T. C. AİLe ve sosyal poliTİkalar bakanliği sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 483.86 Kb.
səhifə1/4
tarix26.07.2018
ölçüsü483.86 Kb.
  1   2   3   4T.C.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

grup 2

GİRİŞ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin, ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin duyurulmasını öngörmektedir. Kamuoyunun bütçe performansı konusunda aydınlatılması; saydamlık ve hesap verilebilirlilik ilkelerinin uygulanmasında önemli bir araçtır.

Bu kapsamda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulması amacıyla hazırlanmıştır.I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderlerinin Dağılımı:
26 Aralık 2014 tarihli  ve  29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza toplam 26.333.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup,
Tahsis edilen ödeneğin; 14.562.000 TL’si personel giderleri, 2.011.000 TL’si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 3.592.000 TL’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 118.000 TL’si Cari Transferler ile 6.050.000 TL’si Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.
Haziran 2015 sonu itibariyle Başkanlığımızın birinci altı aylık dönemde bütçe giderleri toplam 10.528.979 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 39,98 olmuştur.

Gerçekleşme Oranları

(Ocak – Haziran 2015)Bütçe Giderlerinin Dağılımı

2015 Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran 2015 Gerçekleşme Toplamı

Ocak-Haziran 2015 Gerçekleşme Oranı (%)

01 Personel Giderleri

14.562.000

7.621.576

52,34

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2.011.000

1.060.770

52,75

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.592.000

994.204

27,68

05 Cari Transferler

118.000

55.700

47,20

06 Sermaye Giderleri

6.050.000

796.728

13,17

Toplam (TL)

26.333.000

10.528.979

39,9801-PERSONEL GİDERLERİ:

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 14.562.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 7.621.576 TL’si Haziran 2015 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 52,34 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 6,76 oranında artış olmuştur.


Ocak-Haziran 2015 harcamalarının memurlar ve sözleşmeli personel itibari ile dağılımı ise aşağıdaki gibidir.

Memurlar: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile başlangıç ödeneği 6.534.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 3.855.806 TL’si Haziran 2015 sonu itibari ile birinci altı aylık dönemde harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 59,01 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 18,66 oranında artış olmuştur.
Sözleşmeli Personel: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile başlangıç ödeneği 7.259.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 3.408.315 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 46,95 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % -3,94 oranında azalma olmuştur.
Geçici Personel: Bu harcama kaleminin başlangıç ödeneği 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 569.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 238.133 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 41,85 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 13,67 oranında artış olmuştur.
Diğer Personel: Bu harcama kaleminin başlangıç ödeneği 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 200.000 TL olarak tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 119.322 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 59,66 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % -9,60 oranında azalma olmuştur.

02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 2.011.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 1.060.770 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 52,75 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 6,59 oranında artış olmuştur.
Bu harcamaların memurlar ve sözleşmeli personel itibari ile dağılımı aşağıdaki gibidir.
Memurlar: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 1.108.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 631.126 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 56,96 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 13,76 oranında artmış olmuştur.
Sözleşmeli Personel: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 797.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 383.403 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 48,11 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % -3,97 oranında azalma göstermiştir.
Geçici Personel: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 106.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 46.242 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 43,62 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 12,40 oranında artış olmuştur.
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 3.592.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 994.204 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 27,68 olup, geçen yılın aynı dönemine göre % 23,87 oranında artış olmuştur.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 551.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 186.986 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 33,94 olup, geçen yılın ilk altı aylık dönemine göre gerçekleşme % 61,30 oranında artış olmuştur.
Yolluklar: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 232.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 11.892 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 5,13 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % -73,69 oranında azalma olmuştur.

Görev Giderleri: : 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 26.000 TL ödenek tahsis edilmiş, kurum içi aktarma ile 6.000 TL eklendikten sonra oluşan 32.000 TL ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 29.431 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 113,20 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % 161,39 oranında artış olmuştur.
Hizmet Alımları: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.122.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 664.293 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 31,31 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % 61,00 oranında artış olmuştur.
Temsil ve Tanıtma Giderleri: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 155.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 62.328 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 40,21 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % -17,93 oranında azalma olmuştur.
Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 456.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 32.749 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 7,18 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % -71,99 oranında azalma olmuştur.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 50.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 6.525 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı %13,05 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % -72,77 oranında azalma olmuştur.
05- CARİ TRANSFERLER:
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Memurlara öğle yemeğine yardım giderleri için 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 118.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 55.700 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 47,20 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % 6,10 oranında artış olmuştur.
06-SERMAYE GİDERLERİ:
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 6.050.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 796.728 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 13,17 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % 10,05 oranında artış olmuştur.
Mamul Mal Alımları: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.060.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 54.295 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 5,12 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % -82,77 oranında azalma olmuştur.
Gayri Maddi Hak Alımları: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 255.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde, bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde, bu ödenekten harcama yapılmamıştır.
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.840.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 489.110 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 26,58 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % 573,87 oranında artış olmuştur.
Diğer Sermaye Giderleri: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2.890.000 TL ödenek tahsis edilmiştir Bu ödeneğin Haziran 2015 sonu itibari ile 253.323 TL’si harcanmıştır. Gerçekleşme oranı % 8,77 olup, geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı % -23,25 oranında azalma olmuştur.
Gerçekleşme Artış Oranları

(2014 - 2015 Ocak – Haziran)


Bütçe Giderlerinin Dağılımı


2014

Ocak-Haziran Gerçekleşme

(TL)

2015

Ocak-Haziran Gerçekleşme

(TL)

Artış Oranı

(%)

01 Personel Giderleri

7.138.956

7.621.576

6,76

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

995.148

1.060.770

6,59

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

802.612

994.204

23,87

05 Cari Transferler

52.500

55.700

6,10

06 Sermaye Giderleri

723.937

796.728

10,05

Toplam (TL)

9.713.152

10.528.979

8,40II. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER:
Başkanlığımızın 2015 yılı sonu itibariyle Toplam Bütçe Giderinin 25.400.621 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
01-PERSONEL GİDERLERİ:
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 14.562.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Personel artışı nedeniyle Personel Giderlerinde harcamanın yılsonu itibariyle toplam 15.624.231 TL olacağı tahmin edilmektedir.
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 2.011.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Personel artışı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde harcamanın yılsonu itibariyle toplam 2.174.579 TL olacağı tahmin edilmektedir.
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:
Bu harcama kalemine 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.592.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Temizlik şirketi personeli sayısının 19 kişiye çıkartılması, 10 özel güvenlik görevlisi hizmet alımı ve 2 adet makam için taşıt kiralaması nedeniyle Mal ve Hizmet Alım giderlerinde harcamaların yılsonu itibariyle toplam 3.238.910 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları: Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları tertibinde yılsonu gerçekleşme rakamının 549.280 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Yolluklar: Yılın ikinci yarısında yapılması planlanan yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin gerçekleşmesi halinde yılsonu gerçekleşme rakamının 245.775 TL olacağı ve mevcut ödeneğin yeterli olacağı tahmin edilmektedir.
Görev Giderleri: Görev Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 133.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Hizmet Alımları: Temizlik şirketi personeli sayısının 16 kişiden 19 kişiye çıkartılması, 10 özel güvenlik görevlisi hizmet alımı ve 2 adet makam için taşıt kiralaması nedeniyle Hizmet Alımları tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 1.711.729 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Temsil ve Tanıtma Giderleri: Temsil ve Tanıtma Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 155.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 404.126 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 40.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05-CARİ TRANSFERLER:
Cari Transferlerden, yılsonu itibariyle 130.000 TL’nin harcanacağı tahmin edilmektedir.
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler tertibinin, memurlara öğle yemeğine yardım giderleri için yılsonu itibariyle toplam 130.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
06-SERMAYE GİDERLERİ:
2015 Yılı Yatırım Programında yer alan ve Başkanlığımızca yürütülen proje için çeşitli tarihlerde yapılacak toplantı giderleri ile hizmet binamıza yönelik büyük onarım işlemlerini yenilenmesini ve bu kapsamında Başkanlığımız ek hizmet binası bakım onarım ve büro mefruşatı giderleri için yılsonu itibariyle harcamaların toplam 4.232.900 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Mamul Mal Alımları: Mamul Mal Alımları tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 275.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Gayri Maddi Hak Alımları: Gayri Maddi Hak Alımları tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 20.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 30.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 1.950.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Diğer Sermaye Giderleri: Diğer Sermaye Giderleri tertibinde, yılsonu itibariyle harcamanın toplam 1.957.900 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

III. 2015 YILINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER:
14 Ocak 2015 tarih ve 29236 (mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 yılı yatırım programında yer alan ve Başkanlığımızca yürütülen projeler;

Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi;
Projenin Amaç ve Hedefi: Kamu hizmetlerindeki verimliliğin personel verimliliği ile sağlanabileceği gerçekliğinden hareketle, kamu çalışanlarının verimlilik düzeylerinin belirlenerek, bunu etkileyen faktörlerin tespit edilmesi, kamu personelinin verimlilik düzeyini artırmak için çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve bu önerilerin kamu personel sistemine uygulanabilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde komisyon oluşturulmuştur.
Komisyon, kamu hizmetlerinin daha etkin sunumunu sağlayacak metotların geliştirilmesi, personelin işe bağlılığı ve motivasyonlarını sağlayacak çözümlerin sunulması, kamu personel yönetim politikalarının gözden geçirilerek çağının gereksinimlerini karşılayacak mekanizmaların geliştirilmesi ve kamu yönetiminin etkili ve verimli bir yapıya kavuşturulmasına yardımcı olabilmek amacıyla kamu personelinin verimliliğini etkileyen temel faktörleri çok yönlü araştırmayı, çözüm modelleri geliştirmeyi ve bu doğrultuda hazırlanacak yasal çalışmalara da zemin hazırlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, kamu personelinin yürüttükleri hizmetlerin özellikleri de dikkate alınarak verimliliklerinin etkileyen unsurların tespit edilmesi, bu kapsamda personel yönetimini düzenleyen yasal düzenlemelerde gerekli değişikliklerinde yapılmasını içerecek somut önerilerin geliştirilmesi, kurumsal bağlılığın, kurum kültürünün ve çalışma motivasyonunun artırılması, kurumsal hizmet sunumunun etkinleştirilerek vatandaş memnuniyetinin artırılması ve kamu personel yönetiminin etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Projede Gelinen Nokta ve Projenin Süresi: 2 adet geniş katılımlı değerlendirme toplantısı, 30 adet kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile dar kapsamlı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Konuya İlişkin Japonya’ya çalışma ziyaretinde bulunulmuştur. TÜİK ile alan araştırmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Diğer taraftan gerçekleştirilen geniş katılımlı 2 toplantıya ait raporlar basılı hale getirilmiştir. Japonya çalışma ziyaretine ilişkin de rapor hazırlanmış ve kitap haline getirilmiştir.

Projenin 01/01/2014 tarihinde başlanılması ve 01/01/2016 tarihinde de bitirilmesi planlanmaktaydı. Ancak genel idare hizmetleri sınıfına dahil yaklaşık 450 bin kamu personeline uygulanacak olan anketin bu kadar geniş kapsamlı olması, ön toplantıların beklenenden daha uzun sürmesi ve akademik çalışmaların devam ediyor olması gibi nedenlerle proje süresinin 1 yıl daha uzatılarak 01/01/2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.


Projenin Maliyeti: Proje için 2015 yılı için 400.000 TL ödenek ayrılmış bu ödeneğin 16.402 TL’si harcanmıştır.
Devlet Memurlarının Performanslarının Değerlendirilmesi Projesi;
Projenin Amaç ve Hedefi: Kamu personel sistemimizde, somut ve objektif kriterlere dayalı, başarıyı ve kişisel gelişim sürecini teşvik eden bir performans değerlendirme anlayışının yerleştirilmesi temel düşüncesinden hareketle, kamu kurum ve kuruluşlarına yol gösterecek temel ilkelerin belirlenmesi, uygulamanın gözetilmesi ve geliştirilmesi yoluyla hizmet kalitesi ile kurumsal verimliliğin artırılması, kurumsal bağlılık ve çalışma barışının pekiştirilmesi, katılımcı ve vatandaş odaklı bir yönetim anlayışına geçilmesi, nihai olarak da kamu yönetiminin etkili ve verimli bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Devlet memurlarının başarı, verimlilik, gayretlerinin ölçülmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Devlet Memurlarının Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı” yürürlüğe konulacaktır. Öngörülen sistemin uygulama sonuçları izlenecek ve belirli dönemlerle raporlanacaktır.
Projede Gelinen Nokta ve Projenin Süresi: Proje süresi 01/01/2017 tarihinde dolacaktır. Şu ana kadar kurum içi bazı toplantılar gerçekleştirilmiş, söz konusu toplantılara ilişkin tutanaklar tutulmuş ve proje süresinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bir yol haritası belirlenmiştir. “Devlet Memurlarının Performanslarının Değerlendirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik Taslağı”nın kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde revize edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu mevzuat çalışmasını müteakip performans değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi sürecinde yazılımdan kaynaklanacak maliyetlerin minimize edilebilmesine ilişkin olarak ortak yazılım olanaklarının ele alınmasına dair çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, bahsi geçen Kurumda pilot uygulama yapılabilmesine ve yazılım konusunda Kurumun Başkanlığımıza sağlayabileceği katkılara yönelik görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ayrıca, yine yazılım konusunda görüş ve desteklerini almak amacıyla TÜRKSAT ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Projenin Maliyeti: Proje için 2015 yılı için 400.000 TL ödenek ayrılış bu ödeneğin 18.992 TL’si harcanmıştır.

Devlet Memurlarının Çalışma Yerleri ve Çalışma Saatlerinin Esnekleştirilmesi Projesi;
Projenin Amaç ve Hedefi: Avrupa Ülkeleri ve ABD’ de uygulanmakta olan Esnek Çalışma Modellerinin Yerinde İncelenip araştırılarak, Ülkemiz Devlet Memurlarının Çalışma Yerleri ve Çalışma Saatlerinin Esnekleştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarda uygulanabilirliğini ölçerek hayata geçirmek.

Projenin Maliyeti: Proje için 2015 yılı için 400.000 TL ödenek ayrılmış bu ödeneğin yılın ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir.


Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Bölgesel Eğitim Programı Projesi;

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə