Program cumartesi, 14 HaziranYüklə 0.66 Mb.
səhifə8/9
tarix12.08.2018
ölçüsü0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Anlaşmazlıkların Çözümü

Çin’de iş yapan yabancıların, bir anlaşmazlığın çözümü için başvurabilecekleri üç temel yol bulunmaktadır: Arabuluculuk, ticaret hukukuna tabi davalar ve tahkim. Tahkim (Arbitration)

Yukarıda sayılan yollar arasında en çok başvurulan yöntemdir. Uluslararası ticaret işlemleri ve taşımacılık konularındaki sorunlar için kullanılan tahkim yöntemi, anlaşmazlığın taraflarından birisi farklı ülkeye mensup olduğu, ya da yabancı menfaatler söz konusu olduğu durumlarda geçerli olmaktadır. Örneğin taraflardan birisi Çinli, diğeri Türk ise ve bu kişilerin iş yaptıkları esas ülkeleri Çin ve Türkiye ise bu yönteme başvurulabilecektir.

Uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların çözümü ile ilgilenen, başvurulabilecek tahkim kurumlarından birisi, Çin Uluslararası Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonu’dur. Özellikle denizcilik konularını kapsayan anlaşmazlıklarla ilgilenen kurum ise Çin Denizcilik Tahkim Komisyonu adını alır. Aşağıda bu kurumun İngilizce adı, adresi, telefon ve faksları verilmiştir.

China International Economic and Trade (Maritime) Arbitration Commission
6, Beisanhuan E. Road, Beijing, China
Postcode:100028
Tel: (8610) 64664433- 64677395
Faks: (8610) 64677335

Çin pazarında teknoloji lisansı almak, temsilcilik bürosu açmak gibi tüm işlemler Çin yasalarına göre işlediğinden, hukuki yardım almak bir zorunluluk olmaktadır. Gerektiğinde yararlanılabilecek avukatlık, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri henüz gelişme aşamasındadır. Halen yabancı avukatların Çin’de faaliyeti mümkün değildir. Ancak uzun yılların Çin tecrübesine sahip kimi batılı hukuk firmaları son derece yararlı olabilmektedir. Muhasebe kuruluşları da özellikle vergi konularında fizibilite çalışmaları ve muhasebe sistemlerinin hazırlanmasında hizmet sunmaktadır.Ulaştırma ve Taşımacılık Maliyetleri

Global kriz yük taşımacılığını da etkilemiş bulunmaktadır. Bu çerçevede:
Kuru yük taşımacılığı mal talebinin yavaşlamasından etkilenmiştir.
Konteynır taşımacılığı daha az zarar görse de, Çin’in ihracatı ile paralel bir seyir izlemektedir.

Özellikle kuru yük taşımacılığı Çin’in mal ve hammadde talebi nedeniyle son yıllarda önemli bir büyüme göstermiş idi. Bu dönemde; örneğin Çin’in çelik tüketimi nedeniyle dünya’da demir cevheri yükünün yaklaşık %50’si Çin’e yönelmiştir.

Çin’in ithal talebi dünya deniz taşımacılığı sektörünün büyüme eğilimine girmesine yol açmıştır. Bu durum sektörde yeni yatırımların yapılması ile birlikte navlun fiyatlarının yükselmesine de yol açmıştır.

Ancak ABD’de başlayarak Avrupa ve diğer bölgelere yayılan küresel kriz mal talebini azaltmıştır. Özellikle inşaat ve otomobil sektörlerindeki düşüş, bağlantılı sektörlerde de zincirleme etkiler yaparak kuru yük taşımacılığına konu olan malların talebini önemli ölçüde azaltmıştır. Olimpiyat sonrası Çin ekonomisinin yavaşlaması da durumu kötüleştirmiştir.

Çin’in kuru yük taşımacılığında önemli bir paya sahip olan demir cevherinin Brezilya’dan olan alımını askıya alması sonucu Brezilya-ÇİN hattında taşıma hacminin daralmasıyla boşa çıkan gemi sayısı görece artmıştır. Özetle Çin’in ve global krizden etkilenen diğer ülkelerin ithalatında yaşanan daralma dünya deniz taşımacılığının global krizden dolaylı da olsa etkilenmesine yol açmıştır.

Tarım ve Hayvancılık

Tarım, Çin ekonomisi için önemli bir sektördür. 2012 yılında Tarım sektörünün nominal GSYİH’ya olan katkısı %9,3 civarında gerçekleşmiştir. Ülkede toplam istihdamın %37’si tarım sektöründe çalışmakta ve çiftçilik, ormancılık, besicilik ve balıkçılık ile geçinmektedir. Tarımda kollektif mülkiyetten özel mülkiyete geçilen 1978-2001 döneminde tarım kesiminin net geliri 5 kat artmıştır. 2000-2007 döneminde kişi başına net kırsal gelir %51,9 oranında artmıştır. Çin'de 2013 yılı itibariyle şehirleşme oranının % 52'ye ulaşması kırsal kesimin gelir artışının düşük kalmasına yol açmaktadır. Çin'de tarımsal gelir, özellikle kentlerle karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde kalmakta, ayrıca bölgesel farklılıklar da göstermektedir. 2013 yılına gelindiğinde kişi başına düşen kentsel gelirin kırsal gelire oranı 3.33'e yükselmiştir. 1983 yılında bu oran 1.82 olarak ölçülmüştür.


Yüzölçümü 9,561 milyon km² olan Çin’de bu alanın yaklaşık %10’u ekilebilmektedir. Buralarda pirinç, buğday, jüt, şeker kamışı ve bazı tropikal ürünler üretilmektedir. Büyük bir tarım ülkesi olan Çin, ilk defa 1994 ve 1995 yıllarında önemli miktarlarda hububat -buğday ve pirinç- ithal etmek zorunda kalmıştır. Bu konuda yapılan tahminlerde, Çin’in ithal etme ihtiyacı göstereceği hububat miktarı kadar, ihraç edilebilecek hububatın dünyada henüz üretilmediği ifade edilmektedir. Uzun vadede Çin’de hububatın yanı sıra diğer gıda maddeleri arzında da problemler yaşanması beklenmektedir. Diğer taraftan, Çin’in tarımsal üretimin de kendi kendine yeterliliği hususunda endişeye gerek olmadığı, normal şartlarda, iyi bir planlama ile hububat ithalatının, toplam tüketiminin % 5’ini geçmeyeceği de belirtilmektedir. Çin’de tarımsal üretim teknikleri gelişmiştir. Özellikle seracılık bütün ülke genelinde oldukça yaygın olup, güney bölgelerinde hububat tarımı yılda iki mahsul alacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Ülkede hayvancılık, özellikle balıkçılık yaygındır. Tarımsal üretim tekniklerinde ve tarımda kullanılan makinelerin teknolojik seviyelerinde önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. En önemli tarımsal ürünler; hububat, yağlı tohumlar-yer fıstığı, kolza tohumu- pamuk, jüt ve kenevir, şeker kamışı, şeker pancarı, tütün (kuru), çay, meyveler, domuz, inek, koyun eti, inek sütü, koyunyünü, ipek kozası olarak sayılabilir.

ÇHC-SEÇİLİ ÜRÜNLERDE ALAN, VERİM VE ÜRETİM

EKİLEN ALAN (m ha)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Buğday

23.6

24.3

24.3

24.2

24.1

24.3

24.3

24.3

24.3

24.3

Mısır

31.2

32.5

33.5

34.9

35.5

35.7

35.9

36.1

36.3

36.5

Arpa

0.6

0.6

0.7

0.6

0.6

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

Sorgum

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

Yulaf

0.5

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Çavdar

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Diğer Kaba Taneli

0.9

1.3

1.1

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

Soya

9.2

8.5

7.9

7.2

7.0

6.8

6.6

6.4

6.3

6.3

Kolza/Kanola

7.3

7.4

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.0

Ara Toplam

74.3

75.8

76.0

76.9

77.4

77.7

77.9

78.1

78.3

78.6

Çeltik

29.7

29.9

30.1

30.1

30.4

30.0

29.7

29.4

29.1

28.8

TOPLAM

104.0

105.6

106.1

107.0

107.9

107.7

107.6

107.5

107.4

107.4

VERİM (t/ha)Buğday

4.9

4.7

4.8

5.0

4.9

4.9

4.9

5.0

5.0

5.1

Mısır

5.3

5.5

5.7

5.9

5.9

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

Arpa

3.7

3.4

3.8

3.7

3.7

3.6

3.6

3.7

3.7

3.7

Sorgum

3.0

3.1

4.5

3.3

3.3

3.4

3.4

3.4

3.5

3.5

Yulaf

1.2

1.8

3.0

2.9

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

Çavdar

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.8

Diğer Kaba Taneli

1.8

1.8

1.7

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Soya

1.6

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

1.9

Kolza/Kanola

1.9

1.8

1.8

1.9

1.9

1.9

2.0

2.0

2.0

2.0

Ara Toplam

4.2

4.3

4.6

4.7

4.7

4.8

4.8

4.9

5.0

5.0

Çeltik

4.6

4.6

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.8

4.8

4.8

TOPLAM

4.3

4.4

4.6

4.7

4.7

4.7

4.8

4.9

4.9

5.0

ÜRETİM (m t)Buğday

115.1

115.2

117.4

120.6

118.0

119.1

120.3

121.5

122.7

123.9

Mısır

164.0

177.2

192.8

205.6

210.0

216.0

220.5

225.0

229.6

234.4

Arpa

2.3

2.0

2.5

2.4

2.3

2.5

2.9

2.9

3.0

3.0

Sorgum

1.7

1.8

2.6

2.0

2.0

2.0

2.0

2.1

2.1

2.1

Yulaf

0.6

0.4

0.6

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Çavdar

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Diğer Kaba Taneli

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

Soya

15.0

15.1

14.5

13.1

12.5

12.2

12.1

12.0

11.9

11.8

Kolza/Kanola

13.5

13.1

13.4

14.0

14.4

14.7

15.0

15.4

15.7

16.1

Ara Toplam

314.5

327.1

346.1

360.5

362.1

369.3

375.6

381.7

387.9

394.2

Çeltik

136.6

137.0

140.7

142.9

142.0

141.5

141.0

140.0

139.0

138.0

TOPLAM

451.0

464.1

486.8

503.4

504.0

510.8

516.6

521.7

526.9

532.2


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə