Pazartesi günü saat 17. 00Yüklə 63,08 Kb.
tarix12.09.2018
ölçüsü63,08 Kb.
#81353

23.09.2016

B-21

Sayın İlgili,Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen Kışlık Giyim Yardımı kapsamında İzmir Ticaret Odası Personeline alınacak muhtelif giyim eşyaları, ayakkabı ve aksesuarlar için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, kapalı zarfla 26.09.2016 Pazartesi günü saat 17.00’e kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne, EK-1’de yer alan dilekçe ile iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİNE KIŞLIK GİYİM YARDIMI KAPSAMINDA ALINACAK MUHTELİF GİYİM EŞYALARI, AKSESUAR VE AYAKKABI SATIN ALIMINA İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME


TEKLİF SAHİBİNİN;

 

ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI

 

TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ

 

BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.

 

TELEFON VE FAKS NUMARASI

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)

 

TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:

 

TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:

 


TEKNİK ŞARTNAME VE FİYATLANDIRMA TABLOSU

SIRA NO

SATIN ALINACAK GİYİM EŞYASI VEYA AKSESUARIN TÜRÜ

ADET

ÖZELLİKLER

BİRİM FİYAT KDV DAHİL TL

TOPLAM FİYAT KDV DAHİL TL

1

TAKIM ELBİSE (ERKEK)

2

%70 YÜN %30 POLYESTER

 

 

2

AYAKKABI –ERKEK

4

HAKİKİ DERİ

 

 

3

AYAKKABI –BAYAN

1

HAKİKİ DERİ4

UZUN KOLLU GÖMLEK ERKEK

2

%80 PAMUK %20 POLYESTER

 

 

5

KRAVAT

2

PAMUK SATEN

 

 

6

FULAR

1

PAMUK SATEN7

UZUN KOLLU GÖMLEK MANŞETLİ BEYAZ GÖMLEK(KOL DÜĞMELİ )(Garsonlar İçin)ERKEK

6

%80 PAMUK %20 POLYESTER

 

 

8

UZUN KOLLU GÖMLEK MANŞETLİ BEYAZ GÖMLEK(KOL DÜĞMELİ )(Garsonlar İçin)BAYAN

3

%80 PAMUK %20 POLYESTER

 

 

9

PAPYON(Garsonlar İçin)

2

PAMUK SATEN

 

 

10

SİYAH YELEK(Garsonlar İçin)

2

%100 YÜN

 

 

11

KIŞLIK PANTOLON ERKEK(SİYAH)

2

%60 PAMUK %40 POLYESTER12

KIŞLIK PANTOLON BAYAN(SİYAH)

1

%60 PAMUK %40 POLYESTER13

İŞ ELBİSESİ(NUMUNE GÖRÜLECEKTİR)

6

TULUMGENEL TOPLAM (KDV DAHİL):……………………………………………………..TL

 1-Firma Ürünlerin fiyatını TL cinsinden ve KDV Dahil olarak verecektir.

2-Firma ürünleri kendi işyerinde imza karşılığı teslim edecektir.

3-Firma kusurlu ürünleri koşulsuz şartsız değiştirmek zorundadır.

4-Firma teklif verdiği ürünlerden 1 er adet numune vermek zorundadır. Numunesi olmayan ürünler için verilen teklifler geçersizdir.(Özellikle Takım Elbise, Ayakkabı, Pantolon, Gömlek, iş elbisesi)

5-Kıyafetlerde gerekli tadilatlar ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.

İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

2

Teklif verilirken 2 ayrı zarf hazırlanacaktır. Birinci zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir. İkinci zarfta ise, daha önce yapılan işlerle ilgili* referanslar,* Vergi dairesi levhası fotokopisi, *imza sirküleri nüshası ve *Oda üyelik belgesi nüshasının (ortakları ve iştigal konusunu belirten) bulunduğu ön yeterlilik belgeleri yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi firmanın avantajınadır.

3

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Personelinden paraf alarak, İzmir Ticaret Odası Ek Binası 1 katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.


4

İdari ve teknik şartnamenin her sayfası teklif veren firma tarafından imzalanıp kaşelenecek olup, bu şartı yerine getirmeyen firmaların teklifleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.Teklif veren firma bunu peşinen kabul eder. Işi alan firma belirtilen ayakkabı numara ve ölçülerinde giyim malzemesini temin etmeyi peşinen taahhüt eder.

5

Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak İzmir Ticaret Odası Ek Binası 1. katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alındıktan sonra İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

6

Teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 26.09.2016 Pazartesi saat. 17:00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

7

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır

8

Kapalı zarfların üzerine firma unvanı tam olarak yazılacaktır.

9

Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder

10

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

12

İşi alan Firma, giyim eşyaları, ayakkabı ve aksesuarları yazılı sipariş geçildikten sonra en geç 3 iş gününde Mağazasında İzmir Ticaret Odası Personeline eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmeyi, malzemelerin muayene ve kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

13

İşi alan Firma, giyim eşyalarının, ayakkabıların ve aksesuarlarının taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi durumunda, ya da geç temin edilmesi durumunda ya da hatalı ürün veya orijinal olmayan ürün teslim edilmesi, istenilen özellikte ürünün teslim edilmemesi durumlarının herhangi biri ya da birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de ürünü orijinali ile mazeretsiz değiştireceğini kabul ve taahhüt eder

14

Bu şartname ve/veya düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

15

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

16

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17

İhaleye katılan firmalar ihaleden çekilemeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

18

Ödeme faturanın İzmir Ticaret Odasına tebliğ tarihinden itibaren 15 iş gününde yapılacaktır.
İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.
Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilgileri

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Tel.0232 498 43 36-4660

EK-1


…/…/2016

İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne,

Odanızca satın alınacak olan İZMIR TICARET ODASI PERSONELI KIŞLIK GIYIM YARDIMI KAPSAMINDA ALINACAK GIYIM ÜRÜNLERI için hazırlanan teklif ve önyeterlilik belgeleri ……..adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :

Kaşe ve İmza:Firma Yetkilisi İmzası ve Firma Kaşesi:Yüklə 63,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin