Nr articol-ului din Acord


LT 1. - Act de modificareYüklə 1.86 Mb.
səhifə9/24
tarix15.01.2019
ölçüsü1.86 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

LT 1. - Act de modificare
Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor


Lege intrată în vigoare


Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Trimestrul IV, 2017

Anexa XXIV-B- termen 2017Suport bugetar, total: 28,0


Regulamentul(CE)1069/2009 al parlamentului european şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală)
SLT 1. - Act de modificare
Proiectul Hotărîrii de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern nr.315 din 26.04.2010 pentru aprobarea Regulilor sanitar-veterinare privind subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Trimestrul IV, 2017
Anexa XXIV-B- termen 2017

Suport bugetar, total: 28,0

Regulamentul (UE) 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată
SLT 1. - Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind stabilirea a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Trimestrul IV, 2017

Anexa XXIV-B- termen 2017Suport bugetar, total: 28,0

Consultanță TAIEXRegulamentul (CE) 882/2004 al parlamentului european și al consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor
LT 1. - Act de modificare
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor


Lege intrată în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Trimestrul IV 2017

Anexa XXIV-B- termen 2017Suport bugetar, total: 28,0

Regulamentul (CE) 183/2005 al parlamentului european și al consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor
I. Măsuri de implementare
I.1.Elaborarea Programului anual de monitorizare a inofensivității furajelor
I.2. Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii teritoriali.


1.1Program elaborat și aprobat prin ordinul ANSA


2.1 Nr. 3- instruiri

Nr. 80 - inspectori teritoriali
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Trimestrul IV, 2017 (trim. II, 2018, propus de ANSA?)
Anexa XXIV-B- termen 2017

Preț estimativ al programului

400 000 lei


Altele surse externe

Regulamentul (CE) 141/2007 al comisiei din 14 februarie 2007 privind cererea de autorizare, în conformitate cu regulamentul (ce) nr. 183/2005 al parlamentului european și al consiliului, a unităților din sectorul hranei pentru animale care produc sau introduc pe piață aditivi pentru hrana animalelor din categoria „coccidiostatice și histomonostatice”
SLT-Act de modificare

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea și completarea Hotărîrii de Guvern nr.1405 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind igienanutreţurilor şi conţinutul substanţelor nedorite în nutreţuri
Hotărîre de Guvern în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

Trimestrul IV, 2019
Anexa XXIV-B- termen 2019

Suport bugetar: 28,0 lei

Secțiunea 4 — Norme de siguranță alimentară


Regulamentul (CE) 1169/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a regulamentului (ce) nr. 353/2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate în conformitate cu articolul 15 din regulamentul (ce) nr. 1924/2006 al parlamentului european și al consiliului
LT 1.Act legisltiv nou
Proiectul de Lege privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare


Legea intrată în vigoare


Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Trimestrul IV, 2017

Anexa XXIV-B- termen 2017Suport bugetar, total: 28,0

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare
SLT 1. Act de modificare
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 25.03.2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare”


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare


Ministerul Sănătății


Trimestrul II, 2017
Anexa XXIV-B- termen 2016
Directiva 2011/91/UE a parlamentului european și a consiliului din 13 decembrie 2011 privind indicarea sau marcarea care permite identificarea lotului din care face parte un produs alimentar
I Măsuri de implementare
I.1 Desfășurarea instruirilor pentru inspectorii din teritoriu.


1.1 Nr. 3 – instruiri

Nr. 80- inspectori
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

Trimestrul II, 2018
Anexa XXIV-B- termen 2018

8100 lei

Alocații bugetare , total - 8100 lei
Regulamentul (UE) 432/2012 al Comisiei din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de mențiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilorMinisterul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (UE) nr. 1047/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 în ceea ce privește lista mențiunilor nutriționale


Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2016
Anexa XXIV-B- termen 2016
Decizia de punere în aplicare 2013/63/UE a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
SLT 1. Act de modificare
Proiectul Hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 25.03.2011 „Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare”


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare


Ministerul Sănătății

Trimestrul II, 2017
Anexa XXIV-B- termen 2016
Regulamentul (UE) 851/2013 al Comisiei din 3 septembrie 2013 de autorizare a unor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (UE)40/2014 al Comisiei din 17 ianuarie 2014 de autorizare a unei mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cea care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 432/2012


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (CE)1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produsele alimentare


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (CE)1170/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește listele de vitamine și minerale și formele sub care pot fi adăugate în produsele alimentare, inclusiv în suplimentele alimentare
SLT 1. Act de modificare

Proiectul hotărîrii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.538 din 02.09.2009„Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare”
Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2017

Anexa XXIV-B- termen 2017


Regulamentul (CE) 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (UE) 234/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare
SLT 2. Realizat
Hotărîrea Guvernului

cu privire la aprobarea regulamentului sanitar privind enzimele alimentare nr. 1056  din  15.09.2016

Monitorul Oficial (315-328/1148, 23.09.2016)

Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97


Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2016
Anexa XXIV-B- termen 2016
Directiva 2009/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (reformare)


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2019
Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (CE) 2065/2003 al parlamentului european și al consiliului din 10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (CE) 1334/2008 al parlamentului european și al consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 872/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de adoptare a listei cu substanțele aromatizante prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului, de introducere a acesteia în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei și a Deciziei 1999/217/CE a Comisiei


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul (UE) 873/2012 al Comisiei din 1 octombrie 2012 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind lista Uniunii de arome și materii prime, prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului


Ministerul Sănătății

Anexa XXIV-B- termen 2017
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1321/2013 al Comisiei din 10 decembrie 2013 de stabilire a listei Uniunii de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare și/sau pentru producerea aromelor de fum derivate

Anexa XXIV-B- termen 2017
Directiva 82/711/CEE a Consiliului din 18 octombrie 1982 de stabilire a normelor de bază necesare pentru testarea migrării constituenților materialelor și obiectelor de plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare
SLT 2. Act de modificare
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.278 din 24.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare


Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2017
Anexa XXIV-B- termen 2016
Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare
SLT 2. Act de modificare
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 278 din 24.04.2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare


Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2017
Anexa XXIV-B- termen 2016


Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə