Şiəliyin gizli tərəfləri Ön söz

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 1.42 Mb.
səhifə9/14
tarix24.04.2018
ölçüsü1.42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Fəsil 58: “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək ola biləcək ən fəzilətli əməldir.”

Fəsil 59: “Hüseyn (ə)-i ziyarət edən Allahı ərşdə ziyarət etmiş kimidir”

Fəsil 60: “Hüseyn (ə) və imamların ziyarət edilməsi Rəsulullah (s.a.s)-ın qəbrini ziyarət etməyə bərabərdir”

Fəsil 61: “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək ömrü və ruzini artırar,ziyarətin tərk olunması isə azaldar”

Fəsil 62: “Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək günahları silər”

Fəsil 63: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi ümrəyə bərabərdir”

Fəsil 64: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi həccə bərabərdir”

Fəsil 65: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi həccə və ümrəyə bərabərdir”

Fəsil 67: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi qul azad etməyə bərabərdir”

Fəsil 68: “Hüseyn (ə)-in ziyarətçiləri şəfaət olunmuşlardır”

Fəsil 69: “Hüseyn (ə)-in ziyarət edilməsi sıxıntıları aradan qaldırar”

Fəsil 91: “Hüseyn (ə)-in qəbrindən müstəhəb olan torpaq və bu torpağın şəfa verməsi”

Fəsil 92: “Hüseyn (ə)-in torpağının şəfa və əmniyyət olması”

Fəsil 93: “Hüseyn (ə)-in qəbir torpağı haradan və necə alınar”

Fəsil 94: “Hüseyn (ə)-in qəbir torpağının yeyildiyi vaxt insanın nə deyəcəyi”

Fəsil 53: “Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərin cənnətə digər insanlardan daha tez daxil olacaqıarı

2 - Şeyx Muhəmməd Həsən əl Əstahbənatinin “Nurul ayn fil məşyi ilə ziyarəti qəbril Huseyn” (“Darul Mizan” Beyrut) adlı kitabda “imamların qəbirlərini ziyarət etmənin fəziləti”nə dair fəsillər:


Hüseyn (ə)-i ziyarət edənə Qiyamət günü şərq ilə qərb arasını nurlandıracaq bir nur veriləcəyi.” fəsli

Onu ziyarət etmənin oddan xilas etməsi” fəsli

Hüseyn (ə)-i ziyarət etmə 50 illik günahları silər” fəsli

Hüseyn (ə)-i ziyarət etmə 22 ümrəyə bərabərdir” fəsli

Hüseyn (ə)-i ziyarət etmə hazır olmamış həcc və ümrə ziyarətinə bərabərdir” fəsli

Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərə Allahın təcəlli edib,onlarla danışması” fəsli

Hüseyn (ə)-i cümə axşamları Allahın ziyarət etməsi” fəsli

Peyğəmbərlərin Hüseyn (ə)-i ziyarət etmələrini Allahdan istəmələri” fəsli

Peyğəmbər (s.a.s) və Əhli beytin “Hüseyn (ə)-in qəbrini ziyarət etmələri” fəsli

İbrahim (ə)-in Hüseyn (ə)-i ziyarət etməsi” fəsli

Mələklərin Hüseyn (ə)-i ziyarət etmək üçün Allahdan izn istəmələri” fəsli

Keçən elə bir gecə yoxdur ki,Cəbrayıl,Mikayıl Hüseyn (ə)-i ziyarət etməsin” fəsliAllah Təala göy üzü mələklərinə və ərşi daşıyan mələklərinə qarşı Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərlə öyünür” fəsli

Allah Təala Hüseyn (ə)-i ziyarət edənlərə onların ziyana uğramayacaqları vədini vermişdir” fəsli

Hüseyn (ə)-in qəbrinin ziyarət edilməsi Rəsulullah (s.a.s) ilə edilmiş 30 məqbul həccə bərabərdir” fəsli

Hüseyn (ə)-i ziyarət edən Allahı ərşdə ziyarət etmiş kimidir” fəsli

Hüseyn (ə)-i ziyarət edən Allahı kürsüsü üzərində ziyarət etmiş kimidir” fəsli

Hüseyn (ə)-in qəbrini ziyarət edən İlliyunun ən yüksək dərəcəsindədir” fəsli

Allahın özünə çoxlu baxmasını istəyən kimsə Hüseyn (ə)-in qəbrini çoxlu ziyarət etməlidir” fəsli

3 – Şiələrin imam Hüseynin torpağını yeməsi və imamların artıqları baradə olan fətvaları.
Kərbəla ziyarəti zamanı imam Hüseynin torpağının yeyilməsi şiələr üçün caizdir.Şiələrin təqlid mərciiələrindən çoxu “Yeyiləcəklər və içiləcəklər”-lə bağlı hökmlərdə bunu bəyan ediblər.
Belə fətva vermiş alimlər:
Ayətullah uzma Xomeyni - “Təhrirul Vəsilə”

Ayətullah uzma Mirzə Həsən əl Əhkaqi - “Əhkamuş şia”

Ayətullah uzma Mirzə Abdurrasul əl Əhkaqi - “Əhkəmuş şəria”

Ayətullah uzma Muhəmməd Huseyni əş Şirazi - “əl Məsailul İslamiyyə”

Ayətullah uzma Əli əl Hüseyni əs Sistani - “Minhəcus salihin”

Ayətullah uzma Əbul qasim əl Xoyi - “Minhəcus salihin”

Ayətullah uzma Muhəmməd Fazil Lənkərani - “əl Əhkamul vadihə”

Ayətullah uzma Cəvad Təbrizi – “Məsailul Muntəhabə”


Xomeyni yazır: “İmam Kuleyni öz ardıcıllarına imam Hüseyn (ə)-nin türbətinin torpağını şəfa üçün yeməyi tövsiyyə edərdi və deyərdi ki, imam Hüseynin qəbrindən götürülmüş gili şəfa məqsədi ilə istifadə edin.Amma,bunu çoxlu sayda yeməyin,udmayın,yalnız bir loxum olaraq qəbul edin və bilin ki,bu gilə heç bir torpaq,hətta Rasulullah (s.a.s)-in qəbrindən götürülmüş gil belə bərabər ola bilməz.” (“Təhrirul Vəsilə” 8/164)
Ayətullah və hüccət olan Molla Zeynəlabiddin əl Kəlbeykani “Ənvərul vilayə” adlı əsərində deyir: ”Məsumların idrarlarında,qanlarında,artıqlarında namazdan çəkinməyi vacib edən bir nəcasətlik yoxdur.İmamların idrarlarında və artıqlarında bir çirkinlik,iyrəncilik yoxdur.Çünki,onlar bir müşkdürlər.Hər kim onların idrarlarından,artıqlarından və qanlarından içərsə Allah ona odu haram edər və Cənnətə girməsi vacib olar.” (“Ənvarul Vilayə”, səh 440)

Kərbəla torpağının Məkkeyyi-mükərrəmədən üstün hesab edilməsi.
Çox maraqlıdır ki,görəsən şiələr niyə görə həcc edirlər? Onların sözlərinə və kitablarına əsasən Hüseynin məqbərəsini ziyarət edən daha çox savab alırsa,həcc onların nəyinə gərəkdir? İstənilən halda,müsəlmanlar Müzdəlifədə Allaha dua edərkən,şiələr adətlərinə görə təziyyə məclisləri təşkil edir və yalançı göz yaşları tökməyə çalışırlar.
Ayətullah Muhəmməd Hüseyn Şiraziyə sual verdilər:
Sual: “Deyirlər ki,Kərbəla ərazisi Məkkə ərazisindən və Hüseynin torpağına səcdə,Məkkə torpağına səcdədən daha əfzəldir.Bu doğrudurmu?”

Cavab: “Bəli...” (“əl fiqh əl əqaid” səh 370,Məktəbətul cinanil qadir,Kuveyt.)


Həmçinin,əllamə seyyid Abbas Hüseyn əl Kəşani “Məsabihul cinan” kitabında “Kərbəlanın digər yerlərdən daha üstün olması” adından bir fəsil tərtib etmişdir.Bu fəsildə o yazır:

Şübhə yoxdur ki,İslamda Kərbəladan daha üstün yer yoxdur.Çünki,oranın müqəddəsliyi haqqında varid olan nasslar başqa şərəfli yerlər haqqında varid olan nasslardan daha çoxdur.Beləcə, bu Allahın müqəddəs və mübarək bir yeri,Allaha boyun əyən torpağı,Allahın seçilmiş əmin və mübarək hərəmi,Allah və Rəsulunun hərəmi və İslamın qübbəsi olmuşdur.Bura Allahın orada dua və ibadət edilməsini istədiyi yerlərdəndir.Allahın torpağı,şəfa olan bir ərazisidir.Bu və bunun kimi fəzilətlər heç bir yer üçün,hətta Kəbə üçün də gəlməmişdir.” (Abbas əl Kəşani “Məsabihul Cinan”səh 360 “Darul fiqh” İran)


Digər kitabında qeyd edir ki,imam Hüseynin qəbrinin ziyarət edilməsi Həccdən daha əfzəldir.
“Nəfasul məhmum” kitabında o imam Cəfərdən nəql edir: “Varlı insan imam Hüseynin qəbrini ildə iki dəfə ziyarət etməlidir.Kasıb isə ildə bir dəfə ziyarət etməlidir.Bu yerin yaxınlığında yaşayanlar isə ən azı ayda bir dəfə onu ziyarət etməlidirlər.Biraz uzaqda qalanlar isə ildə üç dəfə ziyarət etməlidirlər.” (“Nəfasul məhmum” səh 431; “Ənsarian” Qum)
Bu kitab və müəllifi haqqında Ayətullah uzma Muhəmməd əl Hadi Milani və əllamə, müctəhid Muhəmməd əl Mehdi əl Huvənsari tərəfindən tərif dolu sözlər yazılmışdır.
Müsəlmanlar bilir ki,həcc insana həyatda bir dəfə fərzdir və bunada gərək imkan da olsun. Amma, gördüyümüz kimi Hüseynin qəbrinin ziyarət edilməsi varlılar üçün ildə iki dəfə,bir dəfə isə imkansızlar üçün vacibdir.

Onlara görə qəbirlərdə namaz məscidlərdə qılınan namazdan daha əfzəldir. Əli Sistani kitabında yazır: “Müstəhəbdir ki,namazlar imamların hərəmində qılınsın.Hətta,demək olar ki,burada qılınan namaz məscidlərdə qılınan namazlardan daha üstündür.Hədislərdə varid olduğuna görə Əli ibn Əbu Talibin hərəmində qılınan namaz digər yerlərdə qılınan namazlardan 100 000 dəfə üstündür.” (“Minhəc əs salihin” c.1,səh 187,№562)


Mufid “Məzar” kitabında imam Baqirdən hədis nəql edir: “Əgər insanlar Kufə məscidinin fəzilətini bilsəydilər onda onlar miniklərini,azuqələrini hazırlayıb, çox uzaqlardan olsa belə bura gələrdilər.Burada qılınan hər fərz namaz Həccə,müstəhəb namaz isə ümrəyə bərabərdir.” (“Məzar” səh 20,”Min əqaidu şia” kitabından)
Şeyx Mufid “İmamın qəbri yanında dayanıb deyiləcək dualar” başlığı altında uzun bir duanı yazır: “....dəqiq bilirəm ki,Allah sizin vasitəniz ilə rəhməti nazil edir,dağları sizin vasitəniz ilə sabit qılır.Rəbbimə səninlə üz tutdum ey ağam.Ehtiyyaclarımı qarşıla,günahlarımı bağışla.” (Mufid “Məzar”səh 99)
Abbas Qummi “Həyatu İmam Hüseyn” kitabında (səh 263) yazır: ”İmam Cəfər buyurdu: “Hüseyn ibn Əlinin ziyarəti qəbul olunan yüzlərlə Həcc və ümrə ziyarətlərinə bərabərdir.”

Şeyx Mufid “Məzar”kitabında Əbu Abdullahdan nəql edir: “Allah Təala Hüseyni ziyarət edənə 80 məqbul həccin savabını yazar. (“Məzar” səh 47; “mən qatalə Hüseyn” kitabından)


Mühəddis Hurr Amili “Vəsailuş şia” kitabında Əbu Abdullahdan rəvayyət edir: “Hüseynin ziyarəti 20 Həcc və ümrə ziyarətindən üstündür.” (c.14,səh 446, №19568)

Həmçinin, bu kitabda bir adam imama dedi: “Mən 19 dəfə Məkkəyə ziyarətə getmişəm.Mənim üçün dua et ki,20-ci dəfə ziyarətə getmək mənə nəsib olsun.İmam soruşdu: “Sən Hüseynin qəbrini ziyarət etmisən?” Adam dedi: “Xeyr.” İmam buyurdu: “Onun ziyarəti 20 Həccdən daha əfzəldir.”

(“Vəsailuş şia” c.14,səh 447-448, № 19570)

Bu kitabda yenə Harun ibn Xaricidən rəvayyət olunur ki,o Əbu Abdullahdan bir adamın üzrsüz yerə Hüseynin qəbrini ziyarət etməməsi bardə soruşdu.İmam buyurdu: “Bu adam Cəhənnəm əhlindəndir.”(c.10,səh 336)

İmam buyurur: Əgər mən sizə Hüseynin ziyarətinin nə qədər əfzəl olduğunu anlatsaydım, Allaha and olsun ki,siz Həcc ziyarətini lap əvvəldən tərk edərdiz və heç biriniz Həcc etməzdi.” (“Biharul ənvar” c.33,səh 98,101 “min əqaidu şia” kitabından)
Xomeyninin qəbirlər və onları ziyarət baradə fətvaları tamamilə Peyğəmbər (s.a.s) adından uydurulmuş yalan hədislərə əsaslanır.Belə bir hədisi Xomeyni kitabında nəql edir:

Peyğəmbər (s.a.s) Əli ibn Əbu Talibə dedi: “Ey Hüseynin atası! Şübhəsiz ki,Allah sənin və övladlarının qəbirlərini Cənnət məkanlarından bir məkan etmişdir və şübhəsiz ki,Allah yaratdığı məxluqatdan seçdiyi kimsələrin qəlblərinə sizin məhəbbətinizi yerləşdirmişdir.Onları sizin yolunuzda əziyyətə və məşəqqətə qatlananlardan etdi.Onlar ki,sizin qəbirlərinizi inşa edər,Allah və Rəsuluna yaxınlaşmaq qəsdi ilə sizin ziyarətinizə gələrlər.Məhz onlar mənim şəfaətimə nail olanlardır. Ey Əli! Kim sizin qəbirlərinizi inşa edib,bərpa edərsə ona yetmiş Həcc savabı yazılar,bütün günahları silinər və anadan olmuş yeni körpə kimi təmizlənmiş olar.Mən səni bununla müjdələyirəm və səndə sevdiklərini heç bir gözün görmədiyi,qulağın eşitmədiyi və ağlın da təsəvvür etmədiyi nemətlərlə müjdələ. Bundan başqa sizin qəbirlərinizi ziyarət edənləri zina edən qadını qınayanlar kimi qınayanlar olacaqdır.Məhz onlar bu ümmətin şərliləridir.Allaha and olsun ki,onlar mənim şəfaətimə nail olmayacaqlar.” (“Kəşful Əsrar” səh 84)

Xomeyninin yaxın sirdaşı və dostu olan Əbdulhüseyn Dəstğeyb “Səvratul Huseyniyyə” kitabında yazır: “Aləmlərin Rəbbi imam Hüseynin qəbrini ziyarət etməyi Beyti Harama həcc etməyə alternativ olaraq qullarına bir lütf olaraq nəsib etmişdir.Həcc etməyə qadir olmayanlar buna sarılsın.Hətta,bunun savabı ziyarət şərtlərinə riayyət edən möminlər üçün Həcc savabından daha çoxdur.Beləki,bu mənada varid olmuş bir çox rəvayyətdə bu məsələ sərihdir.” (“Səvratul Huseyniyyə” səh 15; “Darut təaruf” Beyrut)
Müsəlman qardaş! Bunlar şiələrin imamlar haqqında olan bəzi həddi aşmalarına olan nümunələrdir. Məlumdur ki,şiəliyə dəvət,şiə missiyonerliyini edən və mənfəətləri üçün yazılar yazan şiə alimləri, müəllifləri və dəvətçiləri belə etiqad növlərini kitablarında açıq-aşkar qeyd etmirlər.Beləki,bu kimsələrin belə inancları inkar etməyə çalışıb,kitablarında belə şeylərə inanmadıqlarını dediyini müşahidə etmişik.Lakin,bu tamamilə yalan və aldatmacadır.Bunun belə olduğunu aşağıdakılara görə yəqin edirik:
a) Onların küfr dərəcəsinə kimi çatan bu xürafatlara rəddiyyə deyil,əksinə təriflər yağdırmaları.

b) Bu kitabların müəlliflərinin tərcümeyi halını qələmə alarkən,qəbul etdikləri bu batil fikirləri rədd etməyib,əksinə onlara rəhmət oxuyub,təriflər söyləyirlər.Bu əsərlərini də müəlliflərin fəzilətini isbat edən bir dəlil hesab edirlər.Beləliklə,şiəlik dininin onda doqquzunun təqiyyədən ibarət olduğunu nümayiş elətdirirlər.

Şiələr hər hansı bir konfransda,kitabda özlərinə toxunulduqda,göstərişlə olsa da bunu inkar,rədd və təhdid yolu ilə qəbul etmirlər.Lakin,eyni zamanda bu qədər həddi aşma,zəlalət fikirlərə baxmayaraq, özlərini görməməzliyə vurur və bunlardan qaçmağa çalışırlar.Bu qədər batil fikirlərə rəddiyyə verməyib,niyə görə hər zaman Əhli Sünnətə rəddiyyə verməyə çalışırlar?

Kitablarında keçən bu qədər rəvayyətlərin sənədlərini araşdırıb,niyə görə hüccət və dəlil hesab oluna bilməyəcəklərini izhar etmirlər?
17 - Şiələr və Quran
Bu mövzu baradə saatlarla danışmaq və cildlərlə kitab yazmaq olar.Şiələr tərəfindən ola biləcək spekulyassiyalardan qaçmaq,onların nəhy olunmuş ayələr,yeddi qiraət haqqında olan rəvayyətləri dəlil gətirə bilməmələri üçün bu fəsildə yalnız şiə alimlərinin sözlərindən sitat gətiriləcəkdir.
1) Yuxarıda qeyd edildiyi kimi 3 nəfərdən başqa bütün səhabələr şiələrin səhih rəvayyətlərinə görə İslamdan çıxmışdılar.Bununla yanaşı onların bəzi alimləri Quranın səhabələr tərəfindən toplandığı fikrini dəstəkləmişdir.
Müasir alimlərindən olan Ayətullah Muhəmməd Hüseyn Təbatəbai yazır: “Peyğəmbər (s.a.s)-in vəfatından 14-15 ay sonra Yəmamə müharibəsi başladı ki,bu müharibədə 70 Quran hafizi şəhid oldu.Növbəti döyüşlərdə də hafizlərin öldürülməsindən ehtiyyat edən xilafət mənsubları Quranın yox olmaması üçün onu bir kitab halına salmaq qərarına gəldilər.Xəlifənin əmrinə müvafiq olaraq,Zeyd ibn Sabitin başçılığı altında hafiz səhabələrdən ibarət olan heyət Peyğəmbər (s.a.s) evi və səhabələrdə olan ayə və surələri toplayaraq,vahid kitab halına saldılar.Bu kitabı bir neçə nüsxədə çoxaldaraq,onu bölgələrə göndərdilər.Üçüncü xəlifənin zamanında ona bildirdilər ki,Quranı üzündən köçürən insanların səhv etməsi və qiraətlərdəki fərqlərə görə fikir ayrılıqları yaranmışdır.Bildirdilər ki,əgər bu belə davam etsə,Quranın təhrif olunması qorxusu vardır.Belə bir təhlükəni dəf etmək üçün birinci xəlifənin tərtib etdiyi Quran üçüncü xəlifənin əmri ilə Ömərin qızı Həfsənin evindən alındı.Sonra beş hafiz səhabədən ibarət olan Zeyd ibn Sabitin heyəti ki,onların arasında birinci nüsxənin tərtib olunmasında iştirak edən bir nəfər də vardı,Həfsənin evində olan müshəfin əsasında digər müshəflər üçün də əsas olacaq kitabı tərtib etdilər.Həmçinin,müsəlmanların əlində olan bütün müshəflərin alınıb,Mədinəyə aparılmasına əmr verildi.Bütün bu müshəflər xəlifənin əmri ilə yandırıldı.

Beləliklə,bir müshəf əsasında bir neçə nüsxə tərtib olundu.Bir nüsxəni Mədinədə saxlayıb,digərlərini Məkkə,Şam,Kufə və Bəsrəyə göndərdilər.” (“İslamda Quran” səh 133-134,bəzi ixtisarlarla, 2004-ci il)
Eyni zamanda Təbatəbai həmin kitabın digər səhifəsində yazır: Birinci və ikinci müshəf toplananda Əli (r.a) işçi heyətə daxil edilməmişdi. İmam Əlinin Quranı Allahın endirdiyi tərtibdə toplayıb müsəlmanlara göstərməsinə baxmayaraq bu müshəf qəbul edilmədi.Həmçinin,imam Əli Quranın yekun cəm olunması komisiyyasına da daxil edilmədi.” (səh 136)
Təbatəbai “Mizan” təfsirində yazır: “Bu Əhli beyt imamlarının yoludur.Onlar Quranda nazil olan ayələri müəyyən bir məsələyə o baradə ayə nazil olmasa da tətbiq edərdilər.Quran ayələrinin Əhli beyt imamlarına və onların düşmənlərinə tətbiqi ilə bağlı olan rəvayyətlər yüzlərlədir.Hədislər işığında olan təfsirimizdə bunlara yer verməyəcəyik.Çünki,bu rəvayyətlərin bəhsi məqsədimiz deyil.” (“əl Mizan”səh 83,84)

Kafirlərin topladığı və kitab halına saldığı Qurana necə inanmaq olar?

Səhabələrin Quranı kitab halına salması və şiələrin onları kafir hesab etməsi faktı şiələrin bizim Qurana olan həqiqi münasibətini ortaya qoymuş olur. Belə bir qayda qoymaq olar:

Quransız İslam yoxdur,səhabələrə inam olmadıqca, Qurana inam yoxdur.Peyğəmbər (s.a.s)-in vəfatından sonra səhabələrin dindən çıxmasına etiqad etmək avtomatik olaraq,Quranın həqiqiliyini şübhə altına almaq hesab olunur.Başqa sözlə belə bir etiqad dolayısıyla Qurana hücumdur.Bu sadə bir məntiqdir.Bu kitabı bizə kafirlər çatdırdı deməklə İslamın əsaslarını,ehkamlarını,onun müqəddəs kitabını qəbul etmək olarmı?

Şiələrin Qurandan dəlil gətirməyə və ona istinad etməyə səhabələri küfrdə ittiham edənə qədər mənəvi haqqları yoxdur.Həmçinin, qeyd etmək lazımdır ki,şiə rəvayyətləri səhabələrin topladığı müshəfin səhihliyinə şübhə salır.
Kuleyni imam Əbu Cəfərin belə dediyini rəvayyət edir: "Yalnız yalançı bütün Quranı nazil olduğu kimi topladığını iddia edə bilər.Onu nazil olduğu kimi Əli ibn Əbu Talib və ondan sonrakı imamlardan başqa heç kəs toplamamış və hifz etməmişdir"("Kafi", "Kitab əl-hüccət", "Imamlardan başqa heç kəs bütün Quranı toplamamışdır" fəsli, c.1,səh 376, №603)
İndi isə yalnız və yalnız şiə alimlərinin sözləri...
Müasir alimlərindən Əli Qurani deyir: “Quranın təhrif olunmasına gəldikdə isə bəzi şiə alimləri deyirlər: “Quran təhrif olunub yəni,ondan bəzi ayələr çıxardılıb.Həmçinin, deyirlər ki,bəzi ayələr öz həqiqi yerindən çıxardılıb digər ayələrin arasına salınmışdır.Ayələrin yerinin dəyişilməsinə gəldikdə isə bunu əksər şiə alimləri deyirlər.Başqa sözlə bəzi şiə alimləri deyirlər ki,Quranda bir sıra ayələr çatışmır.” http://fnoor.com/media/fn311.ram
“Safi” adlı məşhur təfsirinin müqəddimədə Kəşani yazır:
أقول : المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنز الله ومنه ما هو مغير ومحرف وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم
"Deyirəm: Bütün bu xəbərlərin və Əhli beyt yolu ilə gələn digər rəvayyətlərin hamısından anlaşılır ki,qarşımızdakı bu Quran Muhəmməd (s.a.s)-ə nazil edildiyi kimi tamam deyildir.Əksinə onun içində Allahın nazil etdiyinə zidd olan və onun içində dəyişdirilmiş və təhrif olunmuş şeylər vardır və oradan bir çox şeylər götürülmüşdür. Məsələn: Əli (r.a)-nin adı,Muhəmməd ailəsi kimi ifadələr və münafiqlərin adları Qurandan çıxarılmışdır.İndiki Quran həm də Allahın və Onun Elçisinin (s.a.s) razı olmadığı şəkildə tərtib olunmuşdur.Əli ibn İbrahim də öz təfsirində bunu deyir.” (“Təfsir əs-Safi” c.1,səh 44;“Muəssisətu aləmi”nəş.Beyrut 1979 il)

http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/767/


O,həmçinin yazır: “Bizim rəhmətlik şeyxlərimizin bu məsələ baradə etiqadlarına gəldikdə isə “Siqət əl-İslam” (Islamın etibarı) təxəllüslü Muhəmməd ibn Yəqub Kuleynidən zahir olur ki, o da Quranın təhrif olunduğu və onda çatışmazlığın mövcudluğu etiqadında olmuşdur. Çünki, o özünün “əl-Kafi” kitabında bu mənalı rəvayyətlər nəql etmiş, kitabın əvvəlində orada rəvayyət etdiklərinə inandığını qeyd etməklə yanaşı, həmin rəvayyətlərə etiraz etməmişdir. Onun ustadı Əli ibn Ibrahim Qummi də elə. Onun təfsiri belə rəvayyətlərlə doludur. O, bu işdə xüsusi səyy göstərir. Eləcə də şeyx Əhməd ibn Əbu Talib Təbərsi özünün "əl-İhticac" kitabında onları təqlid etmişdir.” (“Təfsir əs Safi”nin müqəddiməsi, səh14,bəzi nüsxələrdə c.1,səh 52)
İlk şiə təfsir kitabının müəlliflərindən biri olan Əli ibn Ibrahim Qümmi öz təfsirinin müqəddiməsində yazır:

"Qurana dəyişiklik edilmiş və təhrif baş vermişdir. "Allah Təalanın nazil etdiyi “Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhli də iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar üçün yaxşı olardı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə haqq yolunu azmış fasiqlərdir.” (3/110) kəlamında göstərilənlərin əksi olmuşdur.” Əbu Abdullah bu ayəni oxuyana demişdir: "Əmirəlmöminini və Hüseyn ibn Əlini öldürən ən yaxşı ümmət?" Ondan soruşmuşlar: "Ey Rəsulullah övladı! Bəs bu ayə necə nazil olmuşdur?" O demişdir ki,bu ayə belə nazil olmuşdur: "Siz insanlar üçün peyda olmuş ən yaxşı imamlarsınız." O sonra əlavə etmişdir: “Buradan çıxarılmış sözlər isə bunlardır: "Lakin Allah Əli haqqında sənə nazil etdiyinə şahidlik edir." Bax bu ayə belə nazil olmuşdu və bir də belə: "Ey Rəsul!Rəbbindən sənə Əli haqqında nazil olanı təbliğ et"

Davam edərək yazır: “Quranda təhrif olunmuş ayələrə gəldikdə isə: “Fəqət Allah sənə Əli baradə nazil etdiyinə şahiddir.”O, bu Quranı Öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir.” (Nisa 166) Həmçinin, “Ey Elçi! Rəbbindən sənə Əli baradə nazil ediləni təbliğ et! Əgər belə etməsən, Onun göstərişini (sənə tapşırdığı elçilik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyar. Şübhəsiz ki, Allah kafir tayfanı doğru yola yönəltməz.” (Maidə 67), Həmçinin, “Həqiqətən o kəslər ki,Muhəmməd ailəsi baradə iman gətirməyib və zülm etdilər,Allah onları bağışlamayacaq və onları doğru yola yönəltməyəcəkdir.Kafirləri və zalımları Allah bağışlamayacaq və doğru yola yönəltməyəcəkdir.” Həmçinin, “Zalımları ölüm girdabında olduqda, mələklərin də əllərini uzadıb: "Canlarınızı çıxarın! Muhəmməd ailəsinə nahaq sözlər söylədiyinizə və Onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə bu gün siz cəzalandırılacaqsınız!" dediklərini bircə görəydin.” (Ənam 93) (“Təfsir əl Qummi” c.1,səh 36-37;Beyrut, bəzi nüsxələrdə səh 228)

http://www.al-shia.com/html/ara/books/tafs...ommi-j1/01.html


Məclisi “Miratul uqul” kitabında (3/1) yazır: “....Bizə şiələrdən və sünnilərdən varid olan xəbərlərə görə Quranda nöqsan və təhrif olması hədisləri mütəvatirdir.Məntiq bizə deyir ki,əgər Quran Əhli beytdən ayrılıb,insanlar arasında yayılıb və adi insanlar onu toplamağa cəhd ediblərsə,onun tam və həqiqətə uyğun şəkildə toplanması ehtimalı azdır.Nə olursa olsun Mehdi gələnə qədər insanlara vacibdir ki,müshəflərdə olanlarla işləsinlər və onları oxusunlar.Bu məsələ çox saylı Əhli beyt xəbərləri ilə sabitdir və mütavatirdir və Quranda naqisliyin olmasını təsdiq edir....”
Əllamə əs seyyid Adnan əl-Bəhrani kitabında yazır: “Bu baradə sayılmayacaq qədər çox sayda mütəvatir səviyyəsini aşmış xəbərlər mövcuddur.İki firqə arasında təhrif və dəyişdirmənin vaqe olması fikri geniş yayıldığından,haqqlı firqənin (Şiə) üzərində icma etdiyi və məzhəbin zərurətlərindən sayılan bir məsələ olduqdan sonra bu mövzuda rəvayyətlərin nəql olunmasına ehtiyyac duyulmur.” ("Məşariqu-şəmsu-durriyyə" səh 126, “əl-Məktəbətul-adnaniyyə"nəşr. Bəhreyn)

Bir sonrakı səhifədə isə yazır: ”Xülasə olaraq deyirik ki, Əhli beyt yolu gələn,əgər mütəvatir sayılmasa da, çox sayda olan xəbərlərə görə əlimizdəki bu Quran Muhammədə (s.a.s) nazil olmuş Quranın tamamı deyildir.Əksinə, burda Allahın endirdiyinə müxalif olan və təhrif edilmiş, dəyişdirilmiş yerlər vardır və ordan çoxlu şeylər də çıxarılmışdır. Məsələn, Əlinin adı,Muhammədin ailəsi sözü və eləcədə münafiqlərin adları və bundan başqa bir çox şeylər də çıxarılmışdır. Əli ibn İbrahimin təfsirində deyildiyi kimi bu Quran Allahın və Onun Elçisinin razı olduğu şəkildə tərtib edilməmişdir.” ( "Məşariqu şəmsu durriyyə" səh 127)


Meysəm əl Bəhrani “Nəhcul bəlağa”kitabına yazdığı şərhdə yazır: “O,adamların hamısını, xüsusilə Zeyd ibn Sabitin qiraətinə cəlb edib müshəfləri yandırıb və şübhəsiz ki,nazil olmuş həqiqi Quranı yox etmişdi." (c.11,səh 1; Tehran çapı)
Muhəmməd Təqi Kəşani yazır: "Osman özünün dostlarından və Əlinin düşmənlərindən olan Zeyd ibn Sabitə əmr etdi ki, Quranı toplasın, ondan Əhli beytin üstün cəhətlərini və onların düşmənlərini pisləyən yerləri çıxarsın. Hal-hazırda adamların əlində olan və Osman müshəfi kimi tanınmış Quran Osmanın əmrilə toplanmış həmin Qurandır" ("Hidayətul talibin", səh 368, Tehran çapı)
Şiə alimi Müqəddəs Ərdəbili yazır: "Osman Abdullah ibn Məsudu ona özündəki müshəfdən imtina etməyi təklif etdikdən və onu Zeyd ibn Sabitin özünün əmri ilə yazdığı və tərtib etdiyi müshəfi oxumağa məcbur etdikdən sonra öldürmüşdür. Bəziləri demişlər ki, Osman özünün iki katibinə Mərvan ibn Həkəmə və Ziyad ibn Səmərəyə əmr etmişdir ki, Abdullahnın müshəfindən onları razı salan şeyləri köçürsünlər,onların razı olmadıqları yerləri çıxarsınlar və qalanını da məhv etsinlər." ("Hədiqət əş-şiə" səh 118,119, Iran çapı, fars dilində)
Qumminin təfsirini şərh etmiş şiə alimi Seyyid Teyyib Musəvi Quranın təhrif olunduğuna dair alimlərin sözlərini qeyd edərək demişdir: "Lakin digər keçmiş və sonrakı alimlərin və mühəddislərin sözlərindən görünür ki,onlar Quranda naqislik olduğunu söyləyirlər. Belələrinə Kuleyni,Bərqi,Əyyaşi,Numani,Furat ibn Ibrahim,Əhməd ibn Əbu Talib Təbərsi,Məclisi,Seyyid Cəzairi,Hurr Amili,Futuni,Seyyid Bəhrani kimilərini misal göstərmək olar.Onlar öz məzhəblərini elə ayələr və rəvayyətlərlə sübut etməyə çalışmışlar ki,onlara göz yummaq mümkün deyil" (Seyyid Teyyib Musəvinin "Təfsir əl-Qümmi"yə müqəddiməsi c.1,səh 412-413)
Nemətullah əl-Cəzairi yazır:


Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə