ÖĞretim tasarimi geliŞTİrme a. EĞİTİM İHTİYAÇlarinin belirlenmesi


Öğretim Tasarımının Genel İçeriğiYüklə 404,53 Kb.
səhifə4/5
tarix22.01.2018
ölçüsü404,53 Kb.
#39452
1   2   3   4   5

Öğretim Tasarımının Genel İçeriği:

Yukarıda verilmiş olan yeterliğe dayalı amaçlar dikkate alınarak içerik kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanarak oluşturulmuştur.

2.SINIF GEOMETRİ ÖĞRENME ALANININ İÇERİĞİ: • Küpün, dikdörtgenler prizmasının, üçgen prizmanın, küpün, silindirin,kürenin köşe ve köşe sayısı • Küpün, dikdörtgenler prizmasının, üçgen prizmanın, küpün, silindirin,kürenin yüz ve yüz sayısı

 • Küp üzerinde karesel bölge ve üçgen prizma üzreinde üçgensel bölge 1. Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi

Çalışmada geliştirilen ölçme araçları:

 1. Öğretimden önce (öğrenciyi tanıma ve yerleştirme amacıyla) ön test,

 2. Öğretim sırasında (yetiştirmeye yönelik) ara test

 3. Öğretim sonrası (sonucu belirlemek amacıyla) son test

geliştirilecektir.

 • Ön Test Soruları

Öğrencilerin sınıf içinde bulunan geometrik şekilleri sınıflandırmaları istenecek, istenen geometrik şekile benzeyen şekillere örnek vermeleri istenecek, verilen geometrik şekillerin köşe, yüz, ayrıtlarını göstermeleri istenecek.. böylece öğrencilerin sahip oldukları kazanımlar tespit edilerek öğretime başlanacaktır. Dersin başında sorulan bilmeceler önbilgilerini tespit etmek açısından önem taşımaktadır.

 • Ara Test Soruları

Her konu sonunda öğrencilerin o konu hakkındaki eksikliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılacaktır.

 1. Verilen geometrik şekil modelleri üzerinde köşe, yüz ve ayrıtları işaretleyin. Kaç tane olduğunu yazın. Masanın, sıranın ayrıtlarını, yüzlerini gösterin.

 2. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini yazın. • Son Test Soruları

Öğrencilerin son test sorularına verdikleri cevaplar ve öğretmenin öğretim sürecindeki gözlemleri öğrencilerin hangi aşamada olduklarını yani ne kadar ilerleme kaydedip olması gereken duruma yaklaştıklarını gösterecektir. Var olan bilgi eksikliğini gideremeyen öğrenciler için öğretim tekrar edilecektir.

 1. Öğrenme – Öğretme Etkinlikleri:

İçerik düzenlenirken Geometri öğretiminde dikkat edilmesi gerekenler göz önünde bulunulmuştur. Bunlar:

 • Kavramlarla ilgili çevredeki ilişkiler ve örnekler üzerinde konuşulmalıdır.

 • Bu örneklerden yola çıkarak kavramların tanımlarını öğrencilerin yapması istenmelidir.

 • Ele alınan kavrama dayalı somut malzeme üretme çalışmaları yapılmalıdır.

 • Geometrik şekillerle ilgili çalışmalarda sınıflama çalışmalarından yararlanılmalıdır.

 • Unutulmamalıdır ki öğrenme yaşantıları öğrenciyi düşünmeye, sorgulamaya ve problem çözmeye yönelttiği sürece yararlı olur.  1. DERS PLANI:

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER: Çoklu Zeka Kuramı, Gösterip Yaptırma, Beyin Fırtınası Tekniği, Soru – Cevap Tekniği

KULLANILAN ARAÇ – GEREÇLER: Geomertik şekil modelleri, Küp, dikdörtgenler prizması, üçgen prizmaya benzeyen günlük yaşamda kullandığımız eşyalar..., makas, yapıştırıcı,renkli kartonlar, kiprit çöpleri, trafik levhaları, çubuk makarna, geometri tahtası, lastik..., Etkinlik Sayfası, power point sunusu 1 ve 2( geometrik cisimlerle ilgili), bilgisayar

Hedefler:

YETERLİĞE DAYALI:

‘Dikdörtgen prizmasını yüzey, köşe ve ayrıt özellikleri ile doğru olarak eşleştirir.’

‘Küpü yüzey, köşe ve ayrıt özellikleri ile doğru olarak eşleştirir.’

‘Üçgen prizmayı yüzey, köşe ve ayrıt özellikleri ile doğru olarak eşleştirir.’

‘Küreyi yüzey, köşe ve ayrıt özellikleri ile doğru olarak eşleştirir.’

‘Silindiri yüzey, köşe ve ayrıt özellikleri ile doğru olarak eşleştirir.’

‘Silindir şeklinde cisimler verildiği zaman yüzleri gösterir.’

‘Koni şeklinde cisimler verildiği zaman yüzleri gösterir.’

‘Verilen küp şekli üzerinde karesel bölgeyi gösterir.’

‘Dikdörtgenler prizması şeklinde cisimler verildiği zaman yüzleri gösterir.’

‘Üçgen prizması şeklinde cisimler verildiği zaman yüzleri gösterir.’

‘Küp şeklinde cisimler verildiği zaman yüzlerini doğru şekilde gösterebilir.’

‘Dikdörtgenler prizması şeklinde cisimler verildiği zaman köşeleri doğru şekilde gösterebilir.’

‘Üçgen prizması şeklinde cisimler verildiği zaman köşeleri doğru şekilde gösterebilir.’

‘Küp şeklinde cisimler verildiği zaman köşelerini doğru şekilde gösterebilir.’

‘Verilen üçgen prizma modeli üzerinde üçgensel bölgeyi doğru olarak gösterebilir.’

Öğretmen öğrencilerden bir gün önce evlerinde dikdörtgen prizmasına, küpe, üçgen prizmaya, silindire, koniye, küreye benzeyen eşyalar getirmelerini ister.(Doğa zekası)GİRİŞ (Dikkat Çekme): Öğretmenin günlük hayat ve geometrik şekilleri ilişkilendirerek sorular sorması ve öğrencilerin dikkatlerini derse çekmesi. ‘Dünyamızın şekli nedir? Su depolarının şeklinin neye benzediğini biliyor musunuz? Bu çöp bidonunun şekli nedir? Her an bir çok eşya görmekteyiz ve bunların her birinin bir şekli var. Bunlar geometride farklı isimler alırlar. Şimdi size bu cisimler ile ilgil bilmeceler soracağım demesi. Ve bilmeceleri sorması:

‘Bir buz parçası veya çaya attığınız küp şeker olabilirim. Doğum gününüzde sizi çok sevindiren bir hediye paketi olabilirim. Eminin beni çok iyi biliyorsunuz?’

‘Uğurlu bilyeniz, üzerinde yaşadığımız dünya, oynadığınız top beni. Bil bakalım ben kimim?’

‘Oyuncak arabanıza taktığınız pil ya da annenizin içinde sakladığı konserve alabilirim. Sevdiğiniz bisküvilerin paketinde beni görebilirsiniz. Alt ve üst yüzeyin dairedir. Bil bakalım ben kimim?’

‘Ters çevrilince içimi çok sevdiğiniz dondurma ile doldurabilirsiniz. Tanıdınız mı beni?’

‘Buzdolapları, ilaç kutuları bana benzer. Birbirine eşit 4 yan yüzüm var. Benim şeklim nedir?’

Bilmeceleri sorar ve cevapları alır. Cevapları açıklamaz. ‘Bu dersimizin sonunda cevapları öğreneceksiniz.’ Der.

Sorulan bu sorular; hem dikkatleri çekmede hem de önkoşul bilgileri hatırlamada ve tespit etmede yardımcı olmaktadır.GELİŞME (Önbilgilerin hatırlatılması, uyarıcı materyal sunulması, öğrenciye rehberlik etme, davranışı ortaya çıkarma):

Hatırlatma amacı ile evden getirilen geometri şekillere benzeyen eşyaları gruplandırmaları istenir.

Önbilgilerin hatırlatılması için Soru – Cevap Tekniğinden yararlanılacaktır. Sorulan sorular sayesinde önbilgiler hatırlatılmış olacak ve yeni bilgilerin bunların üzerine inşaa edilmesine olanak sağlanacaktır.

Derslerde konular çoklu zeka kuramına uygun 7 etkinlik ile işlenecektir. Bu 7 zeka alanlarına örnekler verilmiştir.KÖŞE KAVRAMI: Küp, dikdörtgen prizması, üçgen prizma şekillerinin köşelerini gerçek nesneler üzerinde gösterilir. Bunlara ne ad verildiği sorulur. Cevaplar alınır. Köşe adı verildiği söylenir.

Sınıf gruplara ayrılır.her gruba bir tane küp bir tane dikdörtgenler prizması bir tane üçgen prizma bir tane silindir bir tane de küre modeli verilir. Öğrencilerden bu cisimlerin köşelerini tek tek saymaları istenir. Her birinin kaç köşesi olduğu bulunur. Daha sonra her küpün köşelerini sarı, dikdörtgenler prizmasının köşelerini kırmızı, üçgen prizmanın köşelerini de mavi boya ile işaretlemeleri istenir. Kürenin ve silindirin köşesi olmadığı buldurtulur. Gruplar etkinliği tamamladıktan sonra her grup üyesi bir tane geometrik şekli tanıtır. Köşelerini gösterir ve kaç köşesi olduğunu söyler. Tüm geometrik şekillerin köşelerini doğru işaretleyen grubun üyelerine ödül verilir.YÜZ KAVRAMI: Küp, dikdörgenler prizması, üçgen prizma, silindir ve koninin yüzlerini doğru olarak göstermeleri için power point sunusu tüm sınıfa izletilir. Bu sunu da tüm cisimlerin yüzleri gösterilir.

Sınıf tekrar gruplara ayrılır. Her gruba tüm geometrik cisimlerden birer tane verilir. Yüzlerini boyamaları ve kaç tane yüzleri olduğunu saymaları istenir. Gruplar etkinliği tamamlayınca kontrol edilir. Tümünü doğru yapan gruba ödül verilir.KARESEL BÖLGE, ÜÇGENSEL BÖLGE: Sınıf gruplara ayrılır. Her gruba bir tane küp bir tane üçgen prizma verilir. Küpü ve üçgen prizmayı ayrıtlarından kesmeleri istenir. Gösterip yaptırma yöntemi kesme sırasında kullanılır.Ayrıtlarından kesilen geometrik şekillerin yüzleri elde edilmiş olur. Bu yüzlerin hangi cisime benzediği sorulur. Her grubun kendi arasında bir cevap vermesi istenir. Her grubun cevabı alınır ve doğru cevap söylenir. Küpten elde edilen yüzeyler karesel bölge, üçgen prizmadan elde edilen yüzeyler ise üçgendir. Karesel ve üçgensel bölge ile ilgili sunum power point 1 içeriğinde yer almaktadır.

Ayrıt özellikleri öğrencilerin % 82’si tarafından bilindiği için programa dahil edilmemişti. Fakat ayrıt, yüzey ve köşe özellikleri ile geometrik cisimleri eşleştirme kazanımı programda yer aldığı için ayrıt özelliklerini hatırlatmak amacı ile ayrıtın ne olduğu sorulur ve cisimlerin ayrıtlarının gösterilmesi istenir.

Ayrıt özellikleri hatırlatıldıktan; köşe ve yüz özellikleri öğrenildikten sonra bunları cisimlerle eşleştirmeleri istenir. Sınıf gruplara ayrılır cisimlerin köşe, yüz ve ayrıt özelliklerinin yazılı bulunduğu kartlar öğrencilere dağıtılır ve bu kartları geometrik cisimlerle eşleştirmeleri istenir. Gruplara belirli bir süre verilir. Etkinlik sonunda her gruptan bir üye seçilir, seçilen üyler yeni bir grup oluşturur. Bu grup sınıf önünde yaptıkları eşleştirmeleri gösterir ve anlatır.

OYUN: Gönüllü öğrencilerden seçtikleri bir geometrik cismin ismini söylemeden özelliklerini kullanarak o cismi tarif etmeleri istenir, diğer öğrenciler anlatılan geometrik cismin ismini tahmin ederler.

SONUÇ (Kalıcılığı ve transferi sağlama- Geri Bildirim Alma):

Her ders sonunda konunun özetlenmesi power point 2 sunusu gösterilecektir. Her öğrenciden seçtikleri cismin özellikleri ile ilgili bir bilmece yazmaları istenecektir.

Konu ile ilgili ödev verilecektir. Ödevde yer alan sorular EK 4’te verilmiştir.

DEĞERLENDİRME: Öğrenme – öğretme etkinlikleri Çoklu Zeka Kuramı esas alınarak hazırlandığı için derslerin değerlendirmeleri de bu kurama uygun yapılacaktır. Çoklu zeka kuramında süreç değerlendirmesi öne çıkmaktadır. Öğretmen ders süreleri boyunca iyi bir gözlemci olarak sınıfta öğrencilerin yaptıklarını değerlendirecektir. Öğretmen öğrencilerden kendi kendilerini değerlendirmelerini isteyecektir. Öz değerlendirme formuna örnek EK 5’ te verilmiştir. Öğretmen öğrencilerden akran değerlendirme yapmalarını isteyecektir. Akran değerlendirme formuna örnek EK 6’ da verilmiştir. Yapılacak grup çalışmaları için de grup çalışması değerlendirmesi yapılacaktır. Grup çalışması değerlendirme formu EK 7’de verilmiştir. Ders esnasında yapılan dönüt ve düzeltmelere ek olarak, her konu sonunda yapılacak olan değerlendirme sonuçlarına göre eksikliklerin düzeltilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Yapılan değerlendirme sonuçları öğrencilere mutlaka bildirilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sonucunda yetersiz görülen öğrenciler tekrar programa geri döneceklerdir.

NOT: Grupla birlikte çalışmak istemeyen öğrencilere tek başlarına çalışma olanağı sağlanır.

NOT: Sınıfın gruplara ayrılması ve grup çalışması yapılması kişilerarası zeka, power point sunusunun kullanılması görsel zeka, köşelere, yüzlere ve ayrıtlara dokunmak onları boyamak bedensel zeka; ders sırasında oynanan oyun sözel ve içsel zeka; dersin sonunda yapılan etkinlikler görsel, içsel, sözel zeka ve ritmik zekaya yöneliktir.

4.2. Öğretim Ortamı:

Sınıf ortamı Çoklu Zeka Kuramı’nın özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. Grup çalışması yapmaya elverişli bir ortam gerekmektedir. Sınıf içinde etkinlikleri yapmaya elverişli boş alan yaratılması gerekmektedir. Konuya uygun dış ortamlara gezi düzenlenmesi gerekmektedir. Öğretmen sınıf ortamında rehber yol gösterici olmalı, tüm öğrencileri görebilecek bir yerde olmalı hatta öğrencilerin arasına karışmalıdır. Gösterip yaptırma yönteminin kullanılacağı zamanlarda öğrencilerin tümünün öğretmeni görebilecek şekilde sınıf düzenlenmesi yapılması gerekmektedir. Materyaller öğretmen tarafından önceden hazır edilmesi ve kolay ulaşılabilir bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir.4.3. Öğretim Araç – Gereçlerini Seçme:

Geomertik şekil modelleri, Küp, dikdörtgenler prizması, üçgen prizmaya benzeyen günlük yaşamda kullandığımız eşyalar..., makas, yapıştırıcı, renkli kartonlar, kiprit çöpleri, trafik levhaları, çubuk makarna, geometri tahtası, lastik...

Tangram Seti” ve “Geometri Tahtası” matematik öğretiminde önemli yer tutmaktadır. Çocukların da birer tane tangram seti ve geometri tahtasına sahip olmasında fayda vardır. Matematiği günlük hayatla bağlaşlaştıracak her türlü malzeme (kavanoz, ip, kibrit çöpleri, lastik, boru, tuvalet kağıdı rulosu, karton kutu…) araç – gereç olarak kullanılabilir. Aşağıda örnek olarak verilen araç gereçler; çocukların verilen problemleri çözerken, matematiksel ilişki ve kavramları soyutlamasına ve böylece kendi matematiksel bilgilerini oluşturmalarına yardımcı olacaktır.


Bir Tangram Seti

Tangram Seti İle Yapılan Bir ÇalışmaKuşbakışı görünüm

Geometri TahtasıElastik ip / yoğurt lastiği

Çivi
Yüklə 404,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin