O’zbekiston respublikasi maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi nizomiy nomidagi toshkеnt davlat pеdagogika univеrsitеtiYüklə 81,18 Kb.
səhifə13/15
tarix18.09.2023
ölçüsü81,18 Kb.
#129037
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
O’zbekiston respublikasi maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi

Qo‘shimcha adabiyotlar

 1. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning yeng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar / Sh.M. Mirziyoyev. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 104 b.

 2. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruza. 2016 yil 7 dekabr /Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017. – 48 b.

 3. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Mazkur kitobdan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari vakillari bilan o‘tkazilgan saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari o‘rin olgan. /Sh.M.Mirziyoyev. – Toshkent: “O‘zbеkiston”, 2017. – 488 b.

 4. Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Yangi O‘zbekiston strategiyasi.-Toshkent, 2021. -458 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 1. O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda)

 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 - yil 6 – noyabrdagi "O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim - tarbiya va ilm - fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida " gi PF - 6108 - son farmoni.

Axborot manbaalari

 1. http://www.edu.uz–O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi sayti.

 2. http:www.uzedu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi sayti.

 3. http://www.gov.uz– O‘zbekiston Respublikasi xukumati portali.

 4. www.pedagog.uz

 5. http://www.ziyonet.uz/

9. ORALIQ NAZORAT SAVOLLARI

 1. Mutaxassislikka kirish faning maqsad va vazifasi. Fanning ob’ekti va predmeti.

 2. Mutaxassislik fanlarini o’qitishning o’ziga xos xususiyatlari. Mutaxassislik fanlarini o’qitish tamoyillari.

 3. Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasi fanining boshqa fanlar bilan o’zaro aloqasi.

 4. Talaba yoshlarda ma’naviy dunyoqarashni shakllantirishda “Mutaxassislik fanlarini o’qitish metodikasi” fanining o’rni va roli.Ta’lim tizimi va turlarini tahlil qiling.

 5. Pedagogik faoliyatning normativ-huquqiy asosi.

 6. O’zbekistonda ta'lim siyosati va ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari.

 7. Ta'limdagi innovatsion jarayonlar

 8. Ta'lim sohasidagi kasblar rivojlanishining prognozlari.

 9. Sharq mutafakkirlari ijodida ta’lim-tarbiya, ustoz-murabbiy masalalariga bao‘ishlangan ilmiy tadqiqotlari pedagogika fanining rivojidagi o‘rni.

 10. Sharq mutafakkirlari (Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Jomiy, Davoniy, Navoiy boshqalar) murabbiylar haqida.

 11. O‘qituvchi kasbi haqida tushuncha.

 12. O'qituvchilik kasbining o'ziga xosligi va uning insonparvarlik xususiyati.

 13. O'qituvchilik kasbining insonparvarlik yo'nalishi.

 14. O'qituvchilik kasbi qadriyatlari.

 15. Ustoz-shogird an’analarining tarixiy genezisi va milliy asoslari.

 16. Ustoz-shogird an’analari milliy qadriyat sifatidayu Sharq allomalari merosida ustoz-shogird odobi masalalari.

 17. Muslihiddin Sa’diy Sheroziyning ―Guliston‖ asarida ustoz va shogird haqidagi.

 18. Davlat ta’lim standarti. Pedagogika (qo’shimcha tarbiya fani o’qituvchisi) bakalavriat ta’lim yo’nalishining zaruriy mazmuni va bakalavrninig tayyorgarlik darajasiga qoyiladigan talablar.

 19. “Pedagogika nazariyasi va tarixi”, “Umumiy psixologiya”, “Xalq pedagogikasi”, “Yunogogika”, “Pedagogik texnologiya”, “Oila pedagogikasi”, “Pedagogik mahorat”, “Tarbiya fanini o’qitish metodikasi”, “Tarbiyaviy faoliyat diagnostikasi va korreksiyasi”, “Kreativ pedagogika” fanlarini o’qitishda integratsiyalashgan ta’lim dasturlari tuzilmasi va mazmuni.

 20. Tarbiya fani o’qituvchisining o’quv meyoriy hujjatlari: fanning o’quv reja, fanning ishchi o’quv dasturi, o’qituvchining fanga doir taqvim mavzuiy rejasi, dars ishlanmasi bilan ishlashga tayyorlash.

 21. Fanning o’quv dasturi va ishchi o’quv dasturi, ularning o’zaro aloqadorligi va bir-biridan farqi.

 22. Taqvim mavzuiy rejaning tuzilishi va unga qo’yilayotgan talablar.

 23. Pedagogika fanining paydo bo‘lishi va rivojlanishi.

 24. Pedagogik fanlar tizimiga kiriuvchi fanlarni yoritib bering.

 25. Pedagogik faoliyatning tuzilishi.

 26. Pedagogik faoliyat yo'nalishlari.

 27. Pedagogik faoliyatni amalga oshirish uchun o'qituvchi kasbiy tayyorgarligi.

 28. O'qituvchi faoliyati yo'nalishlari.

 29. Pedagogik faoliyatda ta’lim vositalari va metodlardan foydalanish. Pedagogik faoliyatda umumnazariy metodlari: analiz va sintez, kompleks va tizimli yondashuv, mantiqiy, tavsifiy, qiyosiy-tipologik va komponent tahlil, obyektivlik, tahliliy xulosa.

 30. Bo’lajak pedagogik faoliyatga tayrlashning nazariy asoslari. Pedagogik faoliyatga tayyorlashning amaliy asoslari.

 31. Ta’limda ilg‘or xorijiy tajribalar.

 32. Taʼlim tizimini ilgʻor xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish masalasi.

 33. Ta’lim sifat samaradorligini oshirishda xalqaro tajribalardan foydalanish.

 34. Mutaxassislik fanlarini o’qitishda ilg‘or xorijiy tajribalar.Ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil yetish va o‘tkazish.

 35. Madaniyat tushunchasi.

 36. Pedagogik madaniyatning tuzilishi.

 37. Professional madaniyat.

 38. Kasbiy pedagogik madaniyat. Ijtimoiy madaniyati.

 39. Professional va shaxsiy o'zini o'zi belgilash, shakllanishida o'z-o'zini takomillashtirish va o'z-o'zini rivojlantirish.

 40. Talabalarni ilmiy-tadqiqot ishlariga yo’naltirish yo’nalishlari.

 41. O'qituvchining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish usullari.

 42. Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy o'zini-o'zi takomillashtirish.

 43. O'qituvchining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish asoslari metodologiyasi.

 44. Zamonaviy o’quv jarayonini takomillashtirishda pedagogning shaxsiy va kasbiy o’zini-o’zi rivojlantirsh metodikasi.

 45. Bo‘lajak maktab o’qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik psixologik xususiyatlari.

 46. Bo’lajak o’qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning pedogogik asoslari.

 47. O’qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish shartlari.

 48. Bo’lajak o’qituvchilarni kreativlik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari.

 49. O’qituvchilarda kreativlikni rivojlantirish omillari.

 50. Kreativ kompetentlik.

 51. Ta’lim jarayonida nazariya va amaliyot birligi.

 52. O’quv va pedagogik amaliyotini tashkil etish maqsadi va vazifalari.

 53. O’quv va pedagogik amaliyotini tashkil etish shakllari.

 54. O’quv jarayonining meyoriy hujjatlarini o’rganish va tahlil qilish.

 55. O’quv va pedagogik amaliyotini tashkil etishning mutaxassislik fanlarini o’rganishdagi ahamiyati.

 56. Dars rivojlanishining asosiy tendensiyalari.

 57. Zamonaviy darslar quyidagi talablar.

 58. O’quvchining bilish faoliyati, o’qituvchi faoliyati, pedagogik texnologiyalar, sub’ekt, ta’lim jarayoni, bilish imkoniyatlari, o’quv vaziyati, didaktik yondashuvlar, psixologik yondashuv, psixologik-pedagogik xususiyatlar.

 59. Bo’lajak o’qituvchilarda pedagogik faoliyatga tayyorlashda sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning nazariy jihatlari.

 60. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari.

 61. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik jihatlari.

 62. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirish usullari va vositalari.

 63. Bo’lajak o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari.

 64. Pedagogik kompetentlik tuzilmasi.

 65. O’qituvchining kasbiy kompetentlik sifatlari.

 66. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasining shaxsiy komponenti.

 67. Kognitivlik tushunchasi.

 68. Ta'limning kognitiv jihati.

 69. Matnni tahlil qilishga kognitiv yondashuv.

 70. Umumta’lim maktabi o’quvchilarining adabiyotlar bilan ishlash va tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantirish.

 71. O’quvchilarda olingan ma’lumotlarni analiz va sintezlash faoliyatini oshirish.

 72. Bo’lajak o’qituvchilarda shaxslararo munosabat madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.

 73. Shaxslararo munosabat madaniyatini rivojlantirish omillari.

 74. Bo’lajak o’qituvchilarda shaxslararo munosabat madaniyatini rivojlantirishning samarali yo’llari.

 75. Xalqaro baholash dasturlari haqida umumiy tushunchalar va ularning o‘ziga xos xususiyatlari.

 76. Xalqaro baholash dasturlari joriy etishda xalqaro va milliy tajribalarini qiyosiy tahlil etish orqali o‘quvchilar kompetentsiyasini shakllantirish.

 77. PISA xalqaro baholash dasturi talablari asosida ta’lim shakl, metod va vositalari yordamida o‘quvchilar kompetentsiyalarini shakllantirish.

 78. Axborot madaniyati tushunchasi.

 79. Axborot madaniyatining tarkibiy qismlari.

 80. Globallashuv davrida axborot-kommunikatsiya sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar.
Yüklə 81,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin