Pablo picasso (1881 – 1973)

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 54.66 Kb.
tarix31.05.2018
ölçüsü54.66 Kb.

SEURAT, Georges (1859 - 1891)

2 Aralık1859’da Paris’te dünyaya gelen Seurat, La Villet’te bir polisin oğluydu. Son derece dindar ve hali vakti yerinde, iyi bir aileye sahipti. İlk resim bilgisini Petits Hotels sokağındaki bir resim dershanesinde almıştı. Daha sonra 1878’de Güzel sanatlar Okuluna giderek İngres’ten öğrenim görmüş olan Henri Lehmann’ın öğrencisi olmuştur. Aynı zamanda müzelerde de çalışmıştır. 1880’de Brest’te askerliğini yaptıktan sonra yine Paris’e döner ve Çhevrevl’ün renklerin zamandaş karşıtlığı yasasından esinlenerek bir takım incelemelerde bulunmuştur. Seurat; Charles Blanc, Sutter ve Rood’un resim üzerine yazdıkları kitapları dikkatle incelemiştir. Charles Lanc’ın “Renk sağlam bir takım kurallara bağlanırsa müzik gibi öğrenilebilen bir şey olur” sözü onu çok etkilemiştir.

Seurat ve dostu Signac, Cézanne gibi, başka bir yoldan empresyonizmin rastgele düzensiztliğine karşı çıkmışlardır. Empreseyonist sanat anlayışının köhneleştiğini düşünerek, resimde belirli bilimsel ilkeler üzerine kurulmuş yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Amaçları dağılmakta olan bu sanat biçimini yeniden kurmak, yeni bir sisteme oturtarak yeniden düzenlemektir. Böylece bölümlenme ve noktalama tekniklerine dayalı Neo-Empresyonizm ortaya çıkmıştır. Seurat’a göre Monet’nin “Kuşlar nasıl ötüyorsa bizde öyle resim yaparız” sözü artık geçerli değildir. Artık belli kurallara ve iyi kurulmuş kuramlara göre resim yapılmalıydı. Bu teknik özlenimciliğin deneyciliğini aşmak ve duygularla düşünceleri bilimsel bir yolla vermek ereğini taşımak gerekiyordu. Seurat “Altın sayı” kavramı altında yapılmış çeşitli araştırmaları taramış ve tüm bunlardan sanatı kesin denge ve uyum kurallarına bağlı kılacak bir yöntem çıkarmıştır.

Bu kuramlara göre; “Sanat uyum”dur. Resimde ışık, neşeli, sükunet verici, hüzünlü türlü kompozisyonları verebilmek için kullanılır. Işığın böylesine, çeşitli şekillerde kullanılışına göre bazı renkler, tonlar ve çizgiler ötekilere göre daha ağır basacaktır. Bu açıdan bakıldığında resimde uyum, birbirine zıt yada birbirine benzeyen renklerin, tonların ve çizgilerin analojisidir.

Işığın yarattığı bir izlenimin, gözün retina tabakasına bir an yansımasıyla sentez olayı meydana gelir. Bunu resimde ifade etmek ise renk tonlarını optik olarak, gözde birbirine karışımını sağlamakla mümkündür. Başka bir deyişle ışığın ve onun karşılığı gölgenin optik olarak gözde birbirine karışmasını resim aracılığıyla gerçekleştirmek gerekir. Bu karışım olayı ışığın yayılma derecelenmelerine ait kontrast kurallarına göre oluşmalıdır. Seurat’ın tüm çalışmaları bu kontrast yasaları kuramına uygun olarak yapılmıştır.

1882 ve 1883 yıllarında zamanının tümünü çizerek geçiren sanatçı bu sırada son derece özgür bir üslup izlemiş ve siyah beyaz çalışmalarında anlam gücü yüksek, duygulu, lirik bir teknik kullanmıştır. Ressamın Aman – Jeonin portresi önemli eserlerinden biridir. 1882 yılında yapılmış ve 1882 yılında sergilenmiştir. Kısa meslek yaşamı sırasında Seurat Conte kalemle dört yüz kadar eser vermiştir. Signac bunları “yaşayan bir ressamın en güzel çizimleri” olarak adlandırır.

Bundan sonra Seurat, kesinlikle temel nitelik taşıdığına inandığı kuramlarını renge uygulamak istemiştir. Ancak 1884’de “Salon”a gönderdiği ve aralarındaki büyük boyuttaki ilk önemli resmi Asnieres’te Banyo’da bulunan tüm resimleri geri çevrilmiştir. Bu resim daha sonra Signac, Redon ve Dubois-Pillet ile birlikte kurucu üyesi olduğu Salon des Indèpendonts’ta sergilenmiştir. Asnieres’te Banyo; Empresyonizmle yeni Neo-Empresyonizm arasında yer alan bir yapıttır.

1885’de Grandeamp’ta resim yapmaya gitmiştir. Le Bec do Hoc Grandeamp’taki Dış Liman ve Gün Batımı; Grandeamp bu sırada yapılmıştır. Ressam, Salon des Independonts’ta Signac ile tanışmış ve onun önerileri üzerine yalnızca salt renkler kullanarak Empresyonistler gibi resim yapmaya başlamıştır. Signac onu Camille Pissarro ile tanıştırmıştır. Sanatçı Grande Jatte Adasında bir Pazar Günü Öğleden Sonra adlı resmini, bir dizi hazırlık niteliğindeki çizim ve eskizlerinden sonra bu sıralarda yapmıştır. Resmi sekizinci ve son Empresyonist sergide, daha sonra da ikinci Salon de Independonts’ta sergilemiştir.

1886 yazında Honfleur’e giden Seurat, orada kompozisyon bakımından kesin hatlı; ancak renk ve gölge bakımından büyük ustalık gösteren bir çok deniz manzarası çizmiştir. Honfleur Limanının Girişi, Honfleur’daki Darülaceze ve Fener, Maria Honfleur deniz manzaralarından bazılarıdır. Aynı dönemde sanatçı, Paris çevresine ait bir çok manzara resmi de yapmıştır. Courbevoie Köprüsü (1886) ve La Grende Jatte’da Seine (1887) bunların önemlilerindendir.

Seurat Empresyonistlerden farklı olarak kendisine resimle ilgili kuramlarını anlatma olanağı veren büyük boyutlu tuallerle çalışmayı tercih ediyordu. Daha sonra La Posevse (1887-1888) (bunlara ait üç eskiz, Jeuda Paume Müzesindedir) ve La Parade (1887-1888) resimlerini yapmıştır. Sanatçı her iki eserini de 1888’de Salon des Independonts’ta sergilemiştir. Aynı yılın yazında manzara çalışmak için Port–en–Bessine gitmiştir. Port-en-Bessine Cezir zamanında Dış Liman, Port-en-Bessine Met zamanında Dış Liman adlı eserleri bu sırada yapılmıştır. 1889’da sanatçı, Le Crotoy’da resim yapmıştır. Le Crotoy Akıntısı bu sırada yaptığı eserlerinden birisidir. Aynı yıl Salon des Independonts’da kanal kıyısına ait birçok manzara resimleri sergilemiş ve kendi dinamizm kuramını kesin ilkelerle ortaya koymaya çalıştığı La Chahur’a başlamıştır. Grawelines’e kısa bir geziden sonra 1890-1891 kışını aynı kuramları uyguladığı Sirk’i yapmakla geçirmiştir. Bu yapıt henüz bitmemiş olmasına rağmen 1891’deki Salon des Independonts’da sergilendi. Konu, şamatacı bir dinamizmi işlemekteydi. Ancak sanatçı resmi tamamlamaya fırsat bulamadan 29 Mart 1891’de vakitsiz gelen bir ölüm sonunda dünyadan ayrılmıştır. Seurat’dan geriye 44 tablo, 400 çizgi resim kalmıştır.Katalog No : 1

Resim No : 1

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze :

Galeri – Özel Koleksiyon : Ugger Ville, Virginia,

Mr. And Mis Paul Mellon CollectionEserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Empresyonizm, 1882

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 19,5 x 28,5 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : The Stone Breaker

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Tamamlayıcı renkler birbiriyle zıtlık oluştururlar. Bu çalışmada fırça darbeleri henüz noktalama tekniğini uygulamamıştır.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Bu çalışmasında tarlada çalışan köylü figürünü resmetmiştir.

Katalog No : 2

Resim No : 2

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze :

Galeri – Özel Koleksiyon : London, Tate Gallery

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori–Akım Tarihi: Empresyonizm,Neo-Empresyonizm, 1883-84

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 201 x 301.5 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : Bathing at Asnières

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Kontrast kuramların titizlikle uygulanması bu resme alışılmadık bir ritim ve durağanlık kazandırmıştır. Ancak bu çalışmasında fırça darbeleri açık bir şekilde bölünmemiş ve noktalama tekniği henüz uygulanmamıştır. Topraksı renk çeşitlerinden yararlanılarak elde edilmiş ve yalnızca prizmatik renklerin kullanıldığı sıradan bir Empresyonist resme oranla daha az parlak görülüyor. Sanatçının kontrast yasalara uyması ve resimdeki çeşitli öğeleri, ışığı ve gölgeyi yöntemli bir şekilde ayırması, her şeyde tam bir denge ve oran kurması yapıtı özellikle uyumlu hale getirmiştir.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Empresyonizmle yeni Neo-Empresyonizm arasında yer alan bir yapıttır. Asnièreste bir banyo manzarası resmedilmiştir.

Katalog No : 3

Resim No : 3

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze :

Galeri – Özel Koleksiyon : Art Institute of Chicago, Helen Birch Bartlett

Memorlal CollectionEserin Ne Üzerine Yapıldığı :

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Empresyonizm, 1884-86

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 205,7 x 305,8 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Kompozisyonu ve dengesiyle olağanüstü ışık nitelikleri bulunmaktadır. Tabloda sıcak ve soğuk renkler ışık ve gölge yatay ve dikey çizgeler arasındaki kusursuz denge, güneşli güzel bir günün insana huzur veren yanını ifade eder. Tuşlar bölünmüş, divize edilmiştir. Bu tabloda bütünü ile zihinsel olan bir görüş sanki kristalleşmiştir. Figürler stilize edilmiştir. Geometrik siluetler haline getirilmiştir.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Konu bakımından Empresyonisttir. Doğanın kendisinin uyum ve sükunet yasalarına tabi olduğu bu kır manzarasında gezinen ve dinlenen insan figürleri resmedilmiştir.

Katalog No : 4

Resim No : 4

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze : Tourai, Musèe des Beaux - Arts

Galeri – Özel Koleksiyon :

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori–Akım Tarihi : Empresyonizm, Neo-Empreseyonizm, 1886,

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 66 x 82 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : The Shore at bas – Butin, Honfleur

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Kesin hatlar kullanılmıştır. Sükunet verici bir kompozisyonu, koyu ve açık tonların eşit ölçüde kullanılması sıcak ve soğuk renklerin dengelenmesi ve yatay çizgilerle sağlamıştır.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Konu bakımından Empresyonist olan bu tabloda sükunet dolu bir deniz manzarası resmedilmiştir.

Katalog No : 5

Resim No : 5

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze :

Galeri – Özel Koleksiyon : Washington, National Gallery of Art

Paul Mellon CollectionEserin Ne Üzerine Yapıldığı :

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi :

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 65 x 81,5cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : Lighthouse at Honfleur

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Burada sıcak, soğuk ve açık, koyu renkler bir arada dengeli bir biçimde kullanılmıştır. Yatay ve dikey çizgilerde kompozisyondaki uyumu göstermektedir.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Deniz Feneri konulu bu tablosunda huzur verici bir manzarayı resmetmiştir.

Katalog No : 6

Resim No : 6

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze : New York, Metropolitan Museum of Art.

(Bequest of Stephen C. Clark, 1960)Galeri – Özel Koleksiyon : Tuval

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı :

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1887-88

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 99,2 x 149,9cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : La Parade

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Parlak tonlarla ve ılık renklerle neşeli bir kompozisyon oluşturmuştur. Burada da tamamlayıcı renkler birbiriyle zıtlık oluştururlar.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Empresyonizmden Neo-Empresyonizme geçiş döneminde yapılan çalışmalardan biridir.

Katalog No : 7

Resim No : 7

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze :

Galeri – Özel Koleksiyon : Amsterdan, Vincent Von Gogh Foundation

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1887

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 30 x 23 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : The Singer at the Cafe - Concert

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Koyu tonların ve soğuk renklerin ağır basmasıyla, aşağı doğru eyim gösteren çizgilerin kullanılmasıyla hüzün verici bir kompozisyon oluşturmuştur. Renk tonları dengeli ve uyumludur.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Koyu renklerle kafedeki sanatçıyı hüzünlü bir kompozisyon halinde resmetmiştir.

Katalog No : 8

Resim No : 8

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze :

Galeri – Özel Koleksiyon : Philadelphia Henry P. Mcllhenry Collection

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1888

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 39,4 x 48,9 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : The Models

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Kontrast renkler kullanılarak parlak ışık verilmiştir. Işığın ve gölgenin optik olarak gözde birbirine karışmasını sağlamıştır. Figürler arasındaki espas dengelidir.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Poz veren üç kadın figürünü resmetmiştir.

Katalog No : 9

Resim No : 9

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze : Otterlo, Rijks Museum Kröller - Müller

Galeri – Özel Koleksiyon :

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1888

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 66 x 82 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : Sunday Port-en-Bessin

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Sıcak ve soğuk renkleri eşit miktarda uyum içinde uygulamıştır. Yatay ve dikey çizgiler birbirlerini tamamlamıştır. Resimdeki boşluklar son derece uyumlu ve dengelidir. Bayraklardaki kıvrımlar resme canlılık katmıştır.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Liman manzarasını resmetmiştir.

Katalog No : 10

Resim No : 10

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze : Otterlo, The Nether Lands Risks Museum,

Kröller - MüllerGaleri – Özel Koleksiyon :

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1889-90

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 169 x 139cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : Le Chahut

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Bu resimde sanatçı yukarı doğru uzanan çizgilerle, sıcak ve parlak renklerle neşeyi ve canlılığı anlatmaya çalışmıştır. Burada tamamlayıcı kontras renkler kullanılmıştır.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Müzik eşliğinde dans eden bir grup figürü resmetmiştir.

Katalog No : 11

Resim No : 11

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze : London, Courtauld İnstitute

Galeri – Özel Koleksiyon :

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1889-90

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 94,5 x 79,2 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : Youna Woman Powderinq Herself

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas) : Resimdeki tonlar farklı renk çeşitlerinden yararlanılarak elde edilmiştir.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Günlük yaşam içinden bir kesit alınan makyaj yapan kadın figürünü tuvale aktarmıştır.

Katalog No : 12

Resim No : 12

Envanter No :

Eserin Bulunduğu Müze : Paris, Musèe du Louvre

Galeri – Özel Koleksiyon :

Eserin Ne Üzerine Yapıldığı : Tuval

Ait Olduğu Kategori – Akım Tarihi : Neo-Empresyonizm, 1890-91

Sanatçı : Georges SEURAT

Boyutları : 179,5 x 148 cm.

Eserin Son Durumu :

Eser Restorasyon Görünümü :

Müzeye Ne Şekilde Geldiği :

Eserin Adı : The Circus

ESERİN ANALİZİ

Ön Yapı (Renk-Biçim - Espas): Kompozisyonda belirli kontraslar görülmektedir. Pistin, atın ve binicisinin kıvrılan hareketleri, seyircilerin dikey görüntüleriyle çelişmektedir. Resimde renklerin parçalanması tekniği görülmektedir. Fırça sürüşlerinin tabloya aralıklı ve düzenli olarak yerleştirilmesiyle boyanmıştır.

Arka Yapı (Tema - Konu) : Burada bir sirk ortamını tuvale aktarmıştır.

KAYNAKÇA

 1. MASTERS OF PAINTING, Bernardine KİELTY – Doubleday & Company, INC-GARDEN CITY, New York, 1964, s. 164-165-166-167-168-169

 2. AVRUPA SANATINA GİRİŞ, Dr. Engin BEKSAÇ, Engin Yayıncılık, 2. Basım, Mayıs-1995, İstanbul, s. 97-101.

 3. SANAT TARİHİ, Cahit KINAY, Kültür Bakanlığı Yayınları, Sanat-sanat Tarihi Dizisi, 25/1, Ankara, 1993.

 4. DÜNYA SANAT TARİHİ, Adnan TURANİ, Remzi Kitabevi, 6. Basım, Şubat, 1997, İstanbul, s. 530-531-560-574-575-601.

 5. EMPRESYONİZM SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Maurice SÉRULLAZ, Georges PILLEMENT, Bertrand MARRET, François DURET-ROBERT, Remzi Kitabevi, 1983, İstanbul, s. 177-178-179-180-181-182-183-184-185.

 6. FELSEFENİN IŞIĞINDA MODERN RESİM, İsmail TUNALI, Remzi Kitabevi, 1. Basım, 1981, İstanbul, s. 89-90-92-202.

 7. The Obsrrer’s Book of MODERN ART, Villiam GUNT, Prederick WARNE & Co. Ltd., London, England, 1964, s. 9-11-19-20-140- Pls. 1,7.

 8. TWENTIETH – CENTURY PAINTING H.L.C. JAFFE, Edited by Andre HELD and D. W. BLOEMENA, 1963, Londan, 6 resim. 8

 9. TOULOUSE-LAUTREC AND THE PARIS OF THE CABARETS, Jacques LASSAIGNE, 1975, New York, s. 35-36-37-87-88.

 10. REDON, SEURAT AND THE SYMBOLISTS LAMPLINGNİ PUBLISWING, Inc, New York, 1975, s. 5-6-30-31-32-33-86-87,

 11. CEZANNE AND THE POST – IMPRESSIONISTS LAMPLINGNI PUBLISNING, Inc, New York, 1975, s. 1-2-3-4-5-32-33-34-35-40-41-47-85-86.

 12. THE POST IMPRESSIONISTS, Belinda THOMSON, 2. Basım, 1998, London, s. 9-14-16-17-20-24-26-28-30-31-34-36-42-74-92-93-94-95-96-98-99-132-135-141-156-181.

 13. SANATIN ÖYKÜSÜ, E. H. GOMBRICH, Remzi Kitabevi, 1976, İstanbul, s. 433-434.

 14. FRANSIZ RESMİNDE İZLENİMCİLİK, Salah BİRSEL, Dost Yayınları, Ankara, 1967, s. 111-112

 15. IMPRESSIONIST ANT POST IMPRESSIONIST MASTERPIECES, Michel LACLOTTE, 1989, London, s. 172-173-174-175.


SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


RESİM BÖLÜMÜ
SANAT YAPITLARI ÇÖZÜMLEMESİ DERSİ

SEMİNER ÖDEVİ


SEURAT GEORGES


Danışman

Yrd. Doç. Şemsettin Ziya DAĞLI
Hazırlayan

Özgül KARAGÖZ

9711901015

Resim IV.

ISPARTA – 2000


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə