Sağlik bakanliği biRİNCİ basamak sağlik kuruluşlarinin açilmasi, kapatilmasi ve bunlara ad verilmesi hakkinda yönerge

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 19.26 Kb.
tarix27.12.2018
ölçüsü19.26 Kb.


SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ AÇILMASI, KAPATILMASI VE BUNLARA AD VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ KISIM

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönerge, Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Halk Sağlığı Laboratuarlarının hizmet binalarının açılmasına, kapatılmasına ve bunlara ad verilmesine ilişkin usul ve esasları belirler.

Tanımlar


Madde 2- Bu Yönergede geçen;

“Bakan” Sağlık Bakanını,

“Bakanlık” Sağlık Bakanlığını,

“Birinci Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşları” Sağlık Merkezi, Sağlık Ocağı ve bağlı Sağlık Birimleri, Sağlık Evi ile İl ve İlçe Halk Sağlığı Laboratuarlarını ifade eder.İKİNCİ KISIM
Kurum Açılması ve KapatılmasıMadde 3- Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri birimleri olan Sağlık Merkezleri, Sağlık Ocakları ve bağlı birimler, Sağlık Evleri ve Halk Sağlığı Laboratuarları 224 sayılı Kanun’ un 2, 9, 10, 11, 12. Maddelerindeki esaslar çerçevesinde; ilgili Sağlık Müdürlüğü tarafından Valilik Onayı ile açılır ve aynı usulle kapatılır.

Kurumlara Ad Verme


Madde 4- Bir il, ilçe merkezi, belde veya köyde bulunan sağlık ocakları ve sağlık evleri sayısı birden fazla ise genel olarak bu kurumlar kuruluş sıralarına göre numaralandırılır (Örneğin;1 Nolu, 2 Nolu Sağlık Ocağı veya 1 Nolu, 2 Nolu Sağlık Evi v.b.).
Madde 5- Vatandaşların katkıları ile hizmete açılan sağlık merkezi, sağlık ocağı veya sağlık evlerine katkı/bağış sahiplerinin adının verilebilmesi veya binaların herkesçe kolayca görülebilecek yerine yapılan katkının/bağışın ve bağış sahibinin adının yazılabilmesi için;


  1. Köy ve beldelerde arsa bağışlandığı takdirde Devlet tarafından yapılacak binanın görülebilir bir yerine 30x50 ebadında bir plaket ile arsa bağışı yapan hayırsevere teşekkür edilir.

  2. Köy ve beldelerde Bakanlığımızca planlaması bulunan sağlık merkezi, sağlık ocağı ve sağlık evi binaları hayırsever vatandaşlar tarafından inşa edilirse; bu binalara hayırseverin isteği doğrultusunda (birden fazla olmamak kaydı ile) isim verilebilir. Plan onayı olmayan yerler için herhangi bir taahhütte bulunulmadan Bakanlığımız Onayının alınması gerekir.

Hayırsever vatandaşların yaptıracakları binalarla ilgili olarak (İl Sağlık Müdürlüğü ve Valilikçe) düzenlenen protokol bilgi için Bakanlığa gönderilir.  1. İl ve ilçe merkezindeki kamu arsasına sağlık merkezi, sağlık ocağı ve halk sağlığı laboratuarı yapımında “Yatırım programlarında yer almak kaydı ile”; Bayındırlık birim fiyatına göre inşaat keşif bedelinin % 50 ve üzerinde mali yardımda bulunanın ismi verilebilir.

İl ve İlçe merkezine hayırseverin maliki olduğu arsa üzerine yapılacak olan sağlık merkezi, sağlık ocağı ve halk sağlığı laboratuarından; inşası Devlet tarafından yapılanlara şahsın isminin verilebilmesi için;
  1. Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilecek arsa değeri, Bayındırlık birim fiyatına göre yapılacak binanın o günkü inşaat keşif bedeli eşit yada fazla ise hayırseverin adı verilir. Arsa değerinin düşük olması halinde hayırseverin aradaki fark kadar (%50’sine gelecek şekilde) inşaata mali yardımda bulunması halinde adı verilir.

  2. Bulunduğu yerde sağlık merkezi, sağlık ocağı hizmetini veremeyecek olan gayri menkuller değerlendirmeye alınmaz. Ancak; bu gayrimenkulün satışına müsaade edildiği, ayrıca herhangi bir gayrimenkul hibe edilip karşılığında sağlık merkezi, sağlık ocağı ve halk sağlığı laboratuarı yapımı talep edildiği takdirde, yukarıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılır.


Madde 6- Sağlık Merkezi, sağlık ocakları ve sağlık evlerine, vatana üstün hizmet etmiş kişilerin, şehit olmuş güvenlik mensupları ve askerlerin veya görev şehidi olmuş sağlık personelinin isimlerinin verilmesi için Valinin Onayı gerekir.
Madde 7- Türk Büyüklerinin ve saygın Devlet Adamlarımızın isimlerinin bu tip küçük yatırımlara verilmesi doğru ve isabetli olmadığından, Atatürk ve tarihteki Türk Büyüklerinin isimleri sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlık evlerine verilmez. Ancak, sağlık merkezi, sağlık ocağı ve sağlık evi açılacak yerin adı Türk Büyüğü ismi ise bu ad verilebilir. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümleri kutlamaları nedeniyle sadece İl Tipi Projeye göre inşa edilen sağlık ocakları ile sağlık merkezlerine Valinin Onayı üzerine isim verilebilir. (75.Yıl Sağlık Ocağı gibi)
Madde 8- Geçici süre ile verilmiş veya kiralanmış binalara hiçbir surette özel isim verilmez.
Madde 9- Dernek, Vakıf, Oda, Klüp, Federasyon ve Konfederasyon vb. tüzel kişilerce veya Belediye, Özel İdare vb. Kamu Kuruluşlarınca yapılmış binalara, bunların isimlerinin verilmesi, düzenlenen protokolün Valilikçe yapılacak hukuki değerlendirmesi sonucunda alınacak Valinin Onayı ile gerçekleşir. Söz konusu tüzel kişiliklerin yaptığı binalara yönetimlerince uygun görülse bile, hiçbir şekilde şahıs ismi verilemez. Ancak, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve sağlık evlerine vatana ve yöre halkına üstün hizmet etmiş kişilerin, şehit olmuş güvenlik mensupları ve askerlerin veya görev şehidi olmuş sağlık personelinin isimlerinin verilebilmesi için Valinin Onayı gerekir.
Madde 10- Bulunduğu kamu görevinden dolayı sağlığa olan katkıları doğrultusunda Birinci Basamak Sağlık birimlerine isimlerinin verilmesi talepleri değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir.


ÜÇÜNCÜ KISIMÇeşitli Hükümler


Rapor Verme

Madde 11- Mahallen temin edilen binanın sağlık merkezi, sağlık ocağı ve sağlık evi ve halk sağlığı laboratuarı olarak kullanılmasının uygunluğuna dair rapor, bu kurumların bağlı olduğu, İl Sağlık Müdürü, ilgili Sağlık Müdür Yardımcısı ve Sağlık Grup Başkanı ile İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarının ortak raporu ile tespit edilir ve Bakanlığa bildirilir.

Yürürlük


Madde 12- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


- / -


Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə