Memarlıq fakültəsi “Dizayn” kafedrası. “Mühit dizaynın əsasları” fənnindən testlər. ”Dizayn “ anlayışı nədir?Yüklə 457,26 Kb.
səhifə3/5
tarix20.01.2017
ölçüsü457,26 Kb.
#708
1   2   3   4   5

B) ağ


C) göy

D) mavi


E) palıdı

190. Qədim metrik sistemlərinin əsasını nə təşkil etmişdir?

A) insan bədəni ölçüləri

B) metrlər və santimetrlər

C) xətkeç və üçbucaqlar

D) transportir və xətkeç

E) kətan kəndirlər

191. Metrik sistemlərdə kompozisiya formaları:

A) təkrarlanır

B) ölçülər

C) məsafələri göstərilir

D) müxtəlif intervalla verilir

E) təhrif olunur

192. Mebel konstruktorlaşmasında yazı masasının hündürlüyü nə qədər təyin olunub?

A) 0,750 mm

B) 0,850 mm

C) 0,650 mm

D) 0,550 mm

E) 0,800 mm

193. Mebel konstruktorlaşmasında stulun oturacağının ölçüsü nə qədər təyin olunub?

A) 0,450 mm

B) 0,400 mm

C) 0,490 mm

D) 0,480 mm

E) 0,500 mm

194. Mebel konstruktorlaşmasında dincəlmək üçün kreslonun hündürlük ölçüsü nə qədər təyin olunub?

A) 0,350 mm

B) 0,300 mm

C) 0,380 mm

D) 0,390 mm

E) 0,320 mm

195. Müasir dövrdə “Modulor” hansı memara aiddir?

A) Le Korbuzye

B) Luis Salliven

C) Volter Qropius

D) Oskar Nemeyer

E) Kenzo Tange

196. Funkionallıq və rasionallıq dizayn fəlsəfəsinin mövqeyi nədir?

A) maksimal effekt, minimal sərf

B) maksimal sərf, minimal effekt

C) maksimal sərf, maksimal əmək

D) minimal sərf, maksimal zaman

E) minimal layihə hesabatı, maksimal sərf

197. Qrafik ifadədə formanın kölgəsini necə göstərmək tələb olunur?

A) tünddən açığa

B) açıqdan tündə

C) ancaq tündlə

D) ancaq açıqla

E) rəngsiz єtrixlə

198. Həndəsi detallar və onların vahid strukturda qurulması üçün nə tətbiq olunmalıdır?

A) modul setkası

B) ölçülərin qoyulması

C) nisbətlərin tapılması

D) ölçülərin uzlaşdırılması

E) miqyasın təyin olunması

199. Kubun modelləşməsində açılış verilərkən neçə səth alınır?

A) 6

B) 8


C) 4

D) 10


E) 12

200. Azərbaycanda metal tətbiqi XX əsrin əvvəllərində hansı firmanın adı ilə bağlıdır?

A) “Bari”

B) “Olivetti”

C) “Braun”

D) “Soni”

E) “Simens”

201. Memarlıq mühitinin yaranmasında üzlük materiallar hansı faktorları funksional şəkildə biruzə verir?

A) fakturaların bir-birini əvəz etməsini, tələb olunan bölgülənməni, əlvan rənglərin iqlim yaratmasını

B)formaların nisbətini, həll olunan kompozisiyasnı, işıq-kölgə efektini qəbul olunmasını

C) memarlıq üslubunun ayrılıqda seçilməsini, müasir texnologiyanın tətbiqi

D) tələb olunan obrazın həmən mühitdə dominant kimi qəbul olunmasınıE) formanın nisbətini, əlvan rənglərin iqlim yaratmasını

 1. Reklam sözünün ərəb dilindən tərcüməsi necə səslənir?

 1. “elan”

 2. “bazar”

 3. “məlumat”

 4. “xidmət “

 5. “göstərmək”

 1. Reklam sözünün türk dilindən tərcüməsi ?

 1. “tanıtım”

 2. “qışqırmaq”

 3. “elan”

 4. “xidmət”

 5. “bazar”

 1. Müasir reklam tarixi hansı ölkədən başlayır?

 1. ABŞ

 2. Almaniya

 3. Rusiya

 4. Fransa

 5. İtaliya

 1. Müasir reklam neçə illik tarixə malikdir?

 1. 150-200 illik.

 2. 100-300 illik

 3. 50-100 illik

 4. 100-150 illik

 5. 200-300 illik

 1. XIX əsr kapitalizm dövründə Rusiya və Azərbaycanda reklam hansı mənada qəbul edilirdi?

 1. plakat-afişa.

 2. rəsm

 3. heykəltaraşlıq

 4. ad

 5. şrift

 1. Plakat və afişa reklamları hansı yaradıcılıqda sahəni inkişaf etdirdi?

 1. şirift mədəniyyətini, reklam qrafkası

 2. məlumat ötürülməsini, reklam qrafikası

 3. təqdimat səviyyəsini, reklam qrafikası

 4. sənət nümunəsini, reklam qrafikası

 5. ideya axtarışını, reklam qrafikası

 1. Xarici reklam növü nədir?

 1. başqa ölkələrin bazasına yönəldilmiş reklamdır

 2. daxili bazar çıxarılmış

 3. regional məkanlar üçün

 4. həmsərhəd ölkələr üçün

 1. Xarici reklamlar informasiya forması kimi hansı əsas rolu oynayır?

 1. ölkələrin yaxınlaşmasını

 2. istehsalçıların birliyini

 3. sənayeçilərin birliyini

 4. yaradıcılıqların yaxınlaşmasını

 5. sənətşunaslığın inkişafını

 1. Ümummilli reklamı anladın (açılışı)?

 1. ölkənin bir neçə regionundaki istehsalcıya yönəldilmiş

 2. başqa ölkələrin bazarına yönəldilmiş

 3. müxtəlif marka altında təqdimatların sirasında düşmək üçün

 4. ayrı-ayrı şirkətlərlə əlaqə qurmaq üçün

 5. bazarın inkişafına, formalaşmasına yardım üçün

 1. Ümummilli reklamı maliyələşdirən təşkilat necə adlanır?

 1. ümümmilli reklamcılar

 2. regional reklamçılar

 3. xarici reklamçılar

 4. ölkədaxili reklamçılar

 5. regional reklamçılar

 1. Ümummilli reklamların böyük hissəsini hansı şirkətlər sifariş verirlər?

 1. nəhəng teleşirkətlər.

 2. kiçik mətbəələr

 3. böyük şirkətlər

 4. kiçik şirkətlər

 5. kiçik təşkilatlar

 1. Regional reklamları anladın (açılışı)?

 1. ölkənin bir rayon və ya regionunda realizə olunan məhsullar üçün nəzərdə tutulan reklamlar.

 2. ölkənin bütün ərazisində istehsalla məşğul olan xüsusi şirkətlərin məhsullarının reklamı

 3. ölkədə müxtəlif məhsul istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrin coğrafi-ərazi bölgüsünə görə yerləşdirdiyi reklamlar

 4. ölkədən xaricdə xüsusi məhsulların istehlal olunmasına görə yerləşdirdiyi reklamlar

 5. bir şəhər və ya ticarət zonasında cəmləşən alıcı və müştərilər üçün nəzərdə tutulan reklam

 1. Yerli reklamları anladın (açılışı)?

 1. bir şəhər və ya ticarət zonasında cəmləşən alıcı və müştərilər üçün nəzərdə tutulan reklamlar

 2. ölkənin bir neçə regionlarındakı istehsalçıya yönəldilmiş reklamlar

 3. ölkənin bir və ya neçə regionunda realizə olunan məhsullar üçün nəzərdə tutulan reklamlar

 4. ölkənin bütün ərazisində istehsalla məşğul olan xüsusi şirkətlərin məhsullarının reklamı

 5. ölkənin ən böyük şəhərlərində nəzərdə tutulan reklamlar

 1. Yerli reklamların əsas vəzifəsi nədir?

 1. satış və xidmət məkanlarını göstərmək, bildirmək.

 2. mətbuat vasitələrində yerləşdirilən reklamlar

 3. telekanallar vasitəsi ilə yerləşdirilən reklamlar

 4. radio kanallar vasitəsi ilə yerləşdirilən reklamlar

 5. nəgliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklamlar

 1. Bakı şəhərində XIX əsrin sonlarında açıq hava reklamları ilə bağlı Bakı Dumanı tərəfindən verilmiş qərarın tarixi?

 1. 7 fevral 1895-ci il.

 2. 8 fevral 1997

 3. 10 fevral 1898

 4. 11 fevral 1899

 1. “Bakı şəhərinin küçə və xarici reklamların yerləşməsi şərtləri üçün qayda və tələblər haqqında” ilk dövlət sənədinin təsdiqi tarixi?

 1. 23 mart 1995-ci il.

 2. 23 mart 1996-ci il.

 3. 23 mart 1997-ci il.

 4. 23 mart 1998-ci il.

 5. 23 mart 1999-ci il.

 1. Şəhər mühitində - dizayn fəza konstruksiyalarına daxildir:

A) küçə reklam sistemləri, çoxsaylı vizual görümlər.

B) mətbuat vasitələrində yerləşdirilən reklamlar

C) telekanallar vasitəsi ilə yerləşdirilən reklamlar

D) radio kanallar vasitəsi ilə yerləşdirilən reklamlarE) nəgliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklamlar

 1. Azərbaycan Reklamlar İttifaqının “Reklam haqqında” qanunu nəyə təkan verdi?

 1. reklam işinin beynəlxalq çərçivə daxilində genişlənib fəaliyyət göstərilməsinə.

 2. reklam işinin respublikanın aynı-aynı regionlarında genişləndirilməsi

 3. reklam işinin Bakı şəhərində genişləndirilməsi

 4. reklam işinin bütün nəgliyyat vasitələri ilə çatdırılması

 5. reklam işinə görə müxtəlif şəhər mühitində xüsusi konstruksiyaların yerləşdirilməsi

 1. Azərbaycan reklamlar İttifaqının “Reklam haqqında” qanunun tarixi?

 1. 1997-ci il.

 2. 1998-ci il

 3. 1999-ci il

 4. 2000-ci il

 5. 2001-ci il

 1. Şəhər mühitini necə ifadə etmək olar?

 1. yaradılmış mühit strukturunun sistemli təşkili, müxtəlif funksiyaların eyni zamanda yerinə yetirilməsi məkanıdır

 2. yaradılmış mühit sistemində ayrı-ayrı kompozisiya elementlərini birləşdirən, sərbəst formalaşan məkandır

 3. yaradılmış ayrı-ayrı məkanların bir-birindən fərqli formalaşmasını öz üzərinə götürən məkandır

 4. yaradılmış müxtəlif funksiyalı bina və qurğuların sərbəst şəkildə toplandığı məkandır

 5. yaradılmış şəhər avadanlıqları üçün müxtəlif funksiyalı məkanların vahid təşki olunmasını qəbul etməyən məkandır

 1. Maxketinqin əsas funksiyası nədir?

 1. tələbatı ödəmək, qiymətləndirmə məsələləri, reklam, satışı stimullaşdırmaq, mal çeşidlərini planlaşdırmaq.

 2. Təlabatı ödəmək, mütəxəssis qruplarını toplamaq, müəssisələr daxili əlaqələr yaratmaq, yeni bina layihələrini təşkil etmək, firma üslubunu yaratmaq

 3. təlabatı ödəmək, məhsulun keyfiyyətinə nəzarət etmək, kadırlarla iş prosesini təşkil etmək, mövcud şirkətin uzun müddətli müqavilə bölməsinin işini təşkil etmək

 4. təlabatı ödəmək, mütəxəsis qrupunu toplamaq , müəssisələr əlaqəni qurmaq, mal çeşidlərini planlaşdırmaq

 5. təlabatı ödəmək, qiymətləndililmə məsələləri, yeni kadr hazirlığını təşkil etmək, mövcud şirkətin uzun müddətli müqavilə bölməsinin təşkil etmək

 1. Dizayn üzrə mütəxəsislər əsas hansı faktora əsaslanırlar?

 1. insan faktoruna

 2. maliyyə faktoruna

 3. iqtisadi faktoruna

 4. iqlim faktoruna

 5. psixolojı faktoruna

 1. Sənaya psixologiyası hansı münasibətlərə istina edir?

 1. məhsul – alıcı

 2. maliyyə-alıcı

 3. iqtisadiyyat-alıcı

 4. reklam-alıcı

 5. bank-alıcı

 1. Gələcək məhsulun təklifi nədən başlayır?

 1. dizaynerin ilk eskiz variantlarından

 2. dizayner kompozisiyanı qurmasında

 3. dizaynerin rəng tərtibatın seçməsindən

 4. dizaynerin konstruktiv hesabat verməsindən

 5. dizaynerin reklam vasitələrinin eskiz variantını bitirməsindən

 1. Şəhər interyerinin təşkil olunmasında sistemli məntiqi mövqe baxımdan:

 1. kompozisiya əhatədən çıxan tanıdım

 2. kompozisiya oxuna tabe olan elementlərdir

 3. kompozisiya həllində natamam obrazdır

 4. kompozisiya faktoruna tabe olan həlldir

 5. kompozisiya müstəvilərin üzərinə elementlərdir

 1. Müasir marketiqin 4 faktoru hansılardı?

 1. məhsul; qiymət-dəyər; yerləşməsi; ticarət nümayəndəsi tərəfindən satış

 2. məhsul, mal mebadiləsi, ticarət əlaqələri, reklam

 3. məhsul, ticarət əlaqələri, gəlirin hesablanması, yeni təkliflər

 4. məhsul qiymət-dəyər, ticarət əlaqələri, yeni təkliflər

 5. məhsul, yerləşmə, gəlirin hesablanması, yeni təkluiflər

 1. Kompyuter fəaliyyətində əvəzolunmaz köməkçidir və alət kimi insanın:

 1. onun axtarışlarında və qrafik tərtibatında vaxt şərtini azaldır.

 2. onun layihələndirmə prosesində yol verdiyi çatışmamazlıqları aradan qaldırır

 3. onun layihələndirmə prosesində məsləhətcisi olun, vaxta qənaət edir

 4. onun yaradıcı axtarışlarında yeni ideya təkliflərini təqdim edir

 5. onun yaradıcılıq prosesini təşkil edir, yeni layihə təkliflərini təqdim edir

 1. Art – dizayn nədir?

A) sənət dizaynı

B) müasir dizayn

C) dekor dizaynı

D) interyer dizaynı 1. Geyim dizaynı - müasir moda sahəsini nə ilə tamamlamış sayılır?

 1. baş, ayaq elementləri, çanta, sancaq, zərgərlik aksesuarlarsız

 2. baş, ayaq elementləri, saç düzümü , modanın təqibi, xüsusi fakt və ölçülərlə

 3. baş, ayaq elementləri, rəngərlik, modanın təqibi, xüsusi fakt və ölçülərlə

 4. baş, ayaq elementləri, modanın təqini, çanta xüsusi fakt və ölçülərlə

 5. baş, ayaq elementləri, modanın təqibi, saç düzümü, xüsusi fakt və olçülərlə

 1. Qrafik dizaynda əsasən nələr aiddir?

A)kitabların tərtibatı; bukletlər, plakatlar, qablaşdırma, keyfiyyət nişanları, firma-işarələri, üslubları, şəhər reklamları, televiziya reklam çarxları.

B) kitabların tərtibatı, məzmunu ortoqrafik sisteminin qurulması, bukletlər, kitab redaksiyası ,şəhər reklamları, televiziya reklam çarxları

C) kitabların tərtibatı, bukletlər, kompozisiya həlli, qrafik tərtibat, məzmunun ortoqrafik system qurulması, bukletlər, kitab redaksiyası

D) kitabların tərtibatı, bukletlər, plakatlar, şəhər reklamları,keyfiyyət nişanı, firma-işarələriE) kitabların tərtibatı, qablaşdırma keyfiyyət nişanları, tekstlərin redəktə olunması, bukletlər, tərcümələr, firma işarələri

 1. Qrafik dizaynda ən böyük rol oynayan prinsip nədir?

 1. şirift qrupları

 2. hərflər kompozisiyası

 3. plakat elementləri

 4. çap məhsulların

 5. şirift kompozisiyası

 1. Şirift qrupları hansılardır?

 1. qrafema, hərf, əlifba, şrift

 2. orfoqrafiya, şrift, əlifba, hərflər

 3. şrift, əlifba, əlyazma, hərflər

 4. şirift, çap yazı, əlifba, əltyama

 5. qrafema, kibernetik şiriftlər, əlifba, hərflər

 1. Şriftlər müasir yaşı üslublarına görə neçə qrupa bölünürlər?

 1. 5

 2. 6

 3. 7

 4. 8

 5. 9

 1. I qrup şriftlər necə adlanır?

 1. elementar şriftlər

 2. normative şiriftlər

 3. ütilitar-bədii

 4. kibernetik spesifik

 5. bədii dekotativ

 1. Elementar şriftləri izah et?

 1. hər bir insanın öz fikrini ifadə etmək üçün fərdi-dəsti xətti.

 2. cizgilərdə qoyulan qanun və ölçülərə tabe olan

 3. tipoqrafita-ədəbiyyat

 4. bədii dekorativ və ya yeni tapılmış

 5. müasir computer yaddaşının təklif etdiyi şrift qrupları

 1. II qrup şriftlər necə adlanır?

 1. normativ şriftlər

 2. elementar şriftlər

 3. ütilitar-bədii

 4. kibernetik-spesifik

 5. bədii dekorativ

 1. Normativ şiriftləri izah et?

 1. çizgilərdə qoyulan qanun və ölçülərə tabe olunan.

 2. hərbir insanın öz fikrini ifadə etmək üçün fərdi dəsti-xətti

 3. tipoqrafiya-ədəbiyyat

 4. bədii dekorativ və ya yeni çriftlər

 5. müasir kompozisiya əsrinin təklif etdiyi şirift qrupları

 1. III qrup şiriftlər necə adlanı?

 1. ütilitar – bədii və ya kompromis.

 2. elementar şriftlər

 3. kibernetik-spesifik

 4. bədii dekorativ

 5. tipologiya-ədəbiyyat

 1. Utilitar bədii və ya kompromis şriftləri izah et?

 1. müəyyən məqsədli nəzərdə tutulan –tipoqrafiya - ədəbiyyat və ya Polladio şiriftləri timsalında.

 2. hər bir insanın fikrini ifadə etmək üçün fərdi dəs-xətti

 3. cizgilərdə qoyulan qanun və ölçülərə tabe olunan

 4. müasir computer əsrinin təklif etdiyi şrift qrupu

 5. bədii dekorativ və ya yeni tapılmış insanda emosional və estetik təsir yaradan

 1. IV qrup şriftlər necə adlanır?

 1. bədii dekorativ və ya yeni tapılılmış, insanda emosional və estetik təsir yaradan.

 2. hər bir insanın öz fikrini ifadə etməsi üçün fərdi-dəst xətti

 3. cizgilərdə qoyulan qanun və ölçülərə tabe olan

 4. müasir computer əsarinin təklif etdiyi xidmət

 5. müəyyən məqsədlə nəzərdə tutulan tipologiya -ədəbiyyat şrift qrupu

 1. V qrup şriftlər necə adlanır?

 1. kibernetik – spesifik

 2. elementar şriftlər

 3. bədii dekotativ

 4. tipologiya ədəbiyya

 5. fərdi-dəst xətt

 1. Kibernetik – spesifik şirift qrupunu izah et?

 1. müasir komputer əsrinin təklif etdiyi şiriftlər xidməti.

 2. hər bir insanın öz fikrini ifadə etməsi üçün fərdi-dəst xətti

 3. bədii dekorativ və ya tapılmış şrift növü

 4. cizgilərdə qoyula n qanun və ölçülərə tabe olan

 5. Müəyyən məqsədlə nəzərdə tutulan tipologiya - ədəbiyyat qrupu

 1. Dizaynerlər I-II-III-IV-V qrup şiriftlərindən ən çox hansı ilə işləməyə üstünlük verirlər?

 1. IV qrupla

 2. I qrupla

 3. II qrupla

 4. III qrupla

 5. V qrupla

 1. “Firma stili” nədir?

 1. xüsusi – kompleks şəklində layihələndirilmiş firmanın yadda qalan görünən obrazıdır

 2. kompozisiya qanunlarına tabe olan müxtəlif formalarda təqdim olunan

 3. firmanın dəyişkən obrazını yaradan, müxtəlif foormalarda təqdim olunan

 4. firmanın obrazını nəzərdə tutulmayan , kompleks şəkildə layihələndirilməyən

 5. müxtəlif formalarda təqdim olunan firmanın obrazını nəzərdə tutulmayan

 1. “Firma stili” nələrin vəhdədidir?

 1. Qrafika, rəng,stilistik və kompozisiyaüsulları – vəhdədidir.

 2. Sərbəst şəkildə ifadə olunan şrift kompozisiyası

 3. Aynı-aynı üslubların tətbiqi ilə yaradılan

 4. kompozisiya üsulları, rəng və işıq vəhdədidir

 5. Sərbəst şəkildə ifadə olunan, rəng və işıq vəhdədidir

 1. “Firma stili” zaman və ərazi çərçivəsindən asılı olmayaraq ?

 1. konkret müəllif tərəfindən yaradılır.

 2. kollektiv şəkildə yaradılır

 3. mühəndislər qrupu tərəfindən yaradılır

 4. layihə rəhbəritərəfindən yaradılır

 5. ayrı-ayrı insanlar tərəfindən yaradılır

 1. Texnikada ən əlverişli həndəsi formalar hansılardır?

A) kub, prizma, piramida, silindir

B) kub, eleps, trapesiya, silindr

C) kub, piramida, trapesiya, silindr

D) kub, yarımçevrə, prizma, silindr

E) kub, trapesiya, paralelpiped., silindr


 1. Formanın konstruksivliyin məntiqli əlaqəsi nədir?

A) konstruktiv ideya ilə formanın məntiqli əlaqəsidir

B) konstruktiv struktur və rəngin məntiqli əlaqə

C) konstruktiv elementlərin vahid strukturla məntiqli əlaqəsi

D) konstruktiv hesabatlaın yükgötürmə qabililiyyətinin ideya ilə məntiqli əlaqəsidir.

E) konstruktiv ideyanın faktura ilə məntiqli əlaqəsi


 1. İnsan istehsal prosesində ardı arası kəsilmədən nələrlə təmasda olur?

A) avadanlıqlarda

B) təbii mühit elementləri ilə mürəkkəb texnolojı proseslərdə

C) əşya-məkan komponentləri ilə

D) texnolojı prosesi ilə 1. Foto-dizayn buket kompozisiyasl olub necə olub?

A) kiçik bağ və interyerlərdə yaşıl güşə yaratmaq incəsənətidir

B) kiçik həcmi məkanlarda bitkilərin qruplaşdılıması incəsənətı

C) kiçik bağ və bağçalarda dizayn tərtibatı sənəti

D) kiçik interyerlər üçün nəzərdə tutulan dibcək kompozisiyasıE) kiçik interyerlərdə nəzərdə tutulan süni dekortiv

 1. “Aksent” – latın mənşəli söz olub necə anlaşır?

 1. “vurgu” nimasında anlaşılır

 2. “əsas” hökmran anlaşılır

 3. “yığılan əsas kütlə” anlaşılır

 4. “güclü xətt” anlaşılır

 5. “mühiti bir yerə toplayan” anlaşılır

 1. “Aksentlər” əlaqəli sistemin təşkilində hansı funksiyanı daşıyır?

 1. toplayıcı

 2. bölgülənmə

 3. parçalanma

 4. ayırma

 5. yerləşdirilmə

 1. “Aksent” lər bir element kimi “Dominant” üçün hansı rolu aynayır?

 1. dayaq

 2. sistem

 3. bölgü

 4. güclü

 5. əsas

 1. “Aksentlərin” deformasiya və ya kənarlaşdırılması kompozisiyası?

 1. xələl gətirə bilər, amma onu bütövlüklə məhv edə bilməz

 2. xələl gətirməz. amma onu bütövlüklə məhv edə bilər

 3. xələl gətirməz, amma onu bütövlüklə məhv edə bilməz

 4. xələl gətirə bilər, amma onu yenidən toplaya bilməz

 5. xələl gətirə bilməz, amma yenidən toplaya bilər

 1. Kompozisiya elementi “Fon” nədir?

 1. mühiti bir yerə toplayan, yığan kütlə

 2. mühiti bir-birindən ayıran, yeni kompozisiya yaradan

 3. mühiti ayrı-ayrı elementlərlə toplayan, yeni kompozisiya yaradan

 4. mühitə təsir edən, onu tamamlayan

 5. mühitdəki elementlərə aid olmayan

 1. “Dominant” və “Aksent” köməkliyi ilə yaxşı n təşkil oluna bilər?

 1. fonun

 2. formanın

 3. rəngin

 4. fakturanın

 5. işığın

 1. “Fon” bir kompozisiya elementi kimi dəqiq ifadədə necə adlanır?

  Yüklə 457,26 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin