O tarihlerde Orta ve Küçük Asya’da Türkler ve Persler tarafından “Horasan Harcı” denilen ve Avrupalılar’ca bilinmeyen çok sağlam bir bağlayıcı kullanıyordu

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 446 b.
tarix18.04.2018
ölçüsü446 b.O tarihlerde Orta ve Küçük Asya’da Türkler ve Persler tarafından “Horasan Harcı” denilen ve Avrupalılar’ca bilinmeyen çok sağlam bir bağlayıcı kullanıyordu.

 • O tarihlerde Orta ve Küçük Asya’da Türkler ve Persler tarafından “Horasan Harcı” denilen ve Avrupalılar’ca bilinmeyen çok sağlam bir bağlayıcı kullanıyordu.

 • Suya dayanıklı yapılarda ve kubbe yapımında kullanılmış ve bu yapılar bugüne kadar ayakta durmuş.Hazır beton, dünyada ilk kez, 1903 yılında Almanya’da üretilmiştir,

 • Hazır beton, dünyada ilk kez, 1903 yılında Almanya’da üretilmiştir,

 • Türkiye’de hazır beton, ilk kez yetmişli yılların sonuna doğru bazı inşaat firmaları tarafından kendi inşaatları için üretilmeye başlanmış,

 • Ancak üretimin yaygınlaşması seksenli yılların ikinci yarısında olmuştur.Almanya : 1903

 • Almanya : 1903

 • İngiltere : 1930

 • Fransa : 1933

 • İspanya : 1942

 • Hollanda : 1948

 • Belçika : 1956

 • Avusturya : 1961

 • İtalya : 1962

 • İsrail : 1963

 • Türkiye : 1974Kuruluş Yılı: 1988

 • Kuruluş Yılı: 1988

 • Üye Şirket Sayısı : 78

 • Üye Şirketlere Ait Hazır Beton Tesisi : 340

 • ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği)Güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standardlara uygun ve kaliteli beton üretilmesi,

 • Güvenli ve dayanıklı yapıların inşası için standardlara uygun ve kaliteli beton üretilmesi,

 • Standardlara uygun beton uygulamalarının sağlanması

 • Kullanılan betonların çevre şartlarına dayanıklı uzun ömürlü olmasıÜyelik Kriterleri

 • Üyelik Kriterleri

 • Meslek içi eğitimler,

 • Beton kullanıcıları için eğitimler: İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Belediyelerle birlikte ortak mühendis, mimar, müteahhit ve inşaat ustaları için seminerler,

 • Teknik araştırmalar ve teknik yayınlar,

 • Kalite Güvence Sistemi

 • Laboratuvar hizmetleri

 • Çevre ve İş Güvenliği Şartları1900-1999 yılları arasında Türkiye’de 149 tane hasar yapan deprem meydana geldi.*

 • 1900-1999 yılları arasında Türkiye’de 149 tane hasar yapan deprem meydana geldi.*

 • Bu depremlerde 578.544 bina yıkıldı veya ağır hasar gördü.*

 • Onbinlerce kişi bu depremlerde yaşamını yitirdi.*ELAZIĞ

 • ELAZIĞ

 • BİNGÖL

 • DÜZCE

 • MARMARA

 • ADANA

 • DİNAR

 • ERZİNCAN....................

 • Yakın zamanda yaşadığımız bu depremler kalitesiz beton kullanımının boyutunu bize göstermiştir.2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Şurası oluşturdu.

 • 2004 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Deprem Şurası oluşturdu.

 • Şura’nın sonuç bildirgesi’nden:

  • Yapı malzemelerinin AB müktesebatı kapsamında standartları harmonize edilmeli ve yapıların çevresel etki sınıfları da gözönünde tutularak yapı malzeme kalitesi arttırılmalıdır.
  • Yapı malzemelerinin uygunluğu belgelenmeli; ürün bazında ve ülke genelinde denetim yapılmalıdır.


  • Beton sınıfı belirlenirken sadece dayanım kriteri esas alınmakta, çevresel etki sınıfları dikkate alınmamaktadır.
  • Hazır beton kullanımında çoğu zaman şantiyede betona su katılması talep edilmektedir.
  • Betonun yerleştirilmesi kriterine uyulmamakta ve vibrasyon uygulanmamaktadır.


  • Betona döküm sonrası minimum kür şartları uygulanmamaktadır.
  • Beton dökümü, yerleştirilmesi, kürü ve hatta kalite tespiti için numune alınmasında yeterince sıklıkta ve ciddiyette denetim bir çok yerde yapılmamaktadır.
  • Hazır Beton üretiminin tümü Kalite Güvence Sistemi içinde değildir.


Mesleki yeterliliği esas alan Yapı Denetimi Kanunu desteklenmeli ve sigorta unsurunu da kapsayacak şekilde yurt genelinde yaygınlaştırılmalıdır.

  • Mesleki yeterliliği esas alan Yapı Denetimi Kanunu desteklenmeli ve sigorta unsurunu da kapsayacak şekilde yurt genelinde yaygınlaştırılmalıdır.
  • Yapı Denetim firmalarının betondan numune almanın dışında, kalıp, donatı durumu, pas payının da projeye uygun olup olmadığının denetlemesi önemlidir.
  • Betonarme elemanlarda bırakılan pas payları TS EN 206’daki çevresel etki sınıfına göre belirlenmeli ve TS 500’deki pas payları yeniden düzenlenmelidir.
  • Taşıyıcı betonarme elemanların üretiminde elle beton dökümü yasaklanmalıdır.
2007 yılında kurulan THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ve Kalibrasyon Birimi 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite olmuştur.

 • 2007 yılında kurulan THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ve Kalibrasyon Birimi 2009 yılında TÜRKAK tarafından akredite olmuştur.

 • Kaliteli beton üretimi için olmazsa olmaz olan malzeme deneyleri (agrega,su,çimento,uçucu kül, katkı),taze ve sertleşmiş beton deneyleri,beton tasarımı vb. yapılmaktadır.

 • Hazır beton sektöründe, yapı denetim laboratuvarlarında ve inşaat şirketlerinde çalışan teknisyen, tekniker ve mühendislere kapsamlı eğitim verilmektedir.

Kullanıcılar, gönderilen her betonu denetleseler bile beton sadece spot denetimlerle yetinilebilecek bir ürün değildir.

 • Kullanıcılar, gönderilen her betonu denetleseler bile beton sadece spot denetimlerle yetinilebilecek bir ürün değildir.

 • TS EN 206-1 Standardı, betonun üretim yerinde (tesiste) sürekli kontrolünü öngörmektedir.2001: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yayınlandı.

 • 2001: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yayınlandı.

 • 2002: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) yayınlandı.

 • 2007: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

 • 2009: Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G İşareti Yönetmeliği) yayınlandı.Dayanıklılık

 • Dayanıklılık

 • EUROCODE & Beton

 • Mineral katkıların kullanımı

 • Yeni nesil akışkanlaştırıcılar

 • Mineral katkıların aktivasyonu

Ca(OH)2 +CO2 CaCO3 + H2O

 • Ca(OH)2 +CO2 CaCO3 + H2O

 • Normal beton: pH= 12-13

 • Karbonatlaşan beton: pH= 8-9

 • PASİVASYON TAHRİP OLUR

Basınç dayanım sınıfı : Çizelge 7 veya Çizelge 8'de tarif edilen basınç dayanım sınıfı,C 25/30 gibi.

 • Basınç dayanım sınıfı : Çizelge 7 veya Çizelge 8'de tarif edilen basınç dayanım sınıfı,C 25/30 gibi.

 • Etki sınıflarına göre sınır değerler için : XD2 gibi.

 • Agrega en büyük tane büyüklüğü : Madde 4.2.2'de tarif edildiği şekilde Dmax değeri,D max 22 gibi.

 • Kıvam : Madde 4.2.1'de tarif edilen sınıf kullanılarak veya hedef değer ve yönteme göre.

Yerleştirme ve sıkıştırma yöntemlerinin en pratiği ve tek etkili olanı vibrasyon yöntemidir. Vibrasyonun esası betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Şantiyelerde betonun vibrasyonu için kullanılan vibratörler üç tiptir:

 • Yerleştirme ve sıkıştırma yöntemlerinin en pratiği ve tek etkili olanı vibrasyon yöntemidir. Vibrasyonun esası betonu kuvvetli bir şekilde titreşime tabi tutmaktır. Şantiyelerde betonun vibrasyonu için kullanılan vibratörler üç tiptir:İçten titreticiler: Bir diğer adı da dalıcı vibratör olan ve en çok kullanılan vibratör tipidir. Titreşimli iğne beton içindeki en büyük agrega boyutu , betonun kıvamı , kalıp ve donatı durumuna göre değişik çaplarda olabilir. Diğer karışımlar için iç vibratörler 9000-12000 devir/dakika veya 150-200 Hz frekanslı olmalıdır. 180 Hz çalışma için iyi bir ortalamadır.

 • İçten titreticiler: Bir diğer adı da dalıcı vibratör olan ve en çok kullanılan vibratör tipidir. Titreşimli iğne beton içindeki en büyük agrega boyutu , betonun kıvamı , kalıp ve donatı durumuna göre değişik çaplarda olabilir. Diğer karışımlar için iç vibratörler 9000-12000 devir/dakika veya 150-200 Hz frekanslı olmalıdır. 180 Hz çalışma için iyi bir ortalamadır.Dıştan titreticiler: Kalıp vibratörleri diye de adlandırılan ve kalıba dıştan monte edilerek kullanılan vibratörlerdir. Bu vibratörler genellikle donatı yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle içten titretici uygulanamayan sıkışık yerlerde , tünellerin kemer kaplamaları ile prefabrik eleman üretiminde kullanılırlar.

 • Dıştan titreticiler: Kalıp vibratörleri diye de adlandırılan ve kalıba dıştan monte edilerek kullanılan vibratörlerdir. Bu vibratörler genellikle donatı yoğunluğunun fazlalığı nedeniyle içten titretici uygulanamayan sıkışık yerlerde , tünellerin kemer kaplamaları ile prefabrik eleman üretiminde kullanılırlar.Yüzey titreticiler: Satıh vibratörleri de denilen bu vibratörler titreşen bir mala veya mastar şeklindedirler. Daha çok döşeme ve yol kaplama betonlarında kullanılırlar. Yaklaşık olarak 20 cm derinliğine kadar etkili olurlar. Şayet daha derin kısımların vibrasyonu gerekiyorsa dalıcı vibratörlerle birlikte kullanılmalıdırlar.

 • Yüzey titreticiler: Satıh vibratörleri de denilen bu vibratörler titreşen bir mala veya mastar şeklindedirler. Daha çok döşeme ve yol kaplama betonlarında kullanılırlar. Yaklaşık olarak 20 cm derinliğine kadar etkili olurlar. Şayet daha derin kısımların vibrasyonu gerekiyorsa dalıcı vibratörlerle birlikte kullanılmalıdırlar.Vibratör ucunu beton içerisine hızlıca daldırmak gerekir.

 • Vibratör ucunu beton içerisine hızlıca daldırmak gerekir.

 • Vibratör ucunu beton dışarısına yavaşça çıkarmak gerekir. Eğer çok hızlı çıkarılırsa betonda boşluk oluşabilir. Böyle bir durumda boşluğun yanında tekrar vibrasyon yapılması gerekir.

 • Kalıplara kesinlikle demir uç temas etmemelidir. Kalıp hasar görebilir.Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçağlarına bağlı olarak 45 – 50 cm’ yi geçmemelidir.

 • Vibratör betona düşey olarak daldırılmalı ve daldırma aralığı vibratörlerin etki yarıçağlarına bağlı olarak 45 – 50 cm’ yi geçmemelidir.

 • Kalıplara olduğu gibi demir donatıya vibratöre kesinlikle temas etmemelidir. Donatı konumları bozulabilir.

 • Etki alanları birbirlerine çakışacak şekilde vibrasyon yapılmalıdır. Vibrasyon esnasından vibratörün her defasında bir önceki tabakaya 10 cm kadar girmesi tabakaların kaynaşmasını sağlar.

 • Demir çubuk alt tabakalarada etki edecek yeteri uzunlukta olmalıdır.Kullanılmadığı durumda vibratör çalışır bırakılmamalıdır.

 • Kullanılmadığı durumda vibratör çalışır bırakılmamalıdır.

 • Vibratör ucu ile betonu yatay hareket ettirmeyin. Bunun için kürek kullanın. Aksi halde ayrışmaya neden olursunuz.

 • Vibratörün motoru sarsıntılı çalışıyorsa bakımını yapmak gerekir. Vibratör, esnek milinden çekilerek taşınmamalıdır. Her iş bitiminde vibratör muhakkak temizlenmelidir.Yetersiz sıkıştırma

 • Yetersiz sıkıştırma

  • Ayrışma
  • Hava boşlukları
  • Kum akması
  • Soğuk derz
  • Yerleştirme izleri
  • Çatlamalar


Betonun uygun süre karıştırıldığından emin olunmalıdır. Betonun uygun hızda karıştırılması çok önemlidir. Transmikserde yüksek devir ayrışmaya neden olabilir

 • Betonun uygun süre karıştırıldığından emin olunmalıdır. Betonun uygun hızda karıştırılması çok önemlidir. Transmikserde yüksek devir ayrışmaya neden olabilir

 • Beton olabildiğince kısa sürede yerleştirilmelidir.

 • Uygun vibrasyon yapılmalıdır. Vibrasyonun aşırı ya da az uygulanması ayrışmaya neden olur. Ayrıca vibratörün kullanılma şekli de çok önemlidir.

 • Vibratör ile beton yatay doğrultuda itilerek hareket ettirilmemelidir.Yerine yerleştirilen betonun dayanımının zaman içinde gelişimi , bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarının sürekliliği ile mümkündür. Hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen saklama koşulları ile ilgili faktörler sıcaklık ve nem derecesidir.Bunların yeterli derecede sağlanmasına betonun bakımı denir.

 • Yerine yerleştirilen betonun dayanımının zaman içinde gelişimi , bünyesindeki çimentonun su ile yapacağı hidratasyon reaksiyonlarının sürekliliği ile mümkündür. Hidratasyon olayının normal bir şekilde gelişmesini engelleyen saklama koşulları ile ilgili faktörler sıcaklık ve nem derecesidir.Bunların yeterli derecede sağlanmasına betonun bakımı denir.Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarak da beton yavaş dayanım kazanacaktır.

 • Hava sıcaklığının düşük olması hidratasyonu yavaşlatacak, buna bağlı olarak da beton yavaş dayanım kazanacaktır.

 • Yeterli nem bulunmazsa hidratasyon reaksiyonları gerçekleşmez.Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi , ancak betona yeterli bir rutubet kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı önlenemez ise hidratasyon ürünlerinin oluşmamasının yanı sıra ani kurumadan dolayı betonda büzülme olacak ve çatlaklar meydana gelecektir.

 • Bu durumda buharlaşmanın önlenmesi , ancak betona yeterli bir rutubet kaynağı sağlamakla mümkün olacaktır. Şayet betonda bu gibi etkiler sonucu oluşan su kaybı önlenemez ise hidratasyon ürünlerinin oluşmamasının yanı sıra ani kurumadan dolayı betonda büzülme olacak ve çatlaklar meydana gelecektir.Betonun bakımı yapılmadan uygulanamaz. Karışım suyunu belli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanmaktadır.

 • Betonun bakımı yapılmadan uygulanamaz. Karışım suyunu belli bir süre betonun bünyesinde tutabilmek için genelde iki yöntem uygulanmaktadır.

 • Betonu sık sık ve devamlı sulama, ıslak çuvallarla örtme , buhar verme, kum , nemli toprak veya saman sererek sürekli ıslatma.Kalıbı alır almaz beton yüzeyini piyasadan hazır olarak temin edilebilecek sıvı kür maddeleri ile kaplama. Bu maddeler, püskürtme yoluyla veya fırça ile beton yüzeyine uygulanırlar ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun kaybolmasına engel olurlar.

 • Kalıbı alır almaz beton yüzeyini piyasadan hazır olarak temin edilebilecek sıvı kür maddeleri ile kaplama. Bu maddeler, püskürtme yoluyla veya fırça ile beton yüzeyine uygulanırlar ve yüzeyde geçirimsiz bir tabaka oluşturarak beton karışım suyunun kaybolmasına engel olurlar.

Terleme hızı ve süresi sıkıştırma yöntemi, betonun derinliği ve beton dizaynına bağlıdır. Betonda genelde su/çimento oranı etken iken agregalar , kimyasal katkılar , çimento ve sürüklenmiş hava miktarı terlemeyi etkiler. Artan vibrasyon ile terleme hızı artar. Derin elemanlarda terleme daha fazladır. Terleme miktarı az olan betonlarda erken yüzey kuruması görülür.

 • Terleme hızı ve süresi sıkıştırma yöntemi, betonun derinliği ve beton dizaynına bağlıdır. Betonda genelde su/çimento oranı etken iken agregalar , kimyasal katkılar , çimento ve sürüklenmiş hava miktarı terlemeyi etkiler. Artan vibrasyon ile terleme hızı artar. Derin elemanlarda terleme daha fazladır. Terleme miktarı az olan betonlarda erken yüzey kuruması görülür.

Buharlaşma hızı hava ve beton sıcaklıları, bağıl nem, rüzgar ve güneşten direkt olarak gelen ışıl enerjidir.Buharlaşamaya neden olan kuvvet yüzeydeki ve yüzeyin üzerindeki hava arasındajki basınç farkıdır. Bu basınç ne kadar yüksekse buharlaşma o kadar yüksek olur. Beton yüzeyindeki buhar basıncı suyun sıcaklığına bu da beton sıcaklığına bağlıdır. Beton yüzey sıcaklığı ne kadar yüksekse yüzey su buharı basıncı o kadar yüksektir.

 • Buharlaşma hızı hava ve beton sıcaklıları, bağıl nem, rüzgar ve güneşten direkt olarak gelen ışıl enerjidir.Buharlaşamaya neden olan kuvvet yüzeydeki ve yüzeyin üzerindeki hava arasındajki basınç farkıdır. Bu basınç ne kadar yüksekse buharlaşma o kadar yüksek olur. Beton yüzeyindeki buhar basıncı suyun sıcaklığına bu da beton sıcaklığına bağlıdır. Beton yüzey sıcaklığı ne kadar yüksekse yüzey su buharı basıncı o kadar yüksektir.

Düşük su çimento oranına sahip betonlarda yüzeydeki kuruma su geçirgenliğinin az olmasından dolayı daha hızlı olur.

 • Düşük su çimento oranına sahip betonlarda yüzeydeki kuruma su geçirgenliğinin az olmasından dolayı daha hızlı olur.

 • Bu nedenle düşük su/çimento oranına betonlarda aşınma dayanımı gibi özellikler , dayanım özelliğine göre küre daha hassastır.Betonu dökeceğin kalıbı ve donatı demirlerini nemlendir, ıslat ki betonun suyunu emerek kurumasını hızlandırmasınlar.

 • Betonu dökeceğin kalıbı ve donatı demirlerini nemlendir, ıslat ki betonun suyunu emerek kurumasını hızlandırmasınlar.

 • Betonu güneşten(gölgelik yaparak veya akşam dökerek) , sıcaktan (akşam dökerek) ve rüzgardan (rüzgarlık yaparak) koruSuyun buharlaşmasını önle(ıslak çuval, naylon örtü örterek veya kür maddesi sürerek veya püskürterek)

 • Suyun buharlaşmasını önle(ıslak çuval, naylon örtü örterek veya kür maddesi sürerek veya püskürterek)

 • Yeterli sayıda ve beceride işçi kullanarak betonu hızlı dök , mastarla ve hemen küre başla, en az 7 gün boyunca kürü sürdür.Taşıma , yerleştirme , sıkıştırma ve beton döşemelerde olduğu üzere yüzeyini malalama hepsi beton prizini almadan önce gerçekleşir. Priz alma süresi vibrasyon limiti olarak da bilinir. Bu limit betonun daha fazla sıkıştırılayamayacağı zaman olarak da bilinir. Beton yüzeyini şekillendirme betonun ilk prini almasıyla başlayabilir ama son prizini almadan bitmelidir.

 • Taşıma , yerleştirme , sıkıştırma ve beton döşemelerde olduğu üzere yüzeyini malalama hepsi beton prizini almadan önce gerçekleşir. Priz alma süresi vibrasyon limiti olarak da bilinir. Bu limit betonun daha fazla sıkıştırılayamayacağı zaman olarak da bilinir. Beton yüzeyini şekillendirme betonun ilk prini almasıyla başlayabilir ama son prizini almadan bitmelidir.Yüzey bitirme işlemleri (mala dışında) ilk prizden ve kusma suyu yok olmadan önce uygulanmamalıdır. Betonun oturmasınadan veya kusmasından önce işlenmesi yüzeyde işlenmiş tabakanın altında su tabakası oluşmasına yani daha zayıf bir tabaka oluşmasına neden olur. Bu nedenle betona bitirme uygulanırken kuruması beklenir.

 • Yüzey bitirme işlemleri (mala dışında) ilk prizden ve kusma suyu yok olmadan önce uygulanmamalıdır. Betonun oturmasınadan veya kusmasından önce işlenmesi yüzeyde işlenmiş tabakanın altında su tabakası oluşmasına yani daha zayıf bir tabaka oluşmasına neden olur. Bu nedenle betona bitirme uygulanırken kuruması beklenir.Beton yerleştirildikten hemen sonra ilk mastarlama yapılır; daha sonra bir insan betonun üzerine çıktığında 1-2 mm derinlikte iz kalınca, ikinci mastarlama işlemi yapılır.

 • Beton yerleştirildikten hemen sonra ilk mastarlama yapılır; daha sonra bir insan betonun üzerine çıktığında 1-2 mm derinlikte iz kalınca, ikinci mastarlama işlemi yapılır.

Önlem alınmayacaksa don riski olan hava koşullarında beton dökümünden olabildiğince kaçınılmalıdır.

 • Önlem alınmayacaksa don riski olan hava koşullarında beton dökümünden olabildiğince kaçınılmalıdır.

 • Yüksek hidratasyon ısısına sahip çimento, izin verilebilen en fazla çimento dozajı ve düşük su/çimento oranı seçilmelidir.

 • Kalıp alma süresi uzatılabilir.

 • Priz hızlandırıcı ve suyun donma noktasını düşürücü katkılar kullanılmalıdır.

 • Betonun ilk sıcaklığının donma derecesine düşmemesi için agrega, çimento ve özellikle su ısıtılmalıdır.

 • Beton dökülmeden kalıplar denetlenmeli, buzlu kalıp yüzeylerine döküm yapılmamalı, varsa buz parçaları temizlenmelidir.

 • Çimentonun hidratasyonu sonucu ortaya çıkan ısının beton dışına yayılması önlenmelidir. Bunun için kalıpların dış yüzeylerine uygun yalıtımlar yapılmalıdır.Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca <5ºC

 • Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca <5ºC

 • Bu 3 günün hiçbir yarım günden fazlasında >10ºC olmayacak.Ortalama Sıcaklık

 • Ortalama Sıcaklık

 • Ortalama sıcaklık, beton döküm yerinde saat 7.00'de, 10.00'da, 13.00'de, 16.00'da ve 19.00'da ölçülen hava sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır

 • Aşırı Sıcak Hava

 • Aşırı sıcak hava, beton dökümü sırasında ortalama sıcaklığın ardarda üçgün süre ile + 30°C'ın üstünde bulunduğu süredeki hava durumudur.Sonbaharda en düşük günlük sıcaklığın 0°C'ın altına indiği ilk don gününden sonra ortalama sıcaklığın ardarda bir günden fazla süre ile +5°C'ın altına düşmesi halinde beton yerleştirildikten sonra en az 24 saat dona karşı korunmalıdır.

 • Sonbaharda en düşük günlük sıcaklığın 0°C'ın altına indiği ilk don gününden sonra ortalama sıcaklığın ardarda bir günden fazla süre ile +5°C'ın altına düşmesi halinde beton yerleştirildikten sonra en az 24 saat dona karşı korunmalıdır.

 • Ortalama sıcaklık peşpeşe üç gün süre ile +5°C'ın üstüne çıkıncaya kadar betona aynı koruma ilk baharda da uygulanırErken yaşta don sonucu beton %50 oranında dayanım kaybına uğrayabilir:

 • Erken yaşta don sonucu beton %50 oranında dayanım kaybına uğrayabilir:

  • İlk saatler çok önemlidir
  • Beton en az 3.5-4 MPa basınç dayanım değeri almalıdır.
 • Erken yaşta bir defa dona maruz kalma sonucu:

  • Dayanım düşer (C-S-H jelleri oluşumu yavaşlar)
  • Aşınma direnci azalır
  • Geçirgenlik arta
  • Kalıp alma süresi artar
  • Ancak yeterli bir bakım sonucu betonun kayıpları azalabilmektedir.
Çimento cinsi

 • Çimento cinsi

 • Çimento miktarı

 • Priz hızlandırıcı

 • Mineral katkı

Beton yerleştirme sıcaklığı Çizelge-1'de verilen en düşük sıcaklıklara olabildiği kadar yakın

 • Beton yerleştirme sıcaklığı Çizelge-1'de verilen en düşük sıcaklıklara olabildiği kadar yakın

 • bulunmalıdır. Fark 5°C'ı aşmamalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda betonu yerleştirmekten kaçınılmalıdır.

 • Aksi takdirde beton özelikleri bozulur ve termal çatlamalara maruz kalır.

2.3.2 - Hazırlıklar

 • 2.3.2 - Hazırlıklar

 • Beton yerleştirilmeden önce kalıpların dökülecek betona değecek bütün yüzeyleri kar, buz ve donmuş kısımlardan temizlenmelidir. Bunun için sıcak hava jetleri kullanılabilir.

 • Donmuş olan veya içinde donmuş maddeler bulunan bir alt tabaka üzerine hiç bir şekilde beton yerleştirilmemelidir.

 • Donuk durumdaki zemin üzerine beton dökülmesi gereken hallerde, donuk zemin yeterli derinliği kadar ısıtılarak çözülmeli veya donuk zemin yeterli bir derinliğe kadar yerinden çıkartılarak, evvela kuru ve daneli bir malzeme ile doldurulduktan sonra bunun üzerine yerleştirilmesine başlanılmalıdır.2.4.2 - Temeller ve Alt Yapılar

 • 2.4.2 - Temeller ve Alt Yapılar

 • Erken yükleme altında kalmayacak bu gibi yapı kısımları, konumları sebebi ile don şartlarıyla hiç karşılaşmaz veya çok küçük ölçülerde karşılaşır. Bu durumda tabii kür altındadırlar. Bu gibi betonlar Çizelge-2'deki 1'inci hali oluşturur.

 • 2.4.3 - Kütle Betonları

 • Bu gruba baraj, rıhtım, köprü ayağı gibi yapıların betonlar dahildir. Bunların yüzeyleri donmaya ve hava şartlarına maruz kalırlar, fakat erken mukavemet kazanmazlar. İç kısımların kürü kendi kendine olur, dış kısımların kürü hava şartlarına göre devam eder. Betonda başlangıç kürünü temin etmek ve kenar ile yüzeylerin dayanıklılığını sağlamak için Çizelge-2'deki 2'inci halde belirtilen koruma süresi

 • tatbik edilmelidir.

 • 2.4.4 - Hava Şartlarına Maruz Kalan Diğer Beton Kısımlar

 • Donma şartlarına maruz kalan ve tabii kür ile mukavemetlerinin tam olarak gelişmesini sağlamadan önce bir kısım yüklemeler karşısında kalacak beton yapı kısımları Çizelge-2'de 2'inci hali tüm yüklere maruz kalacak olanlar ise 3'üncü hali oluşturur. Dolayısıyla buradaki koruma süreleri dikkate alınmalıdır.

Sıcak Havada Oluşan Olumsuzluklar

 • Sıcak Havada Oluşan Olumsuzluklar

 • Yüksek ortam sıcaklığı

 • Yüksek beton sıcaklığı

 • Düşük bağıl nem

 • Yüksek rüzgar hızı

 • Neden olduğu olumsuzluklar?

 • Artan su ihtiyacı

 • Hızlanan kıvam kaybı ve şantiyede su eklenme riskinin artması

 • Yerleştirme ve bitirmede hızlı priz alma nedeniyle yaşanan sorunlar

 • Plastik rötre çatlaklarının olma riski

 • Artan beton sıcaklığının dayanımı düşürmesi

 • Termal çatlak oluşumuBetonu soğut

 • Betonu soğut

 • Beton bileşenlerini soğut

 • Taşıma ve yerleştirme süresini kısalt

 • Rüzgar engelleyeici, gölgeleyici kullan

 • Sulayarak (yağmurlama) kaybolacak beton nemini azaltÇatlamalardan dolayı daha düşük dayanıklılık

 • Çatlamalardan dolayı daha düşük dayanıklılık

 • Artan geçirgenlik

 • Homojen olmayan yüzey görünümü

 • Artan kuruma bülümesi

 • Düşük aşınma dayanımı • Beton sıcaklığı düşürülebilir

 • Agregalar gölgede saklanmalı,yeterli değilse su ile ıslatılabilir

 • Su tankları beyaza boyanabilir veya yeraltına saklanabilir

 • Çimento bekletilerek kullanılır • Kalıplar ıslatılmalıdır

 • Beton dökümünün kısa sürede tamamlanması sağlanmalıdır

 • Dökümden sonra ilk yarım saatten başlayarak 7 gün boyunca su kürü uygulanmalı, yüzey sürekli nemli tutulmalı. Buharlaşma ve su kaybına karşı yüzeyler su geçirmez örtüler ile örtülmelidir.

 • Rüzgara karşı da rüzgar koruyucularla örtülmelidir.

 • Önlemler yeterli gelmiyorsa

 • Sisleme önlemi alınabilir

 • Gece beton dökümü tercih edilebilir.Oturma çatlakları özellikle kirişlerde üst yüzeye yakın demirlerin (boyuna demirler veya etriyeler) hemen üstünde oluşurlar. Taze beton kalıba yerleştirildikten sonra oturma yapar , yani hafif olan su üst yüze doğru ağır olan agrega taneleri dibe doğru hareket eder.

 • Oturma çatlakları özellikle kirişlerde üst yüzeye yakın demirlerin (boyuna demirler veya etriyeler) hemen üstünde oluşurlar. Taze beton kalıba yerleştirildikten sonra oturma yapar , yani hafif olan su üst yüze doğru ağır olan agrega taneleri dibe doğru hareket eder.Örneğin 40cm derinliğindeki kirişte 1-2mm oturma olabilir. Derinlik 39.8-39.9cm’ye inebilir. Kiriş içindeki demirler , özellikle üst yüze yakın olanlar , bu hareketi engeller, oturmasını yapamayan beton demir boyunca çatlar. Döşemeler ince olduğu için oturma azdır, pek çatlama görülmez. Kirişler daha derin olduğu için oturma çok olabilir ve demirlerin haritası beton yüzeyine çıkar.

 • Örneğin 40cm derinliğindeki kirişte 1-2mm oturma olabilir. Derinlik 39.8-39.9cm’ye inebilir. Kiriş içindeki demirler , özellikle üst yüze yakın olanlar , bu hareketi engeller, oturmasını yapamayan beton demir boyunca çatlar. Döşemeler ince olduğu için oturma azdır, pek çatlama görülmez. Kirişler daha derin olduğu için oturma çok olabilir ve demirlerin haritası beton yüzeyine çıkar.

Betonun suyu arttıkça oturma artar. Beton iyi yerleştirilmez, sıkılanmaz, vibrasyon uygulanmazsa oturma yine artar. Dolayısı ile çatlama da. Bu çatlakları önlemenin bir yolu S3 kıvamda beton kullanıp aşırı sulu betonlardan kaçınmak ve betona iyi vibrasyon uygulamaktır.

 • Betonun suyu arttıkça oturma artar. Beton iyi yerleştirilmez, sıkılanmaz, vibrasyon uygulanmazsa oturma yine artar. Dolayısı ile çatlama da. Bu çatlakları önlemenin bir yolu S3 kıvamda beton kullanıp aşırı sulu betonlardan kaçınmak ve betona iyi vibrasyon uygulamaktır.Yüksek dayanım nedir?

 • Yüksek dayanım nedir?

 • Basınç dayanım sınıfı C 50/60 ’dan daha yüksek olan normal beton veya ağır beton ve basınç dayanım sınıfı LC 50/55’ den daha yüksek hafif beton.

 • Çimento matrisi yükü taşır

 • Daha fazla ince malzeme (agrega oranında azalma ve rötre)

 • Daha düşük su/çimento oranı (hızlı terleme ve kolay yüzey çatlakları)

 • Daha yüksek çimento oranı (hidratasyon ısısı)

 • Priz süresi
Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə