Sürdürülebilir Kentleşme Bakış Açısı İle Türkiye’de Kentleşme Sektörüne İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler Kasım 2007

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 0.96 Mb.
səhifə15/15
tarix15.01.2018
ölçüsü0.96 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Yerleşme Bilimleri/Çalışmaları İçin Öngörüler - Türkiye Bilimler Akademisi Raporları.

51 a.g.e.

52 Szyliowicz, J. S. 2004. “Turkey's surface transportation policy and sustainable development”. Middle Eastern Studies. Cilt 40:1.

53 a.g.e.

54 Babalık-Sutcliffe, E. 2007. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Kentsel Ulaşım Atölyesi için yapılan yayınlanmamış çalışma.

55 Erchlich, P. 1968. The Population Bomb; Commoner, B. 1971. The Closing Circle; Des Jardins, J.R. 2006. Çevre Etiği içinde (Çev: R.Keleş).

56 The Closing Circle; Des Jardins, J.R. 2006. Çevre Etiği içinde (Çev: R.Keleş).

57 Atmış, E., S. Özden ve W. Lise. 2007. “Urbanization pressures on the natural forests in Turkey: an overview”. Urban Forestry & Urban Greening.

58 Esty, D.C., M.A. Levy, T. Srebotnjak, A. de Sherbinin, C. H. Kim, and B. Anderson 2006, http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/epi/downloads/2006EPI_AppendixB.pdf, Erişim Tarihi: Temmuz 2007.


59 EPI Press Release, http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/epi/2006EPI_PR_English.pdf, Erişim Tarihi: Temmuz 2007.


60 Baycan Levent, T. 1999. “The Problems Of Environment, Development And Planning In Turkey”. Ersa Conference.


61 Okumuş 2002.

62 Ersoy, M. 2005. “Türkiye’de Kent Planlamasının Güncel Sorunları”. GATA Halk Sağlığı ABD tarafından hazırlanan Kongrede sunulan bildiri.

63 a.g.e.

64 a.g.e.

65 a.g.e.

66 a.g.e.

67 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, TAU. 2005.


68 a.g.e.

69 a.g.e.

70 İçişleri Bakanlığı 2006 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu.

71 Yerleşme Kentleşme Özel İhtisas Komisyonu. 2006. Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Yerleşme Kentleşme Özel İhtisas Komisyonu Raporu..

72 Ersoy, M. 2005. “Türkiye’de Kent Planlamasının Güncel Sorunları”. GATA Halk Sağlığı ABD tarafından hazırlanan Kongrede sunulan bildiri.

73 Yerel Yönetimlere Finansman Sağlanmasının Düzenlenmesi Hakkında Rapor.

74 Lambin ve diğ. 2001. “The causes of land-use and land-cover change: moving beyond the myths”. Global Environmental Change. Cilt 11. Sayı 4.

75 Hunt, J. 2004. “How can cities mitigate and adapt to climate change?”. Building Research & Information. 32:1.


76 Sekizinci Beş Yıllık Plan İklim Değişikliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu.

77 Özden, P.P. ve A.S. Kubat .2003. “Türkiye’de şehir yenilemenin uygulanabilirliği üzerine düşünceler”. İTÜ Dergisi/A. Mimarlık, Planlama, Tasarım. Cilt 2. Sayı 1. syf. 77-78.

78 Keleş, R. 1992. "Belediyeciliğimizde Son Gelişmeler ve Yerel Özerklik". Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. C. 1, S. 2.

79 Ulusoy, H.A. 2006. “Kentsel Dönüşüm” ve/veya “Kent Toprakları Üzerinden Sağlanan Rant'ın Bölüşümü”. Dosya 01: Kentsel Dönüşüm Tartışmaları-1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Bülten 40.

80 Özden, P.P. ve A.S. Kubat .2003. “Türkiye’de şehir yenilemenin uygulanabilirliği üzerine düşünceler”. İTÜ Dergisi/A. Mimarlık, Planlama, Tasarım. Cilt 2. Sayı 1. syf. 77-78.


81 Kurtuluş, H. 2006. “Kentsel Dönüșüme Modern Kent Mitinin Çöküșü Çerçevesinden Bakmak”. Planlama. Cilt 2. Sayı.36. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

82 a.g.e.

83 a.g.e.

84 Akkar, Z.M. 2006. “Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye”. Planlama. Cilt 2. Sayı.36. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

85 a.g.e.

86 Balamir, M. 2002. “Türkiye’de Kentsel İyileştirme Girişimlerinin Ele alınması ve Planlama Sisteminde Gereken Değişiklikler”. Yapı. 253.

87 Balamir, M. 2006. “Kentsel Dönüşüm Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Konuşması”. Dosya 01-Kentsel Dönüşüm Tartışmaları-1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Bülten 40.

88 Balamir, M. 2002. “Türkiye’de Kentsel İyileştirme Girişimlerinin Ele alınması ve Planlama Sisteminde Gereken Değişiklikler”. Yapı. 253.

89 Kat Mülkiyeti Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda 14.11.2007 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Yasaya göre binalardaki kiriş, kolon ve perde duvarlar gibi taşıyıcı sistemin parçaları, ana gayrimenkulün ortak yerleri sayılacak; ana yapının tamamını etkileyen sonuçlar doğurabilecek yerlerde, kat malikleri bağımsız hareket edemeyeceklerdir. Ayrıca, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bölümlere zarar verdiği ve acilen onarımının veya ana yapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmesi halinde, kat maliklerinin rızası aranmayacaktır.

90 Balamir, M. 2002. “Türkiye’de Kentsel İyileştirme Girişimlerinin Ele alınması ve Planlama Sisteminde Gereken Değişiklikler”. Yapı. 253; Balamir, M. 2006. “Kentsel Dönüşüm Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Konuşması”. Dosya 01-Kentsel Dönüşüm Tartışmaları-1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Bülten 40.

91 Uzun, C.N. 2006. “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme Etkileri”. Planlama. Cilt 2. Sayı.36. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

92 a.g.e.

93 Göksu, A. F. 2006. “Kentsel Dönüşüm Süreci ve Proje Ortaklıkları”. Dosya 01-Kentsel Dönüşüm Tartışmaları-1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Bülten 40.


94 Akkar, Z.M. 2006. “Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye”. Planlama. Cilt 2. Sayı.36. Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

95 Göksu, A. F. 2002. “Dönüşüm Projelerinde Yenilikçi Yaklaşımlar”. Mimar Sinan Üniversitesi. Sempozyum. İstanbul.


96 Göksu, A. F. 2006. “Kentsel Dönüşüm Süreci ve Proje Ortaklıkları”. Dosya 01-Kentsel Dönüşüm Tartışmaları-1. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Bülten 40.

97 European Commission. 2003. Better Buildings. New European legislation to save energy.

98 a.g.e.

99 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 2007. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Dokümanı Araştırma Raporu. Ankara.


100 Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü web adresi: www.eie.gov.tr, Erişim Tarihi: Ekim 2007.

101 EİE bilgi notları ve yayınlarından derlenmiştir.

102 a.g.e.

103 a.g.e.

104 Tekeli, İ., A. Türel, A. Eraydın, G. Berkman, T. Şengül, E. Babalık-Sutcliffe. 2006. Yerleşme Bilimleri/Çalışmaları İçin Öngörüler - Türkiye Bilimler Akademisi Raporları.

105 Toprak http://www.izmir-yerelgundem21.org.tr/kazanc_kayip.htm, Erişim tarihi: Ağustos 2007.

106 Tekeli, İ., A. Türel, A. Eraydın, G. Berkman, T. Şengül, E. Babalık-Sutcliffe. 2006. Yerleşme Bilimleri/Çalışmaları İçin Öngörüler - Türkiye Bilimler Akademisi Raporları.

107 Tekeli, İ. 1993. “Kent planlaması ve katılım üzerine düşünceler”. Planlamaya Katılım. İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlük Matbaası.

108 Toprak http://www.izmir-yerelgundem21.org.tr/kazanc_kayip.htm, Erişim tarihi: Ağustos 2007.

109 a.g.e.

110 Kalaycıoğlu, E. 2001. “Turkish democracy: Patronage versus governance”. Turkish Studies. Cilt.2. Sayı.1. London: Frank Cass.

111 Bulut, Y. and M.Kösecik. 2002. “NGOs and municipalities: A study of the Gaziantep metropolitan municipality”. Turkish Studies. Cilt.3. Sayı.2. London: Frank Cass.


112 Emrealp, S. 2005. Türkiye Yerel Gündem Programı. İstanbul: Birmat Matbaası.

113 Local Agenda 21 Turkey Outstanding Examples 2003.

114 Türkiye Yerel Gündem 21 web adresi: www.la21turkey.net

115 Türkiye Yerel Gündem 21 web adresi: www.la21turkey.net

116 Gershuny, J. ve I, Miles. 1983. The New Service Economy: The Transformation of Employment in Industrial Societies. London: Frances Pinter; Cohen, S. ve J, Zysman 1987. Manufacturing Matters: The Myth of the Post-Industrial Economy. New York: Basic Books; Hall, P. 1993. “Forces Shaping Urban Europe”. Urban Studies. Sayı 30. syf. 883-898.

117 Salomon, I., G. Cohen ve P. Nijkamp. 1999. “ICT and urban public policy : does knowledge meet policy?," Serie Research Memoranda 0047. Free University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics.

118 Hall, P. 1993. “Forces Shaping Urban Europe”. Urban Studies. Sayı 30. syf. 883-898.


119 Tekeli, İ., A. Türel, A. Eraydın, G. Berkman, T. Şengül, E. Babalık-Sutcliffe. 2006. Yerleşme Bilimleri/Çalışmaları İçin Öngörüler - Türkiye Bilimler Akademisi Raporları.

120 a.g.e.

121 a.g.e.

122 Stead, D. ve D. Banister. 2001. “Influencing Mobility Outside Transport Policy”. Innovation. 14.


123 Çesitli örnekler için bkz. California, neighboorhood Knowledge California, http://nkca.ucla.edu; Northern Illinois Planning Commission (NIPC) çalışmaları; Sacramento Transportation and Air Quality Collaborative çalışmaları; E. Allen ve R. Goers (2002) Beyond Maps: The Next Generation of GIS Tools, Planning magazine, September, APA.

124 Henden, H.B. ve R. Henden. 2005. “Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarındaki Değişim ve E-Belediyecilik”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.e-sosder.com. C.4 S.14 syf. 48-66.

125 a.g.e.

126 a.g.e.

127 a.g.e.

128 a.g.e.

129 Erbek Sunar, F., A. Ulubay, D. Maktav ve E. Yağız. 2005. “The use of satellite image maps for urban planning in Turkey”. International Journal of Remote Sensing. Cilt. 26. No. 4.


130 NSRF: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları (IPA) kapsamında hazırlanması gereken Ulusal Stratejik Referans Çerçevesi; OP: Operasyonel Program

131 IPA: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları

132 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. 2007. Sürdürülebilir Kentsel Gelişme İçin Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi Dokümanı Araştırma Raporu. Ankara.


133 Sürdürülebilir kentsel gelişme göstergeleri, bu raporu izleyen ikinci raporda irdelenmektedir.Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə