isti rənglər

C) qarışıq rənglər

D) çalarlı rənglər

E) triada rənglər

149. İntensiv əqli və fiziki gərginlikli işlərdə orqanizm fəallığını artıran hansı rənglərdən istifadə olunmalıdır?

A) isti rənglərdən

B) soyuq rənglərdən

C) qarışıq rənglərdən

D) çalarlı rənglərdən

E) triada rənglərdən

150. Daim sakitlik tələb edən işlərdə isti qammalarla yanaşı hansı rənglərdən istifadə etmək lazımdır?

A) az təzadlı uyarlarda soyuq qammalar

B) kəskin təzadlı, isti çalarlar

C) triada və təzadlı

D) çalarlı və az təzadlı

E) isti uyarlarda çox təzadlı

151. Aksentli rənglərin zərər verə biləcəyi istehsalat sahələrində boru kəmərləri necə rənglənməlidir?

A) hissə-hissə

B) 4 tonlu

C) triadalı

D) çalarlı

E) 1 tonlu

152. Boru kəmərləri ilə nəql edilən maddələr üçün nəzərdə tutulan su kəmərləri hansı rənglə rənglənməlidir?

A) yaşıl

B) göy


C) qırmızı

D) qara


E) ağ

153. Boru kəmərləri ilə nəql edilən maddələr üçün nəzərdə tutulan buxar kəmərləri hansı rənglə rənglənməlidir?

A) qırmızı

B) yaşıl


C) göy

D) qara


E) ağ

154. Boru kəmərləri ilə nəql edilən maddələr üçün nəzərdə tutulan hava kəmərləri hansı rənglə rənglənməlidir?

A) göy

B) yaşıl


C) qırmızı

D) qara


E) ağ

155. Boru kəmərləri ilə nəql edilən maddələr üçün nəzərdə tutulan qaz kəmərləri hansı rənglə rənglənməlidir?

A) sarı

B) yaşıl


C) qırmızı

D) göy


E) ağ

156. Boru kəmərləri ilə nəql edilən maddələr üçün nəzərdə tutulan yanan və yanmayan maye kəmərləri hansı rənglə rənglənməlidir?

A) qəhvəyi

B) yaşıl


C) göy

D) qırmızı

E) ağ

157. İdarəetmə orqanları və nəzarət siqnal lampalarında qırmızı rəng nəyi göstərir?A) dayan, qəza rejimi, geriyə bağlıdır

B) irəli, iş prosesi gedir

C) irəli, işçilərin keçid istiqaməti

D) hazırlaş, keçid açıqdır

E) keçid bağlıdır

158. İdarəetmə orqanları və nəzarət siqnal lampalarında sarı rəng nəyi göstərir?

A) nasazlıq, qəza rejimi

B) irəli, iş prosesi gedir

C) normal rejimi işə salmaq, irəli

D) hazırlaş, keçid açıqdır

E) keçid bağlıdır

159. İdarəetmə orqanları və nəzarət siqnal lampalarında yaşıl rəng nəyi göstərir?

A) normal rejimi işə salmaq, irəli

B) irəli, iş prosesi gedir

C) nasazlıq, qəza rejimi

D) hazırlaş, keçid açıqdır

E) keçid bağlıdır

160. İdarəetmə orqanları və nəzarət siqnal lampalarında ağ rəng nəyi göstərir?

A) avtomat idarəetmə

B) mexaniki idarəetmə

C) idarəetmə yoxdur

D) texniki baxış keçirilir

E) xüsusi proqramla idarəetmə

161. Örtülü və açıq keçidlərin, iş yerlərinin döşəmələri necə qeyd edilməlidir?

A) ağ damalarla

B) qara damalarla

C) qırmızı damalarla

D) sarı damalarla

E) yaşıl damalarla

162. Xəbərdaredici nişan necə göstərilməlidir?

A) zirvəsi yuxarı olan sarı rəngli bərabərtərəfli üçbucaq

B) ağ fonda, qırmızı rəngli, kvadrat şəkilli

C) piramidanın istiqamətlənmiş forması, ağ fonda

D) zirvəsi aşağı olan üçbucaq, sarı rəngli tabloda

E) kvadrat şəkilli, qara forma, qırmızı fonda

163. Təhlükəsizlik nişanları necə qrupa bölünür?

A) 4

B) 6


C) 8

D) 10


E) 12

164. Tibbi yardım nişanı necə göstərilir?

A) ağ fon qırmızı xaç

B) qara fon qırmızı xaç

C) sarı fon qırmızı xaç

D) yaşıl fon qırmızı xaç

E) göy fon qırmızı xaç

165. Tikinti konstruksiyaları elementlərinə necə rənglər tətbiq olunur?

A) maili və ya şaquli qara zolaqları çəkilməlidir

B) maili və ya üfüqi qara zolaqları çəkilməlidir

C) damalar və ya üfüqi qara zolaqları çəkilməlidir

D) dalğalı və ya üfüqi qara zolaqları çəkilməlidir

E) qırıq-qırıq və ya şaquli qara zolaqları çəkilməlidir

166. Elektrik avadanlıqları yerləşən şkafın rəng və nişan tərtibatı necə olmalıdır?

A) çöl tərəfdən sarı rəngli şimşək, içəridən qırmızı rəngli şimşək

B) çöl tərəfdən narıncı rəngli şimşək, içəridən sarı rəngli şimşək

C) çöl tərəfdən ağ rəngli şimşək, içəridən yaşıl rəngli şimşək

D) зцl tərəfdən qara rəngli şimşək, içəridən sarı rəngli şimşək

E) çöl tərəfdən qırmızı rəngli şimşək, içəridən sarı rəngli şimşək

167. Yanğın söndürmək üçün nəzərdə tutulan qurğuları necə ifadə etmək lazımdır?

A) ağ fonda qırmızı

B) ağ fonda sarı

C) ağ fonda narıncı

D) qara fonda qırmızı

E) qara fonda narıncı

168. Dizayn mühitinin başlıca prinsipi nədir?

A) məqsədəuyğunluqla gözəlliyin, funksionallıqla bədiiliyin vəhdəti

B) formanın gözəlliyini funksiyadan ayrılıqda təqdim etmək

C) rəng tərtibatında formanın funksiya ilə uzlaşmasını saxlamaq

D) mühitin funksional tərtibatında işıq və kölgə prinsipinə sadiq qalmaq

E) formanın gözəlliyini konstruktiv elementlərlə ifadə etmək

169. Otaqda süni işıqlandırma şəraitində predmetin rəngi nədən asılıdır?

A) işıq mənbəyinin tipindən

B) iєıq mənbəyinin sayından

C) işıq mənbəyinin istiqamətindən

D) işıq mənbəyinin bolluğundan

E) işıq mənbəyinin məsafəsində

170. 2 hissəyə bölünən işıq ölçmə üsulları hansılardır?

A) vizual, fotospetrik

B) ölçmə, hesablama

C) hiss etmə, toxunma

D) xüsusi formula ilə təyin

E) məsafələrə qoyulan normativlərlə təyin

171. Köklü funksional prosesin mühit təşkilində həcmi məkan təşkilinin formalaşmasındab başqa həm də:

A) vizual memarlıq əsasını faktiki yerinə yetirir

B) xüsusi avadanlıq və texnolojı məsələləri yerinə yetirir

C)xüsusi kompozisiya və onların şəhər mühitində yerləşməsi problemlərini yerinə yetirir

D)vizual estetik-bədii təsəvvürlərri tyerinə yetirir

E) vizual məlumat toplusunun psixolojıamıllərini yerinə yetirir

172. Tomas Edisonun şərəfinə hansı əşya həsr olunmuşdur?

A) medal

B) boyunbağı

C) qolbağı

D) saat


E) boşqab

173. Çarlz Makintoşun interyer layihəsi hansıdır?

A) çay evinin interyeri, Hil-Hauz vestibülü

B) univermaq interyeri, mağaza tərtibatı

C) məktəb interyeri, iclas zalı

D) idman kompleksi interyeri

E) dizayn məktəbinin interyeri

174. P. Berens Almaniyada hansı sahə üzrə daha məhşurdur?

A) əşya yaradıcılığı nəzəriyyəsinin inkişafında

B) memarlıq layihələrinin icrasında

C) mühəndis qurğularının hesabatlarında

D) hümanitar elmlərin dizaynla əlaqəsinin araşdırılması üzrə

E) inşaat, icra işlərinin aparılmasında

175. V. Qropiusun əşya mühitindəki dizayn işi hansıdır?

A) qoltuqlu kürsü

B) stol


C) stul

D) şezlonq

E) asılqan

176. Uilyam Morris tərəfindən tikilimiє ev necə adlanırdı?

A) Red-Hauz

B) Hill-Haus

C) Bau-Hauz

D) Qrin-Hauz

E) Qold-Hauz

177. Uilyam Morris tərəfindən tikilimiş ev niyə Red-Hauz adlanırdı?

A) yonulmamış qırmızı kərpicdən tikilidiyinə görə

B) fasadda daha çox qırmızı rəngə üstünlük verildiyinə görə

C) interyerdə daha çox qırmızı rəngə üstünlük verildiyinə görə

D) fasadda daha çox qara rəngdən istifadə edildiyinə görə

E) interyerdə daha cox qara rəngdən istifadə edildiyinə görə

178. A. Van de Velde 1903-cü ildə hansı interyer işini təqdim etmişdir?

A) “Vaymer-Nisєe”-arxiv kitabxanası

B) “Vaymer” dizaynerlər mərkəzi

C) Berlin kitabxanası

D) Drezden muzey girişi

E) U. Morrisin “Red-Hauz layihəsi

179. Memarlıq mühitinin yaranmasında,təşkil olunmasında özünə məxsus rol nəyə aiddir?

A) üzlük materiallara

B) rəng və işığa

C) memarlıq üslublarına

D) vizual qavranmaya

E) psixolojı təsiri

180. Qədim Misirdə Günəş simvolu hansı rənglə ifadə olunurdu?

A) qızılı, sarı

B) qızılı, qırmızı

C) qırmızı, sarı

D) sarı, ağ

E) ağ, narıncı

181. Qədim Misirdə insan simvolu hansı rənglə ifadə olunurdu?

A) qızrmızı

B) qara


C) ağ

D) boz


E) yaşıl

182. Qədim Misirdə ədalət simvolu hansı rənglə ifadə olunurdu?

A) göy

B) qara


C) ağ

D) boz


E) yaşıl

183. Peter Berensin əşya mühiti dizaynı üçün təqdim etdiyi nə idi?

A) yemək stolu üçün çini dəst

B) çay süfrəsi üçün çini dəst

C) desert üçün çini dəst

D) stol, kreslo, stul, dolab

E) dolab, stolüstü lampa

184. F. L. Raytın əşya mühiti dizaynı üçün təqdim etdiyi nə idi?

A) “Preriya evləri” üçün mebel

B) qoltuqlu kürsü və divan

C) yemək stolu üçün şini dəst

D) desert üçün şini dəst

E) stol, kreslo, stul, dolab

185. Herit Ritveldin 1920-ci ilə aid olan dizayn işi nə idi?

A) çıraq

B) bıçaq


C) boşqab

D) tarşer

E) abojur

186. O. Perre yaradıcılığında 1905-ci ildə Pontyedə “Qaraj” binasının fasadında ilk dəfə hansı material estetik bir forma yaratmışdır?

A) dəmir-beton

B) metal


C) taxta

D) plastmas

E) çiy kərpic

187. F.H. Emke 1914-cu ildə Kölndə sərgi üçün Alman Vekbundu üçün nə işləmişdir?

A) plakat və emblem

B) sərgi tablosu

C) sərgi bukleti

D) plakat və sərgi tablosu

E) məlumat baneri

188. O. Perre yaradıcılığı 1919-cu ildə Parisdə hansı binanın interyerində konstruksiyanın nümayişi ilə dekorotiv həllə nail olmuşdur?

A) “Atelye”

B) “Arxiv”

C) “Kitabxana”

D) “Bank”

E) “Ofis”

189. Qədim Misirdə təbiətin dəyişkənliyi rəmzi olaraq hansı rənglə ifadə olunurdu?

A) yaşıl


Yüklə 457,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin