Mtt II kurs İmtahan sualları azərbaycanşÜnasliq fəNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari


Məktəbəqədər pedaqogika fənnindən imtahan suallarıYüklə 24,33 Kb.
səhifə3/4
tarix10.01.2022
ölçüsü24,33 Kb.
#106369
1   2   3   4
Məktəbəqədər pedaqogika fənnindən imtahan sualları

1.Azərbaycanda ilk məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin fəaliyyəti

2. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların təliminin əsasları

3 Məktəbəhazırliq qrupunda uşaqlarin məktəblə tanışlığı

4. Məktəbəqədər pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi

5.3 yaşdan -6 yaşa kimi uşaqların xüsusiyyətləri

6.İnsan şəxsiyyətinin sosial mahiyyəti haqqında

7.Şəxsiyyətin formalaşmasında tərbiyənin rolu

8.Şəxsiyyətin formalaşmasında irsiyyətin rolu

9. Şəxsiyyətin məktəbəqədər yaş dövründə tərbiyənin vəzifəsi

10.Azərbaycanda ilk uşaq bağçası neçənci ildə açılmışdır .

11.Kollektiv şəxsiyyətin formalaşmasında əsas amil kimi

12.Uşaq kollektivinin təşkili və tərbiyəsi

13.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatında oyunun əhəmiyyəti

14.Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində təlim anlayışı

15.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təliminin əsasları

16.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında pedaqoji sistemin innovasiyası

17.Məktəbəqədər uşaqlarda süjetli-rollu oyunların xarakteristikası

18.Məktəbəqədər uşaqların tərbiyə vasitəsi kimi süjetli-rollu oyunların əhəmiyyəti

19.Uşaqların davranış mədəniyyətində oyun tərbiyəsi

20.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişafında təlimin texnologiyalarının əhəmiyyəti

21.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda didaktik oyunlar

22.Didaktik oyunların məzmunu və növləri

23.Yaradıcı süjetli rollu oyunlar haqqında

24.Uşaq bagçasinda oyun üçün şəraitin təşkili

25.Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların təliminin əsasları

26.Məktəbəqədər yaş dövründə didaktik və təlim metodları

27.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf təlimində texnikanın əhəmiyyəti

28.Sensor tərbiyənin psixoloji , fizioloji və pedaqoji əsasları

29.Məkan haqqında təsəvvürlərin inkişafı

30.Zaman haqqında təsəvvürlərin inkişafı

31.Eşitmə qavrayışının inkişafı

32.Taktil (toxunma) həssaslıgının inkişafı

33.İybilmə və dad bilmə həssalıgının inkişafı

34.Uşaq bagçası və məktəb arasında əlaqə

35.Uşaq bagçası ilə məktəb arasında ardıcıllıq məzmunu

36.Məktəbəhazırliq qrupunda uşaqlarin məktəblə tanışlığı

37.Uşaq bagçası və məktəbin əlaqə forması

38.Uşagın məktəbə psixoloji hazırlığı

39.Uşağın məktəbə əqli hazırlığı

40.Uşagın məktəbə hazırlanmasının pedaqoji diaqnostikası

41.Məktəbə hazırliq qrupunda uşaqların məktəblə tanışlığı

42.Təlimdə əyanilik metodu

43.Şəkil və illüstrativ materialların nümayiş etdirilməsi

44.Uşaq bağçasında texniki vasitələrin tətbiqi

45.Təlim praktik metodları

46.Təlimin şifahi metodları

47.Uşaq bağçasında təlim uşaqalrın həyatında mütəşəkkil məşğələlərin təsiri altında formalaşan xüsusi fəaliyyət kimi

48.Təlimin mahiyyəti və vəzifələri

49.Təlimin prinsipləri

50.Təlimin inkişafetdirici prinsipi

51.Təlimin elmilik prinsipi

52.Təlimin əyanilik prinsipi

53.Təlimin sistematiklik və ardıcıllıq prinsipi

54.Təlimin müvafiqlik prinsipi

55.Təlimin şüurluluq prinsipi

56.Təlimin yanaşma prinsipi

57.Uşaqların tərbiyəsində ailənin rolu

58.Ailədə valideyn nüfuzu və şəxsi nümunəsi

59.Ailədə valideynin pedaqoji faktı

60.Ailədə məişət mədəniyyəti

61.Təlim məşğələlərinin təşkili forması

62.Məşğələlərin rejimi

63.Məşğələlərdə uşaqlara verilən tələblər

64.Tərbiyəçinin məşğələyə hazırlığı

65.Uşaq bağçasında təlim tərbiyənin illik planı

66.Perspektiv planın təşkili

67.Tərbiyəçinin təqvim planı

68.Məktəbəqədər pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsi, mənbələri və metodları.

69.Erkən yaş dövründə uşaqların inkişafı və tərbiyəsi

70.Erkən yaş dövrünün xüsusiyyətləri

71.2-3 yaşlı uşaqların inkişafı və tərbiyəsi

72.Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşaqların məktəb təliminə hazırlığı

73.Məktəbəqədər qruplarda uşagın fiziki hazırlığı

74.Məktəbəqədər qruplarda uşağın psixi hazırlığı

75.Uşaqların məktəbəhazırlıq dövründə əqli inkişafı və intellektual hazırlığı

76.Məktəbəqədər hazırlıq dövründə əxlaqi, mənəvi- mədəni inkişaf və sosial hazırlıq

77.Uşaqların təlimə hazırlandığı dövrdə təhsil müəssisələri ilə məktəb arasında əlaqə

78.Məktəbəhazırlıq dövründə məktəbəqədər müəssisə ilə ailənin birgə fəalliyəti

79.Məktəbəqədər müəssilərdə tərbiyə işinin məzmunu

80.Məktəbəqədər yaşlı uşağın əmək tərbiyəsi

81.Məktəbəqədər uşağın estetik tərbiyəsi

82.Məktəbəqədər yaşlı uşağın əxlaqi tərbiyəsi

83.Məktəbəqədər yaşlı uşağın əqli tərbiyəsi

84.Məktəbəqədər yaşlı uşağın ekoloji tərbiyəsi

85. Məktəbəqədər yaşlı uşağın fiziki tərbiyəsi

86.Oyuncaqların tərbiyəvi əhəmiyyəti

87.Məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsində tərbiyəçinin pedaqoji qabiliyyəti

88.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara yanaşmada elmi- metodik və pedaqoji münasibət

89.Müəllimlik tərbiyəşilik işinin səciyyəvi xüsusiyyəti

90.Müəllim və tərbiyəçının hüquq və vəzifəsi

91.3-5 yaşlı uşaqlarda diqqətin inkişafı

92.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda nitqin inkişafı

93.Fiziki tərbiyənin digər tərbiyələr ilə əlaqəsi

94.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əməyin nəticəsi

95.Təlim prosesində ekoloji tərbiyənin inkişafı

96.Uşağın duyğu üzvləri qidalanması və onlara qulluq

97.Anadan olandan 5-6 yaşadək olan dövr

98.Məktəbəqədər pedaqogikanın tədqiqat üsulları

99.Tərbiyəçinin məşğələyə hazırlığı

100.Uşaqları yaşlıların əməyi ilə taniş etmək

101.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatında oyunun əhəmiyyəti

102.Uşaq oyunun növləri haqqında

103.Oyun uşaqların tərbiyə vasitəsi kimi

104 .Oyuncaq və onun növləri haqqında

105.Uşaqların davranış mədəniyyətinin oyunda tərbiyəsi

106.Üşaqların tərbiyə vasitəsi kimi süjetli-rollu oyunların əhəmiyyəti

107.Uşaqların davranış mədəniyyətinin oyunda tərbiyəsi

108.Yaradıcı oyunlarda uşaqalrın əqlinin formalşdırılması

109.Korpə yaşlıların inkişafı və tərbiyəsinin əsas vəzifələri

110.Uşaqların həyatının birinci ili

111.Həyatının ikinci ilində uşaqların xüsusiyyətləri

112.3 yaşından 6 yaşına kimi uşaqların xüsusiyyətləri.

113.Uşaq bagçasında təlimin mahiyyəti

114. Uşaq bagçasında təlimin vəzifələri

115. Uşaq bagçasında təlimin prinsipləri

116.Təlimin mahiyyət və vəzifələri

117.Səhnələşdirilmiş oyunlar haqqında

118.Oyun uşaqların tərbiyə vasitəsi kimi

119.Yaradıcı süjetli - rollu oyunlar

120.Uşaq bagçasında oyun üçün şərait

121.Körpə yaşlıların inkişafı və tərbiyənin əsas vəzifələri

122.Şəxsiyyət və kollektiv haqqında anlayış

123.Yaradıcı oyunlarda uşaqların əqlinin formalşdırılması

124.Didaktik oyunlarda uşaqların əqlinin formalaşdırılması

125.Məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində təlim anlayışı və onun pedaqoji əhəmiyyəti

126.Uşaq bagçasında təlimin vəzifə və prinsipləri

127.Uşaq bagçasında təlimin mahiyyəti

128 Müəllimlik tərbiyəşilik işinin səciyyəvi xüsusiyyəti

129.Müəllim və tərbiyəçının hüquq və vəzifəsi

130..3-5 yaşlı uşaqlarda diqqətin inkişafı

131.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda nitqin inkişafı

132.Fiziki tərbiyənin digər tərbiyələr ilə əlaqəsi

133.Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əməyin nəticəsi

134.Təlim prosesində ekoloji tərbiyənin inkişafı

135.Uşağın duyğu üzvləri qidalanması və onlara qulluq

136..Anadan olandan 5-6 yaşadək olan dövr

137.Məktəbəqədər pedaqogikanın tədqiqat üsulları

138 Uşaqların təlimə hazırlandığı dövrdə təhsil müəssisələri ilə məktəb arasında əlaqə

139.Məktəbəhazırlıq dövründə məktəbəqədər müəssisə ilə ailənin birgə fəalliyət

140. Uşaq bagçası və məktəb arasında əlaqə

141.Uşaq bagçası ilə məktəb arasında ardıcıllıq məzmunu

142.Məktəbəhazırliq qrupunda uşaqlarin məktəblə tanışlığı

143.Uşaq bagçası və məktəbin əlaqə forması

144.Uşagın məktəbə psixoloji hazırlığı

145..Uşağın məktəbə əqli hazırlığı

146.Uşagın məktəbə hazırlanmasının pedaqoji diaqnostikası

147.Məktəbə hazırliq qrupunda uşaqların məktəblə tanışlığı

148 Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşaqların məktəb təliminə hazırlığı

149.Məktəbəqədər qruplarda uşagın fiziki hazırlığı

150.Məktəbəqədər qruplarda uşağın psixi hazırlığı


Yüklə 24,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin