Sağlik bakanliği biRİNCİ basamak sağlik kuruluşlarinin açilmasi, kapatilmasi ve bunlara ad verilmesi hakkinda yönergeYüklə 19.47 Kb.
tarix26.07.2018
ölçüsü19.47 Kb.


SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ AÇILMASI, KAPATILMASI VE BUNLARA AD VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ KISIM

Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge, Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile hizmet binalarının açılmasına, kapatılmasına ve bunlara ad verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar


Madde 2- Bu Yönergede geçen;

“Bakan” Sağlık Bakanını,

“Bakanlık” Sağlık Bakanlığını,

“Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşları” Sağlık Merkezi, Sağlık Ocağı ve bağlı Sağlık Birimleri, Sağlık Evi ile İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuarlarını ifade eder.İKİNCİ KISIM
Açılması ve KapatılmasıMadde 3- Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşları 224 sayılı Kanun’ un 2, 9, 10, 11, 12. Maddelerindeki esaslar çerçevesinde; İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valinin uygun görüşü üzerine Bakanlık Onayı ile açılır ve aynı usulle kapatılır.

Ad Verme


Madde 4- Bir il, ilçe merkezi, belde veya köyde bulunan Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının sayısı birden fazla ise genel olarak kuruluş sıralarına göre numaralandırılır (Örneğin;1 Nolu, 2 Nolu Sağlık Ocağı veya 1 Nolu, 2 Nolu Sağlık Evi gibi.).
Madde 5- Vatandaşların katkıları ile hizmete açılan Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına katkı/bağış sahiplerinin adının verilebilmesi veya binaların herkesçe kolayca görülebilecek yerine yapılan katkının/bağışın ve bağış sahibinin adının yazılabilmesi için;


  1. Köy ve beldelerde arsa bağışlandığı takdirde Devlet tarafından yapılacak binanın görülebilir bir yerine 30x50 ebadında bir plaket ile arsa bağışı yapan hayırsevere teşekkür edilir.

  2. Köy ve beldelerde Bakanlığımızca planlaması bulunan Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının binaları hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilirse; bu binalara hayırseverin isteği doğrultusunda (birden fazla olmamak kaydı ile) isim verilebilir. Plan onayı olmayan yerler için herhangi bir taahhütte bulunulmadan Bakanlığın uygun görüşünün alınması gerekir.

Hayırsever vatandaşların yaptıracakları binalarla ilgili olarak (İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilikçe) düzenlenen protokol bilgi için Bakanlıkça tetkik edilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.c) İl ve ilçe merkezindeki kamu arsasına Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının yapımında “Yatırım programlarında yer almak kaydı ile”; Bayındırlık birim fiyatına göre inşaat keşif bedelinin % 50 ve üzerinde mali yardımda bulunanın ismi verilir.
İl ve İlçe merkezine hayırseverin maliki olduğu arsa üzerine yapılacak olan Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından; inşası Devlet tarafından yapılanlara şahsın isminin verilebilmesi için;


  1. Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek arsa değeri, Bayındırlık birim fiyatına göre yapılacak binanın o günkü inşaat keşif bedeli eşit yada fazla ise hayırseverin adı verilir. Arsa değerinin düşük olması halinde hayırseverin aradaki fark kadar (%50’sine gelecek şekilde) inşaata mali yardımda bulunması halinde adı verilir.

  2. Bulunduğu yerde birinci basamak sağlık hizmetini veremeyecek olan gayri menkuller değerlendirmeye alınmaz. Ancak, bu gayri menkulün satışına müsaade edildiği, ayrıca herhangi bir gayri menkul hibe edilip karşılığında Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşu yapımı talep edildiği takdirde, yukarıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılır.


Madde 6- Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına vatana üstün hizmet etmiş kişilerin, şehit olmuş güvenlik mensupları ve askerlerin veya görev şehidi olmuş sağlık personelinin isimlerinin verilmesi için İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valinin uygun görüşü ve Bakanlık Onayı gerekir.
Madde 7- Türk Büyüklerinin ve saygın Devlet Adamlarımızın isimlerinin bu tip küçük yatırımlara verilmesi doğru ve isabetli olmadığından, Atatürk ve tarihteki Türk Büyüklerinin isimleri Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına verilmez. Ancak, Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşu açılacak yerin adı Türk Büyüğüne ait ise ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümleri kutlamaları nedeniyle sadece İl Tipi Projeye göre inşa edilen sağlık ocaklarına İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valinin uygun görüşü ve Bakanlık Onayı ile isim verilir.
Madde 8- Geçici süre ile verilmiş veya kiralanmış binalara hiçbir surette özel isim verilmez.
Madde 9- Dernek, Vakıf, Oda, Klüp, Federasyon ve Konfederasyon vb. tüzel kişilerce veya Belediye, Özel İdare vb. Kamu Kuruluşlarınca yapılmış binalara, bunların isimlerinin verilmesi, düzenlenen protokolün Bakanlıkça yapılacak hukuki değerlendirmesi sonucunda alınacak Bakanlık Onayı ile gerçekleşir. Söz konusu tüzel kişiliklerin yaptığı binalara yönetimlerince uygun görülse bile, hiçbir şekilde şahıs ismi verilemez. Ancak, Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına vatana ve yöre halkına üstün hizmet etmiş kişilerin, şehit olmuş güvenlik mensupları ve askerlerin veya görev şehidi olmuş sağlık personelinin isimlerinin verilebilmesi için İl Sağlık Müdürünün teklifi, Valinin uygun görüşü ve Bakanlık Onayı gerekir.
Madde 10- Bulunduğu kamu görevinden dolayı sağlığa olan katkıları doğrultusunda Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına isimlerinin verilmesi talepleri değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.


ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Madde 11- Mahallen temin edilen binanın Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşu olarak kullanılmasının uygunluğuna dair rapor; İl Sağlık Müdürü, ilgili Sağlık Müdür Yardımcısı ve Sağlık Grup Başkanı ile İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarınca ortaklaşa düzenlenir ve Bakanlığa bildirilir.

Madde 12- 04.09.1999 tarihli ve 985 sayılı, 27.08.2003 tarihli ve 8067 sayılı ile 26.04.2004 tarihli ve 3942 sayılı Makam Onayları ile düzenlenen Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Açılması, Kapatılması ve Bunlara Ad Verilmesi Hakkında Yönerge 01.09.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


Madde 13- Bu Yönerge 01.102004 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


- / -Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə