Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?Yüklə 457,26 Kb.
səhifə1/5
tarix20.01.2017
ölçüsü457,26 Kb.
#708
  1   2   3   4   5
Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası.

Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər.


1.”Dizayn “ anlayışı nədir?

A) heykəltəraşlıq

B) təbii sənət

C) memarlıq

D) layihələndirmə, bədii fikir

E) rəngkarlıq2.Hansı əsrdə “Dizayn” anlayışı meydana gəlmişdir?

A) XII


B) XVI

C) XIX əsrin sonu

D) XX

E) VIII


3.”Dizayn” hansı istiqamətlərin kəsişməsindən yaranıb?

A) Elmi nəzəri, elmi-praktiki

B) Kütləvi sənaye, elm

C) Mühəndis-layihə, bədii layihə

D) Memarlıq, inşaat, istehsal.

E) . Bədii layihə proqramı, kütləvi sənaye mühəndis layihə, elm4.Uilyam Morris hansı hərəkatın banisi idi?

A) Sənətkarlar birliyi

B) ) incəsənətin və sənətin əlaqələri

C) Rəssamlar İttifaqı

D) Memarlıq məktəbi

E) Urbanizm5.Tomas Edison 1895-ci ildə hansı məşhur əşyanın dizaynını yaratmışdır?

A) stul


B) santexnika aksessuarı

C) elektrik lampası

D) qrammofon

E) kreslo6.Çarls Makintoşun məşhur stulu (1902) hansı idi?

A) Qoltuqlu kürsü

B) Hil-Hans üçün stul

C) 6 stul dəsti

D) Qlazqo stul

E) 12 stul dəsti7.Volter Qropyusun yaradıcısı olduğu Dizayn məktəbi hansıdır?

A) Sənət evi

B) PENTHAUS

C) Memarlar evi

D) REDHAUS

E) Bau-Hauz dizayn məktəbi8. Bau-Hauz dizayn məktəbi neçənci illərdə fəaliyyət göstərmişdir?

A) 1919-1937

B) 1919-1921

C) 1919-1935

D) 1919-1933

E) 1919-19309. Verkbundun (sənaye ittifaqı) fəal üzvləri hansılardır?

A) Volter Qropyus

B) Uilyam Morris, Salliven

C) Mis van de Roye, Anri Van de Velde

D) Anri Van de Velde, Peter Berens

E) Karlz Makintoє, Volter Qropyus10. Verkbund (sənaye ittifaqı) neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1900


B) 1902

C) 1906


D) 1907

E) 1908


11. İlk “Firma üslubu” kimin yaradıcılıq məhsuludur?

A) Salliven

B) Anri Van de Velde

C) Peter Berens

D) Ulyam Morris

E) Volter Qropyus12. Çikaqo memarlıq məktəbinin yaranma tarixi nə vaxt olub?

A) XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli

B) XX əsr

C) XVII əsrin əvvəli

D) XII əsrin sonu

E) X əsr


13.Çikaqo Memarlıq məktəbinin ilk təmsilçisi kim olub?

A) Volter Qropyus

B) Anri Van de Velde

C) Peter Berens

D) Luis Salliven

E) Ulyam Morris14. Amerikanın “Dizayn” təhsili neçənci illərə təsadüf edir?

A) 1920


B) 1960

C) 1970


D) 1930

E) 1950


15. Azərbaycanda İnşaat Mühəndisləri Universiteti nəzdində neçənci ildə “Dizayn” kafedrası fəaliyyətə başlamışdır?

A) 1998


B) 1995

C) 2000


D) 1999

E) 1990


16. Azərabaycanda “Dizayn” fəaliyyəti ilk dəfə hansı ad altında fəaliyyət göstərmişdir?

A) ) İncəsənət İnstitutu

B) SXKB

C) VXUTEMASD) Azərbaycan Politexnik İnstitutu

E) VNİİTE17. Rəng sektorunun banisi kimdir?

A Şiller


B) Le Karbuzye

C) Höte


D) Peter Berens

E) Uilyam Morris18. Azərbaycanda Texniki Estetika İnstitutu nə vaxt təşkil olunmuşdur?

A) 1960


B) 1921

C) 1950


D) 1990

E) 1978
19. Rəngin neçə funksiyası var?

A) 4

B) 6


C) 3

D) 5


E) 9

20. Təzadlı rənglər hansılardır?

A) sarı-göy, ağ-qırmızı, qırmızı-sarı.

B) qəhvəyi-sarı, ağ-göy, göy-qırmızı;

C) göy-yaşıl, ağ-yaşıl, qara-yaşıl;

D) sarı-göy, ağ-qımızı, qırmız-sarı;

E) qırmızı-yaşıl, sarı-bənövşəyi, qəhvəyi-mavi;21. Təməl rənglər hansılardır?

A) sarı, qara, göy

B) göy, sarı, ağ

C) ağ, qara, qırmızı

D) qırmızı, göy, sarı

E) boz, qırmızı, sarı22.Siqnal verici rənglər hansılardır?

A) qara, yaşıl, qızmızı, ağ

B) ağ, qara, göy, sarı

C) sarı, yaşıl, boz, qara

D) göy, qırmızı, sarı, ağ

E) qırmızı, sarı, yaşıl, narıncı, göy


23.Marketinq sözünün mənası ingilis dilində nədir?

A) satış


B) bazar

C) mərkəz

D) reklam

E) mağaza24.Reklam sözünün mənası latın dilində nədir?

A) mağaza, bazar

B) nьmayiє, məlumat

C) qışqırmaq, çağırmaq

D) satış, bazar

E) maliyyə, əmtəə25. Amerikada ilk dizayn ixtisası üzrə elmlər doktoru proqramı neçənci ildə işlənmişdir?

A) 1995


B) 1970

C) 1980


D) 1960

E) 1990
26. VXUTEMAS-da neçə ixtisaslaşdırılmış fakultə olmuşdur?

A) 2

B) 5


C) 7

D)10


E) 8

27. Formanın tamlığını saxla prinsipinə neçə qanun şamil etmək olar?

A) 5


B) 8

C) 7


D) 4

E) 10


28.Uilyam Morris ixtisasca kim olub?

A) bərpaçı

B) memar

C) dekorator

D) heykəltəraş

E) rəssam


29. Keçmiş Sovetlər İttifaqında əsas elmi dizayn institutunu tanıyırsınız?

A) VNİİPT

B) VNİİTE

C) VNİİ ALİFİN

D) VNİİ TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI

E) Estetika institutu30. İlk ümümdünya sənaye sərgisi neçənci ildə olmuşdur?

A) 1889

b) 1991

C) 1790


D) 1888

E) 1851
31. Dizayner hansı üsulla rəngləri təyin və təklif edə bilər?

A) sulu boya ilə

B) rəngli karandaşlarla

C) rəng sektoru ilə

D) rəng kataloqu ilə

E) yağlı boya ilə

32. Coğrafi-iqtisadi əlamətlərinə görə reklamın neçə növü mövcuddur?

A) 8


B) 4

C) 6


D) 10

E) 2


33. Respublikamızda “Reklam haqqında” qanun 1997-ci ildə hansı təşkilat tərəfindən işlənmişdir?

A) Bakı Soveti

B) Nazirlər Kabineti

C) Azərbaycan Memarlar İttifaqı

D) Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı

E) Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı34. Dizaynda konstruksiya nədir?

A) formanın dilidir

B) İnşaat-texnikasıdır;

C) funksiyanı formalaşdıran elementlərdir;

D) formayaranmaya yardımçıdır;

E) estetik məlumat daşıyıcısıdır;35. Memarlıq bionikasının tarixi nə vaxtdan başlayır?

A) XX əsr

B) XIX əsrin 50-60ci illəri

C) XVI əsrin 40-cı illəri

D) VIII əsrin 20-30cu illəri

E) XV əsrin axırı36.Memarlıqda formayaranmanın əsas neçə metodları var?

A) 10


B) 4

C) 7


D) 3

E) 6
37.Rəngşünaslığa neçə bölmə daxildir?

A) 3

B) 9


C) 5

D) 7


E) 2

38. Təbiətdəki bütün rəngləri xarakterizə edən ən əsas prinsip?

A) rəngdə üstünlük təşkil edən dalğanın uzunluğu, rəngin təmizliyi, rəngin parlaqlığı;

B) rəngin sonsuzluğa qədər dayanması, rəngin tamlığı, rəngin təmizliyi;

C) rəngin parlaqlığı, rəngin müxtəlifliyi, rəngin təmizliyi; rəngdə üstünlük təşkil edən dalğanın uzunluğu, rəngin təmizliyi, rəngin parlaqlığı;

D) rəngin parlaqlığı, rəngin qarışması, rəngin solması;

E) rəngin səth üzərində dəyişməsi, rəngin forma-fon nisbətini ayırması, rəngin parlaqlığı.

39.Rəngin 3 əsas qarışdırma üsulları hansılardır?

A) mexaniki bir neçə qat çəkilməsi, bir rəngin üzərinə başqa rəngin çəkilməsi;

B) rəngin yalnız öz çalarları ilə qarışdırılması;

C) rəngin səth üzərində müxtəlif çalarla çəkilməsi;

D) kontrast rəngin müdaxiləsi ilə rənglərin qarışdırılması;

E) ancaq təməl rənglərin qarışdırılması.

40. Göz yoran, önünügörmə qabiliyyətini azaldan neçə amil vardır?

A) 1


B) 8

C) 6


D) 3

E) 14


41. Hansı rənglər təhlükəni bildirir?

A) ağ-qara

B) sarı-qara

C) qırmızı-ağ

D) sarı-yaşıl

E) yaşıl-göy

42. Hansı rənglər xəbərdarlığı bildirir?

A) narıncı və qırmızı

B) qırmızı və sarı

C) sarı və yaşıl

D) yaşıl və ağ

E) ağ və qara

43. Hansı rənglər diqqətli olmağı bildirir?

A) qırmızı

B) qara

C) ağ


D) göy

E) yaşıl


44. Hansı rənglər istiqamətləndirir?

A) ağ-qırmızı

B) ağ-göy

C) ağ-qara

D) ağ-yaşıl

E) ağ-sarı

45. XX əsrin 60-ci illərində Dizaynın məşhur devizi hansı idi?

A) “Rənglərdən-formalara” qədər.

B) “Şəhər mühitindən-memarlığa” qədər;

C) “Sobadan-reklam mühitinə” qədər;

D) “Binadan-єəhər mьhitinə” qədər;

E) “İynədən-təyyarəyə” qədər

46. Modanın tarixini hansı əsrlərə yazırlar?

A) XIII-XV

B) XV-XVII

C) XVIII-XX

D) XII-XIII

E) XV-XIV

47. Modanın əsas cəhəti nədir?

A) onun sadəliyi

B) onun inkar edilməsi;

C) onun sabitliyi;

D) onun qəbul edilməsi;

E) onun dəyişkənliyi

48. Müasir marketinqin neçə faktoru vardır?

A) 5


B) 2

C) 8


D) 4

E) 6


49. Dominant həcmin təyin olunmuş, mühitin xarakterini açan nədir?
A) birləşdirən, cəmləyən və məzmunu əsas ifadə edən bir elementdir

B) asan anılan, tanınan, tabe olunan sistem elementidir

C) bir yerə toplayan, yığan əsas kütlədir

D) ayrı-ayrı elementlərdən toplayan, yeni kompozisiya yaradan

E) təsir edən və onu tamamlayan

50. Kompozisiya əhatədən çıxan tanıdım və nədir?

A) asan anlanılan, üsluba tabe olunan sistemdir

B) çətin qavranılan, natamam, tabe olunmayan sistemdir

C) asan anlanılan, natamam, tabe olmayan sistemdir

D) çətin qavranılan, tanınan, tabe olunan sistemdir

E) əsas anlanılan, tanınan, tabe olunan sistemdir

51.Açıq məkanlar şəhər mühitinin nəyidir?

A) bir hissəsinin (parçasının, fraqmentinin) tipologiyası kimi çıxış edir

B) bir hissənin (parçasının, fraqmentinin) material həlli kimi çıxış edir

C) bir hissənin (parçasının, fraqmentinin) rəng fakturası kimi çıxış edir

D) bir hissənin (parçasının, fraqmentinin) texnolojı faktoru kimi çıxış edir

E) bir hissənin (parçasının, fraqmentinin) differensiyası kimi çıxış edir

52. Məmulatın çoxfunksiyalılığı özünü nədə əks etdirir?

A) konstruksiyanın müxtəlifliyi

b) əşyaların faydalı xassələri

C) sakitlik, tarazlıq vəziyyətinin xüsusi ifadə forması

D) məmulatın bir neçə funksiyasını yerinə yetirmək qabiliyyəti

E) layihələndirilən obyektin və ya məmulatın texnoloji tələblərə cavab verən xassələri

53. Ticarət markası hansı sayılır?

A) emblem, şəkil

b) məmulatın uyğun dövlət müəssisəsində qeyd olunmuş marka ilə satışı

C) məmulatın modeli

D) məhsulun qrafik təsviri

E) xüsusi möhür

54. Dizaynda moda anlayışı nə deməkdir?

A)mədəniyyətin bu və ya digər yaranışlarının, zövqlərin, davranışların, məmulatın stilistik əlamətlərinin çox davam etməyən birliyi və kütləvi mövcud olması

B)vacib sosial yaranış, kütləvi mövcud olması

C) obyektin təsvir və təsəvvürünün müxtəlif üsulları

D) dekor və daxili bəzək zövqlərin, davranışların , məmulatın stilistik əlamətlərinin çox davam etməsi

E) məmulatın strukturunun və xarici görünüşünün dəyişməsi

55. Stil sözünün mənbəyi nədir?

A) yazı üçün iti uclu mil, yazı aləti

b) xüsusi qələm

C) qrafik dizaynın təsvir vasitəsi

D) memarın aləti

E) şablon, trafaret

56. Həyatın stili necə izah olunur?

A) müəyyən qrup formalaşdıran insanların adətləri, həyat tərzi xüsusiyyətləri və davranışları

B) yaşayışın komfortluğu, həyat tərzi xüsusiyyətləri

C) həyat tərzi, məşğuliyyət növü

D) davranışda qeyri-sabitlik

E) davranış manerası

57. Qrafika sözünün mənşəyi nədir?

A)yunanca-yazıram sözündən

b)latınca-şəkil ,çəkirəm sözündən

C) ingiliscə-təsvir edirəm sözündən

D) fransızca-çertyoj çəkirəm sözündən

E) almanca-çap edirəm sözündən

58. Qrafik dizayn necə izah olunur?

A) əsas vasitə üsulu şəkil olan bədii layihələndirmə fəaliyyəti

B) qrafik sənədlərin tərtibatı

C) obyektin 3- ölçüsü təsviri

D) təsviri incəsənət, bədii layihələndirmə

E) modelləşdirmə , bədii konstruksiyalaşdırma

59. Modelləşmənin nəticəsində nə alınınr?

A) obyektin modeli

B) obyektin material seçimi

C) 3 ölçüsü təsvir

D) işçi çertyojlar kompleksi

E) layihənin izahat materialı

60. “Texniki estetika” fənni nəyi öyrənir?

A) əşya mühitinin sosial, estetik, funksional və texniki aspektlərinin formalaşmasını öyrənir və dizaynın elmi-metodiki əsaslarını yaradır

B) layihələndirmənin ekoloji əsaslarını, əşya mühitinin sosial, estetik, funksional aspektlərini

C) binaların memarlıq-planşaldırma həllərinin iqtisadi əsaslarını öyrənir

D) kompüter texnologiyalarının əsaslarını, dizayn elmi-metodolojı əsaslarını yaradır

E) layihə fəaliyyətinin memarlıq-bədii üsullarını

61. Memar-dizayner üçün nə çox vacibdir?

A) fəza təsəvvürü bacarığının olması

B) riyazi biliklərin olması

C) qabaqcadan düzgün fikir söyləmək bacarığının olması

D) ədəbiyyatdan düzgün istifadə qaydası

E) pedaqoji təcrübəsi

62. “Əşya mühiti” anlayışı nə deməkdir?

A) bu insan fəaliyyətində istifadə olunan maddi və mənəvi tələbatı ödəmək üçün məmulatlar toplusu

B) landşaft, təbii mühit və ekoloji problemlərin kompleks həlli və mənəvi tələbatın ödənilməsi

C) insanı əhatə edən təbii mühit, maddi nemətlər toplusu

D) sənaye və istehsal avadanlıqlarının kütləvi istehsalının yaratdığı süni mühit

E) kiçik memarlıq formaları, qab-qacaq, paltar, aksessuarlar

63. Formayaranış necə izah olunur?

A) dizayner və texniki yaradıcılığın bədii fəaliyyət kateqoriyası

B) cisim mühitinin forma yaranışı

C) həcmi-məkan kompozisiyası

D) layihələndirilən obyektin estetik ifadəsi

E) materialın emalı

64. Dekor-necə izah olunur?

A) məmulatın bəzək üçün nəzərdə tutulmuş vizual formalı bəzək-ornament

B) konstruksiya, inşaat material

C) interyerdə üslub, kiçik memarlıq formaları

D) funksional xətt, daxili bəzək elementi

E) xüsusi avadanlıq, mebel

65. Modelləşmə nə deməkdir?

A) bütöv obyektin əks olunma, təsəvvür, təsvir edilmə prosesi

B) layihə sənədlərinin hazırlanması

C) müəyyən obyektin maketinin hazırlanması

D) layihənin elektron versiyası

E) memarlıq layihəsininin bədii tərtibatı

66. Dizayn layihələndirilməsinin əsas işçi kateqoriyaları hansılardır?

A) obraz, funksiya, morfologiya, texnoloji forma, estetik dəyər

B) keyfiyyət, struktur, faktura, estetik dəyər

C) cisim mühiti, vizual informasiya, obraz, funksiya

D) istehsalat avadanlığı, məişət texnikası, mebel

E) memarlıq ideyası, bədii obraz, morfologiya

67. Dizayn layihələndiriliməsinin məqsədi nədir?

A) həyat fəaliyyətinin funsional proseslərinin optimallaşdırılması, estetik səviyyənin tapılması

B) əşyanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılıması, modernizasiya

C) cisim mühitində harmoniyanın formalaşması, məmulat haqqıında tam təsürat yaratmaq

D) yüksək keyfiyyətli sənaye məmulatlarının hazırlanması

E) obyektin modelləşməsi, estetik səviyyənin tapılması

68. Vizual forma nə deməkdir?

A) məmulatın görməklə qavranılan forması

B) məmulatın struktur forması

C) materialın fakturası haqqında məlumat

D) məmulatın keyfiyyəti anlayışı

E) məmulatın ölçüləri qavranılması

69. Dizayn layihələndirmənin predmeti nədir?

A) bütöv əşya mühitinin və onun elementi kimi məmulatın strukturu və keyfiyyəti

B) istehsalat avadanlığı, məişət texnikası, mebel

C) kiçik memarlıq formaları, bütöv əşya mühiti

D) sənaye məhsulu, istehsal avadanlığı

E) qab-qacaq, paltar, aksessuarlar

70. Dizaynda funkionalizm stili hansı dövrə aiddir?

A) XX əsrin əvvəli

B) XIX əsr

C) XXI əsr

D) XV əsr

E) XVII-XVIII əsrlər

71. Açıq məkanlarda şəhər mühitinin öz təyinatına görə qəbul olunması hansı məkan tiplərinə bölünür?  1. Məhdud yaradılmış şəhər mühiti, xətii sistemlər

  2. Qapalı məkan tipi, xətii sistemlər

  3. Açıq məkan təşkilləri, məhdud yaradılmış şəhər mühiti

  4. Xətti sistemlər, qapalı və ya yarı açıq mühit təşkili

  5. Nisbət, həcm, rəng və işıq təşkilləri ilə yaradılmış şəhər mühiti

72. Məhdud yaradılmış şəhər mühiti necə izah olunur?

  1. Çoxsaylı planlaşdırılmlış şəhər mühiti formalarıdır

  2. Çoxsaylı bina və qurğuların yerləşdiyi şəhər mühiti formasıdır

  3. Çoxsaylı park və bağ məkanlar təşkili

  4. Çoxsaylı nəqliyyat və piyada məkanlar təşkili

  5. Çoxsaylı konstruktiv elementlərinin sistemli təşkili formasıdır

73. Möhkəmlik dərəcəsinə görə şəhər mühitinin neçə əlaməti vardır?

A) 3


B) 4

C) 5


D)6

E)7


74. Bədii-konstruktorun vəzifəsi nədən ibarətdir?

A) bədii-konstruktor iş prosesi zamanı funksional-texniki, sosial-mədəni, texnoloji, erqonomik və estetik amillərin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir

B) bədii-konstruktor layihəsinin konstruksiya həllini verir, sosial-mədəni, texnolojı funksiyaları həyata keçirir

C) bədii-konstruktor smeta sənədləşməsini tərtib edir

D) ərazinin abadlaşdırılmasını həll edir

E) gerçəkliyin bədii modelini yaradır, estetik amilləri harmoniyasını yaradır

75. Dekorasiya dizayneri necə anlaşılır?

A) bina və yerləşgələrin daxili bəzək işləri üzrə mütəxəssis, bədii tərtibatlarda məşğul olan rəssam

B) tamaşa binalarını layihələndirən şəxs

C) stilistika üzrə mütəxəssis

D) təsviri incəsənət üzrə mütəxəssis, tərtibatçı rəssam

E) kompüter mütəxəssisi. Mühəndis layihələndirilməsi üzrə mütəxəssi

76. Ofis mebelinin əsas elementlərinədən ibarətdir?

A) stol, iş kreslosu, şkaf

B) divan, komod, jurnal stolu

C) kreslo, şifoner, stul

D) stol, televizor, servant

E) stol, stul, kitab şkafı

77“Layihə” sözünün mənşəyi nədir?:

A) atış, irəli

B) xətt, yol

C) eskiz, çertyoj

D) ideya, fikir

E) plan, eskiz

78. “Layihə” sözünün mənşəyi nədir?

A) obyektin layihələndirilməsi üçün sifarişçi tərəfindən təqdim olunan tələblər və vəzifələr

B) tələbənin kurs tapşırığı, müəllim tərəfindən yaılan normalar

C) düşünmək üçün tapşırıq, sifarışçi tərəfindən təqdim olunan material

D) işçi, çertyojlar komplekti, maliyyə müqaviləsi

E) elmi-tədqiqat işi, təhlillər, araşdırmalar

79. Eskizin təyinatı nəir?

A) layihə axtarışının müəyyən mərhələsinin bitmiş şəkildə təqdim etmək

B) dizayn-layihənin rəng həllinin təqdim etmək

C) texniki-iqtisadi göstəricilərin hesabatı

D) layihənin işçi çertyojlarını təqdim etmək

E) layihəni qabaqcadan analiz etmək

80. Amerika dizaynının “Dizayn hamı üçün” modeli 1930-cu illərdə hansı faktorlara əsaslanırdı?

A) texnikanın inkişafı

B) sənaye dizaynı, bazar faktoru, axımlı formayaranma

C) maşın istehsalı

D) axımlı formayaranma

E) bazar faktoru

81. Manufaktura ilk dəfə harada yaranıb?

A) XIV əsrdə İtaliyada

B) XV əsrin-XVI əsrinəvvəli Almaniyada

C) XVI əsrdə İngiltərədə

D) XVI Çində

E) X əsrdə Fransansada

82. 1765-ci ildə ilk universal buxar mühərrikinin müəllifi kimdir?

A) Jeyms Uatt

B) Deni Papen

C) Tomas Severi

D) Maldonado

E) Uilyam Morris

83. “İctimai bina” anlayışına aşağıdakılardan hansı funksional təyinatlı yerləşgələr aid deyil?

A) yataqxana, yaşayış evləri

B) bazar, təhsil ocaqlar

C) xəstəxana, səhiyyə idarələri

D) sərgi zalları, hüquq məsləhətxanaları

E) emalatxana, kafe

84. . Beynəlmiləl üslubun liderləri kimlərdir?

A) L. Karbüzye, M. V. Roe, A. Aalto, Marsel Broyer, A. Loos, P. Berens

B) Filip Stark, Etore Sotsas, Jan Pol Qotye

C) Etore Sotsas, Andre Branzi, Mikele de Lukki

D) Mikele de Lukki, Andre Branzi

E) Maldonado, Filip Stark

85. Filip Stark kimdir?

A) müasir avanqard dizayn və biomexaniki dizayn ustası

B) hay-tek ustası

C) postmodern dizayneri

D) filosof, dizayner

E) postmodern ustası

86. Olivetti üslubu 1908-ci ildə hansı məhsulun istehsalına görə yaradılmışdır?

A) idarə avadanlıqları, çap maşını

B) mətbəx avadanlığı

C) maşın detalları

D) sənaye avadanlığı

E) tibb avadanlığı

87. Ç. R. Makintoşun yaratdığı məşhur əşya hansıdır?

A) stul


B) kreslo

C) avtomobil

D) kompüter

E) çap maşını

88. Çap maşınının yaradıcısı hansı firmadır?

A) Olivetti

B) Braun

C) Modern

D) AEQ

E) Boş


89. Dizayn təcrübəsində material seçiminə necə yanaşma mövcuddur?

A) differensial

B) funskional

C) formal

D) psixoloji

E) alternativ

90. Azərbaycanda metaldan ilk dəfə harada istifadə olunmudur?

A) neft və kimya sənayesində

B) ağır sənayedə

C) kənd təsərrüfatında

D) yüngül sənayedə

E) inşaat sənayesində

91. B. Füllerin ən məhşur metal konstruksiya qurğusu hansıdır?

A) Monreal ABŞ pavilionu

B) Şanxay Çin pavilionu

C) Paris Fransa pavilionu

D) Roma İtaliya pavilionu

E) Tokyo Yaponiya pavilionu

92. Metalın ümumi xassələri memarlıq dizayn layihələrində ən çox nə ilə xarakterizə olunur?

A) parlaqlığı, rəng xüsusiyyəti, davamlılığı və plastikliyi

B) tempratura reaksiyası, korroziyaya uğraması, rəng xüsusiyyəti

C) sərtlik, möhkəmlik, davamlılıq

D) statilklik, asan emal

E) elastiklik, praktiklik, yüngüllü

93. A. Qaudinin yaradıcılığında dəmir-beton istifadəsi xüsusi dizaynda hansı yaşayış evində nümayiş etdirilmişdir?

A) Mila evi

B) Pent haus

C) Red haus

D) Bau haus

E) Alman qəsri

94. Parisdə “YUNESKO” binasında dəmir-beton örtüyü necə adlanır?

A) qatlamalı

B) dartılmış

C) asılmış

D) çəkilmiş

E) burulmuş

95. Dünyada ilk dəfə neft quyularının sementlənməsi nə vaxt və harda həyata keçirilmişdir?

A) 1890-cu ildə Bakıda

B) 1865-ci ildə Moskvada

C) 1890-cu ildə Moskvada

D) 1865-ci ildə Bakıda

E) 1800-cı ildə Bakıda

96. İnqlabdan sonra Rusiyada yaranan bədii yaradıcılıq məktəbi necə adlanırdı?

A) VXUTEMAS

B) MARXİ

C) VNİTE


D) Politexnik

E) İnşaat

97. B. Arbatov incəsənəti necə adlandırırdı?

A) “Sənətkarlığın yüksək kvalifikasiyası”

B) “Rəssamlığın yüksək kvalifikasiyası”

C) “Heykəltaraşlığın yüksək kvalifikasiyası”

D) ”Xalçalığın yüksək kvalifikasiyası”


Yüklə 457,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin