Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea a ii-a instalaţii de stingere indicativ P118/2 – 2013 cuprin s

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 4.05 Mb.
səhifə36/43
tarix30.12.2018
ölçüsü4.05 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43

32. Exploatarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiilor cu pulberi
32.1. Instalaţiile de stingere cu pulbere a incendiilor necesită o supraveghere specială şi permanentă pentru a putea fi menţinute în stare de funcţionare.
32.2. Instalatorul trebuie să furnizeze beneficiarului o procedură documentată de control, verificare şi mentenanţă a sistemului.
32.3. Beneficiarul trebuie să aplice un program propriu de control şi verificare, să stabilească un grafic de verificări, reparaţii curente şi mentenanţă şi să documenteze înregistrări adecvate, inclusiv registrul menţionat la 27.16.
32.4. Beneficiarul trebuie să numească prin dispoziţie scrisă un responsabil cu verificarea şi mentenanţa sistemului, conform 27.15.
32.5. Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, conform 27.8., pentru efectuarea graficului de verificare, reparaţii curente şi mentenanţă.
32.6. În registrul instalaţiei se trec minim următoarele înregistrări:

- rezultatele verificărilor;

- evenimentele care afectează instalaţia (de exemplu, incendii, declanşări neintenţionate, dezactivări, defecte ş.a.), măsurile luate sau care trebuie luate;

- lucrări de întreţinere şi reparaţii (motiv, natură)


32.7. Ori de câte ori se constată defecţiuni, se iau neîntârziat măsuri de reparare sau înlocuire a pieselor uzate sau cu defecţiuni. Pentru aceasta trebuie asigurată o rezervă suficientă de piese de schimb (duze, manometre, robinete, garnituri, etc.).
32.8. După fiecare acţionare a instalaţiei de stingere reţeaua de conducte prin care s-a vehiculat pulberea, este purjată cu un curent de azot comprimat, dintr-o butelie separată, prin intermediul unui reductor de presiune.
32.9. Este interzisă folosirea conductelor instalaţiei de stingere a incendiului pentru suspendarea sau rezemarea unor obiecte, materiale, etc.
Programul propriu de control şi verificare al beneficiarului
32.10. Beneficiarul trebuie să programeze verificări periodice pentru a se asigura că instalaţia funcţionează la parametrii nominali.
32.11. Frecvenţa şi tipul verificărilor depind de tipul instalaţiei, de natura riscului de incendiu, de condiţiile de mediu ş.a.şi se efectuează în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
32.12. Verificările trebuie efectuate de personal competent, instruit în legătură cu responsabilităţile sale, cu o cunoaştere aprofundată a instalaţiei.
32.13. În cazul identificării unor deficienţe sau defecte, beneficiarul este obligat să ia imediat acţiuni corective.
Zilnic
32.14. Se verifică indicatoarele instalaţiei.


Lunar
32.15. Următoarele aspecte trebuie minim verificate şi înregistrate:

 1. starea duzelor (să nu fie obturate);

 2. starea conductelor (eventual deteriorare) şi a poziţiei operaţionale a duzelor

 3. starea de curăţenie a conductelor cu aer comprimat, azot ş.a.

 4. starea acoperirilor de protecţie pe duze;

 5. cantitatea de gaz propulsor (prin măsurarea presiunii sau cântărire, în funcţie de gazul utilizat)

 6. cantitatea de pulbere

 7. funcţionalitatea sistemului de detectare;

 8. funcţionalitatea sistemului de declanşare a instalaţiei.


32.16. Masa gazului de vehiculare a pulberii (de regulă, azotul) din butelii se verifică cel puţin o dată pe lună. La scăderea presiunii azotului sub 120 bar, buteliile trebuie înlocuite.
32.17. Concomitent cu verificarea gradului de umplere a buteliilor cu azot, se procedează la examinarea reductorului de presiune, a etanşeităţii racordurilor şi a dispozitivelor de închidere a buteliilor.
Anual
32.18. Calitatea pulberii se verifică cel puţin anual.
Graficul de verificări, reparaţii curente şi mentenanţă
32.19. Trebuie să se efectueze minim activităţile menţionate mai jos, precum şi orice procedură recomandată de producător şi instalator.
32.20. După fiecare activitate de verificare, reparaţie sau mentenanţă trebuie înaintat utilizatorului un raport de control datat şi semnat, care trebuie să includă înregistrări referitoare la activitatea desfăşurată, orice modificări efectuate sau necesare şi orice alte detalii despre factorii externi, de exemplu condiţiile de vreme, care pot afecta rezultatele.


Trimestrial32.21. Trebuie să se identifice orice modificări de structură, activitate, mod de depozitare, încălzire, iluminat sau echipamente etc. a clădirii şi trebuie să se analizeze efectele care pot fi exercitate asupra clasificării riscului sau asupra proiectării instalaţiei.
32.22. Se verifică duzele de refulare, şi în caz de nevoie, se curăţă orificiile înfundate cu impurităţi.

32.23. Se verifică sistemul de comandă şi punere în funcţiune a instalaţiei de stingere a incendiului cu pulberi, fără introducerea pulberii în reţeaua de conducte.

32.24. Reţeaua de conducte şi suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urmă de coroziune şi, dacă este cazul, trebuie vopsite.
32.25. Se verifică dispozitivele de alarmare vizuală şi auditivă
32.26. Se verifică numărul şi starea pieselor de schimb.

Semestrial32.27. Se verifică instalaţiile de detectare, semnalizare, avertizare şi alarmare în caz de

incendiu,transmiterea semnalului de incendiu la dispecerat sau la pompieri.


32.28. La rezervoarele de stocare a pulberii se verifică etanşeitatea, presiunea şi

cantitatea de pulbere din interior, prin cântărire, urmărindu-se să se încadreze în

normele stabilite;
32.29. Verificarea rezervoarelor de stocare a pulberii stingătoare de incendiu, se face în conformitate cu reglementările în vigoare privind echipamentele sub presiune.Se verifică etanşeitatea rezervoarelor de stocare a pulberii şi a racordurilor acestora la instalaţia de stingere.
32.30.Se verifică starea tehnică a sistemului de vehiculare a pulberii: buteliile cu gaz de vehiculare; distribuitoare; reţeaua de conducte şi duzele de refulare;
32.31.Se verifică starea pulberii stocată în rezervoare: umiditatea pulberii din rezervoare şi eventuala formare a aglomerărilor.
32.32. Pentru determinarea umidităţii pulberii, se foloseşte metoda indicată de producător sau, în caz contrar, metoda următoare: se ia o probă cu masa de 5 g şi se usucă la temperatura de cel mult 600C. Concentraţia de umiditate, în procente, se determină cu relaţia:

[%]

în care:


m1 este masa probei de pulbere înainte de uscare, în g;

m2 - masa probei de pulbere după uscare, în g.Umiditatea maximă admisă a pulberii este de 0,5%.
Anual
32.33. Dacă instalaţia de stingere nu s-a folosit timp îndelungat, atunci pentru curăţirea conductelor, anual, trebuie să se purjeze cu aer comprimat,. Întreaga instalaţie trebuie să se întreţină în perfectă stare pentru a intra imediat în funcţiune în caz de incendiu.
32.34. Pentru asigurarea bunei funcţionări, cel puţin o dată pe an se efectuează revizia tehnică generală a instalaţiei de stingere a incendiilor cu pulberi. Cu ocazia acestei revizii, se face o probă de refulare a pulberii, verificându-se toate elementele componente ale instalaţiei.
32.35. Recipientele (buteliile) cu gaz (azot) de vehiculare a pulberii se verifică conform reglementărilor în vigoare.
32.36. Revizia tehnică a reţelei de conducte pentru vehicularea pulberii stingătoare de incendiu, constă în :

 • verificarea etanşeităţii tuturor îmbinărilor;

 • verificarea protecţiei anticorosive a ţevilor din oţel;

 • curăţarea conductelor la interior prin suflarea unui curent de aer sub presiune pentru îndepărtarea eventualelor impurităţi sau corpuri străine pătrunse accidental.


32.37. Se verifică dacă conductele de transport şi distribuţie a pulberii sunt legate la prizele de pământ, conform prevederilor Normativului I 7 sau a reglementărilor echivalente .Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə