Nr articol-ului din AcordYüklə 1.86 Mb.
səhifə2/24
tarix15.01.2019
ölçüsü1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

SLT2 Act de modificare
Proiect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 410 din 04.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active;


Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI – 2016


Alocații bugetare


SLT Act de modificare
Proiect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.435 din 10.06.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro.


Hotărîrea Guvernului intrată în vigoare

Ministerul Sănătății

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI – 2016


Alocații bugetare


Directiva 92/42/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind cerinţele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustibie lichidă sau gazoasă
Act normativ de modificare.

Proiect de modificare a Hotărîrii Guvernului nr.428 din 15 iulie 2009 “Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Cerinţe de randament pentru cazanele noi de apă cu combustie lichidă sau gazoasă”Act normativ publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Economiei

AA Anexa XVI (actualizată) – 2017Alocații bugetare


Directiva 2014/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată
Realizat.
Hotărîrea Guvernului nr. 1043 din 13.09.2016 pentru modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 267 din 8.04.2014.

Monitorul Oficial nr.315-328/1144 din 23.09.2016

 


Ministerul Economiei

AA Anexa XVI– 2017


Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune

Realizat
Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune

Urmează publicarea în MO

Ministerul Economiei

Trimestrul IV, 2016
AA Anexa XVI (actualizată) – 2017


Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice „Echipamente radio și recunoașterea conformității acestora”


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Tehnologiei Informaționale și Comunicațiilor

Trimestrul II, 2018
AA Anexa XVI– 2017


Alocații bugetare

Directiva 2013/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind ambarcațiunile de agrement și motovehiculele nautice și de aborgare a Directivei 94/25/CE
SLT 1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la ambarcaţiunile de agrement

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor


Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI– 2018


Alocații bugetare

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor
Realizat
HG nr. 808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor

Monitorul Oficial nr.306-310/902 din 13.11.2015

Ministerul Economiei
Ministerului Sănătăţii

AA Anexa XVI – Revizuirea și apropierea completă: 2015

Alocații bugetare
Se încadrează în cheltuielile de personal în sectorul bugetar

Ordinul APC nr. 31 din 23.08.2016 cu privire la Procedura de control a jucăriilor

Ordin aprobat

Agenția pentru Protecția Consumatorilor

Trimestrul IV, 2017

Alocații bugetare


Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (reformare)
Realizat
Legea nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

Intrarea în vigoare 28 mai 2015. Monitorul Oficial nr.352-357/660 din 28.11.2014

Ministerul Afacerilor Interne

AA Anexa XVI– 2017

Alocații bugetare


Directiva 94/62/CE A Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şideşeurile de ambalaje
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea regulamentului privind ambalajul şideşeurile de ambalaj

Hotărîrea Guvernului intrată ân vigoare

Ministerul Mediului


Trimestrul III, 2018
AA Anexa XVI 2015


Alocații bugetare


Directiva 2010/35/UE a ParlamentuluiEuropeanși a Consiliuluidin 16 iunie 2010 privindechipamentelesubpresiunetransportabileși de abrogare a Directivelor 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE și 1999/36/CE ale Consiliului
NB*abrogăDirectiva 1996/36
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la echipamentele sub presiune transportabile

Hotărîrea Guvernului intrată ân vigoare

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii DrumurilorTrimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI– 2017Alocații bugetare

Construcţia de autovehicule
Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şiunităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru)
LT1 Act nou
Proiect de lege privind omologarea vehiculelor rutiere

Lege intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI- apropierea 2016


Alocații bugetare


SLT1 Act nou

Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora
Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI- apropierea 2016


Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.78/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşteprotecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor
SLT1Act nou

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşteprotecţia pietonilor şi a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor
Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2017Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.79/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen
SLT1Act nou

Proiectul Hotărârii de Guvern privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen
Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2017Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.595/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iunie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şiîntreţinerea vehiculelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.715/2007 şi a Directivei 2007/46/CE şi de abrogare a Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE şi 2005/78/CE
SLT1 Act nou

Proiectul Hotărîrii Guvernului privind omologarea de tip a autovehiculelor şi a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la vehicule grele (Euro VI) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelorHotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2017Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.692/2008 din 18 iulie 2008 de punere în aplicare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele comerciale (euro 5 şi euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şiîntreţinerea vehiculelor
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2018Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.661/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora şi a sistemelor, componentelor şiunităţilor tehnice separate care le sînt destinate
SLT1 Act nou
Proiectului Hotărîrii Guvernului privind cerinţele de omologare de tip pentru siguranţa generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate care le sînt destinate

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2018Alocații bugetare


Regulamentul (CE) nr.715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şiîntreţinerea vehiculelor
SLT 1 Act nou
Proiectul Hotărârii de Guvern privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor


Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2018Alocații bugetare


Directiva 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşteposibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2018
AA Anexa XVI- apropierea 2018Alocații bugetare


Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 referitoare la utilizarea de sisteme mobile de climatizare la autovehicule
SLT1 Act nou
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la utilizarea de sisteme mobile de climatizare la autovehicule

Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul I, 2017????
AA Anexa XVI- apropierea 2015


Alocații bugetare


Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri 
N.B* Abrogă Directiva 2002/24 și toate directivele de la Anexa XVI pct. 2.2 Cerințe tehnice armonizate

LT1 Act nou
Proiectul Legii privind omologarea de tip a autovehiculelor cu două sau trei roţi

Lege intrată în vigoare

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI 2017Alocații bugetare


SLT 1 Act nou

????


Regulamentului privind omologarea autovehiculelor şi certificarea componentelor acestora


Ordin aprobat ?????

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Trimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI 2017


Alocații bugetare


Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere
LT1.Act nou
Proiectul de lege privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere

Lege intrată în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareTrimestrul IV, 2017
AA Anexa XVI - 2016


Alocații bugetare


SLT 2. Act de modificare

Proiectul hotăririi Guvernului de modificare şi completare a Hotărîrii Guvernului nr. 607 din 28.06.1999 în vederea reorganizării Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea tehnică „Intehagro” pentru atribuirea funcțiilor de supraveghere a pieței.Hotărîre de Guvern intrată în vigoare

Ministerul Agriculturii și Industriei AlimentareTrimestrul I, 2018Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə