Tsmd 10. (2012) Mİmarlik öDÜlleri JÜRİ raporu ve tutanağIYüklə 38,42 Kb.
tarix30.04.2018
ölçüsü38,42 Kb.
#49768TSMD 10. (2012) MİMARLIK ÖDÜLLERİ JÜRİ RAPORU VE TUTANAĞI
TSMD Genel kurulu tarafından seçilen ve üyeler Nuran Ünsal, Özcan Uygur ve C. Abdi Güzer’den oluşan Ödül Kurulu yönetim kurulu temsilcisi Yeşim Hatırlı’nın katılımı ile 05.12.2011.tarihinde Ankara’da toplanmış ve değişen yeni ödül yönetmeliği doğrultusunda dışardan katılacak jüri üyelerini belirlemiştir. Ön çalışmalar sonucunda 10. Ödül Jürisi genel kurul tarafından seçilen Nuran Ünsal, Özcan Uygur ve Abdi Güzer’in yanısıra yönetim kurulu temsilcisi Yeşim Hatırlı ve bu kurulun seçtiği üyeler olan Şengül Öymen Gür, Kaya Arıkoğlu ve Dürin Süer’den oluşmuştur. Ödül kurulu dışardan atanan üyelere çağrı yapmak ve ödül adaylarını belirlemek üzere ilk jüri toplantısını 11.05.2011 tarihinde Bodrum’da yapma kararı vermiştir. İlk Toplantı bu tarihde gerçekleştirilmiştir.
Nuran Ünsal (Ödül Kurulu üyesi)
Özcan Uygur (Ödül Kurulu Üyesi)
C. Abdi Güzer (Ödül Kurulu Üyesi)
Yeşim Hatırlı (Yönetim Kurulu Temsilcisi)

TSMD 10. Ödül Jürisi 15.06.2011 tarihinde ikinci defa Ankara’da TSMD Mimarlık Merkezi’nde, Şengül Öymen Gür, Kaya Arıkoğlu, Dürrin Süer, Nuran Ünsal, Özcan Uygur, Abdi Güzer ve Yeşim Hatırlı’nın katılımı ile toplanmış, Şengül Öymen Gür oybirliği ile jüri başkanlığına seçilmiştir. Daha önce ödül kurulu ve TSMD tarfından yapılan hazırlıklar doğrultusunda farklı ödül guruplarında aday olabilecek kişi kurum ve yapılarla ilgili bilgilendirme ve tartışmaya geçilmiştir. Bu çalışma sürecinde Türkiye mimarlık ortamında farklı nedenlerle öne çıkan yapı kişi ve kurumlar ile üyeler tarafından önerilen bazı isim ve örnekler değerlendirmeye alınmış, tartışmalar sonucunda jüri üyelerinden gelen önerilerle birlikte ödül adaylarına yönelik bir kısa liste oluşturulmuştur.


10. dönem jürisi prensip olarak ödül adayı tüm yapıların en az bir jüri üyesi tarafından yerinde ziyaret edilerek değerlendirilmesi kararını almıştır.
Jüri değerlendirme ve tartışmaları sonrasında;

TSMD BÜYÜK ÖDÜLÜ

Sevinç Hadi ve Şandor Hadi aşağıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda TSMD Büyük Ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuşlardır.
Bir ömür boyu mimarlığa adanmış yaşamları içinde, gerçekleştirdikleri nitelikli projeler, mimarlığa ve kent kültürüne yönelik çok boyutlu katkıları, çok sayıda mimarın yetişmesine yönelik olarak verdikleri emek, taviz vermeden sürdürmeye çalıştıkları modernist ve çağdaş mimarlık arayışları ve bir model olarak öne çıkan mesleki beraberlikleri ile Sevinç Hadi ve Şandor Hadi oybirliği ile Türk Serbest Mimarlar derneği Büyük Ödülüne değer bulunmuşlardır.

TSMD MİMARLIĞA KATKI ÖDÜLÜ

Prof.Dr.Enis Kortan, Ali Konyalı ve Prof.Dr.Ali Cengizkan aşağıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda TSMD Mimarlığa Katkı ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuşlardır.
Prof. Dr. Enis Kortan

Türkiye Mimarlık ortamına uzun yıllar eğitimci, mimar, eleştirmen ve araştırmacı olarak hizmet veren Prof. Dr. Enis Kortan Türkiye ortamında  modern mimarlığın anlaşılmasına, sevilmesine ve yerleşmesine yönelik katkıları, gündelik ve moda olan eğilimlere taviz vermeksizin sürdürdüğü rasyonel ve tutarlı tavır, mimarın mimarlık mesleğinin saygınlığını korumaya, mimarlığın özgün bir yaratıcılık alanı ve bir sanat olarak algılanmasına yönelik  çabaları ve bu doğrultuda yaptığı çok sayıda araştırma ve yayınla “Mimarlığa Katkı” ödülüne değer bulunmuştur.


Ali Sinan Konyalı

Ali Sinan Konyalı 1985 yılında düzenlenen Anadolu Medeniyetleri sergisi kapsamında hazırladığı ve Aya İrini Müzesi, A.B.D ve Japonya’da sunduğu multivizyon gösteriler ile kendini tanıttı. O tarihten sonra, sayısız kültür ve sanat kitapları yanı sıra Didim-Milet-Priene, Doğu Karadeniz’de Kırsal Mimari, İstanbul Topografyaları–Zeytinburnu, Bin Çeşit İstanbul ve Boğaziçi, EU. Museum With No Frontiers, EU. Discover İslamic Art, Kent Belleği, Mekânsal Süreklilikler, Bir İmparatorluk İki Saray, İstanbul Experience, İstanbul Uygarlıklar Beşiği, Kuzey Doğu Anadolu’da Mimari, Karalar ve Denizlerin Sultanı İstanbul, gibi mimarlık kitaplarını fotoğraflarıyla bezedi. Ljubljana Mimarlık Fakültesi, Ljubljana Mimarlık Müzesi; ARCI Gallery Tiflis, Batum Art Museum, Lendava Kalesi Slovenya; Pirnat Sanat Galerisi Slovenya; Helsinki Fin Mimarlık Müzesi Finlandiya; Medelhavs Museum, Stocholm, Venedik Mimarlık Bienali; Palermo; Hinter Den Stadtmauern Von İstanbul, Berlin; KunstBureau, Berlin; Next Wave / Martin Gropius Bau Museum, Berlin, gibi dünyanın önemli kültür merkezlerinde gerçekleştirdiği sayısız fotoğraf sergisiyle Türk ve İslam Mimarlığının uluslar arası düzeyde tanıtılmasında oynadığı önemli rol nedeniyle TSMD ‘’Mimarlığa Katkı’’ ödülüne değer bulunmuştur.Prof. Dr. Ali Cengizkan

Türkiye mimarlık ortamında ve uluslararası ortamda eğitimci, araştırmacı, ve eleştirmen olarak tanımanın yanısıra şair ve sanatçı kimliği ile de öne çıkan Prof. Dr. Ali Cengizkan eğitim ve yayın ortamına verdiği aralıksız katkının yanısıra özellikle yakın dönem mimarlık mirasının özgün araştırmalar yolu ile tanıtılması, tartışılması ve bir değer olarak algılanmasına yönelik katkıları, mimarlığın kent ölçeğinde etki ve işlevselliğinin farkedilmesine yönelik çabaları, mimarlar odası ve mimarlıkla ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile paydaş sanat ve disipliner ortamlara verdiği destek nedeni ile “Mimarlığa Katkı” ödülüne değer bulunmuştur.TSMD BASIN YAYIN ÖDÜLÜ

Bir Mimarlık Portalı olan MİMDAP ile yazar Bekir Coşkun aşağıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda TSMD Basın Yayın ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuşlardır.
MİMDAP
2003 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren bağımsız mimarlık portalı MİMDAP tamamen gönüllü bir kuruluştur. Hasan Kıvırcık ve H. Yılmaz Kuyumcu yönetiminde; Yılmaz Kuyumcu, Asuman Yeşilırmak, Aysel Can Ekşi, Salih Şencan, Raşit Gökçeli, Arif Atılgan ve konuya göre değişen geniş katılımlı bir yayın kurulundan oluşan MİMDAP, farklı anlayışlara, görüşlere ve projelere açık, özgür, çok aktörlü, çok disiplinli, çok renkli ve değişime açık bir oluşumdur.

Mimarlık sosyal, mekânsal, ekonomik gereksinimlere çözümler arayan; eşitlikçi toplumsal politikalarla mekânsal-toplumsal bütünleşmeyi sağlayabilecek, yaşam kalitesini yükseltebilecek, sosyalleşmeyi sağlayabilecek önemli bir meslek alanıdır. Çoğulculuğun, eşitlikçi, katılımcı ve demokratik bir iletişim ortamının sağlanmasına hizmet eden MİMDAP, kent ve tasarım gündemini ilgilendiren her konuda, ülkemiz ve dünya medyasını takip etmesi, güncel konuları kapsayan dosyalar oluşturması ve sunması nedeniyle mimarları, plancıları, malzeme üreticilerini, kısaca, kentsel gelişmenin çeşitli aktörlerini buluşturması ve özellikle mimarlık eğitimi ve öğrencilerine yaptığı aydınlatıcı katkılar nedeniyle TSMD ‘’Basın’’ ödülüne değer bulunmuştur.Bekir Coşkun

Günümüz kültür ve siyaset ortamı içinde giderek önemimini yitiren kentleşme ve mimarlık konuları ile bu konuların siyasetle olan ilişkilerini eleştirel bir dil içinde basın ortamına taşıyarak geniş kitlelerin ilgisini çeken, Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş,laik ve bağımsız bir Türkiye özlemi içinde, basınımızın bugün içinde bulunduğu duyarsızlık ve baskılara aldırmaksızın sürdürdüğü kararlı tavır, yazılarında çevre bilincinin yanısıra öne çıkardığı doğa saygısı ve tüm canlılara olan şefkatli yaklaşımı ile yazar Bekir Coşkun TSMD ‘’basın’’ ödülüne oybirliği ile değer bulunmuştur.TSMD JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Ankara Vali Konağı Yapısı aşağıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda 10. Dönem Jürisi özel ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuştur.

ANKARA VALİ KONAĞI

Modern mimarinin özgün örneklerinden olan, geleneksel mimarinin diline referanslar veren yapıda iddialı bir mühendislik çözümü de farkedilir. Ankara’ya hakim konumdaki Çankaya tepesinden kent merkezine doğru uzanan ve havada yüzen öndeki kitleleri ile kent silüetinde önemli bir yere sahiptir. Derin çıkmaları, bahçe üst teras bağlantısı, ustaca çözülmüş detayları ile içle dışın bütünleştiği mekansal zenginliği yüksek bir yapıdır. Günümüzde sıkça gündeme gelen “geleneksel mimari” kavramının modern bir tavırla ustaca çözümlemesidir.

Beyaz kitleleri, düz çatıları, yalın malzeme kullanımı, geniş saydam yüzeyleri ve detayları ile modernist bir dile sahip olan yapı, ne yazıkki 2004 yılında üzerine saçaklı bir çatı eklenerek özgün niteliği önemli ölçüde zedelendi. Buna rağmen mimari niteliği ülkemiz güncel mimarlığında önemli bir yere sahiptir, mimari mirasımızın önemli bir eseri olarak değerlendirilmiştir.

Ankara Vali Konağı, modernist dil kullanılarak geleneksel mimarimizin soyutlanıp yorumlandığı yapı olması ve bir dönem mimarlığını, bu mimarlığın başkentte kabul görme biçimini başarıyla temsil etmesi nedeniyle jüri özel ödülüne değer bulunmuştur, jüri bu ödül ile modern mimarlık mirasımızın korunmasının önemine dikkat çekmeyi hedeflemiştir.TSMD YAPI ÖDÜLÜ
Ödül Jürisi ödül adayı olan yapılardan Adana Semih Rüstem İş Merkezi, İstanbul İl Özel İdare Binası, SSM Seed Konser Salonu ve Uşaklıgil Konutunun yerinde görülüp değerlendirilmesine karar vermiştir.
Bu yapıların yerinde değerlendirilmesi sonrasında, SSM Konser salonu ek yapısının henüz gerekli izin ve belgeleri tamamlayarak yasal bir yapı haline gelmemiş olması, Uşaklıgil evinin amacına uygun olarak kullanılmıyor olması ve özellikle kullanıma yönelik olarak barındırdığı sortunlar nedeni ile ödül değerlendirmesi dışında bırakılmasına, bu durumun jüri çalışmalarının kurumsallaşmasına katkı sağlamasına yönelik olarak tutanağa geçirilmesine karar verilmiştir.
Adana Semih Rüstem İş Merkezi ile İstanbul İl özel idare binası aşağıda belirtilen değerlendirmeler doğrultusunda TSMD Yapı ödülüne, oybirliği ile, değer bulunmuşlardır.

SEMİH RÜSTEM İŞ MERKEZİ – Adana / ATİLLA YÜCEL
Adananın Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan iş merkezi kentle kurduğu ilişkiyle bir örnek oluşturmaktadır. Yapının cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet tarihine ait iki villayı ve yaratıkları insani ölçeği koruması, aynı zamanda arka planda kalmayı başarması ve kendi varlığını çağdaş bir mimari dille öne çıkarması takdire layık görülmüştür.
Bulvar üzerinde korunan tarihi yapılarla yeni iş merkezi arasında kalan boşluğun trafiğin gürültü ve yoğunluğundan ayrılmış, sakin bir giriş avlusu olarak değerlendirilmesi önemli görülerek beğenilmiştir. Yapının avlu tanımlayarak geriye çekilmesi ve iki ayrı giriş planlayarak kitlesinin parçalanması bulvar üzerinde sıralanan diğer yapıların yaratığı soluksuz duvara nefes getirmiştir. Değişken, hareketli ve zarif cephe tasarımıyla dikkat çeken yapı, modern mimari anlayışıyla taşıyıcı sistemini net bir şekilde yansıtmayı başarmıştır. Tasarımda alüminyum doğrama sisteminin ve bölücü duvarların yük taşımadıkları dış görüntüsüne yansımış ve “giydirme” cepheye ihtiyaç duyulmadan çağdaş bir mimari elde edilmiştir. Binada çatı katının özel kullanımla bitirilmesi, yapı kitlesinin tamamlanmış ve siluetinin tasarlanmış olması da ayrı bir başarı olarak görülmüştür.
Kentle kurduğu ilişkiyle, iç mekanlarda yaratılan kaliteyle ve yansıttığı çağdaş mimari anlayışıyla, çevresindeki yapı kalitesinin çıtasını bir hayli yükseltmiş olan Semih Rüstem İş Merkezi TSMD Yapı Ödülüne değer görülmüştür.

İSTANBUL İL ÖZEL İDARE BİNASI – İstanbul / NİMET AYDIN , Gizem Turgut Altıkulaç

Kamu yapılarının alışılmış dışa kapalılığından vazgeçen bir anlayış ile halk ve çalışanların ilişkisini şeffaflaştıran, ışığı çalışma mekânlarının yanı sıra ortak mekânlarda da cömertçe içeri alan, katların dolaşım alanlarını bağlayan galerilerle iç mekânda görsel ilişkiyi sağlayan İl Özel İdare Binası, çok boyutlu, değişken iç mekânlar yarattığı gibi; yapının dışarıdan algılanmasında da getirdiği narin strüktürel yapım tekniği ile günümüz teknolojisinin gereğini yerine getirmiştir. Müellif davetkâr giriş aksını ana tasarımda da kullanarak, işlevsel, tanımlı iç ve dış dolaşım alanları yaratıp, ulaşım kolaylığı sağlayan çağdaş bir yapı tasarlanmıştır. Arka cephede kullanılan doku ve kotlarla düzenlenmiş zeminin dokusu arasındaki düşünülmüş armoni binayı bu cephedeki sokak ölçeğiyle de başarılı bir biçimde bütünleştirmektedir.


Kullanıcı ve ziyaretçi memnuniyeti yanı sıra, yapı Vatan caddesi üzerinde sıradan bir arsa üzerinde konumlanmasına rağmen kitlesel parçalanmalar, dolu boş oranları ile girişte hafif ve çizgisel elemanlarla önce kentsel boyutta ve yaklaştıkça insan ölçeğinde ele alınan, tanımlı ve davetkâr kapı imgesinin getirdiği farklılaşmanın yarattığı başarılı tasarımı yanısıra bir yarışma projesi sürecinin özgün ve başarılı örneği olması ile “Yapı Ödülü” ne değer bulunmuştur.

ÖDÜL JÜRİSİ :
Prof.Dr. Şengül Öymen Gür

Y.Mimar (University of Pennsylvania) ( Jüri Başkanı)
Dürrin Süer - Y. mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kaya Arıkoğlu - Y. Mimar (Cornell University)
Nuran Ünsal - Mimar (ADMMA)
Özcan Uygur - Y.Mimar ( ODTÜ)
Prof.Dr. Celal Abdi Güzer - Y. Mimar (ODTÜ)
Yeşim Hatırlı - Mimar ( ODTÜ)
Yüklə 38,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin