Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?Yüklə 457,26 Kb.
səhifə4/5
tarix20.01.2017
ölçüsü457,26 Kb.
#708
1   2   3   4   5

 1. mühit bədəni

 2. mühit toplusu

 3. mühit həlli

 4. mühit təşkili

 5. mühit kompozisiyası

 1. “Kompozisiya oxu” hansı anlamda başa düşülür?

 1. “Güclü xətt”

 2. “Əsas xətt”

 3. “İdarə edən xətt”

 4. “Həll edici xətt”

 5. “Sinıq xətt”

 1. “Kompozisiya oxu” öz üzərində nəyi götürür?

 1. mühit və onun komponentlərinin cəkisi tarazlıqda saxlamağı

 2. mühit və kompozisiya sisteminin bir sırada saxlamağı

 3. mühit və onun əhatəsində vizual informasiya elementlərini toplamağı

 4. mühitin vahid təşkilində onun üçün fon yaratmağı

 5. mühitin qavranılmasında müxtəlif məkan materiallar komonentlərini saxlamağı

 1. Memarlıq-dizayn layihələndirməsində memarlıq bionikası nacə ifadə olunur?

 1. formayaranma üsulu kimi

 2. kompozisiya üsulu kimi

 3. rəng və işıq üsulu kimi

 4. müxtəlif üslublar kimi

 5. ən-ənəvi memarlıq üsulu kimi

 1. Müasir dizaynın hal-hazırda neçə fəaliyyət növü vardır?

 1. 30

 2. 40

 3. 50

 4. 20

 5. 10

 1. Müasir elm insan gözünün optik imkanların nəzərə alaraq, baxış növ təsirdən şəhər mühitinin qəbul edilməsini neçə mərhələyə ayrılmışdır?

 1. 4

 2. 5

 3. 6

 4. 3

 5. 2

 1. Baxış nöqtəsindən asılı gələn mühitinin qəbul edilməsinin 1 mərhələsi hansıdır?

 1. 300m-500m məsafələr arasında

 2. 500m-1500m məsafələr arasında

 3. 1500-2000m məsafələr arasında

 4. 2000m-4000m məsafələr arasında

 5. 4000m-6000m məsafələr arasında

 1. 4 mərhəlırdə araşdırmalar şəhər panoramının gözün imkanları çərçivısində qəbul olunmasına nəyi açıqlayır?

 1. məsafə faktorunu

 2. miqyas faktorunu

 3. rəng faktorunun

 4. kompozisiya faktorunu

 5. material faktorunu

 1. Baxış nöqtəsindən asılı şəhər mühitinin qəbul edilməsinin 2-ci mərhələsi hansıdır?

 1. 500m-1500m məsafələr arasında

 2. 300m-500m məsafədər arasında

 3. 1500m-2000m məsafələr arasında

 4. 2000m-4000m məsafələr arasında

 5. 4000m-6000m məsafələr arasında

 1. Baxış nöqtəsindən asılı şəhər mühitinin qəbul edilməsinin 3-cü mərhələsi hansıdır?

 1. 1500m-2000m məsafələr arasında

 2. 300m-500m məsafədər arasında

 3. 1500m-2000m məsafələr arasında

 4. 2000m-4000m məsafələr arasında

 5. 4000m-6000m məsafələr arasında

 1. Baxış nöqtəsindən asılı şəhər mühitinin qəbul edilməsinin 4-cü mərhələsi hansıdır?

 1. 2000m-4000m məsafələr arasında

 2. 1500m-2000m məsafələr arasında

 3. 300m-500m məsafədər arasında

 4. 1500m-2000m məsafələr arasında

 5. 2000m-4000m məsafələr arasında

 1. Baxış nöqtəsinin seçilməsindən asılı olaraq, memarlıq mühitinin ( şəhər panoramında) qavranılmasında görmə bucağının binanın hündürlük nisbətibdən asılı olaraq dəyişməsi prosesisndə 3m qədər hündürlük nisbətində görmə bucağı neçə dərəcə dir?

 1. 14 dərəcə

 2. 18 dərəcə

 3. 30 dərəcə

 4. 45 dərəcə

 5. 50 dərəcə

 1. Baxış nöqtəsinin seçilməsindən asılı olaraq, memarlıq mühitinin ( şəhər panoramında) qavranılmasında görmə bucağının binanın hündürlük nisbətibdən asılı olaraq dəyişməsi prosesisndə 6m qədər hündürlük nisbətində görmə bucağı neçə dərəcə dir?

 1. 18 dərəcə

 2. 30 dərəcə

 3. 45 dərəcə

 4. 50 dərəcə

 5. 14 dərəcə

 1. Baxış nöqtəsinin seçilməsindən asılı olaraq, memarlıq mühitinin ( şəhər panoramında) qavranılmasında görmə bucağının binanın hündürlük nisbətibdən asılı olaraq dəyişməsi prosesisndə 9m qədər hündürlük nisbətində görmə bucağı neçə dərəcə dir?

 1. 30 dərəcə

 2. 18 dərəcə

 3. 14 dərəcə

 4. 45 dərəcə

 5. 50 dərəcə

 1. Baxış nöqtəsinin seçilməsindən asılı olaraq, memarlıq mühitinin ( şəhər panoramında) qavranılmasında görmə bucağının binanın hündürlük nisbətibdən asılı olaraq dəyişməsi prosesisndə 9m hündürlük dəyişmirsə nisbətində görmə bucağı neçə dərəcə dir?

 1. 45 dərəcə

 2. 18 dərəcə

 3. 30 dərəcə

 4. 14 dərəcə

 5. 50 dərəcə

 1. Görmə bucaqı 14 dərəcədirsə?

 1. üfiqi və şaquli müstəvilər bütünlüklə qəbul edilir

 2. üfiqi və şaquli müstəvilər qəbul edilir

 3. üfiqi və şaquli müstəvilər tam qəbul edilmir

 4. şaquli nisbətlər artır, üfiqi müstəvilər (dam) qəbul edilmır

 5. üfiqi və şaquli nisbətlər ayrı-ayrılıqda itirilir

 1. Görmə bicagı 18 dərəcədirsə?

 1. üfiqi və şaquli müstəvilər qəbul edilir

 2. Üfiqi və şaquli nisbətlər ayrı-ayrılıqda itirilir

 3. üfiqi və şaquli müstəvilər tam qəbul edilmir

 4. şaquli nisbətlər artır, üfiqi müstəvilər (dam) qəbul edilmır

 5. elementlər itirilir, həcmlər tanamam qəbul edilir

 1. Görmə bucagı 30 dərəcədirsə?

 1. üfiqi və şaquli müstəvilər aydın qəbul edilir

 2. üfiqi və şaquli müstəvilər bütünlüklə tam qəbul edilmir

 3. şaquli nisbətlər artır, üfiqi müstəvilər (dam) qəbul edilmır

 4. üfiqi və şaquli nisbətlər ayrı-ayrılıqda itirilir

 5. rənglər qəbul edilmir

 1. Görmə bucagı 45 dərəcədirsə?

 1. həcmin qəbul olunması şaquli nisbətlər artır, üfiqi müstəvi (dam) qəbul edilmir

 2. üfiqi və şaquli müstəvilər tam qəbul edilmir

 3. üfiqi və şaquli müstəvilər tam qəbul edilmir

 4. üfiqi və şaquli müstəvilər bütünlüklə qəbul edilir

 5. elementlər itirilir, həcmlər tanamam qəbul edilir

 1. Hansı dərəcə insanın normal baxış sahəsidir?

 1. 30 dərəcə

 2. 18 dərəcə

 3. 14 dərəcə

 4. 45 dərəcə

 5. 50 dərəcə

 1. Normal görmənin ən yuxarı sərhəddi hansı bucaqla m=götürülür?

 1. 30 dərəcə

 2. 18 dərəcə

 3. 14 dərəcə

 4. 45 dərəcə

 5. 50 dərəcə

 1. 30 dərəcə görmə bucağı qapalı məkan təsiri hissənin hansı sərhəddədirı?

 1. aşagı sərhədi

 2. yuxarı sərdədi

 3. orta sərhədi

 4. kiçik sərhədi

 5. böyük sərhədi

 1. Memarlıq mühitinin baxış nöqtəsindən qəbul edilməsi şərt kimi “statik” neçə səciyyələndirilir?

 1. dayanmalı qavrama

 2. hərəkətli qavrama

 3. kölgəyə əsasən qavrama

 4. təsirli qavrama

 5. göz səviyyəsində yğun qavarama

 1. Memarlıq mühitinin baxış nöqtəsindən qəbul edilməsi şərt kimi “dinamik” necə səciyyələndirilir?

 1. hərəkətli qavrama

 2. dayanıqlı qavrama

 3. kölgəyə əsasən qavrama

 4. təsirli qavrama

 5. göz səviyyəsinə uyğun qavrama

 1. Memarlıq mühitinin baxış nöqtəsindən qəbul edilməsi şərt kimi “rəng-işıq” neçə seciyyələndirilir?

 1. kölgəyə əsasən qavrama

 2. hərəkətli qavrama

 3. dayanıqlı qavrama

 4. təsirli qavrama

 5. əşyanın nölçüsünə nisbətdə qavrama

 1. Memarlıq mühitinin baxış nöqtəsindən qəbul edilməsi şərt kimi “psixolojı” necə seciyyələndirilir?

 1. təsirli qavrama

 2. kölgəyə əsasən qavrama

 3. hərəkətli qavrama

 4. dayanıqlı qavrama

 5. əşyanın nölçüsünə nisbətdə qavrama

 1. Aşağıdaki tiplərin hansısı məhdud yaradılmış məkan tiplərinə aiddir?

 1. tinlərlə kəsilmiş tikililər meydanı

 2. dörd tərəfdən başlanmış meydan

 3. küçə və meydanlara açılan hündülük

 4. dekorativ elementlərin əhatəsində təşkil olunmuş məkan həlləri tipi

 5. tipləşdirilmiş şəhər məkanları tipi
 1. Şəhər interyerinin komponentləri nədən yığılır?

 1. hissələrdən

 2. həcmlərdən

 3. küçə və yollardan

 4. meydanlardan

 5. reklam elementlətdən

 1. Şəhər interyerində çəpərlə necə qavranılır?

 1. üfiqi məkan sərhəddi

 2. mailli məkan sərhəddi

 3. şaquli sistemlər

 4. ritmik kompozisiyalı

 5. metrik sistemlərlə

 1. Şəhər interyeri obrazına nələr aiddir?

 1. mövcud bina, qurğu, sıx yaşıllıq

 2. layihələndirilən yaşayış kompleksləri

 3. mövcud nənəqliyyat infrastrukturları

 4. vizual informasiya vasitələri

 5. reklam və konstruksiyalar

 1. Şəhər interyerində məkan doldurulması nədir?

 1. yaşıllaşdırma elementləri, şəhər avadanlığı, monumental dekorativ incəsənət nümunələri ilə

 2. yaşayış binaları , ictimai mərkəzlər

 3. administrativ binalar, nəgliyyat yolları, incəsənət nümulələri

 4. yaşıllaşdırma elementləri, ictimai binalar

 5. monumental dekorariv incəsənət nümunələri, yaşayış kompleksləri

 1. Şəhər inryerinin material-məkan komponentrləri hansılardı?

 1. uzunluq, en, hündürlük və dərinlik ölçülərini cəmləşdirir

 2. rəng , faktura, material, elementləri təşkil edir

 3. konstruktiv elementlər, onların detalları

 4. ərazilərin en, uzunluq nisbətlərinin təyini

 5. material, məzmun, forma vəhdədi

 1. Xətti sistemlər nədir?

 1. piyada vyolları, su axınları boyunca həll olunmuş, kompozisiya oxu olan məkanlarda

 2. piyada yollar,səkilər, yaşıllıq elementləri ilə həll olunmuş məkanlar

 3. piyada yolları, nəqliyyat və piyada keçidlərlə həll olunmuş məkanlar toplusu

 4. piyada yollar, meydançalar, əyləncə mərkəzləri daxil olmaqla məkanlar toplusu

 5. piyada yollar, keçidlər, kompozisiya oxu olmayan məkanlardır

 1. Xətti sistemlər həlli müxtəlif kateqoriyalı məkan həllərini izah olunur?

 1. bitkin şəhər mühiti toplumları ilə komleks həll edir

 2. səpələnmiş şəhər mühiti toplumları ilə komleks həll edir

 3. ayrı-ayrı toplumları ilə komleks həll edir

 4. qruplaşdırılmış toplumları ilə komleks həll edir

 5. hissələrə ayrılmış toplumları ilə komleks həll edir

 1. Məhdud yaradılmış şəhər mühiti və xətti sistemlər şəhər-məkanın nəyidir?

 1. tipologiyası kimi qəbul olunur

 2. kimpozisiyası kimi qəbul olunur

 3. sistemi kimi qəbul olunur

 4. interyeri kimi qəbul olunur

 5. obrazı kimi qəbul olunur

 1. Tipləşdirilmiş şəhər məkanları memarıq dizayn həllərində nə tələb edəcəkdir?

 1. müxtəlif kateqoriyalı mühit həlləri

 2. müxtəlif kompozisiyalı mühit həlli

 3. müxtəlif prinsipləri mühit həlli

 4. müxtəlif funksiyalı mühit həlləri

 5. müxtəlif obrazlı mühit həlləri

 1. Şəhər mühitinin açıq məkanları hansı əlamətlərlə təyin olunur?

 1. yeni funksional məkan təşkillərinin möhkəmlik dərəcəsi ilə

 2. müxtəlif ən-ənəvi funksional məkan təşkillərinin möhkəmlik dərəcəsi ilə

 3. ayrı-ayrı təşkillərinin möhkəmlik dərəcəsi ilə

 4. sistemli məkan təşkillərinin möhkəmlik dərəcəsi ilə

 5. həndəsi qanunauyğunluqla təşkillərinin möhkəmlik dərəcəsi ilə

 1. Məhdud yaradılmış məkan tipləri neçə hissəyə bölünür?

 1. 6

 2. 7

 3. 4

 4. 3

 5. 5

 1. Şəhər mühitinin vahid kompozisiyası elementləri hansılardı?

 1. dominant, aksent, fon, kompozisiya oxu

 2. dominant, fon, forma, rəng və işıq

 3. dominant, material faktoru, üslub seçimi

 4. dominant, aksent, fon, forma

 5. dominant, material faktoru, kompozisiya

 1. “Dominant” latın mənşəli söz olubnecə anlaşılır?

 1. əsas, hökmran - mənasında anlaşır

 2. “vurğu” - mənasında anlaşır

 3. “yığan əsas kütlə” - mənasında anlaşır

 4. “güclü xətt” - mənasında anlaşır

 5. “mühii bir yerə toplayan” - mənasında anlaşır

 1. Dominant nə ilə xarakterizə olunur?

 1. emosional, həm də bədii ifadə ilə

 2. bir yerə toplayan, yığan əsa kütlə ilə

 3. təsir edən, onu tamamlamayan

 4. ayrı-ayrı elementlərdən yığılan

 5. mühitdə elementlərə tabe olmayan

 1. Şəhər mühitinin tam qavranılmasında aşağıdakı kombinasiyaların hansısı iştirak edir?

 1. frontal səkilər

 2. üfiqi kompozisiya

 3. vizual məlumatlar

 4. material komponentləri

 5. inşaatın sistemli təşkili

 1. Şəhər mühitinin tam qavranılmasında aşağıdakı kombinasiyaların hansısı iştirak edir?

 1. panoramlar

 2. üfiqi kompozisiya

 3. vizual məlumatlar

 4. material komponentləri

 5. inşaatın sistemli təşkili

301.Dizaynın XIX əsrin axırlarında yaranması nə ilə əlaqədar idi? 1. Sənayedə inqilab və kütləvi maşınqayırma istehsalı ilə

 2. Sənayenin avtomatlaşması və yeni texnologiyanın yaranması ilə

 3. Sənayenin yaranması və istehsal qüvvələrinin inkişafı ilə

 4. Sənaye məhsullarının istehsal prosesinin müasirləşməsi ilə

 5. Sənayedə məhsuldarlığın artması şəraiti ilə

302. Dizaynın bir ixtisas kimi formalaşması hansı şəraitdə baş verə bilərdi?

 1. Kompleks mühəndis – texniki işçilər bədii məsələlərin kompleks həllində günün tələblərinə cavab verən istehsala üstünlük verərdilərsə

 2. Mühəndis – texniki şəraitin mühəndislər texnikilərlə birgə fəaliyyətlərini birləşdirsəydilər

 3. Mühəndis layihələri bir – başa istehsalla birləşərək, kütləvi məhsul yaratmış olsaydılar

 4. Kütləvi istehsal ancaq bədii tərtibat prinsipinə üstünlük versəydi

 5. Bədii estetik layihələrinin bir – başa kütləvi istehsal mühitinə tətbiq olunması şəraitində

303. İndustrial dizaynın bütün tarixi nə ilə sıx bağlı idi?

 1. Sənayenin elmi – texniki inkişaf tarixi ilə

 2. Ən - ənəvi istehsal prossesi ilə

 3. Tətbiqi sənət əsəsrlərinin yeni inkişaf prosesi ilə

 4. Yaradıcılıqda texniki məsəslələrin həlli prinsipi ilə

 5. Sənayenin müasir material istehsalı prinsipi ilə

304. İlk zamanlar istehsal olunan əşyanın funksiyası və qənaiti üçün kimlər cavabdeh idiler?

 1. Mühəndislər

 2. Texnoloqlar

 3. Memarlar

 4. Sənətkarlar

 5. Sifarişçilər

305. Peter Bereksik fikrinə görə əşyaların ideal görkəmi nə ilə əlaqədardır?

 1. Sadəlik və xarici görkəmin funksionallığı il

 2. Dekor və elementlərin çoxluğu ilə

 3. Sadəcə funksional təyinatı ilə

 4. Mürəkkəb bədii tərtibatı ilə

 5. Texniki parametrlərə cavab verməsi ilə

306. İlk firma stili “Kristal barmaqlıq” dizaynı kimə məxsus olmuşdur.

 1. Peter Berens-ə

 2. Anni Van de Veldeyə

 3. Volter Qropinsa

 4. Carlr Markentoşa

 5. Ulyam Morrisə

307. Frank Loyd Raytın yaratdığı hansı mebel dəsti 100 ildən sonra da müasir sayılmışdır.

 1. “Preriya evləri” üçün mebel

 2. “Red Haur” üçün mebel

 3. “Hil – Haur” üçün mebel

 4. “Rom de leyuks” üçün mebel

 5. “Nisse arxiv kitabxanası” üçün mebel

308. Dizaynın müstəqil sənət kimi bir sıra elm xadimlərinin fikirnə ilk dəfə harada yaranıb

 1. Amerikada

 2. Avropada

 3. Asiyada

 4. Avstraliyada

 5. Afrikada

309. Avropada Amerikaya məxsus yeni dövrə nece adlanırdı?

 1. “Maşın dövrü”

 2. “Sənayedövrü”

 3. “İntibah dövrü”

 4. “Yeni dövr”

 5. “Müasir dövr”

310. VXUTEMAS – da N. Lodoviski hansı metodun müəllifi idi?

 1. Maket metodu

 2. Layihə metodu

 3. Nəzəri metodun

 4. Praktiki metodun

 5. Qrafik metodun

311. Amerika dizayn məktəbinə görə dizayn insan həyatında nəyi dəyişdirir?

 1. Məişəti yüngülləşdirir, dəyişikliklərə mərur qalmış həyat üslubuna təsir edir.

 2. Texnikanın inkişafına təkan verir, istehsalın gücünü artırır.

 3. Məişət əşyalarına yeni yanaşma nümayiş etdirir.

 4. Sənayenin inkişafında insan amilini nəzərə alır.

 5. İnsanlara müasir dövürlə ayaqlaşmanı təbliğ edir.

312. Amerika dizayn məktəbində “Linqvistik model” tələbələrin layihələrində onları:

 1. “Vizual metafona” axtarmağa ruhlandırır.

 2. “Bionik formaları” axtarmağa ruhlandırır.

 3. “3 ölçülü modelləri” axtarmağa ruhlandırır.

 4. “2 ölçülü modelləri” axtarmağa ruhlandırır.

 5. “Pisxoloji təsir göstərmək” axtarmağa ruhlandırır.

313. Azərbaycanda Texniki Estetika İnistitunun rəhbəri kim olmuşdur?

 1. R. Həsənov

 2. K. Muradov

 3. Q. Levcenko

 4. Z. Əhmədova

 5. V. Koqan

314. Bioforma nədir?

 1. Bioloji növü göstərmək, onun xüsusiyyət və xassələrini elementləri ilə təyin etmək anlayışıdır.

 2. Bioloji növü göstərmək, onun struktur və fakturasını təyin etmək anlayışıdır.

 3. Bioloji növü göstərmək, onun nisbətini təyin etmək anlayışıdır.

 4. Bioloji növü göstərmək, onun ölçüsünü təyin etmək anlayışıdır.

 5. Bioloji növü göstərmək, onun möhkəmliyini təyin etmək anlayışıdır.

315. Yeni konustruksiyalar daha çox hansı tətbiq sahəsində yaranır?

 1. Bionik üsulların tətbiqində

 2. Klassik formaların tətbiqində

 3. Yeni materialların tətbiqində

 4. Mürəkkəb layihələrin tətbiqində

 5. Yeni texnologiyaların tətbiqində

316. Formanın mobilliyi nədir?

 1. Onun şəraitə və tələblərə görə müvafiq dəyişməsidir.

 2. Onun uzunömürlü olması prinsipidir.

 3. Onun dayanıqlı və yüngül olması prinsipidir.

 4. Onun asan daşınması, müxtəlif formalara çevrilməsidir.

 5. Onun rəng və fakturasını dəyişməsdidir.

317. Dizayn lyihələndirmə prosesində element formalarının modulluğuna əsaslanan hansı prinsipdən istifadə edilir.

 1. Variabellik

 2. Metrik

 3. Ritmik

 4. Assimetrik

 5. Simmetrik

318. Variabellik prinsipi nəyə imkan verir?

 1. Müxtəlif funksiya və şəraitlərə cavab verən konstruksiyaların yığılmasına

 2. Müxtəlif komporisiyaların vahid blok sistemində yığılmasına

 3. Müxtəlif formaların elementlərini bir-birinə birləşdirməyə imkan verir.

 4. Müxtəlif formaların montaj prosesini sürətləndirməyə imkan verir.

 5. Müxtəlif konstruksiyaların müxtəlif formalarına imkan verir.

319. Aşağıdakı hansı əşya – mühiti formaları variabellik prinsipi ilə təklif oluna bilərlər?

 1. Ticarət avtomatları, telefon köşkləri, bankomatlar, sfetaforlar

 2. Fasad hissələri, reklam konustruksiyaları

 3. Landşaft elementlər – hovuzlar, ağaclar, kollar

 4. Pilləkənlər, tutacaqlar, giriş qapıları

 5. Köşklər, mağazalar, satış mərkəzləri.

320. Konstruksiya dizaynda:

 1. Larimi davamlığı, möhkəmliyi və sərtliyi təmin edir.

 2. Larimi formanı, funksiyanı, fakturanı təmin edir.

 3. Larimi üslubu və onun elementlərinin təmin edir.

 4. Larimi funksiyanı, möhkəmliyi, sərtliyi təmin edir.

 5. Larimi davamlığı, dəyişkənliyi, formanı təmin edir.

321. Mütalın bir universal material kimi mənfi xassəsi nədir?

 1. Kopraziyaya uğraması

 2. Rəngini dəyişməsi

 3. Temperatur təsirinə mərur qalması.

 4. Sərtliyi

 5. Deformasiyaya uğraması

322. Metal konstruksiyaların konstruktiv hesablama prinsipləri nəçənci əsrdən başlamışdır?

 1. IV əsrdən

 2. V əsrdən

 3. III əsrdən

 4. VI əsrdən

 5. VII əsrdən

323. Əşyanın formasının kağız üzərində qurulması həmin əşyanın:

 1. Strukturndan aslıdır

 2. Ölçülərindən aslıdır

 3. Faktursındsn aslıdır

 4. Çəkisindən aslıdır

 5. Miqyasından aslıdır

324. Praktiki olaraq, ele kompazisiya həlli optimal sayılır ki:

 1. Predmetlər arasında məsafə predmetin özünün ölçüsündən az olsun.

 2. Predmetlər arasında məsafə predmetin özünün ölçüsündən çox olsun.

 3. Predmetlər arasında məsafə predmetin özünün ölçüsünə bərabər olsun.

 4. Predmetlər arasında məsafə predmetin özünün ölçüsündən hündür olsun.

 5. Predmetlər arasında məsafə predmetin özünün ölçüsündən 2 dəfə hündür olsun.

  Yüklə 457,26 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin