Ticaret siCİl memurluğuna

Sizin üçün oyun:

Google Play'də əldə edin


Yüklə 32.88 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü32.88 Kb.S.S. HAYITLI KOYU TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

BAŞKANLIĞI

Osman ağa Mah. Söğütlü Çeşme Cad. Abdullah Uzlar İş Merkezi No:92/64

Tel/Faks : 0216 338 48 53 Kadıköy / İSTANBUL

Web : www.hayitlikoyu.com

27/10/2011

DUYURU 2

Değerli Üyemiz;

Sizler için yaptırmakta olduğumuz Turizm Tatil Köyünün, 197 Adet konaklama ünitesinin, 250 kişi kapasiteli restaurant ve konferans salonunun, yönetim ve hizmet binasının, 100 ton kapasiteli betonarme su deposunun, arıtma sisteminin, güvenlik kulübelerinin kaba inşaatı bitirilmiş, konaklama ünitelerinin iç ve dış kaba sıvaları yapılmış ve imalatın %57 mertebesinde olduğu tespit edilmiştir.

Kapalı ve açık yüzme havuzlarımız o zamanki imar emsalinin elverdiği kapasiteye göre projelendirilmişti. Yeni düzenleme ile elde edilen imar kazanımları dikkate alınarak havuzlarımızın kapasitesi büyütülmüş ve hazırlanan revize projemiz ilgili resmi kurumların onayına sunulmuştur. Revize projelerimizin onayından sonra havuzların imalatına başlanacaktır.

Tatil Köyüne ait binalarımızın dış duvarları 20 cm kalınlığında izobims tuğla ile yapılması onaylı projesinde ön görülmüştür. Ancak ünitelerin iç mekanlarının genişletilmesi için bu duvarların 13,5 cm kalınlığında normal tuğla ile örülmüştür.

Binalarımızın dış cephesinin, yasa gereği ısı yalıtımı açısından mantolama yapılması zorunludur. Bu imalatla ilgili fiyat farkının Kooperatifimiz tarafından karşılanması gerektiğinden, bu konu ile ilgili yapılan piyasa araştırmasında, 4 cm kalınlığında karbonlu strafor malzemesi ile şartnamesine uygun bir şekilde dış cephenin ısı yalıtımlarının yapılması ve üzerinin dekoratif sıva ile sıvanıp silikon esaslı dış cephe boyası ile uygulamanın yapılmasına ilişkin, en uygun fiyatı veren İstanbul Firması Merit İzolasyon Mimarlık İnşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. ile anlaşma sağlanmış ve örnek ikiz villamızın mantolama işlemi bu Firmaya yaptırılmıştır.

Binalarımızın mantolamasına karşılık Mer-Tur Ltd. Şti.’ ne toplam 360.000-TL. fiyat farkı ödenmesi hususunda Ek Sözleşme imzalanmıştır.

Tatil Köyümüzün dış cephe mantolama işlemi adı geçen Firma tarafından yapılmakta olup bu işle ilgili ödeme planı aşağıda çıkartılmıştır.

Devremülk sahibi üyelerimizin mantolama ile ilgili yapacakları ödemeleri arsa payı alacaklarına mahsup edileceğinden, ödeme yapmayacaklardır. Bağımsız ünite sahibi üyelerimizin, inşaat aidatları ödemesi, bittikten sonra yani Mayıs, Haziran ve Temmuz 2012 tarihinde üç eşit taksitte Kooperatif hesabına mantolama ücretlerini ödeme yapmaları gerekmektedir.

DIŞ CEPHE MANTOLAMA ÖDEME PLANI

ÜNİTE TİPİMayıs – 2012 ödemesi

Haziran –2012 ödemesi

Temmuz–2012 ödemesi

Toplam ödeme

57,20m2

Devremülk(6 üye)90-TL./Üye90-TL./Üye80-TL./Üye260-TL./Üye
57,20m2 Bağımsız ünite

520-TL./Üye520-TL./Üye
520-TL./Üye1.560-TL./Üye
81,20m2

Bağımsız ünite800-TL./Üye
800-TL./Üye800-TL./Üye2.400-TL./Üye
Mevcut iş programına göre imalat seviyesinin % 65 mertebesinde olması gerekirken yapılan imalatın % 57 seviyesinde olduğu Kontrol Heyetimiz tarafından tespit edilmiştir. Sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde Firmaya iki ihtar çekilmiş ve haklı fesih hakkı elde edilmiştir. Ancak Genel Kurulumuzdan çıkan karar gereği, hak ediş olarak Firmaya verilmesi icab eden 118 ada 1 no’ lu parselin tapu devri ile ilgili şartları Firma yerine getirdiğinden, Hukuk Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan Gayrimenkul Devir Sözleşmesi ile, 118 ada 1 no’ lu parselin 4.680.630-TL. bedel karşılığı tapu devri Müteahhit adına yapılmış ve her iki tarafın çıkarları göz önüne alınarak aynı sözleşmenin içerisinde, eksik imalatların 15 Mart 2012 tarihine kadar tamamlanması şartı ile 1.000.000-TL. değerinde Müteahhitten vadeli teminat çeki alınmış olup Firma sorunsuz olarak imalatlara devam etmektedir.

Konaklama ünitelerimizi, mevkii, manzara, vaziyet planındaki konumuna göre değerlendirmeye tabi tutup şerefiye bedellerini tespit için, bu işin uzmanı olan üyemiz Proje Müellifi Mimar Hikmet GENÇTÜRK üyemiz ve Yapı Denetimcimiz İnş. Mühendisi Erdoğan ERDEMCİ yine üyemiz Yüksek Şehir Plancısı Saygın İKİZ’ den oluşan üç kişilik bir komisyon marifeti ile şerefiye bedellerini tespit edip Genel Kurulumuzun görüşüne sunulacaktır.

Konaklama ünitelerinin üyelere dağılımı, Noter huzurunda çekilecek kuraya göre belirlenecektir. Bu itibarla, devremülk konaklama ünitesi sahibi üyelerimiz (6 kişi) birlikte kalmak istediği Kooperatif üyesi eşi, dostu, akrabası veya arkadaşlarının isimlerini ve bu duyuru ile birlikte gönderilen taahhütnameyi Noter huzurunda, kurayı çekmeye yetkili kıldıkları temsilci üyenin ismini de belirleyerek kura çekim öncesi Kooperatif merkezine göndermeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul gündemine, kuranın çekileceği günü kura çekiminde uygulanacak yöntemi belirlemek üzere kura çekimine ilişkin bir madde konulacaktır. Kura çekiminde uygulanacak usul ve esaslar, hukuk çerçevesinde üyelerimizin istekleri doğrultusunda belirlenecektir. Bu nedenle üyelerimizin Genel Kurula katılmaları kendi yararlarına olacaktır.

Tatil Köyü inşaatımızın şantiyesini ziyaret eden veya yüklenici firma yetkililerini telefonla arayan çok sayıda üyemize, Tatil Köyünde Devremülk sisteminin, kanunlara aykırı olduğunu, bağımsız ünitelerin (inşaat bedelini ödeyen üyelerimiz) sahiplerinin 12 ay süreli olarak bu üniteleri kullanamayacaklarını, ancak devre tatil yöntemi ile bu ünitelerin üyeler tarafından kullanılabileceği, mesajları verilerek üyelerimizin zihinleri karıştırılmaktadır. Amaç bu Tatil Köyümüzü el değiştirip mülk sahibi olmak ve buradan para kazanmaktır. Bu teklif Yönetim Kurulumuza da yapılmıştır ancak Yönetim Kurulumuz bu teklifi kabul etmemiştir. Yönetim Kurulumuz üyelerin hak ve çıkarlarını en üst seviyede korumaya çalışmaktadır. Bu nedenle zaman zaman bizim aleyhimizde de sizlere menfi mesajlar verilmiş olabilir bunu doğal karşılayalım ancak tuzaklara da alet olmayalım. Bu itibarla daha öncede sizlerle paylaştığımız hususların tekrarında yarar görüyoruz.

Hiçbir yasa, yönetmelik, kooperatif üyesinin mülk sahibi olmaması için çıkarılmaz, 34 sene evvel parasını verip satın aldığımız mülkümüzü de irademiz dışında kimse elimizden alamaz.

Diğer bir husus bizim Tatil Köyü dışında herhangi bir Tatil Köyünün bir ünitesinin bedelini ödeyip 12 ay kullanmak istesek hangi yasa buna mani olur. Kaldı ki arsasının ve inşaatının bedelini ödeyen mülk sahibi üyemiz bu mülkü neden 12 ay kullanamazmış ister kullanır ister kiraya vererek gelir elde eder. Kime ne, üyelerimizin buna benzer gerçek dışı beyanlara itibar etmeyeceklerine inanıyoruz.

18 Haziran 2011 tarihinde Hayıtlı Koyunda düzenlediğimiz piknik yemeğine iştirak eden üyelerimizin, örnek olarak hazırlanan ünitede, yapılması lüzumlu görülen ve Yönetim Kurulumuza yazılı olarak sunulan hususlar, dikkate alınmış olup, gereği için Müteahhidimize yazılı olarak intikal ettirilmiştir.


Kooperatifimizin, Turizm Yatırım Belgesi ile işletme ruhsatının alınması ve Tatil Köyünün bakım - onarım hizmetlerinin ve işletmesinin yapılabilmesi için Kooperatif bünyesinde 50.000-TL. sermayeli bir A.Ş. kurulması için 24/04/2011 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuza yetki verilmişti. Verilen bu yetkiye istinaden beş kurucu üye belirlenmiş ve tüzük çalışmaları tamamlanmıştır. Kurucu üyeliğe en büyük pay sahibi olarak 49.996-TL. nakdi sermaye ile Kooperatifimiz katılmış olup diğer ortakları, Kooperatifimizin üyeleri olan Opr. Dr. Mücahit ATMANOĞLU, Mahmut DOĞAN, Gülsen ÇAYIR ve Yusuf AKALIN birer TL. nakdi sermaye ile şirket kurucu üyeliğine katılmışlardır.

Bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığına Opr. Dr. Mücahit ATMANOĞLU Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut DOĞAN ve Gülsen ÇAYIR Denetçiliğe de Yusuf AKALIN seçilmişlerdir. Şirketin İsmi Hayıtlı Turizm ve İnşaat San. Tic. A.Ş. olup kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir.

Değerli üyemiz, mutlu sona ulaşacağımızdan kuşkunuz olmasın, çalışmalarımız planladığımız doğrultuda başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Ancak aidatlarını aksatan 4 üyemiz var, bu üyelerimizi geçmişimizin hatırına binaen kaybetmek istemiyoruz yolumuza onlarla birlikte devam etmek istiyoruz. Onlara göndereceğimiz bu Duyurunun altına, yatırmaları gereken aidat borçlarını ödemelerini tekrar hatırlatıyoruz. Aksi halde haklarında tüzük hükümleri uygulanacaktır.

Dayanışma örneği gösterip, sergilediğiniz kararlı tutum için teşekkür eder. Bu Vesile ile Kurban Bayramınızı Candan Kutlarız.


Not: Birikmiş inşaat aidat borcunuz …………… -TL. olup en kısa zamanda yatırmanız gerekmektedir.
Eki : Taahhütname.

Saygılarımızla

Reha GÜRCAN İbrahim IŞIK

II. Başkan BaşkanTAAHHÜTNAME

S.S. Hayıtlı Koyu Turizm Geliştirme Kooperatifinin, İzmir İli Dikili İlçesi Bademli Köyü Hayıtlı Koyunda, Kooperatif arazisinde 04/02/2007 tarihli Genel Kurul Kararı ile inşaatına başlanan Tatil Köyümüzün 119 ada 1 no’ lu parsel üzerine inşa edilen devre mülk konaklama ünitelerinin yılda her bir hissesinin 2’ şer ay kullanım hakkı olan üyesiyiz. Aşağıda listedeki Adı – Soyadı ve üye no’ su belirtilen bizler, kura sonucu adımıza çıkacak devre mülk konaklama ünitesini, uyum içinde müştereken kullanmayı ve bizleri ünitelerle ilgili her konuda nam ve hesabımıza temsil etmesi için Kooperatif ortaklarından ….….. üye no’ lu ……………………………’ ı grup temsilcisi olarak görev almasını kabul ve taahhüt ediyorum.


Sıra No : Üye No: Hisse Adedi : Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : İmza :

1- ………... ……… ………………………. …………………. ……..2- ………... ……… ………………………. …………………. ……..
3- ………... ……… ………………………. …………………. ……..
4- ………... ……… ………………………. …………………. ……..
5- ………... ……… ………………………. …………………. ……..
6- ………... ……… ………………………. …………………. ……..

Dostları ilə paylaş:
Orklarla döyüş:

Google Play'də əldə edin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə