Ömer Çaha eğİTİm doktoraYüklə 81.51 Kb.
tarix28.07.2018
ölçüsü81.51 Kb.

Ömer ÇAHA

EĞİTİM

Doktora: Bilkent Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler,1993, Ankara

Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler,1990, Ankara

Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji, 1989, Ankara

AKADEMİK DENEYİM

Profesor, Fatih Üniversitesi, Eylül, 2004

Araştırmacı, Harvard University, Haziran 2001- Ekim 2001

Doçent, Kırıkkale Üniversitesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Aralık 1996

Yard. Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Ekim 1994- Kasım 1996

Araştırma Görevlisi, Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Nisan 1992- Ekim 1994

Uzman Yardımcısı, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ekim 1990-Nisan 1992

İDARİ DENEYİM

Üniversiteler Arası Kurul, Doçentlik Jürileri Belirleme Alt Komisyon Üyesi, Nisan 2009-Devam ediyor

TÜBİTAK, SOBAG Yürütme Kurulu Üyesi, 15 Eylül 2011-Devam ediyor

Dekan, Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ocak 2004- Eylül 2008

Dekan Yardımcısı, Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aralık 2000- Haziran 2003

Bölüm Başkanı, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Ağustos 1999-Aralık 2005

Bölüm Başkanı, Kırıkkale Universitesi, Ekim 1997- Haziran 1999

Şube Müdürü (Tedvilen), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ocak 1991-Nisan 1992ÇALIŞMA ALANLARI

-Siyasal Davranışlar: Siyasi partiler, parti sistemleri, seçmen davranışları, çıkar grupları, sosyal hareketler, sivil toplum kuruluşları

-Türk Siyasal Yapısı: Türk siyasal kurumları, Türk demokrasisi, Türkiye’de devlet ve toplum, Türk siyasal kültürü, Türkiye’de sosyal hareketler

-Din ve Siyaset: Amerika’da din ve devlet, Fransa’da din ve devlet, Türkiye’de din ve devlet, İslam ve demokrasi, Türkiye’de İslami hareketler, laiklik, beşeriyet ve medeniyet

-Kadın ve Siyaset: Fminist teori, farklı kadın hareketleri, Türkiye’de kadın hareketleri, İslam ve kadın

-Siyaset Teorisi ve Düşüncesi: Siyasal ideolojileri, demokrasi teorisi, modernism ve postmodernism, klasik ve modern Batı siyaset düşüncesi, İslam siyaset düşüncesi

-Edebiyat: Roman, şiir, öykü, deneme, anı ve gezi yazılarıYAYINLAR

ULUSLAR ARASI YAYINLAR

1. SSCI veya AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Ömer Çaha, Kurdish Feminism: A Third Way Women’s Movement in Turkish Context”, Turkish Studies, Vol. 12, 3 (2011), pp. 435-449.

 2. Ömer Çaha, Metin Toprak, Nasuh Uslu, "Religion and Ethnicity in the Construction of Official Ideology in Republican Turkey ", The Muslim World, Vol. 100, No. 1, Jan. 2010, pp. 33-44

2. UA-MAKL/1,2 Dışında Kalan Diğer Uluslararası

Alan Endeksli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

 1. Ömer Çaha, "Transformation of Turkish Feminism From Kemalist Modernization to Postmodernization", Journal of Turkish Politics, Vol. 2, No. 1, Aug. 2011, pp. 1-22

 2. Ömer Çaha, "Attitudes towards the Status of Women in Turkish Society: the Case of Istanbul", European Journal of Economic and Political Studies, Vol. 3, No. 2, Feb. 2011, pp. 145-162

 3. Ömer Çaha, "Women and Local Democracy in Turkey", Journal of Economic and Social Research, Vol. 12, No. 1, Jul. 2010, pp. 161-189

 4. Ömer Çaha, "The Ideological Transformation of the Public Spehere: The Case of Turkey", Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Vol. 4, No. 1-2, Apr. 2005, pp. 1-30

 5. Ömer Çaha and Lutfullah Karaman, "Civil Society in the Ottoman Empire", Journal of Economic and Social Research, Vol. -, No. -, Oct. 2004, pp. -

 6. Ömer Çaha, "Islam and Democracy: A Theoretical Discussion on the Compatibility of Islam and Democracy", Turkish Journal of International Relations, Vol. 2, No. 3-4, Jan. 2004, pp. 106-134

 7. Ömer Çaha, "The Role of the Media in the Development of Alevi Identity in Turkey", Social Identities, Vol. 10, No. 3, Jan. 2004

 8. Ömer Çaha, "The Death of Feminism as an Antisystemic Movement or the Success of Feminism to Change the System from Within?", Democracy and Nature, Vol. 9, No. 2, Jul. 2003, pp. 285-291

 9. Ömer Çaha, "Turkish Election of November 2002 and the Rise of “Mederate\"Political Islam", Turkish Journal of International Relations, Vol. 2, No. 1, Jan. 2003, pp. 95-116

 10. Ömer Çaha, "The Inevitable Coexistence of Civil Society and Liberalism: The Case of Turkey”", Journal of Economic and Social Research, Vol. -, No. 6, Jan. 2002, pp. 35-50

3. UA-KBÖL Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı

 1. Ömer Çaha, “The Cultural and Religious Dimensions
  of the Turkish-EU Relationship”, Eds. C. Timmerman, D. Rochtus, S. Mels, European and Turkish Voices in Favor and Against Turkish Accession to the European Union, New York: Peter Lang,  2008

 2. Ömer Çaha, "The Same Actors With Different Voices: Feminisms with Diverse interests in Turkey", Eds. Durda Knezevic and others, Women and Politics: Class Differences in Feminism, Zagrep: Zenzka Infoteka, 2008.

 3. Ömer Çaha, “The Deficiency of Democracy in the Islamic Wordl”, Ed. Michael J. Thompson, Islam and the West: Critical Perspectives on Modernity, Rowman and Littlefield Pubhishers, 2003

 4. Ömer Çaha, “Civil Society in Western Europe and the Ottoman Empire: A Comparative Perspective”, Ed. Judi Upton-Ward, New Millennium Perspectives in the Humanities, Global Humanities Press, 2002

4. UA-BİLD Uluslararası Tam Metni

Yayınlanmış Bildiri

 1. Ömer Çaha, "Islamic Women's Movement in Turkey", Third International Conference of the Assian Philosophical Association, Almata/Kazakistan, Oct. 2008 Third International Conference of the Assian Philosophical Association, pp. 167-172

 2. Ömer Çaha, "Islam and Civil Society: With a Special Reference to the Turkish Case", The Rise of Asian Community and the new Dialogue Between Past and Future of the World, Pusan, South Korea, Oct. 2006 -

 3. Ömer Çaha, "Globalleşme, İslam Dünyası ve Müslümanlar", Globalization, Islamic World and Turkey, Istanbul/Turkey, Nov. 2001

 4. Ömer Çaha, "Türkiye’nin Siyasi Modernleşmesi", Modernization in the Islamic World and Turkey, Istanbul/Turkey, Nov. 2000

4. UA-BEDT Uluslar arası Konferanslarda

Sunulan Bildirilerin Yayın Editörlüğü


 1. Ömer Çaha, Peter Terem (Der.), Process of EU Enlargement in the 21st Century: New Challenges, Banska Bystrica: University of Matej Bel, 2005

 2. Ömer Çaha (Der.), Günümüzde Aile (Family in the World and in Turkey), Uluslar arası Aile Sempozyumu, İstanbul: Ensar, 2007.

ULUSAL YAYINLAR

1. UL-MAKL Ulusal Hakemli Dergilerde

Yayınlanmış Makale


 1. Ömer Çaha, "Meslek Odaları: Oligarşinin Merkez Üsleri", Liberal Düşünce Dergisi, Vol. 16, No. 63, Aug. 2011, pp. 213-223

 2. Ömer Çaha, "Mega Kent İstanbul: Büyük Kentin Kaçınılmaz Sosyal Sorunları", Akademik Araştırmalar Dergisi, Vol. 12, No. 47-48, Apr. 2011, pp. 365-386

 3. Ömer Çaha ve Michelangelo Guida, "Türkiye'de Partilerin Oy Toplama Stratejileri ve Seçmen Davranışına Etkisi: 2009 Yerel Seçimleri İstanbul Örneği", Liberal Düşünce Dergisi, Vol. 16, No. 61-62, Apr. 2011, pp. 167-198

 4. Ömer Çaha, "Modern Dünyada Siyasi Etik ", Islamiyat, Vol. 6, Jun. 2003, pp. 119-128

 5. Ömer Çaha, "Mahrem Kamusal Alan”, Sivil Toplum Dergisi, Vol. 1-2, No. 1,2, Jun. 2003, pp. 79-88

 6. Ömer Çaha, "Bir Kez Daha Sivil Toplum Üzerine”, Sivil Toplum Dergisi, Vol. 1,1, No. 1, Jan. 2003, pp. 21-28

 7. Ömer Çaha, "Türkiye’de Resmi Din Anlayışı: Etatokratik Sistemin İnşası”, İslamiyat, Vol. IV, No. 4, Jan. 2001, pp. 77-89

UL-KYAZ Ulusal Yayınevleri Tarafından

Basılmış Kitap


 1. Ömer Çaha, Fransa’da İslam Karşıtlığı ve Laisizm, Ankara: Kadim Yayınları, 2011.

 2. Ömer Çaha ve Michelangelo Guida, Türkiye’de Seçim Kampanyaları, Ankara: Orion, 2011

 3. Ömer Çaha, Sivil Kadın: Türkiye'de Kadın ve Sivil Toplum, İstanbul: Savaş Yayınları, 2010

 4. Ömer Çaha, Türkiye'de Seçmen Davranışı ve Siyasi Partiler, Ankara: Orion,  2008

 5. Ömer Çaha, Bitmeyen Beraberlik: Modern Dünyada Din ve Devlet, İstanbul: Timaş Yayınları, 2008

 6. Ömer Çaha, Siyasi Düşüncelere Giriş, İstanbul: Dem Yayınları, 2008

 7. Ömer Çaha, Dört Akım Dört Siyaset (Dördüncü Baskı), Ankara: Orion, 2007

 8. Ömer Çaha, Aşkın Devletten Sivil Topluma (Dördüncü Baskı), İstanbul: Plato Yayınları, 2007

 9. Ömer Çaha, Sivil Toplum, Aydınlar ve Demokrasi (İkinci Baskı), İstanbul: Plato Yayınları,  2007

3. UL-KBÖL Ulusal Yayınevleri Tarafından

Basılmış Kitaplarda Bölüm

 1. Ömer Çaha, “Demokrasi”, Siyaset Bilimi, Der. Halis Çetin, Ankara: Orion Yayınları, 2011.

 2. Ömer Çaha, Türkiye'de Sivil Toplum ve Demokrasi, Türkiye'nin Politik Tarihi, Der. Adem Çaylak, Mehmet Dikkaya, Hüsnü Kapu Ankara: Savaş, 2009

 3. Ömer Çaha, “Sivil Toplum Üstüne”, Der. Lütfi Sunar, Sivil Toplum ve Demokrasi, İstanbul: Kaknüs, 2005

 4. Ömer Çaha, “Mahrem Kamusal Alan”, Der. Lütfi Sunar, Sivil Bir Kamusal Alan, İstanbul: Kaknüs, 2005

 5. Ömer Çaha, “Ana Temalarıyla Seksen Sonrası İslami Uyanış”, Der. Yasin Aktay, Modern Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim, 2004

4.1. B Tipi Ulusal Projeler

 1. Türkiye'de Kadın Sivil Toplum Örgütleri ve Yerel Demokrasi, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Ekim 2009-Kasım 2011, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 138,600 TL

 2. Türkiye’de Siyasal Partilerin Oy Toplama Stratejileri ve Seçmen Davranışına Etkisi: 2009 Yerel Seçimleri İstanbul Örneği, Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK, Şubat 2009-Şubat 2010, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 24,900 TL

4.2 C Tipi Ulusal Projeler

 1. Ömer Çaha ve Diğerleri (4 kişi), Meslek Odaları Araştırması, Haziran-Kasım 2011, Araştırma Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluş: Uluslararası Sivil Toplum Destekleme Derneği ve Liberal Düşünce Topluluğu, Proje Miktarı: 65.000 TL.

 2. Ömer Çaha, Fransız Laikliğinin Demokratik Evrimi, Ocak 2010-Mart 2011, Araştırma Yürütücüsü, Destekleyen Kuruluş: Fatih Üniversitesi, Proje Miktarı: 14,700 TL

 3. Ömer Çaha ve Diğerleri (10 kişi), İş Dünyası Sivil Toplum Vizyon Geliştirme Projesi, Destekleyen Kuruluş: TUSKON ve USİDER, Ocak 2008-Nisan 2009, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 500,000 Euro

 4. Ömer Çaha, İstanbul'da Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Demokrasiye Katkıları, Destekleyen Kuruluş: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2007-Mart 2008, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 15,000 TL

 5. Ömer Çaha, 1990 Sonrasında Türkiye'de Kadın Hareketi, Destekleyen Kuruluş: Fatih Üniversitesi Araştırma Proje Fonu, Mart 2007-Mart 2008, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 7,200 TL

 6. Ömer Çaha ve Diğerler (8 kişi), OSTİM İşgücü Araştırması, Destekleyen Kuruluş: Fatih Üniversitesi Üniversite Araştırma Proje Fonu, Mart 2007-Temmuz 2007, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 12,500 TL

 7. Ömer Çaha ve Havva Çaha, Armutçuk Köy Araştırması, Destekleyen Kuruluş: DEYAM, Ocak 2007-Ekim 2007, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 7,000 TL

 8. Ömer Çaha, İş Dünyası ve Sivil Toplum, Destekleyen Kuruluş: TUSKON, Ocak 2005-Aralalık 2005, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 3,000 TL

 9. Ömer Çaha ve Diğerleri (4 kişi), Kamu Reformu Araştırması, Destekleyen Kuruluş: MARİFED-İŞHAD, Şubat 2005-Temmuz 2005, Araştırma Yürütücüs, Proje Miktarı: 10,000 TL


Yönetilen Tezler

1. Tamamlanmış Bazı Yüksek Lisans Tezleri

Elif Kıran, “The Social and Familial Life of Professionl Women in Turkey”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2006.

Gülay Gecü, “The Gender Roles in Turkish Serial Movies: The Case of Çocuklar Duymasın and Zerda”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2006.

Erdal Aydın, “Presidential and Parliamentarian Systems: With a Special Reference to the Aplicability of Presidential System to Turkey”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2006.

Ayşin Yıldırım, “Reforms Concerning Women: A Comparative Case of Iran and Turkey”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2006.

Zeki Uyanık, “The Impact of the of the International Treaties on the Turkish Environmental Policies”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2001.

Şerif Yıldız, “Liberalism and Civil Culture”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2001.

2. Devam Eden Doktora Tezleri

Eli Aydın, “Political Parties and Mobilization of Women in Politics: The Case of Women Branch of Ak Party”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişikler Ana Bilim Dalı

Nigar Tuğsuz, “Alevi Perception Among Sunni Groups in Turkey”, Fatih Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2006.


PUAN

20

1610

10

1010

10

1010

10

1010

10

1010

10

66

6

66

6

1010

10

1010

10

1020

20

2020

20

2020

20

208

8

88

8

20Kitap oldu

6

Kitap oldu1

10

103

10

106

3

33

3

33

---


---

TOPLAM PUAN


596


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə