Raportul auditului performanței „Eficiența

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 2.53 Mb.
səhifə1/31
tarix18.01.2019
ölçüsü2.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

0Aprobat:

prin Hotărârea Curții de Conturi

nr.43 din 22 septembrie 2017

c:\users\a_curchin\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\k1nj7j5m\insigna ccrm blue 2.jpgCurtea de Conturi a Republicii Moldova
RAPORTUL

auditului performanței

Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației


d:\s_stirbu\desktop\apa poze\orhei\img_20170427_144349.jpg
Eau, tu n’as ni goût, ni couleur, ni arôme, on ne peut pas te définir,

on te goûte, sans te connaître. Tu n’es pas nécessaire à la vie, tu es la vie.

St Exupéry

Septembrie 2017


CuprinsLISTA ACRONIMELOR 4

SINTEZĂ 6

I. INTRODUCERE 6

II. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI 8

III. CONSTATĂRILE AUDITULUI 9

Subobiectivul I. Autoritățile administrației publice locale au organizat în mod eficient prestarea și monitorizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare? 9

3.1.1. Cu privire la înființarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și delegarea gestiunii acestuia 10

3.1.2. Cu privire la calitatea apei livrate 21

3.1.3. Cu privire la organizarea administrării întreprinderilor 22

3.1.4. Cu privire la sistemul de control intern 30

3.1.5. Cu privire la calcularea consumului de apă 31

III.1.6. Cu privire la resursele umane și remunerarea muncii 38

3.1.7. Cu privire la achiziții 49

Subobiectivul II. Operatorii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare au înregistrat, gestionat și raportat în mod adecvat și eficient patrimoniul administrat? 54

3.2.1. Cu privire la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile 54

3.2.2. Cu privire la activele materiale 56

3.2.3. Cu privire la creanțe 61

3.2.4. Cu privire la datorii 65

3.2.5. Cu privire la evidența contabilă a patrimoniului aflat în gestiune 68

Subobiectivul III. Serviciile de alimentare cu apă și de canalizare au fost prestate de operatorii economici în mod cost-eficient și la tarife adecvate? 72

3.3.1. Cu privire la politica tarifară 72

3.3.2. Cu privire la veniturile ratate 77

3.3.3. Cu privire la pierderile de apă 83

3.3.4. Cu privire la aprobarea tarifelor 85

3.3.5. Cu privire la alte activități generatoare de venituri și cheltuieli 92

3.3.6. Cu privire la evidența veniturilor și cheltuielilor 95

IV. Alte constatări ale auditului 97

4.1. Cu privire la folosința apelor 97

4.2. Cu privire la calcularea și achitarea impozitelor și taxelor 99

V. Acțiunile întreprinse de entități pentru remedierea deficiențelor constatate de auditul public extern precedent 100

VI. RECOMANDĂRILE AUDITULUI 101

VII. CONCLUZII GENERALE 104

Anexa nr.1 106

Anexa nr.2 107

Anexa nr.3 108

Anexa nr.4 109
LISTA ACRONIMELOR


Abrevierea

Termenul abreviat

AAPL

Autorități ale administrației publice locale

AID

Asociația de Dezvoltare Internațională

AAM

Agenția „Apele Moldovei”

AGRM

Agenția Geologie și Resurse Minerale

ANRE

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

ADR

Agenția Dezvoltare Regională

ACC

Asociația de Coproprietari în Condominiu

APLP

Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate

APP

Agenția Proprietății Publice

AE

Agenția Ecologică

APC

Administrație publică centrală

ARFC

Agenția Relații Funciare și Cadastru

AGA

Adunarea Generală a Acționarilor

BASS

Bugetul asigurărilor sociale de stat

BNS

Biroul Național de Statistică

BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

BEI

Banca Europeană de Investiții

BM

Banca Mondială

CÎS

Camera Înregistrării de Stat

CMA

Concentrații maximal admisibile de poluanți

CMC

Consiliul municipal Chișinău

CS

Consiliul Societății

CBO

Consum biochimic de oxigen

CCL

Cooperativă de construcție a locuințelor

CL

Consiliul local

CBTM

Cadrul bugetar pe termen mediu

CM

Consiliul municipal

CO

Consiliul orășenesc

CR

Consiliul raional

CSP

Centru de sănătate publică

CNSP

Centru Național de Sănătate Publică

CNAS

Casa Națională de Asigurări Sociale

CNAM

Compania Națională de Asigurări în Medicină

CFM

Calea Ferata din Moldova

DGLCA

Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare

FIV

Facilitatea de investiții pentru vecinătate

FEN

Fondul Ecologic Național

FNDR

Fondul Național de Dezvoltare Regională

HCC

Hotărârea Curții de Conturi

HG

Hotărârea Guvernului

IFPS

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

IMSP

Instituție Medico-Sanitară Publică

IAS

Standardele Internaționale de Contabilitate

ISSAI

Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit

IES

Inspectoratul Ecologic de Stat

ÎMGFL

Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ

ÎCS

Întreprindere cu capital străin

ÎS

Întreprindere de stat

ÎAC

Întreprinderi ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare

ÎM

Întreprindere municipală

ÎI

Întreprindere individuală

MF

Ministerul Finanțelor

MM

Ministerul Mediului

MADRM

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

MDRC

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

OCT

Organul cadastral teritorial

OMVSD

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

PIB

Produsul intern brut

PPP

Parteneriat Public Privat

RM

Republica Moldova

SAI

Serviciul/Secția audit intern

SNC

Standardul Național de Contabilitate

SFS

Serviciul Fiscal de Stat

SA

Societate de acțiuni

SP

Stație de pompare

SUA

Statele Unite ale Americii

SRL

Societate cu răspundere limitată

TVA

Taxa pe valoarea adăugată

UAT

Unitatea administrativ-teritorială

UE

Uniunea Europeană

UIP

Unitatea de implementare a Proiectului finanțat din surse externe

UIPAAC

Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare

UTM

Universitatea Tehnică din Moldova

ÎS AN

ÎS „Acva Nord”,

SA AC Chișinău

SA „Apă Canal Chișinău”

ÎM RAC Bălți

ÎM „Regia Apă Canal Bălți”

ÎM AC Cahul

ÎM „Apă – Canal” Cahul (în prezent - SA „Apă – Canal” Cahul)

SA RAC Orhei

SA „Regia Apă Canal Orhei”

SA RAC Soroca

SA „Regia Apă Canal Soroca”

ÎM AC Ungheni

ÎM „Apă-Canal Ungheni”

ÎM AQUA Basarabeasca

ÎM „AQUA Basarabeasca”

ÎM AC Basarabeasca

ÎM „Apă Canal din Basarabeasca”

ÎM AC Căușeni

ÎM ,,Apă Canal” din or. Căușeni

ÎM DP GCL Fălești

ÎM „Direcția de Producție Gospodăria Comunal-Locativă” or.Fălești

SA SC Florești

SA „Servicii Comunale Florești”

ÎM GAAC Nisporeni

ÎM „Gospodăria de Alimentare cu Apă și Canalizare” din or. Nisporeni (în prezent - ÎM „Gospodăria Comunală” din or. Nisporeni)

SA AC Nisporeni

SA „Apă-Canal Nisporeni”

ÎM DP AC Ștefan Vodă

ÎM Direcția de Producție ,,Apă Canal” din or. Ștefan VodăDostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə