Numara ad-soyad

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 73.77 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü73.77 Kb.
http://www.erzincan.edu.tr/userfiles/image/amblemweb.gif

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I DERSİ ÖDEVİ

ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR

NUMARA AD-SOYAD

1)NAZAN AKMAN 151213056

2)MNAOLYA ERYILMAZ 151213055

3)GÜLAY KARAMAN 141213068

4)KÜBRA ŞELE 151213070

5)SELAMİ YILDIZ 151213049

KONU

MERKEZİ BİLGİ VE VYGOTSKY BAKIŞ AÇISI

DERS YÜRÜTÜCÜSÜ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE YURTSEVER KILIÇGÜN

ARALIK 2016, ERZİNCAN
İÇİNDEKİLER Sayfa No


Gurup Üyeleri Ve Görevleri 1

10 Adet Doğru Yanlış Sorusu 2

10 Adet Doğru Yanlış Sorusu Cevapları 3

10 Adet Çoktan Seçmeli Sorular 4

10 Adet Çoktan Seçmeli Soruların Cevapları 6

10 Adet Boşluk Doldurma Sorusu 8

10 Adet Boşluk Doldurma Sorusu Cevapları 9

Bulmaca /Cevapları 10

GRUP ÜYESİNİN

ADI-SOYADI

1)Nazan AKMAN

2)Manolya ERYILMAZ

3)Gülay KARAMAN

4)Kübra ŞELE

5)Selami YILDIZ
ÖDEVİN HAZIRLANMA SÜRECİNDEKİ GÖREVİ

Kendisine düşen kısmı çalışıp üzerine düşen sunumu hazırladı ve sorularını oluşturdu.

Kendisine düşen kısmı çalışıp üzerine düşen sunumu hazırladı ve sorularını oluşturdu.

Kendisine düşen kısmı çalışıp üzerine düşen sunumu hazırladı ve sorularını oluşturdu.

Kendisine düşen kısmı çalışıp üzerine düşen sunumu hazırladı ve sorularını oluşturdu.

Kendisine düşen kısmı çalışıp üzerine düşen sunumu hazırladı ve sorularını oluşturdu.

10 ADET DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME İÇEREN SORULAR


NO

DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME

1

Dört yaşında fiziksel ve psikolojik kavramlar daha yaygındır.

2

Bebekler ilk altı ayda nesne desteğinin temel ilkelerine duyarlıdır.

3

Vygotsky çocuklarda öğrenmenin yakınsak gelişim alanı içerisinde yer aldığına inanmıştır.


4

İskele kurmada çocuklar bulmacalar,model alma, resim eşleştirme ve okula ilişkin ödevler gibi okul görevleri ya da benzeri görevlerde çalışırken görülen öğretim etkileşim biçmini alır.

5

Küçük adımlar halinde öğretme,yol yöntem önerme , yetişkin bilişsel desteği çocuklarda olgun düşünmeyi arttırır.


6

Vygotsky çocukların kendi kendilerine konuşmalarına benmerkezci konuşma demektedir.


7

İşbirlikçi öğrenme bireyler arası etkileşimin , öğrenmenin temeli olduğu kabul edilir.


8

Karşılıklı öğrenmede paylaşma ve dayanışma en üst seviyeye çıkarken yarış ve rekabet en alt düzeye iner ve grup içi rekabet olmaz.


9

Faklı anlayışlarla bir göreve başlayan iki katılımcının paylaşılan bu anlayışa ulaştıkları bu sürece öznellerarasılık denir.

10

Pek çok nesnenin izini sürebilmesi ve küçük nicelikteki verileri toplayıp çıkarabilmesi merkezi bilginin sayısal bilginin alanına girmektedir10 ADET DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME İÇEREN SORULARIN CEVAP ANAHTARI


NO

DOĞRU/YANLIŞ ÖNERME

CEVAP

1

Dört yaşında fiziksel ve psikolojik kavramlar daha yaygındır.

Yanlış

2

Bebekler ilk altı ayda nesne desteğinin temel ilkelerine duyarlıdır.

Doğru

3

Vygotsky çocuklarda öğrenmenin yakınsak gelişim alanı içerisinde yer aldığına inanmıştır.


Doğru

4

İskele kurmada çocuklar bulmacalar,model alma, resim eşleştirme ve okula ilişkin ödevler gibi okul görevleri ya da benzeri görevlerde çalışırken görülen öğretim etkileşim biçmini alır.


Doğru

5

Küçük adımlar halinde öğretme,yol yöntem önerme , yetişkin bilişsel desteği çocuklarda olgun düşünmeyi arttırır.


Yanlış

6

Vygotsky çocukların kendi kendilerine konuşmalarına benmerkezci konuşma demektedir.


Yanlış

7

İşbirlikçi öğrenme bireyler arası etkileşimin , öğrenmenin temeli olduğu kabul edilir.


Doğru

8

Karşılıklı öğrenmede paylaşma ve dayanışma en üst seviyeye çıkarken yarış ve rekabet en alt düzeye iner ve grup içi rekabet olmaz.


Yanlış

9

Faklı anlayışlarla bir göreve başlayan iki katılımcının paylaşılan bu anlayışa ulaştıkları bu sürece öznellerarasılık denir.


Doğru

10

Pek çok nesnenin izini sürebilmesi ve küçük nicelikteki verileri toplayıp çıkarabilmesi merkezi bilginin sayısal bilginin alanına girmektedir


Doğru


10 ADET 5 ŞIKLI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR


NO

SORU VE SEÇENEKLERİ

1

Soru: Aşağıdakilerden hangisi acemi kuramcılar için söylenemez?

 1. Çocukların bir olayı gözlendikten sonra nedenini açıklamak ya da nedenine ilişkin kuram geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.

 2. Acemi kuramcılar çocukların zihin kuramıdır.

 3. Acemi kuramcılara göre iki yaşındaki çocukların fiziksel ve psikolojik açıklamaları daha yaygındır

 4. 0-2 yaş grubundaki çocuklar duyu-devinimsel evrede bulunur

 5. 6 yaşındaki çocuklarlar biyolojik süreçleri özelliklede insanlara ilişkin olanları yiyecek ve sudan türetilmiş canlıların büyümelerini sağlayan etkinliklerine güç veren ve hasta olmalarını öneyen bir yaşam gücü açısından yorumlarlar.
2

Soru: Kaç aylık bebekler katı bir nesnenin katı bir nesne aracılığı ile hareket edemeyeceğinin farkına varmaya başlarlar?

 1. 4

 2. 7

 3. 2,5

 4. 4,5

 5. 6
3

Soru: Aşağıdakilerden hangisi merkezi bilgi bakış açısında bilişsel süreci yadsımıştır?

 1. piaget

 2. torrance

 3. vygotsky

 4. bandura

 5. kohlberg

4

Soru: Çocuklar fiziksel, psikolojik ve biyolojik alanlardaki günlük deneyimleri açıklamak için merkezi bilgi kavramları üzerine odaklanan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Baillargeon

 2. Spelke ve Luo

 3. Piaget

 4. Acemi kuramcı

 5. Vygotsky

5

Soru: çocuğun ya da bireyin kendi başınayken yapamadığı ama yardım ya da klavuz yardımı ile yapabilir duruma geldiği düzey hangi gelişim alanına girer ?

 1. Sosyal-duygusal gelişim alanı

 2. bilişsel gelişim alanı

 3. yakınsak gelişim alanı

 4. psikomotor gelişim alanı

 5. dil gelişimi alanı

6

Soru: Çocuklar oyun oynarken sürekli olarak bir nesneyi diğeri yerine yani onu temsil etmek için kullanırlar. Çocuklar oynadığı bu oyuna ne ad verirler?

 1. Yapı inşa oyunları

 2. Taklit oyunları

 3. Kurallı oyunlar

 4. Mış gibi yapma oyunları

e.Fiziksel oyunlar

7

Soru: Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky'nin kuramına göre özel konuşma yapan çocuğun özelliklerinden değildir?

 1. Dikkatli

 2. Katılımcı

 3. Sorgulayıcı

 4. Az konuşan

 5. gözlemci
8

Soru: :'Bir öğrenme oturumu sırasında sunulan desteği çocuğun şimdiki edim düzeyine uyarlama'. Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin cevabıdır ?

 1. Karşılıklı Öğretim

 2. İskele kurma

 3. işbirlikli öğretim

 4. Öznellerarasılık

 5. içsel konuşma

9

Soru: Aşağıdakilerden hangisi İşbirlikli Öğretimin uygulama ilkelerinden birisi değildir ?

 1. Öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimlerini sağlar.

 2. Gruplar farklı bilgi ve yetenekteki öğrencilerde oluşturulur.

 3. Grup içindeki işbirliği,sorumluluk, paylaşma gibi özellikler geliştirir.

 4. Gruptaki öğrencilerin birbiriyle olan rekabetini arttırdığı için başarı yükselir.

 5. Öğrencilere empati kurma yeteneği kazandırır.

10

Soru: Bu teknik öğretmenin düşünme sürecini harekete geçirecek bir soru sormasıyla başlar. Öğrencilere soruyu düşünmeleri için belli bir süre tanınır ve öğrencilerden yanıtlarını not etmeleri istenir.Düşünme sonunda örenciler yazdıkları yanıtı bir başka öğrenciyle tartışmaya başlar.ikili olarak çalışan öğrenciler verdikleri yanıtı tartışırlar ve ikisinin ortak düşüncesini içine alan yeni bir yanıt oluştururlar. daha sonra başka bir ikiliyle bir araya gelerek dört kişilik gurup oluştururlar ve düşüncelerini ifade ederler.farklı yanıtların tartışılmasını bireysel veya gurup fikirlerinin bütün sınıfla paylaşılması izler. öğrenciler isterlerse yanıtlarını şekil,resim veya görsel bir malzemeye dönüştürebilirler.

Yukarıdaki paragrafın ait olduğu öğretim uygulaması ve bu uygulama sonucunda öğrencilerde oluşan birikimi ifade eden kavram hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1. Karşılıklı öğretim / Kültürleme

 2. kartopu/kültürleşme

 3. tereyağı ekmek/kültürlenme

 4. Düşün/eşleş/paylaş

 5. dönüşümlü öğretim /kültürlenme


10 ADET 5 ŞIKLI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN CEVAP ANAHTARI


NO

SORU VE SEÇENEKLERİ

CEVAP

1

Soru: : Aşağıdakilerden hangisi acemi kuramcılar için söyleneme

a)Çocukların bir olayı gözlendikten sonra nedenini açıklamak ya da nedenine ilişkin kuram geliştirdiklerini ifade etmişlerdir.

b)Acemi kuramcılar çocukların zihin kuramıdır.

c)Acemi kuramcılara göre iki yaşındaki çocukların fiziksel ve psikolojik açıklamaları daha yaygındır

d)0-2 yaş grubundaki çocuklar duyu-devinimsel evrede bulunur

e)6 yaşındaki çocuklarlar biyolojik süreçleri özelliklede insanlara ilişkin olanları yiyecek ve sudan türetilmiş canlıların büyümelerini sağlayan etkinliklerine güç veren ve hasta olmalarını öneyen bir yaşam gücü açısından yorumlarlar
D

2

Soru: Kaç aylık bebekler katı bir nesnenin katı bir nesne aracılığı ile hareket edemeyeceğinin farkına varmaya başlarlar?

 1. 4

 2. 7

 3. 2,5

 4. 4,5

 5. 6

C

3

Soru: Aşağıdakilerden hangisi merkezi bilgi bakış açısında bilişsel süreci yadsımıştır?

a)piaget

b)torrance

c)vygotsky

d)bandura

e)kohlbergC

4

Soru: Çocuklar fiziksel, psikolojik ve biyolojik alanlardaki günlük deneyimleri açıklamak için merkezi bilgi kavramları üzerine odaklanan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Baillargeon

 2. Spelke ve Luo

 3. Piaget

 4. Acemi kuramcı

 5. Vygortsky

D

5

Soru:çocuğun ya da bireyin kendi başınayken yapamadığı ama yardım ya da klavuz yardımı ile yapabilir duruma geldiği düzey hangi gelişim alanına girer ?

 1. Sosyal-duygusal gelişim alanı

 2. bilişsel gelişim alanı

 3. yakınsak gelişim alanı

 4. psikomotor gelişim alanı

 5. dil gelişimi alanı

C

6

Soru:Çocuklar oyun oynarken sürekli olarak bir nesneyi diğeri yerine yani onu temsil etmek için kullanırlar. Çocuklar oynadığı bu oyuna ne ad verirler?

 1. Yapı inşa oyunları

 2. Taklit oyunları

 3. Kurallı oyunlar

 4. Mış gibi yapma oyunları

 5. Fiziksel oyunlarD

7

Soru:Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky'nin kuramına göre özel konuşma yapan çocuğun özelliklerinden değildir?

 1. Dikkatli

 2. Katılımcı

 3. Sorgulayıcı

 4. Az kouşan

 5. gözlemci
C

8

Soru:'Bir öğrenme oturumu sırasında sunulan desteği çocuğun şimdiki edim düzeyine uyarlama'. Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin cevabıdır ?

 1. Karşılıklı Öğretim

 2. İskele kurma

 3. işbirlikli öğretim

 4. Öznellerarasılık

 5. içsel konuşma

D

9

Soru:Aşağıdakilerden hangisi İşbirlikli Öğretimin uygulama ilkelerinden birisi değildir ?

 1. Öğrencilerin duyuşsal ve sosyal gelişimlerini sağlar.

 2. Gruplar farklı bilgi ve yetenekteki öğrencilerde oluşturulur.

 3. Grup içindeki işbirliği,sorumluluk, paylaşma gibi özellikler geliştirir.

 4. Gruptaki öğrencilerin birbiriyle olan rekabetini arttırdığı için başarı yükselir.

 5. Öğrencilere empati kurma yeteneği kazandırır.

D

10

Soru:Bu teknik öğretmenin düşünme sürecini harekete geçirecek bir soru sormasıyla başlar. Öğrencilere soruyu düşünmeleri için belli bir süre tanınır ve öğrencilerden yanıtlarını not etmeleri istenir.Düşünme sonunda örenciler yazdıkları yanıtı bir başka öğrenciyle tartışmaya başlar.ikili olarak çalışan öğrenciler verdikleri yanıtı tartışırlar ve ikisinin ortak düşüncesini içine alan yeni bir yanıt oluştururlar. daha sonra başka bir ikiliyle bir araya gelerek dört kişilik gurup oluştururlar ve düşüncelerini ifade ederler.farklı yanıtların tartışılmasını bireysel veya gurup fikirlerinin bütün sınıfla paylaşılması izler. öğrenciler isterlerse yanıtlarını şekil,resim veya görsel bir malzemeye dönüştürebilirler.

Yukarıdaki paragrafın ait olduğu öğretim uygulaması ve bu uygulama sonucunda öğrencilerde oluşan birikimi ifade eden kavram hangisinde doğru eşleştirilmiştir? 1. Karşılıklı öğretim / Kültürleme

 2. kartopu/kültürleşme

 3. tereyağı ekmek/kültürlenme

 4. Düşün/eşleş/paylaş

 5. dönüşümlü öğretim /kültürlenme

D


10 ADET BOŞLUK DOLDURMA SORUSU


NO

SORU

1

. ............................ aylık kadar küçük bebekler onu tutan bir şey olmaksızın havada asılı duran bir kutuya dikkatle bakar

2

.............................. kuramcıları bebeklerde bakma davranışının daha büyük çocukların sözel ve devinimsel davranışlardan daha güvenilir bir anlayış göstergesi olabileceğini ifade etmişlerdir.


3

Pek çok nesnenin izini sürebilmesi ve küçük nicelikteki verileri toplayıp çıkarabilmesi merkezi bilginin …………………….. alanına girmektedir


4

Nesnelerin ve bu nesnelerin birbiri üzerindeki etkilerin anlaşılması merkezi bilginin ………………..alanına girmektedir.


5

Bir öğrenme oturumu sırasında sunulan desteği çocuğun şimdiki edim düzeyine uyarlamaya ............... denir.

6

Vygotsky'e göre bebekler başka hayvanlarla,paylaştıkları temel......./........./............. yeterlilikleriyle donatılmışlardır.

7

Vygotsky'nin çocukların kendi kendilerine yol göstermek için yaptığı konuşmalara ........... denir.

8

Faklı anlayışlarla bir göreve başlayan iki katılımcının paylaşılan bu anlayışa ulaştıkları bu sürece ............. denir.

9

Öğrencilerin ortak bir amaç etrafında küçük guruplar halinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma sağladıkları öğrenmeye .................. denir.

10

Kişilerin bir lider eşliğinde onsan bilgi alarak anlamadıkları yerleri sorgulayarak öğrenme türüne .....................denir.


10 ADET BOŞLUK DOLDURMA SORUSU CEVAP ANAHTARI


NO

SORU

1

4,5 aylık kadar küçük bebekler onu tutan bir şey olmaksızın havada asılı duran bir kutuya dikkatle bakar

2

Merkezi Bilgi kuramcıları bebeklerde bakma davranışının daha büyük çocukların sözel ve devinimsel davranışlardan daha güvenilir bir anlayış göstergesi olabileceğini ifade etmişlerdir.


3

Pek çok nesnenin izini sürebilmesi ve küçük nicelikteki verileri toplayıp çıkarabilmesi merkezi bilginin sayısal bilginin alanına girmektedir4

Nesnelerin ve bu nesnelerin birbiri üzerindeki etkilerin anlaşılması merkezi bilginin fiziksel bilgi alanına girmektedir.


5

Bir öğrenme oturumu sırasında sunulan desteği çocuğun şimdiki edim düzeyine uyarlamaya iskele kurma denir.

6

Vygotsky'e göre bebekler başka hayvanlarla,paylaştıkları temel algısal,bellek,dikkat yeterlilikleriyle donatılmışlardır.

7

Vygotsky'nin çocukların kendi kendilerine yol göstermek için yaptığı konuşmalara içsel konuşma denir.

8

Faklı anlayışlarla bir göreve başlayan iki katılımcının paylaşılan bu anlayışa ulaştıkları bu sürece öznellerarasılık denir.

9

Öğrencilerin ortak bir amaç etrafında küçük guruplar halinde birbirlerinin öğrenmelerine yardım ederek çalışma sağladıkları öğrenmeye işbirlikçi öğrenme denir.

10

Kişilerin bir lider eşliğinde onsan bilgi alarak anlamadıkları yerleri sorgulayarak öğrenme türüne karşılıklı öğrenme denir.
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə