Nurşin ateşOĞlu güney yıldız Technical University

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 57.08 Kb.
tarix04.01.2019
ölçüsü57.08 Kb.CV

Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY

Yıldız Technical University

Prof. Dr. and Head of Science of International Relations (Department of Political Science and International Relations)

 

Publications

Books (International, editorship)

Contentious Issues of Security and The Future of Turkey, (Güvenliğin Tartışmalı Konuları ve Türkiye’nin Geleceği), Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.

Journals (International editorship)

Europe:  A Critical Evaluation for European Security: Discourses, Praxis and Challenges in Europe and Beyond, Special Issue for European Security Journal, 1/17, 2008, Routledge.

Books (National)

Nurşin Ateşoğlu Güney, Batı’nın Yeni Güvenlik Stratejileri AB-NATO-ABD, Bağlam Yayınları, Kasım 2006, İstanbul, ISBN: 975-8803-61-1.

Esra Çayhan-Nurşin Ateşoğlu Güney, Avrupa’da Yeni Güvenlik Arayışları NATO-AB-Türkiye TÜSES Vakfı, AFA Yayıncılık, 1996, İstanbul, ISBN: 975-414-324-7.

Papers in Scholarly Published Per-reviwed Journals (International)

Nurşin A. Guney, Is the Nuclear Cascade Story in the Middle East Real? Perceptions, Summer 2011, Strategic Research Center, Ministry of Foreign Affairs, Turkish Republic.

Nurşin Ateşoğlu Güney , Where Do We Stand in the Field of Nuclear Disarmament : What is Next After the New START, (June 2011), Nato Report http://natolibguides.info/content.php?pid=164386&sid=1387002.

Nurşin A. Güney, What the Old Couples look forward: Divorce, marriage or re-engagement in the security relations of EU and Turkey?, Romanian Journal of Security Studies, Winter 2010.

Nurşin A. Güney, The New Version of the Old History Global Change, the Iranian Crisis and the USA, The Global Studies Journal, Vol. 2,No. 4,2009.

Nurşin A. Güney, ‘Introduction’, A Critical Evaluation for European Security: Discourses, Praxis and Challenges in Europe and Beyond, European Security, N0 1, March 2009.

Nurşin A. Güney, ‘The Region-Building Practices of the EU in the Mediterranean: The EMP and ENP, What is Next?’, (AB’nin Akdeniz’de Bölge-inşa Uygulaması: EMP ve ENP, Gelecek Adım Ne Olabilir?) A Critical Evaluation for European Security: Discourses, Praxis and Challenges in Europe and Beyond, European Security, N0 1, March 2009.

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New Conditions of  Security in the Post Cold War Period: Turkey, NATO and EU”, Analysis 2003, EU- Turkish Relations Dossier, Obs (Observatori de Politicica Exterior Europea), Barcelona-Spain, December 2004.

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New American Military Strategy and Its Likely Impact on Iraq” , Arab Historical Review for Ottoman Studies, Publication de la: Foundation Temini pour la Recherche Scientifique el L’information, Zaghouan-Tunisia, No:27, August-Aoút, 2003, ISSN:0330-808.

Turkey Nurşin Ateşoğlu Güney, “NATO’s Enlargement and Turkey” , Defence Studies, Institute for Strategic and Defence Studies, Budapest-Hungary, No:24, 1998, ISSN: 1216-47-04.

Book Chapters (International)

Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘‘Arab-Turkish Cooperation: A Turkish Viewpoint’’, Turkey and Arab Strategic Options: A Reading in the Arab-Turkish Dialogue between Past and Present, (içinde) Center for Arab Unity Studies, Doha, Kasim 2010.

Nurşin A. Güney, Nuclear Crisis in the realm f Eurasian security: The Iranian Crisis and future of NPT”, Globalisation and Eurasia, Patnaik, A.- Tulsiram (eds.), KW Publishers, New Delhi, 2010.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Introduction”, Contentious Issues of Security and The Future of Turkey,  Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New Security Environment and Turkey’s ISAF Experience”, Contentious Issues of Security and The Future of Turkey,  Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Conclusion”, Contentious Issues of Security and The Future of Turkey,  Nurşin Ateşoğlu Güney (der.), Ashgate Publications, Great Britain, January 2007, ISBN: 0754649318.Papers in Scholarly Published Per-reviwed Journals (National)

Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘‘Where do we stand in the field of nuclear disarmament: What is next after the new Strategic Arms Reduction Treaty (START)’’, Policy Brief, Global Political Trends Center (GPOT), June 2011. http://www.gpotcenter.org/dosyalar/PB25_2011_NuclearDisarmament_Guney.pdf

Nurşin Ateşoğlu GÜNEY, “Nükleer Silahların Geleceği Ne Olacak?” Görüş Dergisi, 10/64, Ekim 2010.

Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘Arap Baharı’ Nereye Gidiyor, HaberTürk, 31 Temmuz 2011 (gazete yazısı)

Nurşin Ateşoğlu Güney, Ortadoğu’da Neler oluyor?,Baraka (ODTÜ Mezunlar Derneği Yayını), Mayıs-Haziran 2011.

Nurşin Ateşoğlu Güney, NATO ve Libya harekatı ile ilgili Görüş, HaberTürk, 21 Mart 2011 (gazete yazısı)

Nurşin Ateşoğlu Güney’le Güneş Kömürcü’nün Bloomberg Businessweek’de  ‘‘NATO Füze savunma Sistemi Uyarınca Sınırlarında Bir Radar sistemi Kurulmasına İzin Veren Türkiye’nin Nedeni ve Engeli Çok’’ konusundaki Söyleşisi, 18-24 Eylül 2011.

Nurşin Ateşoğlu Güney, ’’Nukleer Silahsizlanma: Engeller ve Yeni Nukleer Pazarlik Uzerine Kisa Bir Analiz’’, SAREM Stratejik Arastirmalar Dergisi, NO: 14, Ocak 2010, GenelKurmay Basimevi, Ankara, ISSN:1303-698X.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Yeni Güvenlik Stratejilerindeki Ortak Tehdit Algılamaları: AB, NATO ve ABD” 2023, NO: 37, 15 Mayıs 2004, İstanbul, ISSN:1303-0434.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “The Implication of New American National Strategies and its Impact” Turkish Review of Middle East Studies, NO: 14, Annual 2003, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV), İstanbul, 2003, ISBN:975-7341-25-8.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: AB, NATO ve Türkiye” Foreign Policy, Bilgi Üniversitesi Yayını, NO: 19, Ocak-Şubat 2002, İstanbul, ISSN:130194600-1.

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “ Notes on The Wilton Park Conference on NATO and the EU and Southeast Europe in the 21st Century (Slovenia, 8-12 2000),  Turkish Review of Balkan Studies, NO: 5, Annual 2000, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV), İstanbul, 2000, ISBN:975-7341-13-4.

Nurşin Ateşoğlu Güney “Füze Kıskacı ve Türkiye: Gerçek Tehdit Füzeler mi?”, Sosyal Demokrat Değişim, SDD, Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim 1997.

Nurşin Ateşoğlu Güney “START I, START II, START III Anlaşmalarının Onaylanması ya da Uygulanması Mümkün mü?”, Sosyal Demokrat Değişim, SDD, Mayıs-Haziran 1997.

Nurşin Ateşoğlu Güney “NATO’nun Doğu’ya Doğru Genişlemesi: Rusya, Ukrayna ve Türkiye”, Sosyal Demokrat Değişim, SDD, Mart 1997.

Nurşin Ateşoğlu Güney “Notes on the Conference on the ‘The New Political and Strategic Realities in South East Europe” (Sofia, December 5-8 1996), Turkish Review of Balkan Studies, OBIV, Annual 1996/97.

Nurşin Ateşoğlu Güney “Security in the Middle East”, Turkish Review of the Middle East, OBIV, İstanbul,   Annual 1996/97.

Nurşin Ateşoğlu Güney “A Seminar on Balkan and Black Sea Region Security:Partnership for Peace Initiative as Tool for Integration and Cooperation”(Sofia, November 4-5, 1994), Turkish Review of the Balkan Studies, OBIV, İstanbul, Annual 1994/95.

 Nurşin Ateşoğlu Güney “NATO Nükleer Caydırıcılığı ve INF Antlaşması”, Dünü ve Bugünü ile Toplum ve Ekonomi, No.5, Eylül 1993.

 Book Chapters (National)

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Nükleer Tehdit Algılamaları ve Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu” içinde  Tek Kutuplu Dünya’da Yaşamak, Gerçekler, Yanılgılar ve Beklentiler, Yona Özer (der.), SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı)- 3D Hareketi, Agora Kitaplığı, Mayıs 2006, İstanbul, ISBN: 9944-916-22-6.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “ Rusya Federasyonu’nun Yeni Güvenlik Politikası Çerçevesinde Türkiye’ye Bakışı” içinde  Türkiye’nin Komşuları  Mustafa Türkeş-İlhan Uzgel (der.), İmge Yayınları, Şubat 2002, Ankara,  ISBN: 975-533-343-6.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “AKKA’nın Yeni Koşullara Uyarlanması ve Türkiye’nin Güvenliği” içinde  En Uzun On Yıl, Gencer Özcan- Şule Kut (der.), Boyut Matbaacılık A.Ş. Kasım 1998, İstanbul, ISBN: 975-521-163-2.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Konvansiyonel Olmayan Silahların ve Balistik Füzelerin Yayılması Sorunu ile İlgili Yeni Yaklaşımlar” içinde  Uluslararası Politikada Yeni Alanlar- Yeni Bakışlar  Faruk Sönmezoğlu (der.), Der Yayınları, 1998, İstanbul, ISBN: 975-353-171-0.

Nurşin Ateşoğlu Güney “Bosna-Hersek Sorunu ve Barış Görüşmeleri Süreci”, içinde   Yeni Balkanlar, Eski Sorunlar, Kemali Saybaşılı ve Gencer Özcan (derleyenler), İstanbul, Bağlam Yayınları, 1997.

Gülden Ayman ve Nurşin Ateşoğlu Güney, “Değişen Uluslararası Koşullarda Strateji, Türkiye ve Komşuları”, Faruk  Sönmezoğlu (der), Türk Dış Politikasının Analizi içinde, İstanbul, Der Yayınları, 1994.Newspaper Articles:

“Doç Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ile yapılmış Röportaj: Sonuna Kadar Pazarlık Yapmalıyız”  Seda Poyraz (yazan), Ekonomist, sayı 10, 9-15 Mart 2003.

 Yasemin Dobra Manço, “Will a Missile Belt Encircling Turkey Trigger Conflict and an Arms Race?” İçinde, Nurşin Ateşoğlu Güney, “How much of a Threat and Why and Debate over Methods to Reduce Shared Risks”, Turkish Daily News, September 23, 1997.

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “Bosna Seçimi Tarihin Tekrarı”, Yeni Yüzyıl, 13 Eylül 1996.

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “Ortadoğu’da Kitle İmha Silahları Yayılıyor” Yeni Yüzyıl, 7 Ekim 1996.

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “Türkiye NATO’nun Nükleer Bomba Üssü mü Olacak?”, Yeni Yüzyıl, 23 Aralık 1996.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “New York’taki Konferans Sürmekte, Ancak Ne Yazık ki Nükleer Silahsızlanma Ufukta Görünmüyor”, Milliyet, 15 Mayıs 1995.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Bu Fırsat Kaçmasın”, Milliyet, 5 Temmuz 1995.Papers (International Conferences, published in proceedings)

Nursin A. Guney,. "Theory and Practice or Theory vs. Practice: Evaluation of the NPT Regime" Paper presented at the annual meeting of the Theory vs. Policy? Connecting Scholars and Practitioners, New Orleans Hilton Riverside Hotel, The Loews New Orleans Hotel, New Orleans, LA, Feb 17, 2010 Online <PDF>. 2010-05-10 http://www.allacademic.com/meta/p413616_index.html.

Nursin Atesoglu Guney, ‘‘Yeni Uluslararası Güvenlik Ortamı: Bölgesel İşbirliği Bağlamında Türk – Arap İlişkilerine Bakış’’, Arab-Turkish Dialogue Conference, held jointly by Centre for Arab Unity Stidies and GPOT, 20-21 November 2009 will soon be published The Arab Future.

Nursin A. Guney,  "The Iranian Nuclear Program and Its Likely Impacts on Regional Security" Paper presented at the annual meeting of the MPSA Annual National Conference, Palmer House Hotel, Hilton, Chicago, IL, Apr 03, 2008 Online <PDF>. 2008-10-13 .

Nurşin Ateşoğlu Güney, “ The Impact of Western Security in the New Middle East and the Role of NATO”,  Proceedings on the International Conference: The Prospects of Stability in the Middle East,  Nurşin A. Güney (der.), Joint Conference Series NO:4, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV), İstanbul.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Current Western Strategies and The Future of Proliferation of WMD Issue”, Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Palmer Hause, Hilton, Chicago-Illinois, 2006-04-20, online pdf, Proccedings: http:1164.112.226.77/one/mpsa06/index.php?click-key=14 mpsa06_proceeding_13911[1].pdf. 

 Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New Security Strategies: EU-NATO Experiences in the Western Balkans”, Proceedings on the International Conference: Potential Crises and Conflicts in the Western Balkans,  Nurşin A. Güney- Fuat Aksu (der.), Joint Conference Series NO:1, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV), December 14th, 2004, İstanbul, 2005, ISBN:975-7341-27-4.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New American Military Strategy and Its Likely Impact on Iraq” III. Congres International du Dialoque Turco-Arab, Radison-SAS Hotel, 22-26 Mai 2002, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV), İstanbul, ISBN: 975-7341-23-1.

Papers ( International Conferences)

Nurşin Ateşoğlu Güney, participant and paper (Mediation Power of the Turkey (Brazil) Regarding the Iranian Nuclear Crisis I) presenter at the Arab Peace Initiative and the Culture of Mediation Session, at the Academic Peace Orchestra Middle East: Shaping the Envisaged Middle East conference (MEC) 2012 and its international Context, organized by PRIF, July 5 2011, Vienna, Austria.

Nurşin Ateşoğlu Güney, participant and paper (Mediation Power of Turkey (Brazil) Regarding the Iranian Nuclear Crisis II) presenter at the Arab Peace Initiative and the Culture of Mediation Session, at the Academic Peace Orchestra Middle East: Shaping the Envisaged Middle East conference (MEC) 2012 and its international Context, organized by PRIF, 26-28 September 2011, Budapest, Hungary.

Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘‘Regional Security in the GCC_Iran Relations: Binding and dividing Factor? What Will be the Likely Impact of Iranian Nuclear Crisis on the regional security?’’ prsented at the GCC_Iran Relations workshop scheduled at the 2011 Gulf Research Meeting, University of Cambridge, Cambridge, UK, 6-9 July 2011.

Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘WMDFZ in the Middle East: Is it Likely to happen Soon or later?’’, presented at the Moving Toward a Region Free of Weapons of Mass Destruction in the Middle East: Challenges for 2012 conference co-organized by INSS and The George Washington University, The Elliott school of International Relations, June 14-15, 2011, Washington, USA.

Nurşin Ateşoğlu Güney, ‘’ Middle East Conference (MEC) in 2012 and Turkey’’, presented at the Arms Control in a Changing Middle East organized by INSS, 13-14 November 2011, Tel-Aviv, Israel.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Where we do stand in Nuclear Non-proliferation in the Middle East” Security and the Middle East –I (15-16 October 2010-Istanbul at Yildiz Technical University)

Nurşin A. Güney,Security Governance at Regional Level: Nuclear Issue as a Global and Regional (In) Security Matter, A New Dimension of Regional Integration: What Does Regional Security Mean in North-South Relations, 16-19 February 2011, Sao Paulo, Brazil Joint ECPR-IPSA Conference Whatever Happened to North-South.

Security and the Middle East –I (15-16 October 2010-Istanbul at Yildiz Technical University) Project director: Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu GÜNEY

Changing Middle East –Changing Turkey, New Horizons Before the Foreign Policy Makers, 22 October 2010 (project director: Nurşin Ateşoğlu GÜNEY)

Philipp C. Bleek, How Likely Are Turkey, Saudi Arabia, Egypt, or others to pursue Nuclear Weapons in Response to Iran, 17 June, 2011, YTÜ (Project dirctor: Nurşin A. GÜNEY)

A New Dimension of Regional Integration: What Does Regional Security Mean in North-South Relations, Conference Panel organized and chaired by Nursin A. GUNEY, 16-19 February 2011, Sao Paulo, Brazil Joint ECPR-IPSA Conference Whatever Happened to North-South.

Nursin Guney, “EU-Turkey”, Istanbul Culture in Luxemburg, 7 December, 2010.

Nursin Guney, “The Likely impact of Iranian Nuclear Crisis on the regional Security”, Middle East and Security-I, October, 2010, Istanbul-Turkey.

Nursin Guney, “New Middle East and impact of NPT Review Conference”, Changing Middle East –Changing Turkey, October 2010, Istanbul-Turkey.

Nurşin Güney- Visne Korkmaz, DIFFERENT WORLDS, DIFFERENT WORDS: WHAT DOES REGIONAL SECURITY MEAN IN EU-GCC RELATIONS?, First Gulf Research Meeting, 7-10 July, 2010, Cambridge University, UK.

Nurşin A. Güney, “Russian-US Relations in the Post Cold War Era: Opportunities, Risks and Limits Ahead”, Sovremennaya Rossiya, Bızovı mirovoy politiki, Rossiya i Savremennıy Mir, VI. Mejdunarodnaya mejvuzobskaya hauçnaya konferenitsiya, 15-17 Aprelya, 2010 g. (15-17 Nisan 2010) Moskva.

Panel (From Past to Present: Regional Security, Externalities,and the Realities in the Middle East and East Asia) The Middle East and Axis Powers, WWII, Yidiz Technical University, Istanbul, Turkey, 5 February, 2010 (Ayrıca su bildiri sunulmustur:Nuclear Proliferation in Comperative Perspective: Middle East vs. East Asia).

Nursin A. Guney, “EU-Turkey Relationship”, Erasmus Programı Çerçevesinde, 27-29 Mart, 2010, Pisa Universitesi, Italya.

Nursin A. Guney,’’ The New Theater of the Old Border: Security, Great Powers’ Attitude, USA and Russian Federation’’, VII CEEISA Convention 2009, St. Petesburg. Rusya

Panel (Conflict, Cooperation and Integration within the Context of Regionalism: What Does Europe Bring to the Table) proposed for the 8th International CISS Milennium Conference, Paris, France, june 14-16, 2008 ( Ayrıca su bildiri sunulmustur: Security Cooperation on the Mediterranean Scene: The Story of New Praxis)

Section proposed for the 4th ECPR General Conference in Pisa (September 2007) :Competing Western Security Agendas: Turkey in between Washington's Unilateralism and Brussels' Multilateralism  (Besides a paper was presented: The nature of Western security agendas and Turkey's security engagements in NATO and EU operations)

A Panel Propossed for the Mediterranean Studies Association Conference ( Lisboa May 2007) Security in the Euro-Mediterranean Space: Discourse and Realities ( Besides a paper was presented: Recent Security Initiatives of the EU and NATO in the Mediterranean: The Western Stand)

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Current Debates of Non-Proliferation: he Different Perspectives from the West” 4th Convention of Russian International Studies Association (RISA),  Security Issues Session, 22-23 September, 2006, Moscow- Russian Federation.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “ Mapping the Jihadist Threat: Turkey”,  The Transatlantic Dialogue on Terrorism, CSIS ACG (The Center for Strategic and International Studies and the American Council on Germany), May 11-12, 2006, New York, USA.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “The Politics of NATO Enlargement” başlıklı sunuş New Atlantic Initiative tarafından 17-20 Ekim 1997 tarihlerinde Alpach’ta    (Innsbruck) düzenlenen, “Enlarging    NATO: The Political, Economic and Cultural Dimensions” konferansında sunulmuştur.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “The New Initiatives of NATO: Super PfP, CJTF and Enlargement and their Likely Effects on South East Europe’s Security”, başlıklı bildiri CIBAL tarafından 5-6 Aralık 1996 tarihlerinde Sofya’da düzenlenen, “The New Political and Strategic Realities in South East Europe” konferansında sunulmuştur.

        Round Table

“Border Security” Regional Network of Strategic Studies Center (RNSSC), 6th Annual Plennery Meeting, 11-14 November 2010, Dead Sea, Jordan.

  “The Arab World and Turkey: Economy and Regional Security”, Jordan Friederick Ebert Shiftung, 1996.

Proceedings (International, editorship)

Proceedings on the International Conference: The Prospects of Stability in the Middle East,  Nurşin A. Güney (der.), Joint Conference Series NO:4, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV), İstanbul.

Proceedings on the International Conference: The New Iraq ,  Fuat Aksu - Nurşin A. Güney (der.), Joint Conference Series NO:3, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV)- March 22nd, 2005, İstanbul, 2005, ISBN:975-7341-32-0.

Proceedings on the International Conference: The Prospects for Cooperation and Stability in the Caucasus,  Nurşin A. Güney- Fuat Aksu (der.), Joint Conference Series NO:2, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV)- March 1st, 2005, İstanbul, 2005, ISBN:975-7341-31-2.

Proceedings on the International Conference: Potential Crises and Conflicts in the Western Balkans,  Nurşin A. Güney- Fuat Aksu (der.), Joint Conference Series NO:1, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV)- December 14th, 2004, İstanbul, 2005, ISBN:975-7341-27-4.

Papers (national conferences)

Nurşin A. Güney, ‘Blood Diamond’ Üçüncü Dünyanın Güvenlik Sorunları, Beyazperdede Güvenlik Tartışmaları-I, Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 18-22 Aralik 2009, Ilgaz.Nurşin A. Güney, ‘Nükleer Silahsızlanmanın Geleceği: Stratejik Nükleer Silahlar İndirimi Antlaşması (START) ve Ötesi ‘,Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 18-22 Aralik 2009, Ilgaz.

Nurşin A. Güney, ‘Blood Diamond’ Üçüncü Dünyanın Güvenlik Sorunları, Beyazperdede Güvenlik Tartışmaları-I, Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 16-20 Haziran 2008, Kapadokya.

Nurşin A. Güney, ‘Günümüzde Nükleer Silahların Yayılma Sorunu: NPT Bir Çözüm mü?’, Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 16-20 Haziran 2009, Kapadokya.

Nurşin A. Güney, ‘Günümüzde Nükleer Silahların Yayılma Sorunu: NPT Bir Çözüm mü?’, Ilgaz Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 20-24 Aralık 2008.

Nurşin A. Güney, ‘Blood Diamond’ Üçüncü Dünyanın Güvenlik Sorunları, Beyazperdede Güvenlik Tartışmaları-I, Ilgaz Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 20-24 Aralık 2008.

Moderatör: 21.Yüzyılda Türkiye’nin Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ilgaz Güvenlik Akademisi, 21. Yüzyılda Uluslararası Güvenliği Anlamak, 20-24 Aralık 2008.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Common Foreign and Security Policy” Delegation of European Commission to Turkey, Governorship of Istanbul- Directorate for External Relations and EU Coordination, Governorship Building, 23 November 2006, İstanbul.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Irak’ın Kitle İmha Silahlarının Yayılma Sorunu ve ABD’nin Önleyici Savaş Senaryosu”  Irak Krizi: Askeri Müdahale ve Siyasi Gelecek,  TÜSİAD-Boğaziçi Üniversitesi Dış Politika Forumu Konferansı, 28 Şubat 2003, Swiss Hotel, İstanbul.

Nurşin Ateşoğlu Güney, “Amerikan Yeni Güvenlik Stratejisi ve Uluslararası İlişkilere Olası Etkileri” Post-Saddam Iraq: New Challenges and Prospects in the Middle East” 10-11 Ekim 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi.

        Membership

IISS (International Institute for Strategic Studies) (1991-2001/ 2011-)

Türkiye AB Komisyonu Delegasyonu, Avrupa Takımı Üyeliği (Delegation of European Commission to Turkey, Membership of European Team)

Middle Eastern and Balkan Studies Association

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK), (2004-)

SAREM SAD Editorial Board Membership (Strategic Studies Journal of Genera Staff of the Republic of Turkey) (2009-)

       

Organization of International Conferences:

International Conference on Middle East and Security-I (with Center of Strategic Studies of The Republic of Turkey), 15-16 October, 2010, Istanbul-Turkey

Changing Turkey-Changing Middle East, 22 October 2010, Istanbul-Turkey

'Security in a Changing World: Discourses, Changes, Realities,' Yildiz Technical University, (with NATO Public Diplomacy), Istanbul, Turkey, 9 March 2007.

The Prospects of Stability in the Middle East,  Nurşin A. Güney (düzenleyen), Joint Conference Series NO:4, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV) and Yıldız Technical University DPSIR, March 14th, 2006, İstanbul.

The New Iraq ,  Fuat Aksu - Nurşin A. Güney (düzenleyenler), Joint Conference Series NO:3, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV) and Yıldız Technical University DPSIR, March 22nd, 2005.

The Prospects for Cooperation and Stability in the Caucasus,  Nurşin A. Güney- Fuat Aksu (düzenleyenler), Joint Conference Series NO:2, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV) and Yıldız Technical University DPSIR, March 1st, 2005, İstanbul.

 Potential Crises and Conflicts in the Western Balkans,  Nurşin A. Güney- Fuat Aksu (düzenleyenler), Joint Conference Series NO:1, Foundation for Middle East and Balkan Studies (OBİV) and Yıldız Technical University DPSIR, December 14th, 2004.

            Organization of National Conferences

           “Irak Savaşı ve Sonrası”, 8 Mayıs 2003, YTÜ Rektörlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi.Contact Information:

e-mail: gnursin@hotmail.com , nguney@superonline.com

cell phone: +905324457326

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə